Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 143 din 22 decembrie 2021  privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute  de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 143 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1223 din 23 decembrie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, conform anexei nr. 1, şi tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale, conform anexei nr. 2.

    ART. 2
    Se aprobă tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

    ART. 3
    (1) Se aprobă contribuţia bănească percepută anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (2) Valoarea contribuţiei băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 4
    (1) Tariful şi contribuţia bănească se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) În cazul neachitării la scadenţă a facturilor aferente tarifului şi contribuţiei prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    (3) Pentru diferenţele suplimentare de obligaţii de plată rezultate din corectarea/modificarea declaraţiilor sau din verificările documentare realizate de ANRE, dobânzile şi penalităţile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei facturii de contribuţie/facturii de regularizare pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 22 decembrie 2021.
    Nr. 143.
    ANEXA 1

    Tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe
    1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice^1)

┌────┬────────────────┬───────┬────────┐
│Nr. │Activitatea │Tariful│ │
│crt.│Obiectul │(lei) │Aplicare│
│ │solicitării │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea sau │ │ │
│ │retehnologizarea│ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice^6) sau│ │ │
│ │a energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│1. │centrale │2.500^ │ │
│ │electrice în │5) │ │
│ │cogenerare şi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate unor │ │ │
│ │astfel de │ │ │
│ │capacităţi de │ │ │
│ │producere, cu │ │ │
│ │puterea │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │maximal debitată│ │ │
│ │în reţea a │ │ │
│ │capacităţilor │ │ │
│ │respective >1 MW│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea sau │ │ │
│ │retehnologizarea│ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │1 MW < │
│ │electrice^6) sau│0,32% │Pmax^2) │
│ │a energiei │ │< 10 MW │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare şi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a ├───────┼────────┤
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate unor │ │ │
│ │astfel de │ │ │
│ │capacităţi de │ │ │
│ │producere, cu │ │ │
│ │puterea │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │maximal debitată│ │ │
│2. │în reţea a │ │10 ≤ │
│ │capacităţilor │0,1% │Pmax^2) │
│ │respective > 1 │ │< 100 MW│
│ │MW │ │ │
│ │Tariful se │ │ │
│ │aplică la │ │ │
│ │valoarea totală │ │ │
│ │a investiţiei │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │anexa nr. 4 la │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │
│ │pentru acordarea├───────┼────────┤
│ │licenţelor şi │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │
│ │în sectorul │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Autorităţii │0,05% │Pmax^2) │
│ │Naţionale de │ │≥ 100 MW│
│ │Reglementare în │ │ │
│ │Domeniul │ │ │
│ │Energiei nr. 12/│ │ │
│ │2015, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei care nu│ │ │
│3. │sunt adăugate │2.500^ │ │
│ │unei capacităţi │5) │ │
│ │existente de │ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, cu │ │ │
│ │puterea │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │maximal debitată│ │ │
│ │în reţea a │ │ │
│ │capacităţilor │ │ │
│ │respective > 1 │ │ │
│ │MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei care nu│ │ │
│ │sunt adăugate │ │ │
│ │unei capacităţi │ │ │
│ │existente de │ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, cu │ │ │
│ │puterea │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │maximal debitată│ │ │
│ │în reţea a │ │ │
│ │capacităţilor │ │ │
│ │respective > 1 │ │ │
│ │MW │ │ │
│ │Tariful se │ │ │
│4. │aplică la │0,1% │Pmax^2) │
│ │valoarea totală │ │> 1 MW │
│ │a investiţiei │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │anexa nr. 4 la │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţelor şi │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │
│ │în sectorul │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │
│ │Domeniul │ │ │
│ │Energiei nr. 12/│ │ │
│ │2015, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │5.000^ │ │
│5. │energiei │5) │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^3) ≥ 10 MW şi a│ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│6. │electrice şi │5.000 │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^3) ≥ 10 MW şi a│ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│7. │energiei │2.500^ │ │
│ │electrice şi │5) │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 5 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) < 10 │ │ │
│ │MW şi a │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│8. │termice din │2.500 │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 5 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) < 10 │ │ │
│ │MW şi a │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│9. │energiei │500^5) │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^2) < 5 │ │ │
│ │MW şi a │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│10. │termice din │500 │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^2) < 5 │ │ │
│ │MW şi a │ │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │adăugate │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere │ │ │
│ │respective │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │/modificarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│11. │comercială a │500^5) │ │
│ │instalaţiilor de│ │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei care nu│ │ │
│ │sunt adăugate │ │ │
│ │unei capacităţi │ │ │
│ │de producere │ │ │
│ │existente │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│12. │instalaţiilor de│500 │ │
│ │stocare a │ │ │
│ │energiei care nu│ │ │
│ │sunt adăugate │ │ │
│ │unei capacităţi │ │ │
│ │de producere │ │ │
│ │existente │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│13. │transport al │10.000^│ │
│ │energiei │5) │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │pentru prestarea│ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │sistem şi pentru│ │ │
│ │administrarea │ │ │
│ │pieţei de │ │ │
│ │echilibrare │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │transport al │ │ │
│ │energiei │ │ │
│14. │electrice, │10.000 │ │
│ │pentru prestarea│ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │sistem şi pentru│ │ │
│ │administrarea │ │ │
│ │pieţei de │ │ │
│ │echilibrare │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│15. │administrare de │10.000^│ │
│ │pieţe │5) │ │
│ │centralizate de │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │(altele decât │ │ │
│ │piaţa de │ │ │
│ │echilibrare) │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │administrare de │ │ │
│ │pieţe │ │ │
│16. │centralizate de │10.000 │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │(altele decât │ │ │
│ │piaţa de │ │ │
│ │echilibrare) │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │10.000^│ │
│17. │prestarea │5) │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - P^4)│ │ │
│ │≥ 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│18. │serviciului de │10.000 │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - P^4)│ │ │
│ │≥ 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţei pentru │2.500^ │ │
│19. │prestarea │5) │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - P^4)│ │ │
│ │< 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│20. │serviciului de │2.500 │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - P^4)│ │ │
│ │< 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│2.500^ │ │
│21. │licenţei pentru │5) │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │furnizare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│22. │activitatea de │2.500 │ │
│ │furnizare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│2.500^ │ │
│23. │licenţei pentru │5) │ │
│ │activitatea │ │ │
│ │traderului de │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│24. │activitatea │2.500 │ │
│ │traderului de │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │2.500^ │ │
│25. │pentru acordarea│5) │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │agregare │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│26. │licenţei pentru │2.500 │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │agregare │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │modificarea unei│ │ │
│27. │autorizaţii de │2.500^ │ │
│ │înfiinţare sau a│5) │ │
│ │unei licenţe, cu│ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 29, 31, │ │ │
│ │33, 35 şi 37 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare sau a│ │ │
│28. │unei licenţe, cu│2.500 │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 30, 32, │ │ │
│ │34, 36 şi 38 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│29. │capacităţilor de│500^5) │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 31, 33, │ │ │
│ │35 şi 37 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│30. │energiei │500 │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 32, 34, │ │ │
│ │36 şi 38 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare sau a│ │ │
│ │unei licenţe în │ │ │
│31. │cazul schimbării│625^5) │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│ │a denumirii/ │ │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 33 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare sau a│ │ │
│ │unei licenţe în │ │ │
│ │cazul schimbării│ │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│32. │a denumirii/ │625 │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 34 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │modificarea unei│ │ │
│ │licenţe în cazul│ │ │
│ │schimbării │ │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│ │a denumirii/ │ │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │în cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│33. │electrice şi, │125^5) │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, precum şi în│ │ │
│ │cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei termice│ │ │
│ │pentru care Pt^ │ │ │
│ │7) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe în cazul│ │ │
│ │schimbării │ │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│ │a denumirii/ │ │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │în cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│34. │capacităţilor de│125 │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, precum şi în│ │ │
│ │cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei termice│ │ │
│ │pentru care Pt^ │ │ │
│ │7) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │/modificarea │ │ │
│ │unei autorizaţii│ │ │
│ │de înfiinţare │ │ │
│ │provizorii/ │ │ │
│35. │licenţe │625^5) │ │
│ │provizorii, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare/ │ │ │
│ │licenţei │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 37 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │provizorii/ │ │ │
│ │licenţe │ │ │
│36. │provizorii, cu │625 │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare/ │ │ │
│ │licenţei │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 38 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │/modificarea │ │ │
│ │unei licenţe │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│37. │energiei │125^5) │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, precum şi în│ │ │
│ │cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei termice│ │ │
│ │pentru care Pt^ │ │ │
│ │7) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│38. │electrice şi │125 │ │
│ │termice din │ │ │
│ │centrale │ │ │
│ │electrice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW ≤ Pe^3) ≤ 5 │ │ │
│ │MW, precum şi în│ │ │
│ │cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei termice│ │ │
│ │pentru care Pt^ │ │ │
│ │7) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Emiterea unui │ │ │
│ │duplicat al │ │ │
│39. │autorizaţiei de │125 │ │
│ │înfiinţare/ │ │ │
│ │licenţei │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│2.500^ │ │
│40. │/modificarea │5) │ │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 41 şi 42 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│41. │serviciului de │5.000 │ │
│ │alimentare │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │
│ │energie termică │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │alimentare │ │ │
│42. │centralizată cu │5.000 │ │
│ │energie termică,│ │ │
│ │cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 32 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│2.500^ │Pt^7) > │
│43. │/modificarea │5) │1 MW │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 44 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │ │500^5) │Pt^7) ≤ │
│ │ │ │1 MW │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │Pt^7) > │
│44. │comercială a │2.500 │1 MW │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei termice│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │ │500 │Pt^7) ≤ │
│ │ │ │1 MW │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│45. │producere a │2.500 │Pt^7) > │
│ │energiei │ │1 MW │
│ │termice, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 32 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │comercială a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│46. │producere a │500 │Pt^7) ≤ │
│ │energiei │ │1 MW │
│ │termice, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 34 │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴────────┘


    ^1) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.
    ^2) Pmax reprezintă puterea electrică maximal debitată a capacităţilor de producere şi/sau stocare.
    ^3) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere.
    ^4) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere şi/sau consum de energie electrică ale acestuia.
    ^5) Tariful de analiză:
    a) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă;
    b) se datorează inclusiv de persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (7) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei desfăşurarea în România a activităţii de furnizare a energiei electrice sau a activităţii traderului de energie electrică pe baza licenţei/a unui document similar deţinute/deţinut în statul membru.

    ^6) În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pct. 1 din tabelul nr. 1, care se referă la capacităţi/instalaţii comune în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, nu se mai aplică tariful de acordare a autorizaţiei prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.
    ^7) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.

    2. Tariful pentru analiza documentaţiilor în sectorul energiei electrice este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful pentru analiza documentaţiilor în sectorul energiei electrice

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul documentaţiei │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Aviz privind racordarea │ │
│ │utilizatorilor la │ │
│1. │reţelele electrice în │500 │
│ │vecinătatea limitei zonei│ │
│ │de activitate a unor │ │
│ │operatori de distribuţie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Confirmarea unui sistem │ │
│2. │de distribuţie închis de │1.000 │
│ │energie electrică │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 2:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului/refuzului de confirmare a sistemului de distribuţie închis.    3. Tariful perceput pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor, precum şi pentru analiza de documentaţii de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale este prevăzut în tabelele nr. 3, 4 şi 5.
    Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

┌────┬─────────────┬──────────────┬────┬─────────────┬───────┐
│Nr. │ │Criteriu de │ │Tariful (% │Tariful│
│crt.│Activitate │fundamentare │U.M.│din valoarea │(lei/ │
│ │ │ │ │obiectivului)│U.M.) │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Valoarea │ │ │ │
│ │ │actualizată a │ │ │ │
│ │ │obiectivului │ │ │ │
│ │ │conform anexei│ │ │ │
│ │ │nr. 3 la │ │ │ │
│ │ │Regulamentul │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │acordarea │ │ │ │
│ │ │autorizaţiilor│ │ │ │
│ │ │de înfiinţare │ │ │ │
│ │ │şi a │ │ │ │
│ │Acordare/ │licenţelor în │ │ │ │
│1. │Modificare │sectorul │lei │0,32 │- │
│ │autorizaţii │gazelor │ │ │ │
│ │de înfiinţare│naturale, │ │ │ │
│ │ │aprobat prin │ │ │ │
│ │ │Ordinul │ │ │ │
│ │ │preşedintelui │ │ │ │
│ │ │Autorităţii │ │ │ │
│ │ │Naţionale de │ │ │ │
│ │ │Reglementare │ │ │ │
│ │ │în Domeniul │ │ │ │
│ │ │Energiei nr. │ │ │ │
│ │ │199/2020, cu │ │ │ │
│ │ │modificările │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │gaze naturale/│ │ │ │
│ │licenţă de │biogaz/ │ │ │ │
│ │furnizare │biometan │ │ │ │
│2. │gaze naturale│estimată a fi │MWh │- │0,056 │
│ │/biogaz/ │furnizată în │ │ │ │
│ │biometan │anul în care │ │ │ │
│ │ │se acordă │ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │gaze naturale │ │ │ │
│ │licenţă de │estimată a fi │ │ │ │
│3. │trader de │furnizată în │MWh │- │0,168 │
│ │gaze naturale│anul în care │ │ │ │
│ │ │se acordă │ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare │Cantitatea de │ │ │ │
│ │licenţă de │gaze naturale │ │ │ │
│ │furnizare │estimată a fi │ │ │ │
│4. │gaze naturale│furnizată în │MWh │- │0,168 │
│ │pentru │anul în care │ │ │ │
│ │producătorii │se acordă │ │ │ │
│ │de gaze │licenţa │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │GNL estimată a│ │ │ │
│5. │licenţă de │fi furnizată │t │- │0,780 │
│ │furnizare de │în anul în │ │ │ │
│ │GNL │care se acordă│ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Modificare │gaze naturale │ │ │ │
│ │licenţă de │estimată a se │ │ │ │
│6. │operare a │transporta în │MWh │- │0,062 │
│ │sistemelor de│anul în care │ │ │ │
│ │transport al │se acordă/ │ │ │ │
│ │gazelor │modifică │ │ │ │
│ │naturale │licenţa │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare/ │gaze naturale │ │ │ │
│ │Modificare │estimată a se │ │ │ │
│7. │licenţă de │distribui în │MWh │- │0,086 │
│ │operare a │anul în care │ │ │ │
│ │sistemului de│se acordă/ │ │ │ │
│ │distribuţie │modifică │ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │Valoarea │ │ │ │
│ │licenţă de │obiectivului │ │ │ │
│ │operare a │pentru care se│ │ │ │
│8. │sistemului de│solicită │lei │0,32 │- │
│ │înmagazinare │acordarea/ │ │ │ │
│ │subterană a │modificarea │ │ │ │
│ │gazelor │licenţei │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │Valoarea │ │ │ │
│ │licenţă de │obiectivului │ │ │ │
│ │operare a │pentru care se│ │ │ │
│9. │conductelor │solicită │lei │0,32 │- │
│ │de alimentare│acordarea/ │ │ │ │
│ │din amonte │modificarea │ │ │ │
│ │aferente │licenţei │ │ │ │
│ │producţiei de│ │ │ │ │
│ │gaze naturale│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │Valoarea │ │ │ │
│ │Modificare │obiectivului │ │ │ │
│ │licenţă de │pentru care se│ │ │ │
│10. │operare a │solicită │lei │0,32 │- │
│ │terminalelor │acordarea/ │ │ │ │
│ │GNL │modificarea │ │ │ │
│ │ │licenţei │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordarea │ │ │ │ │
│ │licenţei de │ │ │ │ │
│11. │administrare │ │lei │ │10.000 │
│ │a pieţei │ │ │ │ │
│ │centralizate │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │Cantitatea de │ │ │ │
│ │licenţă de │hidrogen │ │ │ │
│ │exploatare │estimată a fi │ │ │ │
│12. │comercială a │produsă în │MWh │- │0,056 │
│ │instalaţiilor│anul în care │ │ │ │
│ │de producere │se acordă │ │ │ │
│ │a │licenţa │ │ │ │
│ │hidrogenului │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────┴────┴─────────────┴───────┘


    NOTE:
    1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale nu poate fi mai mic de 2.500 lei.
    2. Tariful pentru modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale în cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii fără modificarea caracteristicilor tehnice reprezintă 25% din tariful de analiză prevăzut în tabelul nr. 4 la pct. 1-3.


    Tabelul nr. 4 - Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul licenţei │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Autorizaţii de │ │
│1. │înfiinţare-acordare/ │2.500 │
│ │modificare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Licenţe - toate tipurile │2.500 │
│ │acordare/modificare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire a │ │
│3. │valabilităţii │2.500 │
│ │autorizaţiei de │ │
│ │înfiinţare/licenţei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Emiterea unui duplicat al│ │
│4. │autorizaţiei de │125 │
│ │înfiinţare/licenţei │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTE:
    1. Tariful prevăzut în tabelul nr. 4:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) în cazul în care este egal cu tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei nu se emite factură pentru plata tarifului de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, valoarea datorată fiind achitată în avans prin tariful de analiză;
    c) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/licenţei;
    d) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare.

    2. Tariful pentru analiza solicitărilor de modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale în cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii fără modificarea caracteristicilor tehnice reprezintă 25% din tariful de analiză prevăzut în tabelul nr. 4 la pct. 1-3.


    Tabelul nr. 5 - Tariful pentru analizarea documentaţiilor în sectorul gazelor naturale

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul documentaţiei │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Confirmarea unui sistem │ │
│1. │de distribuţie închis de │1.000 │
│ │gaze naturale │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 5:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al (neconfirmării) neacordării deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis.    4. Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, este prevăzut în tabelul nr. 6.
    Tabelul nr. 6 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Activitatea Obiectul │Tariful│
│crt.│solicitării │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acordarea/Modificarea │ │
│ │autorizaţiei pentru │ │
│1. │participarea la │1.000 │
│ │licitaţiile de │ │
│ │certificate de emisii de │ │
│ │gaze cu efect de seră │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Analiza documentaţiei │ │
│ │anexate cererii pentru │ │
│ │acordarea/modificarea │ │
│2. │unei autorizaţii pentru │1.000 │
│ │participarea la │ │
│ │licitaţiile de │ │
│ │certificate de emisii de │ │
│ │gaze cu efect de seră │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTE:
    1. Tariful de analiză nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei sau clasează solicitarea respectivă.
    2. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul nr. 6.    ANEXA 2

    Tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare de instalaţii electrice şi de gaze naturale
    1. Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare de instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul atestatului - │Tariful│
│crt.│categoria de activităţi │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Atestate de tip A1, Bp, │1.600 │
│ │Be, Bi, B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Atestate de tip A2, A3, │3.100 │
│ │C1A, C2A │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3. │Atestate de tip A, C1B, │4.500 │
│ │C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4. │Emiterea unui duplicat al│125 │
│ │atestatului │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTE:
    1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 1:
    a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) la pct. 1-3 nu se restituie în cazul retragerii cererii de atestare/vizare/confirmare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv.

    2. Tariful de vizare periodică a atestatului/deciziei de confirmare reprezintă 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.
    3. Tariful de modificare a atestatului/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de atestat/decizie de confirmare, cu excepţia situaţiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.


    2. Tariful pentru autorizarea/modificarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizaţii

┌─────┬───────────────────────┬────────┐
│Nr. │Tipul autorizaţiei │Tariful │
│crt. │ │(lei) │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│1. │Proiectare - acordare/ │2.000 │
│ │prelungire │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│2. │Execuţie - acordare/ │3.000 │
│ │prelungire │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│3. │Emiterea unui duplicat │125 │
│ │al autorizaţiei │ │
└─────┴───────────────────────┴────────┘


    NOTE:
    1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 2:
    a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la pct. 1 şi 2 nu se restituie în cazul clasării cererii sau al refuzului acordării/modificării autorizaţiei.

    2. Tariful de modificare a autorizaţiei/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de autorizaţie/decizie de confirmare reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de autorizaţie/decizie de confirmare.


    3. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium este prevăzut în tabelul nr. 3.
    Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/prelungirea/modificarea autorizaţiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tip de autorizare │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Analiză documentaţie*) │600 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Autorizaţie pentru │ │
│2. │montare sisteme de │ │
│ │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru încălzire (tip I) │ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │ │
│3. │exploatare sisteme de │ │
│ │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru încălzire (tip II)│ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │2.400 │
│ │montare sisteme de │ │
│4. │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru apa caldă de │ │
│ │consum (tip III) │ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │ │
│ │exploatare sisteme de │ │
│5. │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru apa caldă de │ │
│ │consum (tip IV) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│6. │Modificare autorizaţie │1.200 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│7. │Eliberare duplicat │125 │
│ │autorizaţie │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    *) Tariful de analiză nu se restituie solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei.


    ANEXA 3

    Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
    1. Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru autorizarea persoanelor fizice

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tip autorizare │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Gradul I │250 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Gradele de autorizare II,│ │
│2. │III, IV, de tip A sau de │250 │
│ │tip B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire pentru oricare│ │
│ │dintre gradele de │ │
│3. │autorizare, de tip A sau │175 │
│ │de tip B (inclusiv gradul│ │
│ │I), inclusiv vizare │ │
│ │periodică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4. │Gradele de autorizare II,│350 │
│ │III, IV, de tip A + B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire pentru oricare│ │
│5. │dintre gradele de │175 │
│ │autorizare, de tip A + B,│ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Verificator de proiecte │ │
│6. │în domeniul instalaţiilor│125 │
│ │electrice tehnologice, │ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Expert tehnic de calitate│ │
│ │şi extrajudiciar în │ │
│7. │domeniul instalaţiilor │175 │
│ │electrice tehnologice, │ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Emiterea unui duplicat al│ │
│ │legitimaţiei de │ │
│8. │electrician autorizat/ │30 │
│ │adeverinţei de │ │
│ │electrician autorizat │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 1:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2021.    2. Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale şi pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful pentru atestare/autorizare/prelungire legitimaţii/certificate de atestare persoane fizice

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul atestării │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Verificatori de proiecte │350 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea dreptului de │ │
│2. │practică a │175 │
│ │verificatorilor de │ │
│ │proiecte, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3. │Experţi tehnici │450 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea dreptului de │ │
│4. │practică a experţilor │225 │
│ │tehnici, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│5. │Instalatori autorizaţi │250 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea duratei de │ │
│ │valabilitate a │ │
│6. │legitimaţiilor │125 │
│ │instalatorilor │ │
│ │autorizaţi, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Eliberarea unui duplicat │ │
│ │al certificatului de │ │
│7. │atestare a │30 │
│ │verificatorilor de │ │
│ │proiecte/experţilor │ │
│ │tehnici │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 2:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/atestării, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/atestatului.
    ANEXA 4

    CONTRIBUŢIA BĂNEASCĂ
    percepută anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
    I. Contribuţia bănească percepută de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice şi termice
    1. Pentru operatorii economici din domeniul energiei electrice, titulari de licenţă pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem, administrarea pieţei de echilibrare sau pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru operatorii economici care prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza unei decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuţia bănească anuală se stabileşte pe baza unei cote procentuale de 0,2% aplicată la cifra de afaceri realizată de către aceştia în anul 2021 din prestarea serviciilor menţionate anterior, dar nu mai puţin decât contribuţia minimă în valoare de 3.125 lei.
    2. Titularii licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea activităţilor de: exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere; exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere, administrarea pieţei centralizate de energie electrică, furnizarea energiei electrice; activitatea traderului de energie electrică, activitatea de agregare, exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente, precum şi titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei persoanelor juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:
    a) pentru titularii de licenţă care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, contribuţia bănească anuală se stabileşte pe baza unei cote procentuale de 0,1% aplicate la cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2021 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei, cu excepţia operatorilor economici prevăzuţi la lit. b) şi c);
    b) pentru operatorul economic deţinător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată, la data de 31.12.2021, mai mare sau egală cu 1 MW şi mai mică sau egală cu 5 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2022 este egală cu 3.125 lei;
    c) pentru operatorul economic deţinător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată, la data de 31.12.2021, mai mare de 5 MW şi mai mică sau egală cu 10 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2022 este egală cu 7.500 lei;
    d) pentru persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene prevăzută la art. 10 alin. (7) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se percepe o contribuţie calculată conform prevederilor lit. a), referitoare la cifra de afaceri realizată din activitatea de furnizare sau de trader ca urmare a confirmării de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a dreptului de a desfăşura în România aceste activităţi, dar nu mai puţin decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei.

    3. Persoanele fizice şi juridice cărora le este permisă desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice fără deţinerea unei licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească, respectiv: deţinătorii unor capacităţi de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire şi care sunt utilizate de către aceştia în scopul alimentării de siguranţă cu energie electrică a echipamentelor sau instalaţiilor proprii şi deţinătorii unor capacităţi de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW.
    4. Titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice care au în componenţă instalaţii de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului şi de prestare a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică au obligaţia de a plăti Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească anuală care se stabileşte pe baza unei cote procentuale de 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2021 din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin decât o contribuţia minimă în valoare de 3.125 lei; prevederile prezentului punct şi ale pct. 5-13 sunt aplicabile şi titularilor de licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei termice.
    5. În cazul oricărui operator economic care intră sub incidenţa pct. 1, pct. 2 lit. a) şi d) şi pct. 4, titular al unei unice licenţe, decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau care deţine o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România:
    a) dacă anul 2022 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de energie electrică din România, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează operatorului economic contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1, 2 şi 4 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei/deciziei de confirmare în anul 2022, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei;
    b) prevederile lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de energie electrică din România expiră în anul 2022, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acestora, în scopul de a se prelungi valabilitatea cel puţin până la un termen din anul următor, precum şi dacă nu se acordă o nouă licenţă pentru acelaşi tip de activitate/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau decizie de confirmare a aceluiaşi drept.

    6. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    7. Titularii de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (7) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c), vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2022, o declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2021 din desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor din sectorul energiei electrice şi termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta. Pentru operatorii economici care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează prin aplicarea prevederilor pct. 1-5 la ultima valoare a cifrei de afaceri realizate din activităţile licenţiate, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, declarată de respectivul operator economic la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei.
    8. Titularul de licenţă/de decizie de confirmare a sistemului de distribuţie sau care deţine o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România, care în cursul anului 2022 preia integral/parţial activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe, decizii de confirmare a sistemului de distribuţie sau decizii de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va transmite declaraţia privind valoarea cifrei de afaceri estimate/realizate în anul 2021 de către deţinătorul anterior al licenţei şi va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2022, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.
    9. Pentru titularii de licenţe, decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau care deţin o decizie de confirmare a dreptului de participare a solicitantului la pieţele de energie electrică din România a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    10. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, conform pct. 7, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2021 din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operatori de transport şi de sistem, operatori de distribuţie, agregatori, operatori ai instalaţiilor de stocare a energiei, furnizori sau traderi de energie electrică pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2022 se va realiza până la data de 31 decembrie 2022. În vederea regularizării contribuţiei băneşti, titularii de licenţă/decizie de confirmare vor transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 5 zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:
    a) declaraţia privind cifra de afaceri realizată în anul 2021 din activităţile licenţiate, pentru care deţin decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România;
    b) situaţiile financiare anuale aferente anului 2021, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanţa de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situaţii financiare.
    Sunt exceptaţi de la transmiterea situaţiilor financiare anuale la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei titularii de licenţe de la pct. 2 lit. b) şi c).


    11. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:
    a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului 2022, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contribuţiei în care licenţa a fost valabilă şi numărul total de zile ale anului respectiv. Contribuţia bănească astfel determinată nu poate fi mai mică decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei;
    b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);
    c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2021, stabilite conform celor specificate la lit. b).

    12. La acordarea în cursul anului 2022 a unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice şi termice, a unei decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, solicitantul achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească anuală în valoare de:
    a) 0,2% din cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia, în cazul solicitanţilor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare sau de licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi de decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, dar nu mai puţin decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei;
    b) 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza prin desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia, în cazul solicitanţilor de licenţe de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere; exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere, administrare a pieţei centralizate de energie electrică, furnizare a energiei electrice; activitate a traderului de energie electrică, activitatea de agregare, exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente, precum şi din desfăşurarea activităţilor comerciale în baza dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii, dar nu mai puţin decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei;
    c) 3.125 lei pentru titularul de licenţă, deţinător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată mai mare sau egală cu 1 MW şi mai mică sau egală cu 5 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare;
    d) 7.500 lei pentru titularul de licenţă, deţinător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată mai mare decât 5 MW şi mai mică sau egală cu 10 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare;
    e) 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta estimează că o va realiza din desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţelor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii, în domeniul energiei termice pentru activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice care au în componenţă instalaţii de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului şi de prestare a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, dar nu mai puţin decât o contribuţie minimă în valoare de 3.125 lei.

    13. (1) În înţelesul prezentei anexe, cifra de afaceri care constituie baza de calcul al contribuţiei băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este cifra de afaceri netă definită şi calculată conform reglementărilor contabile.
    (2) În cazul operatorilor pieţelor de echilibrare, cifra de afaceri care constituie baza de calcul al contribuţiei băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este cifra de afaceri netă definită şi calculată conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile din administrarea pieţelor de echilibrare.
    (3) În cazul furnizorilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă, cifra de afaceri care constituie baza de calcul al contribuţiei băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este cifra de afaceri netă definită şi calculată conform reglementărilor contabile, din care se scad veniturile din tranzacţiile de energie electrică.
    (4) În cazul furnizorilor de energie, cifra de afaceri care constituie baza de calcul al contribuţiei băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este cifra de afaceri netă definită şi calculată conform reglementărilor contabile, fără a se include în aceasta valoarea certificatelor verzi şi contravaloarea contribuţiei de cogenerare facturate clienţilor finali în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

    14. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare şi pentru energia termică produsă în capacităţi de producere separată, persoanele fizice şi juridice vor achita o contribuţie bănească de 3.125 lei dacă:
    a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;
    b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe.
    Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv că documentaţia nu este completă.


