Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 128 din 15 septembrie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 128 din 15 septembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 30 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) D.R.P.C.Î.V. - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    b) serviciu public comunitar - serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizat în cadrul instituţiei prefectului;
    c) examinator - calitatea deţinută de ofiţerii şi agenţii de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în cadrul D.R.P.C.Î.V. sau în cadrul serviciilor publice comunitare care au obţinut dreptul de a examina candidaţii în vederea obţinerii permisului de conducere, în condiţiile prezentului ordin;
    d) retragerea calităţii de examinator - măsură cu caracter temporar ce intervine de drept, conform prevederilor prezentului ordin;
    e) revocarea calităţii de examinator - măsura dispusă de către directorul D.R.P.C.Î.V. constând în anularea calităţii de examinator, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin;
    f) cursul - activitatea de formare iniţială a personalului, prin care se efectuează, în condiţiile prezentului ordin, instruirea acestuia pentru a dobândi cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare evaluării performanţelor unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere, pe categorii;
    g) S.R.P.C.E. - Serviciul regim permise de conducere şi examinări din cadrul D.R.P.C.Î.V.;
    h) obţinerea calităţii de examinator - atestarea ca examinator a persoanei care promovează examenul susţinut în condiţiile prezentului ordin;
    i) structuri din cadrul D.R.P.C.Î.V. - servicii, birouri şi compartimente din cadrul D.R.P.C.Î.V. cu atribuţii pe linia examinării în vederea obţinerii permisului de conducere."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Competenţa privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea, retragerea şi revocarea calităţii de examinator, precum şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere aparţine D.R.P.C.Î.V."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Calitatea de examinator se obţine prin promovarea examenului prevăzut la art. 12 şi se retrage sau se revocă în condiţiile prezentului ordin."

    4. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru a obţine calitatea de examinator la categoria B, persoana propusă potrivit art. 6 alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) îşi desfăşoară activitatea în cadrul D.R.P.C.Î.V. sau în cadrul serviciilor publice comunitare;
    b) deţine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puţin 3 ani;
    c) a împlinit vârsta de 23 de ani;
    d) nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani;
    e) nu a avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani pentru fapte prevăzute de art. 100 alin. (3) lit. i), art. 101 alin. (3) lit. a) şi c), art. 102 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a) şi b) şi art. 103 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
    g) nu exercită o funcţie sau nu desfăşoară activităţi în cadrul unei şcoli de conducători auto;
    h) a absolvit cursul de formare iniţială pentru examinatori, prevăzut la art. 5 alin. (1);
    i) nu are înscris în permisul de conducere codul armonizat al Uniunii Europene 78 cuprins în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările ulterioare;
    j) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare dispuse în urma săvârşirii unor abateri disciplinare în legătură cu activitatea de examinator.
    (2) Persoana care a dobândit calitatea pentru a examina la categoria B poate participa la cursul organizat pentru obţinerea calităţii de examinator pentru alte categorii decât cea prevăzută la alin. (1) dacă:
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi h);
    b) deţine permis de conducere pentru categoria solicitată;
    c) îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    (i) a dobândit calitatea de examinator la categoria B de cel puţin 3 ani; sau
    (ii) poate face dovada faptului că are cel puţin 5 ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită dobândirea calităţii de examinator printr-un document justificativ, altul decât permisul de conducere; sau
    (iii) a promovat un test de evaluare teoretică şi practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obţinerea unui permis de conducere."

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Formarea iniţială a personalului care urmează să obţină calitatea de examinator reprezintă instruirea acestuia pentru a dobândi cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare evaluării performanţelor unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere şi se concretizează prin finalizarea cursului de formare iniţială pentru examinatori."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pentru participarea la curs, şeful serviciului public comunitar sau şeful structurii din cadrul D.R.P.C.Î.V., în termenul stabilit prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V., transmite S.R.P.C.E. propunerile nominale cu personalul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere a poliţistului propus, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), e), g) şi j);
    b) documentul din care să rezulte aptitudinea psihologică, valabil pentru desfăşurarea activităţii de examinator.
    (2) S.R.P.C.E. verifică dacă poliţistului propus îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), după caz, şi confirmă sau refuză înscrierea acestuia la curs. Refuzul înscrierii la curs se motivează şi se comunică structurii D.R.P.C.Î.V. sau serviciului public comunitar din care provine acesta.
    (3) Perioada de desfăşurare a cursului sau modificările cu privire la aceasta, după caz, se comunică în termen util structurilor D.R.P.C.Î.V. şi serviciilor publice comunitare vizate."

    7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pregătirea teoretică pentru categoria B are durata de 30 de ore şi se desfăşoară în baza suportului de curs elaborat de către S.R.P.C.E."

    8. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pregătirea practică pentru categoria B are durata de 20 de ore şi presupune participarea cursantului alături de un examinator la activitatea de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere."

    9. La articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Cursul este structurat astfel încât să asigure personalului care urmează să obţină calitatea de examinator competenţa profesională necesară pentru evaluarea corespunzătoare a performanţelor unei persoane ce susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere. Competenţele necesare exercitării activităţii de examinator sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Cursul se organizează pe grupe de categorii de vehicule, astfel:
    a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A;
    b) pentru categoriile B şi B1;
    c) pentru categoriile C1, C, D1, D şi Tb;
    d) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E, DE şi Tr;
    e) pentru categoria Tv.
    (3) Finalizarea cursului şi promovarea examenului prevăzut la art. 12 conferă calitatea de examinator pentru următoarele categorii:
    a) cursul absolvit pentru una din categoriile AM, A1, A2 şi A - pentru toate aceste categorii;
    b) cursul absolvit pentru categoria B - pentru categoriile B şi B1;
    c) cursul absolvit pentru una din categoriile C1, C, D1, D şi Tb - pentru toate aceste categorii;
    d) cursul absolvit pentru una din categoriile BE, C1E, CE, D1E, DE şi Tr - pentru toate aceste categorii;
    e) cursul absolvit pentru categoria Tv - pentru această categorie."

    10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Examenul pentru obţinerea calităţii de examinator, pentru fiecare categorie în parte, se organizează de către D.R.P.C.Î.V., la sediul său ori în altă locaţie conform dispoziţiei directorului D.R.P.C.Î.V.
    (2) Planificarea la examen se comunică de către S.R.P.C.E. structurilor din cadrul D.R.P.C.Î.V., precum şi serviciilor publice comunitare vizate cu minimum 5 zile anterior datei examenului."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Persoana care a finalizat cursul organizat în condiţiile cap. III se prezintă la examenul pentru obţinerea calităţii de examinator cu actul de identitate şi cu permisul de conducere emis de autoritatea română competentă, ambele în original, aflate în termen de valabilitate."

    12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Examenul pentru obţinerea calităţii de examinator pentru categoriile B1 şi B constă în următoarele probe:
    a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate, constând într-un test de tip grilă cu 50 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute. Această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic, parţial sau integral, conform procedurii stabilite prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.;
    b) probă practică pe simulator, cu o durată de minimum 15 minute, pentru a testa reacţia şi cunoştinţele în situaţii practice, aplicabilă de la data implementării acestui sistem la nivelul D.R.P.C.Î.V.;
    c) probă practică, desfăşurată în trafic, destinată evaluării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere şi care trebuie să includă minimum trei manevre speciale dintre cele prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere corespunzător categoriei. Proba practică are o durată de minimum 30 de minute dintre care minimum 15 minute de conducere a autovehiculului şi minimum 15 minute pentru evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere.
    (2) Gradul de dificultate şi baremul de evaluare ale probei prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin procedura de examinare pe simulator, întocmită la nivelul D.R.P.C.Î.V. Procedura de examinare se emite la data implementării simulatorului şi se comunică serviciilor publice comunitare.
    (3) Examenul pentru obţinerea calităţii de examinator pentru categoriile AM, A1, A2 şi A constă în următoarele probe:
    a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate, constând într-un test de tip grilă cu 50 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute. Această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic, parţial sau integral, conform procedurii stabilite prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.;
    b) probă practică, desfăşurată în poligon, destinată evaluării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere. Gradul de dificultate, baremul de evaluare şi modalitatea de desfăşurare se stabilesc prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.
    (4) Examenul pentru obţinerea calităţii de examinator pentru categoriile C1, C, D1, D, Tb, BE, C1E, CE, D1E, DE, Tr şi Tv constă în următoarele probe:
    a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate, constând într-un test de tip grilă cu 50 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute. Această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic, parţial sau integral, conform procedurii stabilite prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.;
    b) probă practică, desfăşurată în trafic, destinată evaluării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor pe care examinatorul trebuie să le aibă pentru a asigura evaluarea corespunzătoare a unei persoane care susţine examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere, care trebuie să includă minimum trei manevre speciale dintre cele prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere corespunzător categoriei, a cărei durată este de minimum 30 de minute.
    (5) Obţinerea calificativului «Admis» la proba teoretică permite susţinerea următoarelor probe ale examenului pentru obţinerea calităţii de examinator.
    (6) Persoana declarată «Respins» la una dintre probe are dreptul să repete o singură dată proba respectivă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data obţinerii calificativului «Respins».
    (7) Examenul se consideră promovat atunci când candidatul răspunde corect la cel puţin 40 de întrebări din testul tip grilă şi obţine calificativul «Admis» la toate probele susţinute.
    (8) Persoana declarată «Respins» la probele susţinute potrivit alin. (6) poate susţine un alt examen doar după participarea şi finalizarea unui nou curs în condiţiile cap. III.
    (9) Persoana care fraudează sau încearcă să fraudeze oricare dintre probe este declarată «Respins» şi poate susţine un alt examen în condiţiile prevăzute la alin. (8)."

    13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Situaţia rezultatelor obţinute de către participanţii la examenul pentru obţinerea calităţii de examinator, semnată de către toţi membrii comisiei de examinare, se comunică:
    a) candidaţilor;
    b) serviciilor publice comunitare şi structurilor D.R.P.C.Î.V. din care provin candidaţii, după caz, prin intermediul aplicaţiilor informatice."

    14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În termen de 15 zile de la data promovării examenului prevăzut la art. 12, D.R.P.C.Î.V. eliberează persoanei care l-a promovat o adeverinţă care atestă calitatea de examinator pentru categoria obţinută. O copie a adeverinţei se înaintează Serviciului resurse umane din cadrul D.R.P.C.Î.V. de către S.R.P.C.E. pentru a fi păstrată la dosarul de personal al poliţistului.
    (2) Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2."

    15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Calitatea de examinator conferă dreptul de a examina persoane care susţin examenul practic pentru obţinerea permisului de conducere, după cum urmează:
    a) calitatea de examinator la categoria A - pentru examinarea candidaţilor la categoriile AM, A1 şi A2;
    b) calitatea de examinator la categoriile B şi BE - pentru examinarea candidaţilor la categoria B1;
    c) calitatea de examinator la categoria C - pentru examinarea candidaţilor la categoriile C1, D, D1 şi Tb;
    d) calitatea de examinator la categoria D - pentru examinarea candidaţilor la categoriile C, C1, D1 şi Tb;
    e) calitatea de examinator la categoria CE - pentru examinarea candidaţilor la categoriile BE, C1E, D1E, DE, Tb şi Tr;
    f) calitatea de examinator la categoria DE - pentru examinarea candidaţilor la categoriile BE, C1E, CE, D1E, Tb şi Tr;
    g) calitatea de examinator la categoria Tv - pentru examinarea candidaţilor la categoria Tv."

    16. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) Examinatorii au următoarele obligaţii şi îndatoriri:
    a) să aducă la cunoştinţă şefilor ierarhici, cel târziu la începutul primei zile lucrătoare ulterioare, apariţia unei situaţii de neîndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) şi g) ori atunci când le este suspendat dreptul de a conduce autovehicule;
    b) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală prin activităţi specifice de formare continuă conform art. 22;
    c) să participe la cursurile şi programele de instruire organizate de instituţia din care fac parte în vederea dezvoltării de noi competenţe;
    d) să manifeste tact şi stăpânire de sine în condiţiile exercitării unei activităţi cu un nivel de solicitare psihică intens;
    e) să participe la evaluările şi testele prevăzute în actele normative în vigoare;
    f) să aibă permisul de conducere în termenul de valabilitate administrativă pe categoriile de vehicule pentru care a dobândit calitatea de examinator.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), şefii serviciilor publice comunitare iau măsurile prevăzute de prezentul ordin şi informează, de îndată, S.R.P.C.E."

    17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Retragerea calităţii de examinator pentru una sau mai multe categorii intervine de drept în următoarele cazuri:
    a) pe perioada în care examinatorul nu mai este apt din punct de vedere medical sau psihologic pentru desfăşurarea activităţii de examinare la proba practică, pentru una sau mai multe categorii, situaţie dovedită prin documente;
    b) de la data obţinerii calificativului «Respins» la evaluarea anuală prevăzută la art. 20 alin. (1) şi până la data obţinerii calificativului «Admis» în urma reevaluării potrivit art. 20 alin. (6);
    c) pe perioada suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în condiţiile legii;
    d) când examinatorul nu a desfăşurat activitate de examinare pe parcursul unei perioade de cel puţin 2 ani până la data absolvirii examenului prevăzut la art. 23 alin. (1);
    e) pe perioada în care examinatorului i-au fost modificate raporturile de serviciu şi nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a);
    f) pe timpul dispunerii unor măsuri preventive sau altor măsuri procesuale care interzic desfăşurarea acestei activităţi de către examinator.
    (2) Retragerea calităţii de examinator se constată prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V. în baza informării scrise a şefului serviciului public comunitar în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea examinatorul vizat ori la propunerea motivată a şefului S.R.P.C.E. în situaţiile prevăzute la art. 18^1. Dispoziţia se comunică în 5 zile de la emitere persoanei în cauză şi serviciului public comunitar."

    18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Revocarea calităţii de examinator se aprobă de directorul D.R.P.C.Î.V., la propunerea motivată a şefului S.R.P.C.E, în următoarele cazuri:
    a) examinatorul nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) sau g);
    b) examinatorul a fost declarat «Respins» la reevaluarea prevăzută la art. 20 alin. (6);
    c) examinatorul a fost sancţionat, printr-un act administrativ rămas definitiv, pentru o abatere disciplinară constând în neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu în legătură cu activitatea de examinator;
    d) la încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) poliţistul a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune în legătură cu activitatea de examinator."

    19. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    Serviciul resurse umane din cadrul D.R.P.C.Î.V. informează de îndată S.R.P.C.E. despre aplicarea, cu privire la un examinator, a măsurilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi la art. 18 lit. a), c), d) şi e)."

    20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Activitatea examinatorilor este îndrumată, monitorizată şi controlată de D.R.P.C.Î.V., în condiţiile stabilite prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V."

    21. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Fiecare examinator este evaluat anual privind modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, pe linie de examinări.
    (2) Evaluarea anuală se efectuează la locul de muncă al examinatorului sau în altă locaţie stabilită prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V. de către ofiţeri specialişti din cadrul D.R.P.C.Î.V. anume desemnaţi de directorul acestei instituţii sau de către şeful serviciului public comunitar desemnat pentru efectuarea evaluării anuale.
    (3) Evaluarea anuală, pentru verificarea competenţelor necesare exercitării activităţii de examinator, constă în:
    a) susţinerea unui test scris sau în format electronic;
    b) evaluarea a două probe practice la care poliţistul a participat în calitate de examinator, în cursul anului de referinţă, în zile diferite;
    c) evaluarea competenţelor pe simulator sau efectuarea unei probe practice în poligon, atunci când acestea vor fi disponibile.
    (4) Modul de organizare şi de evaluare a activităţilor prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.
    (5) Rezultatele evaluării anuale vor fi înaintate S.R.P.C.E. în termenul stabilit prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.
    (6) Examinatorii declaraţi «Respins» au dreptul la o reevaluare în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuării evaluării, realizată de ofiţeri specialişti din cadrul D.R.P.C.Î.V.
    (7) Examinatorii declaraţi «Respins» la evaluare şi care nu susţin sau nu obţin calificativul «Admis» la reevaluare îşi pierd calitatea de examinator, putând susţine examenul pentru redobândirea acestei calităţi doar după absolvirea unui nou curs în condiţiile cap. III.
    (8) Fiecare examinator este evaluat psihologic, conform reglementărilor în vigoare, o dată la 3 ani."

    22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Fiecare examinator este supus unei verificări, efectuată de către şeful serviciului public comunitar, pe parcursul desfăşurării examenelor de conducere în traseu la proba practică, o dată la fiecare 5 ani, pentru o perioadă minimă cumulată de cel puţin o jumătate de zi, prin sistemul de înregistrare audio-video, monitorizându-se activitatea acestuia pe parcursul mai multor examene la proba practică.
    (2) În cazul şefilor serviciilor publice comunitare sau al examinatorilor din cadrul D.R.P.C.Î.V., verificarea prevăzută la alin. (1) va fi efectuată de către ofiţeri specialişti din cadrul D.R.P.C.Î.V., anume desemnaţi prin dispoziţie a directorului.
    (3) Activitatea prevăzută la alin. (1) se va regăsi în raportul de analiză a activităţii întocmit anual la nivelul fiecărui serviciu public comunitar şi al fiecărei structuri din cadrul D.R.P.C.Î.V."

    23. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Fiecare examinator, indiferent de numărul de categorii de vehicule pentru care are dreptul să examineze, trebuie să se supună unui proces de formare continuă minimă, efectuat anual, pe parcursul a 4 zile, pentru:
    a) a-şi menţine şi actualiza cunoştinţele şi aptitudinile necesare în vederea efectuării examinării;
    b) a dezvolta noi competenţe care au devenit esenţiale pentru exercitarea activităţii sale;
    c) a asigura desfăşurarea examenelor în mod corect şi uniform;
    d) a-şi menţine şi dezvolta aptitudinile practice pentru conducerea vehiculului."

    24. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Examinatorul care nu a desfăşurat activitate de examinare pentru o anumită categorie pe parcursul unei perioade de cel puţin 2 ani poate relua examinarea la acea categorie doar după promovarea unui examen, susţinut în baza solicitării şefului serviciului public comunitar din care face parte.
    (2) Procedura de desfăşurare a examenului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin dispoziţie a directorului D.R.P.C.Î.V.
    (3) În cazul examinatorului care se află în situaţia de la alin. (1) şi a participat la procesul de formare continuă minimă prevăzut la art. 22 alin. (1) se consideră îndeplinită condiţia promovării examenului prevăzut la alin. (1)."

    25. Articolul 25 se abrogă.
    26. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    27. În tot cuprinsul ordinului sintagma „atestat de examinator“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „calitate de examinator“.


    ART. II
    Ofiţerii şi agenţii de poliţie care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt atestaţi în calitate de examinatori îşi păstrează această calitate, în conformitate cu categoriile pentru care au dreptul să examineze, şi li se eliberează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, adeverinţa care atestă calitatea de examinator.

    ART. III
    Pentru examinatorii atestaţi anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, avizul psihologic prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, îşi menţine valabilitatea pentru o perioadă de trei ani de la data ultimei atestări ca examinator.

    ART. IV
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) atestarea ca instructori a conducătorilor auto;"

    2. La articolul 12 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) obţinerea calităţii de examinator la proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere;"

    3. La articolul 13 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) la un interval de 3 ani pentru personalul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. m^1)."    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

    ART. VI
    Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 30 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 15 septembrie 2022.
    Nr. 128.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 260/2011)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016