Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 185 din 16 ianuarie 2023  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 185 din 16 ianuarie 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2023
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 82/ALA din 23.11.2022 privind modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ şi instrucţiunile de completare şi depunere a acestuia,
    ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) şi (2),art. 6 alin. (5) şi (6) şi ale art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, precum şi ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor de completare şi depunere a formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“, cuprinse în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.
    (2) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă, operatorii economici utilizează serviciul „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
    (3) Data depunerii declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.
    (4) Autoritatea publică centrală din domeniul economiei şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului vor accesa informaţiile din declaraţiile transmise de operatorii economici şi din rapoartele generate în baza acestora, în baza conturilor create de Administraţia Fondului pentru Mediu la serviciul „Depunere declaraţii on-line“.
    (5) Informaţiile solicitate în formularul „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ sunt în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Comisia Europeană, menţionate la art. 4 alin. (7) şi art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.
    (6) În vederea aplicării prezentului ordin, se iau în considerare definiţiile din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului şi din orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosinţă în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 216/01 din 7.06.2021.

    ART. 4
    Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 16 ianuarie 2023.
    Nr. 185.
    ANEXA 1

    DECLARAŢIE
    privind anumite produse din plastic de unică folosinţă
    Perioada de raportare: Anul ...........
    SECŢIUNEA 1
    Date de identificare a contribuabilului
    Codul de identificare fiscală ............
    Denumirea ...........
    Adresa ......., telefon ..........., e-mail .............., website .............
    SECŢIUNEA a 2-a
    Date privind cantităţile de produse din plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│[ ] │[ ] │[ ] │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Produse din │ │ │
│plastic de │ │ │
│unică │ │ │
│folosinţă │ │ │
│reglementate│ │ │
│de art. 4 │ │ │
│alin. (1) şi│ │ │
│(2) din │ │ │
│Ordonanţa │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 6/2021 │ │ │
│privind │ │Produse din │
│reducerea │ │plastic de │
│impactului │ │unică │
│anumitor │ │folosinţă │
│produse din │Produse din │reglementate│
│plastic │plastic │de art. 9 │
│asupra │reglementate│alin. (4) şi│
│mediului │de art. 6 │(5) din │
│(enumerate │alin. (5) şi│Ordonanţa │
│în partea A │(6) din │Guvernului │
│din anexa la│Ordonanţa │nr. 6/2021 │
│Ordonanţa │Guvernului │(enumerate │
│Guvernului │nr. 6/2021 │în partea F │
│nr. 6/2021),│ │din anexa la│
│pentru care │ │Ordonanţa │
│se aplică │ │Guvernului │
│reducerea │ │nr. 6/2021) │
│progresivă a│ │ │
│cantităţilor│ │ │
│introduse pe│ │ │
│piaţă │ │ │
│astfel: 5% │ │ │
│pentru 2023;│ │ │
│10% pentru │ │ │
│2024; 15% │ │ │
│pentru 2025;│ │ │
│20% pentru │ │ │
│2026 │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    Tabelul nr. 1

┌────┬────────────┬───────────┬─────────┬────────┐
│ │Produse din │ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă │ │ │ │
│ │reglementate│ │ │ │
│ │de art. 4 │ │ │ │
│ │alin. (1) şi│ │ │ │
│Nr. │(2) din │Greutatea │Greutatea│Produse │
│crt.│Ordonanţa │plasticului│totală │(mii de │
│ │Guvernului │(tone) │(tone) │unităţi)│
│ │nr. 6/2021 │ │ │ │
│ │(enumerate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021) │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Pahare │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │băuturi din │ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │capacele │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│1 │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 1 │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate în│ │ │ │
│ │întregime │ │ │ │
│ │din plastic,│ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul 2022* │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Pahare │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │băuturi din │ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │capacele │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│2 │punctul 1 │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate în│ │ │ │
│ │întregime │ │ │ │
│ │din plastic,│ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │
│ │raportare* │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Recipiente │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │alimente din│ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 2 │ │ │ │
│3 │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate în│ │ │ │
│ │întregime │ │ │ │
│ │din plastic,│ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul 2022* │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Recipiente │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │alimente din│ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 2 │ │ │ │
│4 │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate în│ │ │ │
│ │întregime │ │ │ │
│ │din plastic,│ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │
│ │raportare* │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Pahare │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │băuturi din │ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │capacele │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│5 │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 1 │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate │ │ │ │
│ │parţial din │ │ │ │
│ │plastic, │ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul 2022 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Pahare │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │băuturi din │ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │capacele │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│6 │punctul 1 │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate │ │ │ │
│ │parţial din │ │ │ │
│ │plastic, │ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Recipiente │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │alimente din│ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 2 │ │ │ │
│7 │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate │ │ │ │
│ │parţial din │ │ │ │
│ │plastic, │ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul 2022 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
│ │Recipiente │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │alimente din│ │ │ │
│ │plastic de │ │ │ │
│ │unică │ │ │ │
│ │folosinţă, │ │ │ │
│ │menţionate │ │ │ │
│ │în partea A │ │ │ │
│ │punctul 2 │ │ │ │
│8 │din anexa la│ │ │ │
│ │Ordonanţa │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │
│ │nr. 6/2021, │ │ │ │
│ │fabricate │ │ │ │
│ │parţial din │ │ │ │
│ │plastic, │ │ │ │
│ │introduse pe│ │ │ │
│ │piaţă în │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────┘

    * Câmpurile referitoare la poziţiile 1-4 privind „Greutatea totală (tone)“ nu vor fi completate.

    Tabelul nr. 2

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Produse din plastic│ │
│ │de unică folosinţă │ │
│ │reglementate de │ │
│ │art. 6 alin. (5) şi│ │
│Nr. │(6) din Ordonanţa │Valoarea │
│crt.│Guvernului nr. 6/ │indicatorului│
│ │2021 (enumerate în │ │
│ │partea F din anexa │ │
│ │la Ordonanţa │ │
│ │Guvernului nr. 6/ │ │
│ │2021) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Procentul de │ │
│ │material reciclat │ │
│ │conţinut în sticle │ │
│1 │PET pentru băuturi │ │
│ │introduse pe piaţă │ │
│ │în anul de │ │
│ │raportare (în %) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Greutatea │ │
│ │materialului │ │
│ │reciclat introdus │ │
│2 │pe piaţă pentru a │ │
│ │fi încorporat în │ │
│ │sticle PET în anul │ │
│ │de raportare (în │ │
│ │tone) │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘    Tabelul nr. 3

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Produse din plastic de │ │
│ │unică folosinţă │ │
│ │reglementate de art. 9 │ │
│Nr. │alin. (4) şi (5) din │Greutatea│
│crt.│Ordonanţa Guvernului │(tone) │
│ │nr. 6/2021 (enumerate │ │
│ │în partea F din anexa │ │
│ │la Ordonanţa Guvernului│ │
│ │nr. 6/2021) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Greutatea sticlelor de │ │
│1 │unică folosinţă │ │
│ │introduse pe piaţă în │ │
│ │anul de raportare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Greutatea deşeurilor │ │
│ │generate de sticlele de│ │
│2 │unică folosinţă │ │
│ │colectate în anul de │ │
│ │raportare (r 2.1 + r │ │
│ │2.2 + r 2.3) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Greutatea deşeurilor │ │
│ │generate de sticlele de│ │
│ │unică folosinţă │ │
│ │colectate în anul de │ │
│2.1 │raportare prin │ │
│ │intermediul unei │ │
│ │organizaţii care │ │
│ │implementează │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Greutatea deşeurilor │ │
│ │generate de sticlele de│ │
│ │unică folosinţă │ │
│ │colectate în anul de │ │
│2.2 │raportare individual │ │
│ │pentru deşeurile │ │
│ │proprii produse după │ │
│ │consumul respectivelor │ │
│ │produse │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Greutatea deşeurilor │ │
│ │generate de sticlele de│ │
│ │unică folosinţă │ │
│2.3 │colectate în anul de │ │
│ │raportare printr-un │ │
│ │sistem de │ │
│ │garanţie-returnare │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă include greutatea dopurilor şi a capacelor acestora.
    Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă nu include greutatea eventualelor resturi de băuturi.
    Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă poate include greutatea etichetelor şi a adezivilor numai dacă este inclusă şi în greutatea sticlelor de unică folosinţă introduse pe piaţă.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
    Numele: ………..........
    Funcţia: ………….......
    Semnătura: ………….
    Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi depunere a formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“
    CAP. I
    Completarea formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“
    Perioada de raportare:
    În rubrica „Anul“ se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2022).


    Secţiunea 1. Date de identificare a contribuabilului
    Rubrica „Codul de identificare fiscală“ se completează astfel:
    a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz.

    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată nu se completează atributul RO.
    În rubrica „Denumirea“ se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului, după caz.
    Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

    Secţiunea a 2-a. Date privind cantităţile de produse din plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă
    Pentru fiecare obligaţie de declarare prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, aferentă perioadei de raportare, cu termen de declarare anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul serviciului „Depunere declaraţii on-line“.
    Se bifează produsele din plastic de unică folosinţă ce trebuie raportate de către contribuabil, respectiv:
    - produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 (enumerate în partea A din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021):
    1. pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora;
    2. recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
    a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
    b) sunt de regulă consumate din recipient;
    c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare;


    – produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 6 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021;
    – produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021.

    Tabelul nr. 1
    În rubrica „Greutatea plasticului (tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a plasticului conţinut în paharele pentru băuturi din plastic de unică folosinţă, inclusiv capacele acestora, respectiv recipientele pentru alimente din plastic de unică folosinţă, introduse pe piaţă într-un anumit an calendaristic (pentru anul 2022, respectiv pentru anul de raportare).
    În rubrica „Greutatea totală (tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosinţă, inclusiv capacele acestora, respectiv a recipientelor pentru alimente din plastic de unică folosinţă, introduse pe piaţă într-un anumit an calendaristic (pentru anul 2022, respectiv pentru anul de raportare).
    În rubrica „Produse (mii de unităţi)“ se înscrie cu cifre arabe, în mii de unităţi, numărul total de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosinţă, inclusiv capacele acestora, respectiv recipiente pentru alimente din plastic de unică folosinţă, introduse pe piaţă într-un anumit an calendaristic (pentru anul 2022, respectiv pentru anul de raportare).
    Pentru paharele pentru băuturi din plastic de unică folosinţă, inclusiv capacele acestora, respectiv recipiente pentru alimente din plastic de unică folosinţă, fabricate în întregime din plastic, nu se va completa rubrica „Greutatea totală (tone)“.

    Tabelul nr. 2
    În rubrica „Procentul de material reciclat conţinut în sticle PET pentru băuturi introduse pe piaţă în anul de raportare (în % )“ se înscrie cu cifre arabe, în procente, raportul dintre greutatea plasticului reciclat conţinut în sticle PET pentru băuturi introduse pe piaţă în anul de raportare şi greutatea sticlelor PET pentru băuturi introduse pe piaţă în anul de raportare.
    În rubrica „Greutatea materialului reciclat introdus pe piaţă pentru a fi încorporat în sticle PET în anul de raportare (în tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a plasticului reciclat introdus pe piaţă, în anul precedent celui în care raportează, pentru a fi încorporat în sticle PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora.

    Tabelul nr. 3
    În rubrica „Greutatea sticlelor de unică folosinţă introduse pe piaţă în anul de raportare“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a sticlelor PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, introduse pe piaţă în anul precedent celui în care raportează.
    În rubrica „Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă colectate în anul de raportare“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, suma rezultată prin adunarea greutăţii deşeurilor generate de sticlele PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, colectate în anul de raportare prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse sau printr-un sistem de garanţie-returnare în anul precedent celui în care raportează (se adună greutăţile menţionate la rândurile 2.1, 2.2 şi 2.3 din tabel).
    În rubrica „Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă colectate în anul de raportare prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a deşeurilor generate de sticlele PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, colectate prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, în anul precedent celui în care raportează.
    În rubrica „Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă colectate în anul de raportare individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a deşeurilor generate de sticlele PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, colectate individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse, în anul precedent celui în care raportează.
    În rubrica „Greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă colectate în anul de raportare printr-un sistem de garanţie-returnare“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, greutatea totală a deşeurilor generate de sticlele PET pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, colectate printr-un sistem de garanţie-returnare, în anul precedent celui în care raportează.
    Pentru stabilirea greutăţii deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă se va ţine cont de următoarele:
    - greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă include greutatea dopurilor şi a capacelor acestora;
    – greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă nu include greutatea eventualelor resturi de băuturi;
    – greutatea deşeurilor generate de sticlele de unică folosinţă poate include greutatea etichetelor şi a adezivilor numai dacă este inclusă şi în greutatea sticlelor de unică folosinţă introduse pe piaţă.

    În situaţia în care, pentru perioada de referinţă/raportare, nu au fost introduse pe piaţă produse din plastic de unică folosinţă care fac obiectul prezentei declaraţii, se înscrie cifra 0 (zero) în rubrica corespunzătoare.

    CAP. II
    Instrucţiuni de completare a formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ - rectificativă
    În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile privind anumite produse din plastic de unică folosinţă, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile declarate eronat prin depunerea „Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.
    "Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.
    "Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
    În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre acestea, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
    CAP. III
    Transmiterea „Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ şi a „Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ - rectificativă
    "Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" se completează şi se transmite în format electronic de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au introdus pe piaţă astfel de produse, potrivit legislaţiei în vigoare.
    Transmiterea declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.
    În vederea transmiterii declaraţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă în format electronic, contribuabilii se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu, în serviciul „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
    Termenele de declarare a obligaţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:
    - anual, până la data de 25 februarie inclusiv, pentru obligaţiile de declarare aferente anului precedent, reprezentând:
    a) cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care se raportează de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
    b) cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate în anul precedent celui în care se raportează de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
    c) procentul de material reciclat din sticle PET pentru băuturi, enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, care conţin plastic reciclat, de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
    d) cantitatea de material reciclat introdusă pe piaţă de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.


    Prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2022, cu excepţia celor prevăzute la lit. c) şi d), pentru care prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2023.
    Transmiterea „Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acestora.
    "Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" rectificativă se transmite în format electronic, prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“, cu posibilitatea de a fi încărcate şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă, la solicitarea instituţiilor competente.
    CAP. IV
    Caracteristici de utilizare şi păstrare ale formularului „Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“
    Denumirea: Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă
    Caracteristici: Se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul serviciului „Depunere declaraţii on-line“ existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
    Utilizare: declararea obligaţiilor privind anumite produse din plastic de unică folosinţă datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care introduc pe piaţă astfel de produse, potrivit legislaţiei în vigoare
    Întocmire: de către toţi contribuabilii cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.
    Formatul electronic al „Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ se transmite la adresa http://www.afm.ro prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii on-line“.
    Arhivare: în arhiva de documente electronice

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016