Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 138 din 15 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 138 din 15 septembrie 2010  privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 138 din 15 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 677 din 6 octombrie 2010
    Având în vedere art. 48 alin. (1) şi art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă tarifele percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

    ART. 2
    Actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, încadrarea lor după gradele de complexitate şi tarifarea acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-10, iar solicitarea eliberării actelor se face prin scrisori-comandă, conform modelelor prezentate în anexele nr. 11 şi 12.

    ART. 3
    Actele se eliberează numai după ce solicitantul face dovada achitării tarifului corespunzător.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 6
    Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 233/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Alexandru Pătruţi

    Bucureşti, 15 septembrie 2010.
    Nr. 138.
    ANEXA 1

    Actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    în domeniul minier şi încadrarea lor după gradele de complexitate
    A. Grade de complexitate a actelor eliberate în domeniul minier
    A1. Acte de complexitate redusă:
    a) permis de prospecţiune;
    b) licenţă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;
    c) acte adiţionale la licenţa de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare;
    d) licenţă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;
    e) acte adiţionale la licenţa de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare;
    f) permis de exploatare;
    g) aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licenţe de concesiune către altă persoană juridică:
    g1) pentru licenţa de explorare;
    g2) pentru licenţa de exploatare;

    h) acte privind consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional în domeniul mineritului. Tarifele stabilite pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional în domeniul minier se calculează în funcţie de gradul de complexitate, volumul informaţiilor, calitatea acestora, metodele de investigare şi de vechimea acestora.
    Modul de tarifare a actelor din categoria A1 lit. a)-g) este menţionat în anexa nr. 2 la ordin, iar din categoria A1 lit. h), în anexa nr. 10 la ordin.

    A2. Acte de complexitate medie:
    a) aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind fişa perimetrului de prospecţiune/explorare/exploatare;
    b) autorizare de începere a activităţilor miniere;
    c) aviz la programele de lucrări geologice de cercetare;
    d) aviz pentru amplasamente de obiective civile şi/sau industriale de utilitate publică, planuri şi schiţe de sistematizare, precum şi lucrări inginereşti;
    e) certificat de atestare a persoanelor juridice care au competenţa tehnică de a executa lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a resurselor minerale, de expertizare şi de întocmire a documentaţiilor aferente acestora şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare;
    f) aviz la programul anual de exploatare;
    g) aviz la metodele de exploatare-cadru în mine şi în cariere/balastiere;
    h) aviz la documentaţiile de încetare a activităţilor miniere de explorare sau exploatare la mine/cariere/sare în soluţie;
    i) aprobare de sistare temporară a activităţii miniere. Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a)-i) este menţionat în anexele nr. 3-8 la ordin.
    Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a) - i) este menţionat în anexele nr. 3 - 8 la ordin.

    A3. Acte de complexitate ridicată:
    - documente de verificare şi înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale.
    Modul de tarifare a actelor din această categorie este menţionat în anexa nr. 9 la ordin.


    B. Criteriile de apreciere a actelor de complexitate medie şi ridicată
    B.1. Actele de complexitate medie din categoria A2
    Actele din categoria A2 lit. a) includ verificarea fişelor de perimetru de prospecţiune/explorare/exploatare şi încadrarea în tarifele corespunzătoare în funcţie de suprafeţele perimetrelor, iar tarifarea lor este precizată în anexa nr. 3 la ordin.
    Pentru actele încadrate în categoria de complexitate A2 lit. c), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexităţii, în funcţie de:
    - structura geologică a regiunii;
    – tipul lucrărilor propuse şi volumul acestora;
    – gradul de documentare şi justificare a lucrărilor propuse.

    Gradele de complexitate (1 - scăzut, 2 - mediu, 3 - ridicat), cu coeficienţii aferenţi, au fost stabilite prin practica îndelungată a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale legată de aceste tipuri de lucrări, corelată cu metodele de cercetare (prospecţiune/explorare) practicate pe plan intern şi internaţional, precum şi cu caracterul documentaţiilor, respectiv cu corectitudinea acestora în ceea ce priveşte modul de justificare a lucrărilor propuse.

┌─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Criteriile de│Gradele de complexitate │
│apreciere │ │
│a ├────────────┬────────────┬─────────────┤
│complexităţii│1 - scăzut │2 - mediu │3 - ridicat │
│ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- formaţiuni │
│ │- formaţiuni│- formaţiuni│metamorfice, │
│I. Structura │sedimentare │eruptive şi │eruptive şi │
│geologică a │- tectonică │sedimentare │sedimentare │
│regiunii │simplă │- tectonică │- tectonică │
│ │ │complicată │foarte │
│ │ │ │complicată │
├─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │utilizarea │
│ │una sau două│utilizarea │mai multor │
│ │metode de │mai multor │metode de │
│II. Tipul │lucru + │metode de │lucru + │
│lucrărilor şi│lucrări │lucru + │lucrări │
│volumul │miniere │lucrări │miniere + │
│acestora │uşoare + │miniere + │foraje + │
│ │foraje │foraje │lucrări │
│ │ │ │de exploatare│
│ │ │ │experimentală│
├─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│III.Gradul de│ │ │ │
│documenta- │documentaţie│Documentaţia│Documentaţia │
│re a │completă │necesită │necesită │
│lucrărilor │ │completări │refacere │
│propuse │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘

     Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. c) este menţionat în anexa nr. 5 la ordin.
    Pentru actele încadrate la categoria A2 lit. e), pentru care, la încadrare, nu se poate ţine cont de criteriile de complexitate menţionate mai sus, criteriile de încadrare tarifară sunt următoarele:

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Atestarea persoanelor juridice: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I/│- execuţia, conducerea/coordonarea │
│1 │şi expertizarea lucrărilor legate │
│ │de exploatarea resurselor minerale;│
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │- elaborarea/expertizarea │
│I/│documentaţiilor geologice, │
│2 │geologico-tehnice şi │
│ │tehnico-economice pentru activităţi│
│ │miniere; │
├──┼───────────────────────────────────┤
│I/│- efectuarea lucrărilor de teren şi│
│3 │de laborator. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Atestarea persoanelor fizice: │
├──┼───────────────────────────────────┤
│II│- atestarea ca expert; │
│/1│ │
├──┼───────────────────────────────────┤
│II│- atestarea ca specialist. │
│/2│ │
└──┴───────────────────────────────────┘


    Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. e) este menţionat în anexa nr. 7 la ordin.
    Pentru actele încadrate în categoria de complexitate A2 lit. f)-i), în vederea unei încadrări cât mai judicioase a acestora, se iau în considerare mai multe criterii de apreciere a complexităţii, respectiv tipul exploatării şi gradul de documentare a lucrărilor propuse.

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Criteriile de│Gradele de complexitate │
│apreciere │ │
│a ├───────────────┬────────────┬────────────┤
│complexităţii│1 - scăzut │2 - mediu │3 - ridicat │
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │a) exploatări │ │ │
│ │miniere la │ │ │
│ │zi pentru: │ │ │
│ │- nisipuri şi │ │ │
│ │pietrişuri │ │ │
│ │(din albii │ │ │
│ │minore şi │ │ │
│ │terasele │a) │ │
│ │râurilor); │exploatarea │ │
│ │- argile; │prin │ │
│ │b) exploatarea │lucrări │ │
│I. Tipul │turbei, │miniere de │exploatarea │
│exploatării/ │nămolurilor, │suprafaţă, │prin lucrări│
│substanţa │turbelor │cu excepţia │miniere │
│ │terapeutice, │substanţelor│subterane │
│ │gazelor │prevăzute la│ │
│ │necombustibile,│pct. I.1; │ │
│ │apelor │b) sare în │ │
│ │geotermale, │soluţie. │ │
│ │gazelor care │ │ │
│ │le însoţesc, │ │ │
│ │apelor │ │ │
│ │minerale │ │ │
│ │naturale, │ │ │
│ │apelor minerale│ │ │
│ │terapeutice. │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│II. Gradul de│ │Documentaţia│Documentaţia│
│documentare a│documentaţie │necesită │necesită │
│lucrărilor │completă │completări. │refacere. │
│propuse │ │ │ │
└─────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┘

     Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. f)-i) este menţionat în anexa nr. 8 la ordin.

    B.2. Actele de complexitate ridicată din categoria A3
    Criteriile de apreciere a complexităţii sunt în funcţie de:
    - structura geologică a regiunii;
    – tipul lucrărilor executate şi volumul acestora;
    – gradul de documentare şi justificare a lucrărilor executate.

    În funcţie de particularităţile geologice, corpurile de substanţă minerală utilă din cadrul aceluiaşi zăcământ sau părţi ale acestora pot fi încadrate în clase diferite, după cum urmează:

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Criteriile de│Gradele de complexitate │
│apreciere │ │
│a ├───────────────┬────────────┬────────────┤
│complexităţii│1 │2 │3 │
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │a) │
│ │ │a) │formaţiuni │
│I. Structura │a) formaţiuni │formaţiuni │metamorfice,│
│geologică │sedimentare; │eruptive şi │eruptive, │
│regiunii │b) tectonică │sedimentare;│sedimentare;│
│ │simplă. │b) tectonică│b) tectonică│
│ │ │complicată. │foarte │
│ │ │ │complicată. │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│II.a) Tipul │ │ │ │
│lucrărilor │ │ │ │
│şi volumul │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
│(Se aplică la│ │ │ │
│substan- │ │ │ │
│ţele │ │ │ │
│prevăzute de │exploatări │a) │ │
│Legea │miniere la zi │exploatarea │ │
│minelor nr. │pentru: │prin │ │
│85/2003, cu │a) nisipuri şi │lucrări │ │
│modificările │pietrişuri; │miniere la │exploatarea │
│şi comple- │b) exploatarea │zi, cu │prin lucrări│
│tările │turbei, │excepţia │miniere │
│ulterioare, │nămolurilor, │substanţelor│subterane │
│cu │turbelor │prevăzute la│ │
│excepţia │terapeutice, │pct. II.1; │ │
│apelor │gazelor │b) sare în │ │
│geoter- │necombustibile.│soluţie. │ │
│male, gazelor│ │ │ │
│care le │ │ │ │
│însoţesc, │ │ │ │
│apelor │ │ │ │
│minera- │ │ │ │
│le naturale │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│terapeutice.)│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│II.b) Tipul │ │ │ │
│lucrărilor │ │a) ape │ │
│şi volumul │ │minerale │ │
│acestora │ │naturale │ │
│(Se aplică │ │exploatate │ │
│apelor │ape minerale │prin │ape minerale│
│geotermale, │terapeutice │izvoare; │exploatate │
│gazelor care │ │b) ape │prin foraje │
│le însoţesc, │ │geotermale │ │
│apelor │ │şi │ │
│minerale │ │gazele care │ │
│naturale şi │ │le însoţesc.│ │
│terapeutice.)│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│III. Gradul │ │ │ │
│de │documentaţie │Documentaţia│Documentaţia│
│documentare a│completă │necesită │necesită │
│lucrărilor │ │completări. │refacere │
│propuse │ │ │ │
└─────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┘


    Modul de tarifare a actelor din această categorie este menţionat în anexa nr. 9 la ordin.    ANEXA 2

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A1 lit. a)-g)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬──────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Costul/│Tariful │
│Nr. │Litera│Numărul│oră │rotunjit │
│crt.│ │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│1 │a) │20 │40,75 │815,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│2 │b) │60 │40,75 │2.445,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│3 │c) │24 │40,75 │980,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│4 │d) │50 │40,75 │2.040,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│5 │e) │24 │40,75 │980,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│6 │f) │60 │40,75 │2.445,00*)│
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│7 │g1) │50 │40,75 │2.040,00 │
├────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
│8 │g2) │60 │40,75 │2.445,00 │
└────┴──────┴───────┴───────┴──────────┘

    *) Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică diminuat cu 50%.

    ANEXA 3

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Suprafaţa │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│perimetrului│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │1,0 kmp │4 │40,75 │160,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │1,0-10 kmp │8 │40,75 │330,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │10-100 kmp │12 │40,75 │490,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │100-1.000 │16 │40,75 │650,00 │
│ │kmp │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │peste 1.000 │24 │40,75 │980,00 │
│ │kmp │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘


    ANEXA 4

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. b)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌──────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul│Costul/oră│Tariful │
│Litera│de ore │(lei/oră) │rotunjit │
│ │ │ │(lei) │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│b) │35 │40,75 │1.430,00 │
└──────┴───────┴──────────┴────────────┘


    ANEXA 5

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. c)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I-1 II-1 │32 │40,75 │1.300,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1 II-1 │35 │40,75 │1.430,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1 II-1 │42 │40,75 │1.710,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-1 II-2 │35 │40,75 │1.430,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-1 II-2 │39 │40,75 │1.590,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-1 II-2 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-1 II-3 │42 │40,75 │1.710,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-1 II-3 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-1 II-3 │53 │40,75 │2.160,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│10 │I-2 II-1 │35 │40,75 │1.430,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│11 │I-2 II-1 │39 │40,75 │1.590,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│12 │I-2 II-1 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│13 │I-2 II-2 │39 │40,75 │1.590,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│14 │I-2 II-2 │42 │40,75 │1.710,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│15 │I-2 II-2 │49 │40,75 │2.000,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│16 │I-2 II-3 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│17 │I-2 II-3 │49 │40,75 │2.000,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│18 │I-2 II-3 │56 │40,75 │2.280,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│19 │I-3 II-1 │42 │40,75 │1.710,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│20 │I-3 II-1 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│21 │I-3 II-1 │53 │40,75 │2.160,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│22 │I-3 II-2 │45 │40,75 │1.830,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│23 │I-3 II-2 │49 │40,75 │2.000,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│24 │I-3 II-2 │56 │40,75 │2.280,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│25 │I-3 II-3 │53 │40,75 │2.160,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│26 │I-3 II-3 │56 │40,75 │2.280,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│27 │I-3 II-3 │63 │40,75 │2.570,00│
│ │III-3 │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘


    ANEXA 6

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. d)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌──────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul│Costul/oră│Tariful │
│Litera│de ore │(lei/oră) │rotunjit │
│ │ │ │(lei) │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│d) │40 │40,75 │1.630,00 │
└──────┴───────┴──────────┴────────────┘


    ANEXA 7

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. e)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬─────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Încadrare│Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│ │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I/1 │53 │40,75 │2.160,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I/2 │42 │40,75 │1.710,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I/3 │32 │40,75 │1.300,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │II/1 │21 │40,75 │860,00 │
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │II/2 │11 │40,75 │450,00 │
└────┴─────────┴───────┴──────┴────────┘


    ANEXA 8

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională
    pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. f)-i)
    din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I-1 II-1 │32 │40,75 │1.300,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1 II-2 │35 │40,75 │1.430,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1 II-3 │39 │40,75 │1.590,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-2 II-1 │42 │40,75 │1.710,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-2 II-2 │45 │40,75 │1.830,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-2 II-3 │49 │40,75 │2.000,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-3 II-1 │53 │40,75 │2.160,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-3 II-2 │56 │40,75 │2.280,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-3 II-3 │63 │40,75 │2.570,00│
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘


    ANEXA 9

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru
    Resurse Minerale, prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordin
    a) Tarife practicate substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc şi apelor minerale naturale şi terapeutice

┌────┬──────────────┬───────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit*)│
│crt.│complexitate │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼──────────────┴───────┴──────┴──────────┤
│ │Clasa I │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│1 │I-1│II-1│III-1│114 │40,75 │4.650,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│2 │I-1│II-1│III-2│127 │40,75 │5.175,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│3 │I-1│II-1│III-3│152 │40,75 │6.190,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│4 │I-1│II-2│III-1│127 │40,75 │5.175,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│5 │I-1│II-2│III-2│139 │40,75 │5.660,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│6 │I-1│II-2│III-3│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│7 │I-1│II-3│III-1│152 │40,75 │6.190,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│8 │I-1│II-3│III-2│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│9 │I-1│II-3│III-3│190 │40,75 │7.740,00 │
├────┼───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┤
│ │Clasa a II-a │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│10 │I-2│II-1│III-1│127 │40,75 │5.175,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│11 │I-2│II-1│III-2│139 │40,75 │5.660,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│12 │I-2│II-1│III-3│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│13 │I-2│II-2│III-1│139 │40,75 │5.660,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│14 │I-2│II-2│III-2│152 │40,75 │6.190,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│15 │I-2│II-2│III-3│177 │40,75 │7.210,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│16 │I-2│II-3│III-1│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│17 │I-2│II-3│III-2│177 │40,75 │7.210,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│18 │I-2│II-3│III-3│203 │40,75 │8.270,00 │
├────┼───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┤
│ │Clasa a III-a │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│19 │I-3│II-1│III-1│152 │40,75 │6.190,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│20 │I-3│II-1│III-2│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│21 │I-3│II-1│III-3│190 │40,75 │7.740,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│22 │I-3│II-2│III-1│165 │40,75 │6.720,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│23 │I-3│II-2│III-2│177 │40,75 │7.210,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│24 │I-3│II-2│III-3│203 │40,75 │8.270,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│25 │I-3│II-3│III-1│190 │40,75 │7.740,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│26 │I-3│II-3│III-2│203 │40,75 │8.270,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│27 │I-3│II-3│III-3│228 │40,75 │9.290,00 │
└────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┘

    *) Tarifele menţionate în prezenta anexă la lit. a), încadrate după criteriul II. a) "Tipul lucrărilor şi volumul acestora" al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.
    Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%.
    Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 ani, tariful se majorează cu 50%.

    b) Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice

┌────┬──────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼──────────────┴───────┴──────┴────────┤
│ │Clasa I │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│1 │I-1│II-1│III-1│80 │40,75 │3.260,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1│II-1│III-2│89 │40,75 │3.630,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1│II-1│III-3│106 │40,75 │4.320,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-1│II-2│III-1│89 │40,75 │3.630,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-1│II-2│III-2│97 │40,75 │3.950,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-1│II-2│III-3│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-1│II-3│III-1│106 │40,75 │4.320,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-1│II-3│III-2│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-1│II-3│III-3│133 │40,75 │5.420,00│
├────┼───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┤
│ │Clasa a II-a │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│10 │I-2│II-1│III-1│89 │40,75 │3.630,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│11 │I-2│II-1│III-2│97 │40,75 │3.950,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│12 │I-2│II-1│III-3│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│13 │I-2│II-2│III-1│97 │40,75 │3.950,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│14 │I-2│II-2│III-2│106 │40,75 │4.320,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│15 │I-2│II-2│III-3│124 │40,75 │5.050,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│16 │I-2│II-3│III-1│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│17 │I-2│II-3│III-2│124 │40,75 │5.050,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│18 │I-2│II-3│III-3│142 │40,75 │5.790,00│
├────┼───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┤
│ │Clasa a III-a │
├────┼───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│19 │I-3│II-1│III-1│106 │40,75 │4.320,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│20 │I-3│II-1│III-2│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│21 │I-3│II-1│III-3│133 │40,75 │5.420,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│22 │I-3│II-2│III-1│116 │40,75 │4.730,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│23 │I-3│II-2│III-2│124 │40,75 │5.050,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│24 │I-3│II-2│III-3│142 │40,75 │5.790,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│25 │I-3│II-3│III-1│133 │40,75 │5.420,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│26 │I-3│II-3│III-2│142 │40,75 │5.790,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│27 │I-3│II-3│III-3│160 │40,75 │6.520,00│
└────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┘    ANEXA 10

    LISTA
    cuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii
    din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale prevăzute
    la categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬──────────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Specificaţia │U.M. │Tariful │
│crt.│ │ │(lei) │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Coloane litologice│ │ │
│ │foraj: │ │ │
│ │a) nisipuri, │ │ │
│ │pietrişuri, turbe │ │ │
│ │şi nămoluri │ │ │
│ │b) ape subterane, │m │0,04 │
│ │minerale, │m │0,09 │
│ │termominerale: │m │0,20 │
│1 │b.1) 0-300 m │m │0,08 │
│ │b.2) peste 300 m │m │0,15 │
│ │c) substanţe │m │0,23 │
│ │metalifere, │ │ │
│ │nemetalifere şi │ │ │
│ │cărbuni: │ │ │
│ │c.1) 0-300 m │ │ │
│ │c.2) 300-700 │ │ │
│ │c.3) peste 700 m │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Carotaje │ │ │
│ │geofizice: │ │ │
│ │a) treapta < 50 m:│ │ │
│ │scara 1:200 │ │ │
│ │scara 1:1.000 │ │ │
│ │b) treapta 51-100 │ │ │
│ │m: │ │ │
│ │scara 1:200 │m │1,10 │
│ │scara 1:1.000 │m │0,91 │
│ │c) treapta 101-200│m │0,91 │
│ │m: │m │0,72 │
│ │scara 1:200 │m │0,73 │
│ │scara 1:1.000 │m │0,54 │
│ │d) treapta 201-400│m │0,64 │
│2 │m: │m │0,44 │
│ │scara 1:200 │m │0,61 │
│ │scara 1:1.000 │m │0,41 │
│ │e) treapta 401-700│m │0,59 │
│ │m: │m │0,39 │
│ │scara 1:200 │m │0,60 │
│ │scara 1:1.000 │m │0,39 │
│ │f) treapta │ │ │
│ │701-1.000 m: │ │ │
│ │scara 1:200 │ │ │
│ │scara 1:1.000 │ │ │
│ │g) treapta > 1000 │ │ │
│ │m: │ │ │
│ │scara 1:200 │ │ │
│ │scara 1:1.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Cartări: │ │ │
│ │a) lucrări miniere│m │2,07 │
│3 │de suprafaţă │m │2,66 │
│ │b) lucrări miniere│ │ │
│ │subterane │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Hărţi şi planuri │ │ │
│ │specifice: │ │ │
│ │geologice, │ │ │
│ │izobate, │ │ │
│ │izopachite, │ │ │
│ │conţinuturi, │kmp │430,98 │
│ │rezerve, │kmp │293,68 │
│4 │orizont, mină: │kmp │89,30 │
│ │a) scara > 1:500 │kmp │33,75 │
│ │b) scara │kmp │7,93 │
│ │1:500-1:1.000 │ │ │
│ │c) scara │ │ │
│ │1:1.000-1:2.000 │ │ │
│ │d) scara │ │ │
│ │1:2.000-1:5.000 │ │ │
│ │e) scara < 1:5.000│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Secţiuni │ │ │
│ │geologice: │ │ │
│ │a) scara > 1:500 │km │430,98 │
│ │b) scara │km │293,68 │
│5 │1:500-1:1.000 │km │89,30 │
│ │c) scara │km │33,75 │
│ │1:1.000-1:2.000 │km │7,93 │
│ │d) scara │ │ │
│ │1:2.000-1:5.000 │ │ │
│ │e) scara < 1:5.000│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│6 │Buletine analize │Parametru│3,28 │
│ │de laborator │analizat │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Documentaţii │ │ │
│ │(studii, sinteze │ │ │
│ │geologico- │ │ │
│ │miniere): │ │ │
│ │a) studii │lei/ │ │
│ │geologico-miniere │exemplar │ │
│ │a.1) complexitate │lei/ │ │
│ │redusă │exemplar │1.318,46│
│ │a.2) complexitate │lei/ │1.977,69│
│7 │medie │exemplar │2.636,92│
│ │a.3) complexitate │lei/ │2.056,12│
│ │mare │exemplar │3.084,18│
│ │b) sinteze │lei/ │4.112,24│
│ │geologico-miniere │exemplar │ │
│ │b.1) complexitate │lei/ │ │
│ │redusă │exemplar │ │
│ │b.2) complexitate │ │ │
│ │medie │ │ │
│ │b.3) complexitate │ │ │
│ │mare │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Consultare │ │ │
│ │documentaţii │ │ │
│ │(studii, sinteze │ │ │
│ │geologico-miniere)│ │ │
│ │fără extragere de │ │ │
│ │date │ │ │
│ │a) studii │ │ │
│ │geologico-miniere │ │ │
│ │a.1) complexitate │lei/oră │131,85 │
│ │redusă │lei/oră │197,77 │
│8 │a.2) complexitate │lei/oră │263,69 │
│ │medie │lei/oră │205,61 │
│ │a.3) complexitate │lei/oră │308,42 │
│ │mare │lei/oră │411,22 │
│ │b) sinteze │ │ │
│ │geologico-miniere │ │ │
│ │b.1) complexitate │ │ │
│ │redusă │ │ │
│ │b.2) complexitate │ │ │
│ │medie │ │ │
│ │b.3) complexitate │ │ │
│ │mare │ │ │
└────┴──────────────────┴─────────┴────────┘


    ANEXA 11

    SCRISOARE - COMANDĂ*1)
    - model -
    Operatorul economic ..............................................
    Adresa/Sediul ....................................................
    Codul fiscal .....................................................
    Autorizaţia nr. ..................................................
    Cont .............................................................
    Banca ............................................................
    Telefon/Fax ......................................................
    Către
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, şi ale instrucţiunilor specifice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentaţia tehnico-economică necesară în vederea obţinerii ...........*2) pentru perimetrul .........*3) .
    Tariful perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea actului menţionat va fi achitat ...........*4) la data eliberării acestuia.
    Prezenta scrisoare-comandă ţine loc de comandă fermă.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Director general, │Director economic, │
│.............................│.....................│
│(semnătura şi ştampila) │(semnătura) │
└─────────────────────────────┴─────────────────────┘

    Încadrarea documentaţiei*5)
    Documentaţia se încadrează în gradul de complexitate ........ şi se tarifează cu suma de ...... lei, conform anexei nr. ..... la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
    Data Director,
    ................. ................
    *1) Se completează şi se transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în cazul solicitării eliberării actelor/documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
    *2) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform anexei nr. 1 la ordin.
    *3) Se completează cu tipul perimetrului: prospecţiune/explorare/exploatare, după caz, şi cu denumirea acestuia.
    *4) Se menţionează "în numerar" sau "transfer bancar", după caz. Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul prezintă factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care dovedeşte achitarea tarifului corespunzător.
    *5) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

    ANEXA 12

    SCRISOARE - COMANDĂ
    - model -
    Persoana juridică ....................................
    Reprezentată prin ....................................
    Adresa ...............................................
    Cod unic de înregistrare .............................
    Autorizaţia nr. ......................................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ..........
    Cont .................................................
    Banca ................................................
    Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail .............
    Către
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuării activităţilor miniere în perimetrul ........, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarele date/informaţii:
    1. .....................................................;
    2. .....................................................;
    3. ......................................................

    În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.
    Prezenta scrisoare-comandă ţine loc de comandă fermă.
    Reprezentant autorizat al operatorului economic,
    .............................................
    Încadrarea datelor/informaţiilor solicitate conform anexei nr. 10*)
    Datele/Informaţiile solicitate se încadrează la nr. crt. ........ din anexa nr. 10 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier şi se tarifează cu suma de .............. lei.
    Data Director,
    ....................... ................
    *) Se completează de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016