Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 125 din 29 martie 2024  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative şi a condiţiilor pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 125 din 29 martie 2024 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, a documentelor justificative şi a condiţiilor pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul de cerere 2024

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 288 din 3 aprilie 2024
    Luând în considerare Referatul de aprobare comun al Direcţiei generale politici agricole, în calitate de autoritate responsabilă cu reglementarea măsurilor având ca sursă de finanţare fonduri din bugetul naţional pentru finanţarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic, şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 206530 din 21.03.2024, în calitate de instituţie responsabilă cu implementarea măsurilor având ca sursă de finanţare fonduri din bugetul naţional pentru finanţarea ajutoarelor naţionale tranzitorii
    având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu);
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii;
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/1.408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte plata avansurilor pentru anumite intervenţii şi măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2.115 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/587 al Comisiei din 12 februarie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea standardului privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (standardul GAEC) 8, datele de eligibilitate a cheltuielilor pentru contribuţia din FEGA şi normele privind modificările planurilor strategice PAC pentru modificările anumitor ecoscheme pentru anul de cerere 2024;
    – Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 38 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    CAP. I
    Domeniul de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    Prezentul ordin aprobă criteriile de eligibilitate, documentele justificative şi condiţiile pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare hotărâre, începând cu anul 2024.

    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, următorii termeni şi următoarele expresii se definesc astfel:
    a) activitatea agricolă este prevăzută la pct. 4.1.1.1 din Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, şi înseamnă activitatea care permite contribuţia la furnizarea de bunuri private şi publice prin intermediul unuia dintre următoarele procese sau al ambelor:
    - producţia de produse agricole, care include acţiuni precum creşterea animalelor sau cultivarea de produse agricole, inclusiv prin paludicultură în scop furajer, recoltarea, cosirea, reproducţia animalelor, unde produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepţia produselor pescăreşti, precum şi producţia de bumbac şi de specii forestiere cu ciclu scurt de producţie;
    – în cazul suprafeţelor ocupate cu pajişti permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, în perioada de păşunat, cu animalele pe care fermierul le deţine;

    b) activitate neagricolă înseamnă acea activitate care:
    - nu interferează cu activitatea agricolă obişnuită pentru o perioadă mai lungă de 120 de zile, nu trebuie să conducă la degradarea structurii solului, nici să conducă la distrugerea acoperirii vegetale, fiind pretabilă pentru desfăşurarea unei activităţi agricole;
    – nu periclitează respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu pe parcelă şi totodată trebuie să permită menţinerea suprafeţei agricole în bune condiţii agricole şi de mediu;
    – se desfăşoară numai în situaţii justificate de către fermier, în cazul suprafeţelor ocupate cu plante de cultură.
    În cazul în care activitatea neagricolă depăşeşte 120 de zile şi se constată că aceasta nu a condus la deteriorarea solului şi a învelişului vegetal, terenul poate fi considerat eligibil doar în situaţii de întârziere obiective ce pot fi justificate cu documente de către fermier, după cum urmează:
    - utilizarea terenului în scopuri recreative/sportive;
    – depozitarea de materiale vegetale;
    – depozitarea producţiei agricole recoltate;
    – depozitarea de amendamente.

    În cazul în care aceste situaţii nu pot fi dovedite de către fermier, terenul va fi considerat neeligibil;

    c) animal cu neconformităţi înseamnă orice animal solicitat în cerere care nu respectă criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului verificate la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului, după caz;
    d) animal determinat înseamnă, în cazul unei scheme de ajutoare pentru animale, un animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului sau, în cazul unei măsuri de sprijin legate de animale, un animal identificat prin controale administrative sau prin controale la faţa locului;
    e) animale declarate înseamnă animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor/sprijin/plată pentru animale în cadrul intervenţiei care vizează ajutorul pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură de sprijin legată de animale;
    f) anul de cerere este anul calendaristic în care fermierii depun cererea de plată;
    g) Baza naţională de date (BND) - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deţinute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (Legea privind sănătatea animală), cu excepţia ecvideelor, potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) bloc fizic este o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, delimitată de limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole;
    i) bovine înseamnă animale din speciile de ungulate care aparţin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus şi Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, şi descendenţii rezultaţi din încrucişările acestor specii;
    j) controale administrative înseamnă controalele care au ca scop verificarea corectitudinii şi exhaustivităţii informaţiilor furnizate în cererea de plată, în documentele ataşate acesteia sau în alte declaraţii, a respectării conformităţii cu toate criteriile de eligibilitate, cu angajamentele şi cu alte obligaţii privind intervenţia în cauză, a condiţiilor în care este acordată plata, a cerinţelor şi a standardelor relevante pentru condiţionalitate;
    k) controlul vizual înseamnă, fără a aduce atingere controalelor administrative în cadrul sistemului integrat şi controalelor la faţa locului, controlul administrativ privind completitudinea, coerenţa, plauzibilitatea şi corectitudinea datelor din cererea de plată, a documentelor ataşate cererii, precum şi a documentelor doveditoare privind utilizarea terenului declarat. Controlul vizual se realizează la primirea cererii de plată sau a modificărilor acesteia;
    l) culturile permanente sunt următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameişti, arbuşti fructiferi, speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie, pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care produc recolte repetate, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.2 din Planul strategic PAC 2023-2027;
    m) cultura principală reprezintă cultura de bază, în cazul unui asolament, care ocupă terenul cea mai mare perioadă pe parcursul anului de cerere;
    n) data-limită de depunere a cererii înseamnă ultima zi de depunere a cererii de plată aşa cum este stabilită la art. 3 alin. (2);
    o) data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate;
    p) data înfiinţării unei exploataţii înseamnă data intrării primului animal în exploataţia cu cod ANSVSA;
    q) exploataţii nou-înfiinţate sunt exploataţiile înfiinţate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii în anul în curs;
    r) iarbă sau alte plante furajere erbacee înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc pe terenurile arabile, în cultură simplă sau amestecuri între acestea, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
    s) culturi leguminoase, bogate în proteină vegetală, fixatoare de azot înseamnă toate plantele leguminoase, fixatoare de azot, în cultură simplă sau amestecuri între acestea ori în amestecuri cu specii de graminee perene fără a fi afectat rolul de fixare al azotului, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    ş) identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate înseamnă declararea, localizarea şi delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţia fermierilor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA. Pentru identificare se utilizează informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. În situaţia în care nu există informaţii cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, la identificare se va utiliza adeverinţa eliberată de unitatea administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se regăseşte suprafaţa de teren care face obiectul cererii de plată. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic;
    t) parcelă agricolă înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă. În cadrul unei parcele agricole pot exista una sau mai multe subparcele cu culturi distincte, care fac parte din aceeaşi categorie de folosinţă, culturi care pot fi modificate de la un an la altul;
    ţ) perioada de referinţă este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a anului curent;
    u) produse agricole înseamnă produsele, cu excepţia produselor pescăreşti, enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    v) sistemul de identificare a parcelelor agricole, denumit în continuare LPIS, reprezintă o bază de date computerizată, componentă a sistemului integrat de administrare şi control, denumit în continuare IACS, care funcţionează la nivel de parcelă de referinţă. Sistemul LPIS din România utilizează ortofotoplanuri aeriene sau satelitare care respectă un standard uniform ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:5.000. Dimensiunea pixelului imaginilor este de cel mult 0,5 m, ceea ce asigură o precizie submetrică. Modalităţile de creare a blocurilor fizice şi delimitarea suprafeţelor potenţial agricole, inclusiv a zonelor neproductive utilizate în sensul celor stabilite prin prezentul ordin, sunt transpuse în Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS;
    w) suprafaţa agricolă înseamnă o suprafaţă care cuprinde terenuri arabile, culturi permanente şi pajişti permanente, astfel cum au fost definite la pct. 4.1.1 şi 4.1.2 din Planul strategic PAC 2023-2027;
    x) suprafaţă determinată înseamnă suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul intervenţiilor aplicabile pe suprafaţă, suprafaţa parcelelor determinate în urma controalelor administrative şi/sau prin controale la faţa locului şi controale prin monitorizare;
    y) suprafaţa maximă eligibilă a parcelei de referinţă este suprafaţa maximă a blocului fizic pentru care se pot acorda plăţi;
    z) teren aflat la dispoziţia fermierului înseamnă terenul de care dispune şi pentru care fermierul dovedeşte utilizarea acestuia prin documentele stabilite de prezentul ordin;
    aa) teren lăsat pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreţinere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minimum 6 luni într-un an de cultură şi acoperă lunile martie-august, dar nu mai mult de 4 ani pe acelaşi amplasament;
    bb) terenuri arabile sunt terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe disponibile pentru producţia agricolă, dar lăsate pârloagă, inclusiv zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, zone care respectă cerinţele GAEC 8, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobile, astfel cum sunt prevăzute la pct. 4.1.1.2.1 din Planul strategic PAC 2023-2027;
    cc) control prin monitorizare a parcelelor agricole reprezintă o procedură de observare, urmărire şi evaluare periodică şi sistematică a activităţilor şi a practicilor agricole de pe suprafeţele agricole, utilizând datele satelitare obţinute cu ajutorul sateliţilor Sentinel din cadrul programului Copernicus sau alte date cu valoare cel puţin echivalentă;
    dd) controale la faţa locului reprezintă controalele fizice pe teren realizate în scopul identificării corecte a parcelelor, a culturilor declarate în cererea de plată, a condiţiilor de eligibilitate, precum şi pentru verificarea respectării de către fermieri a normelor de condiţionalitate, a cerinţelor de bază, în ceea ce priveşte plăţile directe, ecoschemele şi alte intervenţii din Planul strategic PAC 2023-2027;
    ee) cultură preponderentă reprezintă cultura predominantă din punctul de vedere al acoperirii suprafeţei de teren arabil.


    CAP. II
    Criteriile de eligibilitate şi documentele justificative pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale aplicabile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic
    ART. 3
    (1) Beneficiarii intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre, stabiliţi la art. 5 alin. (4)-(6) din hotărâre, depun anual, la centrele APIA, potrivit art. 6 alin. (2) din hotărâre, o singură cerere de plată şi sunt identificaţi în mod unic în Registrul unic de identificare, pe baza:
    a) identificatorului atribuit în Registrul unic de identificare;
    b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC;
    c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.

    (2) În anul 2024 cererile de plată se depun în perioada 4 aprilie-7 iunie. Data-limită este 7 iunie 2024 inclusiv.
    (3) În situaţia în care cererea de plată este depusă ulterior datei-limită stabilite la alin. (2), cererea de plată este considerată inadmisibilă.
    (4) Modificările cererilor de plată se depun cel mai târziu la data prevăzută la alin. (2).
    (5) Fermierii care nu desfăşoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată pentru suprafeţele/animalele neconforme.
    (6) Persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun o singură cerere de plată.
    (7) Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre.

    ART. 4
    (1) Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre sunt cele stabilite la art. 6 din hotărâre.
    (2) Plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre se acordă fără verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ a solicitanţilor.

    ART. 5
    Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

    ART. 6
    (1) La depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:
    a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiinţare/ regulamentul de organizare şi funcţionare, după caz, iar, în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
    b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;
    c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA, respectiv împuternicirea, precum şi o copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport al/a împuternicitului, în cazul în care fermierul persoană juridică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său;
    d) documente care dovedesc utilizarea terenului şi că terenul declarat este la dispoziţia fermierului.

    (2) Fermierul demonstrează la data depunerii cererii că deţine documente din care să reiasă că are teren în folosinţă şi la dispoziţia sa, în condiţiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, astfel:
    a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin; şi
    b) copie, conform cu originalul, a contractului de închiriere/concesiune/comodat a/al suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale; sau, după caz,
    c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/ arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, sau între fermier şi alte entităţi de drept public.

    (3) În condiţiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. l) din hotărâre, adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol aferentă anului curent de cerere se solicită direct de către APIA instituţiilor abilitate să emită acest document, cu excepţia fermierilor care depun pentru prima dată cerere de plată, caz în care fermierul depune adeverinţa, conform alin. (2) lit. a).
    (4) Eliberarea şi transmiterea de către primării a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) se fac potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) şi c) din hotărâre.
    (5) Contractele de asociere în participaţie în vigoare trebuie să respecte prevederile art. 1.949-1.954 din Codul civil. Suprafeţele de teren arendate/închiriate/concesionate/împrumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de asociere în participaţie.
    (6) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea de plată. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeţei declarate.
    (7) Fermierul persoană fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun documentele care fac dovada utilizării terenului, prevăzute la alin. (2), pentru ambele forme de organizare, odată cu cererea de plată prevăzută la art. 3 alin. (1).
    (8) În sensul art. 5 alin. (1) şi (6) din hotărâre, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 566/2004, fac dovada utilizării terenurilor agricole declarate cu documentele prevăzute la alin. (2). Cooperativele prezintă copii conforme cu originalul ale registrelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Legea nr. 566/2004 din care să reiasă datele de identificare ale suprafeţei de teren cu care participă în cooperativă fiecare membru al acesteia.
    (9) Sunt neeligibile suprafeţele declarate în cererile de plată pentru care nu se depun documentele prevăzute la alin. (2) până la data-limită de depunere a cererilor de plată.

    ART. 7
    După data-limită de depunere a cererii de plată, fermierii trebuie să notifice în scris APIA cu privire la orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare, în termen de 15 zile de la data modificării.

    ART. 8
    (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi intervenţii, un bloc fizic face obiectul cererilor de plată a doi sau mai mulţi fermieri, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS, cu o diferenţă de maximum 1 hectar, APIA poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor declarate în acel bloc fizic.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), APIA notifică fermierii privitor la aplicarea unei reduceri proporţionale pentru supradeclararea blocului fizic. Notificarea poate fi contestată numai în scris de fermieri în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, având la bază actele doveditoare prezentate la APIA la depunerea cererii de plată sau a modificărilor acesteia, privind utilizarea suprafeţei declarate.

    ART. 9
    (1) Nu se acordă plăţi pentru suprafaţa care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă a blocului fizic.
    (2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:
    a) suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 de metri pătraţi care nu sunt utilizate pentru activităţi agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetaţie forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepţia suprafeţelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) şi d) din hotărâre şi a drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii cu lăţimea de maximum 2,5 m inclusiv;
    b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solarii a căror lăţime este mai mare de 2,5 m.

    (3) Suprafaţa de teren ocupată de orice tip de construcţie, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată, cu excepţia suprafeţelor de teren ocupate cu sere şi solarii.
    (4) Terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă.
    (5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafeţe:
    a) suprafeţele agricole pe care se constată că, în urma controalelor administrative sau controalelor la faţa locului, inclusiv a celor pentru actualizarea blocurilor fizice, nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;
    b) suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice, spre exemplu Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, Parcul Naţional Munţii Rodnei. Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct. În situaţia în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punctul de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;
    c) suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
    d) suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
    e) suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de schi) care sunt scoase din circuitul agricol;
    f) suprafeţe utilizate de unităţile militare;
    g) suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d)-f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
    j) suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;
    k) suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la faţa locului pentru acest scop; suprafeţele constatate în urma verificării în teren, pentru acest scop, ca fiind neutilizate în scop agricol sau pentru care nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027 nu sunt eligibile pentru plată;
    l) suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8)-(10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 10
    (1) În sensul art. 6 alin. (1) lit. n) din hotărâre, în cadrul cererii de plată, fermierul identifică parcelele agricole utilizate şi elementele neproductive.
    (2) Suprafaţa declarată a parcelei şi a elementelor neproductive solicitate la plată este suprafaţa rezultată în urma procesului de digitizare a parcelei în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA, în conformitate cu documentele care fac dovada utilizării terenului agricol. Excepţie fac cazurile în care pe parcela digitizată se regăsesc suprafeţe neagricole mai mici de 100 de metri pătraţi, dar care însumate depăşesc 100 de metri pătraţi. Suprafaţa digitizată a parcelei poate fi diferită faţă de suprafaţa declarată în limita toleranţei, calculată în aplicaţia electronică GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.
    (3) În cazul în care în urma tuturor controalelor administrative sau la faţa locului se constată că parcela nu îndeplineşte cerinţele de identificare conform art. 2 lit. ş), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat.

    ART. 11
    (1) În sensul art. 6 alin. (1) lit. g) din hotărâre, fermierii pot aduce modificări cererii de plată sau pot retrage în totalitate cererea de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:
    a) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;
    b) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/intervenţie sau una din exploataţii cu cod ANSVSA.

    (2) Cererile de plată pot fi modificate fără creşterea suprafeţei sau pot fi retrase total/parţial de către beneficiar în următoarele condiţii:
    a) APIA nu a notificat fermierul cu privire la intenţia de a efectua un control la faţa locului, cu respectarea termenului de notificare prevăzut la art. 48 alin. (1) din hotărâre. Neconformităţile depistate în timpul controalelor la faţa locului sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului în termen de maximum 90 de zile de la data finalizării verificărilor pe teren;
    b) în cazul controalelor prin monitorizare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune, Regulamentul (UE) 2022/1.173 pentru exploataţiile la care se constată cel puţin o parcelă neconformă, se va realiza acţiunea de întâlnire şi clarificare cu fermierul a rezultatelor controlului prin monitorizare. Prin clarificările aduse este posibilă modificarea cererii de plată fără creşteri de suprafaţă, situaţie care va constitui baza următoarelor interpretări;
    c) în cazul intervenţiilor care fac obiectul sistemului de monitorizare a suprafeţelor utilizând date satelitare obţinute cu ajutorul sateliţilor Sentinel din cadrul programului Copernicus, în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/1.173, fermierii pot aduce modificări cererii de plată fără creşteri de suprafaţă sau pot retrage total/parţial suprafeţele din cererea de plată până la data de 20 septembrie a anului de cerere.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care în cadrul unui control la faţa locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru parcelele agricole/animalele la care se referă neconformitatea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal
    ART. 12
    Ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se acordă în sectoarele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a) din hotărâre, potrivit pachetului financiar sectorial anual pentru fiecare sector din anexa VI din PS 2023-2027.

    ART. 13
    (1) Ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se acordă fermierilor care desfăşoară activităţi agricole în sectoarele din anexa VI din PS 2023-2027, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 din hotărâre, au beneficiat de sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii, intervenţia PD-01, potrivit art. 26-29 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024, în anul curent de cerere şi care îndeplinesc condiţiile specifice fiecărui ajutor naţional tranzitoriu, prevăzute de prezenta secţiune.
    (2) Ajutoarele naţionale tranzitorii se acordă pentru suprafeţele agricole determinate în urma tuturor controalelor, eligibile pentru plată şi care se regăsesc în stratul de referinţă din LPIS, gestionat de APIA. Stratul de referinţă constituie baza pentru procesul de control încrucişat.
    (3) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeţei parcelelor agricole şi a culturilor agricole poate fi depusă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor de plată, însoţită de documente doveditoare. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora de către APIA.
    (4) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea datelor şi informaţiilor din solicitarea şi documentele prevăzute la alin. (3) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

    ART. 14
    (1) Plata decuplată în teren arabil ANT 1, denumită în continuare ANT 1, se acordă în cuantum fix pe ha fermierilor din sectorul vegetal care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.
    (2) ANT 1 se acordă fermierilor care exploatează un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia serelor şi solariilor, în cazul cărora suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de 0,03 ha.
    (3) Fermierii care solicită plata ANT 1 aferent suprafeţelor cu cânepă şi care nu depun la APIA dovada verificării conţinutului de tetrahidrocanabinol, denumit în continuare THC, nu sunt eligibili ANT 1.

    ART. 15
    (1) Suprafeţele de teren arabil consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate, care nu au fost arate şi nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult, se încadrează în categoria pajişti permanente, potrivit pct. 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027, şi nu sunt eligibile pentru ANT 1.
    (2) APIA înştiinţează solicitanţii la momentul depunerii cererii de plată asupra prevederilor alin. (1), precum şi asupra posibilităţii schimbării categoriei de folosinţă a terenului sau a practicării rotaţiei culturilor şi verifică înfiinţarea culturilor în arabil sau menţinerea pajiştii permanente.

    ART. 16
    Pentru cultura de in pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 2, denumit în continuare ANT 2, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
    a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
    b) să depună la APIA, până la data de 1 septembrie inclusiv a anului de cerere, certificatul de calitate a seminţelor utilizate şi factura de cumpărare a seminţelor certificate şi copia contractului/angajamentului de valorificare a producţiei încheiat între fermier şi prim-procesator;
    c) să prezinte, până la data de 31 octombrie a anului de cerere inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factură, bon fiscal.


    ART. 17
    (1) Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 3, denumit în continuare ANT 3, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
    a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha; suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conţinutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depăşeşte 0,3%, potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    b) cultura să fie menţinută în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conţinutului de THC;
    c) să depună la APIA, până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului de cerere, copia contractului/angajamentului de valorificare a producţiei încheiat între fermier şi prim-procesator şi copia autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ;
    d) să prezinte, până la data de 31 martie a anului următor anului de cerere, documente doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie însoţit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
    e) să depună declaraţia privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la ha pentru înfiinţarea culturii, până la data depunerii cererii de plată sau până cel mai târziu la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere.

    (2) În conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, la solicitarea deţinătorului de autorizaţie de cultivare şi ca urmare a transmiterii de către DAJ, până la data de 15 mai a anului de cerere, a listei cu autorizaţiile eliberate, recoltează probele pentru determinarea conţinutului de THC, dintr-o cultură de cânepă de un anumit soi, aflată pe câmp; verificarea conţinutului de THC se face pentru toate suprafeţele de cânepă autorizate, dovada verificării reprezentând eligibilitatea la plată.
    (3) Probele preluate se transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de cerere.
    (4) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj are obligaţia să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi APIA, până la data de 1 noiembrie inclusiv a anului de cerere, raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.
    (5) Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conţinutului de THC din probele recoltate, potrivit prevederilor alin. (3), se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se face numai în baza prezentării dovezii de plată.

    ART. 18
    Pentru cultura de tutun se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 4, denumit în continuare ANT 4, pentru suprafaţa eligibilă determinată cu tutun, în urma tuturor controalelor efectuate de către APIA, avându-se în vedere contractele încheiate între fermieri/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi/înregistraţi la MADR şi postaţi pe site-ul MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice:
    a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
    b) fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultivare cu un prim-procesator, să îl înregistreze la DAJ şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie inclusiv a anului de cerere şi să fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere;
    c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultivare cu un grup de producători;
    d) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
    e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de primprocesare a tutunului;
    f) un fermier, producător de tutun, poate să aparţină unui singur grup de producători;
    g) fermierul/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până cel târziu la data de 31 martie inclusiv a anului următor anului de cerere, declaraţia de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantităţi minime de 1.000 kg/ha; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4;
    h) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
    i) suprafeţele solicitate conform cererii de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor administrative, de monitorizare şi la faţa locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate, şi ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.


    ART. 19
    (1) Pentru cultura de hamei se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 5, denumit în continuare ANT 5, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
    a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,1 ha;
    b) să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 1 decembrie inclusiv a anului de cerere, procesul-verbal întocmit de un reprezentantul DAJ prin care se certifică faptul că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată;
    c) să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 15 octombrie inclusiv a anului de cerere, o copie a contractului de vânzare a producţiei de hamei, înregistrat la DAJ.

    (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se încheie la solicitarea fermierului şi în urma deplasării pe teren a reprezentantului desemnat DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat. Acest proces-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se înregistrează la DAJ.

    ART. 20
    (1) Pentru cultura de sfeclă se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 6, denumit în continuare ANT 6, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
    a) suprafaţa pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producţiei de zahăr;
    b) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
    c) să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 1 octombrie inclusiv a anului de cerere, copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, înregistrat la DAJ şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, şi copia procesului-verbal de verificare a culturii semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr.

    (2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. c) se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, în care se menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii.
    (3) Fără a aduce atingere art. 21, suprafaţa eligibilă determinată în urma tuturor controalelor de către APIA pentru ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în procesul-verbal de verificare.

    ART. 21
    Suprafaţa determinată pentru ANT 2-ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în contractele de producere/cultivare/vânzare/valorificare sau angajamentele încheiate între fermier şi prim-procesatori/fabricile de prelucrare.

    ART. 22
    Cuantumul per ha al ANT 1-ANT 6 în sectorul vegetal se calculează de către APIA prin raportarea bugetului anual alocat cu această destinaţie la suprafeţele eligibile determinate în urma controalelor administrative sau la faţa locului efectuate de către aceasta.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic
    ART. 23
    În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, denumite în continuare ANTZ, aşa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
    a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
    b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
    c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.


    ART. 25
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul 2018;
    b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.01.2018-31.12.2018.
    (3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 26
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.01.2019-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2022-28.02.2023;
    b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023.
    (3) Ulterior anului de cerere 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 27
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.03.2023-3.04.2024, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2023-3.04.2024;
    b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2023-3.04.2024.
    (3) Ulterior anului de cerere 2024, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2023-3.04.2024, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 28
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2018 înregistrate în BND;
    b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 31.01.2018.
    (3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcţie de cel de la data de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 29
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.02.2018-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28.02.2023 înregistrate în BND;
    b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 28.02.2023.
    (3) Ulterior anului de cerere 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 28.02.2023, în funcţie de cel de la data de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 30
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.03.2023-3.04.2024, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 3.04.2024 înregistrate în BND;
    b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 3.04.2024.
    (3) Ulterior anului 2024, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 3.04.2024, în funcţie de cel de la data de referinţă a anului de cerere curent.

    ART. 31
    (1) ANTZ pentru schema prevăzută la art. 24 lit. c) se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) efectivul solicitat din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrată în BND să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cerere curent;
    b) la data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în BND;
    c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată.

    (2) Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile, prevăzută la alin. (1) lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

    ART. 32
    Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru schema prevăzută la art. 24 lit. a) şi care atestă cantitatea de minimum 3 tone lapte produsă şi valorificată în perioada de referinţă a exploataţiei, precum şi cantitatea produsă şi valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere curent sunt următoarele, după caz:
    a) în cazul valorificării către prim-cumpărător:
    (i) copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de facturi/documente contabile în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF;
    (ii) copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copia de pe atestatul de producător, în cazul producătorului persoană fizică; şi/sau
    (iii) dovada emisă de prim-cumpărător care atestă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA perioada şi cantitatea de lapte valorificată, în baza contractului încheiat;

    b) în cazul altor tipuri de valorificare:
    (i) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referinţă, de către producătorul persoană fizică: copie de pe factura fiscală sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat, însoţită de copie de pe atestatul de producător;
    (ii) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referinţă, de către producătorul PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi/ documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificată;
    (iii) în cazul valorificării laptelui de către producător, prin intermediul automatelor de lapte, în perioada de referinţă: copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe documentele fiscale de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/documente contabile/copie de pe factura/facturile pentru producătorul PJ/PFA/II/IF sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copii de pe atestatul de producător şi de pe înregistrarea sanitar-veterinar pentru valorificare, pentru producătorul persoană fizică;
    (iv) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii, în perioada de referinţă: copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată şi recepţionată, în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau un document însuşit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă şi procesată la unitatea proprie însoţit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare, în cazul persoanelor fizice.    ART. 33
    Pentru cererile de plată depuse în termen, datalimită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii de plată.

    ART. 34
    (1) În situaţia prevăzută la art. 32 lit. a), APIA ia în considerare, preia şi pune la dispoziţia fermierilor datele din declaraţiile înregistrate în Registrul prim-cumpărătorilor cu privire la cantităţile de lapte valorificate de către solicitanţi către prim-cumpărători.
    (2) În cazul intervenţiilor bazate pe animale prevăzute la art. 24, APIA va pune la dispoziţia solicitanţilor formulare precompletate cu date extrase din Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumită în continuare SNIIA, referitoare la exploataţiile şi/sau animalele care se califică pentru sprijin diferenţiat în funcţie de tipul intervenţiei, informaţii care pot fi corectate/actualizate şi însuşite prin semnătură de către solicitant.
    (3) În cazul intervenţiilor care vizează sectorul zootehnic prevăzute la art. 24, APIA verifică administrativ, conform procedurilor interne elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prin verificarea încrucişată a datelor declarate cu datele înregistrate în alte baze de date, după caz: SNIIA - baza naţională de date a ANSVSA, Registrul prim-cumpărătorilor.
    (4) În cazul în care mai mulţi fermieri solicită acelaşi animal pentru intervenţia prevăzută la art. 24 lit. b), situaţie constatată în cursul controalelor administrative încrucişate, APIA va notifica solicitanţii care au depus cererile şi care au obligaţia să clarifice situaţia. Dacă situaţia constatată nu se clarifică în termenul prevăzut în notificare, efectivele de animale cuprinse în cereri nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care situaţia constatată este clarificată de către o instanţă judecătorească.

    ART. 35
    În cazul în care în urma efectuării plăţii se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Direcţia Naţională Anticorupţie.

    ART. 36
    (1) Fermierii pot aduce modificări cererii de plată sau pot retrage în totalitate cererea de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:
    a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea de plată;
    b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;
    c) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/ajutor sau una din exploataţii cu cod ANSVSA.

    (2) Cererile de plată pot fi modificate fără creşterea numărului de animale sau pot fi retrase total/parţial de către beneficiar dacă APIA nu a notificat fermierul cu privire la intenţia de a efectua un control la faţa locului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care în cadrul unui control la faţa locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru animalele la care se referă neconformitatea.

    CAP. III
    Condiţiile de implementare a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic
    ART. 37
    În situaţia apariţiei unui caz de forţă majoră sau circumstanţă excepţională potrivit art. 34 din hotărâre, fermierul trebuie să notifice APIA, printr-o înştiinţare cu privire la forţa majoră/circumstanţa excepţională, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

    ART. 38
    (1) Pot fi recunoscute circumstanţe excepţionale:
    a) contaminarea accidentală a terenului, fără voia fermierului, ce duce la declasarea terenului, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) distrugerea culturilor agricole, a terenurilor agricole şi a animalelor domestice aflate în cadrul exploataţiilor agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
    c) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.

    (2) În cazul apariţiei oricărei situaţii de la alin. (1), fermierul notifică APIA, prin completarea anexei nr. 4 la prezentul ordin, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare, însoţită de documente justificative.

    ART. 39
    (1) Circumstanţele naturale care afectează efectivul de ovine/caprine, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situaţii, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător sunt următoarele:
    a) enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sănătoase, dar purtătoare de viruşi/bacterii;
    b) imposibilitatea de a făta;
    c) desmorexie ischiopubiană şi desmorexie sacroiliacă;
    d) hemoragie internă consecutiv ruptură organe interne, vene, artere;
    e) edem glosofaringian;
    f) fracturi membre;
    g) şoc anafilactic.

    (2) Animalul solicitat în cererea de plată pentru ANTZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, însoţită de documente justificative, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:
    a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea de plată;
    b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului;
    c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
    d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală;
    e) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.


    ART. 40
    Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre pentru care depune cererea de plată, astfel încât să cunoască toate condiţiile şi criteriile de acordare a acestora.

    ART. 41
    Datele din documentele contabile interne pe care fermierul care are şi calitatea de procesator le depune la APIA trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 42
    Situaţiile în care se pot constata nereguli în baza cărora se solicită recuperarea de la beneficiar a sumelor necuvenite acordate sunt prevăzute la art. 45 alin. (2) din hotărâre.

    ART. 43
    În sensul art. 44 alin. (4) din hotărâre, cauzele imputabile beneficiarului se referă la nedeclararea unui cont valid la APIA.

    ART. 44
    (1) În situaţia în care APIA primeşte sesizări fundamentate privind utilizarea terenului/animalelor pentru care s-a depus cererea de plată cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau dacă oricare dintre documentele prezentate de fermieri în legătură cu cererea de plată prezintă indicii de fraudă, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţia în care din documentele prezentate de fermier, inclusiv din cele emise sau avizate de instituţii sau autorităţi publice, rezultă indicii de fraudă sau indicii ale tentativei de a obţine pe nedrept plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre, se aplică prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 45
    În sensul art. 46 alin. (2) din hotărâre, documentele suplimentare solicitate fermierilor pot fi, de exemplu: extras din registrul special al contractelor de arendă ţinut de secretarul consiliului local, înregistrări contabile, registre ale exploataţiei, dovada suspendării activităţii agentului economic eliberată de ONRC, certificat constatator emis de ONRC privind acţionariatul societăţilor comerciale, registrul zilierilor angajaţi în baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 46
    (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 28 februarie 2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cererile de plată depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din hotărâre, se soluţionează potrivit legislaţiei aplicabile la data depunerii acestora, inclusiv efectuarea plăţilor.
    (3) Dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

    ART. 47
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 48
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 29 martie 2024.
    Nr. 125.
    ANEXA 1

    LISTA
    speciilor de plante utilizate ca iarbă sau alte plante furajere erbacee ce se pot regăsi pe terenurile arabile

┌──────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea │
│crt. │populară │ştiinţifică │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│1 │Porumb furajer│Zea mays │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│2 │Secară │Secale │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│3 │Lucernă │Medicago sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│4 │Trifoi │Trifolium sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│5 │Ovăz │Avena sativa │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│6 │Mazăre │Pisum sativum │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│7 │Măzăriche │Vicia sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│8 │Orz │Hordeum vulgare │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│9 │Sfeclă │Beta sp. │
│ │furajeră │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│10 │Sparcetă │Onobrychis │
│ │ │viciifolia │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│11 │Ghizdei │Lotus │
│ │ │corniculatus │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│12 │Lupin │Lupinus sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│13 │Bob │Vicia faba │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│14 │Facelia │Phacelia │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│15 │Rapiţă │Brassica │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│16 │Napi │Helianthus │
│ │ │tuberosus │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│17 │Cartof │Solanum │
│ │ │tuberosum │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│18 │Soia │Glycine hyspida │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│19 │Grâu │Triticum sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│20 │Triticale │Triticosecale │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│21 │Crotalaria │Crotalaria sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│22 │Latir │Lathyrus sp. │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│23 │Pir crestat │Agropyron repens│
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│24 │Obsigă │Bromus inermis │
│ │nearistată │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│25 │Golomăţ │Dactilys │
│ │ │glomerata │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│26 │Păiuş │Festuca │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│27 │Ierbăluţă │Phalaris │
│ │ │arundinacea │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│28 │Timoftică │Phleum pratense │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│29 │Firuţă │Poa pratensis │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│30 │Trifoi alb │Trifolium repens│
└──────┴──────────────┴────────────────┘    ANEXA 2

    Culturi de leguminoase, bogate în proteină vegetală, fixatoare de azot

┌──────┬─────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Denumirea │
│crt. │populară │ştiinţifică │
├──────┴─────────────┴─────────────────┤
│Culturi de leguminoase, bogate în │
│proteină vegetală, fixatoare de azot │
├──────┬─────────────┬─────────────────┤
│1 │Soia │Glycine max │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│2 │Mazăre de │Pisum sativum │
│ │consum │ │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│3 │Mazăre │Pisum arvense │
│ │furajeră │ │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│4 │Măzăriche │Vicia sp │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│5 │Sparcetă │Onobrychis │
│ │ │viciifolia │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│6 │Trifoi │Trifolium sp │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│7 │Facelia │Phacelia │
│ │ │tanacetifolia │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│8 │Fasole │Phaseolus │
│ │ │vulgaris │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│9 │Fasoliţă │Vigna unguiculata│
│ │ │ssp. │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│10 │Ghizdei │Lotus │
│ │ │corniculatus │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│11 │Năut │Cicer arietinum │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│12 │Lupin │Lupin sp │
├──────┴─────────────┴─────────────────┤
│Culturi de leguminoase, bogate în │
│proteină vegetală, fixatoare de azot │
├──────┬─────────────┬─────────────────┤
│13 │Linte │Lens culinaris │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│14 │Bob │Vicia faba │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│15 │Arahide │Arachis hypogea │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│16 │Lucernă │Medicago sativa │
├──────┴─────────────┴─────────────────┤
│Culturi de graminee perene care pot fi│
│utilizate în amestec cu culturi de │
│leguminoase*) │
├──────┬─────────────┬─────────────────┤
│17 │Golomăţ │Dactylis │
│ │ │glomerata │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│18 │Păiuş de │Festuca pratensis│
│ │livezi │ │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│19 │Timoftică │Phleum pratense │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│20 │Firuţă │Poa pratensis │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│21 │Obsigă │Bromus inermis │
│ │nearistată │ │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│22 │Raigras │Lolium sp. │
├──────┼─────────────┼─────────────────┤
│23 │Ierbăluţă │Phalaris │
│ │ │arundinacea │
└──────┴─────────────┴─────────────────┘


    *) Acestea se realizează de către fermier prin combinarea culturilor prevăzute în cele două grupe, la alegere.

    ANEXA 3


┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Stema României │ │
│ROMÂNIA │ │
│JUDEŢUL ..........................^1) │Stema unităţii │
│PRIMARUL ..........................^2) │administrativ-teritoriale│
│..........................................│ │
│^3) │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. ................................., având codul de identificare fiscală^4) ......................, figurează pe anul .........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ......................^5), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul .........., vol. ........., poziţia nr. .........., satul .............................., str. ..................... nr. ......^6)
    - Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate^8)

┌─────────┬─────────────────┬───────────┐
│Suprafaţa│Categoria de │Nr. bloc │
│ │folosinţă │fizic │
├────┬────┼─────────────────┼───────────┤
│ha │ari │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│... │ │ │ │
└────┴────┴─────────────────┴───────────┘


    Perioada de păşunat^7) ..........

    – Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii^8)

┌────────────┬────┬──┬───┬─────────────┬────┬──┬───┐
│ │Cod │ha│ari│ │Cod │ha│ari│
│ │rând│ │ │ │rând│ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă în │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │
│= cap. II │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│lit. a)^8) │ │ │ │agricolă dată│ │ │ │
│Terenuri │01 │ │, │(cod 10 +... │09 │ │, │
│aflate în │ │ │ │+ 15) │ │ │ │
│proprietate,│ │ │ │ │ │ │ │
│cod 10 │ │ │ │ │ │ │ │
│coloanele 2,│ │ │ │ │ │ │ │
│5, 8, 11, 14│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│agricolă │ │ │ │ │ │ │ │
│primită │02 │ │, │- în arendă │10 │ │, │
│(cod 03 │ │ │ │ │ │ │ │
│+...+ 08) │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în arendă │03 │ │, │- în parte │11 │ │, │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în parte │04 │ │, │- cu titlu │12 │ │, │
│ │ │ │ │gratuit │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- cu titlu │05 │ │, │- în │13 │ │, │
│gratuit │ │ │ │concesiune │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │06 │ │, │- în asociere│14 │ │, │
│concesiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│- în │07 │ │, │- sub alte │15 │ │, │
│asociere │ │ │ │forme │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │din rândul 09│ │ │ │
│- sub alte │ │ │ │- la unităţi │ │ │ │
│forme │08 │ │, │cu │16 │ │, │
│ │ │ │ │personalitate│ │ │ │
│ │ │ │ │juridică │ │ │ │
├────────────┼────┼──┼───┼─────────────┼────┼──┼───┤
│ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │agricolă │ │ │ │
│ │ │ │, │utilizată │17 │ │, │
│ │ │ │ │(cod 01 + 02 │ │ │ │
│ │ │ │ │- 09) │ │ │ │
└────────────┴────┴──┴───┴─────────────┴────┴──┴───┘
    Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii de plată în anul ..........

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Primarul │Inspector cu atribuţii în │
│………………….…..│domeniul administrării │
│^2) │impozitelor şi taxelor │
│(prenumele │locale ^5) │
│şi numele) │…………………………………… │
│L.S. │(prenumele şi numele) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Inspector cu atribuţii │
│Secretarul,│privind completarea, │
│………………………^ │ţinerea la zi şi │
│2) │centralizarea datelor din │
│(prenumele │registrele agricole^6), │
│şi numele) │……………………………………. │
│ │(prenumele şi numele) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.

    ^1) Se înscrie denumirea judeţului.
    ^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale.
    ^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.
    ^4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale.
    ^6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.
    ^7) În cazul categoriei de folosinţă „pajişti permanente“ (păşuni + fâneţe) se completează obligatoriu perioada de păşunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.

    ANEXA 4

    Numărul şi data depunerii la CJ APIA:
    ........................................................
    ÎNŞTIINŢAREA
    cu privire la forţa majoră/circumstanţă excepţională
    Subsemnatul, ................................................., cu domiciliul/sediul în .............................................., CNP .............................., CUI ........................... (după caz), nr. din registrul unic de identificare .........................., în calitate de ......................................, referitor la Cererea de plată nr. ............../data ..........., depusă pentru ajutorul naţional tranzitoriu, vă aduc la cunoştinţă următorul caz de forţă majoră/circumstanţă excepţională:

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Cazul de forţă majoră/ │Bifă│
│Circumstanţa excepţională │ │
├──┬──────────────────────────────┼────┤
│a)│decesul beneficiarului │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│b)│incapacitatea profesională pe │ │
│ │termen lung a beneficiarului │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │o catastrofă naturală gravă │ │
│ │care afectează puternic │ │
│ │exploataţia agricolă [fenomene│ │
│c)│asimilate catastrofelor │ │
│ │naturale grave: fenomene │ │
│ │meteorologice (de exemplu, │ │
│ │seceta, îngheţul etc.), │ │
│ │incendiul etc.] │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │distrugerea accidentală a │ │
│d)│clădirilor destinate creşterii│ │
│ │animalelor, aflate pe │ │
│ │exploataţia agricolă │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │o epizootie sau o boală a │ │
│ │plantelor care afectează │ │
│e)│parţial sau integral şeptelul,│ │
│ │respectiv culturile │ │
│ │beneficiarului │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │exproprierea întregii │ │
│ │exploataţii agricole sau a │ │
│ │unei mari părţi a acesteia, │ │
│f)│dacă exproprierea respectivă │ │
│ │nu a putut fi anticipată la │ │
│ │data depunerii cererii de │ │
│ │plată │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │contaminarea accidentală a │ │
│ │terenului, fără voia │ │
│ │fermierului, ce duce la │ │
│ │declasarea terenului, în │ │
│ │condiţiile prevăzute de │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 34/2000 privind│ │
│ │produsele ecologice, aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 38/2001, cu │ │
│g)│modificările şi completările │ │
│ │ulterioare*) │ │
│ │*) Se aplică pentru măsura 11 │ │
│ │- Agricultură ecologică din │ │
│ │PNDR 2014-2024 şi │ │
│ │intervenţiile DR-04 - │ │
│ │Agricultură ecologică – │ │
│ │conversie şi DR-05 - │ │
│ │Agricultură │ │
│ │ecologică-menţinerea │ │
│ │certificării din PS 2023-2027.│ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │distrugerea culturilor │ │
│ │agricole, a terenurilor │ │
│ │agricole şi a animalelor │ │
│ │domestice aflate în cadrul │ │
│ │exploataţiilor agricole de │ │
│ │către exemplarele din speciile│ │
│ │de faună de interes cinegetic │ │
│ │prevăzute în anexele nr. 1 şi │ │
│h)│2 la Legea vânătorii şi a │ │
│ │protecţiei fondului cinegetic │ │
│ │nr. 407/2006, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare, │ │
│ │dacă sunt notificate la │ │
│ │Agenţia de Plăţi şi │ │
│ │Intervenţie pentru Agricultură│ │
│ │şi documentele justificative │ │
│ │sunt depuse de către │ │
│ │beneficiarii măsurilor │ │
├──┼──────────────────────────────┼────┤
│ │o situaţie epidemiologică │ │
│ │internaţională, declarată │ │
│ │pandemie de către Organizaţia │ │
│ │Mondială a Sănătăţii incidentă│ │
│i)│şi pe teritoriul României │ │
│ │reglementată în condiţiile │ │
│ │stabilite prin legislaţia │ │
│ │naţională şi reglementările │ │
│ │procedurale specifice de │ │
│ │implementare a PS 2023-2027 │ │
└──┴──────────────────────────────┴────┘    Sectorul vegetal

┌────┬───────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │
│ │ │ │ │declarată│Suprafaţa│ │ │
│Nr. │Localitatea│Cultura│Parcela│în │afectată │Bloc │Fenomenul│
│crt.│ │ │ │cererea │(ha) │fizic│ │
│ │ │ │ │de plată │ │ │ │
│ │ │ │ │(ha) │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┘    Sectorul zootehnic

┌────┬───────────┬──────┬────┬─────────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Efectiv │Efectiv │ │ │
│ │ │ │ │Categoria│solicitat│animale │Nr. de │ │
│Nr. │Localitatea│Specia│Rasa│conform │în │afectate│identificare│Fenomenul│
│crt.│ │ │ │art. ... │cererea │de forţa│(crotalie) │ │
│ │ │ │ │ │de plată │majoră │ │ │
│ │ │ │ │ │(capete) │(capete)│ │ │
├────┼───────────┼──────┼────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────┴────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┘    Alte detalii ..........................................................................
    Documente doveditoare ataşate .......................................
    Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii.
    Data depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ..........
    Semnătura .........................
    Ştampila (după caz)
    Numărul şi data depunerii la CJ APIA:
    .........................................................
    ÎNŞTIINŢARE
    cu privire la apariţia unui caz de circumstanţă naturală (CN)
    Subscrisa/Subsemnatul, ............................................., CUI/CIF/CNP ..................................., reprezentat(ă) de ....................................., în calitate de .............................................., având exploataţia cu codul RO ........................... şi nr. unic de identificare beneficiar din RUI ......................................, referitor la cererea de plată - declaraţia privind sectorul zootehnic nr. ....................../data ....................., depusă pentru:
    [ ] schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine (ANTO/ANTC), vă aduc la cunoştinţă:
    Cazul de circumstanţă naturală care s-a produs la data de .............................
    Evenimentul produs (detalii*): ................................................
    detalii*: Circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situaţii, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător:
    a) enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sănătoase, dar purtătoare de viruşi/bacterii;
    b) imposibilitatea de a făta;
    c) desmorexie ischiopubiană şi desmorexie sacroiliacă;
    d) hemoragie internă consecutiv ruptură organe interne, vene, artere;
    e) edem glosofaringian;
    f) fracturi membre;
    g) şoc anafilactic.


    Documente doveditoare ataşate ............................................................................................................................................
    [ ] solicit retragerea animalelor afectate de CN:

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Exploataţia│Numărul de │Codul │
│crt.│cu cod │identificare│intervenţiei│
│ │ANSVSA │(crotalie) │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┘    Declar pe propria răspundere că nu am fost înştiinţat de APIA despre efectuarea unui control la faţa locului şi nu am cunoştinţă despre existenţa unor neconformităţi.
    [ ] şi înlocuirea acestora cu următoarele animale:

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │identificare│ │
│ │ │identificare│al │ │
│ │Exploataţia│al │animalului │ │
│Nr. │cu cod │animalului │care │Codul │
│crt.│ANSVSA │afectat de │înlocuieşte │intervenţiei│
│ │ │CN │animalul │ │
│ │ │(crotalie) │afectat de │ │
│ │ │ │CN │ │
│ │ │ │(crotalie) │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    ATENŢIE!
    Animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.

    Documente pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală ....................................
    Declar pe propria răspundere că:
    - animalul care înlocuieşte animalul cu CN îndeplineşte condiţiile de acordare la data prezentei notificări;
    – cele înscrise corespund realităţii.


┌──────────┬───────────────────────────┐
│Data: │Semnătură/Beneficiar: │
│…………………. │………………………… │
└──────────┴───────────────────────────┘


┌─────────────┬────┬─────────┬─────────┐
│Se │ │ │ │
│completează │ │Numele şi│ │
│de │Data│prenumele│Semnătura│
│funcţionarul │ │ │ │
│APIA. │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│[ ] Controlul│ │ │ │
│vizual al │ │ │ │
│formularului │ │ │ │
│Înştiinţare a│ │ │ │
│fost efectuat│ │ │ │
│şi datele au │ │ │ │
│fost │ │ │ │
│introduse în │ │ │ │
│baza de date │ │ │ │
│APIA. │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────────┴─────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016