Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 164 din 19 octombrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 164 din 19 octombrie 2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 164 din 19 octombrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016

    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se abrogă.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


           Ministrul afacerilor interne,
              Ioan-Dragoş Tudorache


    Bucureşti, 19 octombrie 2016.
    Nr. 164.


    ANEXĂ

                             REGULAMENT
       de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru
                 relaţiile cu instituţiile prefectului

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în continuare direcţia generală, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, având competenţă în domeniul monitorizării, îndrumării metodologice şi coordonării activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului.
    (2) Direcţia generală asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia generală, în domeniul său de competenţă.
    ART. 2
    Direcţia generală este subordonată ministrului afacerilor interne, denumit în continuare ministru, şi se află în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens.

    CAP. II
    Organizarea direcţiei generale

    ART. 3
    (1) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică:
    a) Conducerea;
    b) Compartimentul manageri publici;
    c) Serviciul pentru îndrumare metodologică şi coordonare;
    d) Serviciul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a verificării legalităţii;
    e) Compartimentul situaţii de urgenţă;
    f) Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative;
    g) Compartimentul suport decizional şi documente clasificate;
    h) Structura de securitate;
    i) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Organigrama direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Între structurile de specialitate ale direcţiei generale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-i) se stabilesc relaţii de cooperare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin.
    ART. 5
    (1) Activitatea desfăşurată de direcţia generală în vederea atingerii obiectivelor propuse are la bază relaţii de autoritate, de cooperare, respectiv de colaborare.
    (2) Relaţiile de autoritate ierarhică se stabilesc:
    a) între conducerea direcţiei generale şi structurile sale de specialitate, în scopul menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al direcţiei generale;
    b) între şefii structurilor de specialitate ale direcţiei generale şi personalul subordonat acestora.
    (3) Direcţia generală are relaţii de autoritate funcţională şi de coordonare cu instituţiile prefectului, în scopul:
    a) desfăşurării unitare a activităţii instituţiilor prefectului;
    b) asigurării îndrumării instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne;
    c) monitorizării îndeplinirii de către instituţiile prefectului a atribuţiilor specifice şi a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului.
    (4) Relaţiile de cooperare ale direcţiei generale se stabilesc cu alte structuri din cadrul aparatului central al ministerului, instituţii şi structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, respectiv unităţi din subordinea acestora.
    (5) Relaţiile de colaborare ale direcţiei generale se stabilesc cu autorităţi publice, instituţii şi alte organizaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
    (6) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 6
    (1) Sistemul informaţional-decizional derulat în cadrul direcţiei generale este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Legătura dintre componenta decizională şi cea informaţională a sistemului prevăzut la alin. (1) se prezintă astfel:
    a) la intrare, componenta informaţională furnizează componentei decizionale informaţia pe care aceasta din urmă o transmite spre prelucrare structurilor de specialitate ale direcţiei generale;
    b) la ieşire, componenta informaţională dirijează deciziile luate în cadrul componentei decizionale pentru a fi executate şi aplicate de către structurile de specialitate ale direcţiei generale, respectiv instituţiile prefectului;
    c) componenta informaţională presupune existenţa un circuit intern de informaţii.
    (3) Componenta informaţională şi cea decizională sunt cuplate, variabilele de intrare ale uneia fiind variabilele de ieşire ale celeilalte.
    ART. 7
    Personalul direcţiei generale este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, repartizaţi pe domenii de activitate.
    ART. 8
    (1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care face parte.
    (2) Personalul direcţiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.

    CAP. III
    Obiectivele şi atribuţiile direcţiei generale

    ART. 9
    Principalele obiective ale direcţiei generale sunt:
    a) asigurarea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului;
    b) perfecţionarea activităţii instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate;
    c) creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prestate de instituţiile prefectului.
    ART. 10
    (1) Direcţia generală are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului;
    b) îndrumarea metodologică prin asigurarea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului;
    c) coordonarea unor activităţi ale structurilor de specialitate din cadrul instituţiilor prefectului;
    d) prelucrarea de informaţii referitoare la modul de gestionare a problematicilor din diferite sectoare de activitate ale instituţiilor prefectului;
    e) implementarea activităţilor stabilite pentru "partea A" a Proiectului de diminuare a riscurilor producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, implementarea proiectelor realizate la nivelul direcţiei generale, precum şi acordarea de consultanţă pentru proiectele cu finanţare externă derulate la nivelul instituţiilor prefectului.
    (2) Pe linie de monitorizare, direcţia generală are atribuţii, în principal, cu privire la organizarea şi desfăşurarea în cadrul instituţiilor prefectului a următoarelor activităţi:
    a) verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi sesizarea instanţei de contencios administrativ în situaţia în care acestea sunt considerate ilegale;
    b) gestionarea problematicilor din domeniul serviciilor publice deconcentrate;
    c) derularea procedurilor administrative în relaţia prefectului cu autorităţile administraţiei publice locale;
    d) respectarea regimului juridic al autonomiei locale;
    e) utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative.
    (3) Pe linie de îndrumare metodologică şi coordonare, direcţia generală are ca atribuţii principale realizarea de către prefecţi, într-un mod coerent şi unitar, a:
    a) atribuţiilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;
    b) monitorizării modului de realizare a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, politici publice şi strategii, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz;
    c) sarcinilor dispuse de către Guvern sau de către conducerea ministerului în urma desfăşurării videoconferinţelor cu prefecţii.
    (4) Pe linie de prelucrare a datelor şi informaţiilor primite de la instituţiile prefectului, direcţia generală are ca principale atribuţii:
    a) întocmirea de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă, pe baza datelor transmise de către prefecţi;
    b) analizarea problemelor întâmpinate de către prefecţi, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, în vederea informării conducerii direcţiei generale.
    (5) Direcţia generală exercită şi alte atribuţii, după cum urmează:
    a) pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru modificarea raporturilor de serviciu ale acestora;
    b) verificarea ordinelor cu caracter normativ emise de către prefecţi, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;
    c) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României, în domeniul său de competenţă;
    d) participarea la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiilor prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;
    e) verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului.

    CAP. IV
    Conducerea direcţiei generale

    ART. 11
    (1) Conducerea direcţiei generale este exercitată de către directorul general, ajutat de doi directori generali adjuncţi.
    (2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în coordonarea secretarului de stat desemnat. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general.
    ART. 12
    (1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau în cadrul ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului.
    (2) Directorul general poate delega atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi sau altor persoane din subordine, în condiţiile legii.
    (3) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc potrivit organigramei.
    (4) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare Unitatea de management al proiectului, funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.
    ART. 13
    În baza şi executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat desemnat, emise conform competenţelor, directorul general poate emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii privind activitatea instituţiilor prefectului.
    ART. 14
    Directorul general reprezintă direcţia generală în relaţiile cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului şi cu structuri aflate în subordinea sau în cadrul ministerului, cu autorităţi publice din administraţia publică centrală şi locală, cu instituţii publice, precum şi cu organizaţii ale societăţii civile.
    ART. 15
    (1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, în faţa ministrului şi a secretarului de stat coordonator, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.
    (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţia generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.
    ART. 16
    Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor, în faţa directorului general de activitatea serviciilor şi compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse/delegate de către directorul general.

    CAP. V
    Obiectivele şi atribuţiile structurilor din cadrul direcţiei generale

    SECŢIUNEA 1
    Obiectivul şi atribuţiile Compartimentului manageri publici

    ART. 17
    (1) Obiectivul general al Compartimentului manageri publici îl reprezintă transferul de cunoştinţe către celelalte structuri din cadrul direcţiei generale şi către instituţiile prefectului în vederea proiectării şi implementării procedurilor şi activităţilor necesare creşterii eficienţei actului administrativ.
    (2) Compartimentul manageri publici se subordonează nemijlocit directorului general.
    ART. 18
    Compartimentul manageri publici are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea proiectelor de politici publice şi a altor documente privind activitatea direcţiei generale şi a instituţiilor prefectului;
    b) elaborarea de strategii, planuri de acţiune şi alte documente de politici publice, în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale direcţiei generale;
    c) asigurarea diseminării, la nivelul personalului de conducere al direcţiei generale, de concepte şi componente ale managementului public modern;
    d) monitorizarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei generale;
    e) sprijinirea responsabililor din cadrul instituţiilor prefectului în vederea elaborării programelor proprii de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi coordonarea activităţilor de monitorizare a implementării acestor programe;
    f) formularea de propuneri de îmbunătăţire a activităţii direcţiei generale prin introducerea de instrumente de lucru specifice;
    g) monitorizarea modului de aplicare de către prefecţi a politicilor publice cuprinse în strategii şi alte documente programatice de la nivel naţional;
    h) elaborarea de observaţii şi propuneri în vederea întocmirii proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României;
    i) elaborarea de observaţii şi propuneri la proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi la proiectele altor acte normative care privesc activitatea instituţiilor prefectului sau a ministerului în relaţia cu acestea;
    j) identificarea ariilor care ar putea beneficia de finanţare din fonduri structurale sau, după caz, evaluarea proiectelor cu finanţare externă din domeniul de activitate al instituţiilor prefectului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectivul şi atribuţiile Serviciului pentru îndrumare metodologică şi coordonare

    ART. 19
    Obiectivul general al Serviciului pentru îndrumare metodologică şi coordonare îl reprezintă asigurarea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului.
    ART. 20
     - Serviciul pentru îndrumare metodologică şi coordonare are următoarele atribuţii principale:
    a) îndrumarea şi coordonarea activităţii instituţiilor prefectului pentru aplicarea într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;
    b) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;
    c) asigurarea evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale în care este necesară organizarea de alegeri locale parţiale şi a colegiilor uninominale unde sunt vacantate mandate de parlamentar;
    d) elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru stabilirea datei şi pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale, locale şi parlamentare;
    e) sprijinirea activităţii instituţiilor prefectului în vederea îndeplinirii la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, strategii şi politici publice;
    f) îndrumarea şi coordonarea instituţiilor prefectului cu privire la organizarea activităţii colegiilor prefecturale, a comitetelor, comisiilor ori a altor structuri, constituite prin ordin al prefectului, cu excepţia celor prevăzute de legile speciale din domeniul proprietăţii şi cel al situaţiilor de urgenţă;
    g) asigurarea aplicării la nivelul instituţiilor prefectului, într-un mod coerent şi unitar, a legislaţiei în ceea ce priveşte principalele activităţi desfăşurate, prin întocmirea de circulare pentru stabilirea direcţiilor de acţiune;
    h) sprijinirea instituţiilor prefectului în domeniul monitorizării şi analizării situaţiei şi evoluţiei stării generale economice, sociale, culturale în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti;
    i) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României;
    j) participarea la elaborarea de observaţii şi propuneri la proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiilor prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;
    k) verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, repartizate spre soluţionare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obiectivul şi atribuţiile Serviciului pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a verificării legalităţii

    ART. 21
    Obiectivul general al Serviciului pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a verificării legalităţii îl reprezintă cunoaşterea modului de organizare şi sprijinirea instituţiilor prefectului în desfăşurarea principalelor activităţi.
    ART. 22
    Serviciul pentru monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a verificării legalităţii are următoarele atribuţii principale:
    a) acordarea de sprijin instituţiilor prefectului în legătură cu organizarea şi desfăşurarea activităţii de verificare a respectării, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, a Constituţiei României, republicată, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative;
    b) monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare în cadrul instituţiilor prefectului a activităţii de verificare a legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi sesizarea instanţei de contencios administrativ în situaţia în care acestea sunt considerate ilegale;
    c) monitorizarea modului de gestionare de către instituţiile prefectului a problematicii specifice serviciilor publice deconcentrate;
    d) sprijinirea instituţiilor prefectului cu privire la respectarea la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti a regimului general al autonomiei locale, precum şi la derularea procedurilor administrative în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale;
    e) monitorizarea activităţii instituţiilor prefectului cu privire la asigurarea şi verificarea modului de îndeplinire de către primari, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene a principalelor atribuţii delegate şi exercitate de către aceştia în numele statului, precum şi în ceea ce priveşte problematica specifică minorităţilor naţionale;
    f) monitorizarea şi analizarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative;
    g) verificarea ordinelor cu caracter normativ transmise de către prefecţi, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;
    h) verificarea documentaţiei transmise de către prefecţi şi elaborarea proiectului de aviz al ministerului pentru înfiinţarea/desfiinţarea de oficii prefecturale, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale;
    i) verificarea datelor de interes public referitoare la unele activităţi ale direcţiei generale, respectiv ale instituţiilor prefectului ce urmează a fi publicate pe paginile de internet şi intranet ale ministerului;
    j) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României;
    k) participarea la elaborarea de observaţii şi propuneri la proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiilor prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;
    l) verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, repartizate spre soluţionare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obiectivul şi atribuţiile Compartimentului situaţii de urgenţă

    ART. 23
    Obiectivul general al Compartimentului situaţii de urgenţă îl reprezintă identificarea problemelor specifice gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti.
    ART. 24
    Compartimentul situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:
    a) analizarea problemelor întâmpinate de către prefecţi, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, în vederea informării conducerii direcţiei generale şi secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;
    b) identificarea problemelor specifice gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, a căror soluţionare este în competenţa ministerelor ori a altor organe ale administraţiei publice centrale, în vederea întocmirii corespondenţei aferente;
    c) întocmirea de informări, note, rapoarte şi sinteze privind cheltuielile aferente operaţiunilor de urgenţă şi lucrărilor de reabilitare la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, în vederea accesării Fondului Solidaritatea al Uniunii Europene;
    d) elaborarea, împreună cu celelalte structuri ale direcţiei generale, de materiale de analiză necesare dispunerii unor măsuri care să asigure aplicarea în mod unitar a prevederilor legale şi îmbunătăţirea activităţii instituţiilor prefectului;
    e) participarea, la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale;
    f) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României;
    g) participarea la elaborarea de observaţii şi propuneri la proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;
    h) verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, repartizate spre soluţionare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obiectivul şi atribuţiile Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative

    ART. 25
    Obiectivul general al Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative îl reprezintă analiza informaţiilor privind activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului în diferite sectoare de activitate, în vederea eficientizării acestora.
    ART. 26
    Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative are următoarele atribuţii principale:
    a) prelucrarea, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, a datelor transmise de către instituţiile prefectului şi întocmirea de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă;
    b) întocmirea şi transmiterea de circulare către instituţiile prefectului privind aplicarea unitară a unor hotărâri sau decizii guvernamentale, precum şi a sarcinilor stabilite în videoconferinţele cu prefecţii;
    c) monitorizarea activităţii prefecţilor cu privire la îndeplinirea sarcinilor dispuse de către Guvern sau de către conducerea ministerului în urma desfăşurării videoconferinţelor cu prefecţii, în vederea informării conducerii direcţiei generale;
    d) pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor şi ale actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora, precum şi asigurarea evidenţei actelor administrative referitoare la modificările intervenite în legătură cu raporturile de serviciu ale prefecţilor şi subprefecţilor;
    e) sprijinirea instituţiilor prefectului în vederea implementării legislaţiei de la nivel comunitar, în baza corespondenţei cu ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale competente;
    f) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României;
    g) participarea la elaborarea de observaţii şi propuneri la proiectele de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea;
    h) verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, repartizate spre soluţionare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Obiectivul şi atribuţiile Compartimentului suport decizional şi documente clasificate

    ART. 27
    (1) Obiectivul general al Compartimentului suport decizional şi documente clasificate îl reprezintă asigurarea derulării în condiţii optime a procesului managerial şi a gestionării documentelor, inclusiv a celor clasificate, în cadrul direcţiei generale, iar obiectivele specifice sunt planificarea şi organizarea activităţilor de analiză, respectiv asigurarea managementului informaţiilor.
    (2) Compartimentul suport decizional şi documente clasificate are următoarele atribuţii principale:
    a) asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării proceselor de management şi de execuţie în cadrul direcţiei generale;
    b) primirea, înregistrarea, evidenţa, înaintarea către conducerea direcţiei generale a corespondenţei, inclusiv a celei electronice, clasificarea, ordonarea, precum şi repartizarea corespondenţei pe baza rezoluţiei conducerii direcţiei generale, respectiv a şefilor structurilor de specialitate din cadrul direcţiei generale;
    c) evidenţierea tuturor lucrărilor cu termen, în vederea informării conducerii direcţiei generale cu privire la stadiul de soluţionare a acestora;
    d) asigurarea expedierii corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală şi a lucrărilor întocmite în cadrul direcţiei generale;
    e) asigurarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmiterea dispoziţiilor luate în cadrul acestora către structurile de specialitate ale direcţiei generale;
    f) preluarea notelor telefonice şi a e-mailurilor adresate direcţiei generale;
    g) întocmirea şi actualizarea agendei zilnice de activităţi a conducerii direcţiei generale;
    h) întocmirea şi actualizarea periodică a calendarului de evenimente, în funcţie de regimul acestora - interne sau externe instituţiei;
    i) ordonarea întâlnirilor cu persoanele din interiorul/exteriorul direcţiei generale şi selectarea audienţelor;
    j) organizarea activităţii de primire în audienţă la directorul general şi asigurarea evidenţei modului de soluţionare a problemelor sesizate;
    k) întocmirea şi actualizarea listelor utile - numere de telefon, adrese ale personalului direcţiei generale etc.;
    l) asigurarea bunei desfăşurări a evenimentelor profesionale prin îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor;
    m) asigurarea în cadrul direcţiei generale a activităţii de informare-documentare;
    n) asigurarea activităţilor necesare funcţionării grupurilor de lucru şi a şedinţelor organizate la nivelul direcţiei generale;
    o) asigurarea clasării, îndosarierii şi arhivării lucrărilor primite şi soluţionate, respectiv a celor create în cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general;
    p) întocmirea nomenclatoarelor arhivistice, pentru documente neclasificate şi clasificate, ale direcţiei generale şi constituirea, anual, a arhivei neoperative şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Atribuţiile Structurii de securitate

    ART. 28
    Structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat şi desfăşoară activităţile necesare implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale.
    ART. 29
    Structura de securitate are următoarele atribuţii:
    a) punerea în aplicare şi verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate în direcţia generală;
    b) întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, pe care îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi aprobării directorului general, şi acţionarea în vederea aplicării acestuia;
    c) coordonarea activităţilor de protecţie a informaţiilor clasificate desfăşurate de personalul direcţiei generale în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    d) asigurarea relaţionării cu Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
    e) monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi a modului de reglementare a acestora în cadrul direcţiei generale;
    f) consilierea conducerii direcţiei generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informarea conducerii direcţiei generale şi Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi formularea de propuneri de măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordarea de sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizarea, în colaborare cu Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, de activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigurarea păstrării, organizarea şi actualizarea, cu caracter permanent, a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru personalul direcţiei generale;
    k) întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de direcţia generală, pe clase şi niveluri de secretizare;
    l) prezentarea directorului general de propuneri pentru stabilirea sectoarelor şi a locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate;
    m) efectuarea, cu aprobarea conducerii direcţiei generale, de controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    n) asigurarea implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii din cadrul direcţiei generale;
    o) exercitarea de alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Obiectivul şi atribuţiile Unităţii de management al proiectului

    ART. 30
    Obiectivul general al Unităţii de management al proiectului îl reprezintă asigurarea de sprijin şi consultanţă pentru proiecte finanţate din fonduri externe derulate de către instituţiile prefectului în domeniile de competenţă specifice direcţiei generale şi diminuarea riscurilor producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă.
    ART. 31
    Unitatea de management al proiectului are următoarele atribuţii principale:
    a) implementarea activităţilor stabilite pentru "partea A" a Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, conform planului de implementare şi documentului de evaluare a Proiectului;
    b) derularea proiectelor finanţate din fonduri externe în domeniul diminuării riscurilor producerii calamităţilor naturale şi al pregătirii pentru situaţii de urgenţă, precum şi în celelalte domenii de competenţă ale direcţiei generale;
    c) asigurarea de sprijin şi acordarea de consultanţă pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe de către instituţiile prefectului, conform solicitărilor şi competenţelor specifice direcţiei generale;
    d) realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului pe linia raportării, monitorizării şi evaluării progresului proiectelor derulate, finanţate din fonduri externe, precum şi a celor referitoare la monitorizarea financiară a acestora, în baza datelor furnizate de structura de profil, în conformitate cu termenii agreaţi cu instituţia finanţatoare;
    e) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea derulării procedurilor de achiziţie de bunuri, servicii şi servicii de consultanţă şi participarea în comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu planurile de achiziţii ale proiectelor;
    f) asigurarea derulării şi executării contractelor încheiate, prin coordonarea în mod direct a activităţii consultanţilor sau furnizorilor;
    g) asigurarea secretariatelor grupurilor de lucru formate din specialişti, desemnaţi de instituţiile implicate în proiecte finanţate din fonduri externe, inclusiv pe cel al Comitetului de coordonare a implementării Sistemului integrat de management informaţional pentru situaţii de urgenţă;
    h) îndrumarea, coordonarea şi asigurarea de asistenţă pe perioada derulării proiectelor finanţate din fonduri externe, implementate de către instituţiile prefectului în domeniile de competenţă ale ministerului;
    i) identificarea posibilităţilor legale, întocmirea documentaţiei specifice şi predarea către beneficiari a rezultatelor, soluţiilor şi echipamentelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe, după finalizarea acestora;
    j) asigurarea derulării contractelor de garanţie şi mentenanţă a sistemelor achiziţionate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe;
    k) colaborarea cu structura de profil a direcţiei generale, care monitorizează situaţiile de urgenţă;
    l) arhivarea şi predarea documentelor proiectelor finanţate din fonduri externe.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 32
    Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.
    ART. 33
    Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.
    ART. 34
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
la regulament


                                   ORGANIGRAMA
       Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului


................................
. UMP*1) . ┌──────────────────┐
.de diminuarea riscurilor în . │ │
.cazul procedurii calamităţilor. │ DIRECTOR GENERAL ├───────────┐
.naturale şi pregătirea pentru . │ │ │
.situaţii de urgenţă . └───────┬──────────┘ v
. . │ ┌───────────┐
................................ │ │ MANAGERI │
                                                   │ │ PUBLICI*2)│
                                                   │ └───────────┘
                  ┌────────────────────────────────┼──────────────────────┐
                  │ │ │
                  v │ v
       ┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ┌────────────┐
       │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│ │ │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT├──►│STRUCTURA DE│
       └──────────┬─────────────┘ │ └────────────┬───────────┘ │ SECURITATE │
                  │ │ │ └────────────┘
      ┌───────────┴────────────┐ │ ┌──────────┴───────────────────┐
      ▼ ▼ │ ▼ │
 ┌───────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐ │
 │SITUAŢII DE│ │SERVICIUL PENTRU ÎNDRUMARE│ │ │ SERVICIUL PENTRU │ ▼
 │URGENŢĂ*3) │ │METODOLOGICĂ ŞI COORDONARE│ │ │MONITORIZAREA SERVICIILOR │ ┌─────────────────┐
 └───────────┘ └──────────────────────────┘ │ │PUBLICE DECONCENTRATE ŞI A│ │ANALIZE, SINTEZE │
                                                   │ │ VERIFICĂRII LEGALITĂŢII │ │ŞI ELABORARE ACTE│
                                                   │ └──────────────────────────┘ │ADMINISTRATIVE*4)│
                                                   │ └─────────────────┘
                                                   ▼
                                         ┌────────────────────────┐
                                         │ SUPORT DECIZIONAL ŞI │
                                         │DOCUMENTE CLASIFICATE*5)│
                                         └────────────────────────┘


──────────
    *1) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă;
    *2), *3), *4), *5) - La nivel de compartiment
──────────
    ANEXA 2
la regulament


                              DIAGRAMA
        principalelor relaţii ale Direcţiei generale pentru
             relaţiile cu instituţiile prefectului


                         ┌──────────────────┐
                         │ MINISTRU │
                         └─────────┬────────┘
                                   ▌
                                   ▌
                        ┌──────────┴─────────┐
                        │ SECRETAR DE STAT │
                        │ │
                        └────────┬───┬───────┘
                                 ▌ .
                                 ▌ .
                                 ▌ .
                                 ▼ ▼
  ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
  │ │ │ │ │ALTE STRUCTURI DIN CADRUL │
  │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │APARATULUI CENTRAL AL MAI │
  │ AUTORITĂŢI │ │ PENTRU RELAŢIILE │ │ŞI INSTITUŢII ŞI STRUCTURI│
  │ PUBLICE │ │ CU INSTITUŢIILE │ │AFLATE ÎN SUBORDINEA/ │
  │ INSTITUŢII, │◄-.-.-►│ PREFECTULUI │◄-------►│COORDONAREA MAI, UNITĂŢI │
  │ ORGANIZAŢII │ │ │ │DIN SUBORDINEA ACESTORA │
  └───────────────┘ └─────┬──────────────┘ └──────────────────────────┘
                                │
                                │
                                ▼
                           ┌─────────────────┐
                           │ INSTITUŢIILE │
                           │ PREFECTULUI │
                           └─────────────────┘


                                                   LEGENDĂ

                         linia îngroşată = Relaţii de autoritate ierarhică

                                   ....... Relaţii de coordonare

                                   _______ Relaţii de autoritate funcţională şi de
                                           coordonare

                                   ------- Relaţii de cooperare

                                   -.-.-.- Relaţii de colaborare    ANEXA 3
la regulament


                  SISTEMUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL
         în cadrul Direcţiei generale pentru relaţiile cu
                   instituţiile prefectului
──────────
    *) Notă CTCE:
    Anexa nr. 3 Sistemul informaţional-decizional se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 1 noiembrie la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
─────────


                           ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016