Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 121 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 121 din 21 decembrie 2006  pentru aprobarea   Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare*)    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 121 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare*)

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 12 februarie 2007
În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 514/2002 , modificat şi completat prin <>Legea nr. 297/2004 ,
în şedinţa din data de 18 decembrie 2006,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotãrât emiterea urmatorului ordin:

ART. 1
Se aproba <>Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
---------
*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 2
Regulamentul menţionat la art. 1 intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreunã cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

Bucureşti, 21 decembrie 2006.
Nr. 121.

ANEXA

REGULAMENT
privind serviciile de investiţii financiare*)

TITLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificãrile ulterioare, denumita în continuare <>Legea nr. 297/2004 , cu privire la serviciile de investiţii financiare.
(2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competenta sa aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau.
ART. 2
(1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevãzutã în <>Legea nr. 297/2004 .
(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
a) administrarea portofoliilor clienţilor - administrarea portofoliilor clienţilor în conformitate cu mandatele date de aceştia în mod discretionar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare;
b) agent delegat - un agent pentru servicii de investiţii financiare care, sub responsabilitatea deplina şi necondiţionatã a unei singure societãţi de servicii de investiţii financiare în numele cãreia acţioneazã, în baza unui contract de munca, de mandat sau de agent, promoveazã clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiţii, plaseaza instrumente financiare şi/sau furnizeazã clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţa privind aceste instrumente sau servicii;
c) agent pentru servicii de investiţii financiare - persoana fizica aflatã sub responsabilitatea unui singur intermediar, care presteazã servicii de investiţii financiare exclusiv în numele intermediarului al cãrui angajat este;
d) analist financiar - persoana relevanta care furnizeazã datele şi informaţiile pentru cercetarea în domeniul investiţiilor;
e) canale de distribuţie - calea prin care informaţia este sau ar putea fi facuta publica, iar prin "informaţie care ar putea fi facuta publica" se înţelege orice informaţie la care are ori poate avea acces un numãr mare de persoane;
f) client - orice investitor persoana fizica sau juridicã pentru care o S.S.I.F. presteazã servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe;
g) client profesional - orice client care îndeplineşte criteriile prevãzute în anexa nr. 8;
h) client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional;
i) conducãtor - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societãţii de servicii de investiţii astfel cum este prevãzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 şi lit. c);
j) consultanţa pentru investiţii prestatã de o firma de investiţii - recomandarea personalã data unui client, la cererea acestuia sau la initiativa firmei de investiţii, în legatura cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare;
k) externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firma de investiţii şi un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfãşoarã un serviciu sau o activitate care, dacã n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investiţii;
l) grup în legatura cu o firma de investiţii - grupul din care face parte o firma de investiţii format dintr-o societate mama, filialele sale şi entitatile în care societatea mama sau filialele sale deţin o participare, precum şi entitatile legate una de alta printr-o relatie având urmãtorul înţeles:
(i) o entitate împreunã cu una sau cu mai multe entitãţi sunt conduse pe o baza unica, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entitãţi; sau
(ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entitãţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleaşi persoane pe perioada anului financiar şi pana la efectuarea situaţiilor consolidate;
m) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetãţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele strãine, seria şi numãrul actului de identitate sau, pentru cetãţenii strãini, ale pasaportului, domiciliul şi, dupã caz, resedinta (adresa completa - strada, numãr, bloc, scara, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupã caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris şi vãrsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele strãine, banca şi codul IBAN;
n) executarea ordinelor în numele clienţilor - efectuarea operaţiunilor necesare pentru încheierea contractelor de cumpãrare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienţilor;
o) finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare - are înţelesul prevãzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006;
p) firma de investiţii - are înţelesul prevãzut la <>art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, respectiv orice persoana juridicã a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii financiare cãtre terţi şi/sau desfãşurarea uneia sau mai multor activitãţi de investiţii pe baze profesionale;
q) formator de piata ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu pe piata pentru a tranzactiona pe cont propriu şi care se comporta ca un vânzãtor sau cumpãrãtor de instrumente financiare, angajand propriul capital, la preţurile afişate de aceasta;
r) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afarã pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare;
s) ordin - instrucţiunea de a cumpara sau de a vinde un anumit instrument financiar;
t) ordin limita - ordinul de a cumpara sau de a vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificatã;
u) persoana care efectueazã operaţiuni cu titlu profesional - înseamnã cel puţin urmãtoarele: o firma de investiţii, inclusiv societãţile de servicii de investiţii financiare, sau o instituţie de credit;
v) persoana cu care o persoana relevanta are relaţii de familie - înseamnã oricare din urmãtoarele:
(i) soţul (sotia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislaţia nationala echivalent al soţului (sotiei);
(ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevanta;
(iii) orice alta ruda a persoanei relevante care, la data tranzacţiei personale, locuia cu acea persoana în aceeaşi locuinta de cel puţin un an;
w) persoana relevanta (în cauza) - în raport cu firma de investiţii înseamnã oricare din urmãtoarele:
(i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiţii;
(ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricãrui agent delegat al firmei de investiţii;
(iii) un angajat (salariat) al firmei de investiţii sau al unui agent delegat al firmei de investiţii, precum şi orice alta persoana fizica care isi oferã serviciile la dispoziţia şi sub controlul firmei de investiţii sau a agentului delegat al firmei de investiţii şi care este implicat în desfãşurarea de cãtre firma de investiţii a serviciilor şi activitãţilor de investiţii;
(iv) persoana fizica care este direct implicata în furnizarea serviciilor cãtre firma de investiţii sau cãtre agenţii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfãşurãrii de cãtre firma de investiţii a serviciilor şi activitãţilor de investiţii;
x) societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) - firma de investiţii, persoana juridicã romana;
y) stat membru gazda:
(i) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de servicii de investiţii financiare are o sucursala sau furnizeazã servicii şi/sau activitãţi;
(ii) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care piata reglementatã efectueazã operaţiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participanţilor din respectivul stat membru accesul la tranzactionare de la distanta în cadrul sistemului sau;
z) suport durabil - orice instrument care permite unui client sa stocheze informaţiile pe care le primeşte personal într-un mod care sa permitã accesul în viitor pentru o perioada de timp corespunzãtoare scopului la care se referã informaţia şi care permite reproducerea fãrã modificãri a informatiei stocate;
z^1) tranzacţionarea pe cont propriu - efectuarea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la baza resursele proprii ale firmei de investiţii.
ART. 3
(1) Toate documentele prevãzute în prezentul regulament necesare autorizãrii, precum şi cele referitoare la evidente şi raportari vor fi transmise C.N.V.M. în limba romana.
(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice strãine, emise într-o alta limba decât limba romana, vor fi prezentate în copie legalizatã şi în traducere legalizatã.
(3) Toate actele şi documentele emise de autoritãţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislaţia romana aplicabilã, precum şi de reglementãrile C.N.V.M.
(4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe sa curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 60 de zile de la data solicitãrii C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii.
(5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o forma necorespunzãtoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respecta punctual prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementãrilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.
ART. 4
(1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor prevãzute de prezentul regulament vor fi eliberate de cãtre C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care <>Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.
(2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivatã, care poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei.
ART. 5
În cazul în care serviciile de investiţii financiare sunt prestate de cãtre instituţii de credit sau de cãtre intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va înlocui, dupã caz, cu denumirea corespunzãtoare a celorlalte categorii de intermediari.

TITLUL II
Intermediarii de servicii de investiţii financiare

CAP. I
Societãţile de servicii de investiţii financiare

SECŢIUNEA 1
Procedura de acordare şi de retragere a autorizaţiei

ART. 6
(1) Entitatea care intenţioneazã sa solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevãzute de <>Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.
(2) S.S.I.F. poate fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze serviciile de investiţii financiare prevãzute în anexa nr. 9.
(3) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, S.S.I.F. trebuie sa îndeplineascã condiţiile prevãzute în titlul II, capitolul III din <>Legea nr. 297/2004 , precum şi urmãtoarele cerinţe:
a) S.S.I.F. trebuie sa fie administratã de un consiliu de administraţie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectivã a acesteia trebuie sa fie asigurata de cel puţin doua persoane indeplinind condiţiile prevãzute la <>art. 14 din Legea nr. 297/2004 ;
b) conducãtorii şi administratorii S.S.I.F.:
1. trebuie sa aibã o buna reputaţie pentru a asigura administrarea sigura şi prudenta a S.S.I.F.;
2. nu trebuie sa fi fost condamnaţi printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitiva pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi pentru alte infracţiuni de natura economicã;
3. nu trebuie sa se afle sub incidenta sancţiunilor prevãzute la <>art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 , aplicate de C.N.V.M., sau al unor sancţiuni similare aplicate de Banca Nationala a României, denumita în continuare B.N.R., de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, denumita în continuare C.S.A., sau de alte autoritãţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar;
c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie ai S.S.I.F., precum şi conducãtorii trebuie sa aibã studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma şi o experienta profesionalã într-un domeniu care se circumscrie activitãţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrãrii de investiţii de minimum 3 ani;
d) organismele de plasament colectiv fãrã personalitate juridicã, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; fac excepţie asociaţiile, fundaţiile şi orice alte forme de asociere similare constituite la initiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 în baza unor acorduri încheiate cu Guvernul României, precum şi a organismelor internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrala Europeanã, Banca Europeanã de Investiţii sau alte organisme similare;
e) S.S.I.F. trebuie sa dispunã de capitalul iniţial minim corespunzãtor obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile <>art. 7 din Legea nr. 297/2004 ;
f) sumele destinate participatiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie sa provinã din surse proprii şi sa nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entitãţi fãrã personalitate juridicã, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de cãtre societatea mama, din surse proprii ale acesteia. Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie sa fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum şi sa nu fi înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare;
g) S.S.I.F. trebuie sa dispunã de un spaţiu destinat sediului social al acesteia care trebuie sa îndeplineascã cel puţin urmãtoarele condiţii:
1. sa se afle în folosinta exclusiva a S.S.I.F.;
2. sa fie corespunzãtor structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmeazã a fi autorizate;
3. sa fie în suprafata de cel puţin 70 de mp;
4. sa fie compartimentat corespunzãtor astfel încât sa se asigure separarea efectivã a activitãţilor ce vor fi desfãşurate;
5. sa nu fie amplasat la subsolurile clãdirilor;
h) în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevãzutã la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiţii financiare ce urmeazã sa fie autorizate de C.N.V.M.;
i) S.S.I.F. trebuie sa dispunã de o dotare tehnica adecvatã şi de personal corespunzãtor serviciilor de investiţii financiare ce urmeazã a fi autorizate;
j) S.S.I.F. trebuie sa prezinte toate documentele prevãzute la art. 7.
(4) Membrilor consiliului de administraţie, auditorilor şi angajaţilor unei S.S.I.F. le este interzis sa fie acţionari semnificativi, sa detina o funcţie sau sa fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.
(5) Conducãtorilor unei S.S.I.F. le este interzis sa fie acţionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducãtorii trebuie sa conducã şi sa coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toatã durata programului de lucru al acesteia.
(6) Unul din conducãtorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Ceilalţi conducatori pot fi autorizaţi ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare al respectivei S.S.I.F.
ART. 7
(1) Autorizaţia acordatã unei S.S.I.F. se elibereazã în baza unei cereri, întocmitã conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizatã;
b) copia încheierii judecãtorului delegat de pe lângã oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societãţii;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi pentru conducãtorii societãţii sunt necesare urmãtoarele documente:
1. curriculum vitae cu prezentarea detaliatã a experienţei profesionale, astfel încât sa reiasã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 6 alin. (3) lit. c);
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizatã a actului de studii;
4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizatã;
6. declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, întocmitã conform anexei nr. 1C, din care sa reiasã ca nu incalca prevederile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, ale <>Legii nr. 297/2004 şi ale reglementãrilor în vigoare în legatura cu activitãţile de servicii de investiţii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (4), respectiv (5) al aceluiaşi articol;
7. declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, întocmitã conform anexei nr. 1D, care trebuie sa cuprindã: toate detinerile individuale şi detinerile în legatura cu alte persoane implicate şi aflate în legãturi strânse, în orice societate comercialã şi care reprezintã cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
e) pentru actionarii semnificativi, persoane juridice:
1. extras sau certificat care sa ateste data înregistrãrii, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de oficiul registrului comerţului, pentru persoanele juridice romane sau de autoritatea similarã din statul în care este înregistratã şi funcţioneazã persoana juridicã strãinã, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
2. menţionarea grupului din care fac parte, dacã este cazul;
3. structura actionariatului sau asociaţilor semnificativi, pana la nivelul persoanelor fizice. Prin structura a actionariatului pana la nivel de persoana fizica se înţelege prezentarea actionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul asupra actionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;
4. situaţia financiarã aferentã anului anterior şi, dupã caz, situaţia financiarã semestriala a anului curent, înregistrate la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiarã, dupã caz, pentru persoanele juridice romane sau la autoritatea fiscalã nationala din statul de origine, pentru persoanele juridice strãine;
f) pentru actionarii semnificativi, persoane fizice:
1. copia actului de identitate;
2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizatã;
g) chestionarul prevãzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.;
h) declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã a fiecãrui acţionar semnificativ al S.S.I.F., întocmitã conform anexelor nr. 1F sau nr. 1G, dupã caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. f), care va cuprinde şi toate detinerile individuale şi detinerile împreunã cu persoanele implicate şi cu care se afla în legãturi strânse în orice societate comercialã şi care reprezintã cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
i) regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevãzute la titlul III, capitolul I;
j) planul de afaceri, care trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele:
1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);
2. informaţii cu privire la serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. intenţioneazã sa le presteze;
3. informaţii cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţioneazã sa acţioneze pentru prestarea serviciilor de investiţii financiare, astfel încât activitãţile sa se desfãşoare într-un mod sigur şi prudent;
4. informaţii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestãrii serviciilor de investiţii financiare;
5. informaţii cu privire la locul în cadrul cãruia S.S.I.F. va desfasura operaţiuni (piata reglementatã, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;
6. categoriile de clienţi cu care S.S.I.F. intenţioneazã sa încheie contracte (clienţi de retail şi/sau clienţi profesionali);
7. structura organizatoricã, cu precizarea responsabilitãţilor şi limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie;
8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
9. politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei;
k) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru membrii consiliului de administraţie, pentru conducãtorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreşte sa o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.;
l) documentele prevãzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilitãţilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.;
m) documentele prevãzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin doua persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare; S.S.I.F. care solicita autorizarea în vederea prestãrii tuturor serviciilor prevãzute în anexa nr. 9 trebuie sa transmitã la C.N.V.M. documentele prevãzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin 4 persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare;
n) copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi sediului central, dupã caz, necesar functionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile prevãzute la art. 6 alin. (3) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subinchiriere trebuie sa fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirãrii. Nu se accepta contracte de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii spaţiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subinchiriat, însoţitã de copia legalizatã a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscalã;
o) declaraţie pe proprie rãspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social şi/sau pentru sediul central, întocmitã conform anexei nr. 1L;
p) dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzãtor serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vãrsat în contul deschis în acest scop la o societate bancarã;
q) curriculum vitae al persoanelor desemnate sa asigure funcţia de audit intern şi, respectiv, de administrare a riscului;
r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de cãtre S.S.I.F. a unei administrãri prudentiale eficiente.
(2) C.N.V.M. va acorda autorizaţia S.S.I.F., sub condiţia achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevãzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivatã care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii.
(3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberãrii autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia sa prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calitãţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
(4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investiţii financiare menţionate în decizia de autorizare numai dupã data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).
ART. 8
C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizaţia de funcţionare în situaţiile prevãzute la <>art. 10 din Legea nr. 297/2004 , precum şi în urmãtoarele cazuri:
a) exista indicii ca persoanele care au calitatea de conducatori ai S.S.I.F. nu au reputaţie şi experienta suficiente sau exista motive obiective şi demonstrabile pentru a estima ca persoanele propuse în calitate de conducatori nu ar asigura administrarea corecta şi prudenta a S.S.I.F.;
b) societatea care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte toate condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.
ART. 9
Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevãzute la <>art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:
a) decizie de retragere a autorizaţiei dacã S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 11;
b) prin ordonanta de sancţionare în cazul constatãrii nerespectãrii reglementãrilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din <>Legea nr. 297/2004 .
ART. 10
(1) Dupã retragerea autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia sa convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generalã a actionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societãţii sau modificarea obiectului de activitate şi, dupã caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
(2) În situaţia în care societatea nu isi îndeplineşte obligaţia prevãzutã la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administraţie al S.S.I.F. sa convoace adunarea generalã a actionarilor care va avea în vedere lichidarea societãţii sau modificarea obiectului de activitate şi, dupã caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
(3) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent sa dispunã convocarea adunãrii generale a actionarilor în vederea încadrãrii S.S.I.F. în prevederile alin. (1).
(4) Dupã retragerea autorizaţiei, toate evidentele şi înregistrãrile S.S.I.F. referitoare la serviciile şi activitãţile de investiţii desfãşurate vor fi pãstrate pentru o perioada de cel puţin 5 ani.
ART. 11
(1) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresã a S.S.I.F. se efectueazã în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H şi 1I, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) hotãrârea organului statutar al S.S.I.F.;
b) adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem, în care sa se menţioneze, dupã caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;
c) dovada achitãrii datoriilor fata de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;
d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societãţii;
e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societãţii la data încetãrii activitãţii;
f) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;
g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le considera necesare pentru soluţionarea cererii.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b)-g) se aplica şi în cazul în care retragerea autorizaţiei are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizãrii.

SECŢIUNEA 2
Modificãri în modul de organizare şi funcţionare a S.S.I.F.

ART. 12
(1) Intenţia unei persoane fizice sau juridice de a dobândi sau de a-şi majorã poziţia semnificativã în cadrul unei S.S.I.F., conform <>art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 , va fi notificatã în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoana, împreunã cu documentele prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) şi r), dupã caz.
(2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobândirea poziţiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a urmãtoarelor cerinţe aplicabile persoanelor solicitante:
a) persoana fizica sau juridicã furnizeazã informaţii şi documente prin care se justifica în mod corespunzãtor provenienta fondurilor destinate obţinerii participatiei în cadrul S.S.I.F.;
b) persoana juridicã a furnizat suficiente informaţii care sa asigure transparenta necesarã pentru identificarea structurii grupului din care face parte;
c) persoana fizica furnizeazã documente şi declaraţii cu privire la identitatea persoanelor cu care se afla în relaţia de "persoana implicata" sau de "legãturi strânse";
d) persoanele juridice solicitante funcţioneazã de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;
e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare;
f) persoanele juridice sunt supravegheate de cãtre o autoritate competenta din statul de origine.
(3) La verificarea condiţiei menţionate la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate sa provinã de la autoritãţile/entitatile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislaţiei naţionale în ţinerea evidentelor structurii actionariatului unei societãţi comerciale. În situaţia în care legislaţia din statele menţionate anterior impiedica transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informaţiile provenind din toate sursele disponibile.
(4) La evaluarea persoanelor prevãzute la alin. (1), în vederea aprobãrii participatiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informaţii legate de reputaţia şi de activitatea acestor persoane, precum şi orice alte circumstanţe de natura sa conducã la concluzia ca nu sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:
a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentatã nu este suficienta pentru a determina dacã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute de lege şi de prezentul regulament;
b) din informaţiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezulta în mod clar natura activitãţii desfãşurate de acestea, precum şi identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
c) persoanele juridice sau persoanele care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora au fãcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situaţie în parte şi va decide în funcţie de gravitatea faptelor.
(5) Intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultãri prealabile, asa cum este prevãzutã la <>art. 13 din Legea nr. 297/2004 , în situaţia în care persoana prevãzutã la alin. (1) este:
a) o firma de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor autorizata în alt stat membru; sau,
b) societatea-mama a unei firme de investiţii sau a unei societãţi de administrare a investiţiilor autorizate în alt stat membru; sau,
c) o persoana fizica sau juridicã ce controleazã o firma de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor autorizata în alt stat membru, şi dacã, urmare a acelei achiziţii, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenţioneazã sa achizitioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlatã de aceasta.
(6) Furnizarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea <>art. 19 din Legea nr. 297/2004 , atunci când C.N.V.M. considera necesar.
ART. 13
(1) S.S.I.F. va supune autorizãrii C.N.V.M., anterior înregistrãrii la oficiul registrului comerţului, urmãtoarele modificãri în modul de organizare şi funcţionare:
a) majorarea/reducerea capitalului social;
b) extinderea/restrangerea obiectului de activitate;
c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuãrii poziţiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 din prezentul regulament, respectiv <>art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004 ;
d) modificarea componentei consiliului de administraţie şi/sau a conducerii S.S.I.F.;
e) schimbarea sediului social;
f) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare;
g) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societãţii.
(2) În cazul autorizãrii modificãrilor prevãzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F.
(3) Modificãrile de la alin. (1) lit. a), b) şi d)-g) sunt opozabile de la data înregistrãrii acestora la oficiul registrului comerţului.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica în situaţia în care C.N.V.M. dispune restrangerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de capital prevãzute în reglementãrile aplicabile. Modificarea devine opozabilã la data emiterii de cãtre C.N.V.M. a actului individual.
(5) Dupã obţinerea autorizaţiei prevãzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrãrii la oficiul registrului comerţului a modificãrilor în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de cãtre C.N.V.M., cu excepţia modificãrii prevãzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsã impune eliberarea unui nou certificat.
(6) Decizia prevãzutã la alin. (2) isi pierde valabilitatea în cazul în care modificãrile în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului în termenul prevãzut la alin. (5).
(7) Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuatã prin aport în natura.
ART. 14
(1) În cazul modificãrii documentelor ce au stat la baza autorizãrii, altele decât cele prevãzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificãri, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.
(2) În cazul în care S.S.I.F. deţine atât sediu social, cat şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.
(3) C.N.V.M. este în drept sa solicite modificarea documentelor, dacã acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificãrilor prevãzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevãzute de prezentul regulament.
ART. 15
(1) Decizia prevãzutã la art. 13 alin. (2) poate fi eliberata de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 1J şi 1K, completatã şi însoţitã, dupã caz, de urmãtoarele documente:
a) hotãrârea organului statutar al S.S.I.F.;
b) actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F., dupã caz, în original sau în copie legalizatã;
c) dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancarã şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorãrii/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevãzutã la art. 13 alin. (1) lit. a);
d) documentele prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participa la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevãzutã la art. 13 lit. a);
e) dovada deţinerii capitalului iniţial prevãzut la <>art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzãtor obiectului de activitate supus autorizãrii, pentru modificarea prevãzutã la art. 13 alin. (1) lit. b);
f) contracte de cesiune, extras din registrul actionarilor, noua structura a actionariatului, în cazul modificãrii prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. c);
g) documentele prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificãrii prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. d);
h) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar functionarii, în copie legalizatã, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), dupã caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificãrile prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f);
i) regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenta şi controlul activitãţii desfãşurate la sediile secundare în legatura cu atribuţiile şi rãspunderea personalului şi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care isi desfãşoarã activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificãrile prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. f);
j) nota explicativa privind situaţia arhivei, a agenţilor de servicii de investiţii financiare şi, dupã caz, a reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfãşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitãrii retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare, întocmitã conform anexei nr. 1L, precum şi dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;
k) declaraţie pe propria rãspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmitã conform anexei nr. 1L, pentru modificãrile prevãzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f);
l) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizaţiei.
(2) Actul care atesta deţinerea spaţiului sediului secundar va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirãrii. Nu se accepta contracte de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii spaţiului sediilor secundare. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subinchiriat, însoţitã de copia legalizatã a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscalã.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în urmãtoarele cazuri:
a) persoana pentru care solicita autorizarea în calitate de conducãtor este deja autorizata ca membru în consiliul de administraţie al societãţii;
b) persoana pentru care solicita autorizarea ca membru în consiliul de administraţie este deja autorizata în calitate de conducãtor al societãţii.
ART. 16
(1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmitã conform anexelor nr. 1M şi 1N va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) declaraţia, sub semnatura olografã, a conducatorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activitãţii societãţii absorbite, însoţitã de:
1. adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem în care sa se menţioneze, dupã caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;
2. dovada achitãrii datoriilor fata de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;
b) hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale actionarilor societãţilor participante;
c) proiectul de fuziune/divizare;
d) actul adiţional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, dupã caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultatã/rezultate;
e) bilanţurile contabile de fuziune/divizare ale societãţilor participante;
f) raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;
g) orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizarii documentaţiei;
h) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei.
(2) În cazul în care S.S.I.F. fuzioneazã cu o societate comercialã cu obiect diferit de activitate, în plus fata de documentele prevãzute la alin. (1), cererea va fi însoţitã de declaraţia, sub semnatura olografã, a reprezentantului legal al societãţii comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activitãţii şi încetarea obligaţiilor contractuale asumate anterior.
(3) În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea absorbanta nu poate presta servicii de investiţii financiare fãrã autorizarea C.N.V.M.
(4) S.S.I.F. rezultatã/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizãrii vor solicita C.N.V.M., dupã caz:
a) retragerea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 11;
b) autorizarea functionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.
ART. 17
(1) S.S.I.F. poate infiinta sedii secundare (sucursale sau agenţii), cu respectarea, dupã caz, a cerinţelor operationale menţionate la alin. (2) - (8).
(2) Sucursala trebuie sa aibã o structura organizatoricã care sa permitã prestarea serviciilor de investiţii financiare autorizate de cãtre C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., dupã cum urmeazã:
a) sa dispunã de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care sa asigure buna desfãşurare a activitãţii şi a cãrui suprafata sa nu fie mai mica de 50 mp. Spaţiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clãdirilor;
b) sa aibã telefon şi fax;
c) sa asigure o dotare tehnica adecvatã desfãşurãrii activitãţii în cadrul sucursalei;
d) sa aibã angajaţi cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
e) sa aibã un regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agenţiile subordonate, respectiv la evidenta şi controlul activitãţii agentiilor;
f) sa aibã un sistem de evidenta şi prelucrare a ordinelor de tranzactionare.
(3) În cazul în care S.S.I.F. presteazã de la sediul sucursalei toate serviciile de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., spaţiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevãzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, dupã caz.
(4) În cadrul agenţiei pot fi prestate numai serviciile prevãzute la pct. 1 lit. a), d) şi e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienţi vor fi transmise, în vederea executãrii, cãtre sucursala S.S.I.F. de care aparţine agenţia sau cãtre sediul social/central.
(5) Agenţia va fi astfel organizatã încât:
a) sa dispunã de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei, care sa asigure buna desfãşurare a activitãţii şi a cãrui suprafata sa nu fie mai mica de 15 mp;
b) sa aibã telefon şi fax;
c) sa aibã dotarea tehnica necesarã astfel încât sa permitã accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;
d) sa aibã cel puţin un agent pentru servicii de investiţii financiare autorizat.
(6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, dupã caz, de la sediul social/central asigura şi supravegherea activitãţilor efectuate de cãtre agenţiile S.S.I.F. din subordine.
(7) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfãşurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agentiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balantele de verificare aferente activitãţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F.
(8) Lunar, toate documentele aferente preluãrii ordinelor de tranzactionare primite la agenţie vor fi transmise, în original, în vederea arhivarii, cãtre sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi în copie cãtre sucursala.
(9) S.S.I.F. are obligaţia sa menţinã condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toatã durata de funcţionare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

