Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 167 din 14 noiembrie 2022  pentru stabilirea modalităţilor de operare a sistemului informatic ViCLAS  de către unităţile de parchet şi poliţie     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 167 din 14 noiembrie 2022 pentru stabilirea modalităţilor de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unităţile de parchet şi poliţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022
    Pentru desfăşurarea în mod unitar a activităţii în domeniul Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS) la nivelul unităţilor de parchet şi unităţilor de poliţie din structura organizatorică a Poliţiei Române,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 76 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019, cu completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emit următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În scopul realizării activităţilor de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracţiunilor săvârşite cu violenţă şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, la nivelul Poliţiei Române şi al Ministerului Public, se utilizează Sistemul de analiză a legăturilor dintre infracţiunile de mare violenţă (ViCLAS), denumit în continuare sistemul informatic ViCLAS.

    ART. 2
    (1) Sistemul informatic ViCLAS este format din baza de date ViCLAS, broşura electronică ViCLAS, ghidul practic de introducere a datelor şi efectuare a controlului calităţii datelor şi totalitatea componentelor hardware şi software de bază utilizate în soluţia tehnică, care împreună asigură funcţionarea independentă a acestui sistem informatic.
    (2) Licenţa ViCLAS este utilizată în comun de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, denumit în continuare PÎCCJ, parchetele subordonate acestuia şi Poliţia Română şi se află în administrarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR.
    (3) Dreptul de utilizare a licenţei ViCLAS de către Poliţia Română se exercită prin intermediul poliţiştilor anume desemnaţi şi pregătiţi profesional în acest sens din cadrul Direcţiei de investigaţii criminale şi ai structurilor teritoriale de investigaţii criminale.
    (4) Dreptul de utilizare a licenţei ViCLAS de către PÎCCJ şi parchetele subordonate acestuia se exercită prin procurorii desemnaţi în acest sens.
    (5) Prin broşura electronică ViCLAS se înţelege chestionarul care cuprinde întrebări referitoare la toate aspectele legate de o cauză, incluzând şi informaţii despre victimă, mod de operare, probe şi comportament infracţional, prin intermediul căreia datele unui caz sunt introduse în sistemul informatic ViCLAS.

    CAP. II
    Obiective şi tipuri de date prelucrate
    ART. 3
    (1) Obiectivul principal al sistemului informatic ViCLAS este identificarea timpurie a asemănărilor şi posibilelor legături între faptele penale comise în serie, prin subdivizarea metodologică, evaluarea şi procesarea analitică pe baza comportamentului cercetabil al făptuitorilor, suspecţilor, inculpaţilor şi condamnaţilor, cum ar fi comportamentul sexual, comportamentul verbal sau comportamentul fizic, implicaţi în cele mai complexe fapte şi comparaţia cu infracţiunile sesizate, soluţionate şi nesoluţionate.
    (2) Evaluarea datelor introduse în sistemul informatic ViCLAS are ca obiective secundare:
    a) identificarea infracţiunilor care fac parte dintr-o serie la nivel naţional şi internaţional;
    b) investigarea infracţiunilor, prin raportare la cauze soluţionate sau nesoluţionate, pentru a stabili dacă acestea sunt similare cu cele deja comise, soluţionate sau nesoluţionate;
    c) coroborarea urmelor infracţiunilor, conexiunilor şi a indiciilor din dosarele vizând infracţiuni despre care se stabileşte că sunt comise în serie.


    ART. 4
    (1) Datele prelucrate în cadrul sistemului informatic ViCLAS provin din dosarele penale soluţionate sau nesoluţionate, precum şi din baze electronice de date la care are acces Poliţia Română, potrivit legii.
    (2) Datele menţionate la alin. (1) sunt completate în cadrul uneia sau a mai multor broşuri electronice ViCLAS, după caz, de către unităţile teritoriale de poliţie, şi transmise Direcţiei de investigaţii criminale - Serviciul de analiză comportamentală - Compartimentul ViCLAS, denumit în continuare Centrul ViCLAS.

    ART. 5
    În sistemul informatic ViCLAS sunt introduse:
    1. date şi informaţii privind următoarele categorii de infracţiuni:
    a) infracţiuni de omor şi infracţiuni de tentativă la omor, cu sau fără autor identificat, ori cu mobil sexual sau necunoscut ori neclar ori cu modalităţi speciale de comitere sau prognoză de repetare;
    b) infracţiuni cu praeterintenţie care au avut ca urmare moartea victimei, cu modalităţi speciale de comitere sau prognoză de repetare;
    c) infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, cu sau fără autor identificat;
    d) dispariţii de persoane, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracţiuni;
    e) infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal sau infracţiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, comise prin răpire nonparentală;
    f) infracţiuni de racolare a minorilor în scopuri sexuale;
    g) infracţiuni de ultraj contra bunelor moravuri;

    2. date şi informaţii privind cazuri de cadavre umane/ fragmente de cadavre umane cu identitate necunoscută, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracţiuni;
    3. date şi informaţii referitoare la fapte care, fără a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la pct. 1, sunt de natură sexuală şi au impact negativ psihoemoţional asupra populaţiei.


    ART. 6
    În legătură cu infracţiunile şi faptele prevăzute la art. 5, în sistemul informatic ViCLAS sunt introduse următoarele date şi informaţii:
    a) privind făptuitorii/suspecţii/inculpaţii/condamnaţii: numele şi prenumele, numele anterior, sexul, data naşterii, locul naşterii, cetăţenia, adresele de domiciliu şi reşedinţă, actuale şi anterioare, pseudonimele, imaginea facială, numărul de referinţă, astfel cum acesta este prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, aprobată prin Legea nr. 22/2013, ocupaţia şi calificările/ angajare/condiţiile de viaţă, descrierea semnalmentelor şi date comportamentale;
    b) privind persoanele dispărute: numele şi prenumele, numele anterior, sexul, data naşterii, locul naşterii, cetăţenia, adresele de domiciliu şi reşedinţă, actuale şi anterioare, ocupaţia şi calificarea/angajare/condiţiile de viaţă, descrierea semnalmentelor;
    c) privind persoanele vătămate: numele şi prenumele, numele anterioare, sexul, data naşterii, locul naşterii, cetăţenia, descrierea semnalmentelor şi adresele de domiciliu şi reşedinţă, actuale şi anterioare;
    d) privind modul de operare, mobilul infracţiunii, scopul infracţiunii;
    e) date referitoare la fapte şi la caz, inclusiv probe şi mijloace materiale de probă;
    f) date privind relaţii şi indicii, date privind obiecte şi alte date relevante, cum ar fi cele despre arme sau autovehicule implicate şi date despre administrarea cauzei.


    CAP. III
    Organizarea activităţii de culegere, introducere în sistem şi analiză a datelor
    ART. 7
    (1) Şefii serviciilor judeţene de investigaţii criminale, şeful Serviciului Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, şefii serviciilor de investigaţii criminale din cadrul structurilor subordonate ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială de competenţă s-a produs una dintre infracţiunile sau faptele prevăzute la art. 5 dispun poliţiştilor desemnaţi completarea, în termen de 30 de zile de la sesizarea infracţiunii/faptei, a broşurii/broşurilor electronice ViCLAS, precum şi înaintarea acesteia/acestora la Centrul ViCLAS.
    (2) Şefii prevăzuţi la alin. (1) verifică broşura electronică ViCLAS, sub aspectul formei, respectiv parcurgerii şi completării tuturor întrebărilor aplicabile cazului respectiv, anterior transmiterii acesteia la Centrul ViCLAS.

    ART. 8
    După primirea broşurii/broşurilor electronice ViCLAS, poliţiştii din cadrul Centrului ViCLAS procedează la verificarea criteriilor de introducere a cazurilor şi a respectării instrucţiunilor de completare a broşurii electronice ViCLAS cuprinse în ghidul practic de introducere a datelor şi efectuare a controlului calităţii datelor, precum şi la introducerea datelor în sistemul informatic ViCLAS.

    ART. 9
    (1) După introducerea datelor, poliţiştii din cadrul Centrului ViCLAS realizează interogarea sistemului informatic ViCLAS şi analizarea datelor introduse, prin intermediul opţiunilor de interogare şi a instrumentelor de analiză disponibile în sistemul informatic ViCLAS.
    (2) Interogarea sistemului informatic ViCLAS şi analizarea datelor introduse se realizează în funcţie de criterii referitoare la:
    a) aspecte comportamentale şi de psihologie a faptei;
    b) aspecte penale şi criminalistice ale faptei;
    c) aspecte geografice ale faptei.


    CAP. IV
    Transmiterea, transferul, termenele de stocare şi ştergerea datelor
    ART. 10
    (1) Transmiterea datelor şi a informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS este permisă către procurori, instanţe judecătoreşti şi unităţi de poliţie, la solicitarea scrisă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Poliţiştii din cadrul Centrului ViCLAS pot efectua transfer de date şi informaţii din sistemul informatic ViCLAS, în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale, către organe de aplicare a legii din alte state, în special cu cele care utilizează sistemul ViCLAS, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea de infracţiuni în serie pe teritoriul mai multor state, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale.
    (3) Transferul de date şi informaţii din sistemul informatic ViCLAS potrivit alin. (2) este permis numai dacă există o solicitare scrisă în acest sens.

    ART. 11
    Termenul de stocare a datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS este de 70 de ani de la momentul introducerii acestora în sistem.

    ART. 12
    (1) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la art. 11, datele şi informaţiile se şterg din sistemul informatic ViCLAS prin grija poliţiştilor din cadrul Centrului ViCLAS, la notificarea automată creată de sistemul informatic ViCLAS.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ştergerea datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS se face înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), la solicitarea organului de urmărire penală care instrumentează cauza, atunci când constată că respectivele date sau informaţii se referă la persoane identificate în mod eronat.

    ART. 13
    Toate operaţiunile asupra datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS sunt înregistrate în fişiere de acces (loguri).

    CAP. V
    Administrarea bazei de date, acordarea şi retragerea drepturilor de acces
    ART. 14
    Din partea IGPR se desemnează ca structuri responsabile cu administrarea sistemului informatic ViCLAS, conform atribuţiilor specifice, Direcţia de investigaţii criminale şi Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

    ART. 15
    Din partea PÎCCJ se desemnează ca structuri responsabile, conform atribuţiilor specifice, Secţia de urmărire penală şi criminalistică, precum şi Serviciul de tehnologia informaţiei.

    ART. 16
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei asigură găzduirea, funcţionarea şi administrarea tehnică a întregului sistem informatic ViCLAS şi a tuturor conturilor de utilizatori, în calitate de „administrator de conturi de utilizatori ViCLAS“, precum şi conectarea şi accesul din punct de vedere tehnic al utilizatorilor la sistemul informatic ViCLAS.

    ART. 17
    Accesul la sistemul informatic ViCLAS este permis numai pe bază de nume de utilizator şi parolă personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) şi (4), conform rolurilor acordate potrivit cap. VI.

    ART. 18
    Pentru înregistrarea unui utilizator, sunt obligatorii următoarele date:
    a) nume cont de utilizator, după regula: <abreviere beneficiar>_ nume_prenume;
    b) nume şi prenume;
    d) cod numeric personal;
    e) parchetul/secţia/compartimentul sau unitatea de poliţie/ subunitatea/compartimentul, după caz, în care îşi desfăşoară activitatea;
    f) parola;
    g) rolul atribuit.


    ART. 19
    Utilizatorul sistemului informatic ViCLAS este obligat:
    a) să respecte instrucţiunile de exploatare a sistemului informatic ViCLAS, disponibile în cadrul aplicaţiei;
    b) să nu divulge numele de utilizator şi parola de conectare unei alte persoane, indiferent de autoritatea acesteia ori de împrejurare;
    c) să nu lase nesupravegheată staţia de lucru şi să se deconecteze la terminarea sau întreruperea activităţii;
    d) să nu solicite drepturi pentru funcţionalităţi ale aplicaţiei pentru care nu are atribuţii prevăzute în fişa postului;
    e) să solicite dezactivarea contului în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile acordării accesului la sistemul informatic VICLAS;
    f) să semnaleze, de îndată, administratorului, după caz, apariţia oricăreia dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).


    ART. 20
    Divulgarea intenţionată sau din neglijenţă a combinaţiei „nume cont de utilizator - parolă“ sau doar a parolei atrage răspunderea disciplinară a utilizatorului sistemului informatic ViCLAS în cauză, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    (1) Retragerea accesului unui utilizator al sistemului informatic ViCLAS se face la iniţiativa utilizatorului sau a parchetului/secţiei/compartimentului sau unităţii de poliţie/subunităţii/compartimentului, după caz, în care îşi desfăşoară activitatea utilizatorul, în una dintre următoarele situaţii:
    a) există indicii că parola a fost compromisă sau utilizată fără drept;
    b) utilizatorul nu mai îndeplineşte atribuţiile legate de domeniul de activitate al sistemului informatic ViCLAS;
    c) utilizatorul nu mai deţine mijloace tehnice de conectare;
    d) utilizatorul a încălcat obligaţiile prevăzute la art. 19.

    (2) În condiţiile existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), măsura retragerii accesului este obligatorie şi se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate, prin intermediul structurilor responsabile ale PÎCCJ şi IGPR.
    (3) Accesul poate fi reacordat numai în urma analizării şi înlăturării cauzei/cauzelor ce a/au determinat retragerea acestuia.
    (4) Accesul nu se mai acordă utilizatorilor care încalcă una dintre obligaţiile prevăzute la art. 19.

    CAP. VI
    Rolurile utilizatorilor sistemului ViCLAS
    ART. 22
    (1) La nivel teritorial, poliţiştii şi procurorii prevăzuţi la alin. (2) şi (3) au rol de analist.
    (2) Poliţiştii desemnaţi din cadrul serviciilor judeţene de investigaţii criminale, birourilor de investigaţii criminale din cadrul poliţiilor de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, Serviciului omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, serviciilor de investigaţii criminale din cadrul structurilor subordonate ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au următoarele drepturi:
    a) completează broşura electronică ViCLAS, în mod direct, pentru cazurile instrumentate personal sau pe baza datelor furnizate de poliţistul de caz şi o transmit Centrului ViCLAS;
    b) pot crea un raport preliminar ViCLAS, rezultat dintr-o interogare sumară a sistemului informatic ViCLAS cu privire la eventuale legături între un caz aflat în lucru şi alte cazuri similare existente în sistem.

    (3) Procurorii desemnaţi din cadrul PÎCCJ şi ai parchetelor subordonate pot efectua interogări sumare ale sistemului informatic ViCLAS cu privire la eventuale legături între un caz aflat în lucru şi alte cazuri similare existente în sistem.

    ART. 23
    (1) Poliţiştilor din cadrul Centrului ViCLAS le sunt atribuite roluri în sistemul informatic ViCLAS, după cum urmează: specialist, manager şi administrator.
    (2) Rolul de specialist ViCLAS are următoarele drepturi:
    a) să creeze un raport ViCLAS, dacă este cazul;
    b) să valideze şi să actualizeze cazurile;
    c) să creeze şi să salveze fişe de lucru (worksheets);
    d) să efectueze interogări;
    e) să genereze rapoarte ViCLAS complete cu privire la cazuri;
    f) să genereze rapoarte statistice;
    g) să genereze rapoarte de conformitate;
    h) să genereze rapoarte analitice (ad-hoc);
    i) să repartizeze dosarele selectate unui alt analist sau unui specialist;
    j) să întocmească lista dosarelor repartizate şi nerepartizate;
    k) să creeze şi să actualizeze serii;
    l) să încarce fotografii, portrete-robot şi declaraţii;
    m) să creeze şi să salveze interogări definite de utilizatori;
    n) să vizualizeze informaţii confidenţiale (holdback).

    (3) Rolul de manager ViCLAS are drepturile prevăzute la alin. (2) şi, suplimentar, următoarele drepturi:
    a) să şteargă serii şi dosare;
    b) să încarce în sistem rapoarte despre legături potenţiale.

    (4) Rolul de administrator ViCLAS are drepturile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi, suplimentar, următoarele drepturi:
    a) să acceseze jurnalul de audit;
    b) să genereze rapoarte confidenţiale;
    c) să acceseze şi să valideze orice raport în sistemul informatic ViCLAS.

    (5) Administratorul sistemului informatic ViCLAS este şeful Serviciului de analiză comportamentală.
    (6) Utilizatorii din cadrul Centrului ViCLAS au acces la toate datele şi informaţiile prelucrate în sistemul informatic ViCLAS.

    CAP. VII
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 24
    Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic ViCLAS se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi libera circulaţie a acestor date.

    ART. 25
    (1) În cazul în care utilizatorii din cadrul unităţilor de parchet sesizează neconcordanţe între datele pe care le prelucrează prin intermediul sistemului informatic ViCLAS şi cele prelucrate în sistemele de evidenţă proprii ori cele înscrise în documentele de identitate ale cetăţenilor, aceştia solicită, în scris, Centrului ViCLAS confirmarea punctuală a acurateţei datelor, cu precizarea neconcordanţelor identificate, astfel încât eventuale măsuri care urmează să fie adoptate să nu afecteze interesele ori drepturile persoanei vizate.
    (2) PÎCCJ şi IGPR asigură exercitarea drepturilor de acces, rectificare, ştergere, restricţionare sau de opoziţie ale persoanelor vizate şi colaborează pentru asigurarea soluţionării solicitărilor acestora.
    (3) PÎCCJ şi IGPR sunt obligate ca, prin structurile responsabile prevăzute la art. 14 şi 15, să permită utilizarea sistemului informatic ViCLAS doar utilizatorilor care sunt îndreptăţiţi să prelucreze astfel de date şi informaţii.
    (4) PÎCCJ şi IGPR pot stabili, de comun acord, orice alte măsuri necesare pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi controlează modul de respectare a acestora pentru asigurarea protecţiei şi securităţii datelor furnizate.
    (5) Datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru îndeplinirea scopului prevăzut la art. 1 şi obiectivelor prevăzute la art. 3.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în sistemul informatic ViCLAS sunt introduse, cu respectarea prevederilor art. 5-7, date şi informaţii cu privire la cazurile soluţionate şi nesoluţionate, cu sau fără autor identificat, înregistrate în evidenţele Poliţiei Române după anul 1990.
    (2) Completarea broşurilor electronice ViCLAS aferente cazurilor prevăzute la alin. (1) şi înaintarea acestora la Centrul ViCLAS se fac din dispoziţia persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1), după cum urmează:
    a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin - pentru cazurile soluţionate prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) şi pct. 2;
    b) în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin - pentru cazurile soluţionate prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c)-g) şi pct. 3;
    c) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin - pentru cazurile fără autor identificat şi nesoluţionate, care privesc situaţiile prevăzute la art. 5, aflate în lucru la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    (3) Directorul Direcţiei de investigaţii criminale poate emite precizări privind modalităţile de identificare a cazurilor prevăzute la alin. (1) şi de prioritizare a activităţilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 27
    Directorul Direcţiei de investigaţii criminale poate emite precizări privind modalitatea de lucru în sistemul informatic ViCLAS, precum şi precizări în vederea optimizării şi eficientizării utilizării sistemului informatic ViCLAS de către personalul anume desemnat potrivit art. 2 alin. (3).

    ART. 28
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
                    Maria Magdalena Militaru

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016