Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 161 din 28 iulie 2009  privind alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat, conform   Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 161 din 28 iulie 2009 privind alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009
ORDIN nr. 161 din 28 iulie 2009
privind alocarea sumelor în vederea compensãrii creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 4 alin . (1)-(3) şi ale <>art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006 , ale <>Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobatã prin <>Legea nr. 186/2009 , cu modificãrile ulterioare, şi, respectiv, al <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili corespunzãtor semestrului I al anului 2009 (tranşa IV-iulie 2009), conform anexei care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Sumele prevãzute la art. 1 se transferã bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru furnizorii de energie termicã destinatã populaţiei.
ART. 3
Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor şi deciziilor privind tarifele şi preţurile locale de referinţã emise de autoritãţile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice.
ART. 4
Alocarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor <>Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestãrii serviciilor de interes economic general de cãtre societãţile care produc, transportã, distribuie şi furnizeazã energie termicã, conţinutã de <>Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificãrile ulterioare.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Bucureşti, 28 iulie 2009.
Nr. 161.


ANEXÃ
SUME
calculate pentru compensarea creşterilor neprevizionate
ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea
energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme
centralizate, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006
privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru
energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate,
aprobatã cu modificãri şi completãri prin
<>Legea nr. 483/2006 , în valoare de 142.420.000 lei
┌────┬──────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Localitatea │Cantitatea│Cantitatea │ Compensare │Repartizare│
│crt.│ │ │de energie│anualã de │ combustibil în anul │sume iulie │
│ │ │ │termicã │energie │ 2009 │ 2009 │
│ │ │ │furnizatã │termicã │ (conform A.N.R.S.C.) │ │
│ │ │ │populaţiei│estimatã a ├──────────┬───────────┤ │
│ │ │ │în sem. I │fi furnizatã│ unitar │ │ │
│ │ │ � │populaţiei │ │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │ │A.N.R.S.C. │ │ │ │
│ │ │ │ (Gcal) │ (Gcal) │(lei/Gcal)│ (lei) │ (lei) │
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 1. │ Alba 𗈕 - Alba Iulia │ 333│ 1.280│ 85,41│ 109.325│ 6.200│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈖 - Arad │ 157.294│ 272.151│ 51,23│ 13.942.296│ 2.363.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 2. │ Arad 𗈗 - Chişineu Criş │ 999│ 1.100│ 79,84│ 87.824│ 42.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈘 - Ineu │ 797│ 1.450│ 78,43│ 113.724│ 12.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈙 - Piteşti │ 182.165│ 324.577│ 83,97│ 27.254.731│ 4.591.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈚 - Bascov │ 2.141│ 3.978│ 83,98│ 334.072│ 50.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 3. │ Argeş 𗈛 - Mãrãcineni │ 1.069│ 1.839│ 69,77│ 128.307│ 17.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈜 - Ştefãneşti │ 443│ 1.272│ 82,85│ 105.385│ 0│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 𗈝 - Topoloveni │ 0│ 3.639│ 100,05│ 364.082│ 0│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓒 - Bacãu │ 85.727│ 234.366│ 72,79│ 17.059.501│ 1.811.000│
│ 4. │ Bacãu ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓓 - Oneşti │ 23.939│ 61.703│ 81,87│ 5.051.625│ 480.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 5. │ Botoşani 󧓔 - Botoşani │ 48.883│ 92.000│ 79,23│ 7.289.160│ 941.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓕 - Oradea │ 252.280│ 483.000│ 47,88│ 23.126.040│ 3.793.000│
│ 6. │ Bihor ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓖 - Sînmartin │ 3.904│ 6.693│ 43,83│ 293.354│ 51.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓗 - Braşov │ 108.123│ 233.125│ 54,00│ 12.588.750│ 1.213.000│
│ 7. │ Braşov ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓘 - Fãgãraş │ 16.191│ 31.500│ 82,47│ 2.597.805│ 398.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 8. │ Brãila 󧓙 - Brãila │ 80.164│ 150.335│ 99,90│ 15.018.467│ 1.962.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓚 - Buzãu │ 84.683│ 149.537│ 101,31│ 15.149.593│ 2.282.000│
│ 9. │ Buzãu ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓛 - Râmnicu Sãrat │ 2.199│ 3.900│ 98,98│ 386.022│ 48.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓒. │Caraş Severin 󧓜 - Reşiţa │ 16.655│ 28.020│ 108,32│ 3.035.126│ 599.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓝 - Cãlãraşi │ 2.976│ 4.836│ 85,97│ 415.751│ 62.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓓. │ Cãlãraşi 󧓞 - Lehliu Garã │ 872│ 2.148│ 148,90│ 319.837│ 31.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓟 - Olteniţa │ 18.106│ 28.371│ 88,84│ 2.520.480│ 408.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓔. │ Cluj 󧓠 - Cluj Napoca │ 187.411│ 389.500│ 96,75│ 37.684.125│ 5.320.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓡 - Constanţa │ 363.139│ 637.636│ 70,99│ 45.265.780│ 9.337.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓢 - Medgidia │ 17.515│ 30.500│ 85,23│ 2.599.515│ 436.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓕. │ Constanţa 󧓣 - Eforie │ 1.393│ 2.600│ 136,02│ 353.652│ 48.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓤 - Mangalia │ 35.706│ 50.000│ 177,57│ 8.878.500│ 1.743.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓥 - Nãvodari │ 32.998│ 54.707│ 59,27│ 3.242.484│ 629.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓖. │ Dâmboviţa 󧓦 - Târgovişte │ 30.068│ 67.000│ 97,21│ 6.513.070│ 772.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓧 - Craiova │ 257.778│ 460.000│ 33,77│ 15.534.200│ 2.675.000│
󧓗. │ Dolj ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓨 - Calafat │ 5.196│ 15.000│ 114,60│ 1.719.000│ 295.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓘. │ Galaţi 󧓩 - Galaţi │ 283.099│ 447.109│ 59,61│ 26.652.167│ 5.372.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓪 - Giurgiu │ 51.539│ 89.406│ 86,57│ 7.739.877│ 899.000│
󧓙. │ Giurgiu ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓫 - Bolintin Vale │ 2.079│ 3.956│ 81,47│ 322.295│ 57.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓚. │ Gorj 󧓬 - Motru │ 31.164│ 55.045│ 19,00│ 1.045.855│ 356.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓭 - Cristuru Secuiesc │ 2.261│ 4.400│ 61,52│ 270.688│ 36.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓮 - Gheorgheni │ 17.341│ 29.000│ 61,80│ 1.792.200│ 0│
󧓛. │ Harghita ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓯 - Miercurea Ciuc │ 42.220│ 70.000│ 101,29│ 7.090.300│ 1.650.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓰 - Odorheiu Secuiesc │ 11.962│ 28.244│ 93,53│ 2.641.661│ 349.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓱 - Deva │ 46.633│ 110.000│ 37,04│ 4.074.400│ 553.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓲 - Brad │ 9.651│ 19.205│ 117,59│ 2.258.316│ 0│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓳 - Petrila │ 486│ 3.000│ 52,97│ 158.910│ 0│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓴 - Aninoasa │ 0│ 300│ 26,95│ 8.085│ 0│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓜. │ Hunedoara 󧓵 - Vulcan │ 10.238│ 21.200│ 27,86│ 590.632│ 37.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓶 - Petroşani │ 12.408│ 21.000│ 27,86│ 585.060│ 110.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓷 - Lupeni │ 13.065│ 21.500│ 29,10│ 625.650│ 75.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓸 - Criscior │ 469│ 785│ 117,59│ 92.308│ 10.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓝. │ Ialomiţa 󧓹 - Feteşti │ 1.018│ 2.300│ 152,60│ 350.980│ 41.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓺 - Iaşi │ 227.681│ 406.707│ 60,01│ 24.406.487│ 2.930.000│
󧓞. │ Iaşi ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓻 - Paşcani │ 23.013│ 41.693│ 90,65│ 3.779.470│ 420.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓟. │ Ilfov 󧓼 - Chitila │ 334│ 3.672│ 58,11│ 213.380│ 3.700│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓠. │ Maramureş 󧓽 - Baia Mare │ 3.177│ 5.000│ 86,66│ 433.300│ 88.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓡. │ Mehedinţi 󧓾 - Dr. Turnu Severin │ 124.948│ 209.000│ 27,16│ 5.676.440│ 825.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧓿 - Târgu Mureş │ 113.309│ 192.047│ 101,49│ 19.490.850│ 3.976.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓢. │ Mureş 󧔀 - Reghin │ 544│ 3.000│ 57,80│ 173.400│ 0│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔁 - Sighişoara │ 732│ 1.250│ 51,60│ 64.500│ 14.200│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔂 - Piatra Neamţ │ 42.932│ 100.000│ 103,33│ 10.333.000│ 1.248.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓣. │ Neamţ 󧔃 - Tîrgu Neamţ │ 214│ 800│ 62,60│ 50.080│ 500│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔄 - Roman │ 0│ 1.000│ 75,84│ 75.840│ 0│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔅 - Balş │ 115│ 1.200│ 81,68│ 98.016│ 1.700│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔆 - Drãgãneşti-Olt │ 108│ 650│ 64,57│ 41.971│ 1.800│
󧓤. │ Olt ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔇 - Caracal │ 18.813│ 43.000│ 91,26│ 3.924.180│ 339.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔈 - Corabia │ 180│ 550│ 131,09│ 72.100│ 4.500│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔉 - Ploieşti │ 252.676│ 392.434│ 56,78│ 22.282.403│ 4.871.000│
󧓥. │ Prahova ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔊 - Mizil │ 3.073│ 7.500│ 101,17│ 758.775│ 0│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓦. │ Sãlaj 󧔋 - Zalãu │ 2.458│ 5.400│ 94,16│ 508.464│ 65.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔌 - Copşa Micã │ 278│ 480│ 39,36│ 18.893│ 3.300│
󧓧. │ Sibiu ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔍 - Sibiu │ 5.779│ 11.662│ 23,91│ 278.838│ 45.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔎 - Suceava │ 110.780│ 210.000│ 64,65│ 13.576.500│ 2.553.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓨. │ Suceava 󧔏 - Rãdãuţi │ 24.399│ 58.000│ 68,01│ 3.944.580│ 504.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔐 - Siret │ 3.225│ 6.000│ 82,30│ 493.800│ 56.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔑 - Turnu Mãgurele │ 19.218│ 36.000│ 78,57│ 2.828.520│ 350.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓩. │ Teleorman 󧔒 - Alexandria │ 37.451│ 97.093│ 61,22│ 5.944.033│ 322.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔓 - Roşiorii de Vede │ 8.730│ 20.000│ 84,51│ 1.690.200│ 145.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔔 - Timişoara │ 428.242│ 735.235│ 71,87│ 52.841.339│ 9.389.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓪. │ Timiş 󧔕 - Lovrin │ 206│ 350│ 68,15│ 23.853│ 2.400│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔖 - Sânnicolau Mare │ 4.389│ 8.380│ 78,76│ 660.009│ 101.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔗 - Tulcea │ 61.574│ 109.850│ 94,91│ 10.425.864│ 907.000│
󧓫. │ Tulcea ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔘 - Mãcin │ 576│ 1.220│ 68,40│ 83.448│ 4.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔙 - Rm. Vâlcea │ 139.123│ 250.000│ 34,99│ 8.747.500│ 1.551.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔚 - Horezu │ 984│ 1.560│ 150,14│ 234.218│ 29.000│
󧓬. │ Vâlcea ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔛 - Cãlimãneşti │ 3.064│ 5.680│ 5,61│ 31.865│ 4.700│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔜 - Bãile Olãneşti │ 770│ 1.800│ 133,72│ 240.696│ 34.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔝 - Bârlad │ 691│ 2.200│ 80,25│ 176.550│ 13.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔞 - Huşi │ 4.022│ 6.450│ 84,19│ 543.026│ 66.000│
󧓭. │ Vaslui ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔟 - Vaslui │ 9.146│ 22.203│ 127,65│ 2.834.213│ 291.000│
│ │ ├───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ 󧔠 - Negreşti │ 130│ 500│ 89,45│ 44.725│ 3.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓮. │ Vrancea 󧔡 - Focşani │ 78.895│ 146.697│ 70,24│ 10.303.997│ 2.504.000│
├────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
󧓯. │ Bucureşti 󧔢 - Bucureşti │ 2.383.494│ 4.343.336│ 75,57�.225.901│ 56.794.000│
├────┴──────────────┴───────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ TOTAL │ 6.696.253│ 12.243.812│ �.956.191�.420.000│
└───────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice