Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 127 din 9 aprilie 2024  privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile  din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 127 din 9 aprilie 2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat

EMITENT: Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 mai 2024
    Având în vedere:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, aprobată prin Legea nr. 73/2023;
    – Hotărârea Guvernului nr. 153/2023 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior,

    în conformitate cu prevederile:
    - art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare;
    – art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2022, aprobată prin Legea nr. 73/2023, care statuează subrogarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele normative ce reglementează activitatea de promovare a exportului,

    în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2023,
    preşedintele Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat şi administrat de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate şi organizarea de misiuni economice în străinătate.

    ART. 2
    Schemele prevăzute la art. 1 nu au în vedere ajutoarele destinate înfiinţării şi exploatării unei reţele de distribuţie în alte state membre sau în ţări terţe, conform Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    ART. 3
    Schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 4
    Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de ARICE este prevăzută în anexa nr. 3 Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligaţia de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor de eligibilitate din schemele prevăzute la art. 1.

    ART. 5
    Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis şi a situaţiei de dificultate este prevăzută în anexa nr. 4. Această declaraţie pe propria răspundere face obiectul verificării de către ARICE şi este asumată de beneficiar.

    ART. 6
    ARICE, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite un acord de finanţare către toţi beneficiarii schemelor prevăzute la art. 1, prin care aceştia sunt informaţi asupra ajutorului de minimis de care vor beneficia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a. După finalizarea decontului final, ARICE va transmite un act adiţional către beneficiar pentru modificarea valorii ajutorului de minimis estimat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b.

    ART. 7
    Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2027. Plăţile în cadrul schemelor prevăzute la art. 1 se pot efectua până la data de 31 decembrie 2028.

    ART. 8
    ARICE va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 25 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a ARICE.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-4, 5a şi 5b fac parte integrantă din prezentul ordin.                    Preşedintele Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior,
                    Rareş-Ştefan Burlacu

    Bucureşti, 9 aprilie 2024.
    Nr. 127.
    ANEXA 1

    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

    ANEXA 2

    SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

    ANEXA 3

    CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE^1
    privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului,
    cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE)
    ^1 Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condiţiilor înscrise în cererea de înscriere, precum şi completarea eronată sau parţială a rubricilor atrag respingerea solicitantului de către comisia de selecţie din cadrul ARICE.
    Cererea de înscriere se transmite la ARICE, în original, şi semnată pe fiecare pagină.
    Acţiunea promoţională (târg internaţional/misiune economică/titlul studiului de piaţă sau pe produse): ...........................................................................................
    Perioada de desfăşurare a acţiunii promoţionale: .....................
    I. Datele de identificare ale solicitantului
    1. Denumirea societăţii^2: ......................
    ^2 Se înscrie denumirea completă a societăţii conform înregistrării acesteia în registrul comerţului.
    Organizaţiile cooperatiste cu activitate de export, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.

    2. Adresa (sediul social): ................................,
    tel.: ........., fax: ........., e-mail: ................

    3. Numărul de ordine din registrul comerţului: ...................
    4. Codul de identificare fiscală (CUI): ...................
    5. Persoana de contact (nume, prenume, tel., adresă de e-mail): ...................
    6. Codurile CAEN (codurile CAEN principal şi/sau secundar autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare - ONRC şi corespund profilului acţiunii promoţionale)
    Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menţionat de dumneavoastră.
    Detaliaţi codurile CAEN (în cifre şi cuvinte) .............................


    II. Condiţii de eligibilitate a solicitantului
    Societatea/Întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, după cum urmează:
    1. Forma de constituire a societăţii (completaţi „DA“ în dreptul variantei alese):
    a) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .......................;
    b) Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare ................... .

    2. Societatea/Întreprinderea unică NU se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvenţă colectivă şi NU îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor.
    3. La data prezentei cereri de înscriere, societatea/întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local^3.
    ^3 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante, în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.

    4. Împotriva societăţii/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată şi ajutorul recuperat integral.
    5. Societatea/Întreprinderea unică are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export.
    6. Societatea/Întreprinderea unică nu este în dificultate^4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.
    ^4 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.


    7. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii la care se solicită participarea.
    8. Produsele/Serviciile sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată.
    Enumeraţi produsele/serviciile promovate de societatea dumneavoastră în cadrul acţiunii (Acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6):
    .......................................................................


    9. Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.
    10. Societatea/Întreprinderea unică cunoaşte şi respectă normele privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile comerciale participante la acţiuni din programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul de stat, elaborate de ARICE.
    11. Societatea/Întreprinderea unică a obţinut rezultate privind eficienţa în urma participării la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.
    Se vor menţiona următoarele:
    - valoarea estimată a contractelor de export: .......................... euro;
    – alte avantaje: ............................... .
    III. Condiţii de participare a solicitantului la acţiunea promoţională
    1. Societatea/Întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu: podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.) ................................. .
    2. Societatea/Întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acţiunii următoarele materiale promoţionale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.) .......................... .
    3. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfăşurare a acţiunii, să completeze formularul de eficienţă şi să îl predea patronatului/delegaţilor ARICE coordonatori ai respectivei acţiuni.
    4. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acţiunii, să transmită la ARICE o situaţie actualizată privind eficienţa participării la acţiune.
    5. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării şi al asigurării medicale pentru delegatul desemnat şi să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către ARICE a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
    6. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să păstreze evidenţa informaţiilor privind ajutoarele de minimis primite de la ARICE pentru a participa la acţiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.

    IV. Documente anexate şi depuse în acelaşi timp cu cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere
    1. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 4 la ordin. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării de către ARICE şi este asumată de beneficiar. ARICE va verifica declaraţia tuturor aplicanţilor în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS).
    2. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (fără obligaţii de plată restante^5 şi valabil la data înscrierii)^6
    ^5 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante, în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
    ^6 Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF se va transmite la ARICE, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF şi de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii „Conform cu originalul“ ale acestor documente şi indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.

    3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă^7 (fără obligaţii de plată restante şi valabil la data înscrierii)
    ^7 Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la ARICE, în original.

    4. Certificat constatator de la registrul comerţului (format extins)
    5. Dovada plăţii garanţiei bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaţionale)^8
    6. Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 8 ^8 Garanţia se depune în contul ARICE, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, nr. RO78TREZ7015005XXX024306, CUI 47951657. Garanţia se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările ulterioare.

    7. Înscrisuri sub semnătură privată, însuşite de operatorul economic, privind calitatea şi valoarea adăugată ridicată a produselor
    8. Nomenclatorul de produse/servicii la export

    Completarea prezentei cereri de înscriere-declaraţie pe propria răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia cunoştinţă despre faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere-declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente.
    Data: .................
    Reprezentantul societăţii,
    ............................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    sau, acolo unde este cazul,
    Reprezentantul întreprinderii unice^9,
    ............................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    ^9 În sensul Regulamentului (UE) 2023/2.831, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice.    ANEXA 4

    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la
    respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis şi a situaţiei de dificultate
    Subsemnatul/a, ........................., având funcţia de ............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ........, domiciliat(ă) în ................., în calitate de reprezentant, declar pe propria răspundere că până la data înscrierii la acţiunea..................., societatea/întreprinderea unică^1 .....................:
    - a beneficiat, în ultimii 3 ani, de o valoare cumulată^2 de ajutor de minimis de ............. euro;
    – nu va beneficia de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
    – nu se află în dificultate conform definiţiei din Ordinul preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.

    Semnătura: .........................
    Data: ...................................
    ^1 În sensul Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice.


    ^2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităţilor locale sau din surse comunitare a ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi sau întreprinderi unice nu trebuie să depăşească, în ultimii 3 ani, echivalentul în lei a 300.000 euro.

    ANEXA 5a

    ACORD DE FINANTARE
    nr. ..........
    privind furnizarea ajutorului de minimis pentru târgul internaţional/misiunea economică ........................
    Între:
    Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), reprezentată prin .................... - preşedinte, cu sediul în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 11, sectorul 1, în calitate de furnizor de ajutor de minimis,
    şi
    ............................................., nr. de ordine din registrul comerţului: ......................., CUI: ....................., reprezentat prin domnul/doamna ............................................., având funcţia de .........................., în calitate de beneficiar de ajutor de minimis,
    s-a încheiat prezentul acord de finanţare privind furnizarea ajutorului de minimis pentru târgul internaţional/misiunea economică ...................................................
    ART. 1
    Vă comunicăm faptul că în urma valorilor din Programul de promovare a exportului/oferta financiară (anexa la contractul de prestări servicii încheiat cu firma organizatoare) pentru târgul internaţional/ misiunea economică ...................... la care veţi participa, valoarea ajutorului de minimis acordat societăţii dumneavoastră este de .................... lei (reprezentând .................. euro).

    ART. 2
    Documentele care stau la baza prezentului acord de finanţare sunt:
    - cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere, însoţită de documentul care atestă depunerea garanţiei;
    – procesul-verbal al comisiei de selecţie a participanţilor;
    – referatul de necesitate;
    – contractul acţiunii.


    ART. 3
    (1) Prezentul acord de finanţare va fi semnat şi transmis de către societatea participantă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii, atât în format electronic, cât şi în original, la sediul ARICE din str. Promoroacă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti.
    (2) În cazul netransmiterii acordului de finanţare, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, solicitantul va fi exclus pe o perioadă de minimum un an de la participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului cu subvenţie de la bugetul de stat.

    ART. 4
    (1) ARICE, prin Direcţia promovarea exportului, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutorului acordat beneficiarului, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024, cum ar fi: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă va fi păstrată timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemelor de ajutor de minimis instituite de ARICE.
    (2) ARICE are obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare, de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) Preşedintele ARICE poate emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. ARICE va informa, în scris, Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (4) ARICE, prin Direcţia promovarea exportului, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) ARICE va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai ARICE, desemnaţi prin ordin al preşedintelui. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport. În cazul în care, în urma controlului efectuat la beneficiar se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat ARICE să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, ARICE va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.

    ART. 5
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile înscrise în Ordinul preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de către ARICE şi/sau Consiliul Concurenţei, şi de a pune la dispoziţia acestora, în formatul solicitat, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a păstra timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi de a răspunde de corectitudinea datelor referitoare la respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere).

    ART. 6
    Prezentul acord de finanţare s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, astăzi, ..............., câte unul pentru fiecare parte, având valoare juridică egală, şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Furnizor │Beneficiar │
│Agenţia Română │…………………………………..,│
│pentru Investiţii şi │reprezentat prin│
│Comerţ Exterior │dl/dna │
│ │…………………….. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil acţiune, │…………………………….. │
│……………………………….. │(funcţia) │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 5b

    ACT ADITIONAL
    la Acordul de finanţare nr. ......
    privind furnizarea ajutorului de minimis pentru târgul internaţional/misiunea economică ........................
    Între:
    Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), reprezentată prin ................... - preşedinte, cu sediul în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 11, sectorul 1, în calitate de furnizor de ajutor de minimis,
    şi
    .............................................., nr. de ordine din registrul comerţului: ............................., CUI: ............, reprezentat prin domnul/doamna ..........................................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis,
    s-a încheiat prezentul act adiţional la Acordul de finanţare nr. ................... privind furnizarea ajutorului de minimis pentru târgul internaţional/misiunea economică ............................................ .
    ART. 1
    Vă comunicăm faptul că, în urma decontului final pentru târgul internaţional/misiunea economică ...................... la care aţi participat, valoarea exactă a ajutorului de minimis acordat societăţii dumneavoastră este de .................... lei (reprezentând .................. euro).

    ART. 2
    Documentele care stau la baza prezentului act adiţional sunt:
    - cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere, însoţită de documentul care atestă depunerea garanţiei;
    – procesul-verbal al comisiei de selecţie a participanţilor;
    – referatul de necesitate;
    – acordul de finanţare;
    – contractul acţiunii;
    – declaraţia de decont final de cheltuieli aferente acţiunii, înaintată de societatea organizatoare.


    ART. 3
    (1) Prezentul act adiţional la Acordul de finanţare nr. ........ va fi semnat şi transmis de către societatea participantă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii, atât în format electronic, cât şi în original, la sediul ARICE din str. Promoroacă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti.
    (2) În cazul netransmiterii actului adiţional la Acordul de finanţare nr. ..........., conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, solicitantul va fi exclus pe o perioadă de minimum un an de la participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului cu subvenţie de la bugetul de stat.

    ART. 4
    Societatea organizatoare a acţiunii are obligaţia de a informa ARICE şi beneficiarul asupra valorii exacte a ajutorului de minimis acordat, la momentul transmiterii declaraţiei de decont final al cheltuielilor aferente acţiunii.

    ART. 5
    (1) ARICE, prin Direcţia promovarea exportului, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutorului acordat beneficiarului, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024, cum ar fi: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă va fi păstrată timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemelor de ajutor de minimis instituite de ARICE.
    (2) ARICE are obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare, de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) Preşedintele ARICE poate emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. ARICE va informa, în scris, Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (4) ARICE, prin Direcţia promovarea exportului, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (5) ARICE va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi ai ARICE, desemnaţi prin ordin al preşedintelui. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport. În cazul în care, în urma controlului efectuat la beneficiar se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat ARICE să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, ARICE va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.

    ART. 6
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile înscrise în Ordinul preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior nr. 127/2024 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de către ARICE şi/sau Consiliul Concurenţei, şi de a pune la dispoziţia acestora, în formatul solicitat, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a păstra timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi de a răspunde de corectitudinea datelor referitoare la respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere).

    ART. 7
    Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, astăzi, ........, câte unul pentru fiecare parte, având valoare juridică egală, şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Furnizor │ │
│Agenţia Română │Beneficiar │
│pentru Investiţii şi │…………………………………..,│
│Comerţ Exterior │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Preşedinte, │reprezentat prin│
│……………………………….. │dl/dna │
│Direcţia de promovare│…………………….. │
│a exportului │…………………………….. │
│Director, │(funcţia) │
│…………………………….. │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil acţiune, │ │
│……………………………… │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016