Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 19 din 26 octombrie 1999  pentru aprobarea   Regulamentului nr. 10/1999 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobata si modificata prin   Legea nr. 139/1999     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 19 din 26 octombrie 1999 pentru aprobarea Regulamentului nr. 10/1999 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobata si modificata prin Legea nr. 139/1999

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 2 noiembrie 1999
În temeiul <>art. 13 şi 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori,
având în vedere prevederile <>art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 iulie 1999,

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Pe data prezentului ordin se aproba <>Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , şi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 2
Secretariatul general al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
<>Regulamentul nr. 10/1999 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , intra în vigoare la data semnãrii prezentului ordin.
ART. 4
Începând cu aceeaşi data este şi rãmâne abrogat <>Regulamentul nr. 1/1999 privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 martie 1999.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE
A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC


<>REGULAMENTUL Nr. 10/1999
privind modul de încasare şi de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999

TITLUL I
Modul de încasare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

ART. 1
(1) Sumele provenite din cota de 0,08%, calculatã la valoarea tranzacţiilor pe piata secundarã, potrivit <>art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , se constituie ca venituri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), se suporta de cãtre cumpãrãtor şi se calculeazã zilnic de cãtre:
a) Bursa de Valori Bucureşti, pentru tranzacţiile efectuate pe piata bursiera;
b) RASDAQ - S.R.L., pentru tranzacţiile efectuate pe piata RASDAQ.
(2) Rapoartele lunare de tranzactionare vor fi transmise la C.N.V.M. de cãtre Bursa de Valori Bucureşti şi de RASDAQ - S.R.L., sub forma scrisã şi pe discheta, conţinând urmãtoarele informaţii:
a) Pentru forma scrisã:
* denumirea societãţii de valori mobiliare;
* valoarea tranzacţiilor cãtre cumpãrãtor;
* suma de plata datoratã.
b) Pentru forma pe discheta (baza de date cu extensie DBF):
* denumirea societãţii de valori mobiliare;
* codul fiscal;
* valoarea tranzacţiilor cãtre cumpãrãtor;
* suma de plata datoratã.
(3) Bursa de Valori Bucureşti retine cota de 0,08%, suportatã de cãtre cumpãrãtor, aplicatã la valoarea tranzacţiilor de pe aceasta piata, datoratã potrivit <>art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , şi o vireazã C.N.V.M., modalitatea de plata fiind stabilitã printr-o convenţie încheiatã între C.N.V.M. şi Bursa de Valori Bucureşti, dupã cum urmeazã:
* vãrsãmântul se face lunar, în avans, corespunzãtor volumului tranzacţiilor din luna precedenta;
* plata se face în prima decada a lunii;
* regularizarea se realizeazã lunar, prin adãugarea/scãderea diferenţei din vãrsãmântul aferent lunii urmãtoare.
(4) Societãţile de valori mobiliare care tranzactioneaza pe piata RASDAQ vor vira lunar, pe baza raportului de tranzactionare emis la data de întâi a lunii de RASDAQ - S.R.L., cota de 0,08%, potrivit <>art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , suportatã de cãtre cumpãrãtor, aplicatã la valoarea tranzacţiilor de pe aceasta piata. Cota datoratã va fi virata de societãţile de valori mobiliare în prima decada a lunii curente pentru luna precedenta.
(5) Pentru neplata în termen a veniturilor conform alin. (1)-(4) C.N.V.M. poate hotãrî, dupã caz, suspendarea societãţilor de valori mobiliare de pe piata.
ART. 2
(1) Sumele provenite din cota de 0,1%, calculatã la valoarea activului net al fondurilor mutuale, al societãţilor de investiţii financiare în valori mobiliare, se calculeazã şi se vireazã de cãtre societatea de administrare sau de cãtre societatea de investiţii financiare (dacã acestea se autoadministreaza).
(2) Valoarea activului net se înmulţeşte lunar cu 0,1/(12 x 100).
(3) Societatea de administrare sau societãţile de investiţii financiare care se autoadministreaza vor efectua vãrsãmintele din contul fondului, respectiv al societãţilor de investiţii financiare autoadministrate, direct în contul de disponibil al C.N.V.M., informand obligatoriu Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv despre efectuarea plãţii.
(4) Virarea sumelor se face lunar, între datele de 1 şi 10 ale lunii, prin aplicarea fractiei prevãzute la alin. (2) asupra activului net calculat în ultima zi lucrãtoare a lunii precedente.
(5) Societãţile de investiţii financiare care nu reuşesc sa determine valoarea activului net în primele 10 zile ale lunii plãtesc cota datoratã în intervalul prevãzut la alin. (4), la valoarea activului net din luna precedenta, urmând ca pana la data de 25 a lunii sa plãteascã eventuala diferenţa. În cazul în care cota datoratã este mai mica decât cea virata, diferenţa se retine din cota plãtitã luna urmãtoare.
(6) Nevirarea în termen de maximum 30 de zile a sumelor datorate, prevãzute la alin. (1), poate atrage, dupã caz, prin hotãrâre a C.N.V.M., plata unei dobânzi penalizatoare de 0,01% pe zi de cãtre societãţile de administrare sau de societãţile de investiţii care se autoadministreaza.
(7) Sunt exceptate de vãrsãmintele definite la alin. (1) fondurile aflate în perioada de 60 de zile, prevãzute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 .
ART. 3
(1) Sumele provenite din cota de 0,5%, calculatã la valoarea emisiunii de valori mobiliare subscrise prin oferta publica autorizata de C.N.V.M., se constituie ca venit al acesteia şi se vãrsa de cãtre societãţile emitente, la aprobarea închiderii ofertelor publice, în contul indicat de C.N.V.M.
(2) În cazul nevirarii în termen de 5 zile de la închiderea subscriptiilor a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M. poate hotãrî anularea ofertei publice.
ART. 4
(1) Sumele provenite din cota de 1,5%, calculatã la valoarea emisiunii de valori mobiliare, distribuita în cazul plasamentului privat avizat de cãtre C.N.V.M., se constituie ca venit al acesteia şi se vãrsa de cãtre societãţile emitente în contul indicat de C.N.V.M.
(2) În cazul nevirarii în termen de 5 zile de la încheierea plasamentului privat a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M. poate hotãrî anularea plasamentului privat.
ART. 5
(1) Sumele provenite din cota de 2%, calculatã la valoarea ofertei publice de cumpãrare-preluare autorizata de C.N.V.M., se constituie ca venit al acesteia şi se vãrsa de cãtre ofertant la închiderea ofertei publice, în contul indicat de ea.
(2) În cazul nevirarii în termen de 5 zile de la închiderea ofertelor a sumelor datorate conform alin. (1), C.N.V.M. poate hotãrî anularea ofertei publice de cumpãrare-preluare.

TITLUL II
Modul de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã C.N.V.M.

ART. 6
(1) Veniturile extrabugetare ale C.N.V.M. se colecteazã în contul de disponibilitati deschis în acest scop la o banca comercialã şi se utilizeazã în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, aprobat de Parlamentul României în conformitate cu prevederile <>art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 .
(2) Veniturile extrabugetare utilizate de C.N.V.M., rãmase neutilizate la închiderea exerciţiului financiar, rãmân la dispoziţia acesteia, urmând sa fie folosite în anul urmãtor, în condiţiile prevãzute la <>art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
ART. 7
(1) C.N.V.M. poate realiza venituri din fructificarea disponibilitãţilor financiare, colectate potrivit <>art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 139/1999 , prin plasamente financiare şi bancare.
(2) C.N.V.M. va adopta regulamente proprii pentru utilizarea veniturilor.
ART. 8
Departamentul logistic va aduce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016