Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 196 din 9 mai 2019  privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 196 din 9 mai 2019 privind stabilirea Procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 22 mai 2019
    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Procedura de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, care va trebui depus de aplicant, este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, cu completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu

    Bucureşti, 9 mai 2019.
    Nr. 196.
    ANEXA 1

    PROCEDURA

    ANEXA 2

    Structura indicativă a categoriilor de cheltuieli eligibile din bugetul proiectului

┌────┬─────────────────┬──────┬────┬───┐
│Nr. │Categorie │Pagină│EURO│LEI│
│crt.│ │^1 │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┴─────────────────┴──────┴────┼───┤
│Secţiunea 1 │ │
├────┬─────────────────┬──────┬────┼───┤
│ │Scenariu şi alte │ │ │ │
│ │drepturi │ │ │ │
│ │intelectuale │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Scenarist │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Producător şi │ │ │ │
│ │echipă proprie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Regizor şi echipă│ │ │ │
│ │regie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Compozitor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Director de │ │ │ │
│ │imagine │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Director de │ │ │ │
│ │casting │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Interpreţi │ │ │ │
│ │(cântăreţi; │ │ │ │
│ │orchestră) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Cascadori │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Actori │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total secţiunea 1 │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴────┼───┤
│Secţiunea a 2-a │ │
├────┬─────────────────┬──────┬────┼───┤
│ │Echipă producţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri producţie│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Echipament cameră│ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │camera/ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │speciale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │scenografie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Construcţie decor│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │realizate la │ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Maşinişti │ │ │ │
│ │echipament │ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │recuzită │ │ │ │
│ │(închiriere, │ │ │ │
│ │achiziţie şi │ │ │ │
│ │manufacturare │ │ │ │
│ │recuzită) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Amenajare decor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Recuziteri la │ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Vehicule la cadru│ │ │ │
│ │şi animale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Grafică │ │ │ │
│ │computerizată │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Filmări speciale │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Figuraţie simplă │ │ │ │
│ │şi specială │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │costume/(inclusiv│ │ │ │
│ │închiriere, │ │ │ │
│ │achiziţie şi │ │ │ │
│ │manufacturare, │ │ │ │
│ │curăţare costume)│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Departament │ │ │ │
│ │machiaj şi │ │ │ │
│ │coafură │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Sunet priză │ │ │ │
│ │directă │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri locaţii │ │ │ │
│ │de filmare │ │ │ │
│ │(inclusiv costuri│ │ │ │
│ │cu ambulanţa, │ │ │ │
│ │poliţie, pompieri│ │ │ │
│ │la cadru, permise│ │ │ │
│ │speciale) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Asistare video la│ │ │ │
│ │cadru │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Transport │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Peliculă film şi │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │
│ │procesare/unităţi│ │ │ │
│ │stocare digitală/│ │ │ │
│ │film │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri studio │ │ │ │
│ │filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri studio │ │ │ │
│ │postproducţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │computerizate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Paza │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Masa pe platoul │ │ │ │
│ │de filmare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Ore suplimentare │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total costuri perioadă│ │ │ │
│producţie secţiunea a │ │ │ │
│2-a │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴────┼───┤
│Secţiunea a 3-a │ │
├────┬─────────────────┬──────┬────┼───┤
│ │Montaj video │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Video │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Achiziţie muzică │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Costuri │ │ │ │
│ │postproducţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Montaj sunet, │ │ │ │
│ │mixaj, efecte │ │ │ │
│ │sunet │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Achiziţie │ │ │ │
│ │elemente grafice │ │ │ │
│ │librării etc. │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Efecte speciale │ │ │ │
│ │computerizate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │
│ │generice │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total costuri perioadă│ │ │ │
│postproducţie │ │ │ │
│secţiunea a 3-a │ │ │ │
├──────────────────────┴──────┴────┼───┤
│Secţiunea a 4-a │ │
├────┬─────────────────┬──────┬────┼───┤
│ │Poliţe asigurări │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────┼────┼───┤
│ │Publicitate │ │ │ │
├────┴─────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total alte cheltuieli │ │ │ │
│secţiunea a 4-a │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│A. Total secţiunea 1 │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│B. Total secţiunile │ │ │ │
│2+3+4 │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────┼───┤
│Total general (A + B) │ │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────┴───┘


    ^1 Se vor indica paginile în care se regăsesc detalii privind cheltuielile eligibile respective, dacă beneficiarul prezintă fişe bugetare pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice