Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 124 din 30 septembrie 2015 privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 124 din 30 septembrie 2015  privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 124 din 30 septembrie 2015 privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 octombrie 2015

    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 148/2014 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele:
    a) procedurile de selecţie a personalului care urmează să fie trimis în misiune la Comandamentul permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, denumit în continuare Comandamentul permanent al FJE;
    b) procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE;
    c) modalitatea de asigurare logistică şi financiară pentru personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE;
    d) modalitatea de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE;
    e) alte aspecte organizatorice.
    ART. 2
    Prezentul ordin utilizează termeni şi expresii având semnificaţiile prevăzute în cuprinsul Tratatului dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007, denumit în continuare Tratat, la care România a aderat prin Legea nr. 148/2014.
    ART. 3
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) poziţii-cheie - reprezintă următoarele poziţii din cadrul Comandamentului permanent al FJE, conform deciziilor CIMIN: comandantul FJE, adjunctul comandantului FJE, şeful Statului Major al FJE, locţiitorii şefului Statului Major al FJE;
    b) poziţii-noncheie - reprezintă toate celelalte poziţii din cadrul Comandamentului permanent al FJE atribuite României, cu excepţia poziţiilor-cheie;
    c) reprezentantul naţional - ofiţerul autorizat să reprezinte cadrele militare din Jandarmeria Română care fac parte din Comandamentul permanent al FJE, în aspecte de interes naţional;
    d) tur de serviciu - perioada de ocupare a poziţiei-cheie sau noncheie în cadrul Comandamentului permanent al FJE de către cadrul militar al Jandarmeriei Române, potrivit cerinţelor FJE.

    CAP. II
    Procedurile de selecţie a cadrelor militare care urmează să fie trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE

    ART. 4
    Procesul de selecţie a cadrelor militare din Jandarmeria Română care urmează să fie trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE se organizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, şi se realizează prin parcurgerea următoarelor proceduri distincte:
    a) preselecţia candidaţilor;
    b) concurs.
    ART. 5
    (1) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, denumită în continuare comisie de concurs, precum şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt numite prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, la propunerea Direcţiei resurse umane din IGJR, denumită în continuare DRU, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.
    (2) Comisia de concurs se compune din:
    a) preşedinte: un ofiţer din cadrul IGJR;
    b) membri: cel puţin 2 ofiţeri din cadrul IGJR şi, dacă este cazul, specialişti din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, nominalizaţi la solicitarea IGJR în funcţie de specificul poziţiilor pentru care se organizează concursul.
    (3) Desemnarea persoanelor care fac parte din comisia de concurs se va realiza astfel încât să se asigure un număr impar de persoane.
    (4) Secretarul comisiei de concurs este un ofiţer din cadrul DRU al IGJR.
    (5) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se compune dintr-un număr impar de persoane, dintre care un preşedinte şi cel puţin 2 membri, ofiţeri din cadrul IGJR.
    (6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (7) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 6
    Tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc de către comisia de concurs şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.
    ART. 7
    (1) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează de către DRU, la solicitarea Serviciului afaceri europene, relaţii şi misiuni internaţionale din IGJR, denumit în continuare SAERMI, cu minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
    (2) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) anunţul se publică pe portalul de intranet al Jandarmeriei Române şi se transmite prin adresă de informare către toate unităţile din componenţa acesteia;
    b) anunţul conţine termenul-limită de înscriere şi de depunere a dosarului de candidat, durata turului de serviciu stabilită în funcţie de cerinţele FJE, condiţiile generale şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat, data de desfăşurare a concursului, precum şi tematica şi bibliografia de concurs.
    ART. 8
    Preselecţia candidaţilor se realizează de către DRU, la solicitarea SAERMI.
    ART. 9
    La preselecţie pot participa cadrele militare din Jandarmeria Română care, pe lângă cerinţele obligatorii prevăzute în fişa postului care urmează a fi ocupat, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) posedă experienţă profesională, astfel: pentru poziţiile-cheie, minimum 15 ani în MAI, din care minimum 10 ani în Jandarmeria Română, iar pentru poziţiile-noncheie, minimum 5 ani în MAI, din care minimum 3 ani în Jandarmeria Română şi minimum 3 ani în specialitatea funcţiei ce urmează a fi ocupată;
    b) au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul cel puţin "Foarte bun" la aprecierea de serviciu anuală;
    c) nu sunt puse la dispoziţie în temeiul art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    e) posedă permis de conducere categoria B.
    ART. 10
    Preselecţia candidaţilor constă în următoarele etape:
    a) centralizarea rapoartelor de participare la selecţie ale cadrelor militare;
    b) centralizarea şi verificarea dosarelor de candidat;
    c) testarea eliminatorie la limba străină conform nivelului prevăzut în fişa postului;
    d) evaluarea psihologică şi medicală de către structurile specializate ale MAI şi introducerea rezultatelor acestora în dosarele de candidat.
    ART. 11
    (1) În vederea participării la selecţia pentru ocuparea poziţiilor din cadrul Comandamentului permanent al FJE, cadrele militare înaintează către comandanţii/inspectorii- şefi ai unităţilor din care fac parte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, rapoartele personale prin care solicită înscrierea la selecţie, menţionează expres caracterul voluntar al opţiunii şi poziţia pentru care candidează, declară explicit că acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile stabilite în legătură cu participarea la misiune, precum şi, în mod concret, faptul că îndeplinesc fiecare condiţie generală prevăzută la art. 9.
    (2) După avizarea rapoartelor personale de către comandanţii/inspectorii-şefi ai unităţilor din care fac parte candidaţii, acestea, însoţite de dosarele de candidat, se înaintează, prin structura de resurse umane a unităţii, la DRU, cu minimum 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului.
    (3) Dosarul de candidat conţine următoarele documente:
    a) raportul personal prin care solicită înscrierea la selecţie;
    b) curriculum vitae;
    c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen de bilanţ, eliberată de medicul de unitate;
    d) înscris din care să rezulte nivelul de acces la informaţii clasificate naţionale;
    e) 2 fotografii tip paşaport;
    f) declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte de natură penală şi că nu este cercetat într-un dosar penal;
    g) copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea;
    h) copii ale cărţii de identitate şi permisului de conducere.
    ART. 12
    (1) În termen de două zile lucrătoare de la împlinirea termenului în care se depun dosarele de candidat, DRU verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor generale, precum şi a cerinţelor obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat.
    (2) Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat se întocmeşte de către DRU şi se înaintează spre avizare inspectorului general al Jandarmeriei Române.
    ART. 13
    DRU solicită avizul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare DIPI, pentru candidaţii care sunt pe lista prevăzută la art. 12 alin. (2), cu minimum 15 zile înaintea datei de susţinere a concursului.
    ART. 14
    (1) Testarea eliminatorie la limba străină a candidaţilor se realizează, la solicitarea DRU, de către Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române.
    (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data testării prevăzute la alin. (1), Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române comunică DRU o listă care cuprinde rezultatele evaluărilor candidaţilor, prin înscrierea menţiunii "admis" sau "respins" în dreptul fiecărui candidat.
    ART. 15
    (1) Candidaţii declaraţi admişi la testarea la limba străină sunt supuşi evaluării psihologice şi medicale care se realizează, la solicitarea DRU, de către structurile specializate din cadrul MAI, potrivit reglementărilor legale în vigoare la nivelul MAI.
    (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), structurile specializate ale MAI comunică DRU lista cu rezultatele evaluărilor, prin înscrierea menţiunii "apt" sau "inapt" în dreptul fiecărui candidat.
    ART. 16
    (1) După comunicarea rezultatelor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) către DRU, preselecţia candidaţilor se consideră încheiată.
    (2) La următoarea etapă a selecţiei, respectiv la concurs, pot participa numai candidaţii care au promovat preselecţia.
    ART. 17
    Concursul se desfăşoară cu minimum 60 de zile înainte de data trimiterii în misiune la Comandamentul permanent al FJE a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.
    ART. 18
    (1) Concursul constă în susţinerea, în ordine, a următoarelor probe:
    a) proba scrisă la pregătirea de specialitate;
    b) interviul structurat pe subiecte profesionale.
    (2) Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se stabilesc pe baza tematicii şi bibliografiei de concurs aprobate în conformitate cu art. 6.
    (3) Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se elaborează cu cel mult 24 de ore înainte de desfăşurarea fiecărei probe de către membrii comisiei de concurs şi se aprobă de către preşedintele acesteia.
    (4) Durata fiecărei probe se stabileşte de către comisia de concurs în funcţie de numărul de candidaţi şi gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
    (5) Probele prevăzute la alin. (1) se notează de către fiecare membru al comisiei, individual, cu note de la 1 la 10, iar notele acordate sunt înscrise în borderoul întocmit pentru fiecare dintre probele de concurs.
    (6) Nota finală pentru fiecare dintre probele prevăzute la alin. (1) se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.
    ART. 19
    (1) Înainte de desfăşurarea probei scrise, lucrările sunt sigilate şi numerotate de către secretarul comisiei de concurs.
    (2) Dacă diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei de concurs la proba scrisă este mai mare de 1 punct, lucrarea se recorectează de către preşedintele comisiei de concurs, care stabileşte nota finală.
    (3) Lucrările scrise se corectează sigilate şi se desigilează numai după încheierea corectării acestora.
    (4) Notele finale acordate la proba scrisă la pregătirea de specialitate se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei, care va fi afişat până la sfârşitul programului de lucru din ziua de examinare, la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.
    ART. 20
    (1) Rezultatele obţinute la proba scrisă se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afişarea notelor.
    (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
    (3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.
    ART. 21
    (1) Interviul structurat pe subiecte profesionale se desfăşoară după expirarea termenului de depunere şi soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la pregătirea de specialitate. Proba interviului poate fi susţinută doar de către candidaţii care au obţinut nota minimă 5 la proba scrisă.
    (2) În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată.
    (3) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare care va fi afişată, la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs, la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.
    (4) Notele finale acordate la interviul structurat pe subiecte profesionale se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei de concurs, care va fi afişat la sfârşitul zilei de examinare la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.
    (5) Rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale nu se pot contesta.
    ART. 22
    Mediile obţinute la concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, făcându-se media aritmetică a notelor acordate la cele două probe.
    ART. 23
    (1) La finalizarea probelor de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează modul de desfăşurare a concursului şi tabelul cu notele finale obţinute de candidaţi. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de către preşedintele acesteia.
    (2) În tabelul prevăzut la alin. (1), în dreptul fiecărui candidat se înscrie una dintre menţiunile "admis" sau "respins", după caz.
    ART. 24
    (1) Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute.
    (2) Candidaţii care obţin aceeaşi medie vor fi departajaţi prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:
    a) numărul de participări la misiuni internaţionale (primează candidatul cu număr mai mare de participări);
    b) vechimea în structuri cu atribuţii în domeniul ordine şi siguranţă publică;
    c) absolvirea unei instituţii de formare iniţială a MAI ori a altor instituţii de învăţământ care realizează pregătirea personalului pentru nevoile MAI;
    d) media obţinută la examenul de licenţă;
    e) media obţinută la examenul de bacalaureat.
    (3) Rezultatele finale se comunică şi se afişează la sediul unităţii unde s-a organizat concursul, de către secretarul comisiei de concurs, în cel mult 24 de ore de la finalizarea acestuia.
    (4) Media minimă cu care candidaţii pot fi declaraţi admişi este 7,00, iar nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 5,00.
    (5) Secretarul comisiei de concurs comunică DRU procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a concursului şi tabelul cu mediile candidaţilor.
    (6) DRU întocmeşte lista cu candidaţii declaraţi admişi şi o înaintează spre aprobare inspectorului general al Jandarmeriei Române. După aprobarea listei cu candidaţii declaraţi admişi, DRU o comunică SAERMI şi unităţilor din care provin candidaţii.
    ART. 25
    (1) Cu minimum 30 de zile înainte de începerea misiunii la Comandamentul permanent al FJE a candidaţilor declaraţi admişi, SAERMI întocmeşte raportul privind aprobarea trimiterii acestora în misiune.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul afacerilor interne, după ce a fost avizat de către secretarul de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi de către secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, precum şi de către următoarele structuri:
    a) DIPI;
    b) Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DAERI;
    c) Direcţia generală management resurse umane;
    d) structura de specialitate din Aparatul Central al MAI, potrivit specificului poziţiilor-noncheie.
    (3) La raport se anexează fişa postului, întocmită la nivelul Comandamentului permanent al FJE şi traducerea acesteia în limba română, realizată de către SAERMI.
    ART. 26
    (1) În intervalul cuprins între data aprobării raportului privind trimiterea în misiune şi data începerii misiunii, personalul selecţionat parcurge un instructaj specific poziţiei pentru care a fost declarat admis, care se desfăşoară pe o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare.
    (2) Instructajul se realizează sub coordonarea SAERMI, în cooperare cu alte structuri specializate ale IGJR şi MAI, după caz, şi presupune organizarea de şedinţe de pregătire teoretică şi practică cu următoarele obiective:
    a) pregătire generală în următoarele domenii: afaceri europene şi relaţii internaţionale, cunoaşterea organizaţiilor internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE), protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal, principii de anticorupţie, relaţii publice şi informare, protocol;
    b) pregătire specifică în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea FJE, rolul Comandamentului permanent al FJE, specificul activităţii care urmează să se desfăşoare la Comandamentul permanent al FJE, în funcţie de profilul şi specializarea poziţiei care urmează a fi ocupate.

    CAP. III
    Procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE

    ART. 27
    (1) Personalul Jandarmeriei Române trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE se mută în interesul serviciului la IGJR şi se încadrează în Statul de organizare cu posturile pentru încadrarea personalului din unităţile Jandarmeriei Române care desfăşoară misiuni în străinătate, denumit în continuare Statul S al Jandarmeriei Române.
    (2) Personalul selecţionat şi încadrat pe Statul S se trimite în misiune la Comandamentul permanent al FJE prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (3) La încheierea misiunii, personalul Jandarmeriei Române este mutat în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la alin. (1) în unitatea de la care a fost trimis în misiune, pentru a fi încadrat în funcţia pe care a ocupat-o anterior trimiterii în misiune, dacă aceasta este vacantă sau, cu acordul său, în funcţie echivalentă celei ocupate anterior.
    (4) În situaţia în care, ulterior aplicării prevederilor alin. (3), nu s-a realizat numirea în funcţie, personalul Jandarmeriei Române se pune la dispoziţia unităţii de la care a fost trimis în misiune, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:
    a) în altă unitate a Jandarmeriei Române, pentru a fi încadrat într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior, cu acordul acestuia;
    b) în unitatea de la care a fost trimis în misiune sau în altă unitate a Jandarmeriei Române, pe funcţie corespunzătoare gradului militar deţinut, cu acordul acestuia.
    ART. 28
    (1) Reprezentantul naţional, denumit în continuare RN, este cadrul militar care ocupă poziţia-cheie, cu excepţia poziţiei-cheie de comandant al FJE.
    (2) Atunci când poziţia-cheie de comandant al FJE este ocupată de un ofiţer din Jandarmeria Română, RN este ofiţerul român cu gradul cel mai mare care ocupă o poziţie-noncheie în cadrul Comandamentului permanent al FJE.
    (3) RN are următoarele responsabilităţi:
    a) reprezintă Jandarmeria Română la Comandamentul permanent al FJE;
    b) este responsabil de disciplina în rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Comandamentul permanent al FJE, conform reglementărilor naţionale în materie;
    c) avizează toate deplasările efectuate în interes naţional ale cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, în timpul programului de lucru al Comandamentului permanent al FJE;
    d) avizează toate comunicările trimise în ţară de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Comandamentul permanent al FJE;
    e) avizează evaluările profesionale anuale ale personalului Jandarmeriei Române aflat în misiune la Comandamentul permanent al FJE.

    CAP. IV
    Încheierea misiunii în străinătate înainte de termen

    ART. 29
    Încheierea misiunii şi chemarea în ţară, cu sau fără înlocuire, a reprezentanţilor Jandarmeriei Române se pot efectua, înainte de termen, în următoarele cazuri:
    a) la adresa vieţii şi integrităţii reprezentantului Jandarmeriei Române şi/sau a membrilor familiei acestuia se manifestă o stare de pericol, cauzată de catastrofe naturale şi dezastre, stări de conflict armat, ameninţări teroriste, epidemii sau alte situaţii asemănătoare;
    b) reprezentantul Jandarmeriei Române săvârşeşte abateri disciplinare sau infracţiuni, în ţară sau în străinătate, în conformitate cu cap. VIII art. 25 din Tratat;
    c) reprezentantul Jandarmeriei Române solicită retragerea de la post, din motive personale;
    d) obţinerea calificativului "Mediocru" la evaluarea profesională anuală.
    ART. 30
    (1) Încheierea misiunii înainte de termen se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu avizul secretarului de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi a secretarului de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, prin grija SAERMI.
    (2) În situaţia înlocuirii personalului aflat în misiune, iniţierea demersurilor legale se face în sensul asigurării, pe cât posibil, pe teritoriul statului în care se află Comandamentul permanent al FJE, a procedurilor de predare-primire a atribuţiilor de serviciu şi a mijloacelor tehnico-logistice din dotare, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 31
    Dacă perioada de timp rămasă până la încheierea la termen a misiunii este mai mică de un an, cadrul militar care va fi selecţionat, conform prezentului ordin, pentru a-l înlocui pe cel a cărui misiune a încetat înainte de termen va încadra funcţia respectivă şi pentru următorul tur de serviciu.
    ART. 32
    După încheierea misiunii la termen, precum şi înainte de termen, cadrele militare pot participa la o nouă selecţie pentru ocuparea unei poziţii-cheie sau noncheie după îndeplinirea serviciului în ţară pe o perioadă minimă de 2 ani.

    CAP. V
    Asigurarea logistică şi financiară pentru cadrele militare trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE

    ART. 33
    Prin grija structurilor de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române, personalul din Jandarmeria Română aflat în misiune la Comandamentul permanent al FJE poate fi dotat cu armament, muniţie şi mijloace tehnice conform specificului misiunilor desfăşurate, precum şi cerinţelor postului.
    ART. 34
    Echiparea cu uniformă şi echipament a personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE se realizează conform actelor normative în vigoare aplicabile Jandarmeriei Române.
    ART. 35
    Asigurarea spaţiilor de locuit, precum şi reîntregirea familiei personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE se fac în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 36
    Fondurile necesare finanţării activităţii personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al Jandarmeriei Române, iar cheltuielile se planifică, se efectuează şi se urmăresc prin grija structurilor competente.
    ART. 37
    Sumele necesare, alocate prin bugetul aprobat, se virează în tranşe lunare în contul deschis pe numele personalului aflat în misiune la Comandamentul permanent al FJE.
    ART. 38
    Deschiderea de conturi bancare, respectiv încheierea de contracte de folosire a serviciilor şi utilităţilor de către personalul aflat în misiune la Comandamentul permanent al FJE se fac pe numele acestuia, figurând ca mandatat de către Jandarmeria Română, cu excepţia situaţiilor în care legislaţia specifică a statului gazdă conţine prevederi contrare sau limitative.
    ART. 39
    Documentele justificative privind plăţile efectuate de personalul aflat în misiune la Comandamentul permanent al FJE vor fi transmise către Direcţia financiară din IGJR, denumită în continuare DF, pentru decontarea cheltuielilor.

    CAP. VI
    Echivalarea evaluărilor profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE

    ART. 40
    Echivalarea evaluărilor profesionale anuale întocmite de şeful nemijlocit din cadrul Comandamentului permanent al FJE la finalul fiecărui an calendaristic se efectuează printr-o notă-raport elaborată de către SAERMI, avizată de DRU şi aprobată de inspectorul general al Jandarmeriei Române.
    ART. 41
    Echivalarea evaluărilor profesionale anuale se efectuează prin respectarea următoarelor corespondenţe:
    a) calificativul Comandamentului permanent al FJE "Outstanding" se echivalează cu calificativul "Excepţional";
    b) calificativul Comandamentului permanent al FJE "Very good" se echivalează cu calificativul "Foarte bun";
    c) calificativul Comandamentului permanent al FJE "Good" se echivalează cu calificativul "Bun";
    d) calificativul Comandamentului permanent al FJE "Satisfactory" se echivalează cu calificativul "Corespunzător";
    e) calificativul Comandamentului permanent al FJE "Weak" se echivalează cu calificativul "Mediocru".

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 42
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 30 septembrie 2015.
    Nr. 124.


    ANEXĂ

                      Reîntregirea familiei şi închirierea
                      locuinţei de serviciu în străinătate

    ART. 1
    După emiterea ordinului de numire, personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE solicită în scris, prin grija SAERMI, reîntregirea familiei sau dă o declaraţie pe propria răspundere că procedura nu se va realiza în anul calendaristic în care debutează misiunea.
    ART. 2
    (1) În situaţia în care personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE solicită reîntregirea familiei, SAERMI va întocmi o notă de fundamentare care va fi avizată de către Direcţia logistică din cadrul IGJR, denumită în continuare DL, precum şi de către DF, ulterior fiind supusă aprobării inspectorului general al Jandarmeriei Române.
    (2) Prin nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se propune aprobarea reîntregirii familiei şi/sau închirierea unui spaţiu locativ corespunzător, cu indicarea, după caz, a modalităţilor de transport, a tipului de locuinţă ce va fi închiriată şi a drepturilor financiare de care va beneficia familia personalului trimis în misiune.
    ART. 3
    Pe baza prezentării ofertei de către cadrele militare aflate în misiune la Comandamentul permanent al FJE, însoţită de modelul contractului de închiriere, tradus în limba română prin grija SAERMI, după obţinerea avizelor de specialitate ale DL şi DF, SAERMI întocmeşte Nota de fundamentare privind împuternicirea semnării contractului de închiriere. Nota de fundamentare se avizează pentru legalitate de către Serviciul juridic din IGJR şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române.
    ART. 4
    Criteriile de repartizare a numărului de camere în raport cu numărul persoanelor care vor locui împreună (respectiv personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE şi membrii familiei acestuia) sunt următoarele:
    a) o persoană: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;
    b) două persoane: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;
    c) 3 persoane: apartament cu 3 camere, compus din două dormitoare şi cameră de zi;
    d) 4 sau mai multe persoane: apartament cu 3 sau 4 camere, compus din două sau 3 dormitoare şi cameră de zi.
    ART. 5
    Locuinţa trebuie să fie amplasată într-o zonă convenabilă şi să dispună de dependinţele, dotările şi utilităţile necesare pentru a satisface cerinţele de locuit ale unei persoane/familii, prin "zonă convenabilă" înţelegându-se locaţia aflată la o distanţă rezonabilă de locul de desfăşurare a activităţilor personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE, cu acces la principalele artere de circulaţie, astfel încât să îi permită îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    ART. 6
    Cheltuielile suplimentare şi obligatorii, cum sunt comisioanele de agenţie, garanţiile contractuale, utilităţile comune, garajul sau alte cheltuieli legate de îndeplinirea contractului, se menţionează separat de chiria lunară contractuală.
    ART. 7
    Personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE informează SAERMI cu privire la orice diminuare a numărului membrilor de familie pentru care s-a primit aprobarea de însoţire în misiune, cauzele producerii şi durata estimată a acesteia, în termen de 5 zile de la momentul producerii evenimentului.
    ART. 8
    Amânarea reîntregirii familiei sau diminuarea ulterioară a numărului membrilor de familie aflaţi în întreţinerea permanentă în străinătate a personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE, pentru o perioadă neîntreruptă cu durata mai mare de 90 de zile calendaristice sau cu caracter definitiv din motive personale, medicale ori din alte motive, cum ar fi părăsirea statului de reşedinţă sau revenirea familiei în ţară, divorţul acestuia urmat de separarea în fapt ori decesul unuia din membrii familiei, care ar conduce la apariţia unui raport inechitabil sub aspectul folosinţei spaţiului locativ excedentar, va fi analizat de către IGJR prin structurile prevăzute la art. 10, în vederea reglării sub aspect financiar a chiriei lunare, inclusiv prin suportarea, după caz, de către personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE a diferenţelor rezultate prin aplicarea criteriilor enumerate la art. 4.
    ART. 9
    Schimbarea locuinţei închiriate cu una corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4 se va putea realiza numai în una dintre următoarele situaţii:
    a) mutarea într-un nou spaţiu locativ, care se datorează situaţiei familiale sau unor cauze independente de voinţa personalului trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE;
    b) rezilierea contractului de închiriere nu presupune penalităţi sau alte clauze care să aibă repercusiuni financiare în defavoarea IGJR ori acestea sunt suportate de personalul trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE.
    ART. 10
    Situaţiile deosebite ce necesită o analiză de specialitate se evaluează la nivelul DL, DF şi SAERMI, soluţia identificată urmând a fi supusă procedurii menţionate la art. 3, inclusiv în cazul în care locuinţele de serviciu din străinătate se predau/se preiau între cadrele militare ale Jandarmeriei Române care efectuează înlocuirea la Comandamentul permanent al FJE.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016