Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014

    Având în vedere dispoziţiile art. 14 şi ale art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2012 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcţiilor,
    în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


               Preşedintele Autorităţii Naţionale
              de Reglementare în Domeniul Energiei,
                       Niculae Havrileţ


    Bucureşti, 2 decembrie 2014.
    Nr. 139.


    ANEXĂ

                                       REGULAMENT
          privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului
              de reglementare şi salarizării personalului angajat al
            Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.
    ART. 2
    (1) Stabilirea regimului de remunerare se realizează în raport cu obiectul de activitate al ANRE, respectiv implementarea politicilor privind elaborarea reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării pieţei energetice, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, armonizării acestora atât cu obiectivele şi cu priorităţile politicii guvernului, cât şi cu legislaţia Uniunii Europene.
    (2) Remunerarea membrilor Comitetului de reglementare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (3) Drepturile salariale ale personalului contractual din cadrul ANRE sunt negociate în cadrul Contractului colectiv de muncă al ANRE, înregistrat conform prevederilor legale.
    ART. 3
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplică:
    a) membrilor Comitetului de reglementare;
    b) personalului contractual din cadrul ANRE.
    ART. 4
    Remunerarea membrilor Comitetului de reglementare şi salarizarea personalului angajat al ANRE se realizează corespunzător unui sistem propriu de salarizare, conceput conform prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea ANRE, cu luarea în considerare a nivelului de remunerare a personalului din cadrul societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care ANRE îşi exercita autoritatea.
    ART. 5
    (1) La elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al ANRE fundamentarea cheltuielilor de personal se realizată pe baza drepturilor salariale stabilite prin prezentul regulament, prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi contractele individuale de muncă, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4.
    (2) Plata remuneraţiilor şi a celorlalte drepturi de personal pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 4 se realizează cu încadrarea în resursele financiare alocate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat.

    CAP. II
    Principiile şi sistemul remunerării

    ART. 6
    (1) La stabilirea cuantumului remuneraţiei lunare acordate membrilor Comitetului de reglementare al ANRE se iau în considerare următoarele elemente:
    a) valoarea brută a clasei 49 din grila de salarizare a personalului ANRE;
    b) complexitatea şi responsabilitatea activităţii ce decurge din exercitarea atribuţiilor legale atribuite calităţii de membru al Comitetului de reglementare.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul ANRE, membrii Comitetului de reglementare beneficiază de o remuneraţie lunară, după cum urmează:
    a) preşedintele ANRE: o remuneraţie lunară egală cu valoarea brută a clasei 49 din grila de salarizare a personalului ANRE de înmulţit (x) cu 4;
    b) vicepreşedinţii ANRE: o remuneraţie lunară egală cu valoarea brută a clasei 49 din grila de salarizare a personalului ANRE de înmulţit (x) cu 3,6;
    c) ceilalţi membri ai Comitetului de reglementare al ANRE: o remuneraţie lunară egală cu valoarea brută a clasei 49 din grila de salarizare a personalului ANRE de înmulţit (x) cu 3.
    ART. 7
    (1) Remuneraţia membrilor Comitetului de reglementare al ANRE este confidenţială.
    (2) Respectarea condiţiei de confidenţialitate este obligatorie atât pentru membrii Comitetului de reglementare, cât şi pentru personalul abilitat cu aplicarea prezentului regulament.
    ART. 8
    Prin ordin al preşedintelui ANRE se stabilesc celelalte drepturi cuvenite membrilor Comitetului de reglementare, prin asimilare cu funcţiile de demnitate publică.
    ART. 9
    Sistemul de remunerare a personalului angajat al ANRE, stabilit conform prezentului regulament, are în vedere respectarea următoarelor principii:
    a) supremaţia legii, în sensul că salarizarea în cadrul ANRE se realizează prin prezentul regulament şi prin contractul colectiv de muncă, aşa cum rezultă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;
    b) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil întregului personal angajat;
    c) crearea unei ierarhizări în cadrul sistemului de salarizare pe funcţii de conducere şi funcţii de execuţie şi în cadrul acestora pe fiecare funcţie;
    d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie în concordanţă cu importanţa activităţilor prestate şi cu răspunderea impusă;
    e) salarizarea personalului angajat în raport cu activitatea depusă, cu importanţa şi răspunderea acesteia;
    f) recompensarea performanţelor şi a contribuţiei aduse, precum şi creşterea nivelului de aptitudini şi competenţe;
    g) sustenabilitate financiară, prin asigurarea de majorări salariale în raport cu prevederile contractului colectiv de muncă.
    ART. 10
    (1) Pentru activitatea prestată în cadrul ANRE, în condiţiile contractului colectiv de muncă şi contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la un salariu în bani.
    (2) Salariul personalului angajat al ANRE cuprinde: salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, sporul pentru exercitarea funcţiei de conducere şi alte sporuri, indemnizaţii şi adaosuri negociate şi prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul ANRE.
    (3) Pentru stimularea salariaţilor care au obţinut rezultate deosebite în activitate, pot fi acordate prime trimestriale.
    (4) Diferenţierea salariului de bază brut individual se realizează în funcţie de următoarele criterii:
    - pregătire profesională;
    - experienţă;
    - aptitudini cognitive şi comportamentale;
    - performanţă profesională;
    - capacitate de inovaţie şi de soluţionare a problemelor;
    - complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
    - judecata şi impactul deciziilor;
    - influenţă, coordonare şi supervizare;
    - contacte şi comunicare;
    - incompatibilităţi şi regimuri speciale.
    (5) Salariul este confidenţial, se negociază cu angajatorul şi este prevăzut în contractul individual de muncă.
    (6) Respectarea condiţiei de confidenţialitate este obligatorie pentru personalul ANRE.
    ART. 11
    (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANRE beneficiază anual de concediu de odihnă de 35 de zile lucrătoare, acordate proporţional cu activitatea desfăşurată în cadrul ANRE.
    (2) Pe perioada concediului anual de odihnă, preşedintele şi vicepreşedinţii ANRE beneficiază de o indemnizaţie de concediu egală cu indemnizaţia lunară corespunzătoare zilelor de concediu efectuate.
    ART. 12
    (1) Salariile de bază brute ale personalului angajat se stabilesc prin negociere între salariat şi angajator, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste, în raport cu natura competenţelor, cu activitatea desfăşurată şi cu importanţa acesteia şi corespunzător cerinţelor categoriilor funcţiilor prevăzute în Nomenclatorul de funcţii şi meserii al ANRE. Salariatul, la cerere, poate fi asistat la negociere de reprezentanţii salariaţilor/sindicatului.
    (2) Salariul de bază brut individual se negociază între limitele prevăzute în Nomenclatorul de funcţii şi meserii al ANRE aferente funcţiei de încadrare, iar compartimentul de resort urmăreşte încadrarea în limitele minime şi maxime aferente funcţiei/meseriei respective.
    (3) Procesul de negociere individuală se concretizează printr-o fişă de negociere semnată de părţi.
    ART. 13
    (1) Pe perioada în care se află în delegare în alte localităţi din ţară, personalul angajat al ANRE are dreptul la indemnizaţie zilnică de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare conform contractului colectiv de muncă, iar decontarea cheltuielilor de transport se face în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Drepturile băneşti aferente deplasărilor în străinătate, la care are dreptul personalul angajat al ANRE, respectiv indemnizaţia zilnică în valută, denumită diurnă, şi alte cheltuieli neprevăzute se acordă potrivit reglementărilor legale.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile contractului colectiv de muncă aplicabil personalului contractual din cadrul ANRE, respectiv pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3).

                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016