Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 130 din 18 februarie 2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 130 din 18 februarie 2011  privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 130 din 18 februarie 2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Ministerului Sãnãtãţii şi al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. Cs.A. 1.742/D.G. 530/2011;
    - titlul IX^2 - Contribuţii sociale obligatorii din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Hotãrãrea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate",
    în temeiul dispoziţiilor <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Evidenţa obligaţiilor de platã cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate, se realizeazã pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate prevãzutã la <>art. 296^19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevãzute la alin. (1) sunt prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate".
    (3) Persoanele prevãzute la <>art. 5 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt obligate sã depunã la casele de asigurãri de sãnãtate în a cãror razã administrativ-teritorialã îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 18, numai în condiţiile în care se solicitã restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plãtite asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurãri de sãnãtate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportã integral de cãtre angajator, conform <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii."
    2. La articolul 2, alineatul (1) se abrogã.
    3. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţia prevãzutã la art. 1 alin. (1).
    (2) În cazul în care dupã validarea datelor se constatã neconcordanţe care implicã rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţialã, casele de asigurãri de sãnãtate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare.
    (3) În termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de primire a notificãrii, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativã, în condiţiile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.397/2010.
    (4) Declaraţia prevãzutã la alin. (3) poate fi depusã şi din iniţiativa angajatorilor sau a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implicã rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţialã."
    4. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Persoanele juridice sau fizice prevãzute la <>art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia plãţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicatã la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintã suma veniturilor brute realizate de persoanele prevãzute la <>art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate, acordate în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporarã de muncã suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporarã de muncã ca urmare a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale, acordate în baza <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
    (3) Baza lunarã de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru persoanele prevãzute la <>art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o reprezintã fondul de salarii brute realizat prevãzut la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numãrul asiguraţilor din luna pentru care se calculeazã contribuţia şi valoarea corespunzãtoare a 12 salarii minime brute pe ţarã. Prin sintagma "numãrul asiguraţilor din lunã" se înţelege numãrul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra cãruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii."
    5. La articolul 9, dupã alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Pentru persoanele prevãzute la <>art. 5 lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, baza lunarã de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate o reprezintã totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numãrul asiguraţilor din luna pentru care se calculeazã contribuţia şi valoarea corespunzãtoare a 12 salarii minime brute pe ţarã."
    6. La articolul 9 alineatul (5), litera b) se abrogã.
    7. Articolul 63 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 63. - Prevederile art. 62 se aplicã şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncã, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitatã funcţia publicã ori a expirat mandatul în baza cãruia a desfãşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti."
    8. La articolul 65, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru concediile medicale prevãzute la alin. (1), plãtitorii de indemnizaţii au obligaţia sã elibereze adeverinţe din care sã rezulte numãrul de zile de concediu medical aferent fiecãrei afecţiuni în parte."
    9. La articolul 77, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 77. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de cãtre angajatori asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivã, se recupereazã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinaţie.
    (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depãşesc obligaţia lunarã de platã a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurãri de sãnãtate solicitarea scrisã conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, la care se ataşeazã Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevãzut în anexa nr. 18, precum şi, dupã caz, dovada achitãrii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioarã pentru care se solicitã restituirea."
    10. La articolul 93, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 93. - (1) Drepturile la concedii şi indemnizaţii care s-au nãscut anterior situaţiei de încetare a activitãţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncã, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitatã funcţia publicã ori a expirat mandatul în baza cãruia a desfãşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti se achitã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate."
    11. La exemplele menţionate la art. 74 şi 75, la determinarea mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate (Mzbci), a bazei de calcul lunare a indemnizaţiei de asigurãri sociale de sãnãtate (Bcli) şi a cuantumului indemnizaţiei (Ci) se vor lua în calcul numai douã zecimale.
    12. Anexele nr. 1-3 se utilizeazã numai pentru depunerea declaraţiilor rectificative pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011.
    13. Anexa nr. 4 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    14. Anexa nr. 9 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    15. Anexa nr. 11 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    16. Anexa nr. 12 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
    17. Dupã anexa nr. 17 se introduce o anexã nouã, anexa nr. 18, prevãzutã în anexa nr. 5.
    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

             Preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
                              Nicolae-Lucian Duţã


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 4 la norme)    Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate
    Casa de Asigurãri de Sãnãtate .......................

    Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ din ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


                                   DECLARAŢIE
                  de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

  1. Date privind solicitantul

   Nume Prenume
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  B.I./C.I Seria ┌──┬──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                  └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  Eliberat de ┌──┬──┬──┬──┐ La data ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
              └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                       Z Z L L A A
  CNP ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  Adresa:
  Localitate Str.
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

   Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul
  ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de
  urgenţã a Guvernului nr. 158/2005:

  Începând cu data de ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                       Z Z L L A A

  2.1 Asiguratul declarã cã se încadreazã în categoria:
  2.1.1 [] Asociat unic [] Asociaţi [] Comanditari [] Acţionari
  2.1.2 [] Membri ai asociaţiilor familiale
  2.1.3 [] Persoanã autorizatã sã desfãşoare activitãţi independente
  2.1.4 [] Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a
           Guvernului nr. 158/2005
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Indemnizaţie lunarã pentru asociat unic la nivelul valorii înscrise în

  declaraţia de asigurãri sociale ┌──┬──┬──┬──┬──┐ lei
                                  └──┴──┴──┴──┴──┘

  Contribuţia lunarã pentru concedii şi indemnizaţii ┌──┬──┬──┬──┬──┐ lei
                                                     └──┴──┴──┴──┴──┘

  Se completeazã de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - asociat unic.

  3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse în declaraţia/ ┌──┬──┬──┬──┬──┐
      contractul de asigurãri sociale └──┴──┴──┴──┴──┘

  Contribuţia lunarã pentru concedii şi indemnizaţii ┌──┬──┬──┬──┬──┐
                                                     └──┴──┴──┴──┴──┘
  Se completeazã de asiguraţii de la pct. 2.1.4.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Venitul din dividende estimat/anual
  ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┴──┘ lei, din care lunar └──┴──┴──┴──┴──┘ lei

  Contribuţia lunarã pentru concedii şi indemnizaţii ┌──┬──┬──┬──┬──┐ lei
                                                     └──┴──┴──┴──┴──┘

  Se completeazã de asiguraţii de la pct. 2.1.1 - inclusiv asociatul unic care nu se
  regãseşte la pct. 3.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit <>Legii nr. 571/2003 privind

  Codul fiscal este de ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ lei, din care lunar ┌──┬──┬──┬──┬──┐ lei.
                       └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘

  Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii ┌──┬──┬──┬──┬──┐ lei
                                              └──┴──┴──┴──┴──┘

  Se completeazã de asiguraţii de la pct. 2.1.2 şi 2.1.3.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Declaraţia asiguratului:
  - declar pe propria rãspundere cã datele de mai sus corespund realitãţii;
  - cunosc obligativitatea virãrii la bugetul FNUASS a contribuţiilor lunare pentru
  concedii şi indemnizaţii pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se
  datoreazã plata, în caz contrar urmând sã achit majorãri de întârziere;
  - cunosc obligativitatea depunerii comunicãrii de modificare în termen de maximum 30 de
  zile de la apariţia modificãrii respective;
  - cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical pânã la termenele
  stabilite de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005;
  - cunosc obligativitatea depunerii, la închiderea exerciţiului financiar anual, a
  documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate în vederea regularizãrii
  obligaţiilor de platã, cu excepţia situaţiilor de la pct. 3.

  Data ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Semnãtura asiguratului ..................
       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 9 la norme)  Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate
  Casa de Asigurãri de Sãnãtate ............

    Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ din ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

                                  CERERE - TIP
       privind solicitarea indemnizaţiei de asigurãri sociale de sãnãtate

  1. Date privind solicitantul

   Nume Prenume
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  B.I./C.I Seria ┌──┬──┬──┬──┐ Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                  └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  Eliberat de ┌──┬──┬──┬──┐ La data ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
              └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                       Z Z L L A A
  CNP ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  Adresa:
  Localitate Str.
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

   Nr. Bl. Sc. Ap. Sectorul
  ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┐
  └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Calitatea solicitantului
  [] Asociat unic [] Asociaţi [] Comanditari [] Acţionari
  [] Membri ai asociaţiilor familiale [] Persoanã autorizatã sã desfãşoare activitãţi
  independente
  [] Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a
  Guvernului nr. 158/2005
  [] Persoanele preluate în platã, prevãzute la art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi
  (2) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005

  Declaraţie/contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii

  nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┐ din ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
      └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Plata solicitatã ACTE NECESARE:
  A. Indemnizaţia pentru: - Certificat de concediu medical
  1) Incapacitate temporarã de muncã

  [] Boalã obişnuitã Seria ┌──┬──┬──┬──┐
                                                    └──┴──┴──┴──┘
  [] Urgenţã medico-chirurgicalã Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                                  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  [] Boalã infectocontagioasã de grup A Data acordãrii ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                                             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  [] Boalã cardiovascularã
  [] Tuberculozã
  [] Neoplazie
  [] SIDA

  2) Prevenire îmbolnãvire:
  [] Reducerea timpului de muncã cu o - Certificat de concediu medical cu
  pãtrime din durata normalã avizul medicului expert

  [] Carantinã - Certificat eliberat de D.S.P.
  3) [] Maternitate
  4) [] Îngrijire copil bolnav pânã la - Certificat de naştere copil
  împlinirea vârstei de 7 ani sau (copie şi original)
  pentru îngrijirea copilului cu handicap - Certificat persoanã cu handicap
  pentru afecţiuni intercurente pânã la (copie şi original)
  împlinirea vârstei de 18 ani - Declaraţie pe propria rãspundere care
                                                  atestã cã celãlalt pãrinte sau
                                                  susţinãtor legal nu executã concomitent
                                                  dreptul
  CNP ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  5) [] Risc maternal - Certificat de concediu medical
                                                     cu avizul medicului de medicina
                                                     muncii

  B. Indemnizaţia cuvenitã pentru luna - Certificat de deces
  în curs şi neachitatã asiguratului
  decedat Seria ┌──┬──┬──┬──┐
                                                             └──┴──┴──┴──┘
                                                       Nr. ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
                                                           └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                              - Actul de stare civilã care atestã
                                                calitatea de soţ/copil/pãrinte sau, în
                                                lipsa acestora, actul de stare civilã al
                                                persoanei care dovedeşte cã l-a îngrijit
                                                pe asigurat pânã la data decesului

  Data ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ Semnãtura solicitantului ....................
       └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate pentru concedii
  şi indemnizaţii (Se completeazã de cãtre plãtitorul de drepturi.)
  A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) realizat în ultimele 12 luni
  anterioare lunii pentru care se acordã concediul medical

  de la ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ la ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuţia individualã de asigurãri sociale de
  sãnãtate pentru concedii şi indemnizaţii în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care
  se acordã concediul medical
  Media veniturilor lunare
  ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ lei ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ lei
  └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┘

  C. Numãrul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã, în
  ultimele 12 luni (cu excepţia concediului medical pentru tuberculozã, neoplazii, SIDA,
  maternitate, îngrijire copil bolnav)

  ┌──┬──┬──┐zile
  └──┴──┴──┘
    ANEXA 3
    (Anexa nr. 11 la norme)                                                      iniţial ┌───────┐rectificativ ┌───────┐
                                                              └───────┘ └───────┘

                                 CENTRALIZATOR
              privind certificatele de concediu medical eliberate
                          în luna ..... anul .........

  Unitatea sanitarã emitentã .............
  CUI ............
  Numãrul convenţiei ........ încheiate cu CAS ...............

 ┌──┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┐
 │Nr│Tip│Se-│Nu-│Nu-│Se- │Nu- │Lu-│An │Cod│Cod │Cod │Tip │Data│Data│Data│Da-│Data│Cod │Cod │CNP│Cod │Tip│Nu- │Data│Cod │Cod │Cod │CAS│CNP│
 │c │rec│rie│mãr│mãr│rie │mãr │na │CCM│ur-│boa-│in- │CM │a- │în- │sfâr│ta │sfâr│di- │di- │a- │pa- │CCM│mãr │aviz│pa- │pa- │pa- │a- │co-│
 │r │ti-│CCM│CCM│du-│CCM │CCM │CCM│ │gen│lã │dem-│amb/│cor-│ce- │şit │în-│şit │ag- │ag- │si-│rafã│(i-│aviz│me- │rafã│rafã│rafã│si-│pil│
 │t │fi-│ │ │pli│anu-│anu-│ │ │ţã │in- │ni- │int/│dã- │put │CCM │ce-│CCM │nos-│nos-│gu-│me- │ni-│me- │dic │me- │me- │me- │gu-│ │
 │ │ca-│ │ │cat│lat │lat │ │ │me-│fec-│za- │ext.│rii │CCM │amb/│put│la │tic │tic │rat│dic │ţi-│dic │ex- │dic │dic │dic │rat│ │
 │ │re │ │ │ │prin│prin│ │ │di-│to- │ţie │ │(e- │amb/│int.│CCM│ext.│amb/│ext.│ │pres│al,│ex- │pert│ex- │şef │me- │ │ │
 │ │*) │ │ │ │du- │du- │ │ │co-│con-│ │ │li- │int.│ │la │ │int.│ │ │crip│con│pert│ │pert│sec-│di- │ │ │
 │ │ │ │ │ │pli-│pli-│ │ │chi│ta- │ │ │be- │ │ │ext│ │ │ │ │tor │ti-│ │ │ │ţie │cina│ │ │
 │ │ │ │ │ │care│care│ │ │rur│gioa│ │ │rã- │ │ │ │ │ │ │ │ │nua│ │ │ │ │mun-│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gi-│sã │ │ │rii)│ │ │ │ │ │ │ │ │re)│ │ │ │ │cii │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┘


__________
  *) M = modificare A = adãugare asigurat S = ştergere asigurat

                 Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor
                ------------------------------------------------

                    Reprezentant legal al unitãţii sanitare,
                   ..........................................


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 12 la norme)

    UNITATEA
    ..................................
    Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
    ap. ...., sectorul/judeţul ................
    Codul fiscal .....................
    Contul ...........................
    Trezoreria/Banca .................
    Nr. ........../...................

         Cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate ..........................

    Unitatea ........................, cod fiscal ..........., cu sediul în localitatea ............, str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ..................., cont ................, deschis la Trezoreria/Banca .................., vã rugãm a ne vira suma de ............ (...............) lei, reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite (tip indemnizaţii):
    - J1 ........................ lei;
    - J2 ........................ lei;
    - J3 ........................ lei;
    - J4 ........................ lei;
    - J5 ........................ lei;
    şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajator pe luna/perioada ................, dupã cum urmeazã:
    - totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru concedii şi indemnizaţii plãtite pe luna/perioada ........................, suma: ................. lei;
    - totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de angajator pe luna/perioada ..................., suma: ............ lei;
    - totalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada ............., suma: ............ lei.
    La prezenta cerere depunem un numãr de ............ certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicitã restituirea sumelor.
    Ne asumãm rãspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinãrii drepturilor de indemnizaţii sociale de sãnãtate.
    Anexã: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ................

                                   Director,
                                (Administrator)
                                ................

                               Director economic,
                              ...................


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 18 la norme)

    UNITATEA
    .....................................
    Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
    ap. ...., sectorul/judeţul ...................
    Codul fiscal ........................
    Contul ..............................
    Trezoreria/Banca ....................
    Nr. ........../......................

                                 CENTRALIZATOR
                   privind certificatele de concediu medical
                 aferent lunii/lunilor ........................


 ┌────┬────────────┬────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
 │Nr. │ Numele şi │ CNP │CNP*)│ Seria şi │ Seria şi │ Codul │
 │crt.│ prenumele │asigurat│copil│ numãrul │ numãrul │indemnizaţiei│
 │ │asiguratului│ │ │certificatului│certificatului│ │
 │ │ │ │ │ de concediu │ de concediu │ │
 │ │ │ │ │ medical │ medical │ │
 │ │ │ │ │ │ iniţial │ │
 ├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴────────┴─────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘
___________
    *) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaţie 09.    Ne asumãm rãspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

                                   Director,
                                (Administrator)
                                ...............

                               Director economic,
                               ..................

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016