Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 139 din 22 decembrie 2021  privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 139 din 22 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, şi a Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1227 din 24 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. p), art. 145 alin. (4) lit. o) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a), lit. o) pct. 2 şi lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 22 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1), includerea, modificarea sau eliminarea unui loc de consum din prezentul contract se realizează de către OSD printr-o notificare electronică de confirmare, care trebuie să conţină codul locului de consum (CLC), denumirea clientului final, adresa locului de consum şi categoria de consum în care este încadrat clientul în momentul preluării, data preluării, modificării sau eliminării locului de consum, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la contract. Notificarea electronică de confirmare se transmite de OSD către UD pe e-mail, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării de includere/modificare/ eliminare a unui loc de consum în contractul de distribuţie. Pentru solicitările de schimbare a furnizorului, notificarea electronică de confirmare se transmite de OSD către UD în termenul prevăzut de procedura specifică aprobată de ANRE.
(6) OSD are obligaţia să actualizeze în baza proprie de date lista locurilor de consum conform informaţiilor confirmate prin notificarea prevăzută la alin. (5), astfel încât la data intrării în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale informaţiile aferente acelui loc de consum să fie actualizate.
(7) OSD are obligaţia de a asigura conformitatea informaţiilor cu cele confirmate prin notificarea prevăzută la alin. (5), până la data transmiterii datelor pentru decontarea consumului de gaze naturale, în cazul în care furnizorul semnalează eventualele neconcordanţe, în urma verificării de către acesta a informaţiilor aferente contractului de furnizare a gazelor naturale introduse în baza de date de către OSD ca urmare a solicitărilor primite de la UD de includere/modificare/eliminare a unui loc de consum în contract.
(8) În cazul locurilor de consum alimentate prin intermediul SD conectat la conductele de alimentare din amonte, includerea acestora în prezentul contract se face sub condiţia transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere a UD privind existenţa unui contract de achiziţie a gazelor naturale necesare acoperirii consumului respectivului loc de consum."

    3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face de către OSD:
    a) în perioada de citire şi cu periodicitatea de citire prevăzută în reglementările în vigoare;
    b) la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor în vigoare."

    4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în procesul de schimbare a furnizorului, OSD nu are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare utilizat la decontare în situaţia în care clientul final transmite indexul autocitit."

    5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) OSD transmite UD, pe e-mail sau prin intermediul platformei proprii, pentru fiecare loc de consum prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, cantitatea de gaze naturale determinată conform prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data citirii echipamentelor de măsurare/ mijloacelor de măsurare, în formatul prevăzut în anexa nr. 3 la Contract, prelucrabil de tip Excel, XML sau CSV."

    6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În cazul modificării încadrării locurilor de consum ale clienţilor finali, în conformitate cu prevederile pct. 2 din Condiţiile generale, OSD va proceda la facturarea către UD a serviciilor de distribuţie prestate, începând cu data modificării încadrării, la tarifele de distribuţie aprobate de ANRE, corespunzătoare categoriilor în care clienţii finali au fost reîncadraţi."

    7. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Neachitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5), precum şi a facturilor aferente diferenţei rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aprobate de ANRE dă dreptul OSD la:"

    8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil din executarea prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora."

    9. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract."

    10. În anexa nr. 1 la Contractul-cadru, Tabelul centralizator al locurilor de consum şi programul de distribuţie a gazelor naturale se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│ │Codul │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │locului│Denumirea │locului│Categoria│Capacitatea│Presiunea│Presiunea│Presiunea │ │ │
│curent│de │clientului│de │de consum│rezervată │minimă │maximă │minimă │Programul de distribuţie în perioada ......................│Total│
│ │consum │final │consum │ │ │ │ │tehnologică│ │ │
│ │(CLC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │ │
├──────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │MWh/h │bar │bar │Bar │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │MWh │
└──────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

"

    11. După anexa nr. 2 la contractul-cadru se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    la Contractul-cadru
    FORMAT-CADRU
    al datelor transmise de OSD furnizorului aferente consumului de gaze naturale al clienţilor finali

┌────────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┬───────┬──────────────┬───────┬───────┬─┬────┬─────────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Denumire │
│Utilizatorul│ │ │ │ │CLC │ │ │ │ │PCS │ │ │ │Perioada de│tip │
│sistemului │Denumirea │ │ │Tipul │(codul │Seria │Indexul│Indexul│M│(KWh│MWh (cu 6│Dată │Dată │transmitere│modalitate │
│de │clientului│Judeţul│Localitatea│categoriei│locului│echipamentului│vechi │nou │^│/M^ │zecimale)│început│sfârşit│a │de │
│distribuţie │final │ │ │ │de │de măsurare │ │ │3│3) │ │citire │citire │autocitirii│determinare│
│ │ │ │ │ │consum)│ │ │ │ │ │ │ │ │viitoare │(citire/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autocitire)│
├────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────┼─┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────┴──────────────┴───────┴───────┴─┴────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┘

"    ART. II
    Condiţiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 22 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2, partea introductivă a subpunctului 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. Până la data de 30 iunie 2022, fiecare loc de consum al clientului final prevăzut în anexa nr. 1 la contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale este încadrat de OSD la care este racordat respectivul loc de consum în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, în funcţie de:"

    2. La punctul 2, după subpunctul 2.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.1^1, cu următorul cuprins:
    "2.1^1. Începând cu data de 1 iulie 2022, fiecare loc de consum al clientului final prevăzut în anexa nr. 1 la contractulcadru de distribuţie a gazelor naturale este încadrat de OSD la care este racordat respectivul loc de consum în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru o perioadă determinată de 365 de zile calendaristice, în intervalul 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, în funcţie de:
    a) istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în perioada 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent;
    b) consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale clientului final, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum şi programului de distribuţie pentru respectivul loc de consum, în cazul în care nu există istoric de consum."

    3. La punctul 2, partea introductivă a subpunctului 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3. Până la data de 30 iunie 2022, încadrarea locului de consum al clientului final este modificată de OSD, pe parcursul derulării contractului de distribuţie a gazelor naturale, astfel:"

    4. La punctul 2, după subpunctul 2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.3^1, cu următorul cuprins:
    "2.3^1. Începând cu data de 1 iulie 2022, încadrarea locului de consum al clientului final este modificată de OSD, pe parcursul derulării contractului de distribuţie a gazelor naturale, astfel:
    a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii de către OSD a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, consumul înregistrat la locul de consum depăşeşte cantitatea maximă a categoriei în care acesta este încadrat;
    b) începând cu data de 1 iulie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii de operator a indexului echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, consumul înregistrat la locul de consum este mai mic decât cantitatea minimă a categoriei în care acesta este încadrat."

    5. La punctul 2, subpunctul 2.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.6. Până la data de 30 iunie 2022, în situaţia în care în cursul unui an calendaristic se stabilesc noi categorii de clienţi, în funcţie de consumul anual de gaze naturale, reîncadrarea locurilor de consum în noile categorii se realizează pe baza consumului realizat în anul în curs, până la data încadrării în noile categorii de consum."

    6. La punctul 2, după subpunctul 2.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6^1, cu următorul cuprins:
    "2.6^1. Începând cu data de 1 iulie 2022, în situaţia în care în cursul unui an calendaristic se stabilesc noi categorii de clienţi, în funcţie de consumul anual de gaze naturale, reîncadrarea locurilor de consum în noile categorii se realizează pe baza consumului realizat în intervalul 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului în curs, până la data încadrării în noile categorii de consum."

    7. La punctul 3 subpunctul 3.3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) neachitarea de către UD, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, a majorărilor de întârziere aferente sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;"

    8. La punctul 3 subpunctul 3.4, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) neachitarea de către UD, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, a majorărilor de întârziere aferente sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;"

    9. La punctul 3, după subpunctul 3.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.7, cu următorul cuprins:
    "3.7. să refuze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru locurile de consum noi pentru care nu a fost solicitată încheierea unui contract de distribuţie a gazelor naturale."

    10. La punctul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) să transmită, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data încetării contractului, indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea finală;
d^2) să utilizeze la calculul facturii emise pentru serviciul de distribuţie, în situaţia în care nu efectuează citirea, indexurile autocitite de către clienţii finali, transmise de către aceştia sau puse la dispoziţie de către UD;"

    11. La punctul 4, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
    "ţ) în cazul locurilor noi de consum, să programeze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale numai dacă pentru respectivele locuri de consum există încheiat contract de distribuţie a gazelor naturale."

    12. La punctul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate şi, după caz, majorările de întârziere aferente;"

    13. La punctul 6, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) să utilizeze în comunicarea cu OSD portalul de comunicare pus la dispoziţie de către OSD, pentru procesele pentru care au fost implementate astfel de modalităţi de comunicare a datelor."    ART. III
    Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului:
    (i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);
    (ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit."

    2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul schimbării furnizorului, dacă clientul casnic sau clientul noncasnic cu consum mic comunică noului furnizor indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului, acesta are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la operator a datelor referitoare la contractul de furnizare.
(5) Indexul autocitit prevăzut la alin. (4) se ia în considerare de către operator la stabilirea consumului de gaze naturale în procesul de schimbare a furnizorului, dacă operatorul nu efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării furnizorului.
(6) În cazul în care clientul casnic sau clientul noncasnic cu consum mic nu transmite conform prevederilor alin. (4) indexul autocitit, operatorul are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului şi să transmită acest index furnizorului."    ART. IV
    Operatorii de distribuţie a gazelor naturale, furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 22 decembrie 2021.
    Nr. 139.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016