Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014  privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014


    Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) şi alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
    în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecţională securizată a informaţiilor la clientul final, furnizează mai multe informaţii decât un contor convenţional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:
    a) subsistemele de măsurare care conţin cel puţin contorul, transformatoarele de măsură şi echipamentele de securizare a accesului la contor;
    b) subsistemele de transmitere a informaţiilor;
    c) subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare.
    (2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcţionalităţi obligatorii şi opţionale.
    (3) Proiectele privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar şi să reflecte economii băneşti proporţionale cu valoarea investiţiilor în aceste sisteme.
    ART. 2
    (1) Funcţionalităţile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii şi opţionale, în funcţie de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă.
    ART. 3
    Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuţie concesionari este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi are ca ţintă până în anul 2020 implementarea la cca 80% din numărul de clienţi finali.
    ART. 4
    (1) În anul 2015, operatorii de distribuţie concesionari implementează proiecte-pilot şi evaluează aspectele specifice din reţelele de distribuţie, în vederea stabilirii condiţiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.
    (2) Operatorii de distribuţie concesionari vor propune realizarea unor proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:
    a) zone urbane cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametri tehnici nominali prevăzuţi la pct. 4 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;
    b) zone rurale cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametri tehnici nominali, prevăzuţi la pct. 4 din anexa nr. 2.
    (3) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE propunerile privind modificări şi completări în vederea realizării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform lit. A din anexa nr. 2.
    (4) ANRE analizează proiectele-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă prevăzute la alin. (1) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele acordate acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE, dar nu mai târziu de data de 15 martie 2015.
    (5) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2015, conform lit. B din anexa nr. 2, până la data de 1 noiembrie 2015.
    ART. 5
    (1) Având în vedere rezultatele implementării proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă obţinute, operatorii de distribuţie concesionari propun ANRE planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2016-2020, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 decembrie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari şi în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 15 martie 2016, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali.
    ART. 6
    Operatorii de distribuţie concesionari revizuiesc şi transmit propunerile de proiecte-pilot cu modificările şi completările prevăzute de prezentul ordin până la data de 31 ianuarie 2015.
    ART. 7
    Operatorii de distribuţie concesionari afişează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcţionalităţile obligatorii şi opţionale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informaţiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot.
    ART. 8
    Operatorii de distribuţie concesionari şi furnizorii sunt obligaţi să informeze clienţii finali, menţionând în factura de energie electrică despre existenţa sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv.
    ART. 9
    (1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica şi operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, la solicitarea acestora.
    (2) Operatorul de transport şi sistem poate oferi, la solicitarea clienţilor finali racordaţi la reţelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 10
    În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile din documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), ANRE solicită operatorilor de distribuţie concesionari auditarea investiţiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceştia.
    ART. 11
    Operatorii de distribuţie concesionari, operatorii de distribuţie alţii decât cei concesionari, operatorul de transport şi de sistem şi furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 12
    Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi direcţiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 18 decembrie 2013.


           Preşedintele Autorităţii Naţionale
          de Reglementare în Domeniul Energiei,
                     Niculae Havrileţ


    Bucureşti, 10 decembrie 2014.
    Nr. 145.


    ANEXA 1

    Funcţionalităţi ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice


┌─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ Obiectiv │ Funcţionalitate │ Descriere │
├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Funcţionalităţi obligatorii │
├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Pentru clientul final │Să transmită clientului final şi oricărui terţ │Transmiterea către clientul final sau către oricare terţ │
│ │ │desemnat de către acesta citiri din sistem, │desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, │
│ │ │în vederea gestionării consumului │uşor de înţeles şi de utilizat │
│ │ │ │Prin citiri se înţelege evoluţia indexelor aferente │
│ │ │ │consumului, cu periodicitate şi pentru o perioadă de timp │
│ │ │ │suficientă, stabilită prin contract │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Pentru clientul final │Să actualizeze citirile menţionate la pct. 1, │Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a │
│ │ │cu o frecvenţă suficientă pentru a permite ca │informaţiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca │
│ │ │informaţiile să fie utilizate în vederea │datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de │
│ │ │realizării de economii de energie │timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în │
│ │ │ │vigoare, pentru a permite consultarea şi extragerea datelor│
│ │ │ │privind consumul anterior. │
│ │ │ │Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a │
│ │ │ │informaţiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de │
│ │ │ │consum la cel puţin 15 minute şi transmiterea acestora ca │
│ │ │ │funcţie de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform │
│ │ │ │condiţiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în │
│ │ │ │contractele încheiate între părţi. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Pentru operatorul de │Să permită citirea la distanţă a contoarelor de│Această funcţionalitate asigură citirea de la distanţă a │
│ │distribuţie concesionar│către operatorul de distribuţie concesionar │contoarelor, atât pentru energia injectată în reţea, cât şi│
│ │ │ │pentru energia consumată din reţeaua de distribuţie. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Pentru operatorul de │Să asigure o comunicare bidirecţională între │Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită │
│ │distribuţie concesionar│subsistemul de măsurare montat la locul de │comunicaţia bidirecţională între subsistemul de măsurare │
│ │ │consum şi subsistemul de gestiune a │aferent unui loc de consum şi subsistemul de gestiune a │
│ │ │informaţiilor │informaţiilor, pentru a asigura cel puţin: │
│ │ │ │- eliminarea deplasării pentru activităţi operaţionale │
│ │ │ │curente; │
│ │ │ │- actualizarea securizată de la distanţă a softului intern │
│ │ │ │al contorului este permisă în partea nemetrologică a │
│ │ │ │acestuia; │
│ │ │ │- monitorizarea funcţionării sistemului de măsurare │
│ │ │ │inteligentă şi culegerea semnalizărilor generate de acesta;│
│ │ │ │- sincronizarea referinţei de timp (contoarele, prin softul│
│ │ │ │intern de funcţionare şi infrastructura de comunicaţii │
│ │ │ │aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de │
│ │ │ │sincronizare a datelor măsurate cu datele recepţionate de │
│ │ │ │sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată │
│ │ │ │obţine beneficiile generate de alte funcţionalităţi); │
│ │ │ │- actualizarea tipurilor de tarife conform reglementărilor │
│ │ │ │în vigoare şi/sau prevederilor contractuale. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Pentru operatorul de │Să permită citiri suficient de frecvente pentru│Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date│
│ │distribuţie concesionar│ca informaţiile să fie utilizate în │utile pentru planificarea dezvoltării reţelei de │
│ │ │managementul operaţional al reţelei, precum şi │distribuţie. │
│ │ │la planificarea dezvoltării reţelei │Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă │
│ │ │ │trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea │
│ │ │ │funcţionării reţelelor de distribuţie şi pentru a creşte │
│ │ │ │eficienţa reţelei. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Pentru aspectele │Să sprijine sistemele tarifare avansate │Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă │
│ │comerciale ale │ │obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară│
│ │furnizării de energie │ │minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele │
│ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │- în cazul clienţilor finali noncasnici, cu puteri maxime │
│ │ │ │aprobate/contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea │
│ │ │ │tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii │
│ │ │ │ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare │
│ │ │ │la 15 minute atât în ore de vârf, cât şi în restul orelor, │
│ │ │ │cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, │
│ │ │ │tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei │
│ │ │ │zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a │
│ │ │ │intervalelor orare); │
│ │ │ │- în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea │
│ │ │ │tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, │
│ │ │ │cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor │
│ │ │ │orare. │
│ │ │ │Subsistemele de măsurare vor permite şi înregistrarea │
│ │ │ │consumului în funcţie de perioadă şi controlul tarifelor │
│ │ │ │de la distanţă, cu asigurarea confidenţialităţii │
│ │ │ │informaţiilor de natură comercială aferente părţilor │
│ │ │ │contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. │
│ │ │ │De asemenea, subsistemele de măsurare pot permite │
│ │ │ │înregistrarea consumului în funcţie de perioadă şi │
│ │ │ │controlul tarifelor de la distanţă, fără a fi trecut prin │
│ │ │ │sistemul informatic al distribuitorului. În această │
│ │ │ │situaţie va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la │
│ │ │ │utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte│
│ │ │ │a facturii de energie electrică în funcţie de tariful ales.│
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Pentru aspectele │Să permită controlul de la distanţă al │Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure │
│ │comerciale ale │conectării/ deconectării de la reţea sau │protecţie privind utilizarea reţelei pentru clienţii │
│ │furnizării de energie │limitarea puterii. │finali, permiţând limitarea sau ajustarea progresivă a │
│ │ │ │puterii absorbite. Funcţionalitatea conduce la │
│ │ │ │simplificarea proceselor de conectare şi deconectare, în │
│ │ │ │conformitate cu prevederile legale. Această funcţionalitate│
│ │ │ │asigură, în mod automat, gestionarea urgenţelor de ordin │
│ │ │ │tehnic, care pot afecta reţeaua, precum şi limitarea │
│ │ │ │dezechilibrelor în piaţa de energie electrică. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Pentru securitatea şi │Să asigure comunicări securizate ale datelor │Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită │
│ │protecţia datelor │ │implementarea protocoalelor de securitate şi protecţie a │
│ │ │ │datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de │
│ │ │ │securizare a datelor trebuie să poată fi implementate şi │
│ │ │ │în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului │
│ │ │ │către sau dinspre orice dispozitive ori sisteme de control │
│ │ │ │existente la domiciliul clientului final. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Pentru securitatea şi │Să prevină, să detecteze si să transmită către │Această funcţionalitate are scopul de a asigura securitatea│
│ │protecţia datelor │subsistemul de gestiune a informaţiilor │şi siguranţa în caz de acces neautorizat şi exprimă │
│ │ │semnalizările legate de accesul neautorizat │obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de │
│ │ │ │măsurare inteligentă şi operatorii de măsurare atât la │
│ │ │ │tentativa de utilizare neconformă a reţelei, cât şi faţă de│
│ │ │ │frauda informatică. │
│ │ │ │Această funcţionalitate impune obligativitatea de a dota │
│ │ │ │sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare│
│ │ │ │şi semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, │
│ │ │ │a tentativelor de acces neautorizat. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Pentru producţia │Să asigure măsurarea energiei electrice, │Această funcţionalitate este obligatorie doar în cazurile │
│ │descentralizată │separat, atât a cantităţii absorbite de către │în care se integrează microproducţia locală de energie │
│ │ │client, cât şi a cantităţii de energie │electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din │
│ │ │electrică injectată în reţea de către client │reţeaua de distribuţie, la acelaşi loc de consum. │
│ │ │De asemenea, să asigure măsurarea energiei │Această funcţie trebuie să existe numai în cazul │
│ │ │electrice reactive │contoarelor instalate la categoriile de clienţi care deţin │
│ │ │ │microproducţie, cu respectarea prevederilor legale în │
│ │ │ │vigoare. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│ │Să permită identificarea automată a │Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită │
│ │ │defecţiunilor, reducerea timpilor de │funcţia de înregistrare a informaţiilor cu privire la │
│ │ │întreruperi, îmbunătăţirea monitorizării şi a │căderile de tensiune, la durata acestora şi să permită │
│ │ │controlului principalilor parametri tehnici │înregistrarea de informaţii cu privire la durata depăşirii │
│ │ │privind calitatea energiei electrice │limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care│
│ │ │ │a avut loc depăşirea şi a orei la care s-a revenit la │
│ │ │ │valoarea acceptată). │
│ │ │ │Subsistemele de gestiune a informaţiilor trebuie să aibă │
│ │ │ │capacitatea de a extrage aceste informaţii şi a le pune la │
│ │ │ │dispoziţia clientului/furnizorului în cazul reclamaţiilor/ │
│ │ │ │cererilor de informaţii, legate de standardul de │
│ │ │ │performanţă pentru distribuţia energiei electrice. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│ │Infrastructura sistemelor de măsurare │Datele înregistrate de contoare pentru balanţă contribuie │
│ │ │inteligentă trebuie să permită integrarea a cel│la gestionarea pierderilor tehnice şi nontehnice. Această │
│ │ │puţin unui contor pentru balanţă la fiecare │funcţionalitate este obligatorie deoarece unul dintre │
│ │ │post de transformare (PT), pentru a facilita │beneficiile principale ale introducerii sistemelor de │
│ │ │identificarea pierderilor tehnice şi nontehnice│măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, │
│ │ │prin analizarea balanţelor de energie │în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanţă │
│ │ │ │sunt componente necesare pentru implementarea acestei │
│ │ │ │funcţionalităţi. │
├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ II. Funcţionalităţi opţionale │
├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│ │Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să │Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă│
│ │ │permită comunicarea cu receptorii din locuinţa │comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest │
│ │ │clientului final, inclusiv cu contoarele altor │lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicaţia ar trebui să │
│ │ │utilităţi - Home Area Network (HAN) │se bazeze pe standardele şi protocoalele utilizate în │
│ │ │ │general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de │
│ │ │ │setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de│
│ │ │ │măsurare şi în memoria de stocare a datelor. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│ │Subsistemul de gestiune a informaţiilor din │Această funcţionalitate priveşte subsistemul de gestiune a │
│ │ │contoare ar trebui să stocheze datele │informaţiilor şi vizează păstrarea datelor istorice pentru │
│ │ │contorizate cel puţin pentru perioada relevantă│o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în │
│ │ │pentru facturare, reclamaţii sau recuperare a │ vigoare. │
│ │ │eventualelor datorii │ │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│ │Infrastructura sistemelor de măsurare │Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie │
│ │ │inteligentă ar trebui să permită montarea de │să permită montarea unui număr rezonabil de contoare │
│ │ │contoare suplimentare, fără a fi nevoie de │suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte │
│ │ │înlocuirea elementelor existente │elemente existente. │
├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│ │Subsistemele de măsurare/subsistemele de │Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată │
│ │ │transmitere a informaţiilor ar trebui să aibă │suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea │
│ │ │capacitatea de stocare a datelor pentru o │perioadei de facturare), care să permită recuperarea │
│ │ │perioadă suficientă de timp │acestora în condiţii de siguranţă în cazul în care nu se │
│ │ │ │reuşeşte accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la│
│ │ │ │distanţă în vederea colectării datelor (de exemplu, la │
│ │ │ │perioada de facturare). │
│ │ │ │Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/ │
│ │ │ │subsistemele de transmitere a informaţiilor trebuie să │
│ │ │ │respecte prevederile legale în vigoare referitoare la │
│ │ │ │securitatea datelor cu caracter personal. │
└─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

    A. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015.
    B. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot realizat în anul 2015, se transmit inclusiv analizele cost-beneficiu efectuate de către operatorii de distribuţie concesionari asupra rezultatelor implementării fiecărui proiect-pilot.
    Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice:
    ........................................................................
    1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2015/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2015 ...................
    2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul/proiectele-pilot la care se face referire la pct. 1: ............................
    3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot: .........................
    4. Parametri tehnici de funcţionare a reţelelor electrice (pentru fiecare proiect-pilot):
    - pentru liniile electrice: tensiune nominală (+/- 10%), gradul de încărcare pe fiecare fază, lungime, secţiune, tensiunea nominală la capetele de reţea pe fiecare circuit;
    - pentru posturile de transformare: puterea nominală, tensiunea nominală superioară (+/-10%), tensiunea nominală inferioară (+/-10%), gradul de încărcare a transformatorului/transformatoarelor.
    5. Detalierea caracteristicilor proiectului-pilot, din care rezultă că fiecare proiect îndeplineşte cerinţele referitoare la faptul că trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic şi rezonabil din punct de vedere financiar:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Date relevante - caracteristicile proiectului-pilot*) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Zona considerată/Localitatea/Judeţul │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de contoare, altele decât cele aferente clienţilor finali, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de contoare pentru balanţă │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de concentratoare de date administrate de SMI │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive auxiliare montate în sistem │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI pe zona proiectului- │ │
│pilot [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea unitară a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare,│ │
│deconectări/reconectări şi alte activităţi specifice) înainte de implementarea│ │
│SMI în zona în care se face implementarea SMI [lei/client] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea CPT în reţeaua de joasă tensiune în zona în care se face │ │
│implementarea SMI, realizată înainte de implementarea SMI [%], din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea CPT tehnic [%] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea CPT comercial [%] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costuri │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea totală a investiţiei [lei], din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor [lei]**), din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor monofazate [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor trifazate [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor pentru balanţă [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemelor de │ │
│gestiune a informaţiilor şi a subsistemelor de transmitere a informaţiilor din│ │
│contoare (concentratoare de date, modemuri şi module de comunicaţie, altele │ │
│decât cele asociate contorului, alte dispozitive auxiliare, sistem central) │ │
│[lei], din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de │ │
│gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicaţie │ │
│sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de │ │
│transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) │ │
│[lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea investiţiei necesare pentru lucrări în reţeaua de distribuţie a │ │
│energiei electrice (unde este cazul)***) [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei, inclusiv │ │
│lucrările în reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total │ │
│de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor monofazate = │ │
│Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor monofazate [lei]/Numărul de │ │
│contoare monofazate instalate la clienţi în proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor trifazate = │ │
│Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor trifazate [lei]/Numărul de │ │
│contoare trifazate instalate la clienţi în proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea şi instalarea sistemului │ │
│(fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul │ │
│total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Cost unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de │ │
│gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicaţie │ │
│sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei/client]│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Cost unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de │ │
│transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) │ │
│[lei/client] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costul unitar al investiţiei pentru lucrările în reţeaua de distribuţie a │ │
│energiei electrice (fără contoare) = Valoarea investiţiei necesare lucrărilor │ │
│în reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienţi │ │
│finali gestionaţi prin proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Beneficii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea CPT după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [%], din care:│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea estimată CPT tehnic [%] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea estimată CPT comercial [%] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Reducerea estimată a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri │ │
│contoare, deconectări/reconectări şi alte activităţi specifice) după │ │
│instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [lei/client] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea totală a beneficiilor estimate [lei] │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Funcţionalităţi implementate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Funcţionalităţi sistem****) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Tipul de comunicaţie utilizat de la client la Concentratorul de date şi, │ │
│respectiv, de la Concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de│ │
│operator (de exemplu: GSM, GPRS, 3G, 4G, PLC, fibră optică, radio, linie │ │
│telefonică închiriată etc.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor │ │
│specifice zonei) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


──────────
    *) Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015/realizat în anul 2015.
    **) Se va specifica, separat de anexă, dacă contoarele includ sau nu modem. În situaţia în care contoarele includ modem, va fi precizat tipul acestuia şi se vor prezenta tabelar valorile de achiziţie a acestor contoare (monofazate, trifazate, pentru balanţă), în funcţie de modemul inclus (GSM, PLC, GPRS, altele).
    ***) Se vor prezenta, separat de anexă, detalii ale acestor investiţii: descriere şi valori.
    ****) Se va completa ţinând cont de funcţionalităţile SMI a energiei electrice din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi fezabile din punct de vedere tehnic (de exemplu: dacă transmiterea către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1).
──────────


    ANEXA 3

         Criteriile pentru avizarea proiectelor-pilot privind implementarea
              sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

    Comisia pentru gestionarea implementării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă, numită prin decizia preşedintelui, a stabilit următoarele criterii:
    1. Respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din ordin, referitoare la realizarea unor proiecte-pilot în următoarele tipuri de zone:
    a) zone urbane cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametrii tehnici nominali precizaţi la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin;
    b) zone rurale cu reţele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcţionează la parametrii tehnici nominali, precizaţi la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin.
    2. Corelarea valorilor investiţiilor aferente proiectelor-pilot cu valorile prevăzute în programele de investiţii
    3. Analiza valorii totale a investiţiilor în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, raportat la valoarea totală a programului anual de investiţii
    - Investiţiile aferente proiectelor-pilot nu trebuie să depăşească 10% din valoarea totală a programului anual de investiţii.
    4. Analiza comparativă a costurilor unitare specificate în anexa nr. 2 la ordin
    - Se vor accepta costuri unitare în limita a +/- 20% din media costurilor unitare transmise de cei 8 operatori de distribuţie.
    5. Prezentarea următoarelor informaţii necesare în vederea realizării analizei cost-beneficiu, în urma căreia să poată fi evidenţiate rezultate măsurabile/cuantificabile, conform datelor solicitate prevăzute în anexa nr. 2 la ordin:
    - valoarea CPT tehnic şi comercial înainte de implementarea SMI;
    - valoarea OPEX controlabil înainte de implementarea SMI.
    6. Includerea obligatorie a contoarelor pentru balanţă în cadrul proiectelor-pilot
    7. Analiza costurilor aferente investiţiilor în reţeaua de distribuţie pentru implementarea SMI: modernizări, înlocuiri echipamente etc.
    - Se vor prezenta detalii ale acestor investiţii: descriere, valori, conform anexei nr. 2 la ordin.


    ANEXA 4

    Date generale ale planului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se completează pentru perioada 2016-2020 │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operatorul de distribuţie concesionar responsabil │ │
│cu implementarea SMI │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Numărul de clienţi finali pentru care se instalează│Număr de clienţi finali pentru │Procent din total clienţi finali │
│SMI şi procentul pe care-l reprezintă aceştia din │care se instalează SMI: ...... │pentru care se instalează │
│totalul clienţilor deserviţi de către operatorul de│ │SMI: ..................% │
│distribuţie concesionar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Tipul clienţilor finali implicaţi, procent din │ [] │ [] │
│totalul categoriei respective de clienţi şi numărul│Casnici │Noncasnici │
│de clienţi finali implicaţi │% ....... din total casnici │% ...... din total │
│ │Nr. de clienţi finali ....... │Nr. de clienţi finali ...... │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Date privind reţeaua în care se va implementa SMI a energiei electrice │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cantitatea de energie electrică distribuită anual │ │
│(MWh) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de posturi de transformare MT/JT │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul total de transformatoare MT/JT │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua │ │
│de JT │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua │ │
│de MT │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua │ │
│de IT │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii │Monofazate │Trifazate │
│casnici │ [] │ [] │
│ │Nr. de clienţi ....... │Nr. de clienţi ...... │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii │Monofazate │Trifazate │
│noncasnici │ [] │ [] │
│ │Nr. de clienţi ...... │Nr. de clienţi ...... │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Numărul de contoare pentru balanţă instalate │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive │ │
│auxiliare montate în sistem │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii generale despre soluţia tehnică adoptată pentru SMI implementat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea arhitecturii SMI implementat: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele caracteristici ale componentelor SMI implementat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Descrierea caracteristicilor concentratorului de date: │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Numărul de contoare ce vor fi montate │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) Locul în care este instalat concentratorul │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) Interfaţa de comunicaţie disponibilă la │ │
│concentrator │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) Cum se realizează sincronizarea la distanţă a │ │
│ceasului │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│e) Descrieţi mecanismul transmiterii alarmelor │ │
│către sistemul central │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│f) Consumul propriu al concentratorului (W) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Descrieţi tehnologiile de comunicaţii folosite pentru comunicarea între principalele componente ale sistemului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Scurtă descriere a protocoalelor de comunicaţii folosite între componentele principale ale sistemului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Mecanisme de recuperare a datelor folosite în sistem: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Informaţii despre contoarele pentru energie electrică (monofazate şi trifazate) │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Durata medie de viaţă (ani) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul de temperaturi de operare (°C) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tensiunea nominală (V) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul de frecvenţe de lucru (Hz) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Curentul nominal (A) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Consumul propriu al contorului (W, VA) │Comunicaţia de date activă: │Comunicaţia de date inactivă: │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Procentul de timp în care comunicaţia de date este │........% │
│activă (media anuală) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Specificaţi standardele internaţionale pe care le │ │
│respectă componentele contorului │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii │ │
│pentru protecţie (scurtcircuit, suprasarcină, │ │
│supratensiune etc.)? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii │ │
│de conectare/deconectare? │ │
│- Tipul dispozitivului (releu, disjunctor etc.) │ │
│- Este accesibil dispozitivul din exterior? Dacă │ │
│nu, explicaţi mecanismul de rearmare. │ │
│- Care sunt standardele pe care le respectă │ │
│dispozitivul de conectare/deconectare? │ │
│- Care este curentul maxim întrerupt? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ce tip de sursă internă de alimentare au contoarele│ │
│utilizate în SMI? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea display-ului contorului (este display-ul│ │
│alfanumeric?) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Frecvenţa de citire a contoarelor (zilnic, lunar, │ │
│bilunar etc.) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Înregistrează contorul puterea maximă consumată? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Care sunt valorile instantanee măsurate disponibile│ │
│în contor? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contorul măsoară energia activă bidirecţional? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poate înregistra contorul dezechilibrele? │ │
│(Specificaţi perioada de referinţă - zilnic, │ │
│săptămânal etc.) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este posibilă sincronizarea la distanţă a ceasului/│ │
│calendarului? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poate înregistra contorul căderile de tensiune şi │ │
│calitatea furnizării? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poate înregistra contorul evenimente ("event log")?│ │
│Care sunt parametrii monitorizaţi? Cum se accesează│ │
│informaţia? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi mecanismele antifraudă cu care este │ │
│echipat contorul: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi mecanismul de transmitere a alarmei de │ │
│fraudă către sistemul central: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi cum este recunoscut contorul de către │ │
│sistemul central atunci când este instalat în SMI: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi pe scurt politica de securitate a SMI pe care-l implementaţi, incluzând aspectele menţionate mai jos: │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este asigurată protecţia transmiterii datelor │ │
│(contorare - concentrator de date - sistemul de │ │
│management al datelor) împotriva utilizatorilor │ │
│neautorizaţi? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SMI poate administra drepturile de acces pentru │ │
│fiecare dintre componentele sale? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este asigurată protecţia schimbului de date între │ │
│componentele din sistem împotriva atacurilor de │ │
│tip "replay attack"? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentru care dintre componentele sistemului sunt │ │
│înregistrate evenimentele de securitate? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este asigurată securitatea actualizării softului │ │
│intern? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Încriptarea este realizată în sistem? În care parte│ │
│a sa? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Confidenţialitatea │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrieţi politica de confidenţialitate a soluţiei │ │
│SMI implementat: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Este necesară autorizarea clientului pentru a │ │
│colecta anumite date din contor. Cine este │ │
│însărcinat cu acordarea acestei autorizări? │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Date financiare │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bugetul total al planului de implementare (mii lei)│ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sursele de finanţare: │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Investiţii private (%) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Fonduri publice (%) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Sursa fondurilor publice │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Tipul fondurilor publice (granturi, credite │ │
│nerambursabile etc.) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Durata de recuperare a investiţiei (ani) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata internă de rentabilitate (%) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea netă actualizată (NPV) (mii lei), anul │ │
│de bază .... │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Costul mediu ponderat al capitalului - WACC (%) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Costuri suplimentare estimate │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de clienţi pentru care se estimează că sunt│ │
│necesare refaceri ale branşamentului/racordului │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea estimată a lucrărilor necesar a fi │ │
│realizate în reţeaua de distribuţie a energiei │ │
│electrice (mii lei) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Eşalonarea planului de investiţii privind implementarea SMI pentru perioada 2016-2020 (%) şi (mii lei) │
├────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┤
│2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │
├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┘

                                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016