Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 174 din 20 decembrie 2023  privind modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 174 din 20 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 45 din 18 ianuarie 2024
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.965 din 18.07.2023, întocmit de către Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (Legea privind sănătatea animală), precum şi ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/520 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera b) a punctului 18 şi punctul 46 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor şi care este înregistrată sanitar-veterinar; în cazul asociaţiilor, composesoratelor, obştilor şi al altor forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la registrul comerţului, documentul ce atestă înregistrarea la registrul comerţului se înlocuieşte cu certificatul de grefă emis de judecătoriile unde au fost înregistrate/certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală sau cu alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza cărora îşi desfăşoară activitatea;
    ..................................................................................................
46. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, composesorate, obşti, asociaţii înregistrate legal, alte forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la Registrul Comerţului, inclusiv medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, care deţin drept de editare utilizând aplicaţiile electronice disponibile în SNIIA, în regim securizat;"

    2. La articolul 2, alineatele (3) şi (4) şi literele a) şi b) ale alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare şi însoţite de documente de circulaţie şi, în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor, de documentul de identificare unic pe viaţă letric.
(4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal, composesoratele, obştile şi alte forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la registrul comerţului sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ..................................................................................................
    a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, din care unul trebuie să fie conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt trebuie să fie unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a)-d), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină;
    b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, din care unul trebuie să fie conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt trebuie să fie unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. b), c) sau d), pentru animalele din speciile ovine şi caprine; prin excepţie, fermierii care deţin ovine şi caprine ale căror pavilioane auriculare nu permit ataşarea mijloacelor oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a) şi b) se asigură de identificarea animalelor în mod individual cu unul dintre mijloacele de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. c) sau d);"

    3. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere;"

    4. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) animalele din speciile camelide, cervidee şi reni, în termen de până la 9 luni de la naştere;"

    5. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul organizaţiei profesionale a crescătorilor de animale aprobate, al composesoratelor, obştilor şi al altor forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la registrul comerţului trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    ..................................................................................................
(5) Dreptul de utilizare a SNIIA se poate anula, conform legii, prin emiterea unei decizii de către directorul executiv al DSVSA, ca urmare a constatării nerespectării prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare; după aplicarea măsurilor legale în vigoare, DSVSA va actualiza baza naţională de date."

    6. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale; pentru exploataţiile comerciale de tip A, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei nonprofesionale în vederea transformării acesteia în exploataţie comercială de tip A doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare; pentru tabere de vară/stâne, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei, datele proprietarului şi adresa exactă a exploataţiei doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare;"

    7. La articolul 10, alineatele (2), (8), (13) şi (24) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de identificare electronic/tipărit, prevăzut la anexa nr. 5, şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin una dintre următoarele variante:
    a) semnătură olografă culeasă electronic;
    b) semnătură electronică;
    c) semnătură olografă;
    d) notificare electronică.
    ..................................................................................................
(8) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora, în ziua eliberării documentului, prin una dintre următoarele variante:
    a) semnătură olografă culeasă electronic;
    b) semnătură electronică;
    c) semnătură olografă;
    d) notificare electronică.
    ..................................................................................................
(13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea şi eliberarea unui document de circulaţie, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice, în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării documentului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea documentului de circulaţie şi prin prezentarea animalelor care nu au mai făcut obiectul mişcării, în vederea notificării DSVSA cu privire la acest eveniment.
    ..................................................................................................
(24) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de declarare eveniment electronic/tipărit şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora, în ziua eliberării documentului, prin una dintre următoarele variante:
    a) semnătură olografă culeasă electronic;
    b) semnătură electronică;
    c) semnătură olografă;
    d) notificare electronică."

    8. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1) cu următorul cuprins:
    "(3^1) Fiecare deţinător de animale din speciile camelide, cervidee şi reni ridică de la sediul DSVSA documentul de identificare unic pe viaţă, în termen de 14 zile lucrătoare de la data identificării şi înregistrării în SNIIA;"

    9. La articolul 10, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:
    "(25) În termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data eliberării formularului de declarare eveniment privind pierderea/ deteriorarea documentului de identificare unic pe viaţă letric, pentru animalele din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni, proprietarul exploataţiei/deţinătorul animalelor ridică de la sediul DSVSA documentul de identificare unic pe viaţă duplicat, contra cost."

    10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să solicite, pentru taberele de vară şi stâne, medicului veterinar de liberă practică împuternicit editarea datelor exploataţiei, a datelor proprietarului şi a adresei exacte a exploataţiei doar după obţinerea înregistrării sanitar-veterinare; în cazul exploataţiei comerciale de tip A, să solicite transformarea din exploataţie nonprofesională, în SNIIA, doar după obţinerea înregistrării sanitar-veterinare de la DSVSA competentă teritorial;"

    11. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul comercializării porcinelor din exploataţiile comerciale către exploataţii nonprofesionale şi exploataţii comerciale de tip A, animalele sunt identificate cu mijloace oficiale de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a) sau d), cu cod de identificare unic, şi vor fi înregistrate în SNIIA înainte ca acestea să părăsească exploataţia comercială."

    12. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Fiecare deţinător de animale din speciile camelide, cervidee şi reni ridică de la sediul DSVSA documentul de identificare unic pe viaţă, în termen de 14 zile lucrătoare de la data identificării şi înregistrării în SNIIA;"

    13. La articolul 12, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(18) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea şi eliberarea unui document de circulaţie, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, acesta are obligaţia să notifice utilizatorul SNIIA, în maximum 3 zile lucrătoare de la eliberarea documentului, prin predarea către acesta a documentului de circulaţie şi prin prezentarea animalelor care nu au mai făcut obiectul mişcării, în vederea notificării DSVSA cu privire la acesta."

    14. La articolul 12, după alineatul (24) se introduc două noi alineate, alineatele (25) şi (26), cu următorul cuprins:
    "(25) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor care nu este utilizator SNIIA verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de utilizatorul SNIIA pe formularul de declarare eveniment electronic/tipărit şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora, în ziua eliberării documentului, prin una dintre următoarele variante:
    a) semnătură olografă culeasă electronic;
    b) semnătură electronică;
    c) semnătură olografă;
    d) notificare electronică.
(26) În termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data eliberării formularului de declarare eveniment privind pierderea/deteriorarea documentului de identificare unic pe viaţă letric, pentru animalele din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni, proprietarul exploataţiei/deţinătorul animalelor ridică de la sediul DSVSA documentul de identificare unic pe viaţă duplicat, contra cost."

    15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Obligaţiile utilizatorilor SNIIA
    (1) Utilizatorii SNIIA sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, ca urmare a notificării proprietarilor, şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciţi, potrivit legii.
    (2) Utilizatorii SNIIA răspund în termen de maximum 7 zile lucrătoare notificării proprietarilor de exploataţii privind identificarea şi înregistrarea animalelor, prin operarea în SNIIA a intrărilor/ieşirilor în/din exploataţii şi a evenimentelor suferite de animale şi prin eliberarea formularelor/documentelor de identificare/circulaţie/declarare eveniment, după caz, pentru animalele din exploataţiile pentru care sunt împuterniciţi să opereze şi să elibereze astfel de documente.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul evenimentelor de tip tăiere de urgenţă, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte termenul de răspuns este de cel mult 24 de ore de la notificarea proprietarilor cu privire la acestea.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), utilizatorii SNIIA răspund notificării privind naşterea unui animal, prin aplicarea mijloacelor oficiale de identificare, înregistrarea în SNIIA şi eliberarea formularelor de identificare, astfel încât să fie respectate termenele de identificare şi înregistrare stabilite pentru fiecare specie, respectiv în termen de 20 de zile de la naştere în cazul bovinelor, 9 luni de la naştere în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor, 60 de zile de la naştere în cazul porcinelor şi 180 de zile de la naştere în cazul ovinelor şi caprinelor, dar, în orice caz, înaintea ieşirii animalelor din exploataţia în care s-au născut.
    (5) Ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorii SNIIA procedează astfel:
    a) completează, în aceeaşi zi cu identificarea animalelor, rubricile formularului de identificare electronic, prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare, precum şi a informaţiilor solicitate în acesta; în cazul bovinelor, înscriu şi datele corecte referitoare la codul de identificare a mamei şi a mamei donatoare, după caz;
    b) înregistrează şi salvează în SNIIA datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate;
    c) se asigură de transmiterea către proprietari a formularelor de identificare completate, în vederea verificării şi confirmării de către aceştia a realităţii şi corectitudinii datelor înscrise de utilizatorii SNIIA pe formularul de identificare electronic/tipărit; confirmarea de către proprietar a realităţii şi corectitudinii se efectuează prin una dintre următoarele variante:
    1. semnătură olografă culeasă electronic;
    2. semnătură electronică;
    3. semnătură olografă;
    4. notificare electronică.
    (6) Formularele de identificare, documentele de circulaţie şi formularele de declarare eveniment sunt valide doar după confirmarea de către proprietarii animalelor a realităţii şi corectitudinii datelor înscrise de utilizatorul SNIIA pe aceste formulare/documente electronice/tipărite.
    (7) Păstrează şi arhivează o copie a formularului de identificare electronic/tipărit asumat de proprietarul animalului/ animalelor pentru o perioadă de 3 ani de la eliberarea acestuia.
    (8) În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv cumpărări, încredinţări, moşteniri şi donaţii, utilizatorul SNIIA preia de la deţinătorul animalelor o copie a documentului de circulaţie, în cazul documentului în format tipărit, sau verifică recepţia documentului de circulaţie electronic prin proceduri SNIIA şi înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare a animalelor în exploataţie, în aceeaşi zi cu preluarea documentului.
    (9) În cazul circulaţiei animalelor având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă, utilizatorul SNIIA înregistrează şi eliberează un document de circulaţie pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care are o destinaţie comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulaţie şi după verificarea existenţei acestora ca staţionare în exploataţia-sursă; în situaţia în care animalele sunt preluate de către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, utilizatorul SNIIA înscrie pe documentul de circulaţie codul acestuia şi codul exploataţiei de destinaţie; documentul de circulaţie este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumanţă, documentul de circulaţie este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie; SNIIA permite înregistrarea şi salvarea documentului de circulaţie în aplicaţia electronică doar dacă are toate rubricile completate, cu specificarea corectă a codului exploataţiei de destinaţie.
    (10) În cazul animalelor pentru care a fost eliberat un document de circulaţie, dar, ulterior, mişcarea acestora nu a mai avut loc, utilizatorul SNIIA solicită DSVSA competente teritorial corecţia respectivei mişcări, în maximum 24 de ore de la notificarea de către proprietar prin predarea către acesta a documentului de circulaţie şi prin prezentarea animalelor care nu au mai făcut obiectul mişcării.
    (11) Utilizatorii SNIIA monitorizează zilnic notificările privind documentele de circulaţie ce au înscrise ca exploataţii de destinaţie exploataţii pentru care sunt împuterniciţi; în cazul în care există animale înscrise în aceste documente, dar care nu ajung în exploataţia de destinaţie, utilizatorii SNIIA notifică acest lucru DSVSA competente teritorial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare.
    (12) În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, dispariţie a animalelor, pierdere/nefuncţionare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, utilizatorul SNIIA procedează astfel:
    a) răspunde notificării proprietarului exploataţiei sau deţinătorului de animale prin constatarea evenimentului, înregistrarea formularului de declarare eveniment şi înmânarea acestui formular solicitantului, în formă electronică sau tipărită; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă utilizatorului SNIIA o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul; în cazul animalelor dispărute ca urmare a unor calamităţi naturale, precum incendii, inundaţii, cutremure, dar şi în cazul daunelor provocate de animalele sălbatice, deţinătorul animalelor predă utilizatorului SNIIA o copie după documentul doveditor în acest sens sau în baza rezultatului anchetei oficiale;
    b) colectează mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate pentru consum familial şi le predă DSVSA competente teritorial, în vederea distrugerii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    c) înregistrează evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului în aceeaşi zi cu constatarea evenimentului;
    d) păstrează şi arhivează o copie a formularului de declarare eveniment eliberat în format tipărit către fermier, precum şi copia după declaraţia prevăzută la lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani;
    e) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare aplicat(e), înregistrează formularul de declarare eveniment şi transmite o formă electronică sau tipărită proprietarului exploataţiei/ deţinătorului animalelor, în aceeaşi zi cu notificarea evenimentului de regăsire a animalului;
    f) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care nu mai are mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare aplicat(e), după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către instituţiile abilitate şi în cazul în care, în urma acesteia, a putut fi stabilită cu certitudine identitatea animalului, înregistrează în SNIIA formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere mijloc oficial de identificare, în aceeaşi zi cu stabilirea identităţii; aplică mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare duplicat(e), sub supravegherea medicului veterinar oficial.
    (13) Utilizatorii SNIIA introduc în RUEN, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primire, toate notificările înscrise de proprietarii exploataţiilor/deţinătorii de animale în condica de notificări de la sediul utilizatorului SNIIA.
    (14) Înregistrările din condica de notificări trebuie păstrate o perioadă de minimum 3 ani de la data înregistrării.
    (15) Răspund, conform prevederilor legale în vigoare, de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele eliberate şi de realitatea şi corectitudinea datelor înregistrate în SNIIA.
    (16) În cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, anunţă medicul veterinar oficial; în cazul în care deţinătorul animalului nu poate face dovada trasabilităţii, acesta este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli şi se pune sub restricţie în vederea sacrificării sau uciderii, cu condiţia ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum şi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor."

    16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Obligaţii în cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export
    (1) În cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export, deţinătorul animalului înregistrează în SNIIA, prin completarea formularului electronic de consemnare a tăierii în abator/exportului, evenimentul de export/comerţ intracomunitar, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, menţionând totodată şi ţara de destinaţie.
    (2) În cazul vânzării de animale din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni prin comerţ intracomunitar sau export, deţinătorul animalului completează în documentul de identificare unic pe viaţă al animalelor evenimentul de export/comerţ intracomunitar, cu cel mult 24 de ore înaintea plecării animalelor, menţionând totodată şi ţara de destinaţie."

    17. La articolul 19 alineatul (2), literele c) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) să permită sacrificarea animalelor doar după ce s-a realizat citirea mijloacelor oficiale de identificare, vizual şi cu cititorul electronic, după caz, şi să asigure arhivarea datelor pe partide/zile de tăiere, pentru o perioadă de minimum 5 ani;
    ..................................................................................................
j) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, prin înregistrarea documentului de circulaţie, înregistrând data intrării, precum şi tăierea, prin completarea formularului electronic de consemnare a tăierii în abator/exportului, sau, dacă este cazul, moartea acestora, în aceeaşi zi cu producerea evenimentului, înregistrând şi codul exploataţiei-sursă;"

    18. Articolele 21, 22 şi 23 se abrogă.
    19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import
    (1) În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
    a) verifică dacă există corespondenţă între codurile unice de identificare şi documentele însoţitoare ale animalelor;
    b) stabileşte identitatea animalului, aplică mijlocul oficial de identificare şi înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării, animalele provenite din ţările terţe;
    c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează în SNIIA animalul, specificând şi codul unic de identificare a mamei, în cazul bovinelor, păstrându-se mijloacele oficiale de identificare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate porcinele care au făcut obiectul comerţului intracomunitar, care se identifică în funcţie de tipul exploataţiei de destinaţie;
    d) colectează, după caz, toate documentele de identificare unice pe viaţă ale bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor de la deţinătorul animalelor şi le predă DSVSA, în maximum 7 zile lucrătoare de la colectare;
    e) predă deţinătorului animalelor o formă electronică sau tipărită a formularului de identificare;
    f) transmite DSVSA un exemplar al formularului de identificare.
    (2) Prin înregistrarea formularului de identificare a animalelor şi înregistrarea acestora în SNIIA se generează, prin proceduri SNIIA, noile documente de identificare unice pe viaţă pentru bovinele, camelidele, cervideele şi renii proveniţi atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe, care sunt eliberate de către DSVSA, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare."

    20. La articolul 34, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viaţă emise, în condiţiile legii, pentru camelidele, cervideele şi renii identificate/identificaţi şi înregistrate/înregistraţi, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor animalelor/persoanelor împuternicite, încasând contravaloarea acestora; în cazul bovinelor identificate şi înregistrate ce fac obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului, să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viaţă emise, în condiţiile legii, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor animalelor/persoanelor împuternicite, încasând contravaloarea acestora. Documentul de identificare unic pe viaţă se tipăreşte de către DSVSA pe hârtie laser-copier - 160g/mp şi se marchează în partea centrală sus, pe fiecare pagină a acestuia, cu timbru sec cu diametrul exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi abrevierea judeţului."

    21. Anexele nr. 2, 4, 5, 6 şi 11 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    Bucureşti, 20 decembrie 2023.
    Nr. 174.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norma sanitar-veterinară)
 (a se vedea imaginea asociată)
    DATA MIŞCARE: ......................, înregistrat în SNIIA pe ................ la orele ...................
    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI SURSĂ
    Cod exploataţie RO...............................,
    Adresa: ............................., Judeţ .................., Localitatea ..................., Cod SIRUTA ................

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI DE DESTINAŢIE
    Cod exploataţie RO...............................,
    Adresa: ............................, Judeţ ..................., Localitatea ...................., Cod SIRUTA ...............
    Codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii ........................................
    Codul de înregistrare al transportatorului .............................................
    Mijloc de transport, inclusiv remorcă (dacă e cazul)
    Auto nr. ................ cu autorizaţia nr. ............. act dezinfecţie nr. ......................
    Nume şi prenume şofer ..................................

    Codurile de identificare unice ale animalelor mişcate (în total ”n” animale)

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│RO...........................│RO...........................│RO...........................│RO...........................│
│. │. │. │. │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│RO...........................│RO...........................│RO...........................│xxxxxxxxxxxxxxxxx │
│. │. │. │ │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


    Pentru ovine şi caprine: tipul mijlocului oficial de identificare electronic şi amplasarea acestuia
    ...............................................................


    Declaraţie
    Subsemnata/ul .............................., în calitate de proprietar al exploataţiei şi proprietar al animalelor:
    • declar pe proprie răspundere că animalele mai sus menţionate NU au venit în contact cu animale cu alt status de sănătate;
    • am primit şi mă oblig să păstrez copia prezentului document (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploataţie;
    • am luat la cunoştinţă că declararea unor informaţii false pentru completarea prezentului document se pedepseşte conform legii.┌─────────────────────────────────┬───────────┐
│Am înregistrat în SNIIA, │ │
│utilizator SNIIA: │Semnătură │
│.................................│proprietar │
├─────────────────────────────────┤exploataţie│
│Semnătură/Semnătură şi parafă │ │
│medic veterinar │ │
└─────────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la norma sanitar-veterinară)
 (a se vedea imaginea asociată)

┌─────────────────┬───────────────────┬────┐
│Emitent: DSVSA │Semnătura │LS │
│.................│...................│DSVS│
└─────────────────┴───────────────────┴────┘

    Prezentul document de identificare unic pe viaţă s-a eliberat astăzi .................. pentru animalul cu:
    Codul de identificare unic ............................. Cod de bare ...............................
    Tipul mijlocului oficial de identificare electronic (dacă este cazul)
    Specia .................. Rasa .....................
    Sex ...................... data naşterii ..................
    Codul de identificare unic al mamei ..........................., Codul de identificare unic al mamei donatoare .......................
    Codul de identificare anterior (pentru animalele importate din ţările terţe) dacă este cazul

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI ÎN CARE S-A EFECTUAT PRIMA IDENTIFICARE
    Cod exploataţie ......................,
    Adresa: Judeţ ................., Localitatea ........................, Cod SIRUTA ...................
    Data plecării ....................

    PROPRIETARUL EXPLOATAŢIEI
    Nume .........................., Prenume ...................., CNP/CUI ......................
    Adresa: Str. ...................... Nr. ..... Judeţ .................., Localitatea ...........................,
    Cod SIRUTA ....................

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIILOR NOI
    Document de circulaţie: Seria .................. din data .....................
    Cod exploataţie .......................,
    Adresa: Str. ..................... Nr. ....., Judeţ ................, Localitatea ..................., Cod SIRUTA .....................
    Proprietar nou
    Nume ........................., Prenume ...................., CNP/CUI .......................
    Adresa: Str. ...................... Nr. ..... Judeţ ...................., Localitatea ...........................,
    Cod SIRUTA ...................

    Data sosirii ......................
    Data plecării ...................

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIILOR NOI (se listează doar dacă există)
    Document de circulaţie: Seria ................... din data .........................
 (a se vedea imaginea asociată)
    Cod exploataţie ...............................,
    Adresa: Str. ................. Nr. ........., Judeţ ....................., Localitatea .......................,
    Cod SIRUTA ....................
    Proprietar nou
    Nume ....................., Prenume ......................, CNP/CUI ...........................
    Adresa: Str. .................... Nr. ...... Judeţ .................., Localitatea ......................, Cod SIRUTA ......................

    Data sosirii .............................
    Data plecării ...........................

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI DE EXPORT/COMERŢ INTRACOMUNITAR
    Document de circulaţie: Seria ................... din data ......................
    Cod exploataţie ..........................,
    Adresa: Str. .................... Nr. ..... Judeţ ..................., Localitatea ..................,
    Cod SIRUTA ..................
    Data sosirii .....................
    Data plecării ...................
    Ţara de destinaţie ......................


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la norma sanitar-veterinară)
 (a se vedea imaginea asociată)
    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI
    Cod exploataţie RO ...............................,
    Adresa: Judeţul ......................, Localitatea ..................., Cod SIRUTA ................., Str. ..................... Nr. ......
    Coordonate GPS: ........................
    PROPRIETARUL EXPLOATAŢIEI
    Nume ................................., Prenume ............................, CNP/CUI ........................
    Domiciliul: Judeţul ................., Localitatea ...................., Str. .................... Nr. ......

    PROPRIETARUL ANIMALULUI/ANIMALELOR
    1. acelaşi cu proprietarul exploataţiei [ ]
    2. Nume: ......................., Prenume ......................, CNP/CUI .................
    Domiciliul: Judeţul ......................, Localitatea ......................, Str. .................... Nr. ......

    ÎNGRIJITORUL ANIMALELOR (DEŢINĂTOR)
    - - acelaşi cu proprietarul exploataţiei (sau datele de identificare în alte cazuri)

    ANIMALE IDENTIFICATE

┌───┬───────┬─────┬───┬───────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Tipul │
│ │ │ │ │ │ │mijlocului │
│ │ │ │ │Zi/Lună│ │oficial de │
│Nr.│Specie │Rasă │Sex│/An │Cod de identificare │identificare│
│ │ │ │ │naştere│unic al animalului │electronic │
│ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │amplasarea │
│ │ │ │ │ │ │acestuia │
├───┼───────┼─────┼───┼───────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Bovine │Metis│F │15 / 05│RO..................│ │
│ │ │ │ │/ 2022 │ │ │
│1 ├───────┴─────┴───┴───────┴────────────────────┴────────────┤
│ │Cod de identificare unic al mamei RO.................... şi│
│ │al mamei donatoare NL ..................... │
├───┼───────┬─────┬───┬───────┬────────────────────┬────────────┤
│2 │Ovine │Metis│F │25 / 03│RO..................│ │
│ │ │ │ │/ 2022 │ │ │
├───┼───────┼─────┼───┼───────┼────────────────────┼────────────┤
│...│... │... │...│... │... │... │
├───┼───────┼─────┼───┼───────┼────────────────────┼────────────┤
│N │Caprine│Metis│M │25 / 03│RO..................│ │
│ │ │ │ │/2022 │ │ │
└───┴───────┴─────┴───┴───────┴────────────────────┴────────────┘


    DECLARAŢII:
    Subsemnatul, proprietar al exploataţiei, declar pe propria răspundere, următoarele:
    - manopera pentru identificarea animalelor este gratuită exclusiv în limita de vârstă prevăzută pentru fiecare specie, conform reglementărilor legale în vigoare;
    – am verificat datele înscrise în prezentul document şi corespund cu situaţia animalelor identificate în exploataţie;
    – am primit şi mă oblig să păstrez copia prezentului formular (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că aceasta este componentă a Registrului de exploataţie;
    – atest veridicitatea şi realitatea celor consemnate în prezentul document, sub sancţiunea legii penale.

    Subsemnatul, utilizator SNIIA, atest veridicitatea şi realitatea celor consemnate în prezentul document, sub sancţiunea legii penale.


┌──────────────────────────────────┬───────────┐
│Am identificat şi înregistrat în │Semnătură │
│SNIIA, utilizator SNIIA │proprietar │
│......................... │exploataţie│
├──────────────────────────────────┼───────────┤
│Data aplicării mijlocului oficial │ │
│de identificare │ │
│..................................│ │
├──────────────────────────────────┼───────────┤
│Semnătură/Semnătură şi parafă │ │
│medic veterinar │ │
└──────────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la norma sanitar-veterinară)
    CERERE
    de eliberare a documentului de identificare unic
    pe viaţă pentru bovine, camelide, cervidee şi reni
    Subsemnatul, .................................................., CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], posesor al BI/CI seria ....... nr. ................., eliberat(ă) de ...................... la data de ..................., cu domiciliul în ..................................., solicit eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă pentru bovina/bovinele, camelida/camelidele, cervideul/cervideele, renul/renii:

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    deţinută/deţinut/deţinute/deţinuţi de ......................................, cu domiciliul în ................................. (adresa completă), în exploataţia RO ............................
    Declar pe propria răspundere că depun odată cu prezenta cerere următoarele:
    1. copie a BI/CI personal/personale;
    2. dovada că sunt:
    a) deţinătorul bovinelor, camelidelor, cervidelor, renilor (copia documentului de înregistrare a exploataţiei/de autorizare a centrului de colectare în care sunt deţinute animalele - pe baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, să poată verifica în baza electronică de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia);
    b) împuternicit de deţinătorul bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor să ridic documentul/documentele de identificare unic/unice pe viaţă.


    Data
    ...............................
    Semnătura solicitantului
    ......................................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 11 la norma sanitar-veterinară)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Formular cules şi salvat în SNIIA pe ....................... la orele .................
    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI
    Cod exploataţie RO..........................
    Adresa: Str. ...................... Nr. ......., Judeţ .............., Localitatea ........................
    Cod SIRUTA ..............................


┌─────────────┬────────────┬───────┬───────────┐
│Data │Cod de │ │Tip │
│evenimentului│identificare│Specie │eveniment │
│ │animal │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │Sacrificare│
│25 mai 2022 │RO │Ovine │consum │
│ │ │ │propriu │
├─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│26 mai 2022 │RO │Caprine│Tăiere de │
│ │ │ │urgenţă │
├─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│26 mai 2022 │RO │Suine │Ucidere │
│ │ │ │preventivă │
└─────────────┴────────────┴───────┴───────────┘

    Declaraţie
    Subsemnatul ..................., în calitate de: proprietar al exploataţiei şi proprietar al animalelor declar pe proprie răspundere că:
    • am primit şi mă oblig să păstrez copia prezentului formular (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploataţie;
    • am predat mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate în exploataţie;
    • evenimentele menţionate sunt reale;
    • am predat documentele de identificare unice importate: ...........................┌────────────────────────────────┬───────────┐
│Am înregistrat în SNIIA, │ │
│utilizator SNIIA: │Semnătură │
│................................│proprietar │
├────────────────────────────────┤exploataţie│
│Semnătură/Semnătură şi parafă │ │
│medic veterinar │ │
└────────────────────────────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016