Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 129 din 15 septembrie 2000  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin   Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998 si modificate prin   Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 129 din 15 septembrie 2000 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998 si modificate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 23 octombrie 2000
Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Turism,
în temeiul prevederilor art. 8 şi ale <>art. 2 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice şi de acordare a brevetelor şi licenţelor de turism,
în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Turism, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere propunerile fundamentate de Oficiul de Autorizare şi Control în Turism (O.A.C.T.),

emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile şi metodologia de acordare a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin <>Ordinul ministrului turismului nr. 125 din 11 septembrie 1998 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 2 decembrie 1998, modificate şi completate prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 19 mai 2000, se modifica dupã cum urmeazã:

1. La capitolul II, titlul subcapitolului "Constituirea şi utilizarea garanţiei financiare" va avea urmãtorul cuprins:
"Asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism"

2. Punctele 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 şi 2.12.5 vor avea urmãtorul cuprins:
"2.12.1. Agenţii economici care comercializeazã pachete de servicii turistice sunt obligaţi sa încheie poliţe de asigurare cu societãţi de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism.
Poliţele de asigurare vor fi încheiate cu societãţi de asigurare agreate de Autoritatea Nationala pentru Turism, prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism.
Metodologia de agreare a societãţilor de asigurare este prezentatã în anexa nr. 9 la normele metodologice.
Polita de asigurare se va încheia potrivit modelului de polita-cadru prezentat în anexa nr. 8 care face parte integrantã din prezentul ordin.
O copie de pe aceasta se va transmite la Oficiul de Autorizare şi Control în Turism în termen de 30 de zile de la obţinerea licenţei de turism.
Pana la încheierea poliţei de asigurare şi transmiterea acesteia cãtre Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, licenta de turism este provizorie şi nu conferã titularului acesteia dreptul de a comercializa pachete de servicii turistice.
2.12.2. Agenţii economici care comercializeazã pachete de servicii turistice sunt obligaţi sa remitã turistilor certificate de asigurare eliberate de societãţi specializate, prin care se atesta asigurarea turistilor pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de aceştia, în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism.
2.12.3. În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris) este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al agenţiei de turism, suma pentru care este asigurat, numãrul certificatului de asigurare, societatea de asigurare care l-a emis şi numãrul poliţei de asigurare în baza cãreia a fost emis.
2.12.4. Neincheierea unei noi poliţe de asigurare şi netransmiterea unei copii de pe aceasta la Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, în cazul expirãrii celei vechi sau rezilierii acesteia de cãtre societatea de asigurare, conduc la suspendarea licenţei de turism în conformitate cu <>art. 9 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998 .
2.12.5. Comercializarea pachetelor de servicii turistice fãrã sa se înscrie în contractul încheiat între agenţia de turism şi turist clauzele prevãzute la pct. 2.12.3 sau fãrã sa se elibereze turistului certificatul de asigurare constituie contravenţie şi se sancţioneazã, potrivit prevederilor <>art. 14 lit. f) din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998 , cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei."

3. Punctul 2.12.6 se abroga.

4. Anexele nr. 8 şi 9 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

5. La capitolul 3 subcapitolul "Suspendarea licenţelor de turism", alineatul 2 al punctului 3.2.2.5 se abroga.

ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile şi metodologia de acordare a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin <>Ordinul ministrului turismului nr. 125/1998 , modificate şi completate prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Turism nr. 52 din 11 aprilie 2000 , cu modificãrile aduse prin prezentul ordin, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Preşedintele Autoritãţii
Naţionale pentru Turism,
Dumitru MoinescuANEXA 1 la ordin


(anexa nr. 8 la normele metodologice)
-------------------------------------┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere │
│ şi/sau a sumelor achitate de cãtre turist, în cazul insolvabilitatii │
│ sau falimentului agenţiei de turism │
├────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Asiguratul │ Denumirea │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Registrul comerţului │ │
│ ├───────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│ │ Licenta de turism │ Nr. │ Data │
│ ├───────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│ │ Sediul principal │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Telefon │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Fax │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ E-mail │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Agenţia de turism │ │
├────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Asiguratorul │ Denumirea │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Sediul │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Telefon │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ Fax │ │
│ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ E-mail │ │
├────────────────┴───────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Beneficiarul │ Turistul, conform condiţiilor de │
│ │ asigurare │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Suma asigurata │ Conform anexei nr. 2 │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Prima de asigurare │ Conform anexei nr. 2 │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Cota de prima │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Fransiza │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┬────────────────┤
│ Perioada de asigurare │ De la │ La │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤
│ La prezenta se anexeazã urmãtoarele documente care fac parte integrantã din│
│ polita: │
│ 1. Condiţiile de asigurare (anexa nr. 1) │
│ 2. Formularul de avizare (anexa nr. 2) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prezenta polita a fost eliberata în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar │
│ pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Oficiul de Autorizare şi │
│ Control în Turism. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Am primit un exemplar original al poliţei şi anexele. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Asigurat Asigurator │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 1
-------
la polita ....
--------------

CONDIŢII DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de cãtre turişti, în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism

1. Definiţii

1.1. Agenţia de turism - unitatea specializatã care oferã şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
1.2. Asiguratul - societatea comercialã înregistratã în România, titulara licenţei de turism pentru agenţia de turism.
1.3. Beneficiarul - turistul.
1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupã întreruperea de cãtre asigurat a derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poatã întoarce la punctul originar de plecare din România, în condiţii de confort şi preţ similare celor contractate.
1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice acordul de vointa dintre asigurat şi turist, care are ca obiect cumpãrarea unui pachet de servicii turistice de cãtre turist şi eliberarea documentelor de plata şi a documentelor de cãlãtorie de cãtre asigurat.
1.6. Dãuna - prejudiciul financiar suferit de turist.
1.7. Debitul - sumele achitate şi/sau cheltuielile de repatriere.
1.8. Despãgubirea - suma datoratã de asigurator beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.
1.9. Certificatul de asigurare - documentul emis de asigurator în favoarea fiecãrui beneficiar, prin care se atesta valabilitatea asigurãrii.
1.10. Evenimentul asigurat - neplata debitului de cãtre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
1.11. Falimentul - procedura judiciarã de executare silitã a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
1.12. Insolvabilitatea - situaţia în care asiguratul nu achitã debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de cãtre acesta a documentelor justificative de la turist sau întrerupe unilateral acordarea serviciilor.
1.13. Licenta de turism - documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranta pentru turişti.
1.14. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel puţin doua dintre urmãtoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptã a acestora sa depãşeascã 24 de ore sau sa cuprindã o innoptare, şi anume transport, cazare şi alte servicii, fãrã legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintã o parte semnificativã a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.
1.15. Suma asigurata - valoarea pentru care se încheie asigurarea, înscrisã în formularul de avizare (anexa nr. 2 la polita).
1.16. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului, servicii plãtite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu asiguratul.
1.17. Turistul - orice persoana care cumpara sau care se angajeazã sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana în numele cãreia contractantul principal se angajeazã sa cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari - sau orice persoana în favoarea cãreia contractantul principal sau alţi beneficiari cedeazã pachetul de servicii turistice - cesionarul.

2. Obiectul poliţei de asigurare
2.1. Obiectul prezentei poliţe de asigurare este acoperirea de cãtre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care îl are asiguratul fata de turist (beneficiarul asigurãrii), în temeiul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.
2.2. Asiguratorul accepta ca, în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat, sa garanteze turistului - beneficiar al asigurãrii - plata debitului în cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

3. Excluderi
3.1. Asiguratorul nu datoreazã despãgubiri pentru:
- daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
- alte sume solicitate de turist în afarã celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau a sumelor achitate de cãtre acesta;
- cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
- sumele achitate de cãtre turist, pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
- daune generate de forta majorã invocatã de asigurat, doveditã cu documente emise de autoritãţile publice competente. Prin caz de forta majorã se înţelege împrejurãrile care au intervenit dupã încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevãzute şi inevitabile pentru pãrţi;
- frauda, rea-intenţie sau rea-credinţa din partea turistului sau a reprezentanţilor acestuia;
- daune rezultate din orice consecinta a rãzboiului, invaziei, actelor de agresiune strãinã (fie ca rãzboiul este declarat sau nu), rãzboi civil, rebeliune, revoluţie, insurectie, lovitura de stat;
- daune rezultate din vina turistului.

4. Suma asigurata
4.1. Suma asigurata reprezintã limita rãspunderii pe care asiguratorul o are pentru fiecare turist (beneficiar al prezentei asigurãri) şi este egala cu preţul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.
4.2. Suma asigurata în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice este menţionatã în formularul de avizare (anexa nr. 2 la polita).
4.3. Suma asigurata în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice este exprimatã în moneda respectivului contract (lei sau valuta).

5. Perioada de asigurare şi perioada de rãspundere
5.1. Perioada de asigurare este menţionatã în polita de asigurare.
5.2. Perioada de rãspundere în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice începe la data semnãrii respectivului contract şi a primirii de cãtre turist a certificatului de asigurare, conform formularului de avizare (anexa nr. 2 la polita).
5.3. Perioada de rãspundere în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice avizat cãtre asigurator înceteazã în una dintre urmãtoarele situaţii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:
- finalizarea derulãrii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;
- rezilierea contractului respectiv;
- plata integrala a debitului de cãtre asigurat sau de cãtre un terţ; în cazul plãţii parţiale, rãspunderea asiguratorului se diminueazã în mod corespunzãtor;
- plata despãgubirii datorate de cãtre asigurator.

6. Prima de asigurare
6.1. Cota de prima de asigurare este precizatã în polita de asigurare şi se aplica la suma asigurata.
6.2. Prima de asigurare este plãtitã de cãtre asigurat în aceeaşi zi în care a fost transmis formularul de avizare (anexa nr. 2 la polita).
6.3. Prima de asigurare este plãtitã în aceeaşi moneda în care este exprimatã suma asigurata.

7. Fransiza
7.1. Fransiza este partea de risc rãmasã în rãspunderea turistului, exprimatã ca procent din suma asigurata, şi se deduce din fiecare dãuna.
7.2. Fransiza este precizatã în polita de asigurare şi în certificatul de asigurare.

8. Obligaţiile asiguratului
8.1. Asiguratul are obligaţia de a întocmi şi de a transmite asiguratorului cel puţin o data pe saptamana formularele de avizare (anexa nr. 2 la polita) cuprinzând contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate în saptamana precedenta.
8.2. Asiguratul are obligaţia de a întocmi corect şi complet fiecare formular de avizare transmis asiguratorului.
8.3. Asiguratul are obligaţia de a plati prima de asigurare aferentã formularelor de avizare, în numerar sau prin virament bancar, în moneda contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice (lei sau valuta), cel mai târziu în ziua în care a fost transmis formularul de avizare.
8.4. Asiguratul are obligaţia de a informa turistul în legatura cu condiţiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de cãtre turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere şi de a inmana acestuia, în momentul semnãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, un certificat de asigurare (anexa nr. 3 la polita) în care se menţioneazã drepturile şi obligaţiile turistului.
8.5. Asiguratul are obligaţia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în conformitate cu prevederile legilor româneşti în vigoare în acel moment.
8.6. Asiguratul are obligaţia de a mentiona în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice numãrul certificatului de asigurare care a fost înmânat turistului.
8.7. Asiguratul are obligaţia de a gestiona în mod corespunzãtor stocul de certificate de asigurare primite din partea asiguratorului şi de a justifica pe baza de documente stocul existent în orice moment în cazul în care asiguratorul va solicita în scris acest lucru.
8.8. Asiguratul are obligaţia de a informa asiguratorul în legatura cu orice modificare intervenita în unul dintre urmãtoarele elemente: denumire, forma juridicã, sediu, telefon, structura actionariat, licenta de turism, brevete de turism.

9. Obligaţiile asiguratorului
9.1. Asiguratorul are obligaţia de a aproviziona ritmic şi în cantitãţi suficiente asiguratul cu certificate de asigurare care sa fie inseriate şi care sa cuprindã cel puţin drepturile şi obligaţiile turistului. Aprovizionarea cu certificate de asigurare se va face periodic, dupã primirea de cãtre asigurator a formularelor de avizare, din care sa rezulte certificatele de asigurare emise cãtre turişti şi stocul de certificate de asigurare din gestiunea asiguratului. Numãrul de certificate de asigurare care vor fi transmise asiguratului va fi în funcţie de numãrul de certificate emise în saptamana precedenta şi de numãrul de certificate existente în stoc.
9.2. Asiguratorul are obligaţia de a plati despãgubirea pe baza documentelor justificative menţionate la pct 10.6 şi pe certificatul de asigurare, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare.

10. Constatarea daunelor şi plata despãgubirilor
10.1. În cazul în care asiguratul nu efectueazã repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situaţie asiguratorul nu are obligaţia de a achitã imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare.
10.2. În cazul în care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimitã documentele justificative cãtre asigurat prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia sa pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
10.3. Turistul are obligaţia de a notifica asiguratorul prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresatã asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la pct. 10.2.
10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire însoţitã de documentele justificative.
10.6. Documentele justificative conţin, dar nu se limiteazã la:
- contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
- certificatul de asigurare;
- confirmãrile de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 şi 10.5;
- fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitanţe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
- fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
10.7. Despãgubirea nu poate depãşi suma asigurata conform fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice.
10.8. Din despãgubire se scade fransiza menţionatã pe polita.
10.9. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre asigurator a documentelor justificative de la turist.
10.10. Despãgubirea va fi plãtitã în aceeaşi moneda în care a fost plãtitã prima de asigurare.
10.11. În cazul în care dupã plata despãgubirii asiguratul plãteşte debitul cãtre turist, turistul are obligaţia de a restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la primirea de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.

11. Dispoziţii finale
11.1. Prin plata despãgubirii şi în limita acesteia, asiguratorul se subroga în toate drepturile turistului impotriva asiguratului şi este mandatat sa foloseascã toate mijloace legale pentru executarea silitã a asiguratului.
11.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
- apariţia unui eveniment asigurat conform prezentei poliţe;
- plata de despãgubiri la unul sau mai multe contracte de comercializare a pachetelor de servicii turistice datoritã insolvabilitatii sau falimentului asiguratului;
- ridicarea de cãtre autoritatea competenta a licenţei de turism aferentã asiguratului.
Asiguratorul este rãspunzãtor în continuare exclusiv pentru certificatele de asigurare eliberate turistilor înainte de data rezilierii.
11.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
- suspendarea de cãtre autoritatea competenta a licenţei de turism aferentã asiguratului;
- nerespectarea obligaţiilor asumate de asigurat prin prezenta polita.
Asiguratorul este rãspunzãtor în continuare exclusiv pentru certificatele de asigurare eliberate turistilor înainte de data suspendãrii.
11.4. Dacã debitul este obiectul unui litigiu în justiţie între turist şi asigurat, sentinta definitiva va fi respectata, cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentei poliţe.
11.5. Prezentele clauze contractuale sunt completate de legislaţia din România.
11.6 Orice litigiu rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentei poliţe se soluţioneazã pe cale amiabila sau, dacã nu este posibil astfel, de cãtre instanţele de judecata competente din România.ANEXA 2


la polita ........
------------------

Asigurat .............. Agenţia de turism ..................


FORMULAR DE AVIZARE
Nr. ...... din .....
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lista cuprinzând contractele de comercializare a pachetelor de servicii │
│ turistice încheiate de agenţia de turism în perioada de la .... la ..... │
├────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┤
│ Numãrul │ Data │ Numãrul │ Suma │ Cota de prima│ Prima de │
│contractului│contractului│certificatu-│asigurata │ de asigurare │ asigurare │
│ │ │ lui de │ │ │ │
│ │ │ asigurare │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ Total: │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘Prima de asigurare a fost plãtitã prin ........ nr. ........ din ......., conform fotocopiei anexate.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia privind certificatele de asigurare în perioada de la .... la .... │
├──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ Stoc iniţial │ Primite │ Emise │ Anulate*) │ Stoc final │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

..........................................................
Semnatura autorizata (numele, prenumele, funcţia, ştampila)----------
*) Conform procesului-verbal anexat.

ANEXA 3
-------
la polita ........
------------------

Certificat de asigurare Nr. ..........
privind rambursarea sumelor achitate de turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism

Prin prezentul certificat asiguratorul se obliga sa ramburseze turistului sumele achitate şi/sau cheltuielile de repatriere în cazul insolvabilitatii sau falimentului agenţiei de turism, în condiţiile menţionate mai jos.

Definiţii
1. Agenţia de turism - unitatea specializatã înregistratã în România, care oferã şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
2. Asiguratorul - societatea de asigurãri care încheie cu asiguratul o polita de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere în cazul insolvabilitatii sau al falimentului asiguratului şi care emite prezentul certificat.
3. Asiguratul - societatea comercialã înregistratã în România, titulara licenţei de turism pentru agenţia de turism.
4. Beneficiarul - turistul.
5. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist dupã întreruperea de cãtre asigurat a derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, pentru ca turistul sa se poatã întoarce la punctul originar de plecare din România în condiţii de confort şi preţ similare celor contractate.
6. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de vointa dintre asigurat şi turist, care are ca obiect cumpãrarea unui pachet de servicii turistice de cãtre turist şi eliberarea documentelor de plata şi a documentelor de cãlãtorie de cãtre asigurat.
7. Despãgubire - suma datoratã de asigurator beneficiarului în urma producerii evenimentului asigurat.
8. Falimentul - procedura judiciarã de executare silitã a bunurilor din averea asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
9. Insolvabilitatea - situaţia în care asiguratul nu achitã debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de cãtre acesta a documentelor justificative de la turist.
10. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel puţin doua dintre urmãtoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptã a acestora sa depãşeascã 24 de ore sau sa cuprindã o innoptare, şi anume transport, cazare şi alte servicii fãrã legatura cu transportul sau cazarea ori care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintã o parte semnificativã a pachetului de servicii turistice, cum ar fi alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.
11. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului, servicii plãtite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiat cu asiguratul.
12. Turistul - orice persoana care cumpara sau care se angajeazã sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana în numele cãreia contractantul principal se angajeazã sa cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari - sau orice persoana în favoarea cãreia contractantul principal sau alţi beneficiari cedeazã pachetul de servicii turistice - cesionarul.

Obligaţiile turistului în caz de dãuna
1. În cazul în care asiguratul nu efectueazã repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situaţie asiguratorul nu are obligaţia de a achitã imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului în România.
2. În cazul în care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimitã documentele justificative cãtre asigurat prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia de a pãstra fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligaţia de a notifica asiguratorul prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire în legatura cu solicitarea adresatã asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzutã la pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaţia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire, însoţitã de documentele justificative.
6. Documentele justificative conţin, dar nu se limiteazã la:
- contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
- certificatul de asigurare;
- confirmãrile de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5;
- fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitanţe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
- fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Calcularea şi plata despãgubirilor
1. Despãgubirea nu poate depãşi preţul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.
2. Din despãgubire se scade o fransiza de 5% din preţul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, suma care rãmâne în rãspunderea turistului.
3. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre asigurator a documentelor justificative de la turist.
4. Despãgubirea va fi plãtitã în moneda contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.
5. În cazul în care dupã plata despãgubirii asiguratul plãteşte debitul cãtre turist, turistul are obligaţia de a restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la primirea de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.

Excluderi
Asiguratorul nu datoreazã despãgubiri pentru:
1. daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
2. alte sume solicitate de turist în afarã celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau a sumelor achitate de cãtre acesta;
3. cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulãrii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport);
4. sumele achitate de turist pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
5. daune generate de forta majorã invocatã de asigurat, doveditã cu documente emise de autoritãţile publice competente. Prin caz de forta majorã se înţelege împrejurãrile care au intervenit dupã încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevãzute şi inevitabile pentru pãrţi;
6. frauda, rea-intenţie sau rea-credinţa din partea turistului sau a reprezentanţilor acestuia;
7. daune rezultate din orice consecinta a rãzboiului, invaziei, actelor de agresiune strãinã (fie ca rãzboiul este declarat sau nu), rãzboi civil, rebeliune, revoluţie, insurectie, lovitura de stat;
8. daune rezultate din vina turistului.

ANEXA 2 la ordin
----------------
(anexa nr. 9 la normele metodologice)
-------------------------------------

METODOLOGIA DE AGREARE A SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE

Agrearea societãţilor de asigurare se face de cãtre Autoritatea Nationala pentru Turism prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, cu consultarea prealabilã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
În vederea obţinerii agrearii societãţile de asigurare vor prezenta la Autoritatea Nationala pentru Turism - Oficiul de Autorizare şi Control în Turism o documentaţie cu urmãtorul conţinut:
- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberata în conformitate cu Legea nr. 32/2000;
- copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
- angajamentul scris al societãţii de asigurare ca a luat cunostinta de polita-cadru aprobatã, pe care se obliga sa o utilizeze în relaţiile contractuale cu agenţiile de turism, fãrã a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impunã agentiilor de turism alte obligaţii decât cele stabilite prin aceasta.
Societãţile de asigurare nu mai sunt agreate în urmãtoarele situaţii:
- nu mai deţin autorizaţie de funcţionare;
- din analiza politelor încheiate şi din sesizãrile primite de la Asociaţia Nationala a Agentiilor de Turism din România (A.N.A.T.) rezulta ca nu respecta angajamentul prevãzut mai sus.
Oficiul de Autorizare şi Control în Turism va informa agenţii economici prin asociaţiile profesionale şi prin mass-media cu privire la societãţile de asigurare agreate, precum şi cu privire la cele cãrora li s-a retras agrearea.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016