Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 152 din 11 februarie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 152 din 11 februarie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 189 din 25 februarie 2022
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 1.951 din 17.01.2022, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4,
    luând în considerare prevederile art. IV din Legea nr. 78/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 22 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România - RNTR 4"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Reglementările privind certificarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România - RNTR 4, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. După articolul 5 se introduce o menţiune, cu următorul cuprins:
    "Prezentul ordin a fost aprobat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru produsele şi materialele de exploatare care sunt introduse prin prezentul ordin în lista prevăzută la cap. V din anexă, suplimentar faţă de produsele şi materialele de exploatare incluse în lista prevăzută la cap. V din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4, obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România se aplică după un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Pentru produsele şi materialele de exploatare care sunt eliminate prin prezentul ordin din lista prevăzută la cap. V din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4 şi care sunt în curs de certificare, procesul de certificare se sistează de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la cererea solicitantului.

    ART. IV
    Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ asigură publicarea pe site-ul propriu a unui tabel cu produsele şi materialele de exploatare menţionate la art. II şi III.

    ART. V
    Certificatele de conformitate pentru produse/materiale de exploatare şi autorizaţiile de partiţionare şi ambalare pentru materiale de exploatare, în vigoare, rămân valabile până la data precizată în certificatul de conformitate, respectiv în autorizaţia de partiţionare şi ambalare.

    ART. VI
    Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 11 februarie 2022.
    Nr. 152.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 2.135/2005)
    REGLEMENTĂRI
    privind certificarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate
    la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România - RNTR 4
    CAP. I
    Generalităţi
    1. Scop
    1.1. Scopul prezentelor reglementări este de a stabili metodologia şi condiţiile privind certificarea de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, denumită în continuare RAR, a produselor şi materialelor de exploatare noi utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, precum şi metodologia şi condiţiile privind autorizarea de RAR a proceselor de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare certificate de RAR.
    1.2. Prezentele reglementări stabilesc:
    a) cerinţele ce trebuie îndeplinite de producătorii, reprezentanţii producătorilor, importatorii şi distribuitorii de produse şi materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere pentru a putea obţine certificarea acestora;
    b) cerinţele ce trebuie îndeplinite de operatorii economici pentru autorizarea proceselor de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare certificate de RAR;
    c) lista produselor şi a materialelor de exploatare care necesită certificare în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România;
    d) condiţiile de introducere pe piaţă sau de punere la dispoziţie pe piaţă în România a produselor şi a materialelor de exploatare exceptate de la procedura de certificare conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 80/2000.


    2. Definiţii
    În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiţi în OG nr. 80/2000, iar termenii de mai jos au următorul înţeles:
    a) autorizare - proces de evaluare a unor activităţi şi a rezultatelor acestora, conform reglementărilor şi procedurilor în vigoare, în urma căruia se eliberează o autorizaţie ce îi conferă unui operator economic dreptul de a desfăşura activitatea de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare certificate de RAR;
    b) certificat de conformitate pentru produse/materiale de exploatare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare a conformităţii, ce indică faptul că un produs sau material de exploatare, corespunzător identificat, a parcurs procesul de certificare a conformităţii şi a respectat documentaţia de referinţă;
    c) documentaţie de referinţă - document care specifică cerinţele tehnice aplicabile şi care poate fi un standard naţional, un standard internaţional, o normă naţională sau o specificaţie tehnică (standard de firmă);
    d) familie de produse/materiale de exploatare - produse/ materiale de exploatare din aceeaşi categorie, realizate de acelaşi producător, cu aceeaşi dotare şi tehnologie, având acelaşi domeniu de utilizare şi caracteristici similare;
    e) interschimbabilitate - proprietatea unui produs de a putea fi utilizat pentru înlocuirea unui produs montat din fabricaţie pe un vehicul şi de a îndeplini aceeaşi funcţie fără a afecta funcţionarea ansamblului pentru care a fost proiectat;
    f) licenţă de utilizare a certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare - document care conferă titularului dreptul de utilizare a certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare;
    g) lot de produse sau materiale de exploatare pentru certificare - cantitate definită şi omogenă de produse sau materiale de exploatare noi de acelaşi tip, prezentată în acelaşi timp la certificare;
    h) marcă de conformitate - simbol grafic protejat ce indică faptul că un produs sau un material de exploatare a fost certificat în raport cu toate cerinţele aplicabile;
    i) produs/material de exploatare care priveşte siguranţa circulaţiei rutiere - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor din documentaţia de referinţă, poate constitui o sursă majoră şi iminentă de producere a accidentelor rutiere;
    j) produs/material de exploatare care priveşte protecţia mediului - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor din documentaţia de referinţă, poate afecta negativ performanţele constructive în ceea ce priveşte poluarea chimică şi/sau fonică generate de vehiculele rutiere;
    k) produs/material de exploatare care priveşte eficienţa energetică - produs/material de exploatare care, montat/utilizat pe un vehicul rutier, determină modificarea caracteristicilor energetice ale acestuia;
    l) produs care priveşte protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere - produs montat/utilizat pe un vehicul rutier care preîntâmpină utilizarea acestuia de persoane neautorizate;
    m) produs/material de exploatare nou - produs/material de exploatare neutilizat şi aflat în termenul de garanţie/valabilitate;
    n) reprezentant al producătorului - persoană juridică împuternicită de producător pentru certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare;
    o) specificaţie tehnică (standard de firmă) - document tehnic care prescrie condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs sau un material de exploatare; atunci când este necesar, indică şi procedeul/procedeele şi/sau documentele tehnice care descriu metodele prin care se determină îndeplinirea condiţiilor prescrise.


    CAP. II
    Metodologia şi condiţiile privind certificarea produselor utilizate la vehicule rutiere
    1. Produsele destinate utilizării la vehicule rutiere, prevăzute în lista de la cap. V, pot fi introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România numai dacă sunt certificate de RAR.
    2. Certificarea poate fi de serie sau de lot şi se solicită de către producători, reprezentanţii acestora, importatori sau distribuitori.
    3. Solicitanţii care nu sunt producătorii produselor sau reprezentanţii acestora pot solicita numai certificarea de lot; în acest caz, în momentul inspecţiei şi/sau prelevării pentru încercări, întregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.
    4. RAR va desfăşura activităţile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate pentru produse. Certificatul de conformitate pentru produse atestă că produsul este interschimbabil cu cel montat pe vehicul la fabricarea acestuia sau că poate fi montat pe vehicul ulterior fabricării acestuia şi că produsul respectiv respectă cel puţin cerinţele esenţiale pentru siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică sau protecţia împotriva furturilor, cerinţe prevăzute în documentaţia de referinţă.
    5. Procedurile de certificare se stabilesc de RAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065, ediţia în vigoare.
    6. Pentru obţinerea certificatului de conformitate pentru produse, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul produsului va prezenta RAR dosarul produsului.
    7. Eşantioanele reprezentative de produse pentru încercări se prelevează de RAR; atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilă, mostrele se pun la dispoziţia RAR prin grija solicitantului certificării.
    8. Titularul certificatului de conformitate pentru produse aduce la cunoştinţa RAR modificările pe care intenţionează să le facă pentru produsele ale căror certificate de conformitate sunt în termen de valabilitate. Următoarele modificări impun reluarea certificării:
    a) modificări dimensionale, ale formei sau aspectului;
    b) utilizarea altor materiale;
    c) modificări ale procesului tehnologic de fabricaţie/control;
    d) modificarea amplasamentului unităţii de producţie;
    e) reluarea fabricaţiei după o întrerupere mai mare de 12 luni;
    f) preluarea fabricaţiei sau importului de către un alt operator economic.

    9. Pentru desfăşurarea activităţilor de certificare se au în vedere, după caz, încercările şi verificările prevăzute în documentaţia de referinţă sau următoarele categorii de încercări şi verificări comparative cu produsul de origine pentru verificarea interschimbabilităţii produsului:
    a) verificarea unor elemente de aspect exterior;
    b) verificarea dimensiunilor;
    c) verificarea maselor;
    d) verificarea caracteristicilor fizico-mecanice şi chimice;
    e) verificarea caracteristicilor funcţionale şi a performanţelor;
    f) verificarea montajului pe vehicul;
    g) verificarea funcţionării prin încercări de anduranţă.

    10. La acordarea certificării se pot lua în considerare rapoarte de încercări prezentate de solicitantul certificării, efectuându-se doar încercările şi/sau inspecţiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să fie emise de laboratoare acreditate conform legii, de laboratoare evaluate de RAR sau de servicii tehnice notificate.
    11. La acordarea certificării se pot lua în considerare certificate de conformitate a produselor emise de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, după cum urmează:
    a) dacă certificarea a fost acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene pe baza unor cerinţe tehnice care asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă în România, RAR acceptă certificarea respectivă şi acordă certificarea naţională în baza documentelor prezentate fără efectuarea de încercări suplimentare, efectuând numai inspecţiile necesare;
    b) dacă certificarea a fost acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene pe baza unor cerinţe tehnice care nu asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă în România, RAR efectuează încercări şi/sau inspecţii numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale pentru care nu există documente care să ateste îndeplinirea lor şi, în cazul în care rezultatul încercărilor şi/sau inspecţiilor suplimentare este favorabil, acordă certificarea naţională.

    CAP. III
    Metodologia şi condiţiile privind certificarea materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere
    1. Materialele de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, prevăzute în lista de la cap. V, pot fi introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România numai dacă sunt certificate de RAR.
    2. Certificarea poate fi de serie sau de lot şi se solicită de către producători, reprezentanţii acestora, importatori sau distribuitori.
    3. Solicitanţii care nu sunt producătorii materialelor de exploatare sau reprezentanţii acestora pot solicita numai certificarea de lot; în acest caz, în momentul inspecţiei şi/sau prelevării pentru încercări, întregul lot trebuie să fie ambalat, gata de livrare.
    4. RAR va desfăşura activităţile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare. Certificatul de conformitate pentru materiale de exploatare atestă că materialul de exploatare respectă cel puţin cerinţele esenţiale pentru siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului sau eficienţa energetică, cerinţe prevăzute în documentaţia de referinţă.
    5. Procedurile de certificare se stabilesc de RAR în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065, ediţia în vigoare.
    6. Pentru obţinerea certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, producătorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul materialului de exploatare va prezenta RAR dosarul materialului de exploatare.
    7. Eşantioanele reprezentative de materiale de exploatare pentru încercări se prelevează de RAR; atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilă, mostrele se pun la dispoziţia RAR prin grija solicitantului de certificare.
    8. Titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare aduce la cunoştinţa RAR modificările pe care intenţionează să le facă pentru materialele de exploatare ale căror certificate de conformitate sunt în termen de valabilitate. Următoarele modificări impun reluarea certificării:
    a) modificări ale caracteristicilor fizico-chimice;
    b) utilizarea altor materii prime;
    c) modificări ale procesului tehnologic de fabricaţie/control;
    d) modificarea amplasamentului unităţii de producţie;
    e) reluarea fabricaţiei după o întrerupere mai mare de 12 luni;
    f) preluarea fabricaţiei sau importului de către un alt operator economic.

