Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 179 din 2 februarie 2022  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 179 din 2 februarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 din 3 februarie 2022
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 59/LAF din 31.01.2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) lit. w) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    (1) Prevederile art. 1, art. 3 pct. 3.2, art. 4, art. 5 pct. 5.2 lit. b) şi c), pct. 5.7 lit. b), art. 6 pct. 6.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanţare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către producătorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.
    (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunţate de către producătorii validaţi, prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.
    (3) Notelor de înscriere aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data emiterii acestora. Prin excepţie, modificările de la art. 10 alin. (6) şi art. 21 alin. (6) din anexa prevăzută la art. I se aplică şi notelor de înscriere emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin şi aflate în termen de valabilitate la data publicării acestuia.
    (4) Dosarelor de acceptare aprobate de Administraţia Fondului pentru Mediu şi aflate în perioada de valabilitate a termenelor procedurale la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Corvin Nedelcu,
                    secretar general

    Bucureşti, 2 februarie 2022.
    Nr. 179.
    ANEXA 1

    GHID DE FINANŢARE
    a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
    prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Rolul Ghidului de finanţare
    (1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program.
    (2) Ghidul conţine dispoziţii privind condiţiile de participare în cadrul programului.

    ART. 2
    Definiţii şi acronime
    (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) aplicaţia informatică - software administrat de către AFM, având rolul de gestionare a informaţiilor şi documentelor în cadrul programului, denumită în cuprinsul ghidului aplicaţie;
    b) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;
    c) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate);
    d) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;
    e) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, orice cvadriciclu sau motocicletă electrică care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in), pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; de asemenea, este considerat autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in), pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) este înmatriculat/înmatriculată pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv;
    (ii) înmatricularea este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO;
    (iii) este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar; sau cel care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (iv) a fost înmatriculat/înmatriculată tehnic cel mult o dată într-un alt stat membru, fără drept de circulaţie pe drumurile publice, exclusiv pentru realizarea operaţiunilor necesare importării de către producătorul validat, în vederea comercializării prin program;
    (v) a fost importat de către producătorul validat exclusiv în vederea vânzării pe piaţa românească şi are 0 km la data comercializării prin program;
    (vi) a fost radiat din evidenţele autorităţilor competente din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea tehnică;


    f) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - plug-in;
    g) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
    h) autovehicul cu pilă de combustie cu hidrogen - orice autovehicul aparţinând categoriei M1 sau N1, astfel cum sunt definite acestea conform Regulamentului (UE) 2018/858, sau aparţinând categoriei L6e sau L7e, astfel cum sunt definite acestea conform Regulamentului (UE) nr. 168/2013, acţionat cu pilă de combustie care transformă energia chimică din hidrogen în energie electrică, pentru propulsarea vehiculului;
    i) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ următoarele:
    (i) este înmatriculat în România sau, după caz, este înregistrat conform procedurilor specifice instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
    (ii) conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie);
    (iii) are la data înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

    j) beneficiar - persoana fizică sau persoana juridică, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, inclusiv instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care a achiziţionat un autovehicul nou în cadrul programului;
    k) colector autorizat - operator economic, cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică, autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare; informaţii privind colectorii autorizaţi se regăsesc la nivelul agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului;
    l) cedent - proprietarul autovehiculului uzat care nu doreşte să beneficieze de ecotichetul acordat prin program şi care se obligă să predea spre distrugere şi să radieze din circulaţie propriul autovehicul uzat, în favoarea solicitantului. Cedentul poate fi:
    1. persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său ori, după caz, moştenitorii săi;
    2. persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, inclusiv instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;

    m) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între solicitantul persoană juridică acceptat şi AFM, denumit în continuare contract de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
    n) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între producătorul validat şi AFM, denumit în continuare contract de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
    o) cvadriciclu - autovehicul aparţinând categoriilor de folosinţă L6e sau L7e, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e - cvadriciclu uşor, respectiv autovehicul cu patru roţi a cărui masă în ordine de mers este de cel mult 425 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu maximum două locuri şezând şi cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW pentru vehiculul subcategoria L6e-A sau, respectiv, 6 kW pentru vehiculul subcategoria L6e-B; categoria L7e - cvadriciclu greu, respectiv autovehicul cu patru roţi, altul decât cvadriciclul uşor, având masa în ordine de mers de cel mult 450 kg pentru vehiculul destinat transportului de pasageri sau, respectiv, 600 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, viteza maximă constructivă de cel mult 90 km/h şi echipat cu maximum patru locuri şi cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW;
    p) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la AFM, de către solicitantul persoană juridică, în vederea acceptării în program;
    q) dosar de participare - dosar constituit de solicitant, cuprinzând documentele şi informaţiile prevăzute în ghid, care se depune la producătorul validat, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;
    r) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele şi informaţiile obligatorii care se transmit la AFM de către producător, în vederea validării în program;
    s) ecotichet - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul programului;
    ş) microbuz - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M2 sau M3, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;
    t) motocicletă electrică - autovehiculul aparţinând categoriei de folosinţă L3e sau L4e cu două sau cu trei roţi, acţionată de un motor electric, având o putere nominală continuă mai mare de 4 KW şi o viteză maximă constructivă mai mare de 45 km/oră.
    ţ) notă de înscriere - documentul generat de aplicaţie, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a solicitantului, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid şi în anexa la contractul de finanţare nerambursabilă;
    u) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului;
    v) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de AFM;
    w) solicitant - persoana care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi care întreprinde demersuri pentru accesarea finanţării. Aceasta poate fi:
    1. persoana fizică;
    2. persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, inclusiv instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, denumită în cuprinsul ghidului persoana juridică.


    (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
    a) orice referire la sintagma „ecotichet“ implică şi sintagma „ecobonus“ dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;
    b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context;
    c) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Prin excepţie, termenul de înscriere a persoanei juridice acceptate la producătorul validat, precum şi termenul de valabilitate a notei de înscriere se calculează ţinând cont de prima şi de ultima zi, indiferent dacă acestea cad într-o zi nelucrătoare.
    Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor.

    (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
    a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;
    b) CO_2 - dioxid de carbon;
    c) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;
    d) DRPCIV - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
    e) RAR - Registrul Auto Român;
    f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020;
    g) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei;
    h) WMTC - World Motorcycle Test Cycle, stabilit prin Regulamentul tehnic mondial nr. 2 al CEE-ONU.


    ART. 3
    Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorul de performanţă
    (1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.
    (2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.
    (3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecţie a mediului de interes general:
    a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament;
    b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric şi/sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride;
    c) prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

    (4) Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului îi reprezintă:
    a) numărul de autovehicule uzate casate;
    b) numărul de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride achiziţionate prin program.
    Cantitatea de CO_2 redusă anual ca urmare a achiziţiei prin program de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride se calculează după formula:
    C = n x (i x 160 g/km – Ʃ^i_x = 1 ex),
    unde:
    C = cantitatea de CO_2 redusă anual;
    n = numărul mediu de km parcurşi anual de un autovehicul;
    i = indicatorul de la alin. (1);
    ex = emisiile de CO_2 ale fiecărui autovehicul achiziţionat prin program, exprimate în g/km.
    ART. 4
    Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
    (1) Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.
    (2) Programul se desfăşoară în perioada 2020-2024.

    ART. 5
    Sursa de finanţare şi bugetul alocat pentru derularea programului
    (1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita bugetului total alocat programului.
    (2) Bugetul total al programului se suplimentează cu valoarea creditelor de angajament prevăzute în bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.

    ART. 6
    Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program
    (1) Pe perioada desfăşurării programului, AFM poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor, precum şi pentru acceptarea şi înscrierea solicitanţilor.
    (2) Preşedintele AFM aprobă prin una sau mai multe dispoziţii următoarele:
    a) perioada de organizare a sesiunilor prevăzute la alin. (1), care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea acesteia;
    b) sumele destinate finanţării în cadrul programului şi repartizarea lor în funcţie de categoriile de solicitanţi, care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea perioadei prevăzute la lit. a);
    c) formularele utilizate în cadrul procesului de analiză a dosarelor;
    d) componenţa comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor;
    e) proceduri privind depunerea dosarelor de acceptare/ validare şi procesul de decontare.


    ART. 7
    Ecotichetul
    (1) Solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Cu excepţia cazului în care se achiziţionează o motocicletă electrică, la achiziţionarea unui autovehiculul nou, solicitantul poate preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de ecotichet potrivit alin. (3).
    (2) Cuantumul ecotichetului pentru casarea unui singur autovehicul uzat este de:
    a) 51.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
    b) 26.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;
    c) 26.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

    (3) Cuantumul ecotichetului pentru casarea a două autovehicule uzate este de:
    a) 54.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
    b) 29.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP.

    (4) La ecotichet se poate adăuga un ecobonus în cuantum de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.
    (5) Ecotichetul nu se cumulează cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi. Prin excepţie, ecotichetul poate fi cumulat cu operaţiunile finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.
    (6) Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program.
    (7) Acordarea ecotichetului solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (8) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (7) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, AFM comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (10) Solicitantul prevăzut la alin. (7) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate; în caz contrar, solicitarea va fi nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Participarea persoanei fizice în program
    ART. 8
    Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei fizice
    Beneficiază de ecotichet solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;
    d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    f) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    g) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.


    ART. 9
    Cedarea autovehiculului uzat către persoana fizică
    (1) În cadrul programului, solicitantul care nu deţine un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou sub beneficiul ecotichetului, cu condiţia asumării în favoarea sa de către cedent a obligaţiilor de predare spre distrugere şi radiere din circulaţie a autovehiculului uzat.
    (2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declaraţiei din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    (3) Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul notei de înscriere.
    (4) Solicitantul şi cedentul se supun condiţiilor şi termenelor prezentului ghid.
    (5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepţia situaţiei în care solicitantul renunţă la achiziţionarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine ecotichetul sau spre a emite pretenţii de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii cauzate acestuia de către cedent.
    (6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea solicitanţilor din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.
    (7) Solicitantul depune la producătorul validat dosarul de participare conţinând documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), cu excepţia celor de la lit. b)-d), în situaţia în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, menţiunile cu privire la autovehiculul uzat evidenţiate în documentul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. e) nu sunt necesare.

    ART. 10
    Obţinerea notei de înscriere de către persoana fizică
    (1) Înscrierea solicitantului constă în:
    a) identificarea acestuia şi constatarea eligibilităţii, în baza documentelor prezentate;
    b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
    c) introducerea în aplicaţie a informaţiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, la solicitantul finanţării şi la autovehiculul uzat;
    d) generarea automată a notei de înscriere şi eliberarea acesteia solicitantului. Pentru achiziţionarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.

    (2) Pentru înscrierea în program, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;
    b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;
    c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;
    d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
    e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV.

    (3) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), solicitantul prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:
    a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
    b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
    c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
    d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;
    e) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant;
    f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“.

    (4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă a programului.
    (5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) şi introducerea în aplicaţie a datelor solicitate.
    (6) Nota de înscriere este valabilă 300 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.
    (7) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la alin. (6), dar până la data predării autovehiculului uzat în vederea casării.
    (8) Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
    (9) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.
    (10) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.

    ART. 11
    Casarea şi radierea autovehiculului uzat de către persoana fizică
    (1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, solicitantul înscris procedează la:
    a) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării şi emiterii certificatului de distrugere;
    b) radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi obţinerea certificatului de radiere;
    c) transmiterea, către producătorul validat, a informaţiilor privind casarea şi radierea autovehiculului uzat.

    (2) Tot în termenul de valabilitate a notei de înscriere şi numai după confirmarea de către aplicaţie a informaţiilor aferente autovehiculului uzat, potrivit procedurii de la art. 10 alin. (1) lit. c), producătorul validat introduce în aplicaţie data casării, informaţiile privind colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea şi data radierii.

    ART. 12
    Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoana fizică
    (1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi beneficiarul procedează la:
    a) efectuarea formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    b) emiterea şi introducerea facturii în aplicaţie, precum şi eliberarea certificatului de conformitate, de către producător.

    (2) Notele de înscriere pentru care nu s-au introdus în aplicaţie facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.

    ART. 13
    Monitorizarea persoanei fizice
    (1) Este obligatorie înmatricularea permanentă la autorităţile competente din România, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.
    (2) Este interzisă beneficiarilor înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculele noi sunt achiziţionate în sistem leasing.
    (3) Beneficiarul este obligat la restituirea finanţării, dacă, în perioada în care operează condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autovehiculele noi sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.
    (4) În orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziţionate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare, precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care a beneficiat în cadrul programului, cu titlu de ecotichet.

    CAP. III
    Participarea persoanei juridice în program
    ART. 14
    Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei juridice
    (1) Beneficiază de ecotichet următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat, cu sediul profesional în România:
    a) unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului;
    b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
    c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
    d) organizaţia neguvernamentală;
    e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
    f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;
    g) societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
    h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) entităţi fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi întreprinderea familială;
    j) organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale;
    k) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.

    (2) Beneficiază de ecotichet persoana juridică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) a obţinut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;
    b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere şi contractul de finanţare;
    c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    e) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
    f) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.


    ART. 15
    Criterii de eligibilitate a persoanei juridice
    Poate participa în cadrul programului solicitantul care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de acceptare:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, radiere, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    g) nu are activitatea principală şi nu desfăşoară activităţi într-unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013; prin urmare, autovehiculul ce urmează a fi achiziţionat prin program nu va fi utilizat pentru desfăşurarea acestor activităţi şi nici pentru transport rutier de mărfuri;
    h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin program, cu excepţia operaţiunilor finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.


    ART. 16
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    g) declaraţia pe propria răspundere privind activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.


    ART. 17
    Depunerea dosarului de acceptare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de acceptare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează la nivelul instituţiei, se aprobă prin dispoziţia preşedintelui şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

    ART. 18
    Procesul de analiză a documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
    (1) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
    (2) În procesul de analiză, Comisia poate solicita, o singură dată pentru acelaşi motiv, remedierea/clarificarea documentaţiei depuse pentru motive referitoare la: formularele prevăzute în ghid şi/sau documentele care sunt ilizibile, care sunt prezentate sub altă formă decât cea solicitată sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete.
    (3) Documentele transmise vor atesta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2), AFM publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina proprie de internet, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere; de asemenea, comunică acestora prin e-mail posibilitatea remedierii.
    (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei, solicitantul are posibilitatea să transmită documentele solicitate, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
    (6) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către AFM conform procedurii publicate pe pagina de internet a instituţiei.
    (7) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
    a) lipsa sau ieşirea din perioada de valabilitate a unui document;
    b) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
    c) nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5).

    (8) În situaţia în care din analiza dosarului de acceptare rezultă un motiv de respingere şi un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, dosarul va fi respins.
    (9) În funcţie de respectarea condiţiilor prevăzute în ghid, Comisia de analiză propune acceptarea/respingerea dosarelor, inclusiv după aplicarea procedurii referitoare la remediere.
    (10) Comitetul director al AFM avizează dosarele propuse spre aprobare şi aprobă lista dosarelor propuse spre respingere. Comitetul de avizare al AFM aprobă finanţarea dosarelor avizate de către Comitetul director.
    (11) Comitetul director şi cel de avizare pot solicita informaţii şi/sau documente suplimentare referitoare la dosarele de acceptare.
    (12) Aprobarea finanţării solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.
    (13) Listele solicitanţilor acceptaţi/respinşi se publică pe pagina de internet a AFM.
    (14) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor prin e-mail.
    (15) Dosarele de acceptare se aprobă potrivit prevederilor prezentului articol, în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.

    ART. 19
    Contestarea rezultatului
    (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi/sau hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 18 alin. (13).
    (2) Contestaţia va fi transmisă AFM, în termenul prevăzut la alin. (1), conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe pagina de internet a instituţiei.
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului, după caz, şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale solicitantului;
    b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea notarială sau avocaţială, după caz;
    c) numărul unic de înregistrare atribuit dosarului de acceptare, după caz;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    (5) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Cedarea autovehiculului uzat către persoana juridică
    (1) În cadrul programului, solicitantul care nu deţine un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, sub beneficiul ecotichetului, cu condiţia asumării în favoarea sa de către cedent a obligaţiilor de predare spre distrugere şi radiere din circulaţie a autovehiculului uzat.
    (2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declaraţiei din nota de înscriere, prevăzută în anexa la contractul de finanţare.
    (3) Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d)-f), care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului.
    (4) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepţia situaţiei în care solicitantul renunţă la achiziţionarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine ecotichetul sau spre a emite pretenţii de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii aduse acestuia de către cedent.
    (5) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi, cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea solicitanţilor din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.
    (6) Solicitantul depune la producătorul validat dosarul de participare conţinând documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), cu excepţia celor de la lit. d), e) şi f), în situaţia în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, menţiunile cu privire la autovehiculul uzat evidenţiate în documentul prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. b) nu sunt necesare.

    ART. 21
    Perfectarea contractului de finanţare şi obţinerea notei de înscriere de către persoana juridică
    (1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 18 alin. (13), solicitantul acceptat se înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare, cu excepţia anului 2024, când data-limită este 25 noiembrie, la oricare dintre producătorii care au încheiat contract cu AFM. Nerespectarea termenului se consideră renunţare la finanţare. Excepţie face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
    (2) Înscrierea solicitantului constă în:
    a) identificarea solicitantului în baza documentelor prevăzute la alin. (3);
    b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanţilor acceptaţi de către AFM şi corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a solicitantului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;
    c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
    d) introducerea în aplicaţie a informaţiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, solicitantul finanţării şi autovehiculul uzat;
    e) generarea automată a contractului de finanţare şi a notei de înscriere şi eliberarea acestora solicitantului. Pentru achiziţionarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere şi un contract de finanţare, indiferent dacă se predau două autovehicule uzate spre casare.

    (3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantului, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;
    b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;
    c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“;
    d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“;
    e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.

    (4) La momentul perfectării contractului de finanţare, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere.
    (5) Este exclusă înscrierea solicitantului acceptat, în acelaşi timp şi cu acelaşi autovehicul uzat, la 2 sau mai mulţi producători validaţi. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.
    (6) Nota de înscriere este valabilă 300 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.
    (7) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la alin. (6), dar până la data predării autovehiculului uzat în vederea casării.
    (8) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat contractul de finanţare şi nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanţare şi nota de înscriere şi actualizează în aplicaţie informaţiile aferente acestora.
    (9) Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
    (10) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

    ART. 22
    Casarea şi radierea autovehiculului uzat de către persoana juridică
    (1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, solicitantul înscris procedează la:
    a) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării şi emiterii certificatului de distrugere;
    b) radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi obţinerea certificatului de radiere;
    c) transmiterea către producătorul validat a informaţiilor privind casarea şi radierea autovehiculului uzat.

    (2) Tot în termenul de valabilitate a notei de înscriere şi numai după confirmarea de către aplicaţia informatică a informaţiilor aferente autovehiculului uzat, potrivit procedurii de la art. 21 alin. (2) lit. c), producătorul validat introduce în aplicaţie data casării, informaţiile privind colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea şi data radierii.

    ART. 23
    Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoana juridică
    (1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi beneficiarul procedează la:
    a) efectuarea formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    b) emiterea şi introducerea facturii în aplicaţie, precum şi eliberarea certificatului de conformitate, de către producător.

    (2) Notele de înscriere pentru care nu s-au introdus în aplicaţie facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.

    ART. 24
    Monitorizarea persoanei juridice
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către AFM.
    (2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanţarea este achiziţionat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing şi se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.
    (3) Este obligatorie înmatricularea permanentă la autorităţile competente din România, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.
    (4) Este interzisă înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, inclusiv în situaţia în care autovehiculele sunt achiziţionate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.
    (5) Beneficiarul este obligat la restituirea finanţării dacă în perioada în care operează condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) autovehiculele noi sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.
    (6) În orice situaţie, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa organelor de urmărire/ recuperare/executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (3) şi (4), precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care au beneficiat în cadrul programului, cu titlu de ecotichet.
    (7) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată.
    (8) În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective. În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa, AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate.
    (9) Recuperarea sumelor prevăzută la alin. (8) se realizează în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de recuperare a finanţării prevăzută în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu“ şi „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“.

    CAP. IV
    Producătorul
    ART. 25
    Criterii de eligibilitate
    (1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
    b) are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511 şi/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.

    (2) Este exclusă deţinerea în cadrul programului a dublei calităţi, şi anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului şi, respectiv, cea de agent/ partener autorizat al acestora, pentru aceeaşi marcă a autovehiculului nou.

    ART. 26
    Conţinutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;
    c) certificatul constatator/furnizare informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă şi varianta INFOCERT;
    d) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată.


    ART. 27
    Depunerea dosarului de validare
    Procedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de validare, precum şi alte instrucţiuni şi informaţii relevante se elaborează şi se aprobă prin dispoziţia preşedintelui AFM şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.

    ART. 28
    Validarea producătorului
    (1) Validarea producătorului se face pentru toată perioada de desfăşurare a programului şi are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de comisia de validare în vederea stabilirii îndeplinirii conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate.
    (2) Atrag respingerea dosarului de validare:
    a) cererea de validare şi documentele ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

    (3) Comisia de validare înaintează preşedintelui AFM lista dosarelor propuse spre validare şi lista dosarelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (4) Preşedintele aprobă prin dispoziţie lista dosarelor propuse spre respingere şi lista dosarelor propuse spre validare.
    (5) Lista dosarelor de validare respinse şi lista dosarelor de validare aprobate se publică pe pagina de internet a AFM.

    ART. 29
    Contestarea rezultatului
    (1) Producătorii pot formula contestaţie împotriva dispoziţiei preşedintelui AFM în termen de 30 de zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 28 alin. (5).
    (2) Contestaţia va fi transmisă AFM, în termenul prevăzut la alin. (1), conform procedurii elaborate şi aprobate la nivelul AFM, publicată pe pagina de internet a instituţiei.
    (3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului producătorului, după caz, şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului;
    b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului producătorului, precum şi împuternicirea notarială sau avocaţială, după caz;
    c) numărul unic de înregistrare atribuit de către AFM dosarului de validare;
    d) obiectul contestaţiei;
    e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

    (4) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.
    (5) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei, producătorul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    Contractul de participare în vederea decontării
    (1) Contractul de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia AFM asigură producătorului validat decontarea ecotichetelor acordate beneficiarilor în cadrul programului.
    (2) Prin contract se stabilesc cel puţin următoarele:
    a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;
    b) data depunerii documentelor necesare decontării;
    c) drepturile şi obligaţiile AFM, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.

    (3) În vederea perfectării contractului de participare cu AFM, după validare, producătorul se angajează să prezinte dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului cu extensia 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“.
    (4) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
    (5) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
    (6) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
    (7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiţia menţinerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.
    (8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.
    (9) După încheierea contractului, AFM furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicaţie.
    (10) Lista producătorilor validaţi în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu AFM, se publică pe pagina de internet a instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de participare.

    CAP. V
    Modalitatea de decontare
    ART. 31
    Decontarea ecotichetului
    (1) Decontarea ecotichetelor se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
    (2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare şi a documentelor anexate acesteia, precum şi alte instrucţiuni necesare procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziţia preşedintelui şi se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    Păstrarea documentelor
    (1) Producătorii validaţi şi solicitanţii acceptaţi au obligaţia să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, şi să le prezinte la solicitarea AFM.
    (2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de validare/acceptare atrage anularea finanţării şi recuperarea sumelor finanţate.

    ART. 33
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) AFM pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale terţilor sunt prelucrate respectând prevederile legale. AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanţare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea, de către AFM şi producătorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    (2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (3) În vederea verificării corectitudinii şi realităţii datelor vizând solicitanţii participanţi la program, AFM poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.

    ART. 34
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichet.
    (3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu.

    ART. 35
    Publicarea informaţiilor relevante
    (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a instituţiei, www.afm.ro.
    (2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 36
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale aplicaţiei), terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.

    ART. 37
    Raportul ghidului cu alte acte normative
    Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

    ART. 38
    Anexe
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    CERERE
    de validare a producătorului
    Nr. de înregistrare la AFM ....................................................................
    Denumirea completă a producătorului ....................................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ..............., cont nr. ................ deschis la Trezoreria ....................
    Adresa sediului social: localitatea ................................., str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................, cod poştal.............., telefon (fix şi mobil) ................., e-mail .........................., website ..........................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ................................ (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită), cod numeric personal ..........................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................................, str. ................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................................., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) .............................., e-mail ..........................
    Prin prezenta cerere solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu AFM.
    În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:

┌────┬──────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │Sistem de propulsie │ │ │Preţ │
│ │Categoria ├─────┬──────────┬─────────┤Autonomie│Emisii de│de │
│Nr. │de │ │Capacitate│Putere │[km] │CO_2 [g/ │bază │
│crt.│folosinţă,│ │cilindrică│maximă │între │km] între│cu TVA│
│ │marca │Tip*)│[cmc] │[kW]/[CP]│....-....│....-....│inclus│
│ │ │ │între │între │ │ │[euro]│
│ │ │ │....-.... │....-....│ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│„n“ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘

    *) Se înscrie, după caz:
    – termic (motor cu ardere internă);
    – hibrid.


    Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele şi pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizat(ţi), având următoarele atribute de identificare:
    1. Denumirea .........................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate .......................................... (comerţul cu autovehicule)
    2. Denumirea .........................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate .......................................... (comerţul cu autovehicule)
    3. Denumirea .........................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate .......................................... (comerţul cu autovehicule)

    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţi economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    c) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi copie;
    d) nu am furnizat informaţii false/documente false;
    e) mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea şi securitatea datelor şi informaţiilor prelucrate.

    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
    Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia ........................
    Semnătura ........................
    Data ...................
    NOTĂ:
    Cererea de validare care conţine ştersături ori modificări nu este completată integral prin tehnoredactare, precum şi cea incompletă sau care conţine date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.


    ANEXA 2

    la ghid
    CONTRACT
    de participare în vederea decontării
    Nr. ............... din ..........................
    Între părţile contractante: Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ............, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin ................................. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,
    şi

    ................................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poştal ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............. cu nr. ..........., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................... deschis la Trezoreria .........................., reprezentată legal prin ................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,
    a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.
    ART. 1
    Obiectul contractului
    1.1. Prin prezentul contract, AFM plăteşte producătorului sumele solicitate în cererea de decontare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetelor obţinute de către beneficiarii programului, denumiţi în continuare solicitanţi.
    1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.
    1.3. Cuantumul ecotichetului pentru casarea unui singur autovehicul uzat este de:
    a) 51.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
    b) 26.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;
    c) 26.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

    1.4. Cuantumul ecotichetului pentru casarea a două autovehicule uzate este de:
    a) 54.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
    b) 29.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP.

    1.5. La ecotichet se poate adăuga un ecobonus în cuantum de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.
    1.6. Ecotichetul se scade de către producător din preţul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.
    1.7. Decontarea sumelor se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:
    a) .........................., cu sistem de propulsie .........................;
    b) .........................., cu sistem de propulsie .........................;
    c) .........................., cu sistem de propulsie ..........................


    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 15 iunie 2025 inclusiv.

    ART. 3
    Modalitatea de decontare şi plată
    3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
    3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ........... deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoţită de documentele obligatorii prevăzute în procedura aprobată de AFM, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite. Plata se efectuează până la acoperirea integrală a sumelor la care este îndreptăţit producătorul, în condiţiile respectării de către acesta a clauzelor prezentului contract.
    3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.
    3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 2020-2024, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.
    3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM.
    3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni, cu excepţia lunii noiembrie 2024, când cererea de decontare se depune la data de ............ .
    Cererea de decontare depusă în luna noiembrie 2024 este ultima din cadrul programului.

    3.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită pentru depunerea cererii de decontare este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare.
    3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

    ART. 4
    Obligaţiile părţilor
    4.1. Producătorul se obligă:
    a) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
    b) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenţii autorizaţi/partenerii autorizaţi declarate/declaraţi în cererea de validare aprobată de AFM; în cazul în care producătorul validat doreşte să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului şi prin alte/alţi puncte de lucru/agenţi autorizaţi/parteneri autorizaţi care nu au fost declarate/declaraţi în cererea de validare, va solicita în scris AFM actualizarea listei;
    c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi autorizaţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producător;
    d) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
    e) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru, precum şi la sediul social şi punctele de lucru aparţinând agenţilor sau partenerilor săi autorizaţi, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
    f) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;
    g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
    i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator/de furnizare de informaţii în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;
    k) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă şi sistem de propulsie), în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă şi sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situaţie în care va pune la dispoziţia AFM orice alt document relevant pentru aprobarea solicitării;
    l) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
    m) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
    n) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
    o) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi reducerile acordate din Fondul pentru mediu sub forma ecotichetului; regula se aplică întocmai şi în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate şi promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu;
    p) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
    q) să verifice, la înscrierea solicitanţilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;
    r) să justifice în scris solicitantului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera contractul de finanţare şi/sau nota de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    s) să prelucreze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia;
    ş) în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilităţii notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul ecotichetului;
    t) să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de neîndeplinirea obligaţiei de informare a solicitantului înscris cu privire la rezultatul verificării informaţiilor, termenul stabilit pentru achiziţionarea autovehiculului nou, precum şi pentru implicaţiile de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;
    ţ) să înscrie solicitanţii în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte de participare, publicată pe pagina de internet a AFM;
    u) să îşi asume responsabilitatea în ceea ce priveşte înscrierea solicitantului în aplicaţie;
    v) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului.

    4.2. AFM se obligă:
    a) să asigure decontarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;
    b) să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de decontarea şi plata sumelor solicitate de acesta;
    c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicaţie;
    d) să permită accesul producătorului la aplicaţie în vederea introducerii informaţiilor sau corectării ori completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
    e) să informeze producătorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei şi care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicaţie.

    4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat/nou şi/sau solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.

    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
    5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului:
    a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    b) nu introduce în aplicaţie, în mod corect şi în timp util, informaţiile privind solicitantul înscris şi autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare;
    c) nu comunică solicitantului înscris rezultatul verificării informaţiilor, la data afişării acestuia de către aplicaţie sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.

    5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.
    5.4. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera contractul de finanţare şi/sau nota de înscriere solicitantului sau pentru refuzul de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou solicitantului înscris.
    5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
    5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
    5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:
    a) sistarea temporară a decontării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
    b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către producător, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului.


    ART. 6
    Încetarea contractului
    6.1. Prezentul contract încetează de drept:
    a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
    b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
    c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;
    d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională sau i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. d), precum şi pentru orice altă situaţie similară;
    f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.

    6.2. Încetarea prezentului contract în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecinţă recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
    7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    7.7. Prevederile privind forţa majoră se aplică şi în situaţia cazului fortuit.

    ART. 8
    Cesiunea
    Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.

    ART. 9
    Litigii
    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 10
    Dispoziţii finale
    10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031;
    b) pentru producător: ..............., cod poştal ............; în cazul în care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.

    10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:
    a) pentru AFM: ........................;
    b) pentru producător: .................

    10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    10.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.
    10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte,
    .....................................
    Direcţia economică
    Director,
    .....................................
    Direcţia juridică
    Director,
    ......................................
    Şeful Serviciului analiză şi avizare,
    ...............................
    Consilier juridic,
    ...........................
    Direcţia generală proiecte
    Director general,
    .....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director,
    .....................................
    Referent de specialitate,
    .....................................
    Societatea ............................ - S.A./S.R.L.
    .....................................
    Prin reprezentant legal/împuternicit,
    .....................................

    ANEXA 3

    la ghid
    Nr. de înregistrare ……....................../................................
    (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţie.)

    NOTA DE ÎNSCRIERE
    a solicitantului persoană fizică
    I. Înscriere
    Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,
    Societatea ............................ - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ..................., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ..................., e-mail ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ....................... cu nr. ....../..../................., cod de identificare fiscală .................., cont nr. .................., deschis la Trezoreria ......................, prin reprezentant legal^1) .............................., având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ......./....../.............. încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ..................................., cod numeric personal ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........, seria ......... nr. ............., eliberat de către ................. la data de ..............., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..................., str. ..................... nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. ..…......, ap. ........, judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) .............., e-mail ..................., denumit/denumită în continuare solicitant înscris,
    ^1) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.

    cu concursul cedentului/nu este cazul:
    • domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ........... nr. ....., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ................................., str. .................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de .................................^1), cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ....., eliberat de către ................ la data de .................., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..........................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....................., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ................................./nu este cazul;
    • ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr..............., cod de identificare fiscală ......................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .............................., str. ................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ..........................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, e-mail ........................, reprezentat/reprezentată de către ..................................^1), cod numeric personal ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ....., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..........................., str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ............................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.

    În baza dosarului de participare constituit şi înregistrat cu nr. .........../......... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului, tip ...., seria ..... nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;
    b) act de identitate tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., pe numele împuternicitului solicitantului ..................................., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........................, str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ..........., telefon (fix şi mobil) ........, e-mail ........../nu este cazul;
    c) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal/împuternicit/delegat/desemnat al cedentului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;
    d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;
    e) actul de înfiinţare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;
    f) Certificatul de înmatriculare nr. .................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    g) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (după verificarea conformităţii se va restitui originalul);
    h) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. ...../.............., eliberat de către structura proprie de specialitate .......... (în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;
    i) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ............/.........., eliberat de către ............................, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
    j) Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, înregistrat cu nr. ............/.........., emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV;
    k) Certificatul de moştenitor/sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ......, emis/emisă de către ........... la data de ..............., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ........./nu este cazul;
    l) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ............/....................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ....................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../.................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    n) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ................., reprezentat legal de către părinte/tutore ......................, cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    o) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............. în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ..........................., în vârstă de....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    p) Certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ....... nr. .............., eliberat de către ..............., care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui din ............................ în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;
    q) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă sau declaraţie pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;
    r) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ......................, în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei şi achiziţionarea autovehiculului nou/numai achiziţionarea autovehiculului nou/nu este cazul;
    s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ........................., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul, sau actul administrativ, în copie „conform cu originalul“ (pentru situaţia în care cedentul este instituţie publică).

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..................................
    ^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţie, AFM verifică informaţiile privind solicitantul/cedentul autovehiculului uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.

    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ..................
    Declaraţia solicitantului
    Subsemnatul/Subsemnata, ................., în calitate de solicitant înscris/reprezentant legal/împuternicit al solicitantului înscris, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm opţiunea de a achiziţiona un autovehicul nou, sub beneficiul ecotichetului de la producătorul validat emitent al prezentei note;
    b) mă oblig la înmatricularea permanentă la autorităţile competente din România, pe numele meu, a autovehiculului nou-achiziţionat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;
    c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent la autorităţile competente din România, pe numele meu, la finalul perioadei de leasing;
    d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing;
    e) în situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la lit. b), c) şi d), autovehiculul nou-achiziţionat prin program este supus unor proceduri de urmărire, recuperare sau valorificare, mă oblig la restituirea finanţării;
    f) în orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou-achiziţionat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la lit. b), c) şi d), precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;
    g) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet;
    h) doresc să beneficiez de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menţionat la lit. a)/nu este cazul;
    i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea mea de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul meu, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate/nu este cazul;
    j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..........................
    Declaraţia cedentului
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    c) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilităţile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de ecotichet;
    d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligaţiilor asumate este în sarcina mea, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate;
    e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct nu am dreptul de a obţine ecotichetul de la solicitant, producătorul validat sau AFM şi nu pot emite pretenţii, de orice natură, în sarcina acestora;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare al programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare şi radierea din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, şi nici nu am susţinut solicitantul actual în faţa altui producător validat.
    Data ....................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Cedent,
    ..........................

    II. Verificarea înscrierii
    La data de ..............................., aplicaţia a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ...................................
    Observaţii: ..................................................
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    .................
    Cedent,
    ..........................
    NOTĂ:
    În urma corectării datelor, la data de .............., aplicaţia a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ...........................

    Observaţii: ..........................................................................................................................................
    Data ...........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..................
    Cedent,
    ..........................

    III. Completarea dosarului de participare
    Societatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat.

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .....................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., în calitate de:
    solicitant înscris/împuternicit al solicitantului înscris/reprezentant legal al solicitantului înscris;
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.

    Data ................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ...............
    Cedent,
    ..........................

    IV. Verificarea completării dosarului de participare
    La data de ................., aplicaţia a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ......................................
    Observaţii: ..................................................................................
    Data ......................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    .....................
    Cedent,
    ..........................
    Prezenta notă de înscriere a fost realizată în 2 două/3 trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.


    ANEXA 4

    la ghid
    Nr. de înregistrare ........./.............
    (Se completează la eliberarea contractului de finanţare şi notei de înscriere cu numărul şi data generate de aplicaţie.)

    CONTRACT
    de finanţare nerambursabilă Nr. ....../N/..................
    Între părţile contractante:
    Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi solicitantul având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, în baza Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare ghid de finanţare.

    ART. 1
    Obiectul contractului
    AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă pentru achiziţionarea autovehiculului nou, conform datelor din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.

    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, şi produce efecte de la data semnării lui de către beneficiar şi până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate de părţi în cadrul programului, prevăzute în ghidul de finanţare şi actele subsecvente.

    ART. 3
    Modalitatea de finanţare şi obligaţiile părţilor
    (1) AFM se obligă să asigure finanţarea şi plata aferentă acesteia în condiţiile prevăzute în ghidul de finanţare şi actele subsecvente.
    (2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile ghidului de finanţare şi ale notei de înscriere, anexă la contract, în vederea obţinerii finanţării.
    (3) Beneficiarul se obligă să transmită:
    a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informaţie legată de participarea în program;
    b) în maximum 2 zile de la apariţia unei situaţii care poate să atragă nerespectarea obligaţiilor asumate prin participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională.


    ART. 4
    Răspundere contractuală
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficienţelor constatate.
    (2) În situaţia în care beneficiarul nu remediază deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la recepţionarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanţării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.

    ART. 5
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră/caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
    (2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
    a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
    b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
    c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
    d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

    (3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
    (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    (5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
    a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
    b) modificarea contractului.

    (7) Prevederile privind forţa majoră se aplică şi în situaţia cazului fortuit.

    ART. 6
    Jurisdicţie
    (1) Prezentul contract se supune legislaţiei române.
    (2) Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
    (3) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

    ART. 7
    Notificări
    Orice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părţilor, stipulate în prezentul contract:
    a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: afm@afm.ro, fax: 031.438.16.65;
    b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.


    ART. 8
    Dispoziţii finale
    (1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
    (2) Prezentul contract, însuşit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având aceeaşi valoare juridică.

    Beneficiar,
    .....................
    Reprezentant legal/Împuternicit,
    ................................
    (numele şi prenumele)
    AFM,
    .............
    ANEXA 1

    la contractul de finanţare
    NOTA DE ÎNSCRIERE
    I. Înscriere
    Societatea ........................ - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ........................, str. ................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .........................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, e-mail: ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ...../..../.........., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria .................., prin reprezentant legal^1) ....................... -, având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ..../..../....... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,
    ^1) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.

    confirmă înscrierea în cadrul programului a ...................................... (denumirea persoanei juridice sau a entităţii juridice fără personalitate juridică) înregistrat/înregistrată la ..................... cu nr. .........., cod de identificare fiscală ..........., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ............................., str. .................................... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, e-mail ...................., reprezentat/reprezentată de către .......^1), cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ......... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ..............., domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea ......................, str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............, e-mail ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant înscris,
    cu concursul cedentului/nu este cazul:
    • domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........................, str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de .....................................................^1), cod numeric personal ..............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ............................, str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ................./nu este cazul;
    • ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr. .............., cod de identificare fiscală ......................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................................., cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ................, e-mail: ........................, reprezentat/reprezentată de către ..................^1), cod numeric personal ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ......................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ............., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.

    În baza dosarului de participare constituit şi înregistrat cu nr. ....../......... şi care cuprinde următoarele documente:
    a) actul de înfiinţare a solicitantului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal/delegat/ desemnat al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .................. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;
    c) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, în copie, în cazul prezentării actului de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;
    e) Certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformităţii se va restitui originalul.);
    f) cartea de identitate a vehiculului seria ...... nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformităţii se va restitui originalul.);
    g) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. .../...., eliberat de către structura proprie de specialitate ......... (în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;
    h) actul de înfiinţare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;
    i) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal al cedentului, tip .............., seria ...... nr. ............, eliberat de către .............. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;
    j) actul de identitate al împuternicitului cedentului/împuternicitului reprezentantului legal al cedentului/persoana delegată/desemnată, tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către ............ la data de .........., cu domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ..........................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ..........., e-mail ......................../nu este cazul;
    k) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;
    l) Certificatul de moştenitor/Sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ........ nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;
    m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................/..................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    n) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../...................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    o) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/nu este cazul;
    p) Decizia nr. ....../..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ....... nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat şi radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei/nu este cazul;
    q) Certificat de căsătorie/act administrativ, în copie certificată „conform cu originalul“, seria ............ nr. ................, eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;
    r) Documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă/sediu/sediu social/sediu profesional sau declaraţie pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;
    s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ..............................., cu sediul în localitatea ............., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul, sau actul administrativ în copie „conform cu originalul“ (în cazul instituţiilor publice).

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .............................................................................................
    ^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţie, AFM verifică informaţiile privind solicitantul/cedentul şi autovehiculul uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.

    Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ..................
    Declaraţia solicitantului
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de reprezentant legal al solicitantului/împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului/persoană delegată/desemnată a solicitantului înscris, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm opţiunea de a achiziţiona un autovehicul nou, sub beneficiul ecotichetului, de la producătorul validat emitent al prezentei note;
    b) mă oblig la înmatricularea permanentă la autorităţile competente din România, pe numele solicitantului, a autovehiculul nou achiziţionat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;
    c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent la autorităţile competente din România, pe numele solicitantului, la finalul perioadei de leasing;
    d) nu voi înstrăina autovehiculul nou-achiziţionat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziţiei, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situaţia în care autovehiculul nou este achiziţionat în sistem leasing;
    e) în situaţia în care, pe durata în care operează condiţiile impuse prin prevederile de la lit. b)-d), autovehiculul nou achiziţionat prin program este supus unor proceduri de urmărire, mă oblig la restituirea finanţării;
    f) în orice situaţie care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare prevăzută la lit. b)-d), precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;
    g) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet;
    h) doresc ca solicitantul să beneficieze de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menţionat la lit. a)/nu este cazul;
    i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea solicitantului de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul solicitantului, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate/nu este cazul;
    j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare a programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul nu s-a înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
    Data ......
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..........................
    Declaraţia cedentului
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informaţiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Declar, de asemenea, că:
    a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;
    c) am fost informat cu privire la condiţiile cumulative şi termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilităţile Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de ecotichet;
    d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligaţiilor asumate este în sarcina mea/cedentului, AFM şi producătorul validat fiind exoneraţi de orice responsabilitate;
    e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare şi radierii din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul/cedentul nu are dreptul de a obţine ecotichetul de la solicitant, producătorul validat sau AFM şi nu pot/nu poate emite pretenţii, de orice natură, în sarcina acestora;
    f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare a programului sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

    Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare şi radierea din circulaţie a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea altui solicitant, şi nici nu am susţinut solicitantul actual în faţa altui producător validat.
    Data ......
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Cedent,
    ..........................

    II. Verificarea înscrierii
    La data de .............., aplicaţia a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul ................
    Observaţii: ...................................................
    Data ............................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ..........................
    Cedent,
    .............................
    N O T Ă:
    În urma corectării datelor, la data de .............., aplicaţia a verificat datele înscrise la pct. I şi a generat rezultatul .......................

    Observaţii: ....................................................................
    Data ...........................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ...................
    Cedent,
    ..........................

    III. Completarea dosarului de participare
    Societatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informaţii cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:
    a) data casării autovehiculului uzat şi colectorul autorizat unde s-a realizat operaţiunea;
    b) data radierii autovehiculului uzat.

    Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..........................................
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de:
    reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a solicitantului;
    cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a cedentului,

    declar că informaţiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.
    Data ...........................
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ...................
    Cedent,
    ..........................

    IV. Verificarea completării dosarului de participare
    La data de ..................., aplicaţia a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ......................................
    Observaţii: ...................................................
    Data .........
    Semnăturile autorizate ale producătorului validat
    .....................................................................
    Solicitant,
    ...................
    Cedent,
    ..........................
    Prezenta notă de înscriere a fost realizată în 2 (două)/3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.


    ANEXA 5

    la ghid
    Nr. de înregistrare la AFM
    ....../....../............
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a producătorului validat solicitant ...................
    Forma juridică de organizare .............................................................
    Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ...../...../.............., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. .............., deschis la Trezoreria .....................
    Adresa sediului social: localitatea ........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .................., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) .........., e-mail ............, website ..................
    Reprezentat/Reprezentată legal de .................., în calitate de .........., prin .................
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ...................., cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .................., eliberat de către ...................... la data de ................., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..........................., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ..........., e-mail ..................
    În baza Contractului de participare nr. ......../....../.........., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ................. lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de documentele justificative, conform procedurii în vigoare privind decontarea.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele solicitanţilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
    Preşedinte
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Direcţia economică
    Director
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Direcţia generală proiecte
    Director general
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Serviciul implementare ........................
    Şef serviciu
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura .....................................
    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele ...........................
    Semnătura ....................................

    ANEXA 6

    la ghid
    Nr. de înregistrare la AFM
    ........./......../.......
    CERERE DE FINANŢARE
    1. Date generale
    Denumirea completă a solicitantului: ........................
    Forma juridică de organizare: ...................................
    Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare: NU [ ] DA [ ]
    N O T Ă:
    În situaţia în care această rubrică nu este completată, se va considera că solicitantul nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi va respecta termenul prevăzut la art. 21 alin. (1) din ghidul de finanţare.

    Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ..../.../....., cod de identificare fiscală ...........
    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........, str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., telefon .........., e-mail ..............., website ..................
    Reprezentant legal ....../Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanţare şi documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) ..........., cod numeric personal ................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........., et. ........., ap. ......., judeţul/sectorul ............., cod poştal ........, telefon ............, e-mail ....................

    2. Finanţare solicitată
    Prin prezenta, solicităm o finanţare nerambursabilă în valoare totală de ............... lei, formată din:
    A. suma de .............. lei, reprezentând un număr de ......... ecotichete, după cum urmează:
    a) un număr de .... ecotichete pentru autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi cu pilă de combustie cu hidrogen, în schimbul casării unui autovehicul;
    b) un număr de .... ecotichete pentru autovehicule noi electrice hibride, în schimbul casării unui autovehicul;
    c) un număr de .... ecotichete pentru autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi cu pilă de combustie cu hidrogen, în schimbul casării a două autovehicule;
    d) un număr de .... ecotichete pentru autovehicule noi electrice hibride, în schimbul casării a două autovehicule;
    e) un număr de .... ecotichete pentru autovehicule noi motociclete electrice, în schimbul casării unui autovehicul;

    B. suma de .............. lei, reprezentând un număr de ..... ecobonusuri pentru casarea autovehiculelor uzate cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care au norma de poluare Euro 3 sau inferioară.


    3. Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) prezenta cerere de finanţare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării autovehiculului nou în cadrul programului;
    b) solicitantul finanţării nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    c) solicitantul finanţării nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    d) solicitantul finanţării nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;
    e) solicitantul finanţării nu are activitatea principală şi nu desfăşoară activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectând Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013; prin urmare, autovehiculul ce urmează a fi achiziţionat prin program nu va fi utilizat pentru desfăşurarea acestor activităţi şi nici pentru transport rutier de mărfuri;
    f) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin program, cu excepţia operaţiunilor finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune;
    g) solicitantul finanţării nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    h) solicitantul finanţării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;
    i) solicitantul finanţării este de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului uzat cu care participă în cadrul programului;
    j) solicitantul finanţării nu a furnizat informaţii false/documente false;
    k) solicitantul finanţării are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
    l) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi producătorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    m) solicitantul finanţării are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    n) în situaţia în care intervin cauze obiective, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul solicitantului a autovehiculelor noi achiziţionate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoştinţa organelor de urmărire, recuperare sau executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedurile de dizolvare/lichidare, inclusiv de dizolvare voluntară, precum şi potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, interdicţia de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilităţii, precum şi obligativitatea plăţii integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului, cu titlu de ecotichet;
    o) autovehiculele noi achiziţionate prin program nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing;
    p) autovehiculele noi achiziţionate prin program vor fi înmatriculate permanent la autorităţile competente din România, pe numele solicitantului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii sau la sfârşitul perioadei de leasing.


    Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 cu titlu de ecotichet.
    Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
    Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului
    .......................................
    Semnătura
    .......................................
    N O T Ă:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    ANEXA 7

    la ghid
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
    Subsemnatul, .................................................., cod numeric personal ............................., posesor al actului de identitate tip ............., seria ............. nr. ..............., eliberat de către ....................... la data de ................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ............................................., în calitate de reprezentant legal al ......................................., operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ....................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare în cadrul Programului şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:
    NU [ ] DA [ ] după cum urmează:
    1. anul .........................................., tranşa 1 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .................lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    2. anul ........................................., tranşa 1 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    3. anul .........................................., tranşa 1 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 .................lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..................................................................................    II. Declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“, aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, sunt următoarele:
    1. Denumirea societăţii ....................................................., CUI ..........................
    2. Denumirea societăţii ..............................................................., CUI ..........................
    (...)
    n. Denumirea societăţii ............................................................., CUI ..........................
    În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.

    III. De asemenea, declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
    Denumirea societăţii ...........................
    1. anul ............................................, tranşa 1 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................... lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .................lei, data acordării ....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    2. anul ............................................, tranşa 1 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 ................. lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;

    3. anul ......................................., tranşa 1 ................ lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa 2 .................lei, data acordării ......................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................;
    tranşa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,
    sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..................................................................................


    Reprezentant legal/Împuternicit
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura

    ANEXA 8

    la ghid
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou
    Subsemnatul, ...................................................., CNP ......................................., posesor al CI/BI seria .... nr. ..............., eliberată/eliberat de către ............... la data de ............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ........................., în calitate de reprezentant legal al .................................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF .................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:
    [ ] DA/[ ] NU astfel:
    - activitatea principală este următoarea:
    ...................................................................................;
    (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:
    ....................................................................................;
    (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)

    – activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului:
    ....................................................................................
    (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)    Reprezentant legal/Împuternicit
    Numele şi prenumele
    .....................................
    Semnătura
    N O T Ă:
    Nu este obligatorie aplicarea ştampilei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016