Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 198 din 28 septembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 198 din 28 septembrie 2015  pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 198 din 28 septembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015
    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Referatul Direcţiei Ciclul combustibilului nuclear nr. 15.249 din 22 septembrie 2015,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Ghidul privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Preşedintele Comisiei Naţionale
             pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
                          Gabril Petre

    Bucureşti, 28 septembrie 2015.
    Nr. 198.

    ANEXĂ

                             GHID
            privind formatul-cadru şi conţinutul
          Raportului final de securitate nucleară
            pentru centralele nuclearoelectrice

    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu şi scop

    ART. 1
    (1) Prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezentul ghid se stabilesc recomandările Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, privind formatul-cadru şi conţinutul Raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.
    ART. 2
    (1) Recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei centrale nuclearoelectrice.
    (2) Recomandările din prezentul ghid se pot aplica şi reactoarelor de cercetare şi reactoarelor de demonstraţie, parţial sau integral, după caz, conform cerinţelor stabilite de CNCAN în procesul de autorizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul ghid sunt definiţi în normele de securitate nucleară emise de CNCAN.
    (2) Centrala nuclearoelectrică este denumită în continuare prin abrevierea CNE.
    (3) Evaluările probabilistice de securitate nucleară sunt denumite prin abrevierea EPSN.
    (4) Raportul final de securitate nucleară este denumit în continuare prin abrevierea RFS.
    (5) Sistemul primar de transport al căldurii este denumit prin abrevierea SPTC.
    (6) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.

    CAP. II
    Recomandări generale privind formatul-cadru şi conţinutul RFS

    ART. 4
    (1) Formatul-cadru al RFS, recomandat de CNCAN, se regăseşte în anexă, împreună cu liniile directoare privind conţinutul diferitelor capitole ale RFS.
    (2) Fiecare capitol al RFS va conţine o listă completă a tuturor documentelor menţionate ca referinţe bibliografice în cadrul capitolului respectiv.
    ART. 5
    (1) Pentru o CNE cu mai multe unităţi se elaborează RFS pentru fiecare unitate în parte, ca un document de sine stătător.
    (2) Anumite capitole din RFS, cum ar fi, de exemplu, cap. 1, 2, 11, 13 şi 17, pot să fie comune pentru unităţile CNE cu proiect similar, aflate pe acelaşi amplasament şi sub controlul aceluiaşi titular de autorizaţie. În acest caz se vor evidenţia orice diferenţe relevante între proiectele unităţilor CNE şi/sau modurile de exploatare a acestora; dacă este necesar, se vor aloca subcapitole dedicate pentru fiecare unitate în parte.
    (3) În funcţie de gradul de similitudine dintre unităţile CNE, CNCAN poate aproba şi elaborarea altor capitole comune ale RFS, suplimentar celor menţionate ca exemplu la alin. (2). Capitolele comune vor fi incluse în RFS elaborate pentru fiecare unitate în parte.
    (4) SSCE cu funcţii de securitate nucleară de pe amplasament utilizate în comun de două sau mai multe unităţi ale CNE vor fi tratate în RFS al fiecărei unităţi în parte, cu specificarea clară a părţilor comune cu alte unităţi, inclusiv identificarea unităţilor care utilizează în comun acele părţi.
    (5) În cazul analizelor de securitate, RFS va conţine şi analiza interacţiunii dintre unităţile de pe amplasament în cazul producerii unui accident la una dintre unităţi şi a impactului asupra celorlalte unităţi sau instalaţii nucleare de pe amplasament, inclusiv pentru situaţii de accident iniţiate de o cauză comună; această prevedere este valabilă şi pentru analiza consecinţelor accidentelor care se pot produce la alte instalaţii nucleare sau unităţi de servicii din afara unităţilor CNE, care se găsesc pe acelaşi amplasament.
    (6) Datele de intrare specifice utilizate în evaluarea caracteristicilor amplasamentului, precum şi cele utilizate în analizele de hazard vor fi evaluate periodic şi reactualizate, după caz, în funcţie de specificul, amploarea şi dinamica modificărilor care afectează fiecare categorie de date în parte.

    CAP. III
    Prevederi generale privind utilizarea ghidului

    ART. 6
    Aplicarea recomandărilor din prezentul ghid se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare, respectiv în cadrul procesului de reînnoire a unei autorizaţii de exploatare.
    ART. 7
    Se recomandă ca în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid titularii de autorizaţie pentru CNE aflate în faza de exploatare să stabilească un plan de acţiuni cu măsurile necesare pentru alinierea la noile recomandări privind formatul-cadru şi conţinutul RFS.
    ART. 8
    Anexa face parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXĂ
    la ghid

                    FORMATUL-CADRU ŞI CONŢINUTUL
               Raportului final de securitate nucleară
                 pentru centralele nuclearoelectrice

    CAP. 1
    Introducere şi descrierea generală a centralei nuclearoelectrice

    Acest capitol include următoarele informaţii:
    a) sumarul informaţiei conţinute în raportul final de securitate nucleară (RFS) şi în principalele documente de referinţă care stau la baza elaborării RFS;
    b) descrierea generală a centralei nuclearoelectrice (CNE), principalele caracteristici tehnice şi moduri de operare;
    c) descrierea filozofiei de securitate nucleară care stă la baza proiectului CNE;
    d) comparaţia cu proiectele similare de reactoare aflate în operare în România sau în alte ţări;
    e) o scurtă prezentare a etapelor de realizare a CNE, de la obţinerea autorizaţiei de amplasare şi până în prezent;
    f) descrierea organizaţiei responsabile pentru punerea în funcţiune, respectiv pentru exploatarea CNE, precum şi a organizaţiilor principalilor contractori;
    g) lista completă a tuturor standardelor, codurilor, normelor, reglementărilor şi ghidurilor tehnice utilizate la proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi, respectiv, exploatarea CNE, cu precizarea ediţiei aplicabile;
    h) analiza conformităţii cu legislaţia şi actele normative naţionale relevante aflate în vigoare, cu identificarea secţiunilor din RFS care conţin evaluările sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor (SSCE) ale CNE şi articolele aplicabile din normele de securitate nucleară emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN);
    i) identificarea diferenţelor semnificative dintre ediţia precedentă a RFS şi ediţia curentă;
    j) lista modificărilor de proiect cu implicaţii de securitate nucleară implementate de la ediţia precedentă a RFS transmisă la CNCAN şi secţiunile din ediţia curentă a RFS care conţin actualizările aferente;
    k) stadiul implementării acţiunilor corective rezultate din cea mai recentă revizuire periodică a securităţii nucleare şi/sau din alte evaluări majore de securitate nucleară finalizate de la ediţia precedentă a RFS, inclusiv lista modificărilor de proiect cu implicaţii de securitate nucleară propuse sau planificate pentru implementare.

    CAP. 2
    Caracteristicile amplasamentului

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) geografia şi demografia amplasamentului; descrierea amplasamentului; graniţele pentru stabilirea limitelor evacuărilor de efluenţi; controlul zonei de excludere; monitorizarea zonei de populaţie redusă;
    b) caracteristicile luate în considerare în planurile de răspuns la situaţii de urgenţă, inclusiv pentru situaţiile care ar necesita evacuarea populaţiei din vecinătatea CNE;
    c) obiectivele economice, instalaţiile industriale, căile de transport terestru, naval şi aerian, obiectivele militare aflate în apropierea amplasamentului şi impactul potenţial al acestora asupra funcţionării CNE în condiţii de siguranţă;
    d) condiţiile meteorologice regionale şi locale, monitorizarea acestora şi modul în care sunt acestea reflectate în analizele de securitate nucleară pentru CNE;
    e) caracterizarea hidrologică a amplasamentului;
    f) caracterizarea geologică, seismologică şi geotehnică a amplasamentului;
    g) evaluarea riscului asociat pericolelor externe specifice pentru amplasamentul CNE, inclusiv a riscului asociat potenţialelor evenimente externe extreme, care depăşesc bazele de proiectare; informaţiile detaliate privind rezultatele acestei evaluări se pot prezenta în cap. 3, în subcapitolul dedicat analizelor de hazard/pericol;
    h) descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare.
    Caracteristicile amplasamentului descrise şi analizate în acest capitol cuprind atât caracteristicile actuale, cât şi cele estimate pentru toată durata de viaţă a CNE.

    CAP. 3
    Proiectarea SSCE importante pentru securitatea nucleară

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) modul în care se implementează conceptul de protecţie în adâncime;
    b) proiectarea clădirilor şi structurilor CNE; bazele de proiectare pentru acestea;
    c) încadrarea SSCE cu funcţii de securitate nucleară în categorii şi clase de securitate nucleară;
    d) analizele de pericol/hazard; metodologia, codurile de calcul şi ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor; concluziile şi rezultatele analizelor şi cerinţele derivate din acestea, pentru:
    - analiza pericolului de incendiu;
    - analiza de hazard seismic;
    - analiza pericolului de inundaţii externe;
    - analiza pericolului de inundaţii interne;
    - analiza impactului ruperii conductelor care transportă fluide sub presiune;
    - analiza protecţiei împotriva efectelor tip proiectil;
    - analiza impactului fenomenelor meteorologice extreme;
    - analiza impactului evenimentelor cauzate de activităţi umane, cum ar fi: căderile de avioane de diferite categorii; analiza impactului evenimentelor datorate activităţilor din vecinătatea amplasamentului, de exemplu nori de gaz; explozii; interferenţe electromagnetice;
    e) protecţia SSCE împotriva efectelor datorate fenomenelor naturale, inclusiv proiectarea antiseismică;
    f) protecţia SSCE împotriva efectelor de tip proiectil;
    g) protecţia SSCE împotriva incendiilor interne;
    h) protecţia SSCE împotriva inundaţiilor din surse interne şi externe;
    i) protecţia SSCE împotriva condiţiilor de mediu ce pot apărea în timpul operării normale sau în situaţii de accident;
    j) protecţia SSCE împotriva efectelor dinamice şi a forţelor de jet care pot fi produse ori cauzate indirect de ruperea conductelor de energie ridicată;
    k) protecţia SSCE împotriva evenimentelor externe ce pot fi cauzate de activităţi umane;
    l) criteriile, metodologiile şi procedurile de calificare la seism, la condiţii de mediu şi la interferenţe electromagnetice, pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară;
    m) mecanismele de îmbătrânire a SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi modul în care acestea au fost luate în considerare în proiectare;
    n) durata de viaţă estimată în instalaţie a SSCE cu funcţii de securitate nucleară care nu pot fi înlocuite sau a căror înlocuire se poate face doar cu centrala în stare oprită, în procesul de retehnologizare;
    o) integritatea şi performanţa operaţională a SSCE importante pentru securitatea nucleară şi procesele prin care se asigură conformitatea cu intenţia şi cerinţele de proiectare;
    p) experienţa de exploatare relevantă şi modul în care aceasta a fost utilizată în proiectarea SSCE, cu precizarea acţiunilor corective sau de îmbunătăţire implementate.

    CAP. 4
    Reactorul nuclear

    Acest capitol include cerinţele de proiectare şi modul de îndeplinire a acestora, referitoare la:
    a) bazele generale de proiectare a reactorului;
    b) proiectarea mecanică a reactorului;
    c) proiectarea nucleară a reactorului;
    d) proiectarea termică şi hidraulică a reactorului;
    e) proiectarea funcţională a sistemelor de control al reactivităţii;
    f) materialele structurale ale reactorului şi mecanismelor de control al reactivităţii;
    g) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    h) bazele de proiectare şi asigurarea calităţii combustibilului nuclear;
    i) experienţa de exploatare relevantă.

    CAP. 5
    Sistemul primar de transport al căldurii şi sistemele auxiliare şi conexe

    Acest capitol include cerinţele de proiectare şi modul de îndeplinire a acestora, referitoare la:
    a) bazele de proiectare a sistemului primar de transport al căldurii (SPTC) şi definirea limitei incintei sub presiune a agentului primar de răcire;
    b) proiectarea subsistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor SPTC;
    c) caracteristicile de performanţă ale SPTC;
    d) asigurarea integrităţii structurale a componentelor SPTC şi protecţia la suprapresiune;
    e) măsurile implementate prin proiect pentru detectarea scurgerilor de agent primar de răcire;
    f) materialele utilizate la fabricarea componentelor SPTC;
    g) sistemele auxiliare şi conexe SPTC, cum ar fi sistemele de colectare a agentului primar;
    h) sistemul moderator şi sistemele auxiliare, pentru reactoarele la care moderatorul este separat de agentul primar de răcire;
    i) sursa finală de răcire şi sistemele care asigură transferul căldurii din sistemul primar de răcire a reactorului către sursa finală de răcire, în condiţii normale sau de accident;
    j) protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    k) cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare;
    l) experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea SPTC şi a sistemelor auxiliare şi conexe.

    CAP. 6
    Sistemele de securitate

    Acest capitol include descrierea, bazele de proiectare, cerinţele de calificare, inspecţie şi testare şi îndeplinirea acestora pentru:
    a) sistemele de oprire rapidă a reactorului nuclear;
    b) sistemele de răcire la avarie a zonei active;
    c) sistemul anvelopei reactorului;
    d) sistemele-suport de securitate;
    e) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    f) cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare;
    g) experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea sistemelor de securitate.

    CAP. 7
    Instrumentaţia şi controlul unităţii

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) arhitectura generală a sistemului de instrumentaţie şi control al unităţii; bazele de proiectare;
    b) controlul parametrilor de proces;
    c) sistemele de protecţie;
    d) sistemul de calcul şi camerele de comandă principală şi secundară;
    e) sistemele de monitorizare şi alarmele asociate parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară;
    f) sistemele de comunicaţie şi instrumentaţia aferentă, inclusiv pentru asigurarea comunicaţiilor între camerele de comandă şi centrele de răspuns la urgenţă;
    g) asigurarea securităţii cibernetice pentru sistemele de instrumentaţie şi control, inclusiv pentru sistemele de comunicaţii;
    h) cerinţele de calificare, întreţinere, inspecţie, supraveghere şi testare pentru aceste sisteme;
    i) experienţa de exploatare relevantă şi fiabilitatea sistemelor de instrumentaţie şi control.

    CAP. 8
    Sistemele electrice

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) sistemul extern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare;
    b) sistemul intern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare;
    c) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    d) cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare;
    e) experienţa de exploatare şi fiabilitatea sistemelor electrice.

    CAP. 9
    Sistemele auxiliare

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) sistemele tehnologice de apă;
    b) sistemele de manipulare şi depozitare a combustibilului nuclear proaspăt şi uzat;
    c) sistemele de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului;
    d) alte sisteme auxiliare importante pentru securitatea nucleară, după caz;
    e) bazele de proiectare pentru sistemele auxiliare;
    f) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    g) cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare;
    h) experienţa de exploatare relevantă.

    CAP. 10
    Sistemele de producere a energiei electrice/Turbina, generatorul şi sistemele auxiliare

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) sistemul turbină/generator;
    b) sistemul de condensat principal;
    c) sistemul de prize turbină;
    d) sistemul de abur viu;
    e) sistemul de apă de alimentare al generatorilor de abur;
    f) alte sisteme auxiliare;
    g) bazele de proiectare pentru fiecare din sistemele mai sus menţionate;
    h) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    i) cerinţele de calificare, întreţinere, supraveghere, inspecţie şi testare;
    j) experienţa de exploatare relevantă.

    CAP. 11
    Managementul efluenţilor şi deşeurilor radioactive

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) inventarul de produşi de fisiune din zona activă;
    b) activitatea din circuitul primar şi din circuitul secundar de transport al căldurii;
    c) sursele potenţiale de scurgeri de materiale radioactive;
    d) sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive solide;
    e) sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive lichide;
    f) sistemele de gospodărire a deşeurilor radioactive gazoase;
    g) descrierea modului în care se asigură protecţia împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;
    h) cantităţi estimate şi/sau măsurate de efluenţi lichizi, gazoşi şi deşeuri solide radioactive;
    i) limite de emisie şi evaluări de doze;
    j) monitorizarea radioactivităţii efluenţilor;
    k) monitorizarea radiologică a mediului;
    l) strategia de dezafectare;
    m) experienţa de exploatare relevantă.

    CAP. 12
    Protecţia contra radiaţiilor

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) considerente de proiectare pentru implementarea principiului ALARA - As Low As Reasonably Achievable;
    b) considerente de exploatare pentru implementarea principiului ALARA;
    c) zonarea radiologică;
    d) sursele de expunere la radiaţii ionizante;
    e) controlul expunerii la radiaţii şi evaluarea dozelor pentru personalul ocupat profesional;
    f) sistemele şi echipamentele utilizate pentru controlul şi limitarea expunerii personalului ocupat profesional;
    g) experienţa de exploatare relevantă.

    CAP. 13
    Organizarea şi conducerea activităţilor de exploatare a CNE

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) structura organizaţiei de exploatare, rolurile şi responsabilităţile entităţilor organizatorice, nivelurile de autoritate şi interfeţele interne şi externe;
    b) turele de exploatare;
    c) modul de control al modificărilor structurii şi resurselor organizaţiei de exploatare cu posibil impact asupra securităţii nucleare;
    d) selectarea, încadrarea, pregătirea şi calificarea personalului;
    e) prevederile legate de numărul de ore de lucru, starea de sănătate a personalului şi regulile privind interzicerea consumului de alcool, droguri sau substanţe halucinogene;
    f) măsurile prin care se asigură menţinerea şi creşterea nivelului culturii de securitate şi siguranţă nucleară, pentru toate categoriile de personal;
    g) managementul configuraţiei CNE;
    h) utilizarea experienţei de exploatare interne şi externe;
    i) procedurile CNE pentru operare normală şi procedurile pentru răspunsul la tranzienţi şi situaţii de accident;
    j) planificarea şi pregătirea răspunsului la situaţii de urgenţă;
    k) asigurarea protecţiei fizice a instalaţiilor şi materialelor nucleare de pe amplasament;
    l) asigurarea protecţiei împotriva ameninţărilor cibernetice;
    m) interfaţa dintre securitatea nucleară şi protecţia fizică;
    n) planificarea şi pregătirea opririlor periodice necesare pentru efectuarea inspecţiilor, testelor şi reparaţiilor care nu se pot efectua cu reactorul la putere;
    o) managementul opririlor neplanificate;
    p) evaluarea integrată a performanţelor de securitate nucleară de la începerea exploatării comerciale;
    În situaţia în care o unitate a CNE se pregăteşte pentru sau se află în proces de retehnologizare, acest capitol va include informaţii suplimentare referitoare la:
    q) programul de retehnologizare, cu identificarea activităţilor planificate sau implementate, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea sau repararea SSCE;
    r) utilizarea experienţei dobândite la retehnologizarea altor CNE similare;
    s) sistemul de management al organizaţiei responsabile pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj;
    ş) procedurile pentru faza de construcţie-montaj;
    t) pregătirea personalului implicat în realizarea activităţilor de construcţie-montaj;
    ţ) interfaţa dintre organizaţia responsabilă pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj şi organizaţia responsabilă pentru punerea în funcţiune şi exploatare;
    u) programul de asigurare a conformităţii cu proiectul;
    v) programele de verificare a SSCE instalate, inclusiv testarea preoperaţională.

    CAP. 14
    Programul de punere în funcţiune

    Acest capitol include informaţii generale referitoare la:
    a) programul de punere în funcţiune a SSCE şi principalele etape ale acestuia;
    b) structura organizaţiei responsabile pentru efectuarea activităţilor de punere în funcţiune; interfaţa cu organizaţia responsabilă pentru efectuarea activităţilor de construcţie-montaj şi interfaţa cu organizaţia responsabilă pentru desfăşurarea activităţilor de operare;
    c) planurile de urgenţă pentru faza de punere în funcţiune;
    d) asigurarea protecţiei fizice a instalaţiilor şi materialelor nucleare de pe amplasament;
    e) rezultatele programului de punere în funcţiune.
    În situaţia în care pentru o unitate a CNE s-a finalizat procesul de retehnologizare, acest capitol va include informaţii referitoare la programul de repunere în funcţiune şi conformitatea cu prevederile specifice din normele CNCAN aplicabile.

    CAP. 15
    Analizele de securitate nucleară bază de proiectare

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) modul în care analizele deterministe şi probabilistice au fost utilizate, în fazele de punere în funcţiune şi exploatare, pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare;
    b) programul de actualizare a analizelor de securitate nucleară în exploatare;
    c) analizele deterministe de securitate nucleară:
    - metodologia, codurile de calcul şi ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor deterministe de securitate nucleară pentru accidentele bază de proiectare, cu justificarea alegerii lor;
    - obiectivele de securitate şi criteriile de acceptare, inclusiv definirea şi justificarea lor;
    - identificarea şi clasificarea evenimentelor de iniţiere şi a combinaţiilor de evenimente considerate în analize, cu justificarea alegerii lor;
    - ipotezele de analiză;
    - lista datelor din analizele de securitate nucleară bază de proiectare;
    - parametrii de declanşare pentru acţiunea automată a sistemelor de securitate nucleară;
    - analiza deterministă a tranzienţilor anticipaţi în exploatare;
    - analiza deterministă a secvenţelor de accident luate în considerare la stabilirea bazelor de proiectare;
    - studii de sensibilitate şi analize de incertitudini;
    - termenii-sursă şi consecinţele radiologice estimate pentru condiţiile de accident analizate;
    - analiza îndeplinirii criteriilor de acceptare;
    d) conformitatea cu obiectivele cantitative de securitate nucleară din normele CNCAN.

    CAP. 16
    Limitele şi condiţiile tehnice de operare

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) limitele şi condiţiile tehnice de operare;
    b) bazele tehnice pentru limitele şi condiţiile de operare;
    c) structura documentaţiei care conţine limitele şi condiţiile de operare;
    d) politicile şi principiile de operare.

    CAP. 17
    Sistemul de management

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) sistemul de management al calităţii implementat în faza de proiectare;
    b) sistemul de management al calităţii implementat în faza de construcţie;
    c) sistemul de management al calităţii implementat în faza de punere în funcţiune;
    d) sistemul de management al calităţii implementat în faza de exploatare;
    e) controlul neconformităţilor şi programul de acţiuni corective;
    f) măsurile prin care se asigură îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare şi alinierea la standardele şi bunele practici internaţionale.
    Pentru CNE aflate în faza de exploatare, lit. a), b) şi c) reprezintă informaţii istorice. Includerea acestora în reviziile succesive ale RFS pentru CNE în faza de exploatare se poate face prin referinţe.

    CAP. 18
    Ingineria factorului uman

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) modul în care capacităţile şi limitele performanţelor umane sunt luate în considerare în proiectarea şi în exploatarea CNE;
    b) interfaţa om-maşină în camerele de comandă, în instalaţie şi în centrele de răspuns la urgenţă;
    c) utilizarea analizelor de fiabilitate umană în proiectare, punere în funcţiune şi exploatare;
    d) utilizarea analizelor de fiabilitate umană în elaborarea procedurilor importante pentru securitatea nucleară, cum ar fi procedurile de răspuns la alarme, procedurile de operare la urgenţă etc., şi în dezvoltarea programelor de pregătire;
    e) programul de verificare şi validare a procedurilor din punctul de vedere al performanţelor umane;
    f) utilizarea simulatoarelor pentru pregătirea personalului de operare;
    g) programul de management al performanţelor umane.

    CAP. 19
    Evaluările probabilistice de securitate nucleară şi analizele de accident sever

    Acest capitol include informaţii referitoare la:
    a) evaluările probabilistice de securitate nucleară (EPSN):
    - metodologia, codurile de calcul/programele software şi ghidurile folosite pentru efectuarea EPSN;
    - EPSN de nivel 1 şi 2, efectuate în conformitate cu cerinţele din normele CNCAN aplicabile;
    - EPSN de nivel 3, dacă sunt disponibile, în conformitate cu standardele şi bunele practici la nivel internaţional;
    b) analizele pentru evenimente care depăşesc bazele de proiectare ale CNE, inclusiv analizele de accident sever; secvenţele de accidente severe reprezentative şi criterii de selectare a acestora;
    c) strategia şi ghidurile de management al accidentelor severe;
    d) sistemele, structurile şi echipamentele prevăzute pentru reducerea consecinţelor accidentelor care depăşesc bazele de proiectare ale CNE, inclusiv pentru managementul accidentelor severe.

                          -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016