Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 126 din 17 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 126 din 17 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011

    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, punctele 31, 33 şi 58 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "31. Şcoala militarã de subofiţeri de jandarmi «Grigore Alexandru Ghica» Drãgãşani
    .................................................................
    33. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor
    ................................................................
    58. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor «Nicolae Golescu» Slatina."
    2. La articolul 1, dupã punctul 71 se introduc patruzeci şi trei de noi puncte, punctele 72-114, cu urmãtorul cuprins:
    "72. Agenţia Naţionalã împotriva Traficului de Persoane
    73. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
    74. Direcţia Rutierã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    75. Direcţia de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    76. Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    77. Direcţia de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    78. Direcţia operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    79. Direcţia de combatere a criminalitãţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    80. Institutul de Criminalisticã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    81. Serviciul pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    82. Unitatea centralã de analiza informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
    83. Serviciul special de intervenţie rapidã din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
    84. Serviciul omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
    85. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu
    86. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara
    87. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
    88. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad
    89. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov
    90. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brãila
    91. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzãu
    92. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
    93. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna
    94. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare
    95. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş
    96. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea
    97. Baza de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
    98. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş
    99. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani
    100. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brãila
    101. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa
    102. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi
    103. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara
    104. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş
    105. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi
    106. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova
    107. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare
    108. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea
    109. Unitatea Specialã 76 Jandarmi Pazã şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare
    110. Gruparea de Jandarmi Mobilã "Matei Basarab" Ploieşti
    111. Şcoala Militarã de Subofiţeri Jandarmi Fãlticeni
    112. Centrul de Perfecţionare a Pregãtirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni
    113. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "Semenic" al Judeţului Caraş-Severin
    114. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova".
    3. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma graficã a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, dupã caz, devizele care individualizeazã structurile menţionate sunt prevãzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-114."
    4. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Anexele 1-114 fac parte integrantã din prezentul ordin."
    5. Anexele nr. 31, 33 şi 58 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
    6. Dupã anexa nr. 71 se introduc patruzeci şi trei de noi anexe, anexele nr. 72-114, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 4-46, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 17 iunie 2011.
    Nr. 126.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 490/2008)

               ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
                 "GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANI

    Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drãgãşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu un chevron roşu, cu filiere de argint, încãrcat, în partea de sus, cu o stea, de asemenea, de argint, având în vârf o grenadã aprinsã, de acelaşi metal, iar în şef o coroanã voievodalã, deschisã, cu cinci fleuroane, de aur, împodobitã cu perle şi pietre preţioase.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI * "GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) chevron - pazã, protecţie;
    b) stea de argint - unitate de învãţãmânt;
    c) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã; unitate de elitã;
    d) coroana - perfecţiune; demnitate, putere; face trimitere la denumirea onorificã a unitãţii.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drãgãşani, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 4 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 490/2008)

        CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

    Emblema Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintã dupã cum urmeazã: în centrul compoziţiei, între douã ramuri de laur verzi, dispuse circular, o lirã portocalie peste care broşeazã o carte deschisã, de argint. În exergã, între douã cercuri liniare negre, legenda scrisã cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * CENTRUL CULTURAL.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) cartea de argint - învãţãmânt, culturã, ştiinţã;
    b) lira - inspiraţia poeticã şi muzicalã;
    c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Emblema Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 4 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 58 la Ordinul nr. 490/2008)

              CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR
                        "NICOLAE GOLESCU" SLATINA

    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încãrcat cu un leu rampant, cu coada ridicatã, limbat, aprins şi armat roşu, ţinând în laba dreaptã anterioarã un pumnal poziţionat în pal şi cu vârful în sus, iar în cea stângã o carte deschisã, totul de aur.
    Sub scut, deviza scrisã cu litere majuscule de culoare neagrã pe o eşarfã albã: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂŢĂM MEREU).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * "NICOLAE GOLESCU" SLATINA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) leul de aur - putere, autoritate, forţã, curaj, inteligenţã, energie în serviciul binelui;
    b) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa Centrului;
    c) pumnalul - justiţie şi onoare;
    d) cartea deschisã - învãţãmânt, culturã, individualizând menirea unitãţii.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 5 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 72 la Ordinul nr. 490/2008)

         AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

    Însemnul heraldic al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu o bandã de argint, încãrcatã cu trei stele roşii, având în cartierul superior din stânga o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac de argint, smuls.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE * M. A. I.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) banda - apãrare, protecţie, ordine;
    b) stelele roşii - oamenii;
    c) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii de a-şi desfãşura activitatea în limitele legii;
    d) copacul smuls: rãdãcinile - cooperarea cu agenţiile neguvernamentale române şi strãine, precum şi cu organizaţiile interguvernamentale; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune în vederea conştientizãrii opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe;
    e) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 5 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 73 la Ordinul nr. 490/2008)

            DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA
                           BAZELOR DE DATE

    Însemnul heraldic al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, iar în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut, de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru un bezant de aur, încãrcat cu literele evp albastre şi înconjurat de un cerc şnurat, de argint, de la care pornesc spre exterior opt sãgeţi, de acelaşi metal, cu câte douã creneluri, aşezate gironat şi alezate.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: IDENTITATE PENTRU TOŢI.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE * M.A.I.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) bezantul cu cercul şnurat - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induc ideea centralizãrii datelor pe care unitatea le gestioneazã;
    b) creneluri - ziduri, protecţie;
    c) sãgeţile crenelate - pãtrundere, deschidere, unificare, decizie, sintezã, învãţare rapidã, iar prin extensie sugereazã schimburile informatice în cadrul bazelor de date;
    d) literele evp - ev reprezintã prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unitãţii;
    e) deviza IDENTITATE PENTRU TOŢI îmbogãţeşte compoziţia heraldicã şi scoate în evidenţã scopul unitãţii;
    f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 6 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 6
    (Anexa nr. 74 la Ordinul nr. 490/2008)


                         DIRECŢIA RUTIERĂ

    Însemnul heraldic al Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu o bandã roşie, cu filiere de argint, încãrcatã cu credinţa de acelaşi metal, având în cartierul din stânga sus un leu rampant, de aur, cu coada ridicatã şi vârful acesteia curbat puţin spre spate, iar în cartierul din dreapta jos o roatã de maşinã cu pneul negru, janta de argint, cu spiţele în stea, pe mijlocul cãreia se aflã o turtã cu câmpul în tablã de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe patru coloane şi pe tot atâtea rânduri.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA RUTIERĂ * I.G.P.R.
    Drapelul distinctiv al Direcţiei Rutiere va avea culoare albã, cu lungimea flamurei egalã cu 1,5 din lãţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţã de marginile superioarã şi inferioarã, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) banda - apãrare, protecţie, ordine;
    b) credinţa (douã mâini care se strâng) - unitate, colaborare;
    c) leul de aur - putere, autoritate, forţã, curaj, inteligenţã, energie în serviciul binelui;
    d) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unitãţii;
    e) roata - sugereazã mijloacele de transport care se deplaseazã pe arterele rutiere;
    f) turta în tablã de şah, cu carouri alternând roşu-negru - cercetarea şi soluţionarea accidentelor de circulaţie;
    g) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Direcţiei Rutiere, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 7 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 7
    (Anexa nr. 75 la Ordinul nr. 490/2008)

                   DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

    Însemnul heraldic al Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut în tablã de şah, cu carouri alternând roşu şi negru, pe opt coloane şi zece rânduri, cu un grifon de argint, armat şi limbat roşu, având deasupra trei bezanţi de acelaşi metal, poziţionaţi în şef.
    În exergã, între douã cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * DIRECŢIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR * I.G.P.R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) tabla de şah, cu carouri alternând roşu şi negru - investigare;
    b) grifon - forţa cu viteza; capacitatea de a surmonta obstacolele, de a învinge dificultãţile;
    c) limba şi ghearele roşii - forţa unitãţii;
    d) bezanţii de argint - banii;
    e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Direcţiei de investigare a fraudelor, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 7 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 8
    (Anexa nr. 76 la Ordinul nr. 490/2008)

         DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

    Însemnul heraldic al Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu o bandã roşie, cu filiere de argint, încãrcatã cu o grenadã aprinsã, de asemenea, de argint şi cu douã pistoale de acelaşi metal, având în cartierul superior din stânga o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac smuls, de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE * I. G. P. R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) banda - apãrare, protecţie, ordine;
    b) copacul smuls: rãdãcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe;
    c) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii de a-şi desfãşura activitatea în limitele legii;
    d) pistolul şi grenada aprinsã - arme vorbitoare care fac referire la denumirea unitãţii, la activitãţile de prevenire, descoperire şi constatare a infracţiunilor la regimul armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor şi produselor toxice, de autorizare a persoanelor fizice şi juridice pentru a deţine arme şi muniţii, de avizare în vederea obţinerii licenţelor de import-export de arme şi muniţii, materii explozive şi spray-uri iritant-lacrimogene;
    e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 8 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 9
    (Anexa nr. 77 la Ordinul nr. 490/2008)

                  DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

    Însemnul heraldic al Direcţiei de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este compus dintr-un scut despicat şi tãiat la dextra: 1) o tablã de şah, cu carouri alternând roşu-negru, pe opt coloane şi nouã rânduri; 2) pe aur, o balanţã albastrã, cu talgerele în echilibru; 3) pe albastru, un leu rampant, de aur, aprins şi armat roşu, ţinând cu labele anterioare un stejar smuls, natural, verde, cu ghinde de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA DE INVESTIGAŢII CRIMINALE * I.G.P.R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) tabla de şah, cu carouri alternând roşu-negru - investigare şi cercetare penalã împotriva autorilor de infracţiuni din competenţa unitãţii; acţiuni operative în vederea combaterii unor infracţiuni;
    b) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    c) leul de aur - putere, autoritate, forţã, curaj, inteligenţã, energie în serviciul binelui;
    d) ochii şi ghearele roşii - forţa unitãţii;
    e) stejar smuls - soliditate; merit obţinut; rãdãcinile - colaborare cu unitãţi, cu structuri ale M.A.I. sau cu alte instituţii; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe;
    f) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Direcţiei de investigaţii criminale, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 8 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 10
    (Anexa nr. 78 la Ordinul nr. 490/2008)

                  DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE

    Emblema Direcţiei operaţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: în centrul compoziţiei, pe albastru, o acvilã de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de atac, ţinând în gheare un triunghi vidat (delta), de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA OPERAŢIUNI SPECIALE * POLIŢIA ROMÂNĂ
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) acvila de argint - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie;
    b) ciocul şi ghearele roşii - forţa unitãţii;
    c) triunghiul - putere, stabilitate, legãtura dintre om, tehnologie şi mediu.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Emblema Direcţiei operaţiuni speciale, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 9 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 11
    (Anexa nr. 79 la Ordinul nr. 490/2008)

              DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

    Emblema Direcţiei de combatere a criminalitãţii organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: globul pãmântesc ieşind, redat doar partea superioarã, albastru, cu marginea, o linie de latitudine, concavã, intersectatã de trei meridiane, toate de argint, pe care stã o acvilã, de asemenea, albastrã, cu linii de contur argintii, redatã din profil, cu aripile deschise, cea stângã spre dreapta, cea dreaptã spre stânga, şi cu coada desfãşuratã în evantai.
    În exergã, între un cerc liniar de argint, la interior, şi un alt cerc înconjurat de cinci coroane deschise, cu câte trei fleuroane, dispuse în stea, toate de acelaşi metal, la exterior, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, albe: * DIRECŢIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE * I.G.P.R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) acvila pe globul pãmântesc - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie specificã a unitãţii la nivel global;
    b) coroana deschisã - perfecţiune;
    c) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Emblema Direcţiei de combatere a criminalitãţii organizate, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 9 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 12
    (Anexa nr. 80 la Ordinul nr. 490/2008)

                   INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ

    Emblema Institutului de Criminalisticã din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: în centru, o oglindã rotundã, de argint, cu marginea verde, plasatã pe mijlocul unei diafragme de aparat de fotografiat, închisã douã trepte, realizatã din mai multe lamele metalice, în jurul cãreia, pe aur, este aşezat genomul uman roşu. Compoziţia broşeazã, în câmp albastru, pe un atom de aur, din care se vede doar o parte din învelişul electronic alcãtuit din trei electroni aşezaţi pe orbite electronice. În jur, o amprentã papilarã de argint, poziţionatã circular.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ * FORENSIC SCIENCE INSTITUTE.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) oglinda de argint, cu marginea verde - instruirea personalului în scopul perfecţionãrii metodelor şi a mijloacelor proprii de muncã; realizarea de materiale documentare destinate pregãtirii studenţilor, elevilor şi cursanţilor din şcolile Ministerului Administraţiei şi Internelor; activitatea unitãţii de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, conform normelor şi standardelor internaţionale;
    b) diafragma - dispozitiv al aparatelor fotografice cu ajutorul cãrora se efectueazã cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa poliţiei, precum şi expertize şi constatãri tehnico-ştiinţifice în laboratoarele proprii, în scopul aflãrii adevãrului în cauzele penale, dispuse conform legii;
    c) genomul uman - efectuarea de cãtre Laboratorul de expertize genetice din unitate de analize prin metode genetice a urmelor biologice de naturã umanã, ridicate de la locul faptei pentru persoana care le-a creat, în scopul identificãrii rapide a autorilor infracţiunilor;
    d) atomul - activitatea Serviciului de expertize fizico-chimice, care are ca obiectiv identificarea substanţelor, descifrarea formulei chimice a compusului necunoscut;
    e) amprenta papilarã - dactiloscopia - ramurã importantã a criminalisticii al cãrei obiect de activitate constã în examinarea şi clasificarea desenelor papilare în vederea identificãrii persoanelor;
    f) cercurile - unitatea şi colaborarea între lucrãtorii din unitate; baza de date şi colecţii criminalistice.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Emblema Institutului de Criminalisticã, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 10 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 13
    (Anexa nr. 81 la Ordinul nr. 490/2008)

            SERVICIUL PENTRU INTERVENŢII ŞI ACŢIUNI SPECIALE

    Emblema Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: pe fond negru, o întâlnire de lup fioros, de argint, cu limba roşie, ochii aurii, pupilele negre; dedesubt, douã sãbii de argint, cu vârfurile puţin curbate spre interior şi orientate în sus, având mânere duble, delimitate de câte şase inele puţin mai late, dispuse de trei ori câte douã, totul de aur, şi care se încrucişeazã, în partea de jos, în sãritoare.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond negru, în partea de sus sunt literele S.I.A.S., de aur, iar în cea de jos deviza * CURAJ LEGE ONOARE*, scrisã cu litere de acelaşi metal, pe o eşarfã albã.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) spadele - justiţie; putere; capacitatea de a separa vinovãţia de inocenţã;
    b) capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţã;
    c) literele S.I.A.S. - sigla Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale;
    d) deviza CURAJ LEGE ONOARE îmbogãţeşte compoziţia heraldicã şi scoate în evidenţã scopul unitãţii.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Emblema Serviciului pentru intervenţii şi acţiuni speciale, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 11 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 14
    (Anexa nr. 82 la Ordinul nr. 490/2008)

                UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR

    Însemnul heraldic al Unitãţii centrale de analizã a informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: un scut albastru, cu un inel de argint, având în interior un caduceu de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare de aur, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAŢIILOR * I.G.P.R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) inelul - unitatea şi colaborarea în sânul unitãţii; baza de date;
    b) caduceul de argint - reputaţia virtuţilor reale;
    c) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Unitãţii centrale de analizã a informaţiilor, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 11 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 15
    (Anexa nr. 83 la Ordinul nr. 490/2008)

               SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ

    Însemnul heraldic al Serviciului special de intervenţie rapidã din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, încãrcat cu cap de lup fioros, smuls, de argint, limbat şi aprins roşu, aflat deasupra unei spade de argint, înzestrate de aur, care se încrucişeazã, în sãritoare, cu un fulger de argint; în cantoanele şefului, douã ace de ceasornic argintii.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENŢIE RAPIDĂ * POLIŢIA CAPITALEI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) capul de lup de argint - capacitatea de a fi cunoscut; ameninţare; curaj, loialitate, vigilenţã;
    b) limba şi ochii roşii - forţa serviciului;
    c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare;
    d) spada - justiţia; capacitatea de a separa vinovãţia de inocenţã;
    e) fulgerul - putere, valoare, iscusinţã în expediţiile militare; capacitatea de a acţiona cu rapiditate.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Serviciului special de intervenţie rapidã, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 12 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 16
    (Anexa nr. 84 la Ordinul nr. 490/2008)

                   SERVICIUL OMORURI

    Însemnul heraldic al Serviciului omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti se prezintã dupã cum urmeazã: scut despicat, având cartierul 1, din dreapta, pe argint, un chiparos natural, smuls, iar în cartierul 2, din stânga, o tablã de şah, cu pãtrate care alterneazã roşu şi negru, pe douã coloane şi cinci rânduri, peste care broşeazã un şarpe de argint. Scutul, aşezat cu vârful pe douã ramuri de stejar, cu ghinde, de aur, care se încrucişeazã în sãritoare, în partea de jos, are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi, aprinşi şi armaţi roşu, afrontaţi, susţinând cu labele anterioare scutul, cu cele posterioare stând pe aceleaşi ramuri.
    În exergã, între douã cercuri liniare argintii, pe fond roşu, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * SERVICIUL OMORURI * DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) chiparosul - moartea şi accidente mortale; rãdãcinile - colaborarea cu alte instituţii, unitãţi, structuri;
    b) tabla de şah, cu pãtrate care alterneazã roşu şi negru - investigarea;
    c) şarpele de argint - discreţie şi prudenţã; muncã glorioasã, dar dificilã;
    d) leii de aur - luptãtori prudenţi, întâmpinaţi cu onoruri; putere, autoritate, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
    e) ochii, limbile şi ghearele roşii - forţa serviciului;
    f) ramurile de stejar - putere, soliditate; merit obţinut.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Serviciului omoruri, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 12 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 17
    (Anexa nr. 85 la Ordinul nr. 490/2008)

        CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU

    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare, în şef o carte deschisã, de argint, iar în vârf o ancorã, de asemenea, de argint, încãrcatã, în partea de jos, cu o oglindã rotundã, de acelaşi metal, cu marginea verde.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI GIURGIU * I. G. P. R.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) securile consulare romane - element preluat din stema I.G.P.R.; evocã atribuţiile unitãţii în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    b) cartea deschisã - învãţãmânt, culturã, individualizând menirea unitãţii;
    c) ancora - speranţã, fermitate; reprezintã potenţialul centrului de a pregãti personalul de pe navele aparţinând diferitelor structuri ale M.A.I.;
    d) oglinda plasatã pe ancorã - ilustreazã capacitatea centrului de a instrui personalul încadrat pe mijloacele de mobilitate navalã din dotarea Poliţiei Române;
    e) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Giurgiu, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 18
    (Anexa nr. 86 la Ordinul nr. 490/2008)

        CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR TIMIŞOARA

    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut tãiat, având în cartierul superior, pe albastru, o carte deschisã, de argint, iar în cel inferior, pe argint, o oglindã rotundã, de acelaşi metal, cu bordura verde. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtã, ornat cu panaş roşu, aşezat trei sferturi la dreapta.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A POLIŢIŞTILOR * TIMIŞOARA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) cartea de argint - ştiinţã, învãţãmânt, individualizând menirea unitãţii;
    b) oglinda de argint, cu bordurã verde - instruirea cursanţilor;
    c) coiful cu panaş - protecţie, invulnerabilitate.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor Timişoara, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 19
    (Anexa nr. 87 la Ordinul nr. 490/2008)

                  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o poartã de cetate, arcuitã, de argint, rostuitã negru, cu douã turnuri crenelate; 3) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ALBA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) poarta de cetate - element preluat din stema judeţului Alba, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 14 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 20
    (Anexa nr. 88 la Ordinul nr. 490/2008)

                 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARAD

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o cetate de argint, rostuitã negru, cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartã deschisã, neagrã; 3) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * ARAD.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) cetatea cu trei turnuri - element preluat din stema judeţului Arad, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 21
    (Anexa nr. 89 la Ordinul nr. 490/2008)

                      INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã: 1) pe albastru, un trunchi de copac smuls, de argint, ieşind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobitã cu pietre preţioase; 2) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 3) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRAŞOV.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) coroana şi trunchiul de copac smuls - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Braşov, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 22
    (Anexa nr. 90 la Ordinul nr. 490/2008)

                        INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRĂILA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brãila din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate
    în sãritoare; 3) pe albastru, o navã cu pânze, de argint, dotatã la pupa şi în vârfurile celor douã catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri de acelaşi metal.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BRĂILA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Brãila, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brãila, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 23
    (Anexa nr. 91 la Ordinul nr. 490/2008)

                        INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU


    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzãu din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare; 3) pe albastru, o bisericã de argint, redatã din profil, având pe acoperiş o acvilã cruciatã de aur, cu aripile desfãcute, flancatã de douã globuri, terminate în cruce, de acelaşi metal.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BUZĂU.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) biserica cu acvila - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Buzãu, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzãu, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 24
    (Anexa nr. 92 la Ordinul nr. 490/2008)

                  INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, despicat şi semitãiat la dextra: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare; 3) pe albastru, un legionar roman, redat în picioare şi din faţã, ţinând în mâna dreaptã scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângã sprijinã suliţa aşezatã în pal, totul de argint.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CARAŞ-SEVERIN.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) legionarul roman cu scut şi suliţã - elemente preluate din vechea stemã a judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 25
    (Anexa nr. 93 la Ordinul nr. 490/2008)

                     INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, un dextroşer împlãtoşat, de argint, ţinând o spadã, de asemenea, de argint, înzestratã de aur, poziţionatã în barã, în care este înfiptã o inimã roşie; 3) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * COVASNA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) dextroşerul cu spada - elemente preluate din stema judeţului Covasna, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 26
    (Anexa nr. 94 la Ordinul nr. 490/2008)


                     INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SATU MARE

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare; 3) pe albastru, un copac smuls, de argint; 4) pe roşu, un turn de cetate, cu patru creneluri, de argint, rostuit negru.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * SATU MARE.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) arborele smuls: rãdãcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe;
    d) turnul - protecţie, apãrare;
    e) copacul smuls şi turnul de cetate - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Satu Mare, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 27
    (Anexa nr. 95 la Ordinul nr. 490/2008)

                      INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe verde, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare; 3) pe roşu, un leu de aur, aprins roşu, ţinând în laba dreaptã anterioarã o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestratã de aur, poziţionatã în barã, nãscând dintr-un zid, crenelat din patru piese, de acelaşi metal şi rostuit negru.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * TIMIŞ.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) leul cu sabia, zidul crenelat - elemente preluate de la stema judeţului Timiş, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 28
    (Anexa nr. 96 la Ordinul nr. 490/2008)

                      INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o balanţã de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, douã securi consulare romane, naturale, încrucişate în sãritoare; 3) pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de cinci ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de cinci frunze verzi.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * VRANCEA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţã atributul unitãţii privind supravegherea aplicãrii legilor;
    b) securile consulare romane - evocã atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) butoiul şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Vrancea, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 29
    (Anexa nr. 97 la Ordinul nr. 490/2008)

          BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL
                              AL JANDARMERIEI ROMÂNE


    Însemnul heraldic al Bazei de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut tãiat, având în partea superioarã, pe argint, o acvilã roşie, iar în partea inferioarã, pe albastru, un inel de argint care are în interior o grenadã aprinsã de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) acvila roşie - forţa şi curajul de a apãra valorile;
    b) inelul de argint - unitatea şi colaborarea în sânul unitãţii; baza de administrare;
    c) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Bazei de administrare şi deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 20 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 30
    (Anexa nr. 98 la Ordinul nr. 490/2008)

                       INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ARGEŞ

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o acvilã de aur, cu aripile semideschise şi coborâte, gata sa-şi ia zborul de pe un munte verde, cu trei vârfuri.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ARGEŞ.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) acvila şi muntele verde - elemente preluate din stema judeţului Argeş, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 31
    (Anexa nr. 99 la Ordinul nr. 490/2008)

                    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BOTOŞANI

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o sabie de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat în sãritoare: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe argint, o coasã albastrã; 3) pe argint, un rac roşu; 4) pe albastru, trei stele cu câte şase raze, de argint, poziţionate 1:2.
    În partea inferioarã, sub acvilã deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BOTOŞANI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) coasa, racul şi cele trei stele - elemente preluate din stema judeţului Botoşani, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 32
    (Anexa nr. 100 la Ordinul nr. 490/2008)

                       INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BRĂILA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brãila din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o sabie de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o navã cu pânze, de argint, dotatã la pupa şi în vârfurile celor douã catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) nava plutind pe valuri - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Brãila, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brãila, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 33
    (Anexa nr. 101 la Ordinul nr. 490/2008)

                       INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CONSTANŢA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe verde, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe roşu, un far de argint, rostuit negru, luminat de aur, ieşind din valuri de argint şi flancat, în partea de sus, de douã stele de aur; 3) pe albastru, o corabie neagrã, cu pânze de argint, dotatã la pupa şi în vârfurile celor douã catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri, de acelaşi metal.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * CONSTANŢA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) farul, stelele şi corabia pe valuri - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Constanţa, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 34
    (Anexa nr. 102 la Ordinul nr. 490/2008)

                   INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GALAŢI

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o ancorã de aur.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GALAŢI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) ancora - element preluat din stema judeţului Galaţi, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 35
    (Anexa nr. 103 la Ordinul nr. 490/2008)

                  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, un corb negru ţinând în cioc un inel de aur, cu piatrã roşie şi stând pe o ramurã de stejar verde, cu ghinde de aur şi poziţionatã în bandã.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * HUNEDOARA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar -- forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) corbul cu inel în cioc şi ramura de stejar - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Hunedoara, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 36
    (Anexa nr. 104 la Ordinul nr. 490/2008)

                  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MARAMUREŞ

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe roşu, un cap de bour de argint, având o stea de aur între coarne; 3) pe portocaliu, un munte de argint, cu o intrare de minã ajuratã negru, pe vârful cãruia stã o caprã neagrã.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MARAMUREŞ.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) capul de bour cu stea între coarne, muntele şi capra neagrã - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Maramureş, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 37
    (Anexa nr. 105 la Ordinul nr. 490/2008)


                  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN MEHEDINŢI

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, o albinã de aur.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) albina - element preluat de la vechea stemã a judeţului Mehedinţi, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 25 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 38
    (Anexa nr. 106 la Ordinul nr. 490/2008)


                   INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tripartit în furcã rãsturnatã: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe roşu, o carte deschisã de argint; 3) pe argint, un munte verde, pe vârful cãruia stã o caprã neagrã.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * PRAHOVA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) muntele, capra neagrã şi cartea - elemente preluate din stema judeţului Prahova, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociatã).

    ANEXA 39
    (Anexa nr. 107 la Ordinul nr. 490/2008)


                  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SATU MARE

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat în furcã: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe roşu, un ciorchine de strugure de aur, cu trei frunze verzi; 3) pe verde, un turn de argint, rostuit negru, cu şase creneluri, trei ferestre ajurate negru, dispuse 2:1, şi o poartã ajuratã de aceeaşi culoare.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SATU MARE.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) turnul şi strugurele - elemente preluate de la vechea stemã a judeţului Satu Mare, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociatã).

    ANEXA 40
    (Anexa nr. 108 la Ordinul nr. 490/2008)


                   INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VÂLCEA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond albastru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tãiat şi despicat în şef: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cununã compusã din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizatã, scrisã cu negru; 2) pe argint, un copac natural, smuls, cu fructe de aur; 3) pe roşu, o fântânã tradiţionalã, de aur, flancatã, în partea dreaptã, de un bãrbat, purtând haine şi cãciulã pe cap, de argint, ţinând, cu ambele mâini, frâul unui cal cabrat, de acelaşi metal, aflat în partea stângã.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VÂLCEA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) rombul - viaţã, prosperitate, recompensã, cântece de laudã;
    b) litera J - sigla care desemneazã încã din secolul al XIX-lea Jandarmeria Românã;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritatea veche;
    d) copac smuls: rãdãcinile - colaborarea cu alte unitãţi; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe;
    e) fântâna flancatã de om şi de cal, precum şi copacul - elemente preluate din stema judeţului Vâlcea, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 41
    (Anexa nr. 109 la Ordinul nr. 490/2008)


                         UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI
                 PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE

    Însemnul heraldic al Unitãţii Speciale 76 Jandarmi Pazã şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu o bandã roşie, cu filiere de aur, încãrcatã cu trei bezanţi de argint, având în cartierul stâng superior o spadã de argint, înzestratã de aur, poziţionatã în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul drept inferior o grenadã aprinsã, de argint.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA SPECIALĂ 76 JANDARMI * PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢII FINANCIAR BANCARE.
    Drapelul distinctiv al Unitãţii Speciale 76 Jandarmi Pazã şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare va avea culoare albã, cu lungimea flamurei egalã cu 1,5 din lãţime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţã de marginile superioarã şi inferioarã, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) banda - apãrare, protecţie; ordine;
    b) bezanţi - monede;
    c) spada - dârzenie, victorie; capacitatea de a judeca, de a separa vinovãţia de inocenţã;
    d) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Unitãţii Speciale 76 Jandarmi Pazã şi Protecţie Instituţii Financiar Bancare, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 42
    (Anexa nr. 110 la Ordinul nr. 490/2008)


              GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "MATEI BASARAB" PLOIEŞTI

    Însemnul heraldic al Grupãrii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut albastru, cu o bandã de argint, încãrcatã cu trei stele roşii, având în cartierul din partea stângã superioarã un leu de aur, cu coada ridicatã, limbat, aprins şi armat roşu, iar în cartierul din partea dreaptã inferioarã o grenadã aprinsã, de asemenea, de argint.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "MATEI BASARAB" PLOIEŞTI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) banda - apãrare, protecţie, ordine;
    b) stelele roşii - oamenii;
    c) leul de aur - putere, autoritate, forţã, curaj, inteligenţã, energie în serviciul binelui;
    d) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unitãţii;
    e) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Grupãrii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 43
    (Anexa nr. 111 la Ordinul nr. 490/2008)


                ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI

    Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fãlticeni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, o carte deschisã de argint; 2) pe albastru, o grenadã aprinsã, de asemenea, de argint; 3) pe verde, o oglindã rotundã de argint, cu bordura de acelaşi metal.
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI * FĂLTICENI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) cartea - ştiinţã, învãţãmânt, individualizând menirea unitãţii;
    b) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã;
    c) oglinda de argint - instruirea personalului în scopul perfecţionãrii metodelor şi a mijloacelor proprii de muncã.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fãlticeni, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 28 (a se vedea imaginea asociatã).


     ANEXA Nr. 44
    (Anexa nr. 112 la Ordinul nr. 490/2008)


       CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI GHEORGHENI

    Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregãtirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintã dupã cum urmeazã: scut scartelat, având în cartierul 1, pe roşu, o carte deschisã de argint, în 2, pe albastru, un leu rampant de aur, armat roşu, ţinând în laba dreaptã anterioarã un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în barã, cu vârful în sus, în 3, pe albastru, o grenadã aprinsã, de argint, iar în 4, pe roşu, un copac smuls, de acelaşi metal.
    În partea inferioarã, sub scut, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI * GHEORGHENI.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) cartea - ştiinţã, culturã, învãţãmânt, individualizând menirea unitãţii;
    b) leul de aur - un luptãtor prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţã, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui;
    c) pumnalul - justiţie şi onoare militarã;
    d) ghearele şi dinţii roşii - forţa unitãţii;
    e) grenada aprinsã - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţarã;
    f) copacul smuls: rãdãcinile - colaborarea între structuri; trunchiul - pregãtirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practicã a acţiunilor care, cum se sperã, vor produce numeroase fructe.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregãtirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 45
    (Anexa nr. 113 la Ordinul nr. 490/2008)


               INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "SEMENIC"
                           AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Semenic" al judeţului Caraş-Severin din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond negru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un scut tãiat în furcã rãsturnatã: 1) pe roşu, douã topoare încrucişate în sãritoare, suprapuse de o cascã de pompier aşezatã din profil, dedesubt o grenadã explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un legionar roman, redat în picioare şi din faţã, ţinând în mâna dreaptã scutul cu iniţialele VRR, iar cu mâna stângã sprijinã suliţa aşezatã în pal, totul de acelaşi metal; 3) pe argint, o turtã portocalie, încãrcatã cu un triunghi albastru, alezat.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "SEMENIC" AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea;
    b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Rãzboiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
    c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche;
    d) legionarul roman cu scut şi suliţã - elemente preluate din stema judeţului Caraş-Severin, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea;
    e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilã.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Semenic" al judeţului Caraş-Severin, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 30 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 46
    (Anexa nr. 114 la Ordinul nr. 490/2008)


         INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "ŞERBAN CANTACUZINO"
                              AL JUDEŢULUI PRAHOVA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã va pãstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã cum urmeazã: pe fond negru, o acvilã cruciatã, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptã o spadã de argint, în stânga o ramurã de mãslin verde.
    Pe pieptul acvilei se aflã un scut despicat şi semitãiat la dextra: 1) pe roşu, douã topoare încrucişate în sãritoare, suprapuse de o cascã de pompier aşezatã din profil, dedesubt o grenadã explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtã portocalie, încãrcatã cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o sondã de argint de tip turlã.
    În partea inferioarã, sub acvilã, deviza scrisã cu litere negre pe o eşarfã albã: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
    În exergã, între douã cercuri liniare aurii, legenda scrisã cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ŞERBAN CANTACUZINO" AL JUDEŢULUI PRAHOVA.
    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea;
    b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Rãzboiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
    c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritatea veche;
    d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilã;
    e) sonda - element preluat din stema judeţului Prahova, pe teritoriul cãruia unitatea îşi desfãşoarã activitatea.

-------------
    NOTĂ(CTCE)
    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 7 iulie 2011, la pagina 30 (a se vedea imaginea asociatã).

                                         -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice