Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 161 din 31 iulie 2012  privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 161 din 31 iulie 2012 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, precum si pentru nerespectarea eco-conditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2012

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2012

    În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 15.212 din 6 iunie 2012 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA),
    în baza prevederilor:
    - Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    - art. 1 din Acordul-cadru de delegare pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, încheiat la data de 4 octombrie 2007 între APDRP şi APIA, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2012 aferente măsurilor 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemele de sancţiuni specifice, după cum urmează:
    1. Sistemul de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană", prevăzut în anexa nr. 1;
    2. Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2012 în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente Pilonului I, respectiv schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plăţile naţionale directe complementare - PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană, se aprobă sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii, prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 2
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
________
    *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 31 iulie 2012.
    Nr. 161.

    ANEXA 1


                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
       pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi
       212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană"

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurilor 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană", depuse de fermieri pentru campania 2012, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa/intenţia;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, conform fişelor tehnice ale măsurilor 211 şi 212 din Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR).
    Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │F. sancţiuni multianuale │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, şi anume:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului;
    - exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată.
    Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 hectare, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţă determinată.
    e) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinată sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la plată, pentru anul respectiv, pe măsura respectivă.
    f) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţă determinată.
    În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu, procentul de depăşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate


 ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │ Criterii de eligibilitate │ Indicator (modalitatea de control*) │ Sancţiune │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Suprafaţa minimă agricolă utilizată este │Control vizual/Sistemul integrat de │Nu se permite primirea angajamentului │
 │de 1 ha. │administrare şi control - Integrated │şi/sau a cererii de plată./Este exclus│
 │ │Administration and Control System (IACS)/ │de la plată aplicantul care nu │
 │ │vizită pe teren (în cazul includerii în │îndeplineşte acest criteriu. │
 │ │eşantion pentru măsurarea suprafeţelor) │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Parcela minimă solicitată pentru plată │Control vizual/IACS/vizită pe teren (în │Nu se permite primirea angajamentului │
 │este de minimum 0,3 ha (în cazul viilor, │cazul includerii în eşantion pentru │şi/sau a cererii de plată./Este │
 │livezilor, culturilor de hamei, │măsurarea suprafeţelor) │exclusă de la plată parcela care nu │
 │pepinierelor pomicole, pepinierelor │ │îndeplineşte acest criteriu. │
 │viticole şi arbuştilor fructiferi │ │ │
 │suprafaţa minimă a parcelelor trebuie │ │ │
 │să fie de cel puţin 0,1 ha). │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Semnarea şi menţinerea angajamentului │Control vizual în primul an/vizită pe │Nu se permite primirea cererii de │
 │privind continuitatea activităţii │teren pe toată perioada angajamentului (în │plată dacă nu a fost semnat │
 │agricole pe o perioadă de 5 ani de la │cazul includerii în eşantion) │angajamentul./Se exclude de la plată │
 │data efectuării primei plăţi aferente │ │fermierul care nu îşi menţine │
 │acestei măsuri. │ │angajamentul pe 5 ani. │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Utilizarea în comun de către mai mulţi │Control vizual/IACS/vizită pe teren (în │Este exclusă de la plată suprafaţa │
 │fermieri a păşunilor comunale. │cazul includerii în eşantion) │pentru care nu au fost prezentate │
 │ │ │documentele pentru îndeplinirea │
 │ │ │acestui criteriu. Nu se permite │
 │ │ │primirea angajamentului în primul an, │
 │ │ │dacă prin excluderea suprafeţelor care│
 │ │ │nu îndeplinesc acest criteriu │
 │ │ │exploataţia devine neeligibilă. Se │
 │ │ │aplică sancţiune de 3% din suma │
 │ │ │rămasă. │
 ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │În cazul utilizării în comun a păşunilor │Control vizual/IACS/vizită pe teren (în │Se permite primirea angajamentului │
 │aferente unor forme asociative de │cazul includerii în eşantion) │doar pentru suprafeţele pentru care │
 │proprietate │ │membrii asociaţiei au semnat că │
 │ │ │solicită plata prin intermediul │
 │ │ │asociaţiei. Este exclusă de la plată │
 │ │ │suprafaţa pe care nu se îndeplineşte │
 │ │ │acest criteriu. │
 └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
------
   *) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.


    În cazul nerespectării unui criteriu de eligibilitate, se aplică o sancţiune de 3% din suma rămasă după aplicarea sancţiunilor anterioare, începând cu cel de-al II-lea an de la semnarea angajamentului.
    În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    În cazul în care nerespectarea rezultă din nereguli comise intenţionat, fermierul este exclus de la măsura respectivă atât pe durata anului respectiv, cât şi pe durata anului următor.
    Angajamentele asumate pe o perioadă de 5 ani nu sunt condiţionate de menţinerea aceleiaşi suprafeţe pe durata celor 5 ani. Suprafeţele pentru care se solicită anual sprijin pot varia ca dimensiune sau locaţie, plăţile efectuându-se în funcţie de suprafaţa pentru care se aplică anual, cu condiţia amplasării într-o zonă defavorizată, desemnată în cadrul PNDR.
    În cazul în care fermierul nu mai deţine suprafaţa de teren aflată într-o zonă defavorizată, pe care a desfăşurat activităţi agricole, acestuia nu i se vor solicita returnarea sumelor primite în anii anteriori pe suprafaţa aflată sub angajament.
    În cazul în care fermierul nu mai desfăşoară activităţi agricole pe suprafaţa de teren pe care o deţine şi care se află într-o zonă defavorizată, se consideră ca acesta nu mai respectă angajamentul şi i se va solicita returnarea sumelor primite în anii anteriori pe suprafaţa aflată sub angajament.
    Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în UAT-uri eligibile şi au trecut în UAT-uri neeligibile, ca urmare a actualizării LPIS, trebuie întrerupte, fără a fi necesară recuperarea sumelor plătite fermierilor în anii precedenţi, înainte de trecerea suprafeţelor din UAT-uri eligibile în UAT-uri neeligibile.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Data-limită de depunere a cererii de plată este 16 mai.
    Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică o sancţiune de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul fermierul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fara aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai a anului de depunere a cererii. Introducerea unei modificări pentru cerere după data- limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.
    Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, fermierul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, fermierul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    În cazul în care fermierul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz, fermierului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor
    În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3% dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%
    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.

    E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    În cazul măsurilor 211 şi 212, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 1 - SMR 5), în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 6 - SMR 8), în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau exclusă.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului în cadrul măsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune, în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
    Nerespectarea intenţionată
    Dacă fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform Tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maxim 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform Tabelelor nr. 1 şi 3).
    În cazul nerespectării intenţionate, fermierul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform Tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, fermierul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.

    I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Cerinţele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-a repetiţie│
 │ │ │ │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5)│
 │ │ │0-10% din numărul de animale deţinute de către │
 │ │ │fermier (SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ │ │(SMR 1-5) │
 │ │ │>10-20% din numărul de animale deţinute de către │
 │ │ │fermier (SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │>20% din numărul de animale deţinute de către │
 │ │ │fermier (SMR 6-8) │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiintează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiintează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2012.
    SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi
    SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 01.01.2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2016.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform Tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privid menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permenente sunt prezentate în Tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa**) │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-a repetiţie│
 │ │ │ │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiintează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiintează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    GAEC 4 se aplică începând cu anul 2009.
    GAEC 6 şi GAEC 11 se aplică începând cu anul 2010.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform Tabelului nr. 3, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    III. I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A) "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru SMR-urile 15;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru SMR-urile 6-8;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.

    B) "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu", sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu"este datorată repetiţiei, este:
    * pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    * de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este d 20%;
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

    F. Sancţiuni multianuale
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la punctul A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor literele d şi f se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se reţin din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de agenţia responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul fermier.
    În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anuleaza datoria fermierului.


    ANEXA 2

         Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 "Plăţi de agro-mediu"

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" depuse de fermieri pentru campania 2012, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa/intenţia;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi │
 │specifice │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │F. sancţiuni multianuale │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, şi anume:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului;
    - exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

    A) Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 hectare, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.
    e) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată, cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinată sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la plată pentru anul respectiv, pe pachetul respectiv.
    f) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţă determinată.
    În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de depăşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Codul │ Tipul sancţiunii │
 │sancţiunii│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1 │Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet*)│
 │ │pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2 │Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet*)│
 │ │pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3 │Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*)│
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe │
 │ │pachet*, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet,│
 │ │fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în │
 │ │plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe │
 │ │pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la toată măsura pe│
 │ │anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze │
 │ │toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment │
 │ │(pentru anii anteriori). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │7 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la plată de la │
 │ │toată măsura pe anul respectiv şi în plus pentru anul următor pe │
 │ │toată măsura. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul│
 │ │respectiv până la acel moment; în acest caz, se consideră că din │
 │ │intenţie fermierul nu a respectat condiţiile. │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
------
    *) În cazul pachetelor 3 şi 5, sancţiunea se aplică pe subpachet.    Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.
    În cazul nivelelor 5, 6 şi 7 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    Pachetul 2 se poate aplica doar opţional adăugat la pachetul 1. Aceasta nu înseamnă însă că sancţiunile sunt corelate în vreun fel între cele două pachete. Încălcarea pachetului 2 care ar conduce la aplicarea unei sancţiuni sau excluderi de la plată pe anul respectiv de la acest pachet nu înseamnă că acest lucru are implicaţii în plata pachetului 1. Doar în cazul în care fermierul încalcă grav, intenţionat şi în mod repetat pachetul 2 va fi exclus de la plată şi pentru celelalte pachete de agro-mediu.
    Gravitatea se consideră atunci când fermierul nu respectă minimum 3 cerinţe de punctaj minim 2 sau minimum două cerinţe de punctaj minim 3, caz în care acesta va primi un punct în plus la sancţiunea maximă atribuită stabilită pentru cerinţele respective, dar numărul sancţiunii să nu fie mai mult de 7.
    În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    Intenţia se determină la a doua repetiţie a unei cerinţe nerespectate.


 ┌────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
 │ │Valoarea plăţii│ Criterii de │ Indicator │ Condiţia de │ Sancţiune │
 │ │ compensatorii │ eligibilitate │(modalitatea de control*)│aplicare a sancţiunii│ │
 ├────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │Generale │ │Suprafaţa minimă │Control vizual/Sistemul │ │Nu se permite primirea│
 │ │ │agricolă utilizată│integrat de administrare │ - │angajamentului şi/sau │
 │ │ │de fermier este de│şi control - Integrated │ │a cererii de plată./ │
 │ │ │1 ha. │Administration and │ │Este exclus de la │
 │ │ │ │Control System (IACS)/ │ │plata de agro-mediu │
 │ │ │ │vizita pe teren (în │ │aplicantul care nu │
 │ │ │ │cazul includerii în │ │îndeplineşte acest │
 │ │ │ │eşantion pentru măsurarea│ │criteriu. │
 │ │ │ │suprafeţelor) │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Parcela minimă │Control vizual/IACS/ │ │Nu se permite primirea│
 │ │ │solicitată pentru │vizită pe teren (în cazul│ - │angajamentului şi/sau │
 │ │ │plată este de │includerii în eşantion │ │a cererii de plată./ │
 │ │ │0,3 ha (0,1 ha │pentru măsurarea │ │Este exclusă de la │
 │ │ │pentru vii şi │suprafeţelor) │ │plată parcela care nu │
 │ │ │livezi, arbuşti │ │ │îndeplineşte acest │
 │ │ │fructiferi, hamei,│ │ │criteriu. │
 │ │ │pepiniere pomicole│ │ │ │
 │ │ │şi viticole; │ │ │ │
 │ │ │0,3 ha pentru │ │ │ │
 │ │ │Pachetele 1 şi 2 │ │ │ │
 │ │ │în cazul │ │ │ │
 │ │ │livezilor │ │ │ │
 │ │ │tradiţionale │ │ │ │
 │ │ │utilizate │ │ │ │
 │ │ │extensiv: 0,1 ha │ │ │ │
 │ │ │pentru │ │ │ │
 │ │ │Pachetul 5 în │ │ │ │
 │ │ │cazul livezilor │ │ │ │
 │ │ │tradiţionale │ │ │ │
 │ │ │utilizate │ │ │ │
 │ │ │extensiv). │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Semnarea şi menţi-│Control vizual în primul │ - │Nu se permite primirea│
 │ │ │nerea angajamentu-│an/vizită pe teren (în │ │cererii de plată dacă │
 │ │ │lui pe o perioadă │cazul includerii în │ │nu a fost semnat │
 │ │ │de 5 ani de la │eşantion) │ │angajamentul./Se │
 │ │ │data semnării**) │ │ │exclude de la plată │
 │ │ │ │ │ │fermierul care nu îşi │
 │ │ │ │ │ │menţine angajamentul │
 │ │ │ │ │ │pe 5 ani. │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Respectarea │Control vizual/vizită pe │ - │Nu se permite primirea│
 │ │ │cerinţelor minime │teren (în cazul │ │cererii de plată dacă │
 │ │ │pe suprafaţa │includerii în eşantion │ │nu a fost semnat │
 │ │ │întregii ferme │pentru verificarea │ │angajamentul. │
 │ │ │ │cerinţelor) │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Respectarea │Control vizual/vizită pe │ - │Nu se permite primirea│
 │ │ │cerinţelor speci- │teren (în cazul │ │cererii de plată dacă │
 │ │ │fice fiecărui pa- │includerii în eşantion │ │nu a fost semnat │
 │ │ │chet pentru care │pentru verificarea │ │angajamentul. │
 │ │ │aplică │cerinţelor) │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Ţinerea evidenţei │Vizită pe teren │Nerespectarea │2 (lipsa caietului de │
 │ │ │activităţilor │ │criteriului │agromediu pentru anii │
 │ │ │agricole │ │ │precedenţi, dar şi │
 │ │ │ │ │ │necompletarea sau │
 │ │ │ │ │ │prezentarea incompletă│
 │ │ │ │ │ │a acestuia, în cazul │
 │ │ │ │ │ │în care a fost │
 │ │ │ │ │ │controlat şi a avut │
 │ │ │ │ │ │caietul de agromediu │
 │ │ │ │ │ │în anii precedenţi) │
 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │3 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │
 │ │ │ │ │ │necompletarea sau │
 │ │ │ │ │ │prezentarea incompletă│
 │ │ │ │ │ │a acestuia, în cazul │
 │ │ │ │ │ │în care nu a fost │
 │ │ │ │ │ │controlat în anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi/a fost │
 │ │ │ │ │ │controlat şi nu a │
 │ │ │ │ │ │avut caietul de │
 │ │ │ │ │ │agromediu în anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi) │
 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │4 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anul │
 │ │ │ │ │ │în curs, dar şi │
 │ │ │ │ │ │necompletarea sau │
 │ │ │ │ │ │prezentarea incompletă│
 │ │ │ │ │ │a acestuia, în cazul │
 │ │ │ │ │ │în care exista caietul│
 │ │ │ │ │ │de agromediu în anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi) │
 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │5 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anul │
 │ │ │ │ │ │în curs şi anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │
 │ │ │ │ │ │necompletarea sau │
 │ │ │ │ │ │prezentarea incompletă│
 │ │ │ │ │ │a acestuia) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │5/6 │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Neutilizarea │Control vizual │ - │Nu se permite primirea│
 │ │ │fertilizanţilor │ │ │cererii de plată dacă │
 │ │ │chimici şi/sau │ │ │fermierul nu depune │
 │ │ │pesticidelor în │ │ │această declaraţie. │
 │ │ │ultimii 5 ani în │ │ │ │
 │ │ │cazul aplicării │ │ │ │
 │ │ │pentru pachetul │ │ │ │
 │ │ │1 şi/sau pachetul │ │ │ │
 │ │ │6 │ │ │ │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │În cazul nerespectării unui criteriu de eligibilitate general, se aplică o sancţiune de 3% din suma rămasă după │
 │aplicarea sancţiunilor anterioare, începând cu al II-lea an de la semnarea angajamentului. │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │ │Valoarea plăţii│ Criterii de │ Indicator │ Condiţia de │ Sancţiune │
 │ │ compensatorii │ eligibilitate │(modalitatea de control*)│aplicare a sancţiunii│ │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 1 │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Pajişti cu │ 124 euro/ha │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │înaltă │ │fertilizanţilor │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │valoare │ │chimici este │ │ │persistent) │
 │naturală │ │interzisă. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │tradiţională a │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │gunoiului de grajd│ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │este permisă până │ │Intenţie │4 │
 │ │ │la echivalentul a │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │maximum 30 kg │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │N s.a./ha. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită caracteru-│
 │ │ │pesticidelor este │includerii în eşantion) │criteriului │lui persistent) │
 │ │ │interzisă. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul poate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │începe doar după │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │data de 1 iulie. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetală │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │cosită trebuie │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │adunată de pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │la efectuarea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cositului. │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunatul se │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectuează cu │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │maximum 1 UVM/ha. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunile inundate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │nu vor fi │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │păşunate mai │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │devreme de două │ │Intenţie │3 │
 │ │ │săptămâni de la │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │retragerea │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │apelor. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │aratul sau │includerii în eşantion) │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │discuitul │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │sub angajament. │ │mică de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin acest│care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 3. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │ │ │mare de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin │care rămân angajate │
 │ │ │ │ │acest pachet │se aplică sancţiunea │
 │ │ │ │ │ │cu codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │realizate │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │însămânţări de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţă sau │ │Intenţie │4 │
 │ │ │supraînsămânţări. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Se pot face │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │însămânţări cu │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │specii din flora │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │locală doar în │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │cazurile când │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ │anumite porţiuni │ │ │ │
 │ │ │de pajişte se │ │ │ │
 │ │ │degradează sau │ │ │ │
 │ │ │sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 2 │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │ │ │Poate fi aplicat │Cererea de plată │ - │Este exclus de la │
 │ │ │doar în combinaţie│ │ │pachetul 2, dacă nu │
 │ │ │cu pachetul 1. │ │ │optează şi pentru │
 │ │ │ │ │ │pachetul 1. │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │Practici │ 58 euro/ha │Lucrările cu │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │agricole │ │utilaje mecanizate│includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │tradiţionale│ │nu sunt permise pe│ │parcele a căror │ │
 │ │ │suprafaţa │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │pajiştilor şi a │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │livezilor │ │suprafaţă totală de │ │
 │ │ │tradiţionale │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │utilizate │ │angajament prin │ │
 │ │ │extensiv aflate │ │acest pachet │ │
 │ │ │sub angajament, │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cu excepţia celor │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │operate cu forţa │ │criteriului pe │ │
 │ │ │animală. │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 3 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Pajişti importante pentru păsări │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Varianta 3.1│ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │Crex Crex │ 209 euro/ha │fertilizanţilor │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │ │ │este interzisă. │ │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │ │ │pesticidelor este │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │ │ │interzisă. │ │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul se poate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectua doar după │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │data de 31 iulie. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul se va │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │realiza dinspre │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │interiorul │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │parcelei spre │ │Intenţie │4 │
 │ │ │exteriorul │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │acesteia. │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │O bandă necosită, │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │lată de 3 metri, │includerii în eşantion) │cerinţei │ │
 │ │ │va fi lăsată pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │marginile fiecărei│ │Intenţie │4 │
 │ │ │parcele. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetală │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │cosită trebuie │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │adunată de pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │la efectuarea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cositului. │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunatul se va │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectua cu maximum│includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │0,7 UVM/ha. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunile inundate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │nu vor fi păşunate│includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │mai devreme de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Intenţie │3 │
 │ │ │la retragerea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │apelor. │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │aratul sau │includerii în eşantion) │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │discuitul │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │sub angajament. │ │mică de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin acest│care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 3. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │ │ │mare de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin acest│care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │realizate │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │însămânţări de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţă sau │ │Intenţie │4 │
 │ │ │supraînsămânţări. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Se pot face │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │însămânţări cu │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │specii din flora │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │locală doar în │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │cazurile când │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ │anumite porţiuni │ │ │ │
 │ │ │de pajişte se │ │ │ │
 │ │ │degradează ori │ │ │ │
 │ │ │sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Lucrările cu │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │utilaje mecanizate│includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │nu sunt permise pe│ │parcele a căror │ │
 │ │ │suprafaţa │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │sub angajament, │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │cu excepţia celor │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │operate cu forţa │ │angajament prin │ │
 │ │ │animală. │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 ├────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │Varianta 3.2│ 101 euro/ha │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │Lanius minor│ │fertilizanţilor │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │şi Falco │ │este interzisă. │ │ │persistent) │
 │vespert │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │inus │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │ │ │pesticidelor este │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │ │ │interzisă. │ │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul trebuie │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectuat cel mai │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │târziu până la │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │data de 1 iulie. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul se va │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │efectua în etape. │includerii în eşantion) │criteriului │2 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │O bandă necosită, │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │lată de 3 metri, │includerii în eşantion) │criteriului │3 │
 │ │ │va fi lăsată pe │ │ │ │
 │ │ │marginile fiecărei│ │ │ │
 │ │ │parcele. │ │ │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetală │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │cosită trebuie │includerii în eşantion) │criteriului 1 │ │
 │ │ │adunată de pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │la efectuarea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cositului. │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunatul se va │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │efectua cu maximum│includerii în eşantion) │criteriului │3 │
 │ │ │1 UVM/ha. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunile inundate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │nu vor fi păşunate│includerii în eşantion) │criteriului │1 │
 │ │ │mai devreme de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Intenţie │3 │
 │ │ │la retragerea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │apelor. │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │aratul sau │includerii în eşantion) │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │discuitul │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │sub angajament. │ │mică de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin │care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │acest pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 3. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │ │ │mare de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţă totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin │care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │acest pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │realizate │includerii în eşantion) │criteriului │2 │
 │ │ │însămânţări de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţă sau │ │Intenţie │4 │
 │ │ │supraînsămânţări. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Se pot face │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │însămânţări cu │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │specii din flora │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │locală doar în │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │cazurile când │ │conform Anexei 4B1 │ │
 │ │ │anumite porţiuni │ │ │ │
 │ │ │de pajişte se │ │ │ │
 │ │ │degradează sau │ │ │ │
 │ │ │sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Lucrările cu │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │utilaje mecanizate│includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │nu sunt permise pe│ │parcele a căror │ │
 │ │ │suprafaţa │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │sub angajament, cu│ │suprafaţă totală de │ │
 │ │ │excepţia celor │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │operate cu forţa │ │angajament prin │ │
 │ │ │animală. │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │********) │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │ │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 4***)****)*******) │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Culturi │130 euro/ha │Semănarea cultu- │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │verzi │pe maximum 80% │rilor verzi │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │din suprafaţa │trebuie realizată │Semănarea culturilor │(fermierul a semănat │ │
 │ │de teren arabil│până la sfârşitul │verzi trebuie realizată │cu plantele utilizate│ │
 │ │ │lunii septembrie. │în perioada │drept culturi verzi, │ │
 │ │ │Plantele ce pot fi│01.08 - 30.09. │dar nu a respectat │ │
 │ │ │utilizate drept │ │perioada de semănare)│ │
 │ │ │culturi verzi │ │pe parcele a căror │ │
 │ │ │sunt: mazărea, │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │măzărichea, │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │rapiţa, muştarul, │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │lupinul, sulfina. │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a │ │
 │ │ │ │ │semănat cu plantele │ │
 │ │ │ │ │utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi, dar │ │
 │ │ │ │ │nu a respectat │ │
 │ │ │ │ │perioada de semănare)│ │
 │ │ │ │ │pe parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │2 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semănat │ │
 │ │ │ │ │fără a respecta în │ │
 │ │ │ │ │totalitate plantele │ │
 │ │ │ │ │utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semănat │ │
 │ │ │ │ │fără a respecta în │ │
 │ │ │ │ │totalitate plantele │ │
 │ │ │ │ │utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semănat │ │
 │ │ │ │ │fără a respecta │ │
 │ │ │ │ │deloc plantele │ │
 │ │ │ │ │utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semănat │ │
 │ │ │ │ │fără a respecta deloc│ │
 │ │ │ │ │plantele utilizate │ │
 │ │ │ │ │drept culturi verzi) │ │
 │ │ │ │ │pe parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │semănat deloc) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │5 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │semănat deloc) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5/6 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Doar fertilizanţii│Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │ │
 │ │ │organici pot fi │includerii în eşantion) │criteriului │3 │
 │ │ │utilizaţi înaintea│ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │înfiinţării │ │Intenţie │7 │
 │ │ │culturilor verzi. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │fertilizanţilor │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │chimici pentru │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │culturile verzi │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │este interzisă. │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Biomasa formată │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │trebuie să fie │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │încorporată în │Biomasa formată trebuie │(fermierul │ │
 │ │ │sol cel târziu │să fie încorporată în sol│încorporează │ │
 │ │ │până la finalul │în perioada 15.02 - 31.03│biomasa, dar nu │ │
 │ │ │lunii martie. │ │respectă perioada de │ │
 │ │ │Lucrările agricole│ │încorporare) pe │ │
 │ │ │necesare pentru │ │parcele a căror │ │
 │ │ │următoarea cultură│ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │pot începe doar │ │mică de 30% din │ │
 │ │ │după ce s-a │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │realizat această │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │acţiune. │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul │ │
 │ │ │ │ │încorporează │ │
 │ │ │ │ │biomasa, dar nu │ │
 │ │ │ │ │respectă perioada de │ │
 │ │ │ │ │încorporare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │între 30% - 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul │ │
 │ │ │ │ │încorporează biomasa,│ │
 │ │ │ │ │dar nu respectă │ │
 │ │ │ │ │perioada de │ │
 │ │ │ │ │încorporare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │2 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │biomasa) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 30% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │biomasa) pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a căror suprafaţă │ │
 │ │ │ │ │este între 30% - 60% │ │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totală │ │
 │ │ │ │ │de teren arabil │ │
 │ │ │ │ │aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │biomasa) pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a căror suprafaţă │ │
 │ │ │ │ │este mai mare de │ │
 │ │ │ │ │60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu este permis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │aratul pajiştilor │includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │existente în fermă│ │parcele a căror │ │
 │ │ │pe toată │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │durata │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │angajamentului. │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 5*****)******) │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Agricultura ecologică │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Generale │ │Terenurile │Cererea de plată │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │agricole pentru │Control administrativ în │criteriului pe │care nu îndeplineşte │
 │ │ │care se încheie │baza │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │angajamente │Certificatului de │suprafaţă este mai │sancţiunea 2 (în acest│
 │ │ │trebuie să fie │conformitate/master │mică de 30% din │caz fermierului i se │
 │ │ │înregistrate ca │certificatului │suprafaţa totală │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │terenuri │Vizită pe teren (în │solicitată în cadrul │pentru │
 │ │ │certificate în │cazul includerii în │angajamentului │supradeclarare). În │
 │ │ │sistem ecologic de│eşantion) │pentru Pachetul 5 │cazul în care, pentru │
 │ │ │către un organism │ │ │toate terenurile │
 │ │ │de inspecţie şi │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │certificare │ │ │angajament nu se │
 │ │ │autorizat │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/ │
 │ │ │ │ │ │master certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se │
 │ │ │ │ │ │închide. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │ │ │criteriului pe │care nu îndeplineşte │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │sancţiunea 3 (în acest│
 │ │ │ │ │mare de 30% şi mai │caz fermierului i se │
 │ │ │ │ │mică de 60% din │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală │pentru │
 │ │ │ │ │solicitată în cadrul │supradeclarare). │
 │ │ │ │ │angajamentului │În cazul în care, │
 │ │ │ │ │pentru Pachetul 5 │pentru toate terenuril│
 │ │ │ │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │ │ │ │angajament nu se │
 │ │ │ │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/master│
 │ │ │ │ │ │certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se închid│
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │ │ │criteriului pe │care nu îndeplineşte │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │sancţiunea 4 (în acest│
 │ │ │ │ │mare de 60% din │caz fermierului i se │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │ │ │solicitată în cadrul │pentru │
 │ │ │ │ │angajamentului pentru│supradeclarare). În │
 │ │ │ │ │Pachetul 5 │cazul în care, pentru │
 │ │ │ │ │ │toate terenurile │
 │ │ │ │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │ │ │ │angajament nu se │
 │ │ │ │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/ │
 │ │ │ │ │ │master certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se │
 │ │ │ │ │ │închide. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Suprafeţele pentru│Cererea de plată │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │care se încheie │Control administrativ în │criteriului pe │care nu îndeplineste │
 │ │ │angajamente în │baza Certificatului de │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │cadrul acestui │conformitate/master │suprafaţă este mai │sancţiunea 3 (în acest│
 │ │ │pachet trebuie să │certificatului │mică de 30% din │caz fermierului i se │
 │ │ │continue să fie │Vizită pe teren (în │suprafaţa totală │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │înregistrate de │cazul includerii în │aflată sub │pentru supradeclarare │
 │ │ │către un organism │eşantion) │angajamentulul pentru│atât pentru anul în │
 │ │ │de inspecţie şi │ │Pachetul 5 │curs, cât şi pentru │
 │ │ │certificare pe │ │ │anii precedenţi; │
 │ │ │toată perioada │ │ │de asemenea, │
 │ │ │angajamentului │ │ │fermierului i se vor │
 │ │ │ │ │ │recupera sumele │
 │ │ │ │ │ │acordate necuvenit în │
 │ │ │ │ │ │anii precedenţi pentru│
 │ │ │ │ │ │suprafaţa respectivă).│
 │ │ │ │ │ │În cazul în care, │
 │ │ │ │ │ │într-un an, pentru │
 │ │ │ │ │ │toate terenurile │
 │ │ │ │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │ │ │ │angajament nu se │
 │ │ │ │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/ │
 │ │ │ │ │ │master certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se │
 │ │ │ │ │ │închide şi se │
 │ │ │ │ │ │recuperează sumele │
 │ │ │ │ │ │acordate necuvenit în │
 │ │ │ │ │ │anii precedenţi. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │ │ │criteriului pe │care nu îndeplineste │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │sancţiunea 4 (în acest│
 │ │ │ │ │mare de 30% şi mai │caz fermierului i se │
 │ │ │ │ │mică de 60% din │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală │pentru supradeclarare │
 │ │ │ │ │aflată sub │atât pentru anul în │
 │ │ │ │ │angajamentul pentru │curs, cât şi pentru │
 │ │ │ │ │Pachetul 5 │anii precedenţi; de │
 │ │ │ │ │ │asemenea, fermierului │
 │ │ │ │ │ │i se vor recupera │
 │ │ │ │ │ │sumele acordate │
 │ │ │ │ │ │necuvenit în anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi pentru │
 │ │ │ │ │ │suprafaţa respectivă).│
 │ │ │ │ │ │În cazul în care, │
 │ │ │ │ │ │într-un an, pentru │
 │ │ │ │ │ │toate terenurile │
 │ │ │ │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │ │ │ │angajament nu se │
 │ │ │ │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/ │
 │ │ │ │ │ │master certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se │
 │ │ │ │ │ │închide şi se │
 │ │ │ │ │ │recuperează sumele │
 │ │ │ │ │ │acordate necuvenit │
 │ │ │ │ │ │în anii precedenţi. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Este exclusă suprafaţa│
 │ │ │ │ │criteriului pe │care nu îndeplineste │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriul şi se aplică│
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │sancţiunea 5 (în acest│
 │ │ │ │ │mare de 60% din │caz fermierului i se │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală │aplică şi sancţiuni │
 │ │ │ │ │aflată sub │pentru supradeclarare │
 │ │ │ │ │angajamentulul │atât pentru anul în │
 │ │ │ │ │pentru Pachetul 5 │curs, cât şi pentru │
 │ │ │ │ │ │anii precedenţi; de │
 │ │ │ │ │ │asemenea, fermierului │
 │ │ │ │ │ │i se vor recupera │
 │ │ │ │ │ │sumele acordate │
 │ │ │ │ │ │necuvenit în anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi pentru │
 │ │ │ │ │ │suprafaţa respectivă).│
 │ │ │ │ │ │În cazul în care, │
 │ │ │ │ │ │într-un an, pentru │
 │ │ │ │ │ │toate terenurile │
 │ │ │ │ │ │agricole aflate sub │
 │ │ │ │ │ │angajament nu se │
 │ │ │ │ │ │prezintă certificatul │
 │ │ │ │ │ │de conformitate/ │
 │ │ │ │ │ │master certificatul, │
 │ │ │ │ │ │angajamentul se │
 │ │ │ │ │ │închide şi se │
 │ │ │ │ │ │recuperează sumele │
 │ │ │ │ │ │acordate necuvenit │
 │ │ │ │ │ │în anii precedenţi. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu este permis │Control administrativ/ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │aratul pajiştilor │vizită pe teren (în cazul│criteriului pe │ │
 │ │ │existente în │includerii în eşantion) │parcele a căror │ │
 │ │ │fermă pe toată │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │durata │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │angajamentului │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 6 │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Pajişti │240 euro/ha │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │importante │ │fertilizanţilor │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │pentru │ │chimici este │ │ │persistent) │
 │fluturi │ │interzisă │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │(Maculinea │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ sp.) │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │tradiţională a │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │gunoiului de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │grajd este permisă│ │Intenţie │4 │
 │ │ │până în │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │echivalentul a │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │maxim 30 kg │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │N.s.a./ha │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 (datorită │
 │ │ │pesticidelor este │includerii în eşantion) │criteriului │caracterului │
 │ │ │interzisă │ │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul poate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │începe doar după │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │data de 25 august │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Cositul se poate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectua manual sau│includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │cu utilaje │ │parcele a căror │ │
 │ │ │mecanizate de mică│ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │capacitate, fiind │ │mică de 50% din │ │
 │ │ │interzisă │ │suprafaţă totală de │ │
 │ │ │folosirea │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │utilajelor grele │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin acest│ │
 │ │ │ │ │pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetală │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │cosită trebuie │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │adunată de pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │la efectuarea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cositului │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunatul se │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │efectuează cu │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │maxim 0,7 UVM pe │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │hectar │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunile inundate │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │1 │
 │ │ │nu vor fi păşunate│includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │mai devreme de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │două săptămâni de │ │Intenţie │3 │
 │ │ │la retragerea │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │apelor │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │aratul sau │includerii în eşantion) │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │discuitul │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │pajiştilor aflate │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │sub angajament │ │mică de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin │care rămân angajate se│
 │ │ │ │ │acest pachet │aplică sancţiunea cu │
 │ │ │ │ │ │codul 3. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │criteriului pe │respectă acest │
 │ │ │ │ │parcele a căror │criteriu sunt excluse │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │de la plată şi │
 │ │ │ │ │mare de 15% din │fermierul returnează │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │plăţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │parcele. Pe parcelele │
 │ │ │ │ │angajament prin │care rămân angajate │
 │ │ │ │ │acest pachet │se aplică sancţiunea │
 │ │ │ │ │ │cu codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │realizate │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │însămânţări de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţă sau │ │Intenţie │4 │
 │ │ │supraînsămânţări. │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Se pot face │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │însămânţări cu │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │specii din flora │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │locală doar în │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │cazurile când │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ │anumite porţiuni │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │de pajişte │ │ │ │
 │ │ │degradează sau │ │ │ │
 │ │ │sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Sunt interzise │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │acţiunile care să │includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │conducă la │ │parcele a căror │ │
 │ │ │accelerarea │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │drenajului natural│ │mică de 50% din │ │
 │ │ │al pajiştilor │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │aflate sub │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │angajament │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 ├────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
 │Pachetul 7*******) │
 ├────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
 │Terenuri │171 euro/ha │În fiecare an de │Control administrativ/ │Nerespectarea │2 │
 │arabile │ │angajament, │Vizită pe teren (în cazul│criteriului │ │
 │importante │ │trebuie înfiinţată│includerii în eşantion) │(fermierul a │ │
 │ca zone de │ │o cultură de │ │înfiinţat cultura de │ │
 │hrănire │ │cereale de toamnă │ │cereale de toamnă, │ │
 │pentru │ │(grâu, orz, │ │dar nu a respectat │ │
 │gâsca cu │ │secară, triticale)│ │perioada de │ │
 │gât roşu │ │sau de rapiţă în │ │înfiinţare) pe │ │
 │(Brant a │ │perioada 15 │ │parcele a căror │ │
 │ruficol │ │septembrie - 15 │ │suprafaţă este mai │ │
 │lis) │ │octombrie │ │mică de 30% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat cultura de │ │
 │ │ │ │ │cereale de toamnă, │ │
 │ │ │ │ │dar nu a respectat │ │
 │ │ │ │ │perioada de │ │
 │ │ │ │ │înfiinţare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 30% şi mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat cultura de │ │
 │ │ │ │ │cereale de toamnă, │ │
 │ │ │ │ │dar nu a respectat │ │
 │ │ │ │ │perioada de │ │
 │ │ │ │ │înfiinţare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală │ │
 │ │ │ │ │de teren arabil │ │
 │ │ │ │ │aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a căror suprafaţă │ │
 │ │ │ │ │este mai mică de │ │
 │ │ │ │ │30% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele a│ │
 │ │ │ │ │căror suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 30% şi │ │
 │ │ │ │ │mai mică de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │5 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele a│ │
 │ │ │ │ │căror suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5/6 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Parcelele angajate│Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │vor putea fi │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │însămânţate cu │ │(fermierul a │ │
 │ │ │porumb, dar nu mai│ │însămânţat cu porumb │ │
 │ │ │târziu de data de │ │şi l-a recoltat, dar │ │
 │ │ │15 mai, iar │ │nu a respectat │ │
 │ │ │porumbul nu va fi │ │perioadele de │ │
 │ │ │recoltat înainte │ │însămânţare şi/sau │ │
 │ │ │de data de 15 │ │recoltare) pe │ │
 │ │ │septembrie │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mică de 30% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a │ │
 │ │ │ │ │însămânţat cu │ │
 │ │ │ │ │porumb şi │ │
 │ │ │ │ │l-a recoltat, dar │ │
 │ │ │ │ │nu a respectat │ │
 │ │ │ │ │perioadele de │ │
 │ │ │ │ │însămânţare şi/ │ │
 │ │ │ │ │sau recoltare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 30% │ │
 │ │ │ │ │şi mai mica de │ │
 │ │ │ │ │60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul a │ │
 │ │ │ │ │însămânţat cu │ │
 │ │ │ │ │porumb şi l-a │ │
 │ │ │ │ │recoltat, dar nu a │ │
 │ │ │ │ │respectat perioadele │ │
 │ │ │ │ │de însămânţare şi/ │ │
 │ │ │ │ │sau recoltare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │La recoltarea │Control administrativ/ │Nerespectarea │2 │
 │ │ │culturii de porumb│Vizită pe teren (în cazul│criteriului │ │
 │ │ │este lăsată o │includerii în eşantion) ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │suprafaţă de minim│În campania următoare, │Intenţie │7 │
 │ │ │5% nerecoltată sau│suprafaţa nerecoltată ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │în situaţia în │de minim 5% este │Repetiţie │3 │
 │ │ │care nu este │eligibilă pentru agro- ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │înfiinţată o │mediu, doar dacă sunt │Nerespectarea │ │
 │ │ │cultură de porumb,│respectate GAEC-urile, │cerinţei de bază │ │
 │ │ │în anul respectiv │indiferent de cultura │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ │de angajament │existentă pe suprafaţa │ │ │
 │ │ │fermierul este │respectivă. │ │ │
 │ │ │obligat să asigure│ │ │ │
 │ │ │o cantitate de │ │ │ │
 │ │ │100 kg de porumb │ │ │ │
 │ │ │boabe pe hectar, │ │ │ │
 │ │ │în cel puţin un │ │ │ │
 │ │ │punct de hrănire │ │ │ │
 │ │ │situat pe suprafaţ│ │ │ │
 │ │ │fiecărei parcele │ │ │ │
 │ │ │angajate │ │ │ │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │În situaţia în │Control administrativ/ │Nerespectarea │2 │
 │ │ │care se │Vizită pe teren (în cazul│criteriului │ │
 │ │ │înfiinţează o │includerii în eşantion) │(fermierul │ │
 │ │ │cultură de porumb,│ │încorporează │ │
 │ │ │în anul respectiv,│ │cultura, dar nu │ │
 │ │ │pe parcela │ │respectă perioada │ │
 │ │ │angajată, cultura │ │de încorporare) pe │ │
 │ │ │de toamnă este │ │parcele a căror │ │
 │ │ │încorporată în │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │sol până cel │ │mică de 30% din │ │
 │ │ │târziu la finalul │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │lunii martie │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul │ │
 │ │ │ │ │încorporează cultura,│ │
 │ │ │ │ │dar nu respectă │ │
 │ │ │ │ │perioada de │ │
 │ │ │ │ │încorporare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │între mai mare de │ │
 │ │ │ │ │30% şi mai mica de │ │
 │ │ │ │ │60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul │ │
 │ │ │ │ │încorporează │ │
 │ │ │ │ │cultura, dar nu │ │
 │ │ │ │ │respectă perioada de │ │
 │ │ │ │ │încorporare) pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │2 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a căror suprafaţă │ │
 │ │ │ │ │este mai mică de │ │
 │ │ │ │ │30% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │3 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a căror suprafaţă │ │
 │ │ │ │ │este între mai mare │ │
 │ │ │ │ │de 30% şi mai mică │ │
 │ │ │ │ │de 60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totală de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflată sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu │ │
 │ │ │ │ │încorporează deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura) pe parcele a│ │
 │ │ │ │ │căror suprafaţă este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 60% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │teren arabil aflată │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin │ │
 │ │ │ │ │acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Pe perioada de 5 │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │2 │
 │ │ │ani a │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │angajamentelor │ │(fermierul a │ │
 │ │ │este obligatorie │ │înfiinţat o singură │ │
 │ │ │înfiinţarea în cel│ │dată cultura de │ │
 │ │ │puţin 2 ani a │ │porumb în cadrul │ │
 │ │ │culturii de porumb│ │perioadei de 5 ani │ │
 │ │ │pe timpul verii │ │a angajamentului) │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │4 │
 │ │ │ │ │criteriului │ │
 │ │ │ │ │(fermierul nu a │ │
 │ │ │ │ │înfiinţat deloc │ │
 │ │ │ │ │cultura de porumb în │ │
 │ │ │ │ │cadrul perioadei de │ │
 │ │ │ │ │5 ani a │ │
 │ │ │ │ │angajamentului) │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/5 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Pesticidele şi │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │fitostimulatorii │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │(ingrăşămintele │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │naturale) nu pot │ │Intenţie │7 │
 │ │ │fi folosite în │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │perioada cuprinsă │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │între însămânţarea│ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │culturii de │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │toamnă şi 15 │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │martie │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Se interzic │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │lucrările agricole│includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │în perioada │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │15 octombrie - │ │Intenţie │7 │
 │ │ │15 martie │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzisă │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │folosirea │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │metodelor de │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │alungare şi/sau │ │Intenţie │7 │
 │ │ │utilizarea otră- │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │vurilor în │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │perioada cuprinsă │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │între 15 │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │octombrie şi │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │31 martie │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Păşunatul este │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │interzis în │includerii în eşantion) │criteriului │ │
 │ │ │perioada începând │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │cu 15 octombrie, │ │Intenţie │7 │
 │ │ │până în 15 martie │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │pe parcelele │ │Repetiţie │4 │
 │ │ │aflate sub │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │angajament │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │Este interzis │Vizită pe teren (în cazul│Nerespectarea │3 │
 │ │ │aratul sau │includerii în eşantion) │criteriului pe │ │
 │ │ │discuitul │ │parcele a căror │ │
 │ │ │pajiştilor din │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │cadrul fermei │ │mică de 15% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │5 │
 │ │ │ │ │criteriului pe │ │
 │ │ │ │ │parcele a căror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţă este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 15% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totală de │ │
 │ │ │ │ │pajişte din cadrul │ │
 │ │ │ │ │fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea │ │
 │ │ │ │ │cerinţei de bază │ │
 │ │ │ │ │conform Anexei 4B1 │********) │
 └────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

------
    *) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.
    **) În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei părţi a acesteia, fermierul va proceda astfel:
    - nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză acceptă să preia angajamentul existent; sau
    - returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent.
    În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.
    ***) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu, fermierului i se va accepta la plată maximum 80% din suprafaţa de teren arabil, conform prevederilor PNDR şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC 1.
    ****) În cazul pachetului 4 - Culturi verzi, se acceptă, doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet.
    *****) În cazul pachetului 5 - Agricultura ecologică, nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. În acest caz se acceptă doar transferul total al exploataţiei.
    ******) Variantele 5.1 şi 5.2 din cadrul Pachetului 5 pot fi aplicate pe aceeasi suprafaţă cu Pachetul 4.
    *******) Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu Pachetul 7.
    ********) În cazul în care pe o parcelă nu se respectă cerinţa de bază conform Anexei 4B1, parcela respectivă se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi nu i se recuperează sumele acordate în anii precedenţi.

    În cazul pajiştilor comunale păşunate în comun pe care au fost stabilite neconformităţi, sancţiunile se aplică proporţional cu dreptul de utilizare a fiecărui fermier.
    Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în UAT-uri eligibile şi au trecut în UAT-uri neeligibile, ca urmare a actualizării LPIS, trebuie întrerupte, fără a fi necesară recuperarea sumelor plătite fermierilor în anii precedenţi, înainte de trecerea suprafeţelor din UAT-uri eligibile în UAT-uri neeligibile.

    C) Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Data-limită de depunere a cererii de plată este 16 mai.
    Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data - limită stabilită se aplică o sancţiune de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul fermierul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fara aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai a anului de depunere a cererii. Introducerea unei modificări pentru cerere după data- limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.
    Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, fermierul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, fermierul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    În cazul în care fermierul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate angajamentele încheiate. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor
    În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3% dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%
    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.

    E) Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    În cazul măsurii 214, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 1 - SMR 5) şi cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor, în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materia de gestionare (SMR 6 - SMR 8) şi cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor, în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri), în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului în cadrul măsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
    Nerespectarea intenţionată
    Dacă fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform Tabelelor nr. 1, 3 şi 6). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maxim 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform Tabelelor nr. 1, 3 şi 6).
    În cazul nerespectării intenţionate, fermierul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform Tabelelor nr. 1, 3 şi 6). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, fermierul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.

    I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Cerinţele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în Tabelul nr. 1

    Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-a repetiţie│
 │ │ │ │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

-------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5)│
 │ │ │0-10% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ │ │(SMR 1-5) │
 │ │ │>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │>20% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înstiinteaza APIA în termen/ înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2012.
    SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi
    SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 01.01.2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2016.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform Tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privid menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permenente sunt prezentate în Tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa**) │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-2 repetiţie│
 │ │ │ **) │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    GAEC 4 se aplică începând cu anul 2009.
    GAEC 6 şi GAEC 11 se aplică începând cu anul 2010.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform Tabelului nr. 3, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    III. Sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor minime
    Conform anexei 4B1 - Cerinţe minime relevante pentru măsurile de agro-mediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, cerinţele minime sunt menţionate în tabelul nr. 5, astfel:

    Tabelul nr. 5

 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Codul │ Tipul sancţiunii │
 │sancţiunii│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1 │Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a │
 │ │plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în │
 │ │conformitate cu instrucţiunile de utilizare.) │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor │
 │ │trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor │
 │ │clasificate ca având "toxicitate ridicată" sau ca "toxice" │
 │ │trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul │
 │ │poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să│
 │ │fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la │
 │ │inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4 │Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată │
 │ │doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi │
 │ │numai conform instrucţiunilor de utilizare. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5 │Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise │
 │ │în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele │
 │ │de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi │
 │ │în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6 │Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 │
 │ │kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │7 │Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea │
 │ │fertilizatorilor este interzisă. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │8 │Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie │
 │ │realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în │
 │ │considerare a condiţiilor meteorologice. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │9 │Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri │
 │ │acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe │
 │ │terenuri îngheţate. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │10 │Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă │
 │ │în conformitate cu următoarele indicaţii: │
 │ │- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; │
 │ │- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. │
 │ │În apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi │
 │ │folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de │
 │ │100 m faţă de staţia de captare a apei. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │11 │Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt │
 │ │distribuite uniform. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │12 │Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │13 │Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru │
 │ │vânzare. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │14 │Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi │
 │ │înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de │
 │ │specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de │
 │ │inspecţie şi certificare aprobat │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │15 │În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este │
 │ │interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de │
 │ │metoda utilizată │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţelor minime sunt prezentate în tabelul nr. 6:


    Tabelul nr. 6
 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-2 repetiţie│
 │ │ │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ ├──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Înaltă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │ │ Intenţie │ │ 20% │100% şi │ │
 │ │ │ │ │excluderea │ │
 │ │ │ │ │de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │următor │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    Pentru pachetele 1, 2 şi 3 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13.
    Pentru pachetul 4 se aplică cerinţele minime de la 6 la 13.
    Pentru pachetul 5 se aplică cerinţele minime 1, 6, 7, 12, 13 şi 14.
    Pentru pachetul 6 se aplică cerinţele minime 1 la 13.
    Pentru pachetul 7 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13 şi 15.
    Cerinţele minime privind utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici trebuie să fie îndeplinite pe întreaga suprafaţă a fermei.
    Gravitatea neregulilor se evaluează la nivelul întregii ferme pe baza numărului de cerinţe minime nerespectate, conform tabelului nr. 7.

