Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 123 din 31 august 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 123 din 31 august 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 11 februarie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) În situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, în care a intervenit limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă sau, după caz, atunci când se află într-o situaţie de familie monoparentală şi optează pentru acordarea acestei majorări."

    2. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) cererea de acordare de zile libere în baza art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, care nu a fost aprobată de conducerea unităţii (după caz)."

    3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 august 2021.
    Nr. 123.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 20/2021)
    UNITATEA ……………
    Serviciul/Compartimentul ……………
    Gradul, numele şi prenumele solicitantului ………………………….
                   APROB
    ………..............................……
          (gradul, numele şi prenumele
           conducătorului/şefului unităţii)
    RAPORT
    privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare
    Am onoarea să raportez:
    Subsemnatul/Subsemnata ………………….., domiciliat/ă în ………………., vă adresez rugămintea de a-mi aproba prezenta cerere în vederea acordării:
    [ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada ...................................................................;
    [ ] majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1^1) raportat la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada ………. (în cazul solicitanţilor aflaţi într-o situaţie de familie monoparentală).

    Menţionez că deţin calitatea de:
    [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    [ ] adoptator;
    [ ] persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică;
    [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    al/a

┌────┬─────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Unitatea │
│ │ │ │ │de │
│Nr. │Numele şi│CNP│Statutul │învăţământ│
│crt.│prenumele│ │deţinut*)│şi clasa/ │
│ │ │ │ │Serviciul │
│ │ │ │ │de zi │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴─────────┴──────────┘


    *) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
    "1" - preşcolar; „2“ - şcolar de până la 12 ani; „3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special; „4“ - copil înscris în unitatea de educaţie timpurie antepreşcolară; „5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; „6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; „7“ - copilul cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică.

    I. Declar că:
    [ ] mă aflu;
    [ ] nu mă aflu
    într-o situaţie de familie monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^1.
    ^1 Prin familie monoparentală se înţelege familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este necăsătorită;
    b) este văduvă;
    c) este divorţată;
    d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
    e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
    g) a fost numită tutore sau i s-a încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una din situaţiile prevăzute la lit. a)-c).


    Solicitanţii care nu se află într-o situaţie de familie monoparentală vor completa şi următoarele:
    1. Precizez că am solicitat acordarea de zile libere prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin Cererea nr. ……… din data de …………., care nu a fost aprobată de către conducerea unităţii.
    2. Referitor la soţul/soţia sau, după caz, celălalt părinte, precizez următoarele:
    - este încadrat/încadrată în muncă sau, după caz, realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
    – nu se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin excepţie de la cele precizate anterior, menţionez că, în perioada/perioadele ……, soţul/soţia sau, după caz, celălalt părinte s-a aflat/se află în una din situaţiile prevăzute mai sus, astfel:
    *…………………………
    *(exemplu: în perioada 2.12.-15.12.2020, celălalt părinte s-a aflat în concediu de odihnă/nu este încadrat în muncă etc; în situaţia în care nu există cazuri care impun completarea spaţiilor libere, la depunerea raportului solicitantul va menţiona că „Nu este cazul.“)

    II. Declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, datele prezentate în raport sunt reale şi mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 5 zile lucrătoare orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acestui drept salarial.
    Anexez următoarele documente:
    - actul de identitate, în copie;
    – certificatul de naştere copil, în copie;
    – certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie (după caz);
    – declaraţia pe propria răspundere;
    – declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei/celuilalt părinte;
    – cererea de acordare de zile libere în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care nu a fost aprobată de către conducerea unităţii, în copie (după caz);
    – decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie (după caz);
    – alte documente relevante privind obligaţiile de întreţinere stabilite prin hotărâri/titluri executorii definitive în sarcina întreţinătorilor legali ai copilului.


    Faţă de cele solicitate, rog dispuneţi.
          Data: Semnătura
    ……………… ………………..

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 20/2021)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., cu domiciliul în .................................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP .............................., angajat/angajată la ......................................, în funcţia de ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere:
    1. am calitatea de:
    a) [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) [ ] adoptator;
    c) [ ] persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    d) [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    e) [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    g) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu vârsta de până la 12 ani înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică;
    h) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată/suspendată prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    i) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    j) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi cu boli cronice, pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii prevăzut la art. 8^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTĂ:
    Situaţiile de la lit. a)-g) şi j) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ.

    al/a copilului/copiilor:
    a) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;
    b) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;
    c) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani.


    2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    3. mă aflu/nu mă aflu într-o situaţie de familie monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^1.
    ^1 Prin familie monoparentală se înţelege familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    - este necăsătorită;
    – este văduvă;
    – este divorţată;
    – are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
    – are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau care execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
    – nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
    – a fost numită tutore sau i s-a încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una din situaţiile prevăzute la lit. a)-c).    Totodată, mă angajez să restitui M.A.I. sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
          Data: Semnătura
    ……………… ………………..

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016