Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 199 din 2 martie 2021  pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 199 din 2 martie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 23 martie 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 402 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
    – dispoziţiile art. V alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 9.086/2021 a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice,

    în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 26 august 2019, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Documentele prevăzute la art. 1 trebuie să poarte numele şi prenumele, funcţia deţinută şi semnătura electronică calificată sau, după caz, olografă în original a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice solicitante. Acestea se pot transmite astfel:
    a) prin intermediul Portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici la secţiunea «Ghişeul electronic» - subsecţiunea «eRegistratură»;
    b) prin e-mail la adresa electronică comunicare@anfp.gov.ro;
    c) prin depunere la registratura agenţiei ori prin poştă, cu confirmare de primire.
    (2) Modalităţile de transmitere menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) se utilizează în cazul în care documentele prevăzute la art. 1 sunt emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice şi semnate cu semnătură electronică calificată.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), documentele prevăzute la art. 1 se transmit într-un singur exemplar original."

    2. Anexa la Lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Liviu Mălureanu

    Bucureşti, 2 martie 2021.
    Nr. 199.
    ANEXA 1

    (Anexa la Lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice)
    - Model-cadru -
    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice solicitante
    STAT DE FUNCŢII

┌────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬────────────┬──────────┐
│ │Numele şi│ │ │Funcţia publică │ │ │ │Funcţia │ │ │ │
│ │prenumele│ │Funcţia │ │ │ │ │contractuală │ │Treapta │ │
│Nr. │/ vacant,│Structura*)│de ├──────────┬────────────┬───────────┤Clasa │Nivelul │Gradul ├─────────┬────────┤Nivelul │profesională│Observaţii│
│crt.│temporar │ │demnitate│Înalt │de │de │studii│studiilor│profesional│de │de │studiilor│/ Gradul │ │
│ │vacant, │ │publică │funcţionar│conducere**)│execuţie**)│ │ │ │conducere│execuţie│ │ │ │
│ │după caz │ │ │public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Demnitari │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ministru/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Compartiment audit public intern │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Secretar general │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│3 │ │ │ │secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Compartiment achiziţii publice │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┼──────────┤
│Direcţia generală .......... │ │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Direcţia .......... │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │director/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │executiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Serviciul .......... │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │şef serviciu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Biroul .......... │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │şef birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┤
│Compartimentul .......... │
├────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┘


┌───────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │Nr. total│Nr. │ │ │ │Nr. total │
│ │ │Nr. total │de │total de│Nr. │Nr. total de│Nr. total de│de posturi │
│ │Nr. total│de înalţi │funcţii │funcţii │total │funcţii │funcţii │din cadrul │
│ │de │funcţionari│publice │publice │de │contractuale│contractuale│autorităţii│
│ │demnitari│publici │de │de │funcţii│de conducere│de execuţie │/ │
│ │ │ │conducere│execuţie│publice│ │ │instituţiei│
│ │ │ │ │ │ │ │ │publice │
├───────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ocupate│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│vacante│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────┴────────────┴────────────┴───────────┘

     *) În cadrul fiecărei subdiviziuni organizatorice se vor completa atât funcţiile publice, cât şi funcţiile contractuale, după caz.
    **) Funcţiile publice specifice echivalente/asimilate acestora.
    Numele şi prenumele, funcţia deţinută, semnătura electronică calificată sau, după caz, olografă în original a conducătorului autorităţii/instituţiei publice solicitante

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016