Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 126 din 26 ianuarie 2007  privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 126 din 26 ianuarie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>Legii datoriei publice nr. 313/2004 , ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României şi ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, ale <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionalã a României,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna februarie 2007 se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominalã totalã de 1.100 milioane lei, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul
finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drãgoi,
secretar de stat

Bucureşti, 26 ianuarie 2007.
Nr. 126.

ANEXA 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de
trezorerie cu discont
lansate în luna
februarie 2007

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţã lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul ISIN Data Data Data Nr. de Valoarea
licitaţiei emisiunii scadenţei zile emisiunii
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RO0707CTN041 2 februarie 2007 15 august 2007 182 100.000.000
14 februarie 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 2
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
ART. 3
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preţ multiplu.
ART. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
ART. 5
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 emise în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se urmãtoarele formule:
P = 1 -(d x r)/360;
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenţã;
r = rata discontului, exprimatã cu douã zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu douã zecimale.
ART. 7
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, ce acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Bãncii Naţionale a României, de cãtre Comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 9
Evenimentele de platã aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 10
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

ANEXA 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor
de stat de tip
benchmark lansate
în luna februarie 2007

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice anunţã lansarea unei emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu urmãtoarele caracteristici:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Data Data Data Matu- Rata Dobânda Valoarea
ISIN licitaţiei emisiunii scadenţei ritate cupo- acumu- nominalã
Nr. de nului latã*) totalã
ani % - lei/ - lei -
titlu -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RO0710DBN017 3 6 169,32 1.000.000.000
1 februarie 5 februarie 25 octombrie
2007 2007 2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_____________
*) Dobânda acumulatã este determinatã în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

ART. 2
Valoarea nominalã totalã a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majoratã prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
ART. 3
Valoarea nominalã individualã a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
ART. 4
Dobânda (cuponul) se plãteşte anual la data de 25 octombrie, începând cu 25 octombrie 2007 şi terminând cu 25 octombrie 2010 inclusiv, şi va fi determinatã conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anualã a cuponului,
în care:
D = dobânda (cuponul);
VN = valoarea nominalã;
r = rata cuponului.
ART. 5
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupã metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimatã sub formã procentualã, cu patru zecimale.
ART. 6
Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
ART. 7
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în calitate de client al dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 8
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, ce acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 9
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi, la sediul Bãncii Naţionale a României, de cãtre Comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 10
Evenimentele de platã aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 11
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

------------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice