Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 172 din 7 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 172 din 7 august 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 172 din 7 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 671 din 12 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 161 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Calitatea de verificator de proiecte şi/sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, conform dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1a, sau pe bază de dosar."

    2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Organizarea examenului se face conform prevederilor regulamentului prevăzut în anexa nr. 1a."

    3. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    4. Înainte de anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    5. Anexa nr. 1, care se renumerotează ca anexa nr. 1b, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    6. În cuprinsul regulamentului, sintagma „anexa nr. 1“ se înlocuieşte cu sintagma „anexa nr. 1b“.


    ART. II
    Entităţile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 7 august 2019.
    Nr. 172.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1a la regulament)
    REGULAMENT
    privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare
    a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici
    pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

    ART. 2
    Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale din care să rezulte competenţele candidaţilor în domeniul pentru care solicită atestarea.

    ART. 3
    (1) Examinarea solicitanţilor se face de către comisia numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    (2) Comisia de atestare are în componenţă 5 membri, dintre care cel puţin 3 membri sunt reprezentanţi ai ANRE specialişti în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 experţi şi un secretar; activitatea comisiei de atestare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.
    (3) Din comisia de atestare pot face parte profesori/ conferenţiari universitari, reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate din facultăţile de profil petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau de profil/specialitate conex/conexă activităţii tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată.
    (4) Componenţa comisiei de atestare se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE pe baza propunerilor primite din partea direcţiei de specialitate.
    (5) Membrii comisiilor de atestare, alţii decât angajaţii ANRE (profesori/conferenţiari universitari, reprezentanţi ai învăţământului superior de specialitate din facultăţile de profil petrol-gaze, instalaţii pentru construcţii sau de profil/specialitate conex/conexă activităţii tehnice din sectorul gazelor naturale), au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă de 70 de lei, care se indexează anual cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (6) Membrii comisiei de atestare pot fi înlocuiţi în cazuri justificate prin decizie a preşedintelui ANRE.

    ART. 4
    Atestatele care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competenţă precizate în regulament.

    ART. 5
    (1) Personalul din cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE, desemnat pentru verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examen, are următoarele atribuţii:
    a) preluarea şi verificarea dosarelor candidaţilor şi înscrierea în registrul electronic al direcţiei generale de specialitate;
    b) pregătirea şi transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise şi respinse în urma examenului, pe pagina de internet a ANRE, conform procedurilor interne ale ANRE;
    c) pregătirea şi transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise pentru participarea la examen, cu data şi locaţia examenului.

    (2) Comisia de atestare are următoarele atribuţii:
    a) elaborarea subiectelor de examen pentru proba scrisă;
    b) pregătirea şi afişarea listelor cu persoanele care participă la examene, pe centre de examen;
    c) verificarea spaţiilor de desfăşurare a examenului;
    d) instruirea supraveghetorilor din sălile de desfăşurare a examenului;
    e) preluarea lucrărilor de examen;
    f) verificarea lucrărilor de examen;
    g) programarea candidaţilor la proba orală;
    h) încheierea proceselor-verbale de examen;
    i) pregătirea şi transmiterea spre publicare a listelor cu candidaţii declaraţi admişi şi respinşi în urma examenului.

    (3) Membrii comisiei de atestare sunt convocaţi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea examenului, prin intermediul secretarului comisiei.
    (4) Lucrările comisiei de atestare se pot desfăşura în prezenţa a minimum 4 membri.

    ART. 6
    (1) În funcţie de numărul solicitanţilor şi de locul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, ANRE decide numărul şi localizarea pe teritoriul ţării a centrelor în care se va susţine examenul de atestare.
    (2) Programarea candidaţilor, centrul şi data de susţinere a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului.
    (3) Pentru asigurarea condiţiilor desfăşurării examenelor, ANRE încheie, în prealabil, contracte pentru închirierea sălilor necesare.

    ART. 7
    (1) Tematica şi bibliografia pe baza cărora se susţine examenul sunt publicate pe pagina de internet a ANRE.
    (2) Tematica şi bibliografia se actualizează, dacă este cazul, la fiecare sesiune de examinare.

    ART. 8
    Datele de susţinere a examenului de atestare, locaţiile şi instrucţiunile de desfăşurare a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE.

    ART. 9
    Actele necesare pentru înscrierea la examenul de atestare de verificator de proiecte sau expert tehnic sunt cele prevăzute în regulament.

    CAP. II
    Desfăşurarea examenului
    ART. 10
    (1) Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi susţinerea unui interviu pe teme de specialitate.
    (2) Interviul poate fi susţinut de candidaţii care au obţinut minimum 80 de puncte din 100 posibile la proba scrisă.

    ART. 11
    Subiectele de examen se elaborează de către membrii comisiei de atestare, înainte de susţinerea examenului, şi se aprobă de către directorul general al direcţiei generale de specialitate.

    ART. 12
    (1) Repartizarea candidaţilor, în ziua şi locul de examinare, se face de către ANRE prin intermediul direcţiei de specialitate.
    (2) Intrarea în sala de examen a candidaţilor se face pe baza unui act de identitate valabil.
    (3) În sala de examen nu este permisă intrarea candidaţilor cu materiale tipărite, telefoane mobile sau alte aparate electronice.

    ART. 13
    Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorilor desemnaţi pentru sala în care se desfăşoară examenul un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular pentru înscrierea răspunsurilor şi ciorne.

    ART. 14
    (1) Durata examenului de atestare este de două ore, pentru fiecare tip de atestat.
    (2) După încheierea probei scrise, candidaţii predau comisiei de atestare toate materialele primite.
    (3) Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând punctajul verificării pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.

    ART. 15
    (1) Candidaţii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) sunt intervievaţi de către membrii comisiei de atestare precizate la art. 5 alin. (2).
    (2) Fiecare membru al comisiei de atestare are dreptul să adreseze două întrebări candidatului şi acordă punctaj numai pentru răspunsurile primite la acestea.
    (3) Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină o medie generală de minimum 70 de puncte, rezultată ca urmare a mediei între cele două probe, proba scrisă şi interviu.

    ART. 16
    După centralizarea punctajului, preşedintele comisiei de atestare informează candidatul cu privire la rezultatul examinării.

    ART. 17
    (1) După finalizarea examinării, comisia de atestare întocmeşte procesul-verbal de şedinţă şi lista candidaţilor admişi sau respinşi.
    (2) Listele cu rezultatele examenului se afişează pe pagina de internet a ANRE.

    CAP. III
    Verificarea şi notarea lucrărilor
    ART. 18
    Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica „rezultat“ punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.

    ART. 19
    La notarea răspunsurilor la fiecare dintre întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli:
    a) dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns şi numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări;
    b) dacă s-a marcat una din două variante corecte de răspuns, se acordă un punctaj reprezentând 1/2 din punctajul maxim alocat acelei întrebări;
    c) dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei susţinute se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, sau se transmit prin servicii poştale, prin fax sau prin e-mail la adresa contestatii@anre.ro.
    (2) Pentru contestaţiile trimise prin servicii poştale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii.

    ART. 21
    Contestaţiile cu privire la rezultatul examenului se soluţionează de către o comisie numită în acest scop de preşedintele ANRE, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1b la regulament)
    CERERE
    privind atestarea, prin examen/pe bază de dosar, prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul
    pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele
    din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013,
    cu modificările şi completările ulterioare, în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/a, ......................., domiciliat/ă în localitatea ...................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, et. ......., ap. ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............. nr. ............., eliberat de ...................... la data de .............., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ............, luna ............, ziua ............., în localitatea ..................., judeţul .................................., vă rog să îmi aprobaţi atestarea în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică tip .................................*).
    *) Se completează cu tipul/tipurile de atestate pentru care solicitantul doreşte să obţină atestarea.

    Pentru înscriere anexez următoarele documente:
    .............................................................................................

    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat/ă la adresa de corespondenţă din localitatea ......................, str. ............................. nr. ......., bl. ......., et. ......., ap. ......., judeţul ..............., la numărul de telefon .............. şi la adresa de e-mail ............... .
    De asemenea declar că [] sunt/[] nu sunt de acord ca datele cu caracter personal (numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea şi judeţul, precizate în adresa de corespondenţă menţionată mai sus) să fie publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Subsemnatul/a, ......................, declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
    Data Semnătura
    ..................... ..............

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016