    9. Pentru desfăşurarea activităţilor de certificare se au în vedere, după caz, încercările şi verificările prevăzute în documentaţia de referinţă sau următoarele categorii de încercări şi verificări:
    a) verificarea unor elemente de aspect;
    b) verificarea caracteristicilor fizico-chimice relevante;
    c) verificarea performanţelor;
    d) verificarea comportării în exploatare.

    10. La acordarea certificării se pot lua în considerare rapoartele de încercări prezentate de solicitantul certificării, efectuându-se doar încercările şi/sau inspecţiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să fie emise de laboratoare acreditate conform legii, de laboratoare evaluate de RAR sau de servicii tehnice notificate.
    11. La acordarea certificării se pot lua în considerare certificate de conformitate a materialelor de exploatare emise de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, după cum urmează:
    a) dacă certificarea a fost acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene pe baza unor cerinţe tehnice care asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă, RAR acceptă certificarea respectivă şi acordă certificarea naţională în baza documentelor prezentate, fără efectuarea de încercări suplimentare, efectuând numai inspecţiile necesare;
    b) dacă certificarea a fost acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene pe baza unor cerinţe tehnice care nu asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă, RAR efectuează încercări şi/sau inspecţii numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale pentru care nu există documente care să ateste îndeplinirea lor şi, în cazul în care rezultatul încercărilor şi/sau inspecţiilor suplimentare este favorabil, acordă certificarea naţională.

    12. Titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare trebuie să supravegheze operatorii economici cu care are contract pentru activitatea de partiţionare şi ambalare.
    13. Nivelul minim certificabil pentru calitatea combustibililor este cel prevăzut de legislaţia/reglementările/standardele în vigoare.
    CAP. IV
    Metodologia şi condiţiile privind autorizarea operatorilor economici, alţii decât titularii certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, care partiţionează şi ambalează materiale de exploatare certificate de RAR
    1. Prevederile prezentului capitol se aplică:
    a) la autorizarea solicitanţilor de autorizare care desfăşoară activităţi de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare menţionate în lista de la cap. V, certificate de RAR ca materiale de exploatare fabricate în serie sau ca loturi de materiale de exploatare;
    b) la supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare iniţiale a titularilor de autorizaţii de partiţionare şi ambalare pentru materiale de exploatare.

    2. Prevederile prezentului capitol se aplică în situaţia în care autorizarea este solicitată de către operatorii economici, alţii decât titularii certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, şi anume este solicitată de către importatorii sau distribuitorii care desfăşoară activităţi de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare în vrac, în vederea comercializării materialelor de exploatare ambalate.
    3. Condiţii de autorizare:
    3.1. Cererea de autorizare se transmite RAR de către solicitantul de autorizare şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    3.1.1. cererea de autorizare trebuie să fie datată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului de autorizare, cu indicarea persoanei nominalizate pentru relaţia cu RAR;
    3.1.2. în cererea de autorizare trebuie menţionate:
    a) numele şi adresa solicitantului;
    b) domeniul de autorizare, care cuprinde:
    (i) identificarea materialelor de exploatare/grupei de materiale de exploatare care se partiţionează şi ambalează;
    (ii) titularul/titularii certificatelor de conformitate pentru materiale de exploatare;
    (iii) numărul certificatului/certificatelor de conformitate pentru materiale de exploatare;
    (iv) adresa sediului/sediilor în care au loc partiţionarea şi ambalarea.    3.2. Documentaţia anexată la cererea de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente ale solicitantului de autorizare, prezentate în limba română:
    a) o copie a chestionarului de autoevaluare, cu toate rubricile completate;
    b) o copie a documentului care demonstrează înregistrarea în condiţiile legii a activităţilor pentru care se solicită autorizarea;
    c) o copie a contractului pentru partiţionare şi ambalare încheiat cu titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare;
    d) modele ale declaraţiei de conformitate emise în vederea comercializării materialului de exploatare ambalat.

    3.3. Documentaţia referitoare la manipularea, partiţionarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, protejarea şi transportul materialului de exploatare, precum şi documentaţia referitoare la livrarea materialului de exploatare trebuie să cuprindă:
    a) tipul şi materialul ambalajului, capacitatea nominală a ambalajului/volumul ambalajului;
    b) modul de manipulare, partiţionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare şi transport al materialului de exploatare;
    c) metodele de verificare a loturilor de materiale de exploatare preambalate - sondaj, inspecţie prin eşantionare la locul de ambalare - şi criteriile de acceptare a loturilor de materiale de exploatare preambalate;
    d) declaraţia de conformitate;
    e) informaţii scrise privind garanţiile producătorului, termenul de garanţie şi/sau termenul de valabilitate, după caz.

    3.4. Declaraţia de conformitate a materialului de exploatare livrat în vrac, emisă de către titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, trebuie:
    a) să se refere la toate tipurile/variantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat;
    b) să conţină toate informaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, înscrise lizibil, explicit şi fără ambiguităţi;
    c) să fie semnată de către emitent.

    3.5. Modelul de etichetă care se aplică pe ambalajul materialului de exploatare trebuie să includă următoarele informaţii în limba română:
    a) denumirea şi tipul materialului de exploatare;
    b) marca comercială sau marca de fabrică a materialului de exploatare;
    c) marca/numele şi adresa producătorului;
    d) marca/numele şi adresa titularului de autorizaţie de partiţionare şi ambalare;
    e) numărul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, precum şi al autorizaţiei pentru partiţionare şi ambalare.

    3.6. Convenţia/Contractul încheiată/încheiat între titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare şi operatorul economic care partiţionează şi ambalează trebuie să includă clauze privind răspunderile titularului de autorizaţie şi ale titularului certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare referitoare la păstrarea conformităţii materialului de exploatare certificat pe parcursul manipulării, partiţionării, ambalării, etichetării, depozitării, transportului, livrării şi la termenele de valabilitate/garanţie şi de utilizare ale materialului de exploatare.
    3.7. Solicitantul autorizării trebuie să dispună de o listă cuprinzând metodele, procedurile şi instrucţiunile de lucru. Documentele cuprinse în listă trebuie să descrie suficient de clar măsurile stabilite de către solicitantul de autorizare pentru controlul proceselor de management, asigurare a resurselor şi aprovizionare, pentru controlul procesului de manipulare, partiţionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare şi transport al materialului de exploatare, precum şi pentru controlul materialului de exploatare neconform.

    4. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze, la termenul stabilit de către RAR, dovezile aferente referitoare la rezolvarea eventualelor deficienţe privind documentaţia transmisă.
    5. Solicitantul de autorizare trebuie să asigure accesul necondiţionat al RAR la sediul de partiţionare şi ambalare, în vederea desfăşurării verificărilor, pentru evaluarea în raport cu cerinţele stabilite prin procedurile RAR şi cu cerinţele documentaţiei tehnice aplicabile a capabilităţii solicitantului de autorizare de a asigura controlul proceselor.
    6. Condiţiile esenţiale care trebuie asigurate de solicitantul autorizării pentru controlul calităţii materialelor de exploatare ambalate şi al proceselor sunt următoarele:
    a) pentru toate activităţile inspectate trebuie să fie disponibile documente care stabilesc etapele şi modul corect de desfăşurare, responsabilii, succesiunea, condiţiile tehnice, criteriile de acceptare, formularele folosite, modul de verificare;
    b) pentru fiecare proces care influenţează calitatea materialului de exploatare ambalat trebuie să se păstreze înregistrări care să demonstreze îndeplinirea prevederilor documentelor menţionate în paragraful precedent;
    c) operatorul economic trebuie să aibă şi să pună la dispoziţie, la cererea RAR, o listă actualizată a procedurilor şi formularelor folosite;
    d) operatorul economic trebuie să aibă o listă disponibilă completă a utilajelor de lucru şi a aparaturii de măsură şi control, cu evidenţierea verificărilor tehnice adecvate şi valabilităţii acestor verificări;
    e) documentaţia de referinţă aplicabilă materialului de exploatare şi proceselor, precum şi legislaţia aplicabilă trebuie să fie disponibile, cunoscute şi actualizate;
    f) materialele de exploatare, materialele de exploatare ambalate şi ambalajele neconforme trebuie identificate în mod clar prin depozitare în spaţii separate şi avertizări împotriva utilizării neintenţionate;
    g) personalul trebuie să fie instruit asupra tuturor condiţiilor tehnice şi organizatorice care îi pot influenţa rezultatul activităţii;
    h) în locurile de muncă având condiţii speciale şi cerinţe de calificare trebuie folosit numai personal calificat adecvat;
    i) orice activitate subcontractată unui alt operator economic trebuie să aibă la bază documente contractuale care să conţină criterii de evaluare clare a rezultatelor activităţii subcontractate; rezultatele colaborării trebuie să fie verificate prin mijloacele proprii ale solicitantului de autorizare;
    j) trebuie prestabilite şi respectate căi adecvate de detectare, eliminare şi prevenire a repetării neconformităţilor referitoare la materialul de exploatare sau procese;
    k) modul de emitere a documentelor care atestă calitatea materialelor de exploatare puse în vânzare trebuie ţinut sub control strict; trebuie păstrate dovezi ale predării acestora împreună cu materialele de exploatare livrate;
    l) trebuie luate măsuri pentru ca satisfacţia utilizatorilor de materiale de exploatare sau reclamaţiile acestora să fie cunoscute şi măsurile adecvate pentru rezolvarea petiţiilor primite să fie luate într-un termen rezonabil.

    7. În afara verificării condiţiilor prevăzute la pct. 6, în cadrul inspecţiei la sediul solicitantului, se verifică:
    a) identificarea ambalajului materialului de exploatare, respectiv precizarea în documentaţia solicitantului a tipului şi materialului ambalajului, a capacităţii nominale (capacitatea/ volumul ambalajului), precum şi precizarea stării, inclusiv a etanşeităţii ambalajului, modalităţile de verificare a acestora de către ambalator;
    b) eticheta aplicată pe ambalajul materialului de exploatare, respectiv conţinutul etichetei, inclusiv identificarea producătorului, a titularului certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare şi a operatorului economic autorizat, starea etichetei, lizibilitatea, vizibilitatea şi durabilitatea inscripţiilor aplicate;
    c) materialul de exploatare preambalat, eşantionat prin sondaj, prin măsurarea/verificarea conţinutului real (volumul real) al preambalatului;
    d) modul de manipulare, partiţionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare şi transport al materialului de exploatare, prin asistare la desfăşurarea activităţilor respective şi/sau prin examinarea dovezilor privind efectuarea de către solicitantul de autorizare a verificărilor loturilor de materiale de exploatare preambalate, conform metodelor de verificare precizate în documentaţia de manipulare, partiţionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare şi transport al materialului de exploatare;
    e) modul de livrare a materialului de exploatare şi documentele însoţitoare ale acestuia, prin examinarea declaraţiei de conformitate a materialului de exploatare emise de către titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare, precum şi a certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare emis de RAR;
    f) existenţa şi valabilitatea documentului contractual încheiat între titularul certificatului de conformitate pentru materiale de exploatare şi solicitantul de autorizare.

    8. Cu ocazia inspecţiei la sediul solicitantului se prelevează eşantioane din materialele de exploatare partiţionate şi ambalate şi se efectuează verificarea caracteristicilor fizico-chimice esenţiale. Verificările se vor efectua de RAR, de laboratoare acreditate conform legii sau de laboratoare evaluate de RAR.
    9. Solicitantul de autorizare trebuie să furnizeze la termenul stabilit dovezile referitoare la rezolvarea eventualelor neconformităţi care pot influenţa calitatea materialului de exploatare, identificate cu ocazia inspecţiei efectuate de RAR.
    10. Autorizaţia se acordă în situaţia rezolvării de către solicitant, la termenul stabilit, a tuturor neconformităţilor majore identificate la analiza documentaţiei, audit, inspecţie sau încercări.
    11. În vederea menţinerii autorizării, titularul de autorizaţie trebuie să menţină conformitatea materialului de exploatare ambalat cu cerinţele documentaţiei tehnice care au stat la baza acordării autorizaţiei, pe perioada de valabilitate a autorizării. În acest sens, titularul de autorizaţie are următoarele obligaţii:
    a) să informeze RAR asupra modificărilor semnificative pe care intenţionează să le efectueze asupra procesului de partiţionare, ambalare şi etichetare a materialului de exploatare, asupra modificărilor structurii sau managementului titularului de autorizaţie şi asupra oricăror aspecte care pot influenţa conformitatea materialului de exploatare;
    b) să nu furnizeze materiale de exploatare ambalate, ca rezultat al modificărilor anunţate, fără un acord scris din partea RAR;
    c) să păstreze înregistrările tuturor reclamaţiilor primite cu privire la conformitatea materialului de exploatare ambalat şi să le pună la dispoziţia RAR, la cerere;
    d) să ia măsuri pentru rezolvarea acestor reclamaţii şi a oricăror deficienţe care afectează conformitatea materialului de exploatare şi să documenteze măsurile luate şi eficacitatea acestora;
    e) să asigure accesul necondiţionat al reprezentanţilor RAR la sediile de partiţionare şi ambalare cu ocazia activităţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de autorizare iniţiale, programate ori neprogramate, sau efectuate în situaţia unor reclamaţii referitoare la conformitatea materialului de exploatare ori pentru investigaţii suplimentare determinate de modificările anunţate de titularul de autorizaţie.

    12. Pe perioada de valabilitate a autorizării, RAR efectuează o supraveghere anuală a menţinerii condiţiilor de autorizare iniţiale. Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare iniţiale constă în inspecţia activităţii titularului de autorizaţie şi verificarea caracteristicilor fizico-chimice esenţiale ale materialelor de exploatare partiţionate şi ambalate. Verificările se vor efectua de RAR, de laboratoare acreditate conform legii sau de laboratoare evaluate de RAR.
    CAP. V
    Lista produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor, şi care necesită certificarea RAR în vederea introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă în România

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Produse şi materiale de exploatare │
│din categoria celor care privesc │
│siguranţa circulaţiei rutiere │
├──────────────────────────────────────┤
│1.1. Produse şi materiale de │
│exploatare utilizate în cadrul │
│instalaţiilor de frânare │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Echipamente din cadrul │
│instalaţiilor de frânare hidraulice: │
│pompă centrală, cilindri, etrier, │
│amplificator de frânare │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Echipamente din cadrul │
│instalaţiilor de frânare pneumatice: │
│robinet principal, cilindri pneumatici│
│de frânare │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Discuri de frână │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Tamburi de frână │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Furtunuri de frână │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Cabluri de frână │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Lichid de frână │
├──────────────────────────────────────┤
│1.2. Produse şi materiale de │
│exploatare utilizate în cadrul │
│sistemelor de direcţie, transmisie, │
│rulare sau suspensie │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Articulaţii sferice pentru direcţie│
│si suspensie: bielete de direcţie, │
│capete de bară, pivoţi, bielete │
│antiruliu │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Roţi │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Lanţuri şi huse antiderapante │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Arcuri de suspensie │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Perne de aer de suspensie │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Amortizoare de suspensie │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Sisteme de suspensie de înlocuire/ │
│suplimentare**) │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Ulei şi lichid hidraulic │
├──────────────────────────────────────┤
│1.3. Produse utilizate în cadrul │
│instalaţiei de iluminare-semnalizare │
│sau instalaţiei electrice │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Siguranţe electrice**) │
├──────────────────────────────────────┤
│1.4. Produse şi materiale de │
│exploatare utilizate în cadrul │
│caroseriilor sau ca elemente ale │
│acestora │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Sisteme de acces în/pe vehicul: │
│trepte, trepte retractabile, rampe, │
│lifturi, scări**) │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Elemente suplimentare caroserie │
│(tuning) produse în serie**) │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Suport exterior pentru roata de │
│rezervă**) │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Caroserii amovibile**) │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Portbagaje exterioare cu │
│dispozitive de iluminare-semnalizare │
│montate în consola spate a │
│autovehiculelor din categoriile M2 şi │
│M3**), categorii definite la art. 4 │
│alin. (1) lit. (a) din Regulamentul │
│(UE) 2018/858 al Parlamentului │
│European şi al Consiliului din 30 mai │
│2018 privind omologarea şi │
│supravegherea pieţei autovehiculelor │
│şi remorcilor acestora, precum şi ale │
│sistemelor, componentelor şi │
│unităţilor tehnice separate destinate │
│vehiculelor respective, de modificare │
│a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi │
│(CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a │
│Directivei 2007/46/CE │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Suporturi cu dispozitive de │
│iluminare-semnalizare pentru biciclete│
│montate în consola spate a │
│autovehiculelor din categoriile M1 şi │
│N1**), categorii definite la art. 4 │
│alin. (1) lit. (a) şi (b) din │
│Regulamentul (UE) 2018/858 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 30 mai 2018 privind │
│omologarea şi supravegherea pieţei │
│autovehiculelor şi remorcilor │
│acestora, precum şi ale sistemelor, │
│componentelor şi unităţilor tehnice │
│separate destinate vehiculelor │
│respective, de modificare a │
│Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi │
│(CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a │
│Directivei 2007/46/CE │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Folii pentru geamuri │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Ştergătoare pentru parbriz/lunetă/ │
│faruri │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Suprastructuri auto: închidere │
│benă, cabină de dormit**) │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Bare/Suporţi/Portbagaje fixare │
│încărcătură plafon**) │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Lampă taxi**) │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Produse utilizate pentru │
│modificările speciale aduse │
│autovehiculelor în scopul conducerii │
│de către persoanele cu handicap grav │
│sau accentuat*) **) │
├──────────────────────────────────────┤
│13. Lichid de spălare a parbrizului │
├──────────────────────────────────────┤
│1.5. Alte produse utilizate la │
│vehiculele rutiere din categoria celor│
│care privesc siguranţa circulaţiei │
│rutiere │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Trusă sanitară**) │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Bară metalică şi legătură flexibilă│
│pentru remorcare**) │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Stingător auto**) │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Produse şi materiale de exploatare │
│din categoria celor care privesc │
│protecţia mediului │
├──────────────────────────────────────┤
│2.1. Combustibili │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Benzină │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Motorină │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Biocarburanţi │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Gaz petrolier lichefiat │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Gaz natural comprimat │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Gaz natural lichefiat │
├──────────────────────────────────────┤
│2.2. Produse şi materiale de │
│exploatare utilizate în cadrul │
│motorului, sistemelor anexe la motor │
│sau în cadrul transmisiei │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Pompe de injecţie, injectoare │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Pompe de alimentare cu combustibil │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Instalaţie retrofit de adaptare │
│pentru alimentare cu alt tip de │
│combustibil │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Filtre de combustibil │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Dispozitive reducere/creştere │
│putere motor motocicluri**) │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Kituri de conversie la tracţiunea │
│electrică**) │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Bujii │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Supapă EGR │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Filtre de ulei │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Filtre de aer │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Lichid antigel │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Ulei de motor │
├──────────────────────────────────────┤
│13. Ulei de transmisie │
├──────────────────────────────────────┤
│14. Unsori │
├──────────────────────────────────────┤
│15. Agent/Reactiv pentru posttratarea │
│gazelor de evacuare │
├──────────────────────────────────────┤
│2.3. Produse utilizate în cadrul │
│instalaţiilor electrice │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Baterii de acumulatori │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Produse şi materiale de exploatare │
│din categoria celor care privesc │
│eficienţa energetică a vehiculelor │
│rutiere │
├──────────────────────────────────────┤
│3.1. Produse şi materiale de │
│exploatare utilizate în cadrul │
│sistemelor anexe la motor │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Pompe de apă │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Radiatoare │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Curele de transmitere │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Produse şi materiale de exploatare │
│din categoria celor care privesc │
│protecţia împotriva furturilor │
│vehiculelor rutiere │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Alarme auto │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Sisteme electronice de imobilizare │
│auto │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Dispozitive pentru blocarea │
│direcţiei/transmisiei │
└──────────────────────────────────────┘

    *) Se aplică pentru produsele prevăzute în Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Produse care fac obiectul art. 1 alin. (10) din OG nr. 80/2000 şi pentru care aplicarea numărului certificatului de conformitate pentru produse este voluntară; prin excepţie, aplicarea numărului certificatului de conformitate pentru produse este obligatorie în cazul lămpilor taxi şi al foliilor pentru geamuri.
    NOTĂ: Produsele care fac obiectul actelor normative ale Uniunii Europene sau al regulamentelor Organizaţiei Naţiunilor Unite se supun prevederilor prezentelor reglementări numai în cazul în care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al actelor normative ale Uniunii Europene sau al regulamentelor Organizaţiei Naţiunilor Unite respective.
    CAP. VI
    Introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă în România a produselor şi materialelor de exploatare exceptate de la procedura de certificare
    1. În scopul introducerii pe piaţă sau al punerii la dispoziţie pe piaţă în România, un produs de origine trebuie să fie însoţit de un document emis de producătorul vehiculului rutier/produsului, care să îi ateste caracterul de produs de origine, sau să fie prevăzut cu un marcaj corespunzător care să ateste caracterul de origine al produsului.
    2. În scopul introducerii pe piaţă sau al punerii la dispoziţie pe piaţă în România, un produs fabricat în mod exclusiv pentru a fi utilizat de vehiculele destinate competiţiilor sportive trebuie să fie însoţit de un document emis de producătorul vehiculului rutier/produsului, care să îi ateste caracterul de produs fabricat în mod exclusiv pentru a fi utilizat de vehiculele destinate competiţiilor sportive, sau să fie prevăzut cu un marcaj corespunzător care să ateste utilizarea exclusivă a produsului.
    3. În scopul introducerii pe piaţă sau al punerii la dispoziţie pe piaţă în România pentru produsele şi materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (10) şi (11) din OG nr. 80/2000 trebuie să fie puse la dispoziţia RAR, la cerere, următoarele documente:
    a) un document care să ateste introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România; în acest scop poate fi folosit modelul declaraţiei prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;
    b) un document care să ateste respectarea cerinţelor standardelor naţionale, normelor naţionale sau standardelor internaţionale aplicabile (de exemplu, raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat sau de un laborator acreditat, certificat de conformitate pentru produse/materiale de exploatare emis de autoritatea competentă a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau de un organism de evaluare a conformităţii acreditat pentru domeniul respectiv).
    3.1. În cazul în care pentru produsele şi materialele de exploatare respective nu există standarde naţionale, norme naţionale sau standarde internaţionale aplicabile, este suficientă prezentarea documentului menţionat la pct. 3 lit. a).

    CAP. VII
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    1. Certificatul de conformitate pentru produse/materiale de exploatare şi autorizaţia de partiţionare şi ambalare au valabilitate maximă de 4 ani.
    1.1. Se pot acorda certificări pentru produse/materiale de exploatare fabricate în serie pe o perioadă de 3 luni, 6 luni sau un an, în unul dintre următoarele cazuri:
    a) când este necesar controlul strict al operatorului economic şi al produsului sau materialului de exploatare certificat, nefiind astfel îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea certificării pe o perioadă de 4 ani;
    b) când au fost analizate suficiente dovezi de natură tehnică, de exemplu, certificate de conformitate pentru produse/ materiale de exploatare şi rapoarte de încercări emise în regim acreditat, aprobări de la producători de vehicule, care să permită acordarea certificării, iar încercările în vederea certificării presupun perioade îndelungate.

    1.2. RAR efectuează activităţi de supraveghere anuale a menţinerii condiţiilor de certificare/autorizare iniţiale pe perioada de valabilitate a certificării/autorizării. Dacă se constată menţinerea condiţiilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale, la reluarea procesului se pot aplica proceduri simplificate. Această regulă se aplică dacă cererea de recertificare/reautorizare se depune la RAR anterior datei de expirare a certificării/autorizării.
    1.3. RAR suspendă sau retrage certificarea/autorizarea acordată în următoarele situaţii:
    a) la solicitarea titularului certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau a titularului de autorizaţie;
    b) la identificarea unor neconformităţi care afectează conformitatea produsului/materialului de exploatare certificat;
    c) la întreruperea/încetarea fabricaţiei/importului/distribuirii produsului/materialului de exploatare certificat;
    d) atunci când titularul certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau titularul de autorizaţie nu respectă regulile şi procedurile de certificare/autorizare;
    e) atunci când titularul certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau titularul de autorizaţie nu respectă obligaţiile asumate prin semnarea documentelor de certificare/autorizare;
    f) atunci când titularul certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau titularul de autorizaţie nu respectă regulile de utilizare a licenţelor de utilizare a certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare, a certificatelor de conformitate pentru produse/ materiale de exploatare, autorizaţiilor sau a mărcilor de conformitate;
    g) atunci când titularul certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau titularul de autorizaţie refuză/amână fără motive justificate desfăşurarea activităţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare/autorizare iniţiale programate sau neprogramate sau achitarea la termen a obligaţiilor financiare către RAR.

    1.4. Produsele sau materialele de exploatare introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România până la data expirării certificării, respectiv a suspendării sau retragerii certificării în conformitate cu prevederile pct. 1.3 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă în România în continuare până la expirarea termenului de garanţie/valabilitate, după caz, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 1.3 lit. b).

    2. Certificările de lot se acordă pe o perioadă de maximum un an, fără depăşirea termenului de garanţie/valabilitate al produsului/materialului de exploatare, în cantităţi determinate, şi nu implică în mod obligatoriu efectuarea auditului privind capabilitatea tehnică a furnizorului. Lotul ce se prezintă pentru certificare trebuie să fie fabricat şi ambalat conform prezentelor reglementări.
    2.1. Loturile de produse sau materiale de exploatare certificate pot fi puse la dispoziţie pe piaţă în România şi după data expirării certificatului de conformitate pentru produse/ materiale de exploatare, dar numai până la expirarea termenului de garanţie/valabilitate, după caz, cu excepţia identificării unor neconformităţi care afectează conformitatea produsului/ materialului de exploatare certificat.

    3. Încercările şi verificările luate în considerare pentru stabilirea conformităţii produsului sau materialului de exploatare faţă de documentaţia de referinţă trebuie să acopere caracteristicile esenţiale.
    4. Aprecierea conţinutului şi nivelului de completare ale documentelor prezentate în cadrul procesului de certificare/ autorizare, precum şi stabilirea caracteristicilor esenţiale pentru produs sau materialul de exploatare sunt de competenţa RAR.
    5. Evaluarea de către RAR a laboratoarelor constă în evaluarea sistemului de management al calităţii al laboratorului conform cerinţelor standardelor internaţionale aplicabile şi evaluarea capabilităţii laboratorului de a efectua încercările şi verificările respective conform documentelor normative aplicabile sau în evaluarea capabilităţii laboratorului de a efectua încercările şi verificările respective conform documentelor normative aplicabile.
    5.1. În cazul laboratoarelor evaluate numai din punctul de vedere al capabilităţii de a efectua încercările şi verificările respective conform documentelor normative aplicabile, dar care nu au un sistem de management al calităţii implementat şi evaluat conform cerinţelor standardelor internaţionale aplicabile, încercările şi verificările se efectuează sub supravegherea RAR.
    5.2. Laboratoarele pot fi:
    a) laboratoare de terţă parte - laboratoare independente;
    b) laboratoare de secundă parte - laboratoare ale producătorilor de vehicule;
    c) laboratoare de primă parte - laboratoare ale producătorilor produselor sau materialelor de exploatare.
    5.2.1. Încercările şi verificările efectuate în laboratoare de primă şi secundă parte se vor desfăşura sub supravegherea RAR.


    6. Se acordă dreptul de utilizare a mărcii de conformitate numai în cazul în care RAR a acordat certificarea în raport cu toate cerinţele din documentaţia de referinţă a produsului sau materialului de exploatare.
    7. La certificarea familiilor de produse/materiale de exploatare se selectează încercările esenţiale pentru tipuri reprezentative de produse/materiale de exploatare.
    8. Cheltuielile aferente certificării/autorizării, inclusiv pentru activităţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare/autorizare iniţiale care se desfăşoară în termenul de valabilitate a certificării/autorizării, se suportă, după caz, de către solicitanţii certificării/autorizării, de către titularii certificatului de conformitate pentru produse/materiale de exploatare sau de către titularii de autorizaţie.
    9. Răspunderea pentru calitatea, ambalarea, etichetarea, condiţiile de transport şi depozitarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă revine, după caz, producătorilor, reprezentanţilor acestora, importatorilor sau distribuitorilor. Aceştia nu răspund pentru deficienţele de calitate datorate nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de montare, utilizare şi păstrare întocmite de producător cu respectarea cerinţelor legale, atunci când aceste instrucţiuni sunt aduse la cunoştinţa consumatorilor.
    10. Documentaţiile de referinţă ale produselor sau materialelor de exploatare supuse certificării, precum şi cele conexe acestora vor fi puse la dispoziţia RAR de către solicitanţi.
    11. RAR acceptă numai cererile de certificare/autorizare completate corespunzător, însoţite de toate documentele solicitate prin procedurile de certificare/autorizare aplicabile.
    12. Capabilitatea producătorului de a furniza produse sau materiale de exploatare conforme cu documentaţia de referinţă implică existenţa unui sistem de management al calităţii adecvat la sediul de fabricaţie a produsului sau materialului de exploatare.
    12.1. Această cerinţă se aplică numai pentru produsele şi materialele de exploatare fabricate în serie şi pentru care se solicită certificare de serie.
    12.2. Determinarea capabilităţii producătorului de a furniza produse sau materiale de exploatare conforme se efectuează de RAR.
    12.3. Evaluarea sistemului de management al calităţii constă în efectuarea unui audit la sediul de fabricaţie a produsului sau materialului de exploatare conform prevederilor ISO 19011, ediţia în vigoare, şi/sau recunoaşterea certificării sistemului de management al calităţii.
    12.4. Pentru recunoaşterea certificării sistemului de management al calităţii sunt luate în considerare certificate ale sistemului de management al calităţii pentru sediul de fabricaţie a produsului sau materialului de exploatare, dacă acestea sunt relevante pentru domeniul pentru care se solicită certificarea şi sunt în conformitate cu standardele ISO 9001, ediţia în vigoare, sau IATF 16949, ediţia în vigoare.

    13. Certificatele de conformitate pentru produse/materiale de exploatare emise de RAR nu exonerează de răspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislaţiei privind drepturile de autor, protecţia modelelor şi desenelor industriale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016