Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 183 din 6 decembrie 2002  privind aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 183 din 6 decembrie 2002 privind aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002

    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 86/2002, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    ART. 4
    (1) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) va comunica Comisiei Europene, nu mai târziu de 31 decembrie 2002, adresa sa şi toate celelalte informaţii necesare în vederea comunicării rapide cu autorităţile competente din ţările membre ale Uniunii Europene, neacceptarea procedurii de aprobare automată a expedierii internaţionale de deşeuri radioactive, precum şi cerinţele suplimentare fata de prevederile Directivei 92/3/EURATOM transpuse în normele prevăzute la art. 1.
    (2) Totodată CNCAN va solicita Comisiei Europene transmiterea adreselor autorităţilor competente din ţările membre ale Uniunii Europene şi a tuturor informaţiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităţi.
    (3) Pana la aceeaşi data CNCAN va solicita Comisiei Europene sprijin pentru obţinerea aceloraşi date şi pentru alte tari din afară Uniunii Europene, dar care au transmis datele respective Comisiei Europene.
    ART. 5
    Direcţia securitate nucleara, Direcţia asigurarea calităţii şi autorizare operatori, Direcţia aplicaţii surse cu radiatii ionizante, Direcţia supraveghere CNE Cernavodă, Direcţia dezvoltare şi resurse şi celelalte servicii independente din cadrul CNCAN vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Preşedintele Comisiei Naţionale pentru
                       Controlul Activităţilor Nucleare,
                                  Lucian Biro,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 6 septembrie 2002.
    Nr. 183.


    ANEXĂ

                                     NORME
               pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive
                           implicând teritoriul României

    CAP. 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezentele norme se aplica la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive a căror desfăşurare implica teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de exceptare prevăzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000.
    (2) Prevederile specifice privind reexpedierea deşeurilor radioactive sunt stabilite în cap. IV.
    ART. 2
    In sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) deseu radioactiv - orice material care conţine sau este contaminat cu radionuclizi şi pentru care nu este prevăzută nici o utilizare;
    b) expediere - operaţiile de transport de la locul de origine la locul de destinaţie a deşeurilor radioactive, inclusiv încărcarea şi descărcarea acestora;
    c) deţinătorul de deşeuri radioactive înseamnă orice persoana legal constituită care, înainte de desfăşurarea expedierii, are răspunderea legală pentru aceste materiale şi intenţionează sa desfăşoare o expediere către un destinatar;
    d) destinatarul de deşeuri radioactive - orice persoana legal constituită către care asemenea materiale sunt expediate;
    e) loc de origine şi loc de destinaţie - locuri situate în doua tari diferite, numite ţara de origine, respectiv ţara de destinaţie;
    f) autorităţi competente - orice autoritate care, potrivit legii sau reglementărilor tarii de origine, de tranzit sau de destinaţie, este imputernicita sa implementeze sistemul de supraveghere şi control definit la cap. I - IV inclusiv, din prezentele norme;
    g) sursa închisă - sursa radioactiva a carei structura este astfel încât sa prevină, în condiţii normale de utilizare, orice dispersie a substanţelor radioactive în mediu;
    h) CNCAN - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare care este autoritatea competenta din România.
    ART. 3
    Operaţiile de transport necesare pentru orice expediere internaţionala de deşeuri radioactive a carei desfăşurare implica teritoriul României trebuie sa respecte integral prevederile legislaţiei romane, inclusiv ale Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale reglementărilor emise de CNCAN precum şi prevederile reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, ale Comunităţii Europene şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.

    CAP. 2
    Expedieri internaţionale de deşeuri radioactive între alte tari, cu tranzitarea României

    ART. 4
    (1) In cazul în care intenţionează sa desfăşoare o expediere internaţionala de deşeuri radioactive cu tranzitarea teritoriului României sau sa aranjeze desfăşurarea unei astfel de expedieri:
    a) destinatarul deşeurilor radioactive, în cazul în care ţara de destinaţie este, iar ţara de origine nu este membra a Uniunii Europene; sau
    b) deţinătorul deşeurilor radioactive, în toate celelalte cazuri, trebuie sa transmită la autorităţile competente din ţara de destinaţie, pentru cazul a), respectiv de origine, pentru cazul b), o cerere. Aceste autorităţi competente trebuie sa trimită la CNCAN o cerere similară, pentru autorizarea expedierii în tranzit.
    (2) Pentru cererile prevăzute la alin. (1) se vor utiliza documentele standard prevăzute la art. 19.
    (3) In cazul în care ţara de destinaţie nu este membra a Uniunii Europene, cererea va fi însoţită de o declaraţie prin care autoritatea competenta din ţara de destinaţie îşi asuma obligaţia de a îndeplini cerinţele prevăzute la art. 9.
    (4) Transmiterea la CNCAN a documentelor prevăzute în prezentul articol nu influenţează decizia ulterioara la care se face referire în art. 6.
    ART. 5
    (1) O cerere poate acoperi în principiu mai mult de o singura expediere internaţionala de deşeuri radioactive, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) deşeurile radioactive menţionate în cerere au, în esenţa, pentru fiecare expediere, aceleaşi caracteristici fizice, chimice şi radioactive;
    b) expedierile au loc de la acelaşi deţinător către acelaşi destinatar şi implica aceleaşi autorităţi competente;
    c) punctele de trecere a frontierei României (intrare şi ieşire) rămân neschimbate;
    (2) Autorizaţia de expediere internaţionala de deşeuri radioactive între terţe tari, cu tranzitarea teritoriului României, poate fi acordată pentru o durata de maximum 3 ani.
    (3) In cazul unei autorizaţii valabile pentru mai mult decât o singura expediere internaţionala de deşeuri radioactive, deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie sa transmită la CNCAN, cu cel puţin 72 de ore înainte de fiecare intrare pe teritoriul României, notificarea efectuării expedierii.
    ART. 6
    (1) In maximum doua luni de la primirea cererii de autorizare a expedierii internaţionale de deşeuri radioactive, completată corespunzător, CNCAN trebuie sa notifice autorităţii competente din ţara de destinaţie, în cazul a) prevăzut la alin. (1) din art. 4, respectiv din ţara de origine, în cazul b) prevăzut la alin. (1) din art. 4, despre acceptarea sau despre condiţiile pe care le considera necesare ori despre refuzul acordării autorizaţiei de expediere internaţionala de deşeuri radioactive.
    (2) Pentru notificarea prevăzută la alin. (1) CNCAN trebuie sa utilizeze documentul standard prevăzut la art. 19.
    (3) Condiţiile impuse de CNCAN pentru autorizarea expedierii internaţionale de deşeuri radioactive între terţe tari, cu tranzitarea teritoriului României, nu vor fi mai severe decât cele impuse pentru expedieri similare efectuate în interiorul României şi trebuie sa fie conforme acordurilor internaţionale în vigoare.
    (4) Condiţiile pentru autorizare sunt stabilite în concordanta cu prevederile art. 3 iar refuzul acordării autorizaţiei trebuie sa fie corespunzător motivat.
    (5) CNCAN poate totuşi sa pretindă o amânare de maximum o luna fata de termenul prevăzut la alin. (1) pentru exprimarea poziţiei sale. Aceasta amânare trebuie notificată autorităţii competente care a transmis solicitarea autorizării.
    (6) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) sau, dacă este cazul, la alin. (5), nu poate fi considerată ca o autorizare tacită pentru efectuarea expedierii, admiterea de deşeuri radioactive pe teritoriul României fiind condiţionată de prezentarea la punctele de vama a autorizaţiei de expediere emise de CNCAN.
    (7) CNCAN poate acorda autorizaţia de expediere internaţionala de deşeuri radioactive numai după achitarea taxelor şi tarifelor aplicabile pentru expediţia respectiva.
    ART. 7
    (1) Autorităţile competente din ţara de destinaţie, în cazul a) prevăzut la art. 4, respectiv din ţara de origine, în cazul b) prevăzut la art. 4 alin. (1), au obligaţia sa notifice CNCAN, cu cel puţin 72 de ore înainte de intrarea deşeurilor pe teritoriul României, despre obţinerea din partea autorităţilor competente din toate ţările implicate (origine, destinaţie şi tranzit) a autorizaţiilor (aprobărilor) de expediere internaţionala de deşeuri radioactive.
    (2) Pentru notificările prevăzute la alin. (1) trebuie utilizat documentul standard prevăzut la art. 19, la care se vor anexa cerinţele suplimentare formulate de autorităţile competente din ţările implicate.
    (3) Autorizaţiile (aprobările) prevăzute în prezentul articol, precum şi autorizaţia emisă de CNCAN, nu modifica responsabilităţile deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în expediere.
    ART. 8
    (1) Fără a se substitui oricărui alt document insotitor cerut în virtutea oricărei alte dispoziţii legale sau reglementări pertinente, documentele şi autorizaţiile (aprobările) prevăzute la art. 4 şi 6 trebuie sa însoţească fiecare expediere aflată în domeniul de aplicare al prezentului capitol, inclusiv în cazul, prevăzut la art. 5, al autorizării a mai mult decât a unei singure expedieri internaţionale de deşeuri radioactive.
    (2) Când expedierile sunt efectuate pe calea ferată, aceste documente trebuie sa fie puse la dispoziţie autorităţii competente din domeniul căilor ferate din toate ţările implicate în expediere.
    ART. 9
    (1) In termen de 15 zile de la data recepţiei deşeurilor, destinatarul deşeurilor radioactive trebuie sa transmită autorităţii competente din ţara sa o notificare despre recepţie, folosind documentul standard prevăzut la art. 19.
    (2) Autoritatea competenta din ţara de destinaţie are obligaţia sa transmită la CNCAN copia notificării prevăzute la alin. (1).

    CAP. 3
    Exportul din România şi importul în România al deşeurilor radioactive

    ART. 10
    Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 111/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, importul deşeurilor radioactive în România este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea în afară teritoriului României, a unui export de deşeuri radioactive inclusiv combustibil nuclear ars anterior autorizat, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 11
    (1) In cazul în care exportul se face către o ţara membra a Uniunii Europene, deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie sa ceara autorizarea de către CNCAN iar destinatarul de deşeuri radioactive trebuie sa ceara autorizarea de către autorităţile competente din ţara de destinaţie, utilizând documentul standard prevăzut la art. 19. Destinatarul deşeurilor radioactive trebuie sa acţioneze fata de autoritatea competenta din ţara de destinaţie ca şi cum ar fi deţinătorul deşeurilor radioactive, iar autorităţile competente din ţara de destinaţie trebuie sa acţioneze în raport cu ţările de tranzit ca şi cum ar fi autorităţi competente din ţara de origine, indeplinind toate cerinţele aplicabile ale legislaţiei Comunităţii Europene.
    (2) Autorizarea expedierii de către CNCAN se poate face numai în condiţiile prevăzute de legile şi normele aplicabile în vigoare, şi numai după achitarea taxelor şi tarifelor aplicabile pentru expedierea respectiva. Termenul de eliberare a autorizaţiei de expediere de către CNCAN (sau de respingere, respectiv de solicitare de completări) este de cel mult 30 de zile de la transmiterea la CNCAN a documentaţiei de autorizare, respectiv a completărilor solicitate de CNCAN.
    (3) Expedierea internaţionala de deşeuri radioactive se poate desfăşura efectiv numai după obţinerea autorizaţiei de expediere prevăzute la alin. (2), la cel puţin 72 de ore după ce autorităţile competente din ţara de destinaţie au notificat CNCAN despre obţinerea autorizaţiilor (aprobărilor) din partea autorităţilor competente din toate celelalte tari implicate în desfăşurarea expedierii (ţara de destinaţie şi ţările de tranzit) transmitand la CNCAN copiile autorizaţiilor (aprobărilor) respective.
    (4) Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu poate fi în nici un fel considerată ca o autorizare tacită pentru efectuarea expedierii.
    (5) Autorizaţiile (aprobările) prevăzute în prezentul articol, inclusiv autorizaţia emisă de CNCAN, nu modifica în nici un fel responsabilitatea deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în expediere.
    (6) Fără a se substitui oricărui alt document insotitor cerut în virtutea oricărei alte dispoziţii legislative sau reglementări pertinente, documentele şi autorizaţiile (aprobările) prevăzute în prezentul articol trebuie sa însoţească fiecare expediere aflată în domeniul de aplicare al prezentei norme.
    (7) Când expedierile internaţionale de deşeuri radioactive sunt efectuate pe calea ferată, documentele prevăzute la alin. (6) trebuie sa fie puse la dispoziţia autorităţii competente din domeniul căilor ferate din toate ţările implicate în expediere.
    (8) In termen de 15 zile de la data recepţiei deşeurilor radioactive, destinatarul acestora trebuie sa transmită autorităţii competente din ţara sa o notificare despre recepţie, folosind documentul standard prevăzut la art. 19.
    (9) Autoritatea competenta din ţara de destinaţie are obligaţia sa transmită la CNCAN copia notificării prevăzute la alin. (8).
    (10) CNCAN trebuie sa transmită către deţinătorul iniţial de deşeuri radioactive o copie a notificării prevăzute la alin. (8), în termen de 5 zile de la primire.
    ART. 12
    (1) In cazul în care exportul se face către o ţara care nu este membra a Uniunii Europene, dar cu traversarea frontierelor Uniunii Europene, deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie sa ceara autorizarea expedierii atât la CNCAN, cat şi la autorităţile competente din ţara de intrare în Uniunea Europeană, utilizând documentul standard prevăzut la art. 19. Conform prevederilor legislaţiei aplicabile a Comunităţii Europene, persoana responsabilă de desfăşurarea expedierii de deşeuri radioactive pe teritoriul tarii de intrare în Uniunea Europeană trebuie sa notifice autorităţile competente din respectiva ţara în vederea initierii procedurilor corespunzătoare, iar autorităţile competente din ţara de intrare în Uniunea Europeană trebuie sa acţioneze în raport cu ţara de destinaţie şi cu ţările de tranzit ca şi cum ar fi autorităţi competente din ţara de origine, indeplinind toate cerinţele aplicabile ale legislaţiei Comunităţii Europene.
    (2) Autorizarea expedierii internaţionale de deşeuri radioactive de către CNCAN se poate face numai în condiţiile prevăzute de legile şi normele aplicabile în vigoare, şi numai după achitarea taxelor şi tarifelor aplicabile pentru expediţia respectiva. Termenul pentru eliberarea autorizaţiei de expediere de către CNCAN (sau de respingere, respectiv de solicitare de completări) este de cel mult 30 de zile de la transmiterea la CNCAN a documentaţiei de autorizare.
    (3) Expedierea internaţionala de deşeuri radioactive se poate desfăşura efectiv numai după obţinerea autorizaţiei de expediere prevăzută la alin. (2), la cel puţin 72 de ore după ce autorităţile competente din ţara de intrare în Uniunea Europeană aunotificat CNCAN despre obţinerea autorizaţiilor (aprobărilor) din toate celelalte tari implicate în desfăşurarea expedierii (ţara de destinaţie şi ţările de tranzit), transmitand la CNCAN copiile autorizaţiilor (aprobărilor) respective.
    (4) Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu poate fi în nici un fel considerată ca o autorizare tacită pentru efectuarea expedierii.
    (5) Autorizaţiile (aprobările) prevăzute în prezentul articol, inclusiv autorizaţia emisă de CNCAN, nu modifica în nici un fel responsabilităţile deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau oricărei alte persoane fizice ori juridice implicate în expediere.
    (6) Fără a se substitui oricărui alt document insotitor cerut în virtutea oricărei alte dispoziţii legale sau reglementări pertinente, documentele şi autorizaţiile (aprobările) prevăzute la alin. (3) trebuie sa însoţească fiecare expediere internaţionala de deşeuri radioactive aflată în domeniul de aplicare al prezentei norme.
    (7) Când expedierile internaţionale de deşeuri radioactive sunt efectuate pe calea ferată, documentele prevăzute la alin. (6) trebuie sa fie puse la dispoziţie autorităţii competente din domeniul căilor ferate din toate ţările implicate în expediere.
    (8) In termen de 15 zile de la data recepţiei deşeurilor radioactive, destinatarul acestora trebuie sa transmită autorităţii competente din ţara sa o notificare despre recepţie, folosind documentul standard prevăzut la art. 19.
    (9) Autoritatea competenta din ţara de destinaţie are obligaţia sa trimită la CNCAN copia notificării prevăzute la alin. (8).
    (10) CNCAN trebuie sa transmită către deţinătorul de deşeuri iniţial o copie a notificării prevăzute la alin. (8), în termen de 5 zile de la primire.
    ART. 13
    CNCAN nu va autoriza expedieri internaţionale de deşeuri radioactive:
    a) spre o destinaţie situata la sud de paralela 60° latitudine sudica;
    b) spre un stat parte a celei de-a patra convenţii ACP - CEE, semnată la Lome la 15 decembrie 1989, care nu este membru al Uniunii Europene, în afară cazului în care expedierea se referă la deşeurile radioactive rezultate din prelucrarea în exteriorul tarii respective a deşeurilor radioactive care aparţin unui deţinător din acea ţara;
    c) spre o ţara care, în opinia CNCAN, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodari în siguranţa deşeurile radioactive.
    ART. 14
    (1) In cazul în care exportul se face către o ţara care nu este membra a Uniunii Europene, fără traversarea frontierelor Uniunii Europene, deţinătorul deşeurilor radioactive trebuie sa ceara autorizarea atât la CNCAN, utilizând documentul standard prevăzut la art. 19, cat şi la autorităţile competente din ţara de destinaţie şi din toate ţările de tranzit (utilizând, după caz, documentul standard prevăzut la art. 19, sau alt document, conform reglementărilor din ţările respective).
    (2) Autorizarea expedierii de către CNCAN se poate face numai în condiţiile prevăzute de legile şi normele aplicabile în vigoare şi numai după achitarea taxelor şi tarifelor aplicabile pentru expedierea respectiva. Termenul de eliberare a autorizaţiei de expediere de către CNCAN (sau de respingere, respectiv de solicitare de completări) este de cel mult 30 de zile de la transmiterea la CNCAN a documentaţiei de autorizare, respectiv a completărilor solicitate de CNCAN.
    (3) CNCAN trebuie sa notifice aceasta expediere autorităţilor competente din ţara de destinaţie.
    (4) Expedierea se poate desfăşura efectiv numai după obţinerea autorizaţiei de expediere prevăzută la alin. (2), la cel puţin 72 de ore după ce deţinătorul de deşeuri radioactive a prezentat la CNCAN copiile autorizaţiilor (aprobărilor) din toate celelalte tari implicate în desfăşurarea expedierii (ţara de destinaţie şi toate ţările de tranzit).
    (5) Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (2) nu poate fi în nici un fel considerată ca o autorizare tacită pentru efectuarea expedierii.
    (6) Autorizaţiile (aprobările) prevăzute în prezentul articol, inclusiv autorizaţia emisă de CNCAN, nu modifica în nici un fel responsabilităţile deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în expediere.
    (7) Fără a se substitui oricărui alt document insotitor cerut în virtutea oricărei alte dispoziţii legale sau reglementări pertinente, documentele şi autorizaţiile (aprobările) prevăzute la acest articol trebuie sa însoţească fiecare expediere aflată în domeniul de aplicare al prezentei norme.
    (8) Când expedierile internaţionale de deşeuri radioactive sunt efectuate pe calea ferată, documentele prevăzute la alin. (7) trebuie sa fie puse la dispoziţie autorităţii competente din domeniul căilor ferate din toate ţările implicate în expediere.
    (9) Deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie sa notifice CNCAN ajungerea la destinaţie a deşeurilor radioactive în termen de 15 zile, indicând punctul de frontiera prin care acestea au părăsit teritoriul României.
    (10) Notificarea prevăzută la alin. (9) trebuie sa fie însoţită de o declaraţie sau de un certificat al destinatarului de deşeuri radioactive privind ajungerea la destinaţie a deşeurilor radioactive, cu indicarea punctului de frontiera prin care acestea au intrat în ţara de destinaţie.

    CAP. 4
    Operaţiuni de reexpediere

    ART. 15
    (1) Când o sursa închisă este reexpediata de către utilizatorul ei furnizorului sursei respective dintr-o alta ţara, acest transfer nu face parte din domeniul de aplicare al prezentei norme.
    (2) Totuşi excepţia de la alin. (1) nu se aplica surselor închise conţinând materiale fisionabile.
    ART. 16
    (1) Prezentele norme nu aduc atingere dreptului ţărilor sau întreprinderilor din ţările în care vor fi exportate din România deşeurile radioactive în scopul tratarii si/sau condiţionării lor de a reexpedia în România deşeurile radioactive astfel tratate si/sau condiţionate. Totodată prezentele norme nu aduc atingere dreptului ţărilor sau întreprinderilor din ţările în care va fi expediat din România combustibil nuclear ars în scopul reprocesarii lui, de a reexpedia în România deşeurile radioactive si/sau alte produse rezultate din operaţia de reprocesare.
    (2) Reexpedierea în România a deşeurilor radioactive prevăzute în prezentul articol va fi reglementată în spiritul prezentelor norme, la momentul apariţiei unei astfel de situaţii.
    ART. 17
    (1) Atunci când o expediere de deşeuri radioactive nu poate avea loc, sau aceasta nu îndeplineşte condiţiile impuse pentru autorizare (aprobare), deşeurile radioactive trebuie returnate la deţinătorul iniţial al acestora.
    (2) Autorizarea de către CNCAN a reexpedierii se face numai dacă reexpedierea se face în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi specificaţii ca şi expedierea iniţială.
    (3) Pentru deşeurile radioactive expediate din România deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie sa stabilească o clauza cu destinatarul acestor deşeuri, prin care deţinătorul se obliga sa reprimeasca deşeurile radioactive în cazul în care expedierea nu poate fi realizată.
    (4) Pentru a se asigura respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) privind returnarea deşeurilor radioactive la deţinătorul iniţial, solicitantul autorizaţiei de expediere trebuie sa prezinte la CNCAN:
    a) dovada asumarii de către autorităţile competente din toate ţările implicate în transportul internaţional de deşeuri radioactive a obligaţiilor de a permite desfăşurarea reexpedierii la deţinătorul de deşeuri radioactive;
    b) clauza prin care deţinătorul de deşeuri radioactive se obliga sa reprimeasca deşeurile în cazul în care expedierea nu poate fi realizată.
    ART. 18
    In cazul în care CNCAN a autorizat o expediere internaţionala de deşeuri radioactive cu tranzitarea României, având ca scop reprocesarea acestor deşeuri, sau o expediere internaţionala de combustibil nuclear ars cu tranzitarea României, în vederea reprocesarii combustibilului respectiv, CNCAN va permite tranzitarea României în vederea returnarii deşeurilor radioactive si/sau a altor produse rezultate din reprocesare, cu condiţia ca reexpedierea sa fie făcuta în aceleaşi condiţii şi cu specificaţii similare cu cele de la expedierea iniţială.

    CAP. 5
    Prevederi finale

    ART. 19
    (1) Documentul standard folosit la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive este prezentat în varianta în limba engleza în anexa 1 şi în traducere în anexa 2.
    (2) Documentul standard trebuie completat în limba engleza şi în conformitate cu notele conţinute în diversele sale secţiuni.
    (3) Documentul standard trebuie sa fie tipărit cu cerneala neagra pe hârtie alba, cantarind cel puţin 40 grame pe mp, iar rezistenta hârtiei trebuie sa fie suficienta pentru ca la folosirea normală aceasta sa nu se rupa sau sa se sifoneze.
    (4) Documentul standard va avea dimensiunile de 210x297 mm (A4), cu o toleranta maxima a fiecărei dimensiuni de -5 şi +8 mm.
    ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme                                           SECTION 1
                               Registration No: ...............................................
                                                (to be completed by the authorities responsible
                                                    for issuing the shipment authorization)

                 STANDARD DOCUMENT FOR MONITORING RADIOACTIVE WASTE SHIPMENTS
                                   (DIRECTIVE 92/3/EURATOM)
                            APPLICATION FOR SHIPMENT AUTHORIZATION

                                             NOTE
   The applicant must complete boxes 1 to 16 and must then send the entire standard document
(sections 1 to 5) to the competent authorities of his country, who are responsible for issuing
the authorization for the radioactive waste shipment.

   The applicant is the following, depending on the type of shipment (see box 1):

   Type A: Shipment between Member States - the holder of the radioactive waste;
   Type B: Import into the Community - the consignee of the radioactive waste;
   Type C: Export from Community - the holder of the radioactive waste;
   Type D: Transit through the Community - the person responsible for the shipment în the
                                            Member State by way of which the waste enters the
                                            Community.

   Section I accompanies the waste as it is shipped, as do sections 3 and 4.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1│Type of shipment (tick the appropriate box) │
│ │Type A: Shipment between Member State [ ] │
│ │Type B: Import into the Community [ ] │
│ │Type C: Export from Community [ ] │
│ │Type D: Transit through the Community [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2│Application for authorization for (tick the appropriate box) │
│ │a single shipment [ ] │
│ │several shipments [ ] Number of shipments planned: .........................│
│ │Planned period of execution: .............................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3│(Box to be completed for shipment(s) between Member States via one or more third │
│ │countries.) │
│ │Frontier post of exit from the Community: ................................................│
│ │Frontier post of entry to third country (first country crossed): .........................│
│ │Frontier post of exit from third country (last country crossed): .........................│
│ │Frontier post of return to the Community: ................................................│
│ │(These frontiers posts must be identical for all shipments covered by the application │
│ │unless otherwise agreed by the competent authorities.) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4│Holder (trade name): .....................................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ..................... Town: ............... Country: ..........................│
│ │Tel: ........................... Fax: ................ Telex: ............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5│(Box to be completed if the information to be entered differs from that în box 4.) │
│ │Place where the waste is held: ...........................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ..................... Town: ............... Country: ..........................│
│ │Tel: ........................... Fax: ................ Telex: ............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6│Nature of the waste: .....................................................................│
│ │Physico-chemical characteristics: ........................................................│
│ │Main radionuclides: ......................................................................│
│ │Maximum alpha activity/package: (GBq) ....................................................│
│ │Maximum beta/gamma activity/package: (GBq) ...............................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7│Total alpha activity: (GBq) ................... │
│ │Total activity beta/gamma: (GBq) .............. │
│ │Total number of packages: ..................... Total net weight of waste: (kg) ..........│
│ │ Total gross weight: (kg) .................│
│ │ Total volume (optional) ..................│
│ │(These values are estimates if the application relates to several shipments.) │
│ │Model of packages containing the waste (e.g. plastic bags, metal drums 200 l, ISO │
│ │transport container, etc): │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │Means of identification of the packages (if labelling is used, annex examples) │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8│Other hazard categories (thik any appropriate box/boxes) │
│ │Category 1 Explosive substances [ ] │
│ │Category 2 Gas: compressed, liquefied or dissolved under pressure [ ] │
│ │Category 3 Inflammable liquids [ ] │
│ │Category 4 4.1 Inflammable solids [ ] │
│ │ 4.2 Substances liable to spontaneous combustion [ ] │
│ │ 4.3 Substances which, on contact with water, give off inflammable gases [ ] │
│ │Category 5 5.1 Oxidizing substances [ ] │
│ │ 5.2 Organic peroxides [ ] │
│ │Category 6 6.1 Toxic substances [ ] │
│ │ 6.2 Substances liable to provoke disgust or infection [ ] │
│ │Category 8 Corrosive substance [ ] │
│ │Category 9 Various dangerous substances [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9│Type of activity giving rise to the waste (e.g. medical, research, industrial nuclear │
│ │industry or other activity to be specified) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10│Purpose of the shipment (tick the appropriate box) │
│ │Return of waste resulting from retreatment of irradiated fuel [ ] │
│ │Treatment and/or packaging of waste [ ] │
│ │Return of waste after treatment and/or packaging [ ] │
│ │Interim storage [ ] │
│ │Return after interim storage [ ] │
│ │Final disposal [ ] │
│ │Other purposes (to be specified) [ ] │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│11│ Proposed form of transport │ │ │ │
│ │ (road, rail, sea, air, │ Point of │ Point of │ Proposed carrier │
│ │ inland waterway) │ departure │ arrival │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │1 ..........................│.....................│...................│...................│
│ │2 ..........................│.....................│...................│...................│
│ │3 ..........................│.....................│...................│...................│
│ │4 ..........................│.....................│...................│...................│
│ │5 ..........................│.....................│...................│...................│
├──┼────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│12│Ordered list of countries involved în the shipment │
│ │(the first country is that where the waste is held and the last the country of │
│ │destination) │
│ │1 .........................│3 ...................│5 .................│7 .................│
│ │2 .........................│4 ...................│6 .................│8 .................│
├──┼────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤
│13│Consignee (trade name): ..................................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ..................... Town: ............... Country: ..........................│
│ │Tel: ........................... Fax: ................ Telex: ............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14│(Box to be completed if the information to be entered differs from that în box 13) │
│ │Place of destination of the waste: .......................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ..................... Town: ............... Country: ..........................│
│ │Tel: ........................... Fax: ................ Telex: ............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15│Applicant (trade name): ..................................................................│
│ │Person responsible: Mr/Ms ................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ..................... Town: ............... Country: ..........................│
│ │Tel: ........................... Fax: ................ Telex: ............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16│In accordance with the provisions of Directive 92/3/Euratom. I hereby: │
│ │(i) apply for authorization to make the shipment(s) of radioactive waste described │
│ │ above; │
│ │(ii) certify that the information provided above is correct to the best of my knowledge │
│ │ and that the shipment(s) will be carried out în accordance with all the relevant │
│ │ statutory provisions; │
│ │(iii) (Where the shipment is of type A or C) │
│ │ - undertake to take hack the waste if the shipment(s) cannot take place or if the │
│ │ conditions for shipment cannot be fulfilled(*) │
│ │ (Where the shipment is of type B or D) │
│ │ - attach hereto a declaration by the holder of the radioactive waste established în │
│ │ the third country that he will take back the waste if the shipment(s) cannot │
│ │ take place or if the conditions cannot be fulfilled(*) │
│ │ ┌───────┐ │
│ │.............................. │ stamp │ ......................│
│ │ (Date and place) └───────┘ (Signature) │
│ │────────── │
│ │(*) Only one of the asterisked statements can apply: delete whichever is inapplicable. │
│ │────────── │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                           SECTION 2
                               Registration No: ...............................................
                                                (to be completed by the authorities responsible
                                                    for issuing the shipment authorization)

                 STANDARD DOCUMENT FOR MONITORING RADIOACTIVE WASTE SHIPMENTS
                                   (DIRECTIVE 92/3/EURATOM)

                        APPROVAL BY THE COMPETENT AUTHORITIES CONSULTED

                                             NOTE

 1. The competent authorities responsible for issuing the authorization for the radioactive
    waste shipment should complete boxes 17 and 18 immediately on receipt of the application
    and enter the registration number at the top of each section of the standard document. They
    should then make sufficient copies of section 2 to send to any other competent authorities
    whose approval is required for the shipment(s) to be authorized ("the competent authority
    consulted"). For each competent authority to be consulted, box 19 should be completed on a
    copy of section 2: that copy of section 2, together with a copy of section 1, should be
    sent to the competent authority to be consulted named therein.
 2. The competent authority consulted should make any necessary additional entries în box 19
    and should give the application due consideration. Within two months from the date of
    receipt it should complete box 20 and return the original copy of section 2 to the
    competent authority responsible for issuing the authorization. An extension of up to one
    month în the time required to consider an application may be requested by the competent
    authority consulted. Failure to complete and return the form by the due time shall be taken
    as deemed approval of the shipment application, subject to Article 6 (4) of Directive
    92/3/Euratom.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17│Competent authorities responsible for issuing the shipment authorization │
│ │Depending on the type of shipment, these authorities are: │
│ │Type A: the authorities of the country of origin; │
│ │Type B: the authorities of the country of destination; │
│ │Type C: the authorities of the country of origin; │
│ │Type D: the authorities of the Member State by way of which the waste enters the │
│ │Community. │
│ │Name of the competent authorities: .......................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18│Date of registration of the application: .................................................│
│ │ │
│ │ ┌───────┐ │
│ │ │ stamp │ │
│ │ └───────┘ .................................................│
│ │ (signature) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19│Competent authorities of the country consulted │
│ │Country: .................................................................................│
│ │Country of origin [ ] of transit [ ] of destination [ ] │
│ │Name of the competent authorities: .......................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20│Approval of the shipment by the authorities of country consulted: │
│ │ │
│ │Yes [ ] (condition if any) │
│ │ │
│ │No [ ] (reason for the refusal) │
│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Condition if any [ ] or Reason for the refusal [ ] │
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
│ │........................................ ........................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌───────┐ │
│ │ ................................. │ stamp │ .............................. │
│ │ (Date and place) └───────┘ (Signature) │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                           SECTION 3

                               Registration No: ...............................................
                                                (to be completed by the authorities responsible
                                                    for issuing the shipment authorization)

                 STANDARD DOCUMENT FOR MONITORING RADIOACTIVE WASTE SHIPMENTS
                                   (DIRECTIVE 92/3/EURATOM)

                                    SHIPMENT AUTHORIZATION

                                             NOTE

 The competent authorities responsible for issuing the shipment authorization:
 1. complete this section, bearing în mind, when filling în box number 22, that the maximum
    period of validity for the authorization is three years;
 2. send it to the applicant together with the other sections necessary for the procedure
    (that is 1, 3, 4 and 5);
 3. send copies of this section to the other competent authorities consulted.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│21│Competent authorities responsible for issuing the shipment authorization │
│ │Depending on the type of shipment, these authorities are: │
│ │Type A: the authorities of the country of origin; │
│ │Type B: the authorities of the country of destination; │
│ │Type C: the authorities of the country of origin; │
│ │Type D: the authorities of the Member State by way of which the waste enters the │
│ │ Community. │
│ │Name of the competent authorities: .......................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22│Authorization │
│ │ │
│ │Yes [ ] Valid for a single shipment [ ] │
│ │No [ ] Valid for several shipment [ ] │
│ │Date of expiry of the authorization: .....................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23│Sequential list of the countries involved în the shipment │
│ │(the first country is that where the waste is held and the last the country of │
│ │destination) │
│ ├────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │Conditions │ │Conditions │
│ │ Country ├─────┬─────┤ Country ├─────┬─────┤
│ │ │ Yes │ No │ │ Yes │ No │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│ │ 1. .......................... │ [ ] │ [ ] │ 5. ........................... │ [ ] │ [ ] │
│ │ 2. .......................... │ [ ] │ [ ] │ 6. ........................... │ [ ] │ [ ] │
│ │ 3. .......................... │ [ ] │ [ ] │ 7. ........................... │ [ ] │ [ ] │
│ │ 4. .......................... │ [ ] │ [ ] │ 8. ........................... │ [ ] │ [ ] │
├──┼────────────────────────────────┴─────┴─────┼─────────────────────────────────┴─────┴─────┤
│24│List of conditions │ Reason for the refusal │
│ │(indicating the country imposing the │ │
│ │conditions and any references to attached │ │
│ │documents) │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ .......................................... │ ........................................... │
│ │ .......................................... │ ........................................... │
│ │ .......................................... │ ........................................... │
├──┼────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│25│The decision adopted and recorded în this section has been reached în accordance with the │
│ │provisions of the Directive 92/3/Euratom. │
│ │The competent authorities consulted are informed that the authorization for radioactive │
│ │waste shipment has been granted or refused. │
│ │ │
│ │ ┌───────┐ │
│ │ ................................. │ stamp │ ................................ │
│ │ (Date and place) └───────┘ (Signature of the person responsible) │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N.B. │
│1. This authorization în no way diminishes the responsibility of the holder, carrier, owner, │
│ consignee or any other physical or legal person involved în the shipment. │
│2. The wastes shipped must be accompanied by sections 1., 3. and 4. duly completed │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                           SECTION 4

                               Registration No: ...............................................
                                                (to be completed by the authorities responsible
                                                    for issuing the shipment authorization)

                 STANDARD DOCUMENT FOR MONITORING RADIOACTIVE WASTE SHIPMENTS
                                   (DIRECTIVE 92/3/EURATOM)

                                       LIST OF PACKAGES

                                             NOTE

 This list must be completed by the holder of the radioactive waste before each shipment (even
 if the authorization relates to several shipments). Like sections 1 and 3 of the standard
 document, it accompanies the waste while it is being shipped. It is then attached to the
 acknowledgement of receipt.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│26│Holder (trade name): .....................................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27│The authorization covers a single shipment [ ] │
│ │ several shipments [ ] Serial number of the shipment: .........│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│28│Nature of the waste: .....................................................................│
│ │Physico-chemical characteristics: ........................................................│
│ │Main radionuclides: ......................................................................│
│ │Maximum alpha activity/package: (GBq) ...................................................│
│ │Maximum beta/gamma activity/package: (GBq) ...............................................│
│ │ │
│ │Model of packages containing the waste (e.g. plastic bags, metal drums of 200 litres │
│ │capacity, ISO transport containers, etc): │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│29│Total alpha activity: (GBq) ..............................................................│
│ │Total beta/gamma activity: (GBq) .........................................................│
│ │Total number of packages: ................................................................│
│ │Total net weight of the waste: (Kg) ......................................................│
│ │Total gross weight: (Kg) .................................................................│
│ │Total volume (optional): .................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30│Identification of the packages containing the waste │
│ │(identification number of each package, gross weight (Kg)/package, net weight │
│ │(Kg)/package, activity (GBq)/package) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │See attached list (if the space provided above is inadequate), or (if preferred) the │
│ │attached document containing the above mentioned data. │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31│Date of dispatch: ........................................................................│
│ │I hereby certify that the information provided în this section (and the attached list) is │
│ │correct to the best of my knowledge. │
│ │ │
│ │ ┌───────┐ │
│ │ ................................. │ stamp │ ................................ │
│ │ (Date and place) └───────┘ (Signature of the holder) │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                           SECTION 5

                               Registration No: ...............................................
                                                (to be completed by the authorities responsible
                                                    for issuing the shipment authorization)

                 STANDARD DOCUMENT FOR MONITORING RADIOACTIVE WASTE SHIPMENTS
                                   (DIRECTIVE 92/3/EURATOM)

                            ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF THE WASTE

                                             NOTE

   This section must be filled în by the consignee, any necessary additions being made by the
   applicant. However, a consignee located outside the European Community may acknowledge
   receipt of the waste by means of a declaration separate from the standard document.
   Depending on whether the authorization is for one or several shipments, the procedure to be
   adopted is as follows.

   Authorization for a single shipment
   1. Shipment of type A or B
   Within 15 days of receiving the waste, the consignee must complete boxes 32, 33 and 35, and
   submit sections 4 and 5 to the competent authorities of the Member State of destination.
   The competent authorities of the Member States of destination then forward copies of
   sections 4 and 5 to the other competent authorities consulted (and, where appropriate, the
   original of these two sections to the competent authorities which issued the authorization).
   For shipments between Member States, the competent authorities of the Member State of origin
   must send a copy of the acknowledgement of receipt to the holder.
   2. Shipment of type C or D
   The applicant must ensure that the consignee located outside the European Community sends
   him section 4 and section 5 with boxes 32 to 35 duly completed immediately on receipt of the
   waste. Section 5 may be replaced by a declaration on the part of the consignee providing at
   least the information contained în boxes 34 and 35.
   Within 15 days after receipt of the waste, the applicant must forward section 4, section 5
   (if the consignee did not use section 5, the applicant must complete it with the exception
   of box 34) and, where applicable, the consignee's declaration, to the competent authorities
   which issued the authorization.
   These authorities must then send copies of sections 4 and 5 and, where applicable, the
   consignee's declaration, to the other competent authorities consulted.

   Authorization for several shipments

   1. Shipment of type A or B

   The consignee completes boxes 32, 33 and 35 of section 5 after each shipment (having made
   several copies of a blank section 5 for this purpose) and submits this section direct to the
   competent authorities which issued the authorization. He attaches the section 4 relating to
   the same shipment.

   2. Shipment of type C or D

   The applicant must ensure that after each shipment the consignee located outside the
   European Community completes boxes 32 to 35 on a copy of a blank Section 5 and returns it to
   him together with the appropriate section 4.
   The applicant must complete box 36 of section 5 and forward sections 4 and 5 to the
   authorities which issued the authorization.

   3. Shipment of all types

   When all the shipments covered by an authorization have been carried out, the final
   acknowledgement of receipt is completed and submitted as if the authorization were valid for
   a single shipment only (see above) except that:
   - it is stated în box 33 of section 5 that the shipment în question is the last shipment
     covered by the authorization;
   - any declaration made by a consignee located outside the European Communities must state
     that all the waste covered by the shipping authorization has indeed arrived;
   - to provide an overview, the sections 4 for each of the shipments covered by the
     authorization must be attached to the final acknowledgement of receipt.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│32│Consignee (trade name): ..................................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Place where the waste is held: ...........................................................│
│ │Contact person: Mr/Ms ....................................................................│
│ │Address: .................................................................................│
│ │Post code: ...................... Town: ................... Country: .....................│
│ │Tel.: ........................... Fax: .................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33│Authorization granted for: │
│ │A single shipment [ ] │
│ │Several shipments [ ] Serial number of shipment: ...............│
│ │Last shipment covered by the authorization: Yes [ ] No [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34│To be completed for shipments of type C or D only: │
│ │(this item may be replaced by a separate declaration) │
│ │ │
│ │Frontier post of entry to the third country of destination: │
│ │Country: ................................................................... │
│ │Post: ...................................................................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35│Date of receipt of the waste: ............................................................│
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Date of dispatch of the acknowledgement of receipt together with section 4: ..............│
│ │depending on the type of shipment, the acknowledgement of receipt must be sent: │
│ │- type A or B: to the competent authorities of the Member State of destination; │
│ │- type C or D: to the applicant (type C: to the holder; type D: to the person responsible │
│ │ for the shipment în the Member State by way of which the waste enters the │
│ │ Community). │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │I hereby certify that the information provided above is correct to the best of my │
│ │knowledge. │
│ │ │
│ │ ┌───────┐ │
│ │ │ stamp │ .................................... │
│ │ └───────┘ (Signature of the consignee) │
│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36│For shipments of type C or D only: │
│ │Forwarding by the applicant of the acknowledgement of receipt and, where appropriate, the │
│ │consignee's declaration (see note below) to the authority which issued the authorization: │
│ │ │
│ │Date of forwarding of the acknowledgement of receipt (together with section 4): ..........│
│ │ │
│ │Frontier post of exit from the Community: │
│ │ │
│ │Country: ............................................................... │
│ │Post: .................................................................. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌───────┐ │
│ │ │ stamp │ .................................... │
│ │ └───────┘ (Signature of the applicant) │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NB: │
│1. A consignee located outside the European Communities may acknowledge receipt of the waste │
│ by means of a declaration or certificate providing at least the information contained în │
│ boxes 32 to 35. │
│2. The competent authorities which receive the original acknowledgement of receipt must send │
│ copies of it to the other competent authorities. │
│3. The originals of sections 4 and 5 must be sent finally to the competent authority which │
│ issued the authorization. │
│4. For shipments between Member States, the competent authorities of the Member of origin │
│ must send a copy of the acknowledgement of receipt to the holder. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2
    la norme


                                          SECŢIUNEA 1
                                     Nr. de înregistrare: .....................................
                                                          (se completează de către autorităţile
                                                               responsabile de eliberarea
                                                               autorizaţiei de expediţie)

          DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDITIILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
                                   (DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

                               CERERE DE AUTORIZARE A EXPEDIŢIEI

                                             NOTA

   Solicitantul trebuie sa completeze căsuţele 1 - 16 şi apoi trebuie sa trimită toate
documentele standard (secţiunile 1-5) către autorităţile competente din ţara sa, care sunt
responsabile de eliberarea autorizaţiei de expediţie a deşeurilor radioactive.
   Solicitantul poate fi, în funcţie de tipul expediţiei (vezi căsuţa 1):
   Tip A: Expediţie între Statele Membre - deţinătorul deşeurilor radioactive;
   Tip B: Import în Comunitate - destinatarul deşeurilor radioactive;
   Tip C: Export din Comunitate - deţinătorul deşeurilor radioactive;
   Tip D: Tranzit prin Comunitate - persoana responsabilă de expediţie din statul membru
                                           prin care deşeurile intra în Comunitate.
   Secţiunea 1 însoţeşte deşeurile pe durata expediţiei, ca şi secţiunile 3 şi 4.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1│Tipul expediţiei (se marchează căsuţa corespunzătoare) │
│ │Tip A: Expediţie între Statele Membre [ ] │
│ │Tip B: Import în Comunitate [ ] │
│ │Tip C: Export din Comunitate [ ] │
│ │Tip D: Tranzit prin Comunitate [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2│Cerere de autorizare pentru (se marchează căsuţa corespunzătoare) │
│ │O singura expediţie [ ] │
│ │Mai multe expeditii [ ] Număr de expeditii planificate: ..................│
│ │Perioada planificata de efectuare: .......................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3│(Căsuţa se completează pentru expediţia/expeditiile între State Membre prin una sau mai │
│ │multe tari terţe.) │
│ │Punctul de frontiera la ieşirea din Comunitate: ..........................................│
│ │Punctul de frontiera la intrare într-o ţara terta (prima ţara traversata): ...............│
│ │Punctul de frontiera la ieşire dintr-o ţara terta (ultima ţara traversata): ..............│
│ │Punctul de frontiera la revenirea în Comunitate: .........................................│
│ │(Aceste puncte de frontiera trebuie sa fie identice pentru toate expeditiile solicitate │
│ │prin prezenta cerere, cu excepţia cazurilor în care este convenit altfel cu autorităţile │
│ │competente.) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4│Deţinător (numele comercial al companiei): ...............................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ............. Localitate: ..................... Ţara: ........................│
│ │Tel: .................. Fax: ...................... Telex: ...............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5│(Căsuţa se completează dacă informaţiile de introdus diferă de cele din căsuţa 4.) │
│ │Locul în care sunt ţinute deşeurile: .....................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ............. Localitate: ..................... Ţara: ........................│
│ │Tel: .................... Fax: ............................ Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6│Natura deşeurilor: .......................................................................│
│ │Caracteristici fizico - chimice: .........................................................│
│ │Radionuclizi principali: .................................................................│
│ │Activitate alfa maxima/colet: (GBq) ......................................................│
│ │Activitate beta/gama maxima/colet: (GBq) .................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7│Activitate alfa totală: (GBq) ................ │
│ │Activitate beta/gama totală: (GBq) ........... │
│ │Număr total de colete: ....................... Masa totală neta a deşeurilor: (kg) .......│
│ │ Masa totală: (kg) .........................│
│ │ Volum total (optional) ....................│
│ │(Aceste valori sunt estimate, dacă cererea se referă la mai multe expeditii.) │
│ │Modelul coletului care conţine deşeurile radioactive (ex. pungi de plastic, butoaie │
│ │metalice de 200 l, containere de transport conform ISO, etc): ............................│
│ │..........................................................................................│
│ │Mijloace de identificare a coletelor (dacă se utilizează etichetarea, anexaţi exemple) │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8│Alte categorii de risc (se marchează căsuţa/căsuţele corespunzătoare) │
│ │Categoria 1 Substanţe explozive [ ] │
│ │Categoria 2 Gaz sub presiune: comprimat, lichefiat sau dizolvat [ ] │
│ │Categoria 3 Lichide inflamabile [ ] │
│ │Categoria 4 4.1 Solide inflamabile [ ] │
│ │ 4.2 Substanţe piroforice [ ] │
│ │ 4.3 Substanţe care în contact cu apa generează gaze inflamabile [ ] │
│ │Categoria 5 5.1 Substanţe oxidante [ ] │
│ │ 5.2 Peroxizi organici [ ] │
│ │Categoria 6 6.1 Substanţe toxice [ ] │
│ │ 6.2 Substanţe care pot produce infectii sau dezgust [ ] │
│ │Categoria 8 Substanţe corozive [ ] │
│ │Categoria 9 Diferite substanţe periculoase [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9│Tipul de activitate din care provin deşeurile (ex. medicina, cercetare, industrie │
│ │nucleara, alte activităţi sau industrii se vor specifica) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10│Scopul expediţiei (se marchează căsuţa corespunzătoare) │
│ │Returnarea deşeurilor rezultate din reprocesarea combustibilului ars [ ] │
│ │Tratarea si/sau ambalarea deşeurilor [ ] │
│ │Returnarea deşeurilor după tratare si/sau ambalare [ ] │
│ │Stocare intermediara [ ] │
│ │Returnare după stocare intermediara [ ] │
│ │Depozitare finala [ ] │
│ │Alte scopuri (se vor specifica) [ ] │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┤
│11│ Mod de transport propus │Punctul de plecare│Punctul de sosire│ Transportatorul propus │
│ │(drum public, cale ferată,│ │ │ │
│ │ canal navigabil maritim, │ │ │ │
│ │ aerian, fluvial intern) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1 ....................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │2 ....................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │3 ....................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │6 ....................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │7 ....................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
├──┼──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┤
│12│Lista ţărilor implicate în expediţie, în ordine │
│ │(prima ţara este cea care deţine deşeurile şi ultima ţara este ţara de destinaţie) │
│ │1 ....................... │3 ............... │5 .............. │ 7 ...................... │
│ │2 ....................... │4 ............... │6 .............. │ 8 ...................... │
├──┼──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┤
│13│Destinatar (numele comercial al companiei): │
│ │...................................................................... │
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ............... Localitate: .................... Ţara: .......................│
│ │Tel.: ..................... Fax: ........................... Telex: ......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14│(Căsuţa se va completa dacă informaţiile de introdus diferă de cele din căsuţa 13) │
│ │Locul de destinaţie al deşeurilor: .......................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ............... Localitate: .................... Ţara: .......................│
│ │Tel.: ..................... Fax: ........................... Telex: ......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15│Solicitant (numele comercial al companiei): ..............................................│
│ │Persoana responsabilă: D-l/D-na. .........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ............... Localitate: .................... Ţara: .......................│
│ │Tel.: ..................... Fax: ........................... Telex: ......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16│In concordanta cu cerinţele Directivei 92/3/Euratom, eu, prin prezenta: │
│ │(iv) solicit autorizaţie de expediţie/expeditii a deşeurilor radioactive descrise mai sus;│
│ │(v) certific ca informaţiile furnizate mai sus sunt corecte, conform cunoştinţelor mele │
│ │ şi ca expediţia/expeditiile va fi realizată/vor fi realizate conform tuturor │
│ │ prevederilor statutare relevante; │
│ │(vi) (Dacă expediţia este de tip A sau C) │
│ │ - preiau înapoi deşeurile dacă expediţia/expeditiile nu poate/nu pot avea loc, sau │
│ │ dacă nu pot fi îndeplinite condiţiile de expediere (*) │
│ │ (Dacă expediţia este de tip B sau D) │
│ │ - atasez prezentei o declaraţie a unui deţinător de deşeuri radioactive dintr-o ţara │
│ │ terta ca el va prelua înapoi deşeurile dacă expediţia/expeditiile nu poate/nu pot │
│ │ avea loc sau dacă nu pot fi îndeplinite condiţiile de expediere (*) │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ...................... │ştampila│ ........................ │
│ │ (Data şi locul) └────────┘ (Semnătura) │
│ │────────── │
│ │(*) Numai una din declaraţiile cu asterisc poate fi prezentată: declaraţia inaplicabila se│
│ │va şterge. │
│ │────────── │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                          SECŢIUNEA 2

                                     Nr. de înregistrare: .....................................
                                                          (se completează de către autorităţile
                                                               responsabile de eliberarea
                                                               autorizaţiei de expediţie)

          DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDITIILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
                                   (DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

                    APROBARE DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE CONSULTATE

                                             NOTA

 3. Autorităţile competente responsabile de eliberarea autorizaţiei de expediţie a deşeurilor
    radioactive trebuie sa completeze căsuţele 17 şi 18 imediat după primirea cererii şi sa
    introducă numărul de înregistrare în partea de sus a fiecărei secţiuni a documentului
    standard. Autorităţile trebuie apoi sa facă un număr suficient de copii ale secţiunii 2
    pentru a le trimite fiecărei alte autorităţi competente, din partea cărora este necesară o
    aprobare pentru autorizarea expediţiei/expeditiilor ("autorităţi competente consultate").
    Pentru fiecare autoritate competenta de consultat, trebuie completată căsuţa 19 pe o copie
    a secţiunii 2; aceasta copie a secţiunii 2, împreună cu o copie a secţiunii 1 trebuie
    trimise autorităţilor competente de consultat numite în aceasta privinţa.
 4. Autoritatea competenta consultata trebuie sa facă orice completare adiţională necesară in
    căsuţa 19 şi sa acorde cererii atenţia cuvenită. In termen de 2 luni de la primire, trebuie
    sa completeze căsuţa 20 şi sa returneze copia originala a secţiunii 2 autorităţii
    competente responsabile de eliberarea autorizaţiei. Autoritatea competenta consultata poate
    cere o prelungire a termenului de cel mult o luna. Completarea neadecvata şi nereturnarea
    la timp a formularului vor fi considerate ca aprobări din oficiu ale cererii de expediţie,
    conform art. 6 (4) din Directiva 92/3/Euratom.

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17│Autorităţi competente responsabile de eliberarea autorizaţiei │
│ │In funcţie de tipul expediţiei, aceste autorităţi sunt: │
│ │Tip A: autorităţile din ţara de origine; │
│ │Tip B: autorităţi din ţara de destinaţie; │
│ │Tip C: autorităţi din ţara de origine; │
│ │Tip D: autorităţi ale Statului Membru prin care deşeurile intra în Comunitate. │
│ │ │
│ │Numele autorităţilor competente: .........................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ................ Localitate: .................... Ţara: ......................│
│ │Tel.: ...................... Fax: ........................... Telex: .....................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18│Data înregistrării cererii: ..............................................................│
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ştampila│ .......................... │
│ │ └────────┘ (semnătura) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19│Autorităţi competente naţionale consultate │
│ │Ţara: ....................................................................................│
│ │Ţara de origine [ ] de tranzit [ ] de destinaţie [ ] │
│ │ │
│ │Numele autorităţilor competente: .........................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ........... Localitate: ................. Ţara: ..............................│
│ │Tel.: ................. Fax: ........................ Telex: .............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20│Aprobarea cererii de expediţie de către autorităţile naţionale consultate: │
│ │ │
│ │Da [ ] (condiţii, dacă exista) │
│ │ │
│ │Nu [ ] (motivele refuzului) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Condiţii, dacă exista [ ] sau Motivele refuzului [ ] │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
│ │...................................... ...................................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ....................... │ştampila│ ......................... │
│ │ (Data şi locul) └────────┘ (Semnătura) │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                          SECŢIUNEA 3

                                     Nr. de înregistrare: .....................................
                                                          (se completează de către autorităţile
                                                               responsabile de eliberarea
                                                               autorizaţiei de expediţie)

          DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDITIILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
                                   (DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

                                   AUTORIZAŢIA DE EXPEDIŢIE

                                             NOTA

 Autorităţile competente responsabile de eliberarea autorizaţiei de expediţie:
 4. completează aceasta secţiune, având în vedere, la completarea casutei 22, ca perioada
    maxima de validitate a autorizaţiei este de 3 ani;
 5. o trimite solicitantului, împreună cu celelalte secţiuni necesare procedurii (si anume,
    secţiunile 1, 3, 4 şi 5);
 6. trimite copii ale acestei secţiuni celorlalte autorităţi competente consultate.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│21│Autorităţi competente responsabile de eliberarea autorizaţiei de expediţie │
│ │In funcţie de tipul expediţiei, aceste autorităţi sunt: │
│ │Tip A: autorităţile din ţara de origine; │
│ │Tip B: autorităţi din ţara de destinaţie; │
│ │Tip C: autorităţi din ţara de origine; │
│ │Tip D: autorităţi ale Statului Membru prin care deşeurile intra în Comunitate. │
│ │ │
│ │Numele autorităţilor competente: ........................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: .................. Localitate: .............. Ţara: ..........................│
│ │Tel.: ........................ Fax: ..................... Telex: .........................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22│Autorizaţie │
│ │Da [ ] Valida pentru o singura expediţie [ ] │
│ │Nu [ ] Valida pentru mai multe expeditii [ ] │
│ │Data expirării autorizaţiei: .............................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23│Lista secventiala a ţărilor implicate în expediţie │
│ │(prima ţara este cea în care sunt ţinute deşeurile, iar ultima este ţara de destinaţie) │
│ ├─────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ Condiţii │ │ Condiţii │
│ │ Ţara ├───────┬───────┤ Ţara ├───────┬───────┤
│ │ │ Da │ Nu │ │ Da │ Nu │
│ ├─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │2. ......................... │ [ ] │ [ ] │5. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │2. ......................... │ [ ] │ [ ] │6. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │3. ......................... │ [ ] │ [ ] │7. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │4. ......................... │ [ ] │ [ ] │8. ........................ │ [ ] │ [ ] │
├──┼─────────────────────────────┴───────┴───────┼────────────────────────────┴───────┴───────┤
│24│Lista condiţiilor │ Motivele refuzului │
│ │(indicaţi ţara care impune condiţiile şi │ │
│ │orice referinţa la documentele ataşate) │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ ........................................... │ .......................................... │
│ │ ........................................... │ .......................................... │
│ │ ........................................... │ .......................................... │
├──┼─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│25│Decizia adoptată şi înregistrată în aceasta secţiune a fost luată în concordanta cu │
│ │prevederile Directivei 92/3/Euratom. │
│ │Autorităţile competente consultate sunt informate ca autorizaţia de expediţie a deşeurilor│
│ │radioactive a fost acordată sau refuzată. │
│ │ │
│ │ ................. ┌────────┐ ..................................│
│ │ (Data şi locul) │ştampila│ (Semnătura persoanei responsabile)│
│ │ └────────┘ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N.B. │
│3. Aceasta autorizaţie nu diminuează în nici un fel responsabilitatea deţinătorului, │
│ transportatorului, proprietarului, destinatarului sau a oricărei alte persoane fizice sau │
│ legale implicate în expediţie. │
│4. Deşeurile expediate trebuie sa fie însoţite de secţiunile 1, 3 şi 4, completate în │
│ totalitate. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                          SECŢIUNEA 4

                                     Nr. de înregistrare: .....................................
                                                          (se completează de către autorităţile
                                                               responsabile de eliberarea
                                                               autorizaţiei de expediţie)

          DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDITIILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
                                   (DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

                                        LISTA COLETELOR

                                             NOTA

Aceasta lista trebuie completată de către deţinătorul deşeurilor radioactive înainte de
fiecare expediţie (chiar dacă autorizaţia se referă la mai multe expeditii). Ca şi secţiunile
1 şi 3 ale documentului standard, aceasta lista însoţeşte deşeurile pe durata expedierii
acestora. Este deci ataşată spre ştiinţa pentru recepţie.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│26│Deţinător (numele comercial al companiei): ...............................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod poştal: ................. Localitate: ................. Ţara: ........................│
│ │Tel.: ....................... Fax: ........................ Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27│Autorizaţia se referă la o singura expediţie [ ] │
│ │ mai multe expeditii [ ] Nr. de serie al expediţiei: ..........│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│28│Natura deşeurilor: ......................................................................│
│ │Caracteristici fizico-chimice: ...........................................................│
│ │Radionuclizi principali: .................................................................│
│ │Activitate alfa maxima/colet: (GBq) ......................................................│
│ │Activitate beta/gamma maxima/colet: (GBq) ................................................│
│ │Modelul coletelor care conţin deşeurile (ex. pungi de plastic, butoaie metalice de │
│ │capacitate 200 litri, containere de transport ISO, etc.): │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│29│Activitate alfa totală: (GBq) ............................................................│
│ │Activitate beta/gama totală: (GBq) .......................................................│
│ │Număr total de colete: ...................................................................│
│ │Masa totală neta a deşeurilor: (kg) ......................................................│
│ │Masa totală: (kg) ........................................................................│
│ │Volum total (optional): ..................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30│Identificarea coletelor care conţin deşeurile │
│ │(numărul de identificare al fiecărui colet, masa totală (kg)/colet, masa neta (kg)/colet, │
│ │activitatea (GBq)/colet) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │Vezi lista ataşată (dacă spaţiul de mai sus este insuficient), sau (dacă se prefera) │
│ │documentul ataşat conţinând datele menţionate mai sus. │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31│Data expedierii: .........................................................................│
│ │Eu, prin prezenta, certific ca informaţiile furnizate în aceasta secţiune (si în lista │
│ │ataşată) sunt corecte, conform cunoştinţelor mele. │
│ │ │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ....................... │ştampila│ ......................... │
│ │ (Data şi locul) └────────┘ (Semnătura deţinătorului) │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                          SECŢIUNEA 5

                                     Nr. de înregistrare: .....................................
                                                          (se completează de către autorităţile
                                                               responsabile de eliberarea
                                                               autorizaţiei de expediţie)

          DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDITIILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
                                   (DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

                              ÎNŞTIINŢARE DE PRIMIRE A DEŞEURILOR

                                             NOTA

   Aceasta secţiune trebuie completată de către destinatar, orice alte completări necesare
   fiind făcute de către solicitant. Totuşi, un destinatar situat în afară Comunităţii
   Europene poate înştiinţa primirea deşeurilor prin intermediul unei declaraţii separate de
   documentul standard.
   In funcţie de numărul de expeditii autorizate, procedura este următoarea:

   Autorizaţia unei singure expeditii
   3. Expediţie de tipul A sau B
   In termen de 15 zile de la primirea deşeurilor, destinatarul trebuie sa completeze căsuţele
   32, 33 şi 35 şi sa trimită secţiunile 4 şi 5 autorităţilor competente ale Statului Membru
   de destinaţie.
   Autorităţile competente ale Statului Membru de destinaţie trimit apoi copii ale secţiunilor
   4 şi 5 celorlalte autorităţi competente consultate (si, după caz, originalul acestor doua
   secţiuni autorităţilor competente care au emis autorizaţia).
   Pentru expeditii între Statele Membre, autorităţile competente ale Statelor Membre de
   origine trebuie sa trimită o copie după înştiinţarea de primire deţinătorului.
   4. Expediţie de tipul C sau D
   Solicitantul trebuie sa se asigure ca destinatarul situat în afară Comunităţii Europene ii
   trimite secţiunea 4 şi secţiunea 5 cu căsuţele 32 la 35 completate în totalitate imediat
   după primirea deşeurilor. Secţiunea 5 poate fi înlocuită de o declaraţie din partea
   destinatarului, care sa furnizeze cel puţin informaţiile conţinute în căsuţele 34 şi 35.
   In termen de 15 zile după primirea deşeurilor, solicitantul trebuie sa trimită secţiunea 4,
   secţiunea 5 (dacă destinatarul nu foloseşte secţiunea 5, solicitantul trebuie sa o
   completeze cu excepţia casutei 34) si, după caz, declaraţia destinatarului, către
   autorităţile competente care au emis autorizaţia.
   Aceste autorităţi trebuie apoi sa trimită copii ale secţiunilor 4 şi 5 si, după caz,
   declaraţia destinatarului, celorlalte autorităţi competente consultate.

   Autorizaţia mai multor expeditii
   4. Expediţie de tipul A sau B
   Destinatarul completează căsuţele 32, 33 şi 35 ale secţiunii 5 după fiecare expediţie (având
   făcute mai multe copii în alb ale secţiunii 5 în acest sens) şi trimite aceasta secţiune
   direct către autorităţile competente care au emis autorizaţia. El ataşează secţiunea 4
   referitoare la aceeaşi expediţie.
   5. Expediţie de tipul C sau D
   Solicitantul trebuie sa se asigure ca după fiecare expediţie destinatarul situat în afară
   Comunităţii Europene completează căsuţele 32 la 35 pe o copie a secţiunii 5 în alb şi i-o
   returnează împreună cu secţiunea 4 corespunzătoare.
   Solicitantul trebuie sa completeze căsuţa 36 a secţiunii 5 şi sa retrimita secţiunile 4 şi 5
   autorităţilor care au emis autorizaţia.
   6. Expeditii de toate tipurile
   Când toate expeditiile autorizate au fost efectuate, înştiinţarea finala de primire este
   completată şi transmisă ca şi când autorizaţia ar fi fost valida pentru o singura expediţie
   (vezi mai sus), cu excepţia cazurilor în care:
   - Se specifica în căsuţa 33 a secţiunii 5 ca expediţia în cauza este ultima expediţie din
     autorizaţie;
   - Orice declaraţie făcuta de un destinatar situat în afară Comunităţii Europene trebuie sa
     afirme ca toate deşeurile din autorizaţie au ajuns într-adevăr;
     Pentru a furniza o vedere generală, secţiunile 4 pentru fiecare expediţie din autorizaţie
     trebuie sa fie ataşate înştiinţării de primire finale.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│32│Destinatar (numele comercial al companiei): ..............................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na. ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Codul poştal: .............. Localitatea: .................... Ţara: .....................│
│ │Tel.: ...................... Fax: ............................ Telex: ....................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Locul de depozitare a deşeurilor: ........................................................│
│ │Persoana de contact: Dl/D-na. ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Codul poştal: ................. Localitatea: .............. Ţara: ........................│
│ │Tel.: ......................... Fax: ...................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33│Autorizaţia acordată pentru: │
│ │O singura expediţie [ ] │
│ │Mai multe expeditii [ ] Numărul de serie al expediţiei: .....................│
│ │Ultima expediţie autorizata: [ ] [ ] │
│ │ Da Nu │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34│De completat numai pentru expeditiile de tip C sau D: │
│ │(acest articol poate fi înlocuit de o declaraţie separată) │
│ │Punctul de intrare la frontiera către o ţara terta: │
│ │Ţara: .......................................................... │
│ │Punctul de frontiera: .......................................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35│Data receptionarii deşeurilor ............................................................│
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Data trimiterii înştiinţării de primire împreună cu secţiunea 4: .........................│
│ │In funcţie de tipul expediţiei, înştiinţarea de primire trebuie trimisa: │
│ │- Tipul A sau B: către autorităţile competente ale Statului Membru al destinaţiei; │
│ │- Tipul C sau D: către utilizator (tipul C: către deţinător; tipul D: către persoana │
│ │ responsabilă cu expediţia în Statul Membru prin intermediul căruia deşeurile intra în │
│ │ Comunitate). │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Eu, prin prezenta certific ca informaţiile furnizate mai sus sunt corecte, conform │
│ │cunoştinţelor mele. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ştampila│ ................................... │
│ │ └────────┘ (Semnătura destinatarului) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36│Numai pentru expeditii de tip C sau D: │
│ │ │
│ │Trimiterea de către aplicant a înştiinţării de primire si, în cazurile potrivite, │
│ │declaraţia destinatarului (vezi nota de mai jos) către autoritatea care a emis │
│ │autorizaţia: │
│ │ │
│ │Data trimiterii înştiinţării de primire (împreună cu secţiunea 4): ................... │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera la ieşirea din Comunitate: │
│ │ │
│ │Ţara: ................................................................................ │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera: ................................................................ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ştampila│ .................................. │
│ │ └────────┘ (Semnătura aplicantului) │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NB: │
│5. Un destinatar aflat în afară Comunităţii Europene poate face înştiinţarea de primire a │
│ deşeurilor prin intermediul unei declaraţii sau certificat care sa furnizeze cel puţin │
│ informaţiile conţinute în boxele 32 pana la 35. │
│6. Autorităţile competente care primesc înştiinţarea de primire în original trebuie sa │
│ trimită copii ale acesteia celorlalte autorităţi competente. │
│7. Originalele secţiunilor 4 şi 5 trebuie trimise în final către autoritatea competenta care │
│ a emis autorizaţia. │
│8. Pentru expeditii între Statele Membre, autoritatea competenta a Statului Membru de │
│ origine trebuie sa trimită o copie a înştiinţării de primire către deţinător. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                             --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016