Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 146 din 23 septembrie 2015  privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 146 din 23 septembrie 2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 septembrie 2015

    Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
    (3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
    ART. 6
    (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
    (3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
    ART. 7
    Societatea OLIGOPOL - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

            Preşedintele Autorităţii Naţionale
           de Reglementare în Domeniul Energiei,
                      Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 23 septembrie 2015.
    Nr. 146.

    ANEXA 1.a

           Venitul reglementat unitar, venitul total unitar
             pentru primul an al celei de-a treia perioade
           de reglementare şi rata de creştere a eficienţei
             economice pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Activitatea de distribuţie a gazelor naturale │
 ├──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
 │Cantitatea de energie distribuită în 2013 │ MWh │ 9.892 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venitul reglementat unitar │ Lei/MWh │ 22,29 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venit total unitar │ Lei/MWh │ 23,44 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Rata de creştere a eficienţei economice │ │ -0,80% │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1.b

         Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar
          pentru al doilea an al celei de-a treia perioade
         de reglementare pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Activitatea de distribuţie a gazelor naturale │
 ├──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
 │Cantitatea de energie distribuită în 2014 │ MWh │ 9.715 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venitul reglementat unitar │ Lei/MWh │ 22,90 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venit total unitar │ Lei/MWh │ 22,66 │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1.c

         Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar
          pentru al treilea an al celei de-a treia perioade
          de reglementare pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Activitatea de distribuţie a gazelor naturale │
 ├──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
 │Cantitatea de energie distribuită în 2015 │ MWh │ 9.820 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venitul reglementat unitar │ Lei/MWh │ 23,25 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venit total unitar │ Lei/MWh │ 21,13 │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 1.d

         Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar
         pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru anul 2015

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat │
 ├──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
 │Cantitatea de energie furnizată în 2015 │ MWh │ 3.482 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venitul reglementat unitar │ Lei/MWh │ 5,13 │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Venit total unitar │ Lei/MWh │ 6,49 │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

           Tarifele reglementate pentru prestarea
        serviciului de distribuţie a gazelor naturale
           realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │ Categoria de clienţi │ Lei/MWh │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤
 │1. Tarife de distribuţie │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
 │B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 22,16 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh │ 21,24 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh │ 20,81 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh │ 20,54 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

            Preţurile reglementate pentru furnizarea
         gazelor naturale în regim reglementat realizată
     de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │ Categoria de clienţi │ Lei/MWh │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤
 │B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
 │B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh │ 102,40 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh │ 101,06 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                          -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice