Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 13.012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 13.012 din 13 noiembrie 2007  privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 13.012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007

EMITENT: AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 22 noiembrie 2007

Având în vedere:
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi lit. f) şi <>art. 69 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã;
- prevederile art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 , republicatã, al art. 3 lit. b) şi <>art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

ART. 1
Pentru anul 2007, calificativele acordate în urma evaluãrii performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, dupã cum urmeazã:
a) între 1,00-1,50 - "nesatisfãcãtor";
b) între 1,51-2,50 - "satisfãcãtor";
c) între 2,51-3,50 - "bine";
d) între 3,51-5,00 - "foarte bine".
ART. 2
Criteriile de performanţã pe baza cãrora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
Jozsef Birtalan

Bucureşti, 13 noiembrie 2007.
Nr. 13.012.


ANEXĂ

CRITERII DE PERFORMANŢĂ
pe baza cãrora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

I. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE


┌────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Criterii de │Definirea crite- │Definirea crite- │Definirea crite- │
│crt.│ performanţã │riului pentru │riului pentru │riului pentru │
│ │ │funcţionarii pu- │funcţionarii pu- │funcţionarii pu- │
│ │ │blici din clasa I│blici din clasa │blici din clasa │
│ │ │ │a II-a │a III-a │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Adaptabilitate │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │ │îndeplini activi-│îndeplini activi- │îndeplini activi- │
│ │ │tãţile pe care le│tãţile pe care le │tãţile pe care le │
│ │ │presupune reali- │presupune reali- │presupune reali- │
│ │ │zarea atribu- │zarea atribuţiilor│zarea atribuţiilor│
│ │ │ţiilor corespun- │corespunzãtoare │corespunzãtoare │
│ │ │zãtoare funcţiei │funcţiei publice │funcţiei publice │
│ │ │publice şi a │şi a atribuţiilor │şi a atribuţiilor │
│ │ │atribuţiilor │delegate, capaci- │delegate, capaci- │
│ │ │delegate, precum │tatea de a desfã- │tatea de a desfã- │
│ │ │şi activitãţile │şura activitãţi │şura activitãţi │
│ │ │sau lucrãrile cu │într-un context │într-un context │
│ │ │caracter neplani-│reglementat │reglementat │
│ │ │ficat │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Asumarea │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │responsabilitã-│accepta erorile │accepta erorile │accepta erorile │
│ │ţilor │sau, dupã caz, │sau, dupã caz, │sau, dupã caz, │
│ │ │deficienţele pro-│deficienţele pro- │deficienţele pro- │
│ │ │priei activitãţi,│priei activitãţi, │priei activitãţi, │
│ │ │de a rãspunde │de a rãspunde │de a rãspunde │
│ │ │pentru acestea; │pentru acestea; │pentru acestea; │
│ │ │capacitatea de a │capacitatea de a │capacitatea de a │
│ │ │învãţa din gre- │învãţa din greşeli│învãţa din greşeli│
│ │ │şeli şi de a nu │şi de a nu le mai │şi de a nu le mai │
│ │ │le mai repeta │repeta │repeta │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │a rezolva │depãşi obstacole-│depãşi obstacolele│depãşi obstacolele│
│ │problemele │le sau dificultã-│sau dificultãţile │sau dificultãţile │
│ │ │ţile intervenite │intervenite în ac-│intervenite în ac-│
│ │ │în activitatea │tivitatea curentã,│tivitatea curentã,│
│ │ │curentã, prin │prin identificarea│prin solicitarea │
│ │ │identificarea so-│soluţiilor adecva-│soluţiilor adecva-│
│ │ │luţiilor adecvate│te de rezolvare şi│te de rezolvare │
│ │ │de rezolvare şi │asumarea riscului │ │
│ │ │asumarea riscului│ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │implementare │pune eficient în │pune eficient în │pune eficient în │
│ │ │practicã solu- │practicã soluţiile│practicã soluţiile│
│ │ │ţiile proprii şi │proprii şi pe cele│proprii şi pe cele│
│ │ │pe cele dispuse │dispuse pentru │dispuse pentru │
│ │ │pentru desfãşur- │desfãşurarea acti-│desfãşurarea acti-│
│ │ │rea activitãţilor│vitãţilor în mod │vitãţilor în mod │
│ │ │în mod corespun- │corespunzãtor, în │corespunzãtor, în │
│ │ │zãtor, în scopul │scopul realizãrii │scopul realizãrii │
│ │ │realizãrii │obiectivelor │obiectivelor │
│ │ │obiectivelor │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Capacitatea de │Angajament în │Angajament în rea-│Angajament în rea-│
│ │autoperfecţio- │realizarea obiec-│lizarea obiective-│lizarea obiective-│
│ │nare şi de │tivelor; dorinţa │lor; dorinţa per- │lor; dorinţa per- │
│ │valorificare a │permanentã de │manentã de perfec-│manentã de perfec-│
│ │experienţei │perfecţionare │ţionare profesio- │ţionare profesio- │
│ │dobândite │profesionalã, │nalã, de îmbunãtã-│nalã, de îmbunãtã-│
│ │ │de îmbunãtãţire │ţire a activitãţii│ţire a activitãţii│
│ │ │a activitãţii │curente; aptitudi-│curente; aptitudi-│
│ │ │curente; aptitu- │nea de a pune în │nea de a pune în │
│ │ │dinea de a pune │practicã cunoştin-│practicã cunoştin-│
│ │ │în practicã │ţele şi deprinde- │ţele şi deprinde- │
│ │ │cunoştinţele şi │derile dobândite │rile dobândite │
│ │ │deprinderile │ │ │
│ │ │dobândite │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │ │
│ │analizã şi │interpreta un │interpreta un │ │
│ │sintezã │volum mare de │volum mare de │ │
│ │ │informaţii, de a │informaţii, de a │ │
│ │ │identifica şi de │identifica şi de a│ │
│ │ │valorifica │valorifica │ │
│ │ │constantele şi │constantele şi │ │
│ │ │elementele noi, │elementele noi, │ │
│ │ │de a selecta as- │de a selecta as- │ │
│ │ │pectele esenţiale│pectele esenţiale │ │
│ │ │pentru domeniul │pentru domeniul │ │
│ │ │analizat │analizat │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Creativitate şi│Atitudine activã │Atitudine activã │Atitudine activã │
│ │spirit de │în soluţionarea │în soluţionarea │în soluţionarea │
│ │iniţiativã │problemelor şi │problemelor şi │problemelor şi │
│ │ │realizarea obiec-│realizarea obiec- │realizarea obiec- │
│ │ │tivelor prin │tivelor prin │tivelor prin │
│ │ │crearea unor mo- │crearea unor mo- │crearea unor mo- │
│ │ │duri alternative │duri alternative │duri alternative │
│ │ │de rezolvare a │de rezolvare a │de rezolvare a │
│ │ │problemelor cu- │problemelor cu- │problemelor cu- │
│ │ │rente; atitudine │rente; atitudine │rente; atitudine │
│ │ │pozitivã faţã de │pozitivã faţã de │pozitivã faţã de │
│ │ │idei noi; inven- │idei noi; inven- │idei noi; spirit │
│ │ │tivitate în │tivitate în │inventiv │
│ │ │gãsirea unor cãi │gãsirea unor cãi │ │
│ │ │de optimizare a │de optimizare a │ │
│ │ │activitãţii │activitãţii │ │
│ │ │desfãşurate │desfãşurate │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │planificare şi │previziona cerin-│previziona cerin- │organiza timpul │
│ │de a acţiona │ţele, oportunitã-│ţele,oportunitã- │propriu pentru │
│ │strategic │ţile şi posibi- │ţile şi posibilele│îndeplinirea efi- │
│ │ │lele riscuri şi │riscuri şi conse- │cientã a atribu- │
│ │ │consecinţele │cinţele acestora; │ţiilor de serviciu│
│ │ │acestora; capa- │capacitatea de a │ │
│ │ │citatea de a │anticipa soluţii │ │
│ │ │anticipa soluţii │şi de a organiza │ │
│ │ │şi de a organiza │timpul propriu, │ │
│ │ │timpul propriu │pentru îndeplini- │ │
│ │ │sau, dupã caz, │rea eficientã a │ │
│ │ │al celorlalţi, │atribuţiilor de │ │
│ │ │pentru îndeplini-│serviciu │ │
│ │ │rea eficientã a │ │ │
│ │ │atribuţiilor de │ │ │
│ │ │serviciu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Capacitatea de │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │
│ │a comunica │transmite şi re- │transmite şi re- │transmite şi re- │
│ │ │cepta cu uşurinţã│cepta cu uşurinţã │cepta cu uşurinţã │
│ │ │informaţiile, în │informaţiile, în │informaţiile, în │
│ │ │scris şi verbal │scris şi verbal │scris şi verbal │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│10. │Capacitatea de │Capacitatea de a │ │ │
│ │a lucra │desfãşura activi-│ │ │
│ │independent │tãţi pentru înde-│ │ │
│ │ │plinirea atribu- │ │ │
│ │ │ţiilor de servi- │ │ │
│ │ │ciu fãrã a soli- │ │ │
│ │ │cita coordonare, │ │ │
│ │ │cu excepţia ca- │ │ │
│ │ │zurilor în care │ │ │
│ │ │activitãţile im- │ │ │
│ │ │plicã luarea unor│ │ │
│ │ │decizii care de- │ │ │
│ │ │pãşesc limitele │ │ │
│ │ │de competenţã │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│11. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │a lucra în │se integra într-o│se integra într-o │se integra într-o │
│ │echipã │echipã, de a-şi │echipã, de a-şi │echipã, de a-şi │
│ │ │aduce contribuţia│aduce contribuţia │aduce contribuţia │
│ │ │prin participare │prin participare │prin participare │
│ │ │efectivã, de a │efectivã, de a │efectivã, de a │
│ │ │transmite şi de │transmite şi de │transmite şi de │
│ │ │a influenţa idei,│a influenţa idei, │a influenţa idei, │
│ │ │pentru realizarea│pentru realizarea │pentru realizarea │
│ │ │obiectivelor │obiectivelor aces-│obiectivelor aces-│
│ │ │acesteia │teia │teia │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│12. │Competenţa în │Capacitatea de a │Capacitatea de a │Capacitatea de a │
│ │redactare │se exprima în │se exprima în │se exprima în │
│ │ │scris fluent, │scris fluent, │scris fluent, │
│ │ │clar şi concis, │clar şi concis, │clar şi concis, │
│ │ │de a utiliza co- │de a utiliza co- │de a utiliza co- │
│ │ │rect vocabularul │rect vocabularul │rect vocabularul │
│ │ │şi de a folosi │şi de a folosi │şi de a folosi │
│ │ │limbajul cores- │limbajul corespun-│limbajul corespun-│
│ │ │zãtor exigenţelor│zãtor exigenţelor │zãtor exigenţelor │
│ │ │care trebuie sã │care trebuie sã │care trebuie sã │
│ │ │caracterizeze │caracterizeze │caracterizeze │
│ │ │documentele │documentele │documentele │
│ │ │elaborate │elaborate │elaborate │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│13. │Capacitatea de │Capacitatea de a │ │ │
│ │consiliere │oferi sprijin in-│ │ │
│ │ │formaţional, cu │ │ │
│ │ │argumentare soli-│ │ │
│ │ │dã, justificatã │ │ │
│ │ │corespunzãtor şi │ │ │
│ │ │prezentatã în mod│ │ │
│ │ │adecvat atunci │ │ │
│ │ │când este solici-│ │ │
│ │ │tatã │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│14. │Capacitatea de │Capacitatea de a │Capacitatea de a │ │
│ │îndrumare │oferi informaţia │oferi informaţia │ │
│ │ │adecvatã desfãşu-│adecvatã desfãşu- │ │
│ │ │rãrii unei anumi-│rãrii unei anumite│ │
│ │ │te activitãţi şi │activitãţi şi de a│ │
│ │ │de a oferi spri- │oferi sprijin în │ │
│ │ │jin în valorifi- │valorificarea │ │
│ │ │carea acesteia │acesteia │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│15. │Abilitãţi în │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │Aptitudinea de a │
│ │utilizarea cal-│utiliza calcula- │utiliza calcula- │utiliza calcula- │
│ │culatoarelor şi│toarele, folosind│toarele, folosind │toarele, folosind │
│ │a altor echipa-│tehnici standard │tehnici standard │tehnici standard │
│ │mente informa- │de procesare; │de procesare; │de procesare; │
│ │tice │capacitatea de a │capacitatea de a │capacitatea de a │
│ │ │utiliza sisteme │utiliza sisteme │utiliza sisteme │
│ │ │specifice postu- │specifice postu- │specifice postu- │
│ │ │lui, abilitatea │lui, abilitatea │lui, abilitatea │
│ │ │de a utiliza │de a utiliza │de a utiliza │
│ │ │alte tipuri de │alte tipuri de │alte tipuri de │
│ │ │echipament de │echipament de │echipament de │
│ │ │birou:copiatoare,│birou: copiatoare,│birou: copiatoare,│
│ │ │faxuri, proiec- │faxuri,proiectoare│faxuri,proiectoare│
│ │ │toare │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 16.│Respectul faţã │Cunoaşterea şi │Cunoaşterea şi │Cunoaşterea şi │
│ │de lege şi lo- │aplicarea consec-│aplicarea consec- │aplicarea consec- │
│ │ialitatea faţã │ventã a regula- │ventã a regulamen-│ventã a regulamen-│
│ │de interesele │mentelor specifi-│telor specifice │telor specifice │
│ │instituţiei │ce activitãţii │activitãţii curen-│activitãţii curen-│
│ │ │curente,precum şi│te, precum şi │te, precum şi │
│ │ │susţinerea insti-│susţinerea insti- │susţinerea insti- │
│ │ │tuţiei şi a │tuţiei şi a obiec-│tuţiei şi a obiec-│
│ │ │obiectivelor ei │tivelor ei prin │tivelor ei │
│ │ │promovarea poli- │promovarea poli- │ │
│ │ │ticilor, strate- │ticilor, strate- │ │
│ │ │giilor şi a unei │giilor şi a unei │ │
│ │ │imagini favora- │imagini favorabile│ │
│ │ │bile │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│17. │Conduita în │Respectarea nor- │Respectarea norme-│Respectarea norme-│
│ │timpul servi- │melor de disci- │lor de disciplinã │lor de disciplinã │
│ │ciului │plinã şi a norme-│şi a normelor │şi a normelor │
│ │ │lor etice în │etice în îndepli- │etice în îndepli- │
│ │ │îndelinirea atri-│atribuţiilor şi │atribuţiilor şi │
│ │ │buţiilor şi rea- │realizarea obiec- │realizarea obiec- │
│ │ │lizarea obiecti- │tivelor, în rela- │tivelor,în rela- │
│ │ │velor, în rela- │ţiile cu funcţio- │ţiile cu funcţio- │
│ │ │ţiile cu funcţio-│narii publici, │narii publici, │
│ │ │narii publici, │cu cetãţenii, │cu cetãţenii, │
│ │ │cu cetãţenii, │precum şi cu │precum şi cu │
│ │ │precum şi cu │ceilalţi benefici-│ceilalţi benefici-│
│ │ │ceilalţi benefi- │ari ai serviciilor│ari ai serviciilor│
│ │ │ciari ai servi- │prestate de │prestate de │
│ │ │ciilor prestate │funcţionarii │funcţionarii │
│ │ │publici │publici │publici │
└────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Criterii de performanţã │ Definirea criteriului │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Capacitatea de a organiza│Capacitatea de a identifica activitãţile care│
│ │ │trebuie desfãşurate de structura condusã, │
│ │ │delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe │
│ │ │baza acestora a obiectivelor; repartizarea │
│ │ │echilibratã şi echitabilã a atribuţiilor şi a│
│ │ │obiectivelor în funcţie de nivelul,categoria,│
│ │ │clasa şi gradul funcţionarului public │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Capacitatea de a conduce │Abilitatea de a crea o viziune realistã, de a│
│ │ │transpune în practicã şi de a o susţine; abi-│
│ │ │litatea de a planifica şi administra activi- │
│ │ │tatea unei echipe formate din personalitãţi │
│ │ │diferite, cu nivel diferit al capacitãţii de │
│ │ │a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; │
│ │ │capacitatea de a adapta stilul de conducere │
│ │ │la situaţii diferite, precum şi de a acţiona │
│ │ │pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Capacitatea de coordonare│Armonizarea deciziilor şi acţiunilor persona-│
│ │ │lului, precum şi a activitãţilor din cadrul │
│ │ │unui compartiment, în vederea realizãrii │
│ │ │obiectivelor acestuia │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Capacitatea de control │Capacitatea de supraveghere a modului de │
│ │ │transformare a deciziilor în soluţii │
│ │ │realiste, depistarea deficienţelor şi luarea │
│ │ │mãsurilor necesare pentru corectarea la timp │
│ │ │a acestora │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Capacitatea de a obţine │Capacitatea de a motiva şi de a încuraja │
│ │cele mai bune rezultate │dezvoltarea performanţelor personalului prin:│
│ │ │cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigu-│
│ │ │rarea unei perspective de dezvoltare şi a │
│ │ │unei atitudini de încredere; aptitudinea de a│
│ │ │asculta şi de a lua în considerare diferite │
│ │ │opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru │
│ │ │obţinerea unor rezultate pozitive pentru │
│ │ │colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultiva-│
│ │ │rea performanţelor │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Competenţa decizionalã │Capacitatea de a lua hotãrâri rapid, cu simţ │
│ │ │de rãspundere şi conform competenţei legale, │
│ │ │cu privire la desfãşurarea activitãţii struc-│
│ │ │turii conduse │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Capacitatea de a delega │Capacitatea de a transfera atribuţii persona-│
│ │ │lului din subordine care corespunde din punct│
│ │ │de vedere legal şi al competenţelor proprii, │
│ │ │în scopul realizãrii la timp şi în mod cores-│
│ │ │punzãtor a obiectivelor structurii conduse │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Abilitãţi în gestionarea │Capacitatea de a planifica şi de a administra│
│ │resurselor umane │eficient activitatea personalului subordonat,│
│ │ │asigurând sprijinul şi motivarea corespunzã- │
│ │ │toare │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Capacitatea de a dezvolta│Cunoaşterea aptitudinilor personalului din │
│ │abilitãţile personalului │subordine, inclusiv prin capacitatea de a │
│ │ │crea,de a implementa şi de a menţine politici│
│ │ │de personal eficiente, în scopul motivãrii │
│ │ │acestuia │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│10. │Competenţa în gestionarea│Capacitatea de a utiliza eficient resursele │
│ │resurselor locale │materiale şi financiare alocate │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│11. │Abilitãţi în domeniul │Capacitatea de a identifica nevoile de │
│ │instruirii │instruire ale personalului din subordine şi │
│ │ │de a formula propuneri privind tematica şi │
│ │ │formele concrete de realizare a instruirii │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│12. │Abilitãţi de mediere şi │Capacitatea de a organiza şi de a conduce o │
│ │negociere │întâlnire, precum şi de a o orienta cãtre o │
│ │ │soluţie comun acceptatã, ţinând seama de │
│ │ │poziţiile diferite ale pãrţilor; capacitatea │
│ │ │de a planifica şi de a desfãşura interviuri │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│13. │Obiectivitate în │Corectitudine în luarea deciziilor; impar- │
│ │apreciere │ţialitate în evaluarea personalului din │
│ │ │subordine şi în modul de acordare a recom- │
│ │ │penselor pentru rezultatele deosebite în │
│ │ │activitate │
├────┼─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│14. │Criteriile de performanţã pentru funcţionarii publici de execuţie din │
│ │clasa I prevãzute la pct. I.1, I.2, I.3, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10,I.11,│
│ │I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 se aplicã şi la evaluarea performanţelor │
│ │funcţionarilor publici de conducere. │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016