Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 197 din 28 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 197 din 28 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) puterea electrică maximal debitată a capacităţii de producere a energiei electrice - puterea electrică activă maximă simultană ce poate fi evacuată prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică, prevăzută într-un certificat de racordare sau într-un aviz tehnic de racordare valabil, emis pentru respectiva capacitate de producere a energiei electrice;"

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Autoritatea competentă emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW."

    3. La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) lucrări de realizare sau de retehnologizare a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mică de 1 MW inclusiv. În astfel de cazuri este obligatorie notificarea autorităţii competente privind stadiul realizării proiectului investiţional după cum urmează: o notificare la începerea lucrărilor de execuţie şi o notificare după semnarea procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune;"

    4. Articolul 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea/ retehnologizarea unei capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, ori realizarea de instalaţii de stocare noi, având în componenţă mai multe grupuri/unităţi de producere/instalaţii, poate conţine o etapizare a punerii în funcţiune a componentelor respective conform documentaţiei transmise de solicitant.
    (2) În cazul înfiinţării/retehnologizării unei capacităţi de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice produse în cogenerare cu puterea electrică maximal debitată mai mare de 1 MW, care are în componenţă o instalaţie de producere, stocare şi utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o autorizaţie de înfiinţare, pentru capacitatea energetică, şi o autorizaţie de înfiinţare pentru instalaţia de producere a biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile prezentului regulament, precum şi cele ale regulamentului privind autorizarea activităţilor în domeniul gazelor naturale, aprobate de ANRE. Documentele comune se depun într-un singur exemplar însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului din care să rezulte că aceste documente se pot folosi de ANRE la ambele solicitări de acordare a autorizaţiilor de înfiinţare.
    (3) În cazul înfiinţării/retehnologizării unei capacităţi de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice produse în cogenerare cu puterea electrică maximal debitată mai mică de 1 MW inclusiv, care are în componenţă o instalaţie de producere, stocare şi utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o autorizaţie de înfiinţare, exclusiv pentru instalaţia de producere a biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile regulamentului privind autorizarea activităţilor în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE."

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Autoritatea competentă emite licenţe pentru:
    a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;
    b) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;
    c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
    d) prestarea serviciului de sistem;
    e) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    f) administrarea pieţelor centralizate - se acordă o singură licenţă pentru operatorul pieţei de energie electrică şi una pentru operatorul pieţei de echilibrare;
    g) activitatea de furnizare a energiei electrice;
    h) activitatea traderului de energie electrică;
    i) activitatea de agregare;
    j) exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente; în cazul în care instalaţia de stocare se instalează în cadrul unei capacităţi de producere existente, deţinătorul capacităţii de producere şi al instalaţiei de stocare respective va solicita autorităţii competente modificarea licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere deja acordate, în sensul includerii instalaţiei de stocare şi a activităţii desfăşurate cu aceasta.
    (2) În categoria activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) intră şi exploatarea comercială a capacităţilor de producere separată a energiei termice care sunt amplasate în incinte comune cu capacităţile de cogenerare, având conexiuni tehnologice, precum şi administrare şi operare comune cu aceste capacităţi de cogenerare.
    (3) Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice se poate desfăşura, fără a deţine licenţă acordată de ANRE, de către:
    a) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire şi care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranţă cu energie electrică a echipamentelor sau instalaţiilor proprii;
    b) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice şi termice produse în centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW.
    (4) Prestarea serviciului de distribuţie este permisă fără licenţă, pe baza unei decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, operatorilor de distribuţie ai sistemelor de distribuţie închise, inclusiv:
    - operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare;
    – operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare;
    – altor operatori economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează locuri de consum, din afara parcurilor industriale, respectiv zonelor libere, cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică operatorilor de distribuţie sau administratorilor din parcurile industriale/zonele libere inclusiv pentru reţelele electrice situate în afara limitei parcurilor industriale, respectiv zonelor libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;
    b) există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice.
    (6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revânzare a energiei electrice către utilizatorii reţelelor electrice aflate în exploatare se desfăşoară fără licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. g), în condiţiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de autoritatea competentă.
    (7) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. g) sau h) se poate desfăşura în România de către o persoană juridică având sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, fără ca aceasta să deţină licenţa acordată de ANRE, dacă persoana juridică străină deţine o licenţă valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului membru, şi dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice şi comerciale din România aplicabile pentru acea activitate.
    (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), ANRE emite o decizie în condiţiile şi cu respectarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE."

    6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Titularul de licenţă nu poate deţine simultan două licenţe de acelaşi tip.
    (2) Titularul licenţei prevăzute la art. 11 alin. (2) nu poate deţine simultan niciuna dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), e), g)-j).
    (3) Operatorul de distribuţie concesionar, titular al licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nu poate deţine simultan niciuna dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-c), g)-j).
    (4) Operatorul de distribuţie, titular al licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, nu poate deţine simultan licenţa prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. i) şi j).
    (5) Titularul licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice nu poate deţine simultan licenţă pentru activitatea de trader de energie electrică, drepturile specifice activităţii de trader fiind incluse în licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice pe care o deţine.
    (6) Titularul licenţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b) şi j) nu poate deţine simultan licenţă pentru activitatea de trader de energie electrică, activitatea de trader fiind inclusă în aceste licenţe."

    7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Durata de valabilitate a unei licenţe se stabileşte de ANRE, având în vedere datele transmise de solicitantul licenţei la acordarea acesteia, şi este de maximum:
    a) 25 de ani, pentru oricare dintre licenţele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f) şi j);
    b) 10 ani, în cazul licenţelor pentru furnizarea energiei electrice, pentru activitatea traderului de energie electrică şi pentru activitatea de agregare, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i).
    (2) Cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea duratei de valabilitate maxime prevăzute la alin. (1), titularul poate solicita o nouă licenţă."

    8. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    9. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) trebuie să dovedească ANRE că îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în domeniu privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale."

    10. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care un solicitant depune simultan la ANRE mai multe cereri privind acordarea unor autorizaţii de înfiinţare/licenţe distincte, documentele comune se depun într-un singur exemplar."

    11. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi în vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, solicitantul persoană juridică anexează:"

    12. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    13. La articolul 24 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) documente care dovedesc experienţa anterioară a solicitantului sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare, în activitatea de comercializare a energiei electrice, cum ar fi extrase REVISAL etc.; în cazul în care solicitantul este nou-înfiinţat, trebuie prezentate documente care dovedesc experienţa anterioară în activitatea de comercializare a energiei electrice a partenerilor sau acţionarilor care exercită controlul asupra societăţii nou-înfiinţate sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare în această activitate."

    14. La articolul 25 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) documente care dovedesc experienţa anterioară a solicitantului sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare, în activitatea de comercializare a energiei electrice, cum ar fi extrase REVISAL etc.; în cazul în care solicitantul este nou-înfiinţat, trebuie prezentate documente care dovedesc experienţa anterioară în activitatea de comercializare a energiei electrice a partenerilor sau acţionarilor care exercită controlul asupra societăţii nou-înfiinţate, sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare în această activitate."

    15. După articolul 25 se introduc trei noi articole, articolele 25^1-25^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    (1) În vederea acordării unei licenţe pentru activitatea de agregare, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnico-organizatoric şi de resurse umane necesar desfăşurării acestei activităţi.
    (2) Prezentarea cadrului tehnico-organizatoric şi de resurse umane va cuprinde:
    a) precizarea adresei sediului/sediilor solicitantului în care urmează a se desfăşura activitatea de agregare, precum şi a numărului de telefon de la departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa sau a unei persoane care asigură relaţia cu clienţii;
    b) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenţei, indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa;
    c) fişa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităţi, care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa;
    d) o declaraţie din care să reiasă că, atât la data solicitării licenţei, cât şi pe durata de valabilitate a acesteia solicitantul nu este afiliat/nu va fi afiliat furnizorului de energie electrică al clienţilor săi;
    e) documente care dovedesc experienţa anterioară a solicitantului sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare, în activitatea de comercializare a energiei electrice, cum ar fi extrase REVISAL etc.; în cazul în care solicitantul este nou-înfiinţat, trebuie prezentate documente care dovedesc experienţa anterioară în activitatea de comercializare a energiei electrice a partenerilor sau acţionarilor care exercită controlul asupra societăţii nou-înfiinţate sau a unuia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii de conducere sau a angajaţilor solicitantului cu studii superioare în această activitate;
    f) o notă cu privire la piaţa/pieţele de energie electrică la care urmează să participe în calitate de participant la piaţă implicat în agregare;
    g) lista cuprinzând principalele produse software şi/sau alte elemente de infrastructură informatică şi de comunicaţii şi/sau alte sisteme tehnice etc., aflate în exploatarea curentă a solicitantului, utilizate în scopul desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa, cu precizări privind deţinerea drepturilor de utilizare a acestor produse software/bunuri;
    h) confirmare emisă de operatorul de transport şi de sistem prin care sunt validate: îndeplinirea cerinţelor de comunicaţie şi integrare în sistemele informatice ale operatorului de transport şi de sistem, a cerinţelor de operare, de integrare în structurile de dispecer şi de integrare în sistemul de măsură;
    i) notă de informare referitoare la tipurile de entităţi agregate (producători, consumatori, operatori de instalaţii de stocare, prosumatori etc.);
    j) un plan privind colectarea datelor despre consumul de energie al clienţilor, evaluarea profilului de consum al acestora şi identificarea oportunităţilor de economisire a energiei electrice sau, după caz, de utilizare optimă a resurselor;
    k) o procedură internă de lucru care confirmă asigurarea protecţiei informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial şi a celor personale ale clienţilor pe care solicitantul le obţine şi le gestionează în activitatea de agregare.
    (3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de o sumă de bani cel puţin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimate a se realiza în primele 12 luni de activitate ca agregator, dar nu mai puţin de 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării cererii, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:
    a) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;
    b) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant, conform documentelor financiare justificative în acest sens;
    c) resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoţite de documente financiare justificative.
    (4) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) pot fi incluse în garanţia financiară pe care solicitantul are obligaţia să o constituie şi să o menţină pe durata de valabilitate a licenţei.
    (5) Valoarea cifrei de afaceri estimate a se realiza în primele 12 luni de activitate conform alin. (3) se comunică ANRE printr-o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului. În aceeaşi declaraţie se menţionează şi valoarea cifrei de afaceri estimate a se realiza din desfăşurarea activităţii ce face obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.
    ART. 25^2
    (1) Solicitantul uneia dintre tipurile de licenţe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b) g), h) sau j) poate solicita prin cererea de acordare a licenţei respective şi acordarea dreptului de a desfăşura activitatea de agregare, caz în care cererea va fi însoţită şi de documentele prevăzute la art. 25^1 alin. (2) lit. f-k).
    (2) În cazul în care ANRE aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), dreptul de a desfăşura activitatea de agregare va fi inclus ca drept complementar în cuprinsul licenţei respective.
    ART. 25^3
    (1) Titularul uneia dintre tipurile de licenţe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), g), h) sau j) poate desfăşura activitatea de agregare în baza licenţei deţinute, numai dacă titularul licenţei solicită ANRE acordarea acestui drept şi dacă cererea acestuia este însoţită de documentele prevăzute la art. 25^1 alin. (2) lit. f)-k).
    (2) În cazul în care ANRE aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), licenţa prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), b), g), h) sau j) se modifică prin includerea dreptului de a desfăşura activitatea de agregare ca drept complementar în cuprinsul licenţei respective."

    16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) La cererea de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unei capacităţi energetice de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare ori realizarea de noi instalaţii de stocare a energiei, persoana fizică solicitantă va anexa:
    a) copia actului de identitate, în cazul cetăţenilor români şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene;
    b) copia paşaportului şi a actelor din care rezultă reşedinţa din România, în cazul cetăţenilor străini;
    c) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului 2.2 prevăzut în anexa nr. 2;
    d) certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de oficiul registrului comerţului, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului;
    e) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a)-n).
    (2) La cererea de acordare a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi în vederea acordării unei licenţe pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere a energiei electrice, persoana fizică solicitantă va anexa:
    a) copia actului de identitate, în cazul cetăţenilor români şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene;
    b) copia paşaportului şi a actelor din care rezultă reşedinţa din România, în cazul cetăţenilor străini;
    c) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului 2.2 prevăzut în anexa nr. 2;
    d) certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de oficiul registrului comerţului, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului;
    e) documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-j)."

    17. La articolul 33, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, inclusiv în cazul includerii/excluderii de instalaţii de stocare a energiei electrice, în cazul modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă, în cazul includerii în licenţă a unor drepturi complementare specifice altor tipuri de licenţe ori în alte situaţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b);"

    18. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Până la modificarea autorizaţiei/licenţei ca urmare a schimbării denumirii, schimbării formei juridice sau schimbării sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei/licenţei, titularul autorizaţiei/licenţei are dreptul să îşi desfăşoare activitatea pentru care a fost autorizat/licenţiat în baza autorizaţiei/licenţei existente."

    19. La articolul 39 alineatul (5), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute, după caz, la art. 22 alin. (3), la art. 24 alin. (3), la art. 25 alin. (3) ori la art. 25^1 alin. (3) privitoare la resursele financiare, în cazul solicitării privind prelungirea valabilităţii unei licenţe din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) sau i);
    (...)
f) declaraţiile, în original sau în copie legalizată, prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) sau, după caz, art. 26 alin. (2) lit. c)."

    20. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) la cererea motivată a titularului, după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE;"

    21. La articolul 44 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) În cazul transferului dreptului de proprietate/folosinţă asupra capacităţilor energetice care sunt prevăzute în condiţiile specifice asociate unei licenţe, operatorul economic care preia capacităţile energetice respective poate realiza exploatarea comercială a acestora ca urmare a:"

    22. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul transferului activităţilor de realizare/ retehnologizare a capacităţilor energetice care sunt prevăzute în condiţiile specifice asociate unei autorizaţii de înfiinţare, operatorul economic care preia aceste activităţi le poate desfăşura ca urmare a acordării de către ANRE a unei autorizaţii de înfiinţare cu caracter provizoriu sau a unei autorizaţii de înfiinţare cu caracter definitiv."

    23. În anexa nr. 1, modelul nr. 1.3 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    24. În anexa nr. 5, modelul nr. 5.1 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    (1) În aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, licenţele emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020 cu privire la activităţi care se încadrează în situaţiile prevăzute de lege conform cărora nu este necesară deţinerea unei licenţe îşi încetează valabilitatea.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), licenţele emise operatorilor prevăzuţi la art. 10 alin. (4) şi (5) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2005, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea la data confirmării prin decizie a sistemelor de distribuţie respective ca fiind sisteme de distribuţie închise ca urmare a unei solicitări de confirmare în acest sens.
    (3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin, operatorii prevăzuţi la art. 10 alin. (4) şi (5) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicită ANRE confirmarea prin decizie a sistemelor de distribuţie respective ca fiind sisteme de distribuţie închise, în vederea respectării prevederilor art. II din Legea nr. 155/2020.
    (4) Solicitările de acordare/modificare de licenţe nesoluţionate până la data publicării prezentului ordin care se încadrează în prevederile alin. (1) se clasează.

    ART. III
    În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. elaborează o procedură operaţională privind organizarea activităţii de confirmare a îndeplinirii de către solicitantul dreptului de a desfăşura activitatea de agregare a cerinţelor de comunicaţie şi integrare în sistemele informatice ale operatorului de transport şi de sistem, a cerinţelor de operare, de integrare în structurile de dispecer şi de integrare în sistemul de măsură, care se publică pe site-ul companiei.

    ART. IV
    Operatorii economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau retrag, după caz, autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia prevederilor art. II şi III, care intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 197.
    ANEXA 1

    (Modelul nr. 1.3 din anexa nr. 1 la regulament)
    MODELUL Nr. 1.3
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul, ................. [prenumele şi numele], solicit ............................. [acordarea unei licenţe/modificarea licenţei] pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere/pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producţie existente, fiind înregistrat/întreprinderea individuală/întreprinderea familială pe care o reprezint fiind înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J/.../......., având codul unic de înregistrare ........., în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul României a unor activităţi economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale şi având domiciliul/reşedinţa^(1) în ......... [denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul, codul poştal].
    ^(1) Pentru persoanele fizice care sunt cetăţeni străini.

    Vă aduc la cunoştinţă că, în scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. ......... [nr. telefon/fax].
    ^(2)Menţionez că pe numele meu/al întreprinderii individuale/al întreprinderii familiale este deschis contul cu ........................ [specificaţia/numărul de cont/ROL], la banca ........................ [denumirea băncii comerciale], sucursala ........................ [denumirea/localizarea sucursalei].
    ^(2) Se completează dacă este cazul.

    Cererea este însoţită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.
    Semnătura
    .............................

    ANEXA 2

    (Modelul nr. 5.1 din anexa nr. 5 la regulament)
    MODELUL Nr. 5.1
    Conţinutul-cadru al formularului autorizaţiei de înfiinţare
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Nr. ....... din .........
    AUTORIZAŢIA DE ÎNFIINŢARE
    pentru .......... [realizarea noii capacităţi energetice/retehnologizarea capacităţii energetice] ........................ [denumirea capacităţii energetice], având puterea electrică maximal debitată de ........................ MW, amplasată pe/în ........................ [adresa/descrierea completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizaţiei], acordată .......... [denumirea operatorului economic], cu sediul social în .......... [adresa completă a sediului social al operatorului economic], înregistrate în registrul comerţului cu nr. J/.../............., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. .................. [numărul de înregistrare] din ........... [data înregistrării] şi a documentaţiei prezentate.
    Prezenta autorizaţie este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din autorizaţie.
    Preşedinte,
    .................................
    Data eliberării .............
    Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016