Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.004 din 9 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice, precum şi implementarea programului "Prima casă"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.004 din 9 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice, precum şi implementarea programului Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.004 din 9 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice, precum şi implementarea programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 308 din 19 aprilie 2019
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12 subpct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Capitolul I „Înregistrarea datoriei publice“ se completează după cum urmează:
    a) La punctul 4, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A. în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanţator."

    b) La punctul 8, după subpunctul 8.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.5, cu următorul cuprins:
    "8.5. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanţator."


    2. Capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice“ se modifică după cum urmează:
    a) La punctul 9, subpunctul 9^1 va avea următorul cuprins:
    "9^1. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima casă» - «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de....», prin care se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs şi se completează cu informaţiile privind numărul contractelor de garantare şi a promisiunilor de garantare, valoarea garanţiilor şi a promisiunilor de garantare emise din plafonul anului şi în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Prima casă» - «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de....» cuprinzând informaţiile privind valoarea garanţiilor emise, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, în lei sau în valută, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 3 «Prima casă» - «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de...», care se completează de către FNGCIMM - S.A. IFN pentru garanţiile aflate în portofoliu, în luna de raportare, cu rambursări de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 «Prima casă» - «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....», prin care se raportează, lunar, rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii de credit. Formularele 1, 2, 3 şi 4 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea."

    b) Punctul 11 va avea următorul cuprins:
    "11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii finanţărilor rambursabile şi de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală şi locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de M.F.P., revine furnizorilor de informaţii."

    c) Punctul 12 va avea următorul cuprins:
    "12. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul M.F.P., pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanţărilor rambursabile, precum şi cele transmise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, să aplice contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat."


    3. Capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ se modifică după cum urmează:
    a) Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevăzută în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare şi instrumentele de cash management, precum şi finanţările rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţările rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.
    Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:
    A. Certificate de trezorerie, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    B. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă şi externă, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    E. Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre], din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    F. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei)
    G. Instrumente structurate, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    H. Leasing financiar, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    I. Instrumente de cash management (lei)
    J. Plasamente private, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei.
    K. Total în valutele tranzacţiilor
    L. Total în euro şi în lei
    Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:
    - coloana 1 se completează cu denumirea finanţărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţărilor rambursabile, numărul de referinţă al finanţării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;
    – în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanţarea;
    – în coloana 3 se înscrie valuta de contract;
    – în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanţării rambursabile în valuta de contract, cu excepţia împrumuturilor din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi a finanţărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;
    – în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;
    – în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
    – în coloana 8 se înscrie soldul finanţărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finanţărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
    – coloanele 9 şi 10 cuprind finanţările rambursabile noi contractate de stat în exerciţiul financiar respectiv, precum şi rambursările/refinanţările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuţia. Pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creşterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;
    – coloana 11 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) şi rambursările aferente (coloana 10);
    – coloana 12 cuprinde soldul finanţărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;
    – coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;
    – total în valutele tranzacţiilor se completează astfel:
    • în coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;
    • în coloanele 5, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
    – total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 şi 12 în lei, astfel:
    • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 4, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
    • totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare."

    b) La punctul 4, subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:
    a) garanţii emise în lei;
    b) garanţii emise în valută;
    c) echivalent în lei,
    iar total general pentru toate legile speciale, astfel:
    a) garanţii emise în lei;
    b) garanţii emise în valută;
    c) echivalent în euro şi în lei.
    Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:
    - coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;
    – coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;
    – coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, în cursul anului de raportare;
    – coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:
    În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8;
    – coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A., coloana 5 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a anulărilor/rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor, după caz, aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM - S.A. IFN şi/sau FRC - S.A. au/a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare;
    – coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare, exclusiv sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice;
    – coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu valoarea garantată aferentă execuţiilor în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în cursul anului de raportare;
    – coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:
    În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau în echivalent lei, calculate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEŞTE ÎN TINE» se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice;
    – coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;
    – total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:
    • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
    • totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizânduse cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României."

    c) Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Contul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanţările rambursabile care se gestionează de Ministerul Finanţelor Publice, cu datele raportate de Banca Naţională a României pentru finanţările rambursabile contractate de aceasta în numele statului, şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăţi comerciale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat.
    În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., situaţia garanţiilor guvernamentale se completează pe baza datelor raportate de FNGCIMM - S.A. IFN şi FRC - S.A., precum şi a datelor din evidenţa tehnico-operativă a Ministerului Finanţelor Publice.
    Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmeşte de direcţia de resort din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu Banca Naţională a României.
    Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe şi al serviciului datoriei publice guvernamentale directe."

    d) Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."


    4. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    5. La anexa nr. 9 la normele metodologice, Formularul 1 „Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ....“, Formularul 2 „Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de ....“ şi Formularul 4 „Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .....“ se modifică potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima casă“ şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 3 „Convenţie de implementare a programului «Prima cas㻓, la capitolul III, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP raportările prevăzute la cap. II pct. 9^1 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi situaţia privind portofoliul de garanţii cedate/preluate unui/de către un finanţator eligibil din cadrul/din afara Programului."

    2. În anexa nr. 3 „Convenţie de implementare a programului «Prima cas㻓, la capitolul III, articolul 5 se abrogă.


    ART. III
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia formularelor 1, 2 şi 4 prevăzute în anexa nr. 2, care intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 9 aprilie 2019.
    Nr. 2.004.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    - model -
    CONTUL GENERAL
    al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
    Contul general al datoriei publice guvernamentale directe

┌────┬─────────────────┬──────────┬────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plăţi │
│ │Denumirea │ │ │Valoare │ │Soldul la │Rulajul anului în │Soldul la finele │efectuate │
│ │finanţării/baza │ │ │contractată │ │începutul anului │valuta tranzacţiei │anului │de │
│ │legală/destinaţia│Perioada │ │ │ │ │(mil.) │ │Ministerul │
│ │finanţării şi │pentru │Valuta │ │ │ │ │ │Finanţelor │
│Nr. │denumirea │care se │de ├────────┬─────┤Valuta ├───────────┬─────┼───────────┬───────────┼───────────┬─────┤Publice, în│
│crt.│creditorului/ │angajează │contract│ │ │tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │calitate de│
│ │Numărul de │finanţarea│ │Valuta │Suma │ │Valuta │Suma │Trageri/ │ │Valuta │Suma │împrumutat,│
│ │referinţă al │ │ │de │(mil.│ │tranzacţiei│(mil.│Angajamente│Rambursări/│tranzacţiei│(mil.│din fondul │
│ │finanţării │ │ │contract│lei) │ │(mil.) │lei) │noi │Refinanţări│(mil.) │lei) │de risc │
│ │rambursabile │ │ │(mil.) │ │ │ │ │ │ │ │ │(mil. lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 = 7 + 9 │12 │13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– 10 │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Certificate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trezorerie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Obligaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat emise pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţa internă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. │externă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C. │străine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guverne şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D. │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de la alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(CE) nr. 332/2002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din 18 februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2002 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înfiinţare a unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanism de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E. │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru balanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de plăţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor membre]:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Împrumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibilităţile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contului curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F. │general al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurate - în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│G. │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Leasing financiar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│H. │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Instrumente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I. │cash management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Plasamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │private │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│J. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Total datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│K. │publică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┼───────────┤
│ │Total datorie: în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L. │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴───────────┴───────────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────┴───────────┘


    ANEXA 2

    Formularul 1 „Prima casă“
    Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ...
    - lei -

┌────┬───────────┬──────┬────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Numărul │Valoarea │Numărul │Valoarea │Total │Plafon │ │
│ │ │Plafon│contractelor│garanţiilor│promisiunilor│promisiunilor│plafon │neutilizat│ │
│ │Denumirea │alocat│emise şi în │emise şi în│de garantare │de garantare │utilizat│din │ │
│Nr. │instituţiei│pentru│vigoare din │vigoare din│emise şi în │emise şi în │din │plafonul │Observaţii│
│crt.│de credit │anul │plafonul │plafonul │vigoare din │vigoare din │plafonul│alocat în │ │
│ │ │în │alocat │alocat │plafonul │plafonul │alocat │anul în │ │
│ │ │curs │pentru anul │pentru anul│alocat pentru│alocat pentru│în anul │curs │ │
│ │ │ │în curs │în curs │anul în curs │anul în curs │în curs │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 = 5 + │9 = 3 – 8 │10 │
│ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────┴────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┘

    Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
    .........................

    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs.
    Se completează cu informaţiile privind numărul garanţiilor şi promisiunilor de garantare, precum şi valoarea garanţiilor şi promisiunilor de garantare emise din plafonul anului şi în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

    Formularul 2 „Prima casă“
    Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de .......

┌────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │Valoarea │garanţiilor repuse │Alte intrări │TOTAL │ │
│ │ │ │garanţiilor emise │în drepturi şi │(în valuta de │(în valuta de │ │
│ │ │ │(în valuta de │obligaţii │contract) │contract) │ │
│Nr. │Denumirea │Valuta │contract) │(în valuta de │ │ │ │
│crt.│instituţiei│de │ │contract) │ │ │Observaţii│
│ │de credit │contract├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤ │
│ │ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │ │
│ │ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │ │
│ │ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│ │
│ │ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 = 4 + │11 = 5 + │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │6 + 8 │7 + 9 │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
    ..................................

    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FNGCIMM - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

    Formularul 4 „Prima casă“
    Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate
    de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........

┌────┬─────────────┬────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │Contracte de │Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │ │de capital │contracte de │garantare diminuate│garanţiilor │garanţiilor plătite│TOTAL IEŞIRI │
│ │Denumirea │Valuta │ │garantare │ │respinse la plată │de M.F.P. │ │
│Nr. │instituţiei │de ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│de credit │contract│în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 = 4 + │15 = 5 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │6 + 8 + │7 + 9+ 11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 + 12 │+ 13 │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
    ...............................

    Mod de completare
    Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016