Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 157 din 31 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 157 din 31 octombrie 2014  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 157 din 31 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014

    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 20 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) misiuni de cooperare - ansamblul de activităţi efectuate pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea misiunilor ce presupun activităţi aeronautice, executate în baza planului-cadru, planurilor de cooperare sau dispoziţiei secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare D.S.U.;
    h) situaţii deosebite - stările determinate de evenimente care, prin efectele sau amploarea lor, impun intervenţia aeriană cu mijloacele şi aeronavele utilizate de Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, pentru asigurarea cu operativitate a misiunilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, a misiunilor umanitare/SMURD, precum şi pentru protecţia mediului înconjurător."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare D.G.M.O., prin structura de specialitate, asigură suportul decizional, necesar conducerii MAI, în acord cu legislaţia incidentă, în vederea dispunerii măsurilor optime pentru îndeplinirea activităţilor aeronautice din competenţă.
    (2) Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare IGAv, planifică, organizează şi execută, în condiţiile legii, activităţile aeronautice, la solicitarea conducerii ministerului, a structurilor operative sau a autorităţilor publice centrale sau locale, denumite în continuare beneficiarii resursei de aviaţie."

    3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea elaborării planului-cadru, inspectoratele generale/similare din cadrul MAI înaintează IGAv solicitările privind necesarul resursei de aviaţie pentru anul următor, în scris, până la data de 10 noiembrie a anului curent. Solicitările trebuie să fie argumentate corespunzător şi să cuprindă necesarul de ore de zbor în vederea realizării activităţilor specifice, precum şi a celor de pregătire sau instruire.
    (3) Planul-cadru se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul următor, se semnează de beneficiarii resursei de aviaţie, se avizează de Direcţia generală monitorizare, control operaţional şi inspecţie a activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU, denumită în continuare D.G.M.C.I.A.U, precum şi de D.G.M.O., Direcţia generală logistică, denumită în continuare D.G.L., Direcţia generală financiară, denumită în continuare D.G.F., şi se aprobă de secretarul de stat pentru ordine publică şi secretarul de stat, şef al D.S.U."

    4. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se analizează la nivelul conducerii IGAv, care transmite ordinele necesare structurilor subordonate, pentru executarea misiunilor de zbor.
    (4) În situaţii deosebite sau de urgenţă, astfel cum acestea sunt definite potrivit legii, când situaţia operativă o impune, solicitarea se adresează direct inspectorului general al IGAv sau, după caz, comandanţilor structurilor din subordinea acestuia care, potrivit reglementărilor şi procedurilor interne proprii, au competenţa de a ordona executarea misiunilor de zbor şi obligaţia de a raporta ierarhic decizia luată."

    5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Echipajele integrate de salvare şi intervenţie aeriană/SMURD execută misiunile de zbor, în baza alertării, prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă «112», potrivit legii."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Structurile/Instituţiile operative ale MAI care nu sunt cuprinse în planul-cadru pot solicita, în scris, secretarului de stat pentru ordine publică resursă de aviaţie din rezerva la dispoziţia IGAv, pentru executarea unor misiuni specifice. Detaliile privind realizarea acestora şi modul de cooperare se stabilesc în acord cu prevederile prezentelor norme metodologice."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Solicitările beneficiarilor resursei de aviaţie, alţii decât structurile/instituţiile operative ale MAI, se adresează, după caz, secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al D.S.U.
    (2) Solicitările primite direct de IGAv se transmit, în funcţie de natura lor, în termen de cel mult 24 de ore de la primire, la D.G.M.O. şi/sau, după caz, la D.G.M.C.I.A.U.
    (3) Solicitările transmise în condiţiile alin. (1) şi (2) se analizează de D.G.M.O. şi/sau D.G.M.C.I.A.U, care formulează propuneri şi, după caz, elaborează dispoziţia secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al D.S.U. Conţinutul şi structura dispoziţiei privind executarea misiunilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) În situaţii deosebite sau de urgenţă, când se impune utilizarea de aeronave de capacitate mare, D.S.U./D.G.M.C.I.A.U solicită intervenţia în aceste condiţii inspectorului general al IGAv sau, după caz, comandanţilor structurilor din subordine care, potrivit reglementărilor incidente în materie, dispun executarea misiunilor de zbor şi au obligaţia de a raporta ierarhic realizarea intervenţiei."

    8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) IGAv informează zilnic, în scris, structura de specialitate cu atribuţii în monitorizarea situaţiei operative din cadrul D.G.M.O., cu privire la resursa de aviaţie utilizată, misiunile executate, cele planificate pentru ziua următoare şi disponibilitatea tehnică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. Aceste date se comunică secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U."

    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - Raportările realizate potrivit art. 8 alin. (2), precum şi stadiul îndeplinirii misiunilor cuprinse în planul-cadru se analizează semestrial sau atunci când situaţia o impune de către D.G.M.O. şi IGAv care, în funcţie de misiunile executate, fondurile financiare aflate la dispoziţie, resursa existentă/utilizată, înaintează propuneri corespunzătoare secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U."

    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Răspunderea pentru organizarea şi realizarea activităţilor aeronautice revine, în părţile ce-i privesc, inspectorului general al IGAv şi/sau comandanţilor structurilor din subordine, respectiv beneficiarilor resursei de aviaţie."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - Regulile şi detaliile privind cooperarea între IGAv şi beneficiarii resursei de aviaţie se stabilesc prin planuri de măsuri/acţiune, care respectă prevederile prezentelor norme metodologice. Planurile de măsuri/acţiune cuprind, în principal, următoarele:
    a) misiunile desfăşurate de personalul participant la activităţile specifice;
    b) detalii despre zonele/locurile de acţiune;
    c) forţele şi mijloacele la dispoziţie, precum şi de intervenţie în caz de urgenţă la faţa locului;
    d) mijloacele de comunicaţii necesare desfăşurării/îndeplinirii misiunii, precum şi frecvenţele repartizate;
    e) instructajul privind respectarea normelor de siguranţa zborului, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă cu personalul participant pe timpul misiunii;
    f) prevederi referitoare la dispozitivul de pază a aeronavelor la locul de aterizare şi staţionare;
    g) măsuri de asigurare a transportului, cazării şi hrănirii echipajelor aeronavelor participante la misiune;
    h) elemente de evaluare a misiunilor executate;
    i) alte precizări care se impun, în funcţie de activitatea aeronautică desfăşurată."

    12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Pentru misiunile sau activităţile temporare dispuse de conducerea MAI, în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice pentru care se alocă resursă de aviaţie, structurile implicate întocmesc planuri de măsuri/acţiune, conform competenţelor.
    (2) Pentru misiunile în afara teritoriului naţional care presupun activităţi aeronautice cu privire la gestionarea situaţiilor deosebite sau de urgenţă, IGAv elaborează o notă-raport, cu avizul D.G.M.C.I.A.U şi D.G.M.O., respectiv al Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare D.A.E.R.I., D.G.F., care se supune aprobării ierarhice secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U., şi ministrului afacerilor interne."

    13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Accesul persoanelor la bordul aeronavelor MAI utilizate de IGAv, cu excepţia personalului aeronautic, se realizează în conformitate cu planurile de măsuri/acţiune aprobate sau, în lipsa acestora, cu aprobarea inspectorului general al IGAv ori, după caz, a comandanţilor structurilor din subordine.
    (2) În cadrul unor activităţi aniversare sau demonstrative sau în alte situaţii justificate, inspectorul general al IGAv poate aproba accesul la bordul aeronavelor şi pentru persoanele care nu sunt prevăzute în planurile de măsuri/acţiune.
    (3) În situaţii deosebite sau de urgenţă, când nu mai există timpul necesar solicitării aprobărilor legale, comandantul echipajului poate permite accesul la bordul aeronavei şi altor persoane, având obligaţia de a raporta ierarhic, de îndată, despre decizia luată.
    (4) Inspectorul general al IGAv asigură accesul la bordul aeronavelor personalului aeronautic aparţinând Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale şi Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi al altor organizaţii din ţară şi străinătate, la activităţi aeronautice de cooperare, instruire, calificare şi autorizare a personalului navigant propriu.
    (5) Comandantul echipajului are autoritatea finală de a decide în legătură cu accesul persoanelor la bordul aeronavei MAI, în funcţie de numărul locurilor disponibile, capacitatea de transport, performanţele aeronavei şi condiţiile de zbor.
    (6) Intervenţia în deciziile şi acţiunile echipajului a oricărei persoane aflate la bordul aeronavei MAI, pe timpul executării misiunii de zbor, este interzisă."

    14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, IGAv şi structurile care au alocată resursă de aviaţie prin planul-cadru îşi actualizează procedurile interne specifice.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 31 octombrie 2014.
    Nr. 157.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                   Aprob. Aprob.
             Secretar de stat, Secretar de stat pentru
         Şef al Departamentului pentru ordine publică,
            Situaţii de Urgenţă, ........................
         .............................


                                  De acord, rog aprobaţi.
                                  -----------------------

    Director general al Direcţiei generale Director general
    monitorizare, control operaţional şi al Direcţiei generale
    inspecţie a activităţii serviciilor de management operaţional,
            ambulanţă şi UPU/CPU, .......................
        ............................

         Director general al Direcţiei Director general al
              generale logistice, Direcţiei generale financiare,
       ............................... .......................


                                   PLAN-CADRU
                        de alocare a resursei de aviaţie
                al Inspectoratului General de Aviaţie în anul...

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │ │ Ore de zbor │ │
│crt.│ Structura │Tipul misiunii├───────────┬───────────┤ Observaţii │
│ │ │ │Solicitate │ Alocate │ │
├────┴────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┤
│ I. Misiuni operative │
├────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Total ore zbor │ │ │ │
├────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┤
│ II. Misiuni/SMURD │
├────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Total ore zbor │ │ │ │
├────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┤
│ III. Instruire şi pregătire │
├────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Total ore zbor │ │ │ │
├────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┤
│ IV. Rezervă la dispoziţie pentru alte misiuni │
├────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ Total ore zbor │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ TOTAL GENERAL: │ │ │ │
└────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┘


    NOTE:
    - Fiecare inspectorat general/similar va solicita resursă de aviaţie pe structuri subordonate şi tipuri de misiuni.
    - Planul va fi semnat de inspectorii generali/similari, care solicită resursă de aviaţie.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

                            CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA
                    dispoziţiei pentru executarea misiunilor

    În conţinutul dispoziţiei se vor stabili principalele elemente necesare executării misiunii, care vor viza:
    1. descrierea tipului, caracterului şi scopului misiunii;
    2. data şi ora decolării;
    3. autorizări/aprobări/limite speciale de zbor;
    4. zonele/localităţile sau rutele autorizate pentru operare;
    5. aeroporturile/terenurile de decolare-aterizare;
    6. forţele şi mijloacele de intervenţie şi modul de realizare a cooperării, în situaţii de urgenţă la faţa locului;
    7. personalul care are acces la bordul aeronavei;
    8. precizări privind structura de la care se alocă orele de zbor;
    9. alte date necesare desfăşurării în siguranţă a misiunii.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016