    15. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, precum şi operatorii economici titulari de licenţă de producere de energie electrică în cogenerare cu capacităţi instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, supuşi evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:
    a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea; în cazul operatorilor economici care deţin mai multe capacităţi de producere a E-SRE, contribuţia bănească se percepe pentru fiecare decizie de modificare a acreditării emisă acestora;
    b) 800 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ca urmare a modificării denumirii societăţii sau a formei de organizare sau solicitanţi ai suspendării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul în care aceştia nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a ESRE pentru care se solicită acreditarea, prin derogare de la prevederile lit. a);
    c) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    d) 150 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării sau ai modificării acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ca urmare a modificării denumirii sau a formei de organizare, în cazul în care aceştia nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, prin derogare de la prevederile lit. c);
    e) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană.

    16. Operatorii economici acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:
    a) 125 lei pentru emiterea unui duplicat al deciziei de acreditare/modificare a acreditării/respingere a acreditării sau al deciziei de suspendare/încetare suspendare/retragere a acreditării;
    b) 350 lei pentru comunicarea de copii ale documentelor din dosarul aferent deciziei de acreditare. Această contribuţie bănească nu se aplică în cazul deciziilor prevăzute la lit. a) emise din propria iniţiativă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi în situaţiile în care este necesară comunicarea de date şi informaţii solicitate de către autorităţi ale statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    17. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care T reprezintă contribuţia bănească, iar P se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)] şi termice [P(t)] instalate.

    II. Contribuţia bănească percepută de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale pe bază de licenţă, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pe bază de drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România
    Contribuţia bănească anuală percepută titularilor de licenţă din sectorul gazelor naturale, deciziilor de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau titularilor confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se stabileşte pe baza datelor şi informaţiilor prevăzute în tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Contribuţia bănească anuală percepută pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale pe bază de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis/drept confirmat de participare la pieţele de gaze naturale din România

┌────┬─────────────┬────────────┬────┬───────────┐
│Nr. │ │Bază de │ │Contribuţia│
│crt.│Activitate │calcul │U.M.│bănească │
│ │ │ │ │(lei/U.M.) │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Furnizarea de│Cantitatea │ │ │
│ │gaze naturale│de gaze │ │ │
│1. │/biogaz/ │naturale/ │MWh │0,056 │
│ │biometan │biogaz/ │ │ │
│ │ │biometan │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Trader de │Cantitatea │ │ │
│2. │gaze naturale│de gaze │MWh │0,168 │
│ │ │naturale │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Furnizarea de│ │ │ │
│ │gaze naturale│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │furnizori de │Cantitatea │ │ │
│3. │gaze naturale│de gaze │MWh │0,168 │
│ │care sunt şi │naturale │ │ │
│ │producători │ │ │ │
│ │de gaze │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│4. │Furnizarea de│Cantitate de│t │0,780 │
│ │GNL │GNL │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Operare a │Cantitatea │ │ │
│ │sistemului de│de gaze │ │ │
│5. │transport al │naturale │MWh │0,062 │
│ │gazelor │transportată│ │ │
│ │naturale │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │ │Cantitatea │ │ │
│ │Operare a │de gaze │ │ │
│ │sistemului de│naturale │ │ │
│ │înmagazinare │înmagazinată│ │ │
│6. │subterană a │în │MWh │0,094 │
│ │gazelor │depozitele │ │ │
│ │naturale │de │ │ │
│ │ │înmagazinare│ │ │
│ │ │subterană │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Operare a │ │ │ │
│ │sistemului de│ │ │ │
│ │distribuţie a│Cantitatea │ │ │
│ │gazelor │de gaze │ │ │
│7. │naturale, │naturale │MWh │0,086 │
│ │inclusiv a │distribuită │ │ │
│ │sistemului de│ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ │închis │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │ │Cantitatea │ │ │
│ │ │de gaze │ │ │
│ │ │naturale │ │ │
│ │ │transportată│ │ │
│ │ │prin │ │ │
│ │ │conductele │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │din amonte │ │ │
│ │Operarea │către │ │ │
│ │conductelor │clienţii │ │ │
│8. │de alimentare│finali şi │MWh │0,031 │
│ │din amonte │sistemele de│ │ │
│ │ │distribuţie │ │ │
│ │ │a gazelor │ │ │
│ │ │naturale, │ │ │
│ │ │conectaţi/ │ │ │
│ │ │conectate │ │ │
│ │ │direct la │ │ │
│ │ │conductele │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │din amonte │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────────┤
│ │Exploatarea │ │ │ │
│ │comercială a │Cantitatea │ │ │
│9. │instalaţiilor│de hidrogen │MWh │0,056 │
│ │de producere │produsă │ │ │
│ │a │ │ │ │
│ │hidrogenului │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────┴───────────┘


    1. Contribuţia bănească prevăzută în tabelul nr. 1 se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare a sistemului de distribuţie închis şi pentru deciziile de confirmare a dreptului de participare la pieţele de gaze naturale din România prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, şi nu poate fi mai mică de 3.125 lei.
    2. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale şi pentru operarea terminalului GNL plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,1% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul licenţei în cauză sau la valoarea minimă de 3.125 lei, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior acesteia.
    3. a) În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o singură activitate pe bază de licenţă sau de decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis acordată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau pe bază de drept de participare la pieţele de gaze naturale din România confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă anul 2022 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează operatorului economic contribuţia a cărei valoare se determină în conformitate cu prevederile pct. 1 şi 2 şi se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2021, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mică de 3.125 lei.
    b) Prevederile lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România expiră în anul 2022, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia cel puţin până la un termen din anul următor, precum şi dacă nu se acordă o nouă licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, pentru acelaşi tip de activitate.

    4. a) Titularii de licenţe/decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis/Titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2022, declaraţia privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2021/cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată pentru anul 2022 din desfăşurarea activităţilor desfăşurate pe bază de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.
    b) Pentru operatorii economici, titulari de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, precum şi cei care au dreptul confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată, specificate, până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească se calculează, după caz, pe baza:
    - ultimei cifre de afaceri realizate declarate de titularul de licenţă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – cantităţii de gaze naturale estimate pentru anul 2022 având în vedere datele deţinute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ca urmare a monitorizării pieţei de gaze naturale. Cantitatea de biogaz/biometan/ hidrogen/GNL se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza ultimelor cantităţi declarate de titularii de licenţe la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi a altor date relevante.

    c) Valoarea contribuţiei băneşti anuale nu poate fi mai mică de 3.125 lei, în situaţia în care rezultatul calculului efectuat cu luarea în calcul şi a prevederilor de la lit. b) este inferior acesteia.

    5. Titularul de licenţă, de decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis şi titularul confirmării privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care în cursul anului 2022 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe/decizii de confirmare de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va transmite declaraţia privind valoarea cifrei de afaceri estimate/realizate în anul 2021, respectiv cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/ hidrogen/GNL estimate pentru anul 2022 de către deţinătorul anterior al licenţei/deciziei de confirmare şi va asigura achitarea completă a valorii contribuţiei pentru anul 2022 ce îi revine titularului de licenţă/decizie de confirmare care îşi încetează activitatea.
    6. Pentru titularii de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis şi titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    7. Regularizarea valorii contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate/ cantităţii realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale.
    8. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pentru anul 2022 de la titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale şi a activităţii de operare a terminalului GNL se va realiza până la data de 31 decembrie 2022. În vederea regularizării contribuţiei băneşti, titularii de licenţă vor transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 5 zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:
    a) declaraţia privind cifra de afaceri realizată în anul 2021 din activităţile licenţiate;
    b) situaţiile financiare anuale aferente anului 2021, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanţa de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situaţii financiare.

    9. Regularizarea contribuţiei percepute pentru anul 2022 de la titularii de licenţe de furnizare de GNL, biogaz/biometan şi de exploatare comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului se realizează între 1 mai şi 31 mai a anului următor celui pentru care s-a stabilit contribuţia bănească anuală, pe baza cantităţilor efectiv realizate în anul supus regularizării şi declarate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile legale specifice sectorului gazelor naturale, respectiv la termenele legale prevăzute prin Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013. În acelaşi mod se realizează şi regularizarea contribuţiei percepute pentru anul 2022 de la ceilalţi titulari de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, precum şi de la titulari ai confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activităţile din sectorul gazelor naturale prevăzute în tabelul nr. 1.
    10. La acordarea în cursul anului 2022 a unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, a unei decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a unui drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, operatorul economic achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată în baza datelor şi informaţiilor prevăzute în tabelul nr. 1 şi a prevederilor de la pct. 1 şi 2.

    III. Dispoziţii finale
    1. Durata de suspendare a unei licenţe/decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la operatorul economic pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.
    2. În cazul falimentului titularului licenţe/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis/titularului confirmării privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuţia bănească nu se datorează de la data deschiderii procedurii falimentului titularului licenţei, constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
    3. Contribuţia bănească percepută de la titularul licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis/titularul confirmării privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul acordării licenţei/deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv a dreptului confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România se regularizează în anul următor.
    4. Dobânzile şi penalităţile mai mici de 10 lei calculate pentru neachitarea la termen a debitelor principale se anulează.
    5. Dacă în urma regularizării contribuţiei rezultă sume negative, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va percepe dobânzi şi penalităţi la debitul calculat ca diferenţă între valoarea facturii de contribuţie şi valoarea facturii de regularizare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
    6. Sumele pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis/titularului confirmării privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se restituie în termen de 30 de zile de la primirea cererii de restituire. Cererea de restituire trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea societăţii, datele de identificare ale societăţii, inclusiv codul IBAN şi societatea bancară, suma solicitată, semnătura reprezentantului legal al societăţii.
    7. Declaraţiile prevăzute la pct. I şi II se transmit prin e-mail la adresa anre@anre.ro, prin fax la nr. 021-312.43.65, pe portalul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei sau prin poştă la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, sectorul 2, cod poştal 020995.
    8. Netransmiterea datelor solicitate în termenele prevăzute în cadrul prezentei anexe sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
    9. Valoarea contribuţiei băneşti anuale percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un titular de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis/titularul confirmării privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică şi gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu poate fi mai mică de 3.125 lei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016