Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare  în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 121 din 28 septembrie 2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică şi ale art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de reţea privind starea de urgenţă şi restaurarea sistemului electroenergetic,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pentru perioada 1 mai 2023-1 septembrie 2023, operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea face lunar, începând cu luna mai 2023, simulări pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 2."

    2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la 1 octombrie 2023, cu excepţia art. 3 şi 4 care se aplică de la data intrării în vigoare.
    (2) La data de 1 octombrie 2023 se abrogă:
    a) articolele 1-3, 6, 9 şi 15 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 şi nr. 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) articolele 1-3 şi 8 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi nr. 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] şi operatorul de transport şi de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 2, literele k) şi y) se abrogă.
    b) La articolul 4, litera s) se abrogă.
    c) Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Imediat ce o nouă ofertă de energie de echilibrare a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă a intrat în sistemul PE."

    d) La articolul 61, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) parametrii definiţi din tabelul nr. 4:
    Tabelul nr. 4 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Pozitiv, zero sau │
│ │negativ, în lei/MWh, │
│Preţul │când se utilizează │
│ │platforma PE şi €/MWh │
│ │când se utilizează │
│ │platformele europene │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Durata maximă │15 minute pentru │
│de livrare a │activare programată │
│cantităţii ├───────────────────────┤
│maxime cerute │30 de minute pentru │
│ │activare directă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locaţie │România │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise oferte │
│ │divizibile cu o │
│ │granularitate la │
│ │activare de 1 MW. │
│Divizibilitate│Sunt permise oferte │
│ │indivizibile care să │
│ │reprezinte puterea │
│ │minimă tehnică a unei/ │
│ │unui UFR/GFR. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │FSE li se cere să │
│Legături │transmită legăturile │
│tehnice între │tehnice dintre ofertele│
│oferte │transmise în acelaşi şi│
│ │/sau în ID consecutive.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise legături │
│ │între oferte, de tip │
│Legături │multipart, şi se │
│economice │permite ofertarea unor │
│ │grupuri de oferte │
│ │exclusive. │
└──────────────┴───────────────────────┘

"

    e) Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    OTS transmite către ODDPRE în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare o notă lunară de regularizare, care cuprinde defalcat volumele de energie de echilibrare contractate cu OTS pentru echilibrarea SEN şi preţurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacţie, volumele de energie de echilibrare contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor prin selectarea unor oferte din PE în acest scop, volumele activate de energie de echilibrare pentru procesul de stabilizare a frecvenţei, volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara PE, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere; aceste date sunt folosite de ODDPRE în calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE şi ale costurilor, veniturilor şi costurilor efective cu echilibrarea, conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021."

    f) Articolul 233 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 233
    Activarea RSF se realizează în funcţie de variaţia de frecvenţă a SEN şi parametrii tehnici ai entităţilor furnizoare de RSF, racordate la SEN."

    g) Articolul 238 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 238
    Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF se ia în calcul la stabilirea poziţiei nete contractuale a PRE, din care acesta face parte."

    h) La articolul 245, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) modificarea configuraţiei platformei PE existente, conform cerinţelor din prezentul regulament, în termen de 1 an şi 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I."


    4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Clauze şi condiţii pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei - Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;"

    b) Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    Structura şi modul de transmitere a declaraţiilor de disponibilitate şi a NP fac obiectul prevederilor prezentului regulament şi ale Clauzelor şi condiţiilor pentru FSE şi furnizorilor de RSF."

    c) La articolul 115, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cel târziu cu 50 de minute înaintea ID de livrare, pentru notificările privind producţia/consumul, ţinând seama inclusiv de tranzacţiile pe PI;"
    ART. II
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2021 pentru aprobarea regulilor de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi a regulilor de decontare aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. şi se aplică de la data de 1 octombrie 2023."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    La data de 1 octombrie 2023 se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 17 mai 2016, cu modificările ulterioare."    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 septembrie 2022.
    Nr. 121.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016