Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 127 din 8 decembrie 2021  pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 127 din 8 decembrie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) lit. c), ale art. 16, ale art. 17 alin. (1) şi ale art. 18 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, precum şi ale art. 6 alin. (4) lit. f) şi g), ale art. 154 alin (4), ale art. 158 şi ale art. 159 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    (1) Pentru perioada 1 decembrie 2021-1 septembrie 2022, operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea face lunar simulări pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2.
    (2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), informaţiile aferente preţurilor finale unice de dezechilibru, preţurilor finale de deficit şi de excedent, dezechilibrelor valorice pentru fiecare interval de decontare ale părţilor responsabile cu echilibrarea şi veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului calculate conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2 se transmit de operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi către operatorul de transport şi de sistem, iar părţilor responsabile cu echilibrarea informaţiile cu privire la propria decontare, pe e-mail, până la sfârşitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare.
    (3) La aplicarea prevederilor art. 168 alin. (1) din Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1201 şi 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, ODDPRE verifică închiderea bilanţului energiei electrice, corespunzătoare tranzacţiilor definitive pe PE, cu dezechilibrele PRE, cu volumul schimburilor neintenţionate, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei, cu volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variaţie a soldului, transmise de OTS către ODDPRE, ţinând seama inclusiv de cantităţile de energie electrică livrată de capacităţile de producere/instalaţiile de stocare a energiei electrice aflate în perioada de probe.

    ART. 4
    Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 şi 716 bis din 21 iulie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Pentru a asigura siguranţa în funcţionare a SEN, OTS are dreptul de a exclude unităţi generatoare, locuri de consum cu consum comandabil, instalaţii de stocare care aparţin unui GFR de la procesul de calificare tehnică pentru furnizarea de RSF sau pentru una sau mai multe rezerve de echilibrare pe baza unor argumente tehnice, cum ar fi distribuţia geografică a entităţilor componente GFR."

    2. La articolul 33, litera a) şi valoarea parametrului „Valoarea maximă a RRFa“ din tabelul nr. 1 - Parametrii standard caracteristici şi valorile lor pentru RRFa se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) activarea RRFa la comanda regulatorului central frecvenţă - putere este prezentată în figura nr. 2;
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Valoarea maximă a RRFa │9999 MW │
└────────────────────────────┴─────────┘

"

    3. La articolul 38, litera a), partea introductivă, explicaţia figurii nr. 3 şi tabelul nr. 2, precum şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) activarea RRFm este prezentată în figura nr. 3,
    în care:
    • Pmax - puterea activă maximă, după caz, reprezintă:
    - puterea activă instalată specificată în CfR sau ATR a unităţii generatoare, a locului de consum cu consum comandabil, a instalaţiei de stocare când UFR este formată dintr-o/dintr-un singură/singur unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalaţie de stocare;
    – suma puterilor active instalate, specificate în CfR sau ATR, calculate pe direcţie pozitivă, respectiv negativă, în funcţie de caracterul generator/consumator al unităţilor generatoare, al locurilor de consum cu consum comandabil şi al instalaţiilor de stocare care compun o UFR, respectiv un GFR calificat/calificată pe baza calificării individuale a unităţilor generatoare/locurilor de consum cu consum comandabil/instalaţiilor de stocare componente;
    – suma puterilor active instalate specificate în CfR sau ATR, calculate pe direcţie pozitivă, respectiv negativă, în funcţie de caracterul generator/consumator al unităţilor generatoare, al locurilor de consum cu consum comandabil şi al instalaţiilor de stocare care compun o UFR, respectiv un GFR calificată/calificat pe baza ansamblului unităţilor generatoare/locurilor de consum cu consum comandabil/instalaţiilor de stocare componente;
    • ΔP - puterea activă, activată în timpul de 12,5 minute reprezentând valoarea RRFm;
    • t_0 - timpul de solicitare a activării RRFm;
    • t_1 - întârzierea iniţială denumită timpul de pregătire având valoare specifică structurii de UFR/GFR (specifică tipului de unităţi generatoare/locuri de consum cu consum comandabil/instalaţii de stocare componente conţinute) şi îndeplinind condiţia t1 + t2 ≤ 12,5 minute;
    • t_2 - timpul de variaţie a puterii;
    • t_3 - timpul de activare completă (TAC) de maximum 12,5 minute;
    • t_l - timpul de livrare de minimum 5 minute;
    • t_d - timpul de dezactivare a RRFm;
    • z - toleranţa la mobilizare a rezervei (în răspunsul în putere activă) de ±5% din P_n pentru generatoare sincrone, respectiv ±5% P_max pentru module generatoare dacă este mai mică de 20 MW, de ±2% P_n sau ±2% P_max dacă este mai mare şi egală cu 20 MW şi mai mică de 100 MW şi ±1% P_n sau ±1% P_max dacă este mai mare sau egală cu 100 MW.
    Tabelul nr. 2 - Parametrii caracteristici standard şi valorile lor pentru RRFm

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Modul de │Manual │
│activare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │valoare specifică │
│ │structurii de UFR/GFR │
│ │(specifică tipului de │
│ │unităţi generatoare/ │
│ │locuri de consum cu │
│Timpul de │consum comandabil/ │
│pregătire │instalaţii de stocare │
│ │componente conţinute), │
│ │cu condiţia ca suma │
│ │dintre timpul de │
│ │pregătire şi timpul de │
│ │variaţie a puterii ≤ │
│ │12,5 minute │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │≤ 12,5 minute, cu │
│Timpul de │respectarea condiţiei │
│variaţie a │ca suma dintre timpul │
│puterii │de pregătire şi timpul │
│ │de variaţie a puterii ≤│
│ │12,5 minute │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul de │ │
│activare │12,5 minute │
│completă (TAC)│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul de │≤ 12,5 minute │
│dezactivare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │1 MW │
│minimă a RRFm │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Granularitatea│1 MW │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │9999 MW │
│maximă a RRFm │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul minim │5 minute │
│de livrare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Durata maximă │15 minute pentru │
│de livrare a │activare programată │
│cantităţii ├───────────────────────┤
│maxime cerute │30 minute pentru │
│ │activare directă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul minim │ │
│între o │Determinată de către │
│dezactivare şi│FSE │
│o activare │ │
│succesivă │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ..............................................................................
d) UFR, respectiv GFR care furnizează RRFm poate să aibă o întârziere (t1) în activarea rezervei care trebuie să îndeplinească condiţia ca însumată cu timpul de variaţie a sarcinii (t2) să fie mai mică sau egală cu valoarea de 12,5 minute (valoarea timpului de activare completă)."    ART. 5
    (1) Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi data aplicării prezentului ordin, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. transmite cel târziu până în ziua a 10-a a fiecărei luni Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei un raport privind stadiul evoluţiei procesului de implementare a prezentului ordin.

    ART. 6
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 7
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la 1 octombrie 2022, cu excepţia art. 3 şi 4, care se aplică de la data intrării în vigoare.
    (2) La data de 1 octombrie 2022 se abrogă:
    a) articolele 1-3, 6, 9 şi 15 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.201 şi nr. 1.201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) articolele 1-3 şi 8 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) capitolul 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 8 decembrie 2021.
    Nr. 127.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

    ANEXA 2

    REGULAMENT

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016