Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 191 din 9 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 191 din 9 decembrie 2014  privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 191 din 9 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014


    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.128 din 18 august 2014, întocmit de Direcţia de siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
    în baza prevederilor:
    - Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    având în vedere prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/764/CE din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

    ART. I
    Norma sanitară veterinară care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1 litera A punctul 7, după subpunctul 7.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.11, cu următorul cuprins:
    "7.11. produse compuse - produse alimentare destinate consumului uman, supuse controalelor veterinare, care conţin produse prelucrate de origine animală şi vegetală, precum şi produsele la care prelucrarea produsului de bază este parte integrantă în producerea produsului finit, pe care se poate aplica marca de identificare a unităţii autorizate sanitar-veterinar unde au fost obţinute."

    2. La articolul 1, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B. Carnea supusă certificării veterinare - carcasele, semicarcasele şi viscerele obţinute în abatoare autorizate sanitar-veterinar, provenite de la animale ungulate domestice din speciile bovine, incluzând speciile Bubalus şi Bison, porcine, ovine, caprine şi solipede; în această categorie sunt cuprinse şi carcasele, semicarcasele şi viscerele obţinute în unităţi de manipulare a vânatului, provenite de la speciile de ungulate sălbatice şi urs."

    3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Marca de sănătate poate fi aplicată înainte ca rezultatele privind prezenţa Trichinella spp. să fie disponibile numai în cazul în care medicul veterinar oficial se asigură că acea carne nu este plasată pe piaţă în vederea consumului uman decât dacă rezultatele analizelor sunt negative."

    4. La articolul 9, litera b) se abrogă.

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - În vederea implementării măsurilor privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în România, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/764/UE din 13 decembrie 2013 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, în cazul cărnii proaspete provenite de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b) din Decizia 2013/764/UE, precum şi în cazul cărnii proaspete de mistreţ se marchează cu o marcă de sănătate de formă hexagonală, având dimensiunile 6,5/3,5 cm, cu următoarele înscrisuri:
    a) în partea superioară «ROMÂNIA», cu litere majuscule;
    b) în centru: numărul de autorizare sanitar-veterinară al unităţii acordat de autoritatea veterinară centrală pentru efectuarea unor activităţi de comerţ intracomunitar;
    c) în partea inferioară: «CONTROLAT SANITAR-VETERINAR», cu litere majuscule.
    Literele trebuie să aibă o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele de 1 cm. Dimensiunile şi caracterele mărcii pot fi reduse pentru marcarea de sănătate a purceilor."

    6. Articolele 12, 13, 14 şi 18 se abrogă.

    7. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se abrogă.

    8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) hexagonală, în cazul cărnii tocate, cărnii preparate şi al produselor din carne obţinute din carne de porc, mistreţ sau care conţin carne de porc provenită de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b) din Decizia 2013/764/UE, altele decât cele stabilite la lit. b), conţine în partea de jos sintagma «CONTROLAT SANITAR-VETERINAR»."

    9. La articolul 20 alineatul (2), litera e) se abrogă.

    10. Articolele 21 şi 22 se abrogă.

    11. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Marca de sănătate se aplică numai pe carcasele/semicarcasele/sferturile de animale provenite de la animale din speciile prevăzute la art. 1 lit. B, care au fost sacrificate într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi care au fost supuse inspecţiilor ante- şi post-mortem realizate de către medicii veterinari oficiali, pentru care nu există niciun motiv de a declara carnea improprie consumului uman.
    (2) Marcarea se realizează astfel încât în cazul în care carcasele sunt împărţite în semicarcase sau sferturi ori în cazul în care semicarcasele se vor împărţi în 3 părţi, fiecare parte să poarte o marcă de sănătate.
    (3) Marcarea de sănătate se poate efectua pe următoarele regiuni anatomice:
    a) în cazul bovinelor:
    1. faţa anterioară a antebraţului;
    2. regiunea lombară;
    3. faţa externă a pulpei;
    b) în cazul porcinelor:
    1. faţa externă a spetei;
    2. regiunea lombară;
    3. faţa externă a pulpei;
    c) în cazul ovinelor şi caprinelor:
    1. pe una din spete -faţa externă;
    2. pe una din pulpe - faţa externă;
    d) în cazul solipedelor - cai, măgari, catâri, asini:
    1. faţa anterioară a antebraţului;
    2. regiunea lombară;
    3. faţa externă a pulpei.
    (4) În cazul mieilor, iezilor sau purceilor de lapte se aplică doar o ştampilă în regiunea greabănului, iar dimensiunile mărcii de sănătate pot fi reduse, în corelaţie cu dimensiunea şi greutatea carcaselor obţinute.
    (5) Pentru loturile de carcase, semicarcase şi sferturi destinate exportului către ţările terţe care au condiţii diferite referitor la marcarea acestora, este necesară respectarea prevederilor ţării terţe de destinaţie cu privire la marcare, prevederi care sunt cuprinse în convenţiile, acordurile sau protocoalele încheiate cu ţările respective.
    (6) Confecţionarea mărcii de sănătate se va realiza de către structurile subordonate Monetăriei Statului conform legislaţiei specifice privind sigiliile oficiale, sub responsabilitatea directă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu respectarea dimensiunilor şi înscrisurilor stabilite în prezenta normă sanitară veterinară, cu păstrarea numărului de autorizare.
    (7) Retragerea mărcilor de sănătate uzate şi înlocuirea acestora cu noile mărci se realizează în baza unui proces-verbal de predare-primire între operatorul economic şi direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană în prezenţa medicului veterinar oficial care asigură supravegherea sanitar-veterinară a unităţii de tăiere, în care se vor înscrie în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    a) numărul mărcilor de sănătate retrase;
    b) numărul mărcilor de sănătate înaintate medicului/medicilor veterinari oficiali responsabili de gestiunea mărcilor la nivelul abatoarelor, precum şi numele acestora;
    c) condiţiile în care vor fi utilizate mărcile de sănătate la nivelul unităţii;
    d) data şi ora încheierii procesului-verbal.
    (8) În cazul pierderii sau furtului mărcii de sănătate, medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitar-veterinară în abator, responsabil de gestiunea mărcilor de sănătate, va notifica în scris direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (9) O nouă marcă de sănătate va fi confecţionată numai după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii/furtului mărcii de sănătate.
    (10) În cazul în care medicul veterinar oficial consideră că este necesară aplicarea măsurilor de reţinere oficială/sechestru sanitar-veterinar asupra unor produse alimentare de origine animală, odată cu întocmirea documentelor oficiale prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare va aplica şi etichete cu rol de sigiliu, cu următoarele forme şi menţiuni:
    a) benzi de culoare galbenă, rezistente la umiditate şi condiţii de temperatură scăzută, cu lăţimea de 12 cm, pe care este înscris vizibil, cu majuscule următorul text: «ANSVSA - DSVSA ....(judeţul)..., REŢINERE OFICIALĂ/SECHESTRU SANITAR-VETERINAR». Literele vor fi de culoare neagră şi vor avea o înălţime de 8 cm;
    b) etichete autoadezive de culoare galbenă, rezistente la umiditate şi la condiţii de temperatură scăzută, cu lăţimea de 12 cm şi lungimea de 20 cm, pe care este înscris în mod vizibil, cu majuscule următorul text: «ANSVSA - DSVSA ...(judeţul)..., REŢINERE OFICIALĂ/SECHESTRU SANITAR-VETERINA»".
    (11) Dispunerea ridicării măsurii de reţinere/sechestru sanitar-veterinar se realizează numai de medicul veterinar oficial, fiind interzise scoaterea şi plasarea pe piaţă a unor produse alimentare de origine animală de către operatorul din domeniul alimentar fără acordul scris din partea medicului veterinar oficial."

    12. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    13. În cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma "Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia de siguranţa alimentelor de origine animală".

    ART. II
    În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor dispune retragerea pe bază de proces-verbal a mărcilor de sănătate, înlocuirea acestora cu noile mărci de sănătate care corespund prevederilor legislaţiei în vigoare şi distrugerea tuturor mărcilor de sănătate neconforme.
    ART. III
    Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul în care sunt duse la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.


                           p. Preşedintele
               Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
                   şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                         Csutak Nagy Laszlo


    Bucureşti, 9 decembrie 2014.
    Nr. 191.


    ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

    Modelele mărcilor de sănătate/identificare aplicate produselor de origine animală

    Figura nr. 1

    Modelul mărcii de sănătate/identificare pentru marcarea cărnii şi produselor de origine animală obţinute în unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare

──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura nr. 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 17 decembrie 2014 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Figura nr. 2

    Modelul mărcii de sănătate/identificare pentru carnea proaspătă de porc, carnea tocată, carnea preparată sau produsele din carne de porc ori care conţin carne de porc provenită de la porcinele domestice crescute în exploataţii care nu îndeplinesc prevederile art. 4 lit. (a) şi (b) din Decizia 2013/764/UE, precum şi în cazul cărnii proaspete de mistreţ, utilizată numai pe teritoriul României

──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura nr. 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 17 decembrie 2014 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Figura nr. 3

    Modelul mărcii care se aplică pe carnea şi pe produsele de origine animală necorespunzătoare pentru consum uman

──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura nr. 3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 17 decembrie 2014 la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).
──────────
                  ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016