Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 129 din 15 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 129 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1233 din 28 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 2 şi 99 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie şi ale Deciziei Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei nr. 01/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2015 privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE, conform procedurii prevăzute în anexă, sau să transmită pe adresa de e-mail REMIT@anre.ro confirmarea înregistrării în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie anterior efectuării unei tranzacţii pe piaţa angro de energie din România care trebuie raportată Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie."

    2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Participanţii la piaţa angro de energie înregistraţi în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE au obligaţia de a informa ANRE asupra oricăror modificări survenite în datele de înregistrare în maximum 10 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei respective."

    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Entităţile organizatorice din cadrul ANRE şi participanţii la piaţa angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi asigură confidenţialitatea, integritatea şi protecţia informaţiilor."

    4. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    c) CEREMP - Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie/Centralised European Registry for Energy Market Participants.
    d) REMIT - Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie."

    b) La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Informaţiile din Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt transmise către CEREMP, care asociază un cod de identificare unic (codul ACER) fiecărui participant la piaţă."

    c) La articolul 6, litera c) se abrogă.
    d) Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro. Formularul de înregistrare, în format Excel, este completat cu datele de înregistrare şi încărcat în portalul de date al ANRE."

    e) După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Formularul de înregistrare se descarcă din portalul de date al ANRE pe baza elementelor de autentificare proprii fiecărui participant la piaţă (cont şi parolă de acces în portalul de date al ANRE). Formularul de înregistrare este conform celui prevăzut în Decizia ACER nr. 01/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011. Formularul de înregistrare conţine 5 secţiuni:
    a) secţiunea 1 - informaţii privind participantul la piaţa angro de energie;
    b) secţiunea 2 - informaţii privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacţionare, responsabil cu decizia operaţională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea;
    c) secţiunea 3 - informaţii privind beneficiarul final;
    d) secţiunea 4 - informaţii privind structura corporativă;
    e) secţiunea 5 - informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie."

    f) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Contul şi parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deţine aceste informaţii sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare."

    g) La articolul 11, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică electronic pe acesta că documentaţia este incompletă şi cererea de înregistrare este clasată.
(4) În termen de zece zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE transmite către ACER formularul de înregistrare în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP şi notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie."

    h) Articolele 12-16 se abrogă.
    i) Titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Actualizarea/modificarea datelor de înregistrare şi anularea înregistrării participanţilor la piaţă
"

    j) Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În vederea actualizării şi/sau modificării informaţiilor înregistrate în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, solicitantul încarcă în portalul de date al ANRE formularul de înregistrare cu datele actualizate şi/sau modificate şi transmite către ANRE, la adresa REMIT@anre.ro, declaraţia pe propria răspundere şi o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.
    (2) Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare şi/sau modificare a informaţiilor conform prevederilor alin. (1) este de maximum 10 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei respective."

    k) La articolul 18, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentaţia este incompletă/ neactualizată şi demarează procedurile legale care se aplică pentru nerespectarea de către participantul la piaţă a obligaţiei ce îi revine în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din REMIT.
(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE transmite informaţiile respective către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP."

    l) Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În situaţia în care, din activitatea proprie, ANRE constată că datele de înregistrare ale unui participant la piaţă din Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică prin mijloace electronice participantul la piaţă respectiv în vederea corectării situaţiei.
    (2) Participantul la piaţă notificat conform alin. (1) are obligaţia încărcării formularului de înregistrare cu datele corectate/actualizate în portalul de date al ANRE şi transmiterii/retransmiterii declaraţiei pe propria răspundere la adresa REMIT@anre.ro, însoţită de o scrisoare explicativă, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare.
    (3) În situaţia în care participantul la piaţă nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE notifică participantul prin mijloace electronice că documentaţia este incompletă/eronată/neactualizată şi demarează procedurile legale care se aplică pentru nerespectarea de către participantul la piaţă a obligaţiei ce îi revine în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din REMIT.
    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE transmite informaţiile respective către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP."

    m) După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    Anularea înregistrării participantului la piaţă (ştergerea codului ACER) se realizează în baza unei cereri în acest sens a participantului la piaţă."

    n) Articolul 20 se abrogă.
    o) Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Anexele nr. 1A, 1B, 2A şi 2B fac parte integrantă din prezenta procedură."

    p) Anexa nr. 1.A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    q) Anexa nr. 1.B se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    r) Anexele nr. 3-7 se abrogă.    ART. II
    Participanţii la piaţa angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 15 decembrie 2021.
    Nr. 129.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1A la procedură)
    ................................
    (antetul participantului la piaţa angro de energie)
    CERERE DE ÎNREGISTRARE
    în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*
    * Se completează de către solicitantul persoană juridică.
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, ........(prenumele şi numele)......, în calitate de reprezentant ............... (director general/administrator unic/împuternicit)............
    al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ...........(denumirea societăţii comerciale)...........,
    cu sediul social în ...........(numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul)..........., nr. telefon .............., nr. fax ............
    şi contul ...............(specificaţia/numărul de cont/ROL) (denumirea băncii comerciale)............, deschis la Banca ...................,
    Sucursala .............(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale)............., titular al Licenţei nr. ..............
    din data de ..........(data emiterii licenţei)(dacă este titular de licenţă).........., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor
    la piaţa angro de energie conform formularului de înregistrare încărcat în portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ...................................., cu adresa de e-mail: ............... .
    Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Director general/Administrator unic/Împuternicit,
    ......................................
    (semnătura)
    Data
    ..............................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1B la procedură)
    CERERE DE ÎNREGISTRARE
    în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*
    * Se completează de către solicitantul persoană fizică.
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, ........................, domiciliat în ..................... din localitatea .................,
                                     (prenumele şi numele) (adresa completă)
    judeţul ..............., posesor al BI/CI seria ...... nr. .............., eliberat(ă) de .................. la data de ...................., CNP .........................., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform formularului de înregistrare încărcat în portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ............................... cu adresa de e-mail: ........................ .
    Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.


                    ......................................
                    (semnătura)
                    Data
                    ............................

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016