Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 185 din 24 noiembrie 2022  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 185 din 24 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1217 din 19 decembrie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 2.353 din 28.09.2022, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul I secţiunea 3, numerele curente 1, 3 lit. g), 6 lit. a)-e) şi h) şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Conduita de control oficial prin verificare/testare/recoltare de probe │
│ │ │ ├─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Recoltare de probe pentru examene de │ │
│ │ │ │ │laborator │ │
│ │Categoria de │ │Frecvenţa verificărilor/ ├──────────────┬─────────────────────────────┤Precizări │
│Nr. │produs/ │Unitatea* │supravegherii/ │ │Frecvenţa recoltării probelor│tehnice** │
│crt.│activitate │ │monitorizării*** │ │pentru examenele prevăzute la│ │
│ │ │ │ │ │secţiunea 4 din prezentul │ │
│ │ │ │ │Natura probei │capitol │ │
│ │ │ ├─────────────────┬───────────┤ ├──────────────┬──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Categoria I │Categoria │ │Categoria I │Categoria II │ │
│ │ │ │ │II │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de probe se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │scop bine │
│ │ │ │ │ │ │Anual, un │Semestrial, un│determinat în │
│ │ │ │ │ │ │sortiment din │sortiment din │cadrul │
│ │ │ │ │ │ │primele două │primele două │controlului │
│ │ │ │ │ │ │categorii │categorii │oficial, în │
│ │ │ │ │ │ │obţinute lunar│obţinute lunar│vederea │
│ │ │ │ │ │ │în cantităţile│în cantităţile│verificării │
│ │ │ │ │ │ │cele mai mari │cele mai mari │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │sau din alte │sau din alte │produsului şi, │
│ │ │ │ │ │ │categorii în │categorii în │respectiv, a │
│ │ │ │ │ │ │baza evaluării│baza evaluării│conformităţii │
│1. │ │a) Carmangerie │Trimestrial │Lunar │Produse finite│riscului │riscului │alimentului cu │
│ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │criteriile de │
│ │ │ │ │ │ │sănătatea │sănătatea │siguranţă │
│ │ │ │ │ │ │publică, │publică, │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │ │conform │conform │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │prevederilor │prevederilor │(CE) │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului│Regulamentului│nr. 2.073/2005,│
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.073│(CE) nr. 2.073│cu │
│ │ │ │ │ │ │/2005, cu │/2005, cu │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │ulterioare, │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │după cum │
│ │ │ │ │ │ │ │ │urmează: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv, a │
├────┤ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului din│
│ │ │ │ │ │ │ │ │punct de vedere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cu criteriile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranţă │
│ │ │ │ │ │Carne │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │proaspătă doar│ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │pentru │La suspiciune,│La suspiciune,│(CE) nr. 2.073/│
│ │ │ │ │ │determinarea │reclamaţie, │reclamaţie, │2005, cu │
│ │ │b) Măcelărie │Trimestrial │Lunar │speciei şi │toxiinfecţie │toxiinfecţie │amendamentele │
│ │ │ │ │ │carne tocată │alimentară │alimentară │ulterioare; │
│ │ │ │ │ │obţinută la │ │ │b) obţinerea de│
│ │Carne │ │ │ │cererea │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │consumatorului│ │ │privind │
│ │ │ │ │ │ │ │ │statusul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al unor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimente │
│ │ │ │ │ │ │ │ │comercializate │
├────┤ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤pe piaţă; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │c) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │implementate de│
│ │ │ │ │Semestrial,│ │ │ │către │
│ │ │ │Anual, în │în │ │ │ │operatorii cu │
│ │ │c) Centru de │sezoanele de │sezoanele │ │ │ │activitate în │
│ │ │colectare a │vânătoare │de │ │ │ │domeniul │
│ │ │vânatului │stabilite conform│vânătoare │ │ │ │alimentar în │
│ │ │sălbatic │legislaţiei │stabilite │ │ │ │vederea │
│ │ │ │specifice │conform │ │ │ │asigurării │
│ │ │ │ │legislaţiei│ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │specifice │ │ │ │alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(proceduri de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bune practici │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de igienă şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │producţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │program HACCP, │
├────┤ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trasabilitate, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │retragere/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rechemare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evitarea │
│ │ │ │ │ │ │Anual, conform│Semestrial, │contaminării │
│ │ │d) Centru pentru │ │ │ │prevederilor │conform │încrucişate şi/│
│ │ │sacrificarea │ │ │ │Regulamentului│prevederilor │sau a │
│ │ │păsărilor şi/sau │Anual │Semestrial │Carcase păsări│(CE) nr. 2.073│Regulamentului│contaminării │
│ │ │lagomorfelor la │ │ │/ lagomorfe │/2005, cu │(CE) nr. 2.073│post tratament │
│ │ │nivelul fermei │ │ │ │amendamentele │/2005, cu │termic); │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │amendamentele │d) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lotului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │loturilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │suspicionate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │e) dezvoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anchetelor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │toxiinfecţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reclamaţiilor, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sesizărilor; │
│ │ │ │ │ │ │Anual, un │Semestrial, un│f) obţinerea de│
│ │ │ │ │ │ │sortiment din │sortiment din │informaţii cu │
│ │ │ │ │ │ │primele două │primele două │privire la noi │
│ │ │ │ │ │ │categorii │categorii │hazarde, │
│ │ │ │ │ │ │obţinute lunar│obţinute lunar│rezultate în │
│ │ │g) Centru de │ │ │ │în cantităţile│în cantităţile│urma evaluării │
│ │Peşte şi │prelucrare a │ │ │Peşte proaspăt│cele mai mari │cele mai mari │riscului. │
│3. │produse din │peştelui integrat│Semestrial │Trimestrial│şi produse │sau din alte │sau din alte │2. În cazul în │
│ │pescuit │în ferma de │ │ │prelucrate │categorii în │categorii în │care în urma │
│ │ │acvacultură │ │ │ │baza evaluării│baza evaluării│controlului se │
│ │ │ │ │ │ │riscului │riscului │suspicionează │
│ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │sau se constată│
│ │ │ │ │ │ │sănătatea │sănătatea │o │
│ │ │ │ │ │ │publică │publică │neconformitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care necesită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţii de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │laborator, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │probe va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │însoţită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │întotdeauna şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de o notă de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │control, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care │
├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┤autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │sanitară │
│ │ │ │ │ │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │ │ │ │locală va │
│ │ │ │ │ │ │ │înscrie │
│ │ │ │ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │ │ │ │controlului │
│ │ │ │ │ │ │ │oficial şi va │
│ │ │ │ │ │ │ │argumenta │
│ │ │ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │Minimum 20% pe an│ │ │ │recoltării. │
│ │ │ │din numărul de │ │ │ │3. Recoltarea │
│ │ │ │unităţi │ │ │ │de probe de │
│ │ │a) Restaurant şi │înregistrate │ │ │ │către │
│ │ │alte unităţi în │sanitar-veterinar│ │ │ │autoritatea │
│ │ │care se prepară │şi pentru │ │ │ │sanitară │
│ │ │şi se servesc │siguranţa │ │ │ │veterinară │
│ │ │mâncăruri gătite │alimentelor la │ │ │ │locală se │
│ │ │b) Pizzerie │nivelul │ │ │ │realizează │
│ │ │c) Cantină, cu │judeţului, luând │ │ │ │planificat, în │
│ │ │excepţia │în considerare │ │ │În caz de reclamaţii, │baza unei │
│ │ │controlului │numărul de │ │Materii prime,│sesizări, suspiciuni sau │strategii │
│ │ │caracteristicilor│consumatori, │ │preparate │toxiinfecţii alimentare, │stabilite de │
│ │ │nutriţionale ale │cantităţile de │ │culinare │programe specifice elaborate │către DSVSA, │
│ │ │alimentelor din │preparate │ │ │de către ANSVSA │care trebuie să│
│ │ │blocurile │servite, │ │ │ │urmărească │
│ │ │alimentare în │specificul │ │ │ │obţinerea de │
│ │ │spitale, şcoli, │acestora │ │ │ │informaţii - │
│ │ │grădiniţe, centre│semestrial, │ │ │ │date │
│ │ │de recuperare şi │pentru │ │ │ │comparabile, │
│ │ │tabere şcolare │restaurantele │ │ │ │necesare │
│ │ │ │care desfăşoară │ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │şi activitate de │ │ │ │sanitare │
│ │ │ │catering │ │ │ │veterinare │
│ │ │ │ │ │ │ │locale. În │
│ │ │ │ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │recoltare DSVSA│
│ │ │ │ │ │ │ │trebuie să ţină│
│ │ │ │ │ │ │ │cont de │
│ │ │ │ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │ │ │ │principii de: │
│ │ │ │ │ │ │ │a) recoltare │
│ │ │ │ │ │ │ │randomizată şi │
│ │ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤reprezentativă │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru lot; │
│ │Alimentaţie │ │ │ │ │ │b) recoltare │
│6. │publică şi alte│ │ │ │ │ │selectivă - │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │când se │
│ │ │ │ │ │ │ │adresează unor │
│ │ │ │ │ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ │ │ │ │alimente cu │
│ │ │ │ │ │ │ │risc înalt (în │
│ │ │ │ │ │ │ │baza │
│ │ │d) Laborator de │ │ │ │ │informaţiilor, │
│ │ │cofetărie şi/sau │ │ │ │În caz de reclamaţii, │investigaţiilor│
│ │ │patiserie │Anual │ │Materii prime,│sesizări, suspiciuni sau │şi a │
│ │ │e) Cofetărie/ │ │ │produse finite│toxiinfecţii alimentare │experienţei │
│ │ │patiserie │ │ │ │ │anterioare); │
│ │ │ │ │ │ │ │c) recoltare în│
│ │ │ │ │ │ │ │caz de │
│ │ │ │ │ │ │ │suspiciune - │
│ │ │ │ │ │ │ │care se bazează│
│ │ │ │ │ │ │ │pe o analiză şi│
│ │ │ │ │ │ │ │o experienţă │
│ │ │ │ │ │ │ │privind lotul │
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │circumstanţele │
│ │ │ │ │ │ │ │recoltării (de │
│ │ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤exemplu, │
│ │ │ │ │ │ │ │recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │efectuată ca │
│ │ │ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │ │ │investigaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │în focarele de │
│ │ │ │ │ │ │ │TIA sau în │
│ │ │ │ │ │ │ │timpul unei │
│ │ │ │ │ │ │ │evaluări a │
│ │ │ │ │ │ │ │programului │
│ │ │ │ │ │ │Anual, recoltarea de probe │HACCP în urma │
│ │ │ │ │ │Categorii de │din primele 3 categorii de │cărora se │
│ │ │h) Depozit │Lunar │ │produse │produse depozitate cu │constată │
│ │ │alimentar │ │ │depozitate │ponderea cea mai mare şi cu │deficienţe care│
│ │ │ │ │ │ │riscul cel mai mare │afectează │
│ │ │ │ │ │ │ │siguranţa │
│ │ │ │ │ │ │ │produsului). │
│ │ │ │ │ │ │ │În scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │obţinerii de │
│ │ │ │ │ │ │ │date relevante,│
│ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │monitorizării │
│ │ │ │ │ │ │ │şi al │
│ │ │ │ │ │ │ │supravegherii │
│ │ │ │ │ │ │ │corespunzătoare│
├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┬─────────┤a riscului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe întreg │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lanţul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentar, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │DSVSA trebuie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │să ţină cont în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare ca │
│ │ │ │ │ │Produse finite│Numai în caz de │ │frecvenţa şi │
│ │Prepararea, │Târguri şi │20% din târgurile│ │gata pentru │reclamaţii, │ │procedura de │
│9. │comercializarea│expoziţii de │/expoziţiile │ │consumul uman,│suspiciuni sau │ │recoltare să se│
│ │alimentelor │produse │organizate │ │produse │toxiinfecţii │ │aleagă în │
│ │ │alimentare │ │ │primare │alimentare. │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microorganism │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sau toxină şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aliment │
│ │ │ │ │ │ │ │ │implicat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(perisabil, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stabil). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────────┘

"

    2. La capitolul I secţiunea 4 litera E, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare prin examene fizico-chimice"

    3. La capitolul I secţiunea 4 litera A, numărul curent 2 şi nota (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa căreia│
│ │ │Nr. unităţi │ │Metoda │Referenţial │i se aplică │
│Nr. │Categoria de │(eşantioane)│Criterii │analitică de│interpretare │criteriul de│
│crt.│alimente^(4) │/ │ │referinţă^ │rezultate^(2)│siguranţă a │
│ │ │probă^(3) │ │(1) │ │alimentelor^│
│ │ │ │ │ │ │(29) │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │EN ISO │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │11290-2 │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │ │ │(100 cfu/g)^│cu │timpul │
│ │ │ │ │(30) │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │Listeria │ │ │conservare │
│ │ │5 │monocytogenes├────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │pentru consum │ │ │EN ISO │(CE) nr. │introduse pe│
│ │care permit │ │ │11290-1 │2.073/2005, │piaţă în │
│ │dezvoltarea │ │ │(nedetectată│cu │timpul │
│ │Listeriei │ │ │în 25 g)^(31│amendamentele│perioadei │
│2. │monocytogenes,│ │ │a) │ulterioare │lor de │
│ │altele decât │ │ │ │ │conservare │
│ │cele destinate├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │sugarilor sau │ │ │ │ │Înainte ca │
│ │unor scopuri │ │ │ │ │produsul │
│ │medicale │ │ │ │ │alimentar să│
│ │speciale │ │ │EN ISO │Regulamentul │fi ieşit de │
│ │ │ │ │11290-1 │(CE) nr. │sub │
│ │ │5 │Listeria │(nedetectată│2.073/2005, │controlul │
│ │ │ │monocytogenes│în 25 g)^(31│cu │imediat al │
│ │ │ │ │b), (33) │amendamentele│operatorului│
│ │ │ │ │ │ulterioare │din sectorul│
│ │ │ │ │ │ │alimentar │
│ │ │ │ │ │ │care l-a │
│ │ │ │ │ │ │produs │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


    ....................................................................................................................................................................................................
(31) Acest criteriu se aplică în cazul:
    a) produselor alimentare «gata pentru consum», introduse pe piaţă în timpul perioadei de conservare, atunci când producătorul nu este în măsură să demonstreze, pe bază de studii, că produsul nu va depăşi limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare;
    b) produselor alimentare «gata pentru consum», înainte ca acestea să fi părăsit controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care le-a produs, atunci când acesta nu este în măsură să demonstreze, pe bază de studii, că produsul nu va depăşi limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare.“"

    4. La capitolul I secţiunea 6, numărul curent 2 şi notele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │Examen │ │Examen fizico-chimic, │
│Nr. │Produsul │Frecvenţa │microbiologic,│Interpretare │conduită realizare, metodă │
│crt.│ │controlului │aspecte │rezultate │de analiză, bază legislativă│
│ │ │ │urmărite │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Regulamentul │Se vor recolta probe din │
│ │ │ │ │(CE) │unităţi care produc şi │
│ │ │ │ │nr. 1.333/ │unităţi care comercializează│
│ │ │ │ │2008 al │carne proaspătă şi carne │
│ │Aditivi │ │ │Parlamentului│tocată, pentru determinare: │
│ │alimentari │ │ │European şi │ │
│ │din: │În caz de │ │al ├──────────────┬─────────────┤
│ │- carne │suspiciune │ │Consiliului │Nitriţi │SR EN 12014/3│
│ │proaspătă^ │sau │ │din 16 │ │ │
│ │(2); │reclamaţie │ │decembrie ├──────────────┼─────────────┤
│ │- carne │ │ │2008 privind │Fosfaţi (acid │Tehnici de │
│ │tocată^(2) │ │ │aditivii │fosforic - │spectrometrie│
│ │ │ │ │alimentari, │fosfaţi:-di, │cu absorbţie │
│ │ │ │ │cu │-tri şi │moleculară │
│ │ │ │ │amendamentele│polifosfaţi) │(UV-VIS) │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Trimestrial │ │ │ │ │
│ │ │- se va │ │ │ │ │
│ │ │recolta │ │ │ │ │
│ │ │minimum 1 │ │ │ │ │
│ │Aditivi │probă/ │ │Regulamentul │ │ │
│ │alimentari │trimestru, │ │(CE) │ │ │
│ │din: │în funcţie │ │nr. 1.333/ │Monoglutamat │ISO 4134 │
│ │- produse │de numărul │ │2008, cu │de sodiu │ │
│ │din lapte │unităţilor │ │amendamentele│ │ │
│ │ │de profil │ │ulterioare │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │ │ │
│ │ │înregistrate│ │ │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │judeţului. │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Trimestrial │ │ │Nitriţi │SR EN 12014/3│
│ │ │- se vor │ │ │ │ │
│ │ │recolta │ │ │ │ │
│2. │ │minimum 2 │ │ ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │probe/ │ │ │ │ │
│ │Aditivi │trimestru/ │ │Regulamentul │Monoglutamat │ │
│ │alimentari │aditivi/ │ │(CE) │de sodiu │ISO 4134 │
│ │din: │grupe de │ │nr. 1.333/ │ │ │
│ │- produse │aditivi, în │ │2008, cu │ │ │
│ │din carne, │funcţie de │ │amendamentele├──────────────┼─────────────┤
│ │inclusiv │numărul │ │ulterioare │ │ │
│ │conserve^(3)│unităţilor │ │ │Fosfaţi (acid │Tehnici de │
│ │ │de profil │ │ │fosforic - │spectrometrie│
│ │ │autorizate/ │ │ │fosfaţi:-di, │cu absorbţie │
│ │ │înregistrate│ │ │-tri şi │moleculară │
│ │ │la nivelul │ │ │polifosfaţi) │(UV-VIS) │
│ │ │judeţului. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Se vor recolta│ │
│ │ │ │ │ │probe de peşte│ │
│ │ │ │ │ │proaspăt aflat│ │
│ │ │ │ │ │în perioada de│ │
│ │ │ │ │ │conservare din│ │
│ │ │ │ │ │unităţi de │ │
│ │ │ │ │ │produse │ │
│ │Aditivi │ │ │Regulamentul │proaspete din │ │
│ │alimentari │În caz de │ │(CE) │pescuit şi │ │
│ │din: │suspiciune │ │nr. 1.333/ │unităţi de │ │
│ │- peşte │sau │ │2008, cu │comercializare│ │
│ │proaspăt │reclamaţie │ │amendamentele│pentru │ │
│ │(refrigerat)│ │ │ulterioare │determinare: │ │
│ │^(2) │ │ │ ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Fosfaţi (acid │Tehnici de │
│ │ │ │ │ │fosforic - │spectrometrie│
│ │ │ │ │ │fosfaţi:-di, │cu absorbţie │
│ │ │ │ │ │-tri şi │moleculară │
│ │ │ │ │ │polifosfaţi) │(UV-VIS) │
│ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Nitriţi │SR EN 12014/3│
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Aditivi │Trimestrial │ │ │ │ │
│ │alimentari │- se │ │ │ │ │
│ │din: │recoltează │ │ │ │ │
│ │- fileuri de│minimum 1 │ │ │ │ │
│ │peşte │probă/ │ │Regulamentul │Fosfaţi (acid │Tehnici de │
│ │neprelucrate│trimestru în│ │(CE) │fosforic - │spectrometrie│
│ │congelate - │funcţie de │ │nr. 1.333/ │fosfaţi:-di, │cu absorbţie │
│ │moluşte şi │numărul │ │2008, cu │-tri şi │moleculară │
│ │crustacee │unităţilor │ │amendamentele│polifosfaţi) │(UV-VIS) │
│ │neprelucrate│de profil │ │ulterioare │ │ │
│ │congelate şi│autorizate/ │ │ │ │ │
│ │congelate │înregistrate│ │ │ │ │
│ │rapid │la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │judeţului. │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Trimestrial │ │ │ │ │
│ │ │- se │ │ │ │ │
│ │ │recoltează │ │ │ │ │
│ │Aditivi │minimum 1 │ │ │ │ │
│ │alimentari │probă/ │ │Regulamentul │ │ │
│ │din: │trimestru în│ │(CE) │ │ │
│ │- peşte │funcţie de │ │nr. 1.333/ │Nitraţi │SR EN 12014/3│
│ │marinat │numărul │ │2008, cu │ │ │
│ │(hering şi │unităţilor │ │amendamentele│ │ │
│ │şprot │de profil │ │ulterioare │ │ │
│ │marinat)^(3)│autorizate/ │ │ │ │ │
│ │ │înregistrate│ │ │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │judeţului. │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Trimestrial │ │ │ │ │
│ │ │- se │ │ │ │ │
│ │ │recoltează │ │ │ │ │
│ │ │minimum 1 │ │ │Monoglutamat │ISO 4134 │
│ │ │probă/ │ │ │de sodiu │ │
│ │ │trimestru/ │ │Regulamentul │ │ │
│ │Produse de │aditiv în │ │(CE) │ │ │
│ │pescărie │funcţie de │ │nr. 1.333/ │ │ │
│ │prelucrate │numărul │ │2008, cu ├──────────────┼─────────────┤
│ │ │unităţilor │ │amendamentele│ │ │
│ │ │de profil │ │ulterioare │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │ │ │
│ │ │înregistrate│ │ │Tartrazină │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │judeţului. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


    .....................................................................................................................................................................................................
    ^(2) Se recoltează probe de carne proaspătă, carne tocată şi peşte proaspăt (refrigerat), în caz de suspiciune sau reclamaţie, pentru determinarea, după caz, a nitriţilor şi/sau fosfaţilor, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase, având în vedere că, în conformitate cu definiţia pentru carne proaspătă şi carne tocată din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, nu sunt admişi aditivii alimentari în compoziţia acestora, iar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008 pentru peştele proaspăt nu este admisă utilizarea nitriţilor şi fosfaţilor. Nitriţii sunt folosiţi în mod fraudulos pentru menţinerea culorii tonului proaspăt, iar fosfaţii ca agenţi de reţinere a apei.
    ^(3) În plus faţă de recoltările realizate în scopul de a verifica dacă se respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008, se vor recolta inclusiv: produse din carne şi conserve pe a căror etichetă nu sunt înscrişi nitriţi şi/sau monoglutamat de sodiu şi/sau fosfaţii; peşte marinat, cu excepţia heringului şi şprotului marinat - cu menţiunea că probele se vor recolta numai la suspiciune sau la reclamaţie, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase.
    ^(4) Pentru determinarea tartrazinei, matricea va fi reprezentată de acele categorii de produse de pescărie prelucrate, pentru care tartrazina este admisă conform Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008.“"

    5. La capitolul II litera A punctul 1, după numărul curent 26 se introduce un nou număr curent, numărul curent 27, cu următorul conţinut:
    "

┌───┬────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Seminţe │ │ │
│ │ │de cânepă│ │ │
│ │ │Seminţe │ │ │
│ │ │de cânepă│ │ │
│ │ │măcinate │Unităţi de │ │
│ │ │Seminţe │comerţ cu │Se va │
│ │Sumă de │de cânepă│amănuntul, │preleva│
│ │Delta9-tetrahidrocanabinol │(parţial)│supermarket/│o probă│
│27.│(Delta9-THC) şi acid │degresate│hipermarket,│pe an │
│ │Delta9-tetrahidrocanabinolic│(turte │magazine │din │
│ │(Delta9-THCA)^(7) │presate) │specializate│fiecare│
│ │ │Tărâţe │Depozit │judeţ. │
│ │ │din │alimentar │ │
│ │ │seminţe │ │ │
│ │ │de cânepă│ │ │
│ │ │Ulei din │ │ │
│ │ │seminţe │ │ │
│ │ │de cânepă│ │ │
└───┴────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────┘

"

    6. La capitolul II litera A, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanţi din produse alimentare de origine nonanimală

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Frecvenţa│
│Nr. │Denumirea │Denumirea │Locul de │de │
│crt.│parametrului│produsului │prelevare │recoltare│
│ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │probelor │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Produse din │ │ │
│ │ │cartofi: │ │ │
│ │ │rösti, │ │ │
│ │ │crochete, │ │ │
│ │ │cartofi │ │ │
│ │ │duchesse, │ │ │
│ │ │cartofi │ │ │
│ │ │noisettes, │ │ │
│ │ │cartofi la │ │ │
│ │ │caserolă, │ │ │
│ │ │cartofi cu │ │ │
│ │ │carne, │ │ │
│ │ │cartofi cu │ │ │
│ │ │brânză │ │ │
│ │ │Produse de │ │ │
│ │ │patiserie: │ │ │
│ │ │chifle │ │ │
│ │ │(chifle de │ │ │
│ │ │hamburger, │ │ │
│ │ │chifle din │ │ │
│ │ │grâu │ │ │
│ │ │integral, │ │ │
│ │ │chifle cu │ │ │
│ │ │lapte), │ │ │
│ │ │lipie, │ │ │
│ │ │tortillas, │ │ │
│ │ │croasant, │ │ │
│ │ │gogoşi, │ │ │
│ │ │specialităţi│ │ │
│ │ │din pâine │ │ │
│ │ │(de exemplu,│ │ │
│ │ │pâine din │ │ │
│ │ │făină de │ │ │
│ │ │secară şi │ │ │
│ │ │boabe de │Unităţi de │ │
│ │ │secară, │producţie │ │
│ │ │ciabatta cu │Unităţi de │ │
│ │ │măsline, │comerţ cu │ │
│ │ │pâine cu │amănuntul, │ │
│ │ │măsline), │supermarket/│ │
│ │ │clătite, │hipermarket,│Se va │
│ │ │biscuiţi │magazine │preleva │
│ │Acrilamida^ │crocanţi din│specializate│câte o │
│1. │(7) │straturi │Unităţi de │probă pe │
│ │ │subţiri de │alimentaţie │an din │
│ │ │cocă │publică în │fiecare │
│ │ │prăjită, │care se │judeţ. │
│ │ │churros. │prepară │ │
│ │ │Produse pe │produsele │ │
│ │ │bază de │alimentare │ │
│ │ │cereale: │enumerate în│ │
│ │ │crackers din│coloana 3 │ │
│ │ │orez, │ │ │
│ │ │crackers din│ │ │
│ │ │porumb, │ │ │
│ │ │snacksuri │ │ │
│ │ │din cereale,│ │ │
│ │ │müsli cu │ │ │
│ │ │miere │ │ │
│ │ │prăjiţi │ │ │
│ │ │Alte │ │ │
│ │ │produse: │ │ │
│ │ │chipsuri de │ │ │
│ │ │legume, nuci│ │ │
│ │ │prăjite, │ │ │
│ │ │seminţe │ │ │
│ │ │oleaginoase │ │ │
│ │ │prăjite, │ │ │
│ │ │fructe │ │ │
│ │ │uscate, │ │ │
│ │ │boabe de │ │ │
│ │ │cacao │ │ │
│ │ │prăjite şi │ │ │
│ │ │produse │ │ │
│ │ │derivate din│ │ │
│ │ │cacao, │ │ │
│ │ │măsline în │ │ │
│ │ │saramură, │ │ │
│ │ │substituenţi│ │ │
│ │ │de cafea, │ │ │
│ │ │dar care nu │ │ │
│ │ │provin din │ │ │
│ │ │cicoare sau │ │ │
│ │ │cereale, │ │ │
│ │ │fudge, │ │ │
│ │ │caramel, │ │ │
│ │ │nuga │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │Cereale │Depozit/ │ │
│ │ │neprocesate,│siloz │ │
│ │ │cereale │Unităţi de │ │
│ │Toxina T-2 │pentru │comerţ cu │Se va │
│ │şi HT-2 şi │consumul │amănuntul, │preleva o│
│2. │alte toxine │uman direct,│supermarket/│probă pe │
│ │fusarium │produse pe │hipermarket,│an din │
│ │(DON, ZEA, │bază de │magazine │fiecare │
│ │FUM B1+B2) │cereale │specializate│judeţ. │
│ │ │pentru │Depozit │ │
│ │ │consumul │alimentar │ │
│ │ │uman direct │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

"

    7. La capitolul II litera B, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) Monitorizarea acrilamidei şi a toxinei T2 şi HT2 se realizează în conformitate cu Recomandarea Comisiei nr. 1.888/2019 privind monitorizarea prezenţei acrilamidei în anumite alimente, Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare, şi Recomandarea Comisiei nr. 165/2013 privind prezenţa toxinei T2 şi HT2 în cereale şi produse pe bază de cereale;"

    8. La capitolul II litera D, nota pentru unităţile din tabelul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "* În vederea eficientizării activităţilor şi în funcţie de resursele existente, controalele oficiale pentru verificarea cerinţelor de igienă la aceste tipuri de unităţi se desfăşoară în comun, pentru domeniul produselor de origine animală şi nonanimală.
    Rezultatele evaluării unităţilor se iau în considerare la selectarea unităţilor pentru control.
    Evaluarea unităţilor de la pct. 70-80 se realizează o singură dată, inclusiv prin completarea lit. G din Fişa de evaluare a unităţilor de comercializare a produselor alimentare, inclusiv depozite alimentare şi baruri, şi, după caz, a lit. H din Fişa de evaluare a unităţilor de alimentaţie publică înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicate pe site-ul ANSVSA."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu


    Bucureşti, 24 noiembrie 2022.
    Nr. 185.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016