Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 187 din 5 august 2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 187 din 5 august 2011  pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 187 din 5 august 2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 28 septembrie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 70.675 din 8 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,
    în conformitate cu prevederile:
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitor la cerinţele legale în materie de gestionare-ecocondiţionalitate;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevãzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevãzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitor la respectarea standardelor - cerinţe principale şi reducerea sau excluderea de la beneficiul plãţii;
    - Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalitãţii în cazul mãsurilor de sprijin pentru dezvoltarea ruralã;
    - Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitor la ecocondiţionalitate;
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, ale Hotãrârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de mãsuri împotriva poluãrii cu substanţe chimice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizeazã nãmolurile de epurare în agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21.130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi din surse agricole;
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 25/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 198/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul mediului şi pãdurilor şi preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.


    ART. 1
    Se aprobã cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin pentru agricultori în România, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentul ordin au semnificaţiile prevãzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori, în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevãzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevãzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    Cerinţele legale în materie de gestionare sunt obligatorii pentru toţi agricultorii care solicitã plãţi directe pe suprafaţã, plãţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plãţi pentru prima împãdurire a terenurilor agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, precum şi alte scheme şi mãsuri de sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplicã normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    ART. 4
    (1) Cerinţele legale în materie de gestionare, împreunã cu bunele condiţii agricole şi de mediu constituie norme de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin prevãzute la art. 3 şi se aplicã pentru activitatea agricolã a agricultorului şi pe suprafaţa agricolã a exploataţiei.
    (2) Pentru plãţile de agromediu, pe lângã obligaţiile prevãzute la alin. (1), constituie norme de ecocondiţionalitate şi cerinţele minime privind utilizarea îngrãşãmintelor şi a produselor de protecţie a plantelor, care trebuie respectate de cãtre agricultor pe toatã suprafaţa agricolã a exploataţiei.
    (3) Acordarea plãţilor prevãzute la art. 3 este condiţionatã de respectarea de cãtre agricultori a normelor de ecocondiţionalitate prevãzute la alin. (1) şi (2).
    ART. 5
    (1) Orice agricultor care solicitã plãţi în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin prevãzute la art. 3 are obligaţia sã respecte cerinţele legale în materie de gestionare prevãzute în anexã, începând cu 1 ianuarie 2012.
    (2) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA) şi Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP) sunt responsabile de implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin prevãzute la art. 3, în raport cu domeniul de competenţã.
    ART. 6
    (1) Autoritatea responsabilã de coordonarea activitãţii privind controlul respectãrii cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin pentru agricultori este APIA.
    (2) Garda Naţionalã de Mediu participã la elaborarea procedurilor de control pentru ecocondiţionalitate, asigurã instruirea inspectorilor APIA în vederea efectuãrii controlului pe teren privind cerinţele legale în materie de gestionare în domeniul mediului şi informeazã APIA în legãturã cu neconformitãţile privind normele de ecocondiţionalitate constatate în timpul acţiunilor proprii de inspecţie şi control, pentru activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA.
    (3) Organismul specializat de control responsabil cu efectuarea controalelor privind respectarea de cãtre agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor este Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (4) În activitatea privind controlul respectãrii cerinţelor legale în materie de gestionare în domeniul mediului pot fi implicate şi alte structuri cu atribuţii de inspecţie şi control din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi din subordinea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, în cazul unor activitãţi cu impact semnificativ asupra mediului, denumite în continuare organisme de control.
    (5) APIA se asigurã de eficienţa controalelor delegate cãtre organismele de control prevãzute la alin. (3) şi (4) şi îşi asumã responsabilitatea pentru controalele realizate de acestea cu privire la respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin prevãzute la art. 3.
    ART. 7
    Controlul respectãrii cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin prevãzute la art. 3 se realizeazã pe eşantionul de control pentru normele de ecocondiţionalitate, astfel:
    a) eşantionul de control se stabileşte de cãtre APIA prin aplicarea factorilor de risc şi cuprinde cel puţin 1% din totalul agricultorilor supuşi normelor de ecocondiţionalitate;
    b) APIA efectueazã controlul cerinţelor în domeniul mediului (SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4 şi SMR 5 din anexã);
    c) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unitãţile din subordine, efectueazã controlul cerinţelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6, SMR 7 şi SMR 8 din anexã);
    d) controlul se finalizeazã prin completarea rapoartelor de control de cãtre inspectorii echipei de control.
    ART. 8
    (1) În scopul efectuãrii controlului privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare, APIA încheie protocoale de colaborare cu organismele de control prevãzute la art. 6 alin. (3) şi (4), în care stabileşte: constituirea echipelor de control, programarea şi efectuarea acţiunilor de control pe teren, tipul controalelor ce trebuie efectuate, lista de verificare a cerinţelor necesarã inspectorilor de teren, completarea rapoartelor de control, raportarea neconformitãţilor constatate atât în cadrul eşantionului de control pentru ecocondiţionalitate, cât şi în afara acestuia, precum şi alte condiţii privind realizarea controlului, conform reglementãrilor în vigoare.
    (2) Organismele de control au obligaţia de a raporta cãtre APIA toate neconformitãţile privind cerinţele legale în materie de gestionare constatate în timpul acţiunilor proprii de inspecţie şi control, în afara eşantionului de control pentru ecocondiţionalitate.
    ART. 9
    (1) Nerespectarea de cãtre agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile agricultorului care a solicitat plãţi în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin menţionate la art. 3 în anul calendaristic în cauzã conduce la reducerea plãţilor sau excluderea de la platã în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi ale art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 , cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau a circumstanţelor excepţionale prevãzute de regulamentele menţionate.
    (2) Aplicarea reducerilor sau excluderilor de la platã a agricultorilor în cazuri individuale de nerespectare a cerinţelor prevãzute în anexã se realizeazã astfel:
    a) APDRP va elabora, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de reduceri şi excluderi pentru mãsurile de dezvoltare ruralã şi va asigura calitatea implementãrii acestuia, prin acţiuni de supracontrol;
    b) APIA va elabora, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de reduceri şi excluderi pentru plãţile directe şi mãsurile de piaţã, asigurând aplicarea reducerilor sau excluderilor de la platã în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin pe care le administreazã.
