Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 131 din 17 aprilie 2019  privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile  administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 131 din 17 aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019
    Având în vedere:
    - prevederile art. 21 alin. (6), art. 29 alin. (8) lit. b) şi alin. (9)-(11) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 23, art. 24 alin. (1) şi art. 26 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 1, 2, art. 3 alin. (1) lit. j), art. 8, 209, 250 şi 251 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile anexei la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2017 emise în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
    – Referatul de aprobare nr. 704.905 din 16.04.2019 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
    – Referatul de aprobare nr. 76 din 17.04.2019 al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

    în temeiul prevederilor art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit următorul ordin:
    ART. 1
    (1) În vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, în condiţiile art. 8 şi art. 251 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire se elaborează de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23^1 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În elaborarea documentaţiei de atribuire prevăzute la alin. (1) entitatea contractantă utilizează documentele standard şi contractul-cadru care se constituie anexe la prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) În sensul art. 1 şi în baza prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea contractantă utilizează documentul - Instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) În vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară solicitată, entitatea contractantă precizează în documentul prevăzut la alin. (1) informaţiile necesare în acest sens, prin raportate la prevederile art. 23^1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Entitatea contractantă precizează în documentul prevăzut la alin. (1) informaţii şi cerinţe privind modul de prezentare a propunerii financiare de către ofertanţi.

    ART. 3
    (1) În sensul art. 1 şi în baza prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23^1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea contractantă utilizează contractul-cadru de delegare a gestiunii, prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Caietul de sarcini se va elabora şi aproba de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

    ART. 4
    (1) Fără a fi afectate dispoziţiile art. 209 alin. (3^1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, indiferent de valoarea estimată a contractului aferent care face obiectul unei proceduri de atribuire desfăşurate în baza respectivei legi, entitatea contractantă utilizează unul dintre următoarele criterii de atribuire:
    a) cel mai bun raport calitate-preţ;
    b) preţul cel mai scăzut.

    (2) În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează, în aplicarea criteriului de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. a), factorii de evaluare prevăzuţi la art. 23^1 alin. (5) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. b) în situaţia în care aceasta pune la dispoziţia contractantului mijloacele de transport respective.
    (4) Fără a fi afectate prevederile alin. (2), în cazul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizate cu troleibuze şi/sau tramvaie, entitatea contractantă are dreptul să stabilească, în aplicarea criteriului de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. a), factorii de evaluare pe care îi consideră relevanţi în legătură cu obiectul contractului de delegare a gestiunii.
    (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (2), precum şi modul de aplicare a acestora sunt precizaţi în documentul prevăzut la art. 2 alin. (1).

    ART. 5
    În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. qq) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea contractantă, la elaborarea documentaţiei de atribuire prevăzute la art. 1 şi la transmiterea acesteia în Sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP, ţine cont de facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic.

    ART. 6
    Prezentul ordin se aplică în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii iniţiate după data intrării sale în vigoare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Bogdan Puşcaş

    ANEXA 1-2

    ANEXE

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice