Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 186 din 10 mai 2024  pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 186 din 10 mai 2024 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 mai 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 141.752/2024 al Direcţiei generale dezvoltare rurală Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de management pentru Planul strategic PAC 2023-2027, şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    în baza prevederilor:
    - Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Planului strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanţat de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 şi 241 bis din 21 martie 2024, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 35 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită de depunere a cererii, prin transfer de la un alt tânăr fermier care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului, perioada de maximum 5 ani începe cu anul transferului."

    2. La articolul 83 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) dovedesc valorificarea pe bază de contract de vânzare, însoţit de factura/facturile de livrare a producţiei şi/sau bonul fiscal şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, a unei producţii minime anuale de 1.300 kg boabe soia/ha, recoltată la maturitate, către unităţi de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi/sau fac dovada utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deţinute, înscrise în BND, şi/sau a păsărilor, situaţie în care prezintă dovada că la nivelul fermei deţin animale, respectiv păsări; şi/sau fac dovada utilizării acesteia la nivelul fermei pentru procesare în vederea obţinerii produselor derivate, situaţie în care fermierul prezintă dovada calităţii de procesator; şi/sau fac dovada valorificării pe bază de contract de vânzare a mărfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menţinătorul sau deţinătorul soiului a cantităţii minime de 1.300 kg/ha sămânţă, pe bază de aviz de expediţie; şi/sau cantitatea minimă de 1.300 kg/ha se livrează către terţii ale căror exploataţii sunt situate pe teritoriul naţional, pe bază de factură şi/sau bon fiscal şi/sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;"

    3. La anexa nr. 2 „Lista speciilor de plante utilizate ca iarbă sau alte plante furajere erbacee ce se pot regăsi pe terenurile arabile“, numărul curent 1 va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea populară│Denumirea │
│crt.│ │ştiinţifică │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│1 │Porumb furajer/ │Zea mays │
│ │pentru siloz │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘

"

    4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Cererile de plată depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi modificate potrivit prevederilor acestuia, dacă este cazul, până la data de 7 iunie 2024, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian Pintea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 mai 2024.
    Nr. 186.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 106/2024)
    Stema României ROMÂNIA
    Stema unităţii administrativ-teritoriale
    JUDEŢUL ………….^1)
    PRIMARUL ……………^2)
    ……………^3)
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că …………….., având …………..^4), figurează pe anul …………………., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ………….^5), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul …………….. vol. …………….., poziţia nr. …….., satul ………….., str. …………… nr. ………….^6)
    - Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate^8)

┌─────────┬─────────────────┬───────────┐
│Suprafaţa│Categoria de │Nr. bloc │
├────┬────┤folosinţă │fizic │
│ha │ari │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│…………│ │ │ │
└────┴────┴─────────────────┴───────────┘


    Perioada de păşunat^7) ……………

    – Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii^8)

┌────────────┬────┬──┬───┬─────────────┬────┬──┬───┐
│ │Cod │ha│ari│ │Cod │ha│ari│
│ │rând│ │ │ │rând│ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│= cap. II │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│lit. a)^8) │ │ │ │agricolă dată│ │ │ │
│Terenuri │01 │ │, │(cod 10 + │09 │ │, │
│aflate în │ │ │ │……….. + 15) │ │ │ │
│proprietate,│ │ │ │ │ │ │ │
│cod 10, │ │ │ │ │ │ │ │
│coloanele 2,│ │ │ │ │ │ │ │
│5, 8, 11, 14│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă │ │ │ │ │ │ │ │
│primită (cod│02 │ │, │- în arendă │10 │ │, │
│03 + ... + │ │ │ │ │ │ │ │
│08) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în arendă │03 │ │, │- în parte │11 │ │, │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în parte │04 │ │, │- cu titlu │12 │ │, │
│ │ │ │ │gratuit │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- cu titlu │05 │ │, │- în │13 │ │, │
│gratuit │ │ │ │concesiune │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │06 │ │, │- în asociere│14 │ │, │
│concesiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │07 │ │, │- sub alte │15 │ │, │
│asociere │ │ │ │forme │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │din rândul 09│ │ │ │
│- sub alte │ │ │ │- la unităţi │ │ │ │
│forme │08 │ │, │cu │16 │ │, │
│ │ │ │ │personalitate│ │ │ │
│ │ │ │ │juridică │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │agricolă │ │ │ │
│ │ │ │, │utilizată │17 │ │, │
│ │ │ │ │(cod 01 + 02 │ │ │ │
│ │ │ │ │– 09) │ │ │ │
└────────────┴────┴──┴───┴─────────────┴────┴──┴───┘
    Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii de plată în anul .......... .

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Primarul, │Inspector cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi │
│.........................│taxelor locale^5), │
│^2) │.................................................................│
│(prenumele şi numele) │(prenumele şi numele) │
│L.S. │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Secretarul, │Inspector cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi │
│........................^│centralizarea datelor din registrele agricole^6), │
│2) │.................................................................│
│(prenumele şi numele) │(prenumele şi numele) │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.

    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.
    ^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale.
    ^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.
    ^4) Se înscrie codul numeric personal, respectiv codul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale.
    ^6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.
    ^7) În cazul categoriei de folosinţă „pajişti permanente“ (păşuni + fâneţe) se completează obligatoriu perioada de păşunat aprobată pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 106/2024) - Model -
    Caiet de păşunat pentru ecoschema PD-27
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Acest caiet:
    - trebuie să fie disponibil în caz de control;
    – trebuie completat pentru fiecare cod ANSVSA cu înregistrări zilnice, la nivel de parcelă;
    – trebuie păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului;
    – trebuie să se poată completa pe hârtie sau în format electronic (recomandat în format Excel).

    ^(1) Caietele de păşunat se completează zilnic (pentru perioada de păşunat care trebuie să acopere minimum 120 de zile care să acopere cel puţin perioada mai-septembrie) şi se depun anual pentru fiecare beneficiar
    ^(2) Caietul de păşunat se va completa pentru fiecare exploataţie cu RO ANSVSA (cod temporar/tabără de vară) amplasată pe păşune.
    ^(3) Cumulat pentru toate codurile de cultură pentru suprafeţe păşunate pe pajişti permanente (codurile 603-606, 609, 610, 612, 617, 660, 663, 671 cu subcoduri) şi pe pajişti temporare (codul 450).
    ^(4) Din cererea de plată sau din documentul de modificare a cererii.
    ^(5) Calculate prin aplicarea coeficienţilor de conversie (coloana 6.2 = coloana 6.1 x 0,4; coloana 6.4 = coloana 6.3 x 0,6; coloana 6.6 = coloana 6.5)
    ^(6) Cumulat coloana 6 (6.2 + 6.4 + 6.6).
    ^(7) Se însumează suprafeţele (coloana 3) şi efectivele (coloana 7).
    ^(8) Numărul zilei de păşunat din anul de angajament (de la 1 la „n“, unde „n“ este minimum 120).
    ^(9) Nu se calculează la nivelul fiecărei parcele; se calculează numai pe linia „TOTAL ZI“ (ultima linie a caietului zilnic) pentru fiecare zi de păşunat raportul UVM/ha (coloana 7/coloana 3), care nu trebuie să depăşească în niciuna din zile valoarea de 1 UVM/ha.
    ^(10) Se calculează pe linia „TOTAL PERIOADĂ PĂŞUNAT“ (ultima linie a modelului de caiet), pentru toată perioada de păşunat: se calculează ca medie, pe întreaga perioadă de păşunat, prin însumarea suprafeţelor (coloana 3) şi efectivelor (coloana 7) şi împărţirea acestora la numărul de zile de păşunat.
    ^(11) Se calculează raportul UVM/ha pentru întreaga perioadă de păşunat (pe linia „TOTAL PERIOADĂ PĂŞUNAT“, coloana 7/coloana 3), care nu trebuie să depăşească valoarea de 1 UVM/ha.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016