Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 125 din 1 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 125 din 1 septembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 125 din 1 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 octombrie 2015

    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 4 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Aparatul propriu al direcţiei generale are în compunere următoarele structuri:
    a) Conducerea;
    b) Serviciul cabinet;
    c) Serviciul special;
    d) Serviciul control;
    e) Serviciul resurse umane;
    f) Financiar;
    g) Structura de protecţie a datelor cu caracter personal (la nivel de compartiment);
    h) Direcţia investigaţii, formată din:
    1. Serviciul investigaţii;
    2. Serviciul analiza informaţiilor;
    3. Serviciul tehnic;
    i) Direcţia anchete, formată din:
    1. Serviciul anchete;
    2. Serviciul operaţii, în componenţa căruia se află Biroul flagrant;
    3. Biroul 1;
    4. Biroul 2;
    5. Biroul 3;
    6. Biroul transcrieri operative;
    j) Structura de securitate (la nivel de birou);
    k) Direcţia prevenire, formată din:
    1. Serviciul prevenire;
    2. Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie;
    3. Serviciul relaţii cu publicul, în componenţa căruia se află Biroul informare şi relaţii publice;
    l) Direcţia suport, formată din:
    1. Serviciul comunicaţii şi informatică;
    2. Serviciul logistic;
    3. Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în componenţa căruia se află Unitatea de implementare a proiectelor (la nivel de birou)."

    2. La articolul 41 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1) cu următorul cuprins:
    "h^1) efectuează operaţiuni financiare în sistemele informatice specifice raportării şi gestionării bugetului, creditelor de angajament bugetare şi legale, recepţie şi plăţi."

    3. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 43. - (1) Direcţia investigaţii este condusă de un director ajutat de un director adjunct, se subordonează nemijlocit unui director general adjunct anume desemnat de directorul general şi are în compunere: Serviciul investigaţii, Serviciul analiza informaţiilor şi Serviciul tehnic."

    4. La articolul 45, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - Serviciul analiza informaţiilor este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit conducerii Direcţiei investigaţii şi are următoarele atribuţii principale:".

    5. La articolul 45, literele f) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f)analizează datele şi informaţiile gestionate pentru a asigura sprijinul tactic şi operaţional în investigaţii, prin identificarea metodelor infracţionale, a relaţiilor, anomaliilor, fluxurilor, secvenţelor şi viitoarelor cerinţe de colectare a informaţiilor prelucrate;
    ...................................................................
    j) întocmeşte analize tactice destinate utilizării în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurată de direcţia generală."

    6. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Direcţia anchete este condusă de un director ajutat de un director adjunct, se subordonează nemijlocit unui director general adjunct anume desemnat de directorul general şi are în compunere Serviciul anchete, Serviciul operaţii, Biroul 1, Biroul 2, Biroul 3 şi Biroul transcrieri operative.

    7. La articolul 48 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) sesizează, de îndată, structurile de parchet competente despre săvârşirea unor fapte de natură penală şi sprijină procurorii desemnaţi în cercetarea faptelor sesizate;".

    8. La articolul 48, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Serviciul îşi exercită atribuţiile prin structurile specializate din componenţă: Compartimentul anchete pentru infracţiuni de corupţie şi Compartimentul anchete pentru infracţiuni conexe sau asimilate.
    (4) Compartimentul anchete pentru infracţiuni de corupţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la infracţiunile de corupţie săvârşite de personalul MAI."

    9. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Serviciul operaţii îşi îndeplineşte atribuţiile funcţionale prin Compartimentul teste de integritate şi Biroul flagrant."

    10. La articolul 51, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 51. - Biroul flagrant se subordonează nemijlocit şefului Serviciului operaţii şi are următoarele atribuţii principale:"

    11. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 52. - Birourile 1, 2 şi 3 sunt conduse de şefii de birou, se subordonează nemijlocit conducerii Direcţiei anchete, îşi desfăşoară activitatea în sprijinul structurilor subordonate, pe liniile de muncă: teste de integritate, flagrant şi tehnic, şi au următoarele atribuţii principale:
    a) organizează şi efectuează testarea integrităţii profesionale a personalului MAI în judeţele din competenţa structurilor subordonate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu procedura aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne;
    b) efectuează activităţi de documentare specifice operative, independent sau în cooperare cu structurile subordonate, pentru efectuarea testelor de integritate profesională a personalului MAI;
    c) pune în aplicare autorizaţiile emise de procuror, potrivit art. 148 şi 150 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele de corupţie din competenţa legală a direcţiei generale;
    d) participă la constatarea în flagrant a infracţiunilor de corupţie din competenţa direcţiei generale, în cauzele în care sunt solicitaţi, în zona structurilor subordonate;
    e) efectuează activităţi de supraveghere operativă, de regulă pe momente operative, la solicitarea structurilor subordonate sau a procurorului;
    f) efectuează, în baza ordonanţei de delegare, activităţile de supraveghere video, audio sau prin fotografiere, precum şi urmărirea prin mijloace tehnice, dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică;
    g) pune în aplicare mandatele de aducere şi conduce persoanele reţinute cu ocazia activităţilor de prindere în flagrant, conform dispoziţiilor procurorului care efectuează urmărirea penală;
    h) asigură suportul tehnic pe parcursul efectuării actelor de cercetare penală, în cauze de competenţa structurilor subordonate, conform dispoziţiei procurorului;
    i) acordă sprijin de specialitate pe linia utilizării tehnicii speciale de către structurile subordonate."

    12. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 53^1. - Biroul transcrieri operative este condus de şeful de birou, se subordonează nemijlocit conducerii Direcţiei anchete şi desfăşoară, în baza ordonanţei de delegare a procurorului care efectuează urmărirea penală, activităţi de redare a convorbirilor sau comunicărilor interceptate şi înregistrate, conform legii."

    13. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Direcţia prevenire este condusă de un director, se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de către directorul general şi are în compunere: Serviciul prevenire, Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie şi Serviciul relaţii cu publicul, în structura căruia se află Biroul informare şi relaţii publice."

    14. La articolul 56, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) întocmeşte, trimestrial, sinteza cu principalele activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurate de direcţia generală şi asigură diseminarea acesteia structurilor MAI şi publicarea pe site-ul de internet."

    15. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) organizează şi asigură primirea, înregistrarea, soluţionarea şi evidenţa petiţiilor la nivelul direcţiei generale, coordonează activitatea de soluţionare a petiţiilor la nivelul celorlalte structuri ale direcţiei generale şi gestionează aplicaţiile de evidenţă electronică a petiţiilor şi apelurilor telefonice primite în sistemul call-center."

    16. La articolul 64 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură şi coordonează managementul proiectelor (programare, identificare, formulare, finanţare, implementare, monitorizare, raportare şi evaluare) cu finanţare nerambursabilă europeană şi/sau internaţională de la nivelul structurilor direcţiei generale, precum şi ale instituţiilor cobeneficiare din România şi din străinătate faţă de care prin acordurile de finanţare are calitatea de coordonator;
    b) cooperează cu structuri din cadrul MAI, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu alte instituţii cu competenţe în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare nerambursabilă europeană şi/sau internaţională;"

    17. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La nivelul serviciilor judeţene şi cel al Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov se realizează activităţi specifice, pe linie de planificare, analiză şi evaluare, realizare a indicatorilor statistici, întocmirea altor raportări periodice, respectiv pentru protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal."

    18. Anexa nr. 1(a) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 30 septembrie 2015.
    Nr. 125.

    ANEXĂ
    [Anexa nr. 1(a) la regulament]

                  ORGANIGRAMA DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE


    I. Aparat propriu
                                             ┌────────────────────┐
                                             │ DIRECTOR GENERAL │
                                             └──────────┬─────────┘
                     ┌──────────────────────────────────┼─────────────────┬───────────────────────┐
         ┌───────────┴────────────┐ ┌─────────────┴──────────┐ │ ┌─────────────┴──────────┐
         │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│ │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│ │ │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│
         └────────┬───────────────┘ └───────────┬────────────┘ │ └───────────┬────────────┘
                  │ │ │ │
                  ├───────────────┐ │ │ ┌─────────┴────────┐
        ┌─────────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐ │ ┌───────┴───────┐ ┌──────┴──────┐
        │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA ANCHETE│ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │
        │ INVESTIGAŢII │ │ │ │ │ │ PREVENIRE │ │ SUPORT │
        └─────────┬─────────┘ │ └────────┬───────┘ │ ├───────────────┘ ├─────────────┘
                  │ │ │ │ │ │
┌────────────────┐│┌─────────────┐│ ┌────────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ │ ┌────────────┐ │ ┌─────────────┐
│ Serviciul ├┼┤ Serviciul ││ │ Serviciul ├─┼─┤ Serviciul │ │ ├─┤ Serviciul │ ├─┤ Serviciul │
│ investigaţii │││ analiza ││ │ anchete │ │ │ operaţii │ │ │ │ prevenire │ │ │ comunicaţii │
├────────────────┘││informaţiilor││ ├────────────────┘ │ ├─────────────┘ │ │ └────────────┘ │ │ şi │
│┌─────────────┐ │└─────────────┘│ │ ┌──────────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │ ┌────────────┐ │ │ informatică │
││Investigaţii │ │ │ │ │Anchete pentru│ │ │ │ Teste de │ │ │ │ Serviciul │ │ └─────────────┘
├┤ pentru │ │┌─────────────┐│ ├─┤infracţiuni de│ │ ├─┤integritate│ │ │ │ studii şi │ │ ┌─────────────┐
││infracţiuni │ ││ Serviciul ││ │ │ corupţie*) │ │ │ │ *) │ │ │ │ proiecţii │ ├─┤ Serviciul │
││de corupţie*)│ └┤ tehnic ││ │ └──────────────┘ │ │ └───────────┘ │ │ │anticorupţie│ │ │ logistic │
│└─────────────┘ └─────────────┘│ │ ┌──────────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ │ └────────────┘ │ ├─────────────┘
│┌────────────┐ │ │ │Anchete pentru│ │ └─┤ Biroul │ │ │ ┌────────────┐ │ │ ┌───────────┐
││Investigaţii│ │ │ │ infracţiuni │ │ │ Flagrant │ │ │ │ Serviciul │ │ │ │ Achiziţii │
└┤ pentru │ │ └─┤ conexe sau │ │ └───────────┘ │ └─┤ relaţii cu │ │ ├─┤ publice*) │
 │infracţiuni │ │ │ asimilate │ │ ┌───────────┐ │ │ publicul │ │ │ └───────────┘
 │ conexe sau │ │ └──────────────┘ ├─┤ Biroul 1 │ │ ├────────────┘ │ │ ┌───────────┐
 │ asimilate*)│ │ ┌───────────┐ │ └───────────┘ │ │ │ │ │ Protecţia │
 └────────────┘ │ │ Biroul ├──────┤ ┌───────────┐ │ │┌─────────────┐ │ └─┤mediului şi│
                                  │ │transcrieri│ ├─┤ Biroul 2 │ │ ├┤Call-center*)│ │ │cazarmare*)│
                                  │ │ operative │ │ └───────────┘ │ │└─────────────┘ │ └───────────┘
                                  │ └───────────┘ │ ┌───────────┐ │ │┌───────────┐ │ ┌──────────────┐
                                  │ └─┤ Biroul 3 │ │ ││ Biroul │ │ │ Serviciul │
                       ┌───────-──┴────────────┐ └───────────┘ │ ││ informare │ │ │ afaceri │
                       │Structura de securitate│ │ └┤şi relaţii │ │ │ europene şi │
                       │ (la nivel birou) │ │ │ publice │ └─┤ relaţii │
                       └───────-───────────────┘ │ └───────────┘ │internaţionale│
                                                                          │ ├──────────────┘
                                                                          │ │ ┌──────────────┐
                                                                          │ │ │ Unitatea de │
                                                                          │ │ │implementare a│
                                                                          │ └─┤ proiectelor │
                                                                          │ │ (la nivel │
                                                                          │ │ birou) │
                                                                          │ └──────────────┘
                  ┌─────────────────────────┬──────────────────┬──────────┴────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
        ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴───────────┐
        │Serviciul cabinet│ │Serviciul special│ │Serviciul control│ │Serviciul resurse│ │ Financiar │ │Structura de protecţie│
        │ │ │ │ │ │ │ umane │ │ **) │ │a datelor cu caracter │
        └───────┬─────────┘ └─┬───────────────┘ └─────────────────┘ └────────┬────────┘ ├───────────┘ │ personal*) │
                │ │ ┌──────────┐ ┌───────┐│┌─────────────┐ │ └──────────────────────┘
┌────────────┐ │ ┌───────────┐ ├────┤Operativ*)│ │Resurse├┼┤ Asistenţă │ │┌─────────┐
│ Analiză- ├──┼──┤ Juridic*) │ │ └──────────┘ │umane*)│││psihologică*)│ ││Drepturi │
│ sinteză*) │ │ │ │ │ ┌──────────┐ └───────┘│└─────────────┘ └┤salariale│
└────────────┘ │ └───────────┘ └────┤Sprijin*) │ │ │ interne │
┌────────────┐ │ ┌───────────┐ └──────────┘ ┌────────┴─────────────┐ │ şi │
│Dispecerat*)├──┴──┤Secretariat│ │Sănătate şi securitate│ │pensii*) │
└────────────┘ │şi arhivă*)│ │ în muncă*) │ └─────────┘
                   └───────────┘ └──────────────────────┘


──────────
    *) la nivel de compartiment
    **) similar serviciu
──────────

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016