Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 147 din 16 iunie 2011  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 147 din 16 iunie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.478 din 9 iunie 2011,
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ,
    în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevãzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevãzute pentru sectorul vitivinicol,
    în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunãtãţirea calitãţii produselor agricole în sectorul de agriculturã ecologicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de platã a ajutorului specific pentru îmbunãtãţirea calitãţii produselor agricole în sectorul de agriculturã ecologicã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2011, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                             Ministrul agriculturii
                             şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 16 iunie 2011.
    Nr. 147.

    ANEXÃ
    (Anexa la Ordinul nr. 17/2011)┌──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
│ Dimensiunea exploataţiei │ % │ Sancţiunea aplicatã │
│ │ diferenţã*) │ - % - │
├──────────────────────────────┴─────────────────┼────────────────────────┤
│Producţia vegetalã - suprafeţe în conversie │ │
├──────────────────────────────┬─────────────────┼────────────────────────┤
│0,3-5 ha │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│5-20 ha │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│20-50 ha │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│50-100 ha │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│Peste 100 ha │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
└──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐
│ Dimensiunea exploataţiei │ % │ Sancţiunea aplicatã │
│ │ diferenţã*) │ - % - │
├──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤
│Creşterea animalelor în conversie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pãsãri
├──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤
│sub 500 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│peste 500 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤
│Bovine
├──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤
│sub 20 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│peste 20 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤
│Ovine/Caprine
├──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤
│sub 20 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│21-100 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│peste 100 de capete │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤
│Apiculturã │
├──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤
│0-50 de familii │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 15-20% │ 15% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│51-100 de familii │ 3-10% │ 5% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤
│ │ 10-15% │ 10% │
├──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