Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 17 din 18 martie 2015  pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 17 din 18 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015

    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      Preşedintele Autorităţii Naţionale
                     de Reglementare în Domeniul Energiei,
                               Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 18 martie 2015.
    Nr. 17.


    ANEXĂ

                                REGULAMENT
      de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor
          de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată
           furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum amplasate în zona de activitate pentru care au fost desemnaţi şi pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, condiţiile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.
    ART. 2
    (1) Regulamentul se aplică:
    a) furnizorilor de energie electrică;
    b) operatorilor de reţea (OR);
    c) clienţilor finali.
    (2) Regulamentul nu se aplică în cazul preluării de către un FUI a clienţilor finali ai unui alt FUI, această situaţie fiind reglementată distinct.
    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului Regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ANRE │Autoritatea Naţională de Reglementare în │
│ │Domeniul Energiei │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│FUI │Furnizor/Furnizori de ultimă instanţă │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Furnizor actual (FA) │Furnizorul de energie electrică care │
│ │nu îndeplineşte rolul de FUI şi care a furnizat │
│ │energie electrică unui client final până la data │
│ │preluării acestuia de către FUI │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Furnizor concurenţial (FC) │Furnizor de energie electrică care activează în │
│ │piaţa concurenţială cu amănuntul │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Licenţă de furnizare │Licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei│
│ │electrice, emisă de ANRE │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Operator de reţea (OR) │Operatorul reţelei electrice la care este racordat│
│ │locul de consum preluat de către FUI │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    CAP. II
    Desfăşurarea procesului de preluare

    ART. 4
    (1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă:
    a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:
        (i) retragerii licenţei de furnizare în cursul desfăşurării activităţii de furnizare pe piaţa cu amănuntul de energie electrică;
        (ii) expirării licenţei de furnizare existente şi neîndeplinirii condiţiilor necesare pentru prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia sau acordării unei licenţe noi, până la data expirării licenţei de furnizare existente;
    b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA.
    (2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de situaţii sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţă (clienţi, FUI, OR etc.).
    (3) FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali aflaţi în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2).
    (4) În cazul clienţilor cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligaţia de a presta serviciul de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii respectivi a dovezii achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică. De asemenea, FUI are dreptul să solicite acestor clienţi constituirea, în favoarea sa, înainte de data preluării, a unei garanţii financiare stabilite conform procedurii specifice aprobate de ANRE.
    ART. 5
    Pentru preluarea de către FUI a clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1), se parcurg următoarele etape:
    (1) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii):
    a) în situaţia în care, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care îi expiră licenţa de furnizare FA nu a depus documentaţia completă în vederea prelungirii valabilităţii licenţei de furnizare sau în vederea obţinerii unei licenţe de furnizare noi, ANRE solicită în scris FA lista locurilor de consum pentru care acesta asigură furnizarea energiei electrice;
    b) FA are obligaţia să transmită la ANRE lista menţionată la lit. a), în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică;
    c) după primirea listei menţionate la lit. a), ANRE comunică data expirării licenţei de furnizare a FA fiecărui OR la care sunt racordate locurile de consum din lista transmisă de FA;
    d) la expirarea licenţei de furnizare, ANRE:
        (i) transmite FUI şi OR o notificare scrisă prin care aceştia sunt informaţi cu privire la expirarea licenţei de furnizare a FA, respectiv data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor;
        (ii) solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice.
    (2) În cazurile prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b):
    a) după emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE:
        (i) transmite decizia FA şi solicită în scris acestuia lista locurilor de consum pentru care asigură furnizarea energiei electrice; FA are obligaţia să transmită această listă la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexă, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică;
        (ii) notifică decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA atât FUI, cât şi fiecărui OR la care sunt racordate locuri de consum din lista transmisă de FA;
    b) după primirea listei menţionate la lit. a) pct. (i), ANRE solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice.
    (3) Cel mai târziu în două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de la ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. b), OR întocmeşte şi transmite la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.
    (4) ANRE analizează listele primite de la OR comparativ cu cele primite de la FA şi, în cazul în care constată neconcordanţe între datele transmise, solicită de îndată clarificări părţilor în vederea stabilirii listei finale a locurilor de consum pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice. Lista finală este comunicată de către ANRE părţilor implicate (OR şi FUI) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii listelor transmise de OR.
    (5) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii de la ANRE a listei finale a locurilor de consum prevăzute la alin. (4), FUI trebuie să transmită clienţilor finali ai FA o informare care cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) data şi motivul preluării (suspendarea/retragerea/expirarea licenţei de furnizare a FA);
    b) condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI;
    c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI;
    d) documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal;
    e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
    f) clauzele contractului de furnizare referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;
    g) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA, perioada de suspendare, dreptul clienţilor finali de a opta pentru schimbarea furnizorului pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;
    h) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, conform prevederilor prezentului Regulament.
    (6) După transmiterea de către FUI a informării prevăzute la alin. (5), clienţii finali ai FA pot încheia contracte de furnizare în condiţii negociate cu un FC:
    a) doar cu notificarea FUI cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei de la care contractul încheiat cu FC îşi produce efectele şi doar dacă contractul îşi produce efectele în maxim 21 de zile de la data preluării clientului de către FUI. În cazul clienţilor finali preluaţi de FUI de la FA căruia i-a fost suspendată licenţa de furnizare, FUI transmite notificarea primită de la client către OR şi FA;
    b) conform termenelor/prevederilor din procedura de schimbare a furnizorului aprobată de ANRE, dacă nu au fost îndeplinite oricare dintre condiţiile prevăzute la lit. a) referitoare la notificări şi la data de la care îşi produce efectele contractul cu FC.
    (7) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d) sau alin. (2) lit. a) pct. (ii) OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor şi/sau conform procedurilor specifice, şi comunică părţilor implicate indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor preluaţi de FUI, aferente datei preluării stabilite conform prevederilor art. 12, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării clienţilor finali de către FUI.
    (8) În cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată care revine la calitatea de furnizor după încetarea suspendării, ANRE va notifica FUI, OR şi FA reluarea activităţii de furnizare a FA şi data încetării suspendării.
    (9) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (8), FA transmite clienţilor săi finali care au fost preluaţi de către FUI pe perioada suspendării licenţei de furnizare şi care, în această perioadă, nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, o informare privind reluarea relaţiei contractuale, de la data încetării suspendării.
    (10) În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (8), OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor şi/sau conform procedurilor specifice, şi comunică FA şi FUI indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor prevăzuţi la alin. (9), aferente datei de încetare a suspendării, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării.
    (11) În cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată, care pierde calitatea de furnizor, ca urmare a neremedierii situaţiei ce a condus la suspendarea licenţei, ANRE notifică atât FA, cât şi FUI şi OR, data de la care FA pierde calitatea de furnizor. La data de la care FA pierde calitatea de furnizor, contractele de furnizare încheiate de respectivul FA cu clienţii finali, precum şi cele cu OR încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.
    (12) În situaţiile prevăzute la alin. (11), FUI are obligaţia să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu încetarea contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.
    (13) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (12), FUI asigură furnizarea energiei electrice până la încheierea de către aceştia a unor contracte de furnizare cu un FC, în condiţiile prevăzute la alin. (6).
    ART. 6
    În cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE comunică parţilor implicate (FUI, OR, client şi, dacă este cazul, FA) termenele/condiţiile de preluare a acestora de către FUI.

    CAP. III
    Condiţii de furnizare a energiei electrice clienţilor preluaţi de FUI

    ART. 7
    Prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către FUI se face pe baza contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    ART. 8
    Clienţii noncasnici preluaţi de FUI, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună la încheierea contractului de furnizare documentele doveditoare ale încadrării în categoria clienţilor cu drept de serviciu universal.
    ART. 9
    (1) Furnizarea energiei electrice fără contract încheiat între clientul final preluat şi FUI, respectiv între FUI/client şi OR pentru locul de consum preluat se admite pe o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) clienţii finali sunt preluaţi ca urmare a unei notificări transmise de către ANRE în care se specifică un termen limită de încheiere a contractelor, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare;
    b) locurile de consum preluate au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA, caz în care contractele se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la preluare.
    (2) Operatorul reţelei la care este racordat locul de consum preluat de FUI va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar costurile energiei electrice livrate şi a serviciilor prestate vor fi suportate de clientul preluat, prin intermediul tarifelor aplicate acestuia de FUI.
    ART. 10
    În cazul în care, pentru un loc de consum, clientul final preluat de FUI în baza prevederilor prezentului Regulament nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI în termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care să conţină data şi motivele întreruperii.
    ART. 11
    (1) Tarifele aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.
    (2) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului la FA sau, după caz, data de la care îşi produce efectele un contract de furnizare încheiat de respectivul client cu un FC, să factureze şi să recupereze de la client, conform prevederilor contactului-cadru aplicabil, contravaloarea energiei electrice furnizate.
    (3) În cazul în care clientul final nu plăteşte facturile emise conform prevederilor alin. (2) pentru un loc de consum, FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 12
    Preluarea de către FUI a clienţilor finali se face, după caz:
    a) de la data expirării licenţei de furnizare a FA, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);
    b) de la data la care decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA începe să îşi producă efectele, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);
    c) de la data comunicată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).
    ART. 13
    (1) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia de a-şi pierde calitatea de furnizor, încetează de drept la data pierderii calităţii de furnizor, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.
    (2) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia suspendării licenţei de furnizare:
    a) se suspendă de drept pentru perioada în care clienţii finali ai FA sunt preluaţi de FUI;
    b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării, la data de la care îşi produce efectele contractul de furnizare încheiat de către clientul final cu un FC.
    (3) Contractul/contractele de reţea încheiate între FUI şi OR pentru clientul final preluat de la FA îşi produce/produc efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiate de FA cu OR.
    ART. 14
    Deciziile de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a unui FA sunt emise de ANRE cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să îşi producă efectele.
    ART. 15
    Fiecare FUI are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui client final preluat conform prevederilor prezentului Regulament, la solicitarea acestuia, lista actualizată conform datelor publicate pe site-ul ANRE a furnizorilor activi de energie electrică din România.
    ART. 16
    FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.


    ANEXĂ
    la regulament

                                 MODEL
               de întocmire a listei locurilor de consum

    Denumirea furnizorului ..................
    1. Operator de reţea ....................


┌────┬────────┬──────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────┬────────┬────────┬────────────┬──────┐
│Nr. │Denumire│Adresa│ Date │ Cod de │ Cod de │Consum│ Nr. de │Valoare │ Stare │Obser-│
│crt.│ client │loc de│de contact │identificare│identificare│mediu │facturi │facturi │ (I = │vaţii │
│ │ │consum│(tel., fax,│ loc de │ punct │lunar │restante│restante│ întreruptă │ **) │
│ │ │ │ e-mail) │ consum │de măsurare │[MWh] │ *) │ (lei) │alimentarea)│ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────┴────────┴────────┴────────────┴──────┘

──────────
    *) Facturi restante reprezintă facturile emise şi neîncasate în termenul scadent.
    **) În această coloană se va menţiona obligatoriu cazul în care contractul de reţea este încheiat de clientul final.
──────────

    2. Operator de reţea ...............
    ....................................

    NOTE:
    1. Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.
    2. Coloanele nr. 8 şi 9 nu se completează de către operatorul de reţea decât pentru clienţii finali care au încheiat direct contractul de reţea cu operatorul de reţea.

                                -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016