    Tabelul nr. 7
 ┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Gravitate │ Tipul nerespectării │
 │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ Neglijenţă │ Repetiţie │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Mică │ 3% │ 9% │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Medie │ 6% - 12% │ >9% şi <= 36% │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Mare │ >=15% │ >36% │
 └──────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Sancţiunea se aplică pentru fiecare cerinţă minimă în parte, conform Tabelului nr. 7, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor cerinţelor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    IV. I+II+III. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A) "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-8 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.

    B) "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    "Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu", sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este d 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu"este datorată repetiţiei, este:
    * pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este d 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    * de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
   - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este d 20%;
   - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

    F. Sancţiuni multianuale
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la punctul A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor literele d şi f se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se reţin din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de agenţia responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul fermier.
    În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria fermierului.


    ANEXA 3

                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
                 pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în
           cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I

    În cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plăţile naţionale directe complementare - PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahar, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană) eco-condiţionalitatea cuprinde:
    ● cerinţele legale în materie de gestionare -SMR- (definite conform prevederilor Ordinului pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România nr. 187/2155/42/2011 emis de către MADR, MMP şi ANSVSA)
    ● bunele condiţii agricole şi de mediu -GAEC- (definite conform prevederilor Ordinului pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România nr. 30/147/2010 emis de MADR şi MMP, cu modificarile şi completarile ulterioare).
    Sistemul de reduceri şi excluderi de la plată, aplicabil pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu campania 2012, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
   - neglijenţa - în cazul în care nerespectarea se datorează acţiunii neintenţionate a unui agricultor, reducerea este de 3% din suma totală calculată fără penalităţi dacă agricultorului nu i-au fost calculate alte sancţiuni. Dacă agricultorul cumulează mai multe sancţiuni se aplică prevederile articolul 71 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte eco-condiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.
   - intenţia - este atitudinea psihică a autorului (agricultorului) rezultând din prevederea rezultatului faptei sale şi urmărirea lui, ori prevederea rezultatului faptei sale, neurmărirea dar acceptarea lui în caz că se produce. De asemenea, intentia se poate defini şi astfel: autorul cunoaşte că fapta este urmată de o sancţiune şi totuşi o înfăptuieşte.
    Dacă în urma analizei şi documentării s-a constatat că nerespectarea ecocondiţionalităţii se datorează unei acţiuni deliberate a agricultorului (acesta recunoaşte că nu a respectat intenţionat şi semnează raportul de control), neconformitatea poate fi clasificată ca intenţie (din raportul de control pe teren) şi agricultorul va fi sancţionat.
    Conform articolului 72 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1122/2009 , neconformitatea în cazul intenţiei (din raportul de control pe teren) se stabileşte la un procent de 20% din cuantumul total respectiv însă, agenţia de plăţi poate să reducă procentul în cauză până la maxim 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din cuantumul total respectiv şi poate ajunge până la excluderea totală din una sau mai multe scheme de ajutor şi se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Intenţia poate fi determinată şi la a doua repetiţie a unei cerinţe nerespectate, dacă în anul anterior procentul de penalizare a atins pragul de 15% şi s-a emis o notificare către agricultor (Notificare 2). Procentul de reducere care trebuie aplicat se calculează prin înmultirea cu 3 a rezultatului înmulţirii care a precedat, după caz, aplicarea limitei de 15%, şi se generează automat de către sistem o altă notificare care reprezintă înştiinţarea agricultorului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectărilor GAEC şi SMR.
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi (în urma controlului administrativ), în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia.
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă, se constată în urma controlului pe teren ;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective, se constată în urma controlului pe teren şi controlului administrativ;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile. Se constată în urma controlului pe teren şi poate fi permanentă sau nepermanentă.
    Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de suprafaţa determinată a fermei, în urma tuturor controalelor.
    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, şi anume:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului;
    - exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.
    În cazul în care normele de eco-condiţionalitate nu sunt respectate în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau exclusă.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului. Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculată la suma totală este de 3%. Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune, în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
    Nerespectarea intenţionată
    Dacă fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (vezi Tabelul nr. 1 şi Tabelul nr. 3 ). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maxim 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform Tabelului nr. 1 şi Tabelul nr. 3).
    În cazul nerespectării intenţionate, fermierul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (vezi Tabelul nr. 1 şi Tabelul nr. 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, fermierul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.
    Atât în ceea ce priveste SMR-urile cât şi în ceea ce priveste GAEC-urile, în cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, iar în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă se consideră un caz de neglijenţă.
    Atât în ceea ce priveste SMR-urile cât şi în ceea ce priveste GAEC-urile, în cazul în care la controlul administrativ, se constată o neconformitate în anul curent, iar în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă, se consideră repetiţie.

    A. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Sanctiunile pentru nerespectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) se aplică în conformitate cu criteriile prezentate în Tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-2 repetiţie│
 │ │ │ │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │

 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

-----
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în Tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere:


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5)│
 │ │ │0-10% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ │ │(SMR 1-5) │
 │ │ │>10-20% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │>20% din numărul de animale din cadrul fermei │
 │ │ │(SMR 6-8) │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiintează APIA în termen/ înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie:
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediu" şi SMR-urile 6-8 privind "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2012.
    SMR-urile 9-15 din domeniul "Sănătate publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi se aplică începând cu 01.01.2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 01.01.2016.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform Tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Sanctiunile pentru nerespectarea bunelor conditii agricole şi de mediu (GAEC), se aplică în conformitate cu criteriile prezentate în Tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


 ┌────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Tipul sancţiunii│ Amploarea │Gravitatea│ Persistenţa**) │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a │A 4-2 repetiţie│
 │ │ │ **) │ │ Sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ repetiţie │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │Neglijenţă*) │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │0% + Notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │(rectificabilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă │ 1% │ 3% │ 9% │15% + │81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3 │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + │81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% │Exclus de la │
 │ │altor ferme │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │15% + │45% + │100% şi │Exclus de la │
 │ │ │ │ │ │Notificare 2│Notificare 3│excluderea │măsură │
 │ │ │ │ │ │ │ │de la măsură│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │în anul │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │următor │ │
 ├────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┴────────────┴───────────────┤
 │Intenţie │Limitare la fermă│Scăzută │Nepermanentă │ 15% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤100% şi │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │excluderea │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤de la măsură│ Exclus de la măsură │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 20% │în anul │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 │ ├─────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │Răspândire asupra│Scăzută │Nepermanentă │ 30% │ │ │
 │ │altor ferme │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă │ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├──────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă │ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────────┼─────────────────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100% │ │ │
 └────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘

------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere


 ┌───────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
 ├───────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectifica- │la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │bilă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul unui an. │
 └───────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

------
    *) În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înstiintează APIA în termen/ înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.


    Observaţie:
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform Tabelului nr. 3, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    C. Sancţiuni pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii
    1) "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    Sancţiunea aplicată fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru SMR 1-5;
    b) pentru domeniul "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru SMR 6-8;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
    2) "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".

    Sancţiunea finală aplicată fermierului
    În cazul în care s-au constatat mai multe cazuri de neconformitate cu privire la diverse acte sau standarde care apartin aceluiasi domeniu de eco-conditionalitate, respectivele cazuri trebuie considerate un singur caz de neconformitate.
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu", sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu"este datorată repetiţiei, este:
    ● pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    ● de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este d 20%;
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016