    ART. 10
    Începând cu 1 ianuarie 2012, încadrarea normelor de ecocondiţionalitate prevãzute la art. 4 alin. (1) şi (2) pe domenii supuse ecocondiţionalitãţii este urmãtoarea:
    a) Cerinţele legale în materie de gestionare: SMR 1 - SMR 5 din anexã şi cerinţele minime pentru utilizarea îngrãşãmintelor, în domeniul "mediu";
    b) Cerinţele legale în materie de gestionare: SMR 6 - SMR 8 din anexã şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor, în domeniul "sãnãtate publicã, sãnãtatea animalelor şi sãnãtatea plantelor";
    c) Bunele condiţii agricole şi de mediu, în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    ART. 11
    Informarea agricultorilor cu privire la cerinţele legale în materie de gestionare intrã în responsabilitatea urmãtoarelor instituţii: APIA, APDRP, direcţiile pentru agriculturã judeţene, camerele pentru agriculturã, silviculturã şi dezvoltare ruralã, precum şi alte structuri cu atribuţii de informare şi consultanţã agricolã din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
    ART. 12
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                     p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                              Sanitare Veterinare
                        şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                                 Corneliu Ceicã


    ANEXÃ

                 Cerinţe legale în materie de gestionare (SMR)
          privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor
    în cadrul schemelor şi mãsurilor de sprijin pentru agricultori în România



 ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
 │ Specificare SMR │ Cerinţe obligatorii pentru agricultori │ Elemente de control │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 1 │Agricultorii care deţin sau care administreazã│În ariile naturale protejate şi în vecinã-│
 │Conservarea pãsãrilor sãlbatice │terenuri agricole şi care desfãşoarã activi- │tatea acestora se verificã: │
 │ Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie│tãţi în perimetrul şi în vecinãtatea ariei │a) dacã pentru activitãţile pe care le │
 │1979 privind conservarea pãsãrilor sãlbatice -│naturale protejate au urmãtoarele obligaţii: │desfãşoarã agricultorul sunt prevãzute │
 │art. 3 alin. (1) şi (2) lit. b), art. 4 │1. sã respecte planul de management şi │restricţii în planul de management şi în │
 │alin. (1), (2) şi (4) şi art. 5 lit. a), b) şi│regulamentul ariei naturale protejate în ceea │regulamentul ariei şi dacã acestea sunt │
 │d); │ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren │respectate; │
 │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 │cu destinaţie agricolã şi regimul activitã- │b) deţinerea autorizaţiei de mediu/acor- │
 │privind regimul ariilor naturale protejate, │ţilor agricole, astfel: │dului de mediu/avizului de mediu/avizului │
 │conservarea habitatelor naturale,a florei şi a│a) sã utilizeze în mod raţional pajiştile prin│Natura 2000 sau avizului administraţiei │
 │faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi │cosit şi/sau pãşunat pe suprafeţele, în peri- │ariei,dupã caz, şi respectarea condiţiilor│
 │completãri prin Legea nr. 49/2011 - art. 21, │oadele şi cu speciile şi efectivele de animale│stabilite de acestea; │
 │22, 28, art. 33 alin. (2) şi anexele nr. 1, 2 │avizate de administraţia ariei; │c) existenţa semnelor de otrãvire sau a │
 │şi 3 │b) sã aplice practici tradiţionale de culti- │unor metode/mijloace de capturare, ucidere│
 │ │vare a terenurilor agricole şi de creştere a │sau perturbare intenţionatã a pãsãrilor │
 │ │animalelor, aşa cum sunt definite de legis- │sãlbatice, precum şi a unor semne privind │
 │ │laţia în domeniu; │deteriorarea sau distrugerea cuiburilor, │
 │ │sau, │culegerea şi deţinerea de ouã aparţinând │
 │ │c) sã practice modul de producţie ecologic de │pãsãrilor sãlbatice; │
 │ │cultivare a terenului agricol şi de creştere a│d) existenţa unor semne de poluare sau │
 │ │animalelor. │deteriorare a habitatului pãsãrilor sãl- │
 │ │2. sã urmeze procedura evaluãrii impactului │batice sau de distrugere a cuiburilor şi │
 │ │asupra mediului pentru planuri sau proiecte, │ouãlor acestora, cum ar fi: arderea vege- │
 │ │precum şi procedura de autorizare pentru acti-│taţiei, tãierea arborilor/arbuştilor şi a │
 │ │vitãţi care pot afecta în mod semnificativ │perdelelor agroforestiere de protecţie │
 │ │ariile naturale protejate, în conformitate cu │existente pe terenul agricol, schimbãri în│
 │ │legislaţia în vigoare; │folosinţa terenurilor şi în cursul apelor,│
 │ │3. sã nu ucidã şi sã nu captureze intenţionat,│precum şi alte acţiuni ce contravin sco- │
 │ │prin orice metodã, pãsãrile sãlbatice; │pului de protecţie şi de conservare a │
 │ │4. sã nu deterioreze şi sã nu distrugã │ariei naturale. │
 │ │intenţionat cuiburile pãsãrilor sãlbatice, │ │
 │ │chiar dacã acestea sunt goale; │ │
 │ │5. sã nu distrugã, sã nu culeagã şi sã nu │ │
 │ │deţinã ouã provenite din naturã, aparţinând │ │
 │ │pãsãrilor sãlbatice; │ │
 │ │6. sã nu perturbe intenţionat pãsãrile, în │ │
 │ │special în timpul perioadei de reproducere, de│ │
 │ │creştere şi de migraţie; │ │
 │ │7. sã nu polueze sau sã deterioreze prin │ │
 │ │acţiunile lor habitatul pãsãrilor sãlbatice. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 2 │Agricultorii care prin activitatea lor │Se verificã: │
 │Protecţia apelor subterane împotriva poluãrii │depoziteazã, manipuleazã sau utilizeazã │a) dacã în activitatea sa agricultorul │
 │cu substanţe periculoase │substanţe periculoase prevãzute în Lista de │utilizeazã substanţe periculoase prevãzute│
 │ Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decem- │substanţe prioritare şi poluanţi specifici │în Lista de substanţe prioritare şi polu- │
 │brie 1979 privind protecţia apelor subterane │prevãzutã în anexa nr. 1 la Programul de │anţi specifici şi dacã are contract de │
 │împotriva poluãrii cauzate de anumite │mãsuri împotriva poluãrii cu substanţe chimice│preluare a reziduurilor rezultate din │
 │substanţe periculoase - art. 4 şi 5; │aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005#9474;folosirea acestor substanţe de cãtre un │
 │Programul de mãsuri împotriva poluãrii cu │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au│operator economic cu obiect de activitate │
 │substanţe chimice, aprobat prin Hotãrârea │urmãtoarele obligaţii: │specific; │
 │Guvernului nr. 351/2005, cu modificãrile şi │1. sã nu evacueze direct sau indirect într-o │b) dacã potrivit legislaţiei în vigoare │
 │completãrile ulterioare - art. 4 alin. (1) şi │resursã de apã substanţe periculoase │agricultorul are obligaţia obţinerii │
 │art. 6 şi tabelul 1 (lista I), tabelul 2 │prevãzute în Lista de substanţe prioritare şi │actelor de reglementare în domeniul │
 │(lista II) şi tabelul 3 din anexa nr. 1 la │poluanţi specifici,cu excepţia cazului în care│mediului şi/sau gospodãririi apelor pentru│
 │program │agricultorul deţine autorizaţia de gospodãrire│activitatea pe care o desfãşoarã (cazul A)│
 │ │a apelor. Substanţele periculoase sunt clasi- │sau dacã nu are aceastã obligaţie(cazul B)│
 │ │ficate conform anexei nr. 1 la programul │astfel: │
 │ │aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005#9474;- cazul A - deţinerea actelor de reglemen-│
 │ │astfel: │tare şi respectarea condiţiilor stabilite │
 │ │a) substanţe prioritare (lista 1); │de acestea cu privire la depozitarea, │
 │ │b) familii şi grupe de substanţe de poluanţi │utilizarea şi evacuarea în mediu sau │
 │ │specifici (lista 2); │într-o resursã de apã a substanţelor │
 │ │c) substanţe susceptibile de a deveni │periculoase din lista substanţelor priori-│
 │ │substanţe prioritare sau substanţe prioritar │tare şi poluanţi specifici; │
 │ │periculoase (tabelul 3). │- cazul B - respectarea normelor privind │
 │ │2. sã solicite şi sã obţinã actele de regle- │depozitarea, manipularea şi utilizarea în │
 │ │mentare prevãzute de legislaţia în vigoare │agriculturã a substanţelor periculoase, │
 │ │în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospo- │astfel cum sunt prevãzute în Codul de bune│
 │ │dãririi apelor, dupã caz, pentru activitãţile │practici în fermã şi în Codul de bune │
 │ │agricole pe care le desfãşoarã şi sã respecte │practici agricole. │
 │ │condiţiile stabilite de acestea cu privire la │ │
 │ │depozitarea, manipularea, utilizarea şi │ │
 │ │evacuarea în mediu sau într-o resursã de apã │ │
 │ │a substanţelor periculoase prevãzute în Lista │ │
 │ │de substanţe prioritare şi poluanţi specifici.│ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 3 │Agricultorii care aplicã nãmoluri de epurare │În cazul utilizãrii nãmolurilor de epurare│
 │Protecţia mediului, în special a solului, │pe terenul cu destinaţie agricolã au urmãtoa- │în agriculturã se verificã: │
 │atunci când se utilizeazã nãmoluri de epurare │rele obligaţii: │a) dacã agricultorul deţine o copie a │
 │în agriculturã │1. sã utilizeze numai nãmoluri tratate, pentru│permisului de aplicare a nãmolului; │
 │ Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie │care s-a emis permisul de aplicare de cãtre │b) existenţa unor indicii cu privire la │
 │1986 privind protecţia mediului, în special a │autoritatea localã pentru protecţia mediului. │aplicarea nãmolurilor de epurare pe tere- │
 │solului, atunci când se utilizeazã nãmoluri de│La cererea agricultorului, furnizorul de nãmol│nurile destinate pãşunatului sau produc- │
 │epurare în agriculturã - art. 3; │este obligat sã elibereze o copie a permisului│ţiei de legume, precum şi pe terenurile │
 │Normelor tehnice privind protecţia mediului şi│de aplicare; │cultivate cu arbuşti fructiferi sau cu │
 │în special a solurilor, când se utilizeazã │2.sã nu aplice nãmoluri de epurare pe terenuri│pomi fructiferi; │
 │nãmolurile de epurare în agriculturã, aprobate│destinate pãşunatului,pe terenuri cultivate cu│c) existenţa unor semne care indicã │
 │prin Ordinul ministrului mediului şi gospodã- │arbuşti fructiferi, pe terenuri destinate │nerespectarea interdicţiei privind aplica-│
 │ririi apelor şi al ministrului agriculturii, │producţiei de legume sau pe culturi de pomi │rea nãmolurilor de epurare pe terenurile │
 │pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 344/708/ │fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi │agricole cu panta mai mare de 12%, precum │
 │2004 - cap. I şi II │în timpul recoltãrii; │şi nerespectarea obligaţiei privind încor-│
 │ │3. sã nu aplice nãmoluri de epurare pe tere- │porarea nãmolurilor în sol imediat dupã │
 │ │nurile agricole cu panta mai mare de 12%; │aplicare; │
 │ │4. sã aplice nãmoluri de epurare numai în │d) dacã a anunţat autoritãţile competente │
 │ │perioadele în care este posibil accesul normal│şi producãtorul de nãmol despre rotaţia │
 │ │pe teren şi sã asigure încorporarea nãmolu- │culturilor pe terenul în cauzã; │
 │ │rilor în sol imediat dupã aplicare; │e) dacã a anunţat producãtorul de nãmol │
 │ │5. sã anunţe autoritãţile competente şi │despre intenţia de a nu mai utiliza │
 │ │producãtorul de nãmol despre rotaţia cultu- │nãmolul, înainte de a se realiza trans- │
 │ │rilor pe terenul în cauzã; │portul acestuia, dupã caz. │
 │ │6. sã anunţe producãtorul de nãmol dacã s-a │ │
 │ │rãzgândit în privinţa utilizãrii nãmolului, │ │
 │ │înainte de a se realiza transportul acestuia. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 4 │1. Agricultorii care desfãşoarã activitãţi în │În zonele desemnate vulnerabile la nitraţi│
 │Protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi│zonele desemnate vulnerabile la poluarea cu │din surse agricole se verificã: │
 │proveniţi din surse agricole │nitraţi din surse agricole au urmãtoarele │a) existenţa capacitãţilor de depozitare a│
 │ Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 │obligaţii: │gunoiului de grajd (platforme individuale │
 │decembrie 1991 privind protecţia apelor │a) sã dispunã de capacitãţi de depozitare a │sau colective), impermeabilizate şi fãrã │
 │împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din │gunoiului de grajd, fãrã defecte structurale │defecte structurale. Se verificã mãrimea │
 │surse agricole - art. 4 şi 5; │care sã permitã scurgeri de efluenţi/dejecţii.│acestor capacitãţi, având în vedere asi- │
 │Planul de acţiune pentru protecţia apelor │Mãrimea acestor capacitãţi trebuie sã │gurarea necesarului de stocare a gunoiului│
 │împotriva poluãrii cu nitraţi din surse │depãşeascã necesarul de stocare a gunoiului │de grajd în raport cu efectivul de animale│
 │agricole, aprobat prin Hotãrârea Guvernului │de grajd, ţinând seama de perioadele cele mai │şi durata perioadei de stocare; │
 │nr. 964/2000, cu modificãrile şi completãrile │lungi de interdicţie pentru aplicarea acestuia│b) respectarea perioadei de aplicare a │
 │ulterioare- art. 5 şi 6 şi anexele nr. 3 şi 4;│pe teren; │gunoiului de grajd pe terenul agricol - │
 │Codul de bune practici agricole pentru pro- │b) sã respecte perioadele în care aplicarea │calendarul de interdicţie; │
 │tecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi │îngrãşãmintelor organice pe terenul agricol │c) dacã numãrul de animale deţinute în │
 │din surse agricole, aprobat prin Ordinul │este interzisã, potrivit calendarului de │exploataţie se limiteazã la maximum │
 │ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi│interdicţie prevãzut în Programul de acţiune │5,5 UVM/ha raportat la întreaga suprafaţã │
 │al ministrului agriculturii, pãdurilor şi │pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse│agricolã a exploataţiei (pajişti perma- │
 │dezvoltãrii rurale nr. 1.182/1.270/2005; │agricole; │ente, teren arabil, vii şi livezi); │
 │Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile│c) sã nu depãşeascã cantitatea de 170 kg azot │d) respectarea interdicţiei privind │
 │la nitraţi din surse agricole, aprobat prin │substanţã activã/ha provenitã din aplicarea │aplicarea gunoiului de grajd pe terenul │
 │Decizia nr. 21130/2010 a Comisiei pentru │îngrãşãmintelor organice pe terenul agricol în│agricol în funcţie de condiţiile meteoro- │
 │aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia│decursul unui an; │logice şi starea solului (niciun tip de │
 │apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi│d) sã nu aplice îngrãşãminte organice pe │îngrãşãmânt nu se aplicã pe terenuri │
 │din surse agricole │terenuri acoperite de zãpadã, pe terenuri cu │acoperite de zãpadã, pe terenuri cu apã în│
 │ │apã în exces sau pe terenuri îngheţate; │exces sau pe terenuri îngheţate); │
 │ │e) sã asigure încorporarea în sol a îngrãşã- │e) dacã pe terenul arabil cu panta de │
 │ │mintelor organice aplicate pe terenurile │peste 12% îngrãşãmintele organice aplicate│
 │ │arabile cu panta de peste 12%, în condiţii │au fost încorporate în sol; │
 │ │meteo favorabile; │f) existenţa fâşiilor de protecţie în │
 │ │f) sã nu aplice îngrãşãminte organice sau │vecinãtatea apelor de suprafaţã; │
 │ │chimice pe fâşiile de protecţie existente pe │g) existenţa urmelor de îngrãşãminte │
 │ │terenurile agricole situate în vecinãtatea │organice sau chimice pe suprafeţele de │
 │ │apelor de suprafaţã a cãror lãţime minimã │teren agricol ce constituie fâşii de │
 │ │variazã în funcţie de panta terenului, astfel:│protecţie a apelor de suprafaţã sau în │
 │ │- 1 m pentru terenurile cu panta de pânã la │zonele de protecţie sanitarã a captãrilor │
 │ │12%; │de apã potabilã; │
 │ │- 3 m pentru terenurile cu panta de peste 12%;│h) existenţa unui plan de fertilizare la │
 │ │g) sã nu aplice îngrãşãminte organice sau │nivelul fermei; │
 │ │chimice pe terenurile agricole situate în │i) existenţa, completarea la zi şi pãstra-│
 │ │zonele de protecţie sanitarã şi hidrogeologicã│rea evidenţelor privind suprafaţa agricolã│
 │ │ale captãrilor de apã potabilã instituite │a fermei, structura culturilor, efectivele│
 │ │potrivit legislaţiei în vigoare; │de animale şi gestiunea îngrãşãmintelor │
 │ │h) sã urmeze un plan de fertilizare pentru │organice şi chimice (acestea constituind │
 │ │fiecare tip de culturã, sã distribuie uniform │registrul exploataţiei). │
 │ │îngrãşãmintele pe terenul agricol şi sã ţinã o│În afara zonelor vulnerabile la nitraţi │
 │ │evidenţã a lucrãrilor de fertilizare la │din surse agricole se verificã respectarea│
 │ │nivelul exploataţiei agricole. │normelor privind aplicarea îngrãşãmintelor│
 │ │2. Agricultorii care desfãşoarã activitãţi │organice sau chimice pe terenurile │
 │ │în afara zonelor vulnerabile la poluarea cu │agricole situate în vecinãtatea apelor de │
 │ │nitraţi au obligaţia sã respecte prevederile │suprafaţã ori în zonele de protecţie sani-│
 │ │Codului de bune practici agricole pentru │tarã a captãrilor de apã potabilã,potrivit│
 │ │protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi│elementelor de control stabilite la │
 │ │din surse agricole, în ceea ce priveşte apli- │lit. f) şi g). │
 │ │carea îngrãşãmintelor organice sau chimice pe │În cazul agricultorilor care au obligaţia │
 │ │terenurile agricole situate în vecinãtatea │obţinerii actelor de reglementare în dome-│
 │ │apelor de suprafaţã şi în zonele de protecţie │niul protecţiei mediului şi/sau gospodã- │
 │ │sanitarã şi hidrogeologicã ale captãrilor de │ririi apelor se verificã deţinerea autori-│
 │ │apã potabilã, astfel cum sunt stabilite │zaţiei de mediu ori de gospodãrire a │
 │ │la pct. 1 lit. f) şi g). │apelor şi respectarea condiţiilor stabi- │
 │ │3. Dacã, potrivit legislaţiei în vigoare, │lite de acestea cu privire la depozitarea,│
 │ │agricultorii au obligaţia obţinerii actelor de│manipularea şi aplicarea îngrãşãmintelor │
 │ │reglementare în domeniul protecţiei mediului │organice sau chimice pe terenul agricol, │
 │ │şi/sau gospodãririi apelor pentru activitãţile│precum şi la colectarea, stocarea şi │
 │ │pe care le desfãşoarã, sã solicite şi sã │evacuarea în mediu ori într-o resursã de │
 │ │obţinã actele de reglementare în domeniu şi sã│apã a unor reziduuri organice (efluenţi de│
 │ │respecte condiţiile stabilite de acestea cu │siloz, dejecţii animale sau ape reziduale)│
 │ │privire la protecţia apelor împotriva poluãrii│provenite din procesul tehnologic. │
 │ │cu nitraţi din surse agricole. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 5 │Agricultorii care deţin sau care administreazã│Se verificã: │
 │Conservarea habitatelor naturale şi a │terenuri agricole şi care desfãşoarã activi- │a) dacã pentru activitãţile pe care le │
 │speciilor de faunã şi florã sãlbaticã │tãţi în perimetrul şi în afara ariei naturale │desfãşoarã agricultorul în interiorul sau │
 │ Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai │protejate au urmãtoarele obligaţii: │în vecinãtatea ariei naturale protejate │
 │1992 privind conservarea habitatelor naturale │1. sã respecte planul de management şi │sunt prevãzute restricţii în planul de │
 │şi a speciilor de faunã şi florã sãlbaticã - │regulamentul ariei naturale protejate în ceea │management şi în regulamentul ariei şi │
 │art. 6 şi art. 13 alin. (1) lit. a); │ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren │dacã acestea sunt respectate; │
 │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007,│cu destinaţie agricolã şi regimul activitã- │b) deţinerea autorizaţiei de mediu/acor- │
 │aprobatã cu modificãri şi completãri prin │ţilor agricole, astfel: │dului de mediu/avizului de mediu/avizului │
 │Legea nr. 49/2011 - art. 21, 22, 28, art. 33 │a) sã utilizeze în mod raţional pajiştile prin│Natura 2000 sau avizului administraţiei │
 │alin. (1) şi anexele nr. 1, 2, 3, 4^A şi 4^B │cosit şi/sau pãşunat pe suprafeţele, în peri- │ariei,dupã caz, şi respectarea condiţiilor│
 │ │oadele şi cu speciile şi efectivele de animale│prevãzute de acestea; │
 │ │avizate de administraţia ariei; │c) existenţa unor semne de poluare, de │
 │ │b)sã aplice practici tradiţionale de cultivare│distrugere sau deteriorare a habitatelor │
 │ │a terenurilor agricole şi de creştere a │naturale şi a speciilor de faunã şi florã │
 │ │animalelor, definite prin legislaţia în │sãlbaticã, cum ar fi: arderea vegetaţiei, │
 │ │domeniu; sau │tãierea arborilor/arbuştilor şi a perde- │
 │ │c) sã practice modul de producţie ecologic de │lelor agroforestiere de protecţie exis- │
 │ │cultivare a terenului agricol şi creştere a │tente pe terenul agricol, schimbãri în │
 │ │animalelor; │folosinţa terenurilor şi în cursul apelor,│
 │ │2. sã urmeze procedura de evaluare a │precum şi alte acţiuni ce contravin sco- │
 │ │impactului asupra mediului pentru planuri sau │pului de protecţie şi de conservare a │
 │ │proiecte, precum şi procedura de autorizare │habitatelor naturale şi a speciilor de │
 │ │pentru activitãţi care pot afecta în mod │faunã şi florã sãlbaticã ce trãiesc în │
 │ │semnificativ ariile naturale protejate, în │perimetrul şi în afara ariilor naturale │
 │ │conformitate cu legislaţia în domeniu; │protejate; │
 │ │3. sã nu polueze, sã nu deterioreze şi sã nu │d) existenţa semnelor de otrãvire sau a │
 │ │distrugã habitatele naturale aparţinând │unor metode/mijloace de capturare,ucidere │
 │ │speciilor de faunã şi florã sãlbaticã; │ori perturbare intenţionatã a animalelor │
 │ │4. sã nu captureze,sã nu ucidã, sã nu distrugã│sãlbatice; │
 │ │şi sã nu vãtãmeze în nicio formã exemplarele │e) existenţa semnelor de recoltare a │
 │ │de animale sãlbatice aflate în mediul lor │florilor şi fructelor, de culegere sau │
 │ │natural, în oricare din stadiile ciclului lor │distrugere cu intenţie a plantelor │
 │ │biologic; │sãlbatice. │
 │ │5. sã nu perturbe intenţionat speciile de │ │
 │ │animale sãlbatice în cursul perioadei de │ │
 │ │reproducere, de creştere, de hibernare sau de │ │
 │ │migraţie; │ │
 │ │6.sã nu deterioreze şi sã nu distrugã locurile│ │
 │ │de reproducere ori de odihnã ale animalelor │ │
 │ │sãlbatice; │ │
 │ │7. sã nu deterioreze, sã nu distrugã şi/sau sã│ │
 │ │culeagã intenţionat cuiburile şi/ori ouãle din│ │
 │ │naturã; │ │
 │ │8. sã nu recolteze flori şi fructe, sã nu │ │
 │ │culeagã, sã nu taie şi sã nu distrugã cu │ │
 │ │intenţie exemplarele de plante sãlbatice în │ │
 │ │habitatele lor naturale, în oricare din │ │
 │ │stadiile ciclului biologic. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 6 │Deţinãtorii animalelor din specia suine au │În exploataţiile nonprofesionale se veri- │
 │Identificarea şi înregistrarea porcinelor │urmãtoarele obligaţii: │ficã: │
 │ Directiva 2008/71/CEE a Consiliului din 15 │1. În cazul exploataţilor nonprofesionale: │a) identificarea animalelor conform le- │
 │iulie 2008 privind identificarea şi înregis- │a) sã solicite medicului veterinar de liberã │gislaţiei naţionale referitoare la sis- │
 │trarea porcinelor - art. 3, 4 şi 5; │practicã împuternicit înregistrarea exploata- │temul de identificare şi înregistrare │
 │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2010 │ţiei în Registrul Naţional al Exploataţiilor │a suinelor; │
 │privind identificarea şi înregistrarea sui- │(RNE); │b) existenţa registrului exploataţiei din │
 │nelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi │b) sã îşi achiziţioneze crotalii pentru │care sã reiasã istoricul fiecãrui animal │
 │pentru modificarea şi completarea unor acte │identificarea animalelor; │ce s-a regãsit la un moment dat în exploa-│
 │normative - art. 1, 5, 6, 7, 10, 11 şi 13; │c) sã notifice medicului veterinar împuter- │taţia respectivã; │
 │Norma sanitarã veterinarã (NSV) privind │nicit orice eveniment de naştere, sacrificare │c) corespondenţa dintre datele înscrise în│
 │sistemul de identificare şi înregistrare a │pentru consum propriu, moarte, pierdere │Baza Naţionalã de Date (BND), registrul │
 │suinelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui │crotalie, dispariţie, regãsire animal; │exploataţiei şi realitatea din teren. │
 │Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi │d) sã solicite medicului veterinar împuter- │În exploataţiile comerciale se verificã: │
 │pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008 - │nicit eliberarea formularului de mişcare, în │a) dacã identificarea animalelor este │
 │art. 3, 4, 5, 6, art. 7 alin. (2) şi (3), │cazul mutãrii animalului/animalelor între │conform legislaţiei naţionale referitoare │
 │art. 8 şi anexele nr. 2-5 din NSV; │douã exploataţii diferite sau sã îi predea │la sistemul de identificare şi înregis- │
 │Norma sanitarã veterinarã pentru implemen- │acestuia exemplarul negru al documentului de │trare a suinelor; │
 │tarea procesului de identificare şi înre- │mişcare în cazul achiziţionãrii ori vânzãrii │b) dacã registrul exploataţiei este comp- │
 │gistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi │animalelor de la/la mijlocitori de afaceri │letat la zi; │
 │bovinelor, aprobatã prin Ordinul preşedin- │cu animale vii sau exploataţii comerciale; │c) dacã s-a înregistrat în Sistemul │
 │telui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veteri- │e) sã predea medicului veterinar împuternicit │Naţional de Identificare şi Înregistrare a│
 │nare şi pentru Siguranţa Alimentelor │crotalia animalului sacrificat pentru consum │Animalelor (SNIIA) naşterile, mişcãrile şi│
 │nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) lit. a), │propriu şi sã solicite eliberarea formularului│evenimentele suferite de animalele deţi- │
 │art. 4 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), │de declarare eveniment; │nute în cazul exploataţiilor comerciale de│
 │art. 10, 11, 12, 13, 14, art. 16 lit. a), b), │f) sã pãstreze şi sã arhiveze în ordine │tip A, unde animalele se identificã │
 │c), art. 18, 39 şi art. 44 alin. (6) şi │cronologicã toatã formularistica ce îi este │individual; │
 │anexele nr. 1-13 din NSV │remisã de medicul veterinar împuternicit │d) corespondenţa dintre datele înscrise în│
 │ │(aceasta constituindu-se în registrul de │BND, registrul exploataţiei şi realitatea │
 │ │exploataţie); │din teren; │
 │ │g) sã predea medicului veterinar împuternicit │e) dacã sunt transmise la DSVSA exempla- │
 │ │formularele de mişcare cu care a achiziţionat │rele formularelor de mişcare a animalelor,│
 │ │animalele; │destinate acestora; │
 │ │h) sã îşi achiziţioneze crotalia duplicat în │f) în cazul exploataţiilor comerciale de │
 │ │cazul pierderii crotaliei şi sã solicite me- │tip A se verificã dacã au fost predate me-│
 │ │dicului veterinar împuternicit aplicarea │dicului veterinar oficial crotaliile ani- │
 │ │acesteia. │malelor sacrificate pentru consum propriu.│
 │ │2. În cazul exploataţiilor comerciale: │ │
 │ │a) sã solicite direcţiei sanitar-veterinare şi│ │
 │ │pentru siguranţa alimentelor judeţene, │ │
 │ │respectiv a municipiului Bucureşti (DSVSA) │ │
 │ │înregistrarea şi autorizarea exploataţiei; │ │
 │ │b) sã îşi procure crotaliile sau trusa de │ │
 │ │tatuaj necesare identificãrii animalelor; │ │
 │ │c) sã îşi identifice animalele; │ │
 │ │d) sã înregistreze în registrul exploataţiei │ │
 │ │toate intrãrile şi ieşirile de animale, pre- │ │
 │ │cum şi datele referitoare la mişcãrile res- │ │
 │ │pective (datã, destinaţie, mijloc de trans- │ │
 │ │port etc.); │ │
 │ │e) în cazul exploataţiilor comerciale de │ │
 │ │tip A, sã înregistreze în SNIIA atât anima- │ │
 │ │lele identificate, cât şi intrãrile şi ieşi- │ │
 │ │rile animalelor în/din exploataţie şi datele │ │
 │ │referitoare la mişcãrile respective (datã, │ │
 │ │destinaţie, mijloc de transport etc.); │ │
 │ │f) sã completeze formularele/documentele de │ │
 │ │mişcare pentru animalele deţinute ce fac │ │
 │ │obiectul mişcãrii între exploataţii; │ │
 │ │g) sã transmitã în termen de 72 de ore │ │
 │ │formularele de mişcare la DSVSA; │ │
 │ │h) în cazul exploataţiilor comerciale de tip A│ │
 │ │sã predea medicului veterinar oficial crotalia│ │
 │ │animalului sacrificat pentru consum propriu şi│ │
 │ │sã înregistreze evenimentul în SNIIA; │ │
 │ │i) în cazul exploataţiilor comerciale indus- │ │
 │ │triale de suine, sã predea pânã la sfârşitul │ │
 │ │lunii ianuarie a anului în curs la DSVSA si- │ │
 │ │tuaţia efectivelor de animale deţinute, precum│ │
 │ │şi a efectivelor ce se intenţioneazã a se ex- │ │
 │ │ploata pe parcursul anului în curs. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 7 │Deţinãtorii animalelor din specia bovine au │În exploataţiile nonprofesionale se veri- │
 │Identificarea şi înregistrarea bovinelor │urmãtoarele obligaţii: │ficã: │
 │ Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al │1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale: │a) dacã animalele sunt identificate con- │
 │Consiliului şi al Parlamentului European din │a) sã solicite medicului veterinar împuterni- │form prevederilor legislaţiei în vigoare; │
 │17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de │cit înregistrarea exploataţiei în RNE; │b) dacã registrul de exploataţie este │
 │identificare şi înregistrare a bovinelor şi │b) sã îşi achiziţioneze crotalii pentru │completat la zi conform prevederilor lega-│
 │privind etichetarea cãrnii de vitã şi mânzat │identificarea animalelor; │le în vigoare; │
 │şi a produselor din carne de vitã şi mânzat │c) sã notifice medicului veterinar împuterni- │c) dacã proprietarul a ridicat de la se- │
 │şi de abrogare a Regulamentului (CE) │cit orice eveniment de naştere, sacrificare │diul DSVSA paşapoartele bovinelor; │
 │ nr. 820/97 al Consiliului - art. 4 şi 7; │pentru consum propriu, moarte, pierdere cro- │d) dacã corespund datele din registrul │
 │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │talie, dispariţie, regãsire animal; │exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu│
 │nr. 113/2002 privind identificarea şi │d) sã solicite medicului veterinar împuter- │datele din BND şi cu situaţia din fermã; │
 │înregistrarea bovinelor în România, aprobatã │nicit eliberarea formularului de mişcare, în │e) dacã în paşaportul animalelor sunt │
 │cu modificãri prin Legea nr. 25/2003, cu │cazul mutãrii animalului/animalelor între douã│înscrise datele ultimului deţinãtor; │
 │modificãrile şi completãrile ulterioare - │exploataţii diferite, sau sã îi predea aces- │f) dacã au fost predate medicului vete- │
 │art. 1, 2, 3, 6, 6^1, 6^3, art. 7 alin. (1) │tuia exemplarul negru al documentului de │rinar împuternicit crotaliile şi paşa- │
 │şi (3), art. 8, 9 şi 11; │mişcare în cazul achiziţionãrii ori vânzãrii │poartele de la bovinele sacrificate pentru│
 │Norma sanitarã veterinarã pentru │animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu │consum propriu. │
 │implementarea procesului de identificare şi │animale vii sau exploataţii comerciale; │În exploataţiile comerciale se verificã: │
 │înregistrare a suinelor, ovinelor, caprine- │e) sã predea medicului veterinar împuternicit │a) dacã animalele sunt identificate │
 │lor şi bovinelor, aprobatã prin Ordinul │crotalia animalului sacrificat pentru consum │conform prevederilor legislaţiei în vi- │
 │preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanita- │propriu şi sã solicite eliberarea formularului│goare; │
 │re Veterinare şi pentru Siguranţa Alimen- │de declarare a evenimentului; │b) dacã registrul de exploataţie este │
 │telor nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) │f) sã pãstreze şi sã arhiveze în ordine │completat la zi conform prevederilor lega-│
 │lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi │cronologicã toatã formularistica ce îi este │le în vigoare şi dacã s-au înregistrat în │
 │alin. (2), art. 10, 11, 12, 13, 14, art. 16 │remisã de medicul veterinar împuternicit │SNIIA naşterile, mişcãrile şi evenimentele│
 │lit. a), b), c), d), e), art. 18, 39 şi │(aceasta constituindu-se în registrul de │suferite de animalele deţinute în termene-│
 │anexele nr. 1-13 din NSV │exploataţie); │le prevãzute de legislaţia în vigoare; │
 │ │g) sã predea medicului veterinar împuternicit │c) dacã proprietarul a ridicat de la │
 │ │formularele de mişcare cu care a achiziţionat │sediul DSVSA paşapoartele bovinelor; │
 │ │animalele; │d) dacã corespund datele din registrul │
 │ │h) sã îşi achiziţioneze crotalia duplicat în │exploataţiei cu paşapoartele animalelor cu│
 │ │cazul pierderii crotaliei; │datele din BND şi cu situaţia din fermã; │
 │ │i) sã ridice de la sediul DSVSA paşaportul │e) dacã în paşaportul animalelor sunt îns-│
 │ │bovinei, sã achite contravaloarea acestuia şi │crise datele ultimului deţinãtor; │
 │ │sã îl pãstreze în condiţii bune; │f) dacã au fost predate medicului veteri- │
 │ │j) sã solicite eliberarea contra cost a unui │nar oficial crotaliile şi paşapoartele de │
 │ │duplicat al paşaportului în cazul pierderii │la bovinele sacrificate pentru consum │
 │ │sau distrugerii acestuia; │propriu. │
 │ │k) sã solicite înscrierea în paşaport a noului│ │
 │ │deţinãtor în cazul cumpãrãrii animalului; │ │
 │ │l) sã deţinã asupra lor paşaportul animalului │ │
 │ │în timpul transportului acestuia. │ │
 │ │2. În cazul exploataţiilor comerciale: │ │
 │ │a) sã solicite DSVSA înregistrarea şi │ │
 │ │autorizarea exploataţiei; │ │
 │ │b) sã îşi cumpere crotaliile necesare │ │
 │ │identificãrii animalelor; │ │
 │ │c) sã solicite DSVSA sã devinã utilizator │ │
 │ │SNIIA; │ │
 │ │d) sã îşi identifice animalele pânã la vârsta │ │
 │ │de 20 de zile şi sã le înregistreze în BND; │ │
 │ │e) sã îşi actualizeze zilnic registrul de │ │
 │ │exploataţie, precum şi baza de date; │ │
 │ │f) sã ridice de la DSVSA în termen de 14 zile │ │
 │ │de la înregistrarea bovinelor paşapoartele │ │
 │ │acestora, achitând contravaloarea lor; │ │
 │ │g) sã deţinã asupra lor paşaportul animalelor │ │
 │ │în timpul transportului acestora; │ │
 │ │h) sã înscrie în paşaportul animalelor datele │ │
 │ │ultimului deţinãtor; │ │
 │ │i) sã completeze documentele de mişcare │ │
 │ │pentru animalele deţinute ce fac obiectul │ │
 │ │mişcãrii între exploataţii; │ │
 │ │j) sã predea medicului veterinar oficial cro- │ │
 │ │talia animalului sacrificat pentru consum │ │
 │ │propriu şi sã înregistreze evenimentul în │ │
 │ │SNIIA. │ │
 ├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
 │SMR 8 │Deţinãtorii animalelor din speciile ovine şi │În exploataţiile nonprofesionale se veri- │
 │Identificarea şi înregistrarea animalelor din │caprine au urmãtoarele obligaţii: │ficã: │
 │speciile ovine şi caprine │1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale: │a) dacã animalele sunt identificate con- │
 │ Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului │a) sã solicite medicului veterinar împuterni- │form prevederilor legislaţiei în vigoare; │
 │din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui │cit înregistrarea exploataţiei în RNE; │b) dacã registrul de exploataţie este │
 │sistem de identificare şi de înregistrare a │b) sã îşi achiziţioneze crotalii pentru │completat la zi, conform prevederilor le- │
 │animalelor din speciile ovinã şi caprinã şi │identificarea animalelor; │gale în vigoare; │
 │de modificare a Regulamentului (CE) │c) sã notifice medicului veterinar împuterni- │c) dacã corespund datele din registrul │
 │nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE │cit orice eveniment de naştere, sacrificare │exploataţiei cu datele din BND şi cu │
 │şi 64/432/CEE - art. 3, 4 şi 5; │pentru consum propriu, moarte, pierdere a │situaţia din fermã; │
 │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │crotaliei, dispariţie, regãsire animal; │d) dacã au fost predate medicului vete- │
 │nr. 23/2010 - art. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 şi │d) sã solicite medicului veterinar împuterni- │rinar împuternicit crotaliile de la ovi- │
 │13; │cit identificarea animalelor înainte de │nele sacrificate pentru consum propriu. │
 │Norma sanitarã veterinarã pentru implemen- │împlinirea vârstei de 9 luni sau, în orice caz│În exploataţiile comerciale se verificã: │
 │tarea procesului de identificare şi înre- │înainte ca acestea sã pãrãseascã exploataţia │a) dacã animalele sunt identificate │
 │gistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi │de origine, cu o crotalie auricularã simplã şi│conform prevederilor legislaţiei în │
 │bovinelor, aprobatã prin Ordinul preşedin- │o crotalie auricularã electronicã sau cu o │vigoare; │
 │telui Autoritãţii Naţionale Sanitare Vete- │crotalie auricularã simplã dacã animalele │b) dacã registrul de exploataţie este │
 │rinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │respective vor face obiectul sacrificãrii │completat la zi conform prevederilor │
 │nr. 40/2010 - art. 2 alin. (6) lit. b) şi │înainte de împlinirea vârstei de un an; │legale în vigoare şi dacã s-au înregis- │
 │alin. (7), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) │e) sã solicite medicului veterinar împuter- │trat în SNIIA naşterile, mişcãrile şi │
 │şi alin. (2), art. 10, 11, 12, 13, 14, │nicit eliberarea formularului de mişcare, în │evenimentele suferite de animalele │
 │art. 16 lit. a), b), c), art. 18, 39 şi │cazul mutãrii animalului/animalelor între douã│deţinute în termenele prevãzute de │
 │anexele nr. 1-13 din NSV │exploataţii diferite, sau sã îi predea aces- │legislaţia în vigoare; │
 │ │tuia exemplarul negru al documentului de │c) dacã corespund datele din registrul │
 │ │mişcare în cazul achiziţionãrii ori vânzãrii │exploataţiei cu datele din BND şi cu │
 │ │animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu │situaţia din fermã; │
 │ │animale vii sau exploataţii comerciale; │d) dacã au fost predate medicului ve- │
 │ │f) sã predea medicului veterinar împuternicit │terinar oficial crotaliile de la ovi- │
 │ │crotalia animalului sacrificat pentru consum │nele sacrificate pentru consum propriu. │
 │ │propriu şi sã solicite eliberarea formularului│ │
 │ │de declarare a evenimentului; │ │
 │ │g) sã pãstreze şi sã arhiveze în ordine │ │
 │ │cronologicã toatã formularistica ce îi este │ │
 │ │remisã de medicul veterinar împuternicit │ │
 │ │(aceasta constituindu-se în registrul de │ │
 │ │exploataţie); │ │
 │ │h) sã predea medicului veterinar împuternicit │ │
 │ │formularele de mişcare cu care a achiziţionat │ │
 │ │animalele; │ │
 │ │i) sã îşi achiziţioneze crotalia duplicat în │ │
 │ │cazul pierderii crotaliei. │ │
 │ │2. În cazul exploataţiilor comerciale: │ │
 │ │a) sã îşi cumpere crotaliile necesare │ │
 │ │identificãrii animalelor; │ │
 │ │b) sã solicite DSVSA sã devinã utilizator │ │
 │ │SNIIA; │ │
 │ │c) sã se asigure cã toate animalele din │ │
 │ │exploataţie ce au vârsta de peste 9 luni sunt │ │
 │ │înregistrate în BND; │ │
 │ │d) sã completeze documentele de mişcare │ │
 │ │pentru animalele ce vor fi mişcate din │ │
 │ │exploataţia deţinutã şi sã înregistreze în BND│ │
 │ │ieşirea animalelor din exploataţie, precum şi │ │
 │ │eventualele intrãri; │ │
 │ │e) sã îşi actualizeze zilnic registrul de │ │
 │ │exploataţie şi baza de date; │ │
 │ │f) sã predea medicului veterinar oficial │ │
 │ │crotalia animalului sacrificat pentru consum │ │
 │ │propriu şi sã înregistreze evenimentul în │ │
 │ │SNIIA. │ │
 └──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘



                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016