SECŢIUNEA 3
Agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi agenţii delegaţi ai S.S.I.F.

ART. 18
Agenţii pentru servicii de investiţii financiare sunt persoane fizice care isi desfãşoarã activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cãrui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu.
ART. 19
(1) S.S.I.F. poate delega unor agenţi pentru servicii de investiţii financiare, denumiţi în continuare agenţi delegaţi, activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate, de preluare şi transmitere a ordinelor primite de la clienţi sau de la potentialii clienţi şi de furnizare de informaţii în legatura cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii financiare prestate de S.S.I.F.
(2) În vederea promovãrii serviciilor de investiţii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agenţii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M.
(3) S.S.I.F. are obligaţia sa verifice dacã agenţii delegaţi ce vor acţiona în numele acesteia au o buna reputaţie şi poseda suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în mãsura sa comunice cu acuratete clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind serviciile de investiţii financiare propuse.
(4) S.S.I.F. care angajeazã agenţi delegaţi este pe deplin şi în mod necondiţionat rãspunzãtoare de orice acţiune sau omisiune a agentului care acţioneazã în numele respectivei S.S.I.F.
(5) S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca agentul delegat va face cunoscut clienţilor sau potenţialilor clienţi, la momentul contactarii acestora sau înaintea prestãrii serviciilor, calitatea în care acesta lucreazã şi denumirea societãţii în numele cãreia lucreazã.
(6) S.S.I.F. are obligaţia supravegherii activitãţii agenţilor delegaţi pentru a asigura respectarea de cãtre societate a prevederilor <>Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi va verifica dacã agenţii delegaţi au capacitatea de a comunica cu acuratete clienţilor toate informaţiile relevante în legatura cu serviciile ce urmeazã a fi promovate sau prestate.
(7) S.S.I.F. care utilizeazã agenţi delegaţi trebuie sa ia mãsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţioneazã în numele S.S.I.F.
ART. 20
Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzactionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasãri şi plati de la sau pentru clienţii S.S.I.F.
ART. 21
(1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricãror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare care acţioneazã ca agenţi delegaţi, însoţitã, dupã caz, de dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, a conducatorului S.S.I.F. din care sa reiasã ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.
(2) Agenţii delegaţi vor fi evidentiati distinct în secţiunea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicatã şi pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricãror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare.
ART. 22
(1) Pentru a fi autorizata de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, o persoana fizica trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
b) sa fie angajat cu contract de munca; relaţia contractualã dintre persoana care isi va desfasura activitatea în calitate de agent delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de munca, fie a unui contract de mandat sau de agent;
c) sa aibã cel puţin studii medii;
d) sa fi promovat cursul de pregãtire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de formare profesionalã atestat de C.N.V.M.;
e) sa nu fie acţionar semnificativ şi sa nu detina nici o alta funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar;
f) sa nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfãşurãrii de activitãţi pe pieţele supravegheate de acestea;
g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi alte infracţiuni de natura economicã.
(2) O persoana fizica care acţioneazã ca agent pentru servicii de investiţii financiare al unei S.S.I.F. şi desfãşoarã serviciile de investiţii financiare prevãzute la pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d) al prezentului articol, trebuie sa aibã studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma şi sa promoveze cursul de pregãtire pe piata de capital specific consultantilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesionalã atestat de C.N.V.M.
ART. 23
Prevederile titlului II, capitolul IV, secţiunea 2 se aplica corespunzãtor şi S.S.I.F. care presteazã servicii de consultanţa pentru investiţii.
ART. 24
În vederea autorizãrii şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmitã conform anexei nr. 3A, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) copia legalizatã a actului de studii;
c) declaraţie pe propria rãspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografã, întocmitã în forma prezentatã în anexa nr. 3B;
d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizatã;
f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregãtire, recunoscut de C.N.V.M.;
g) declaraţia conducatorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agenţii delegaţi;
h) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiţii financiare.
ART. 25
(1) Persoanele fizice care acţioneazã ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare ai unei S.S.I.F. şi desfãşoarã serviciile de investiţii financiare prevãzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) vor respecta regulile de conduita prevãzute la art. 49 din prezentul regulament.
(2) Persoanelor prevãzute la alin. (1) le este interzis:
a) sa recomande investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai cãror angajaţi sunt;
b) sa acţioneze ca şi contraparte în tranzacţiile efectuate în urma recomandãrilor.
ART. 26
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare şi radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetãrii raporturilor de munca.
(2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricãror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii care nu mai acţioneazã ca agenţi delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii acestor atribuţii, în vederea radierii acestora din secţiunea corespunzãtoare a Registrului C.N.V.M. şi de pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricãror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare.
ART. 27
(1) Retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investiţii financiare pot fi efectuate în urmãtoarele cazuri:
a) ca urmare a solicitãrii scrise formulate de cãtre S.S.I.F., întocmitã conform anexei nr. 3C;
b) ca sancţiune.
(2) Cererea de retragere a autorizaţiei şi de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare va fi însoţitã de:
a) precizarea motivului solicitãrii retragerii sau, dupã caz, de documente justificative cu privire la data încetãrii raporturilor de munca;
b) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;
c) dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, a conducatorului S.S.I.F. din care sa reiasã ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.

CAP. II
Instituţiile de credit

ART. 28
(1) Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. presteazã serviciile de investiţii financiare prevãzute în anexa nr. 9 numai dupã înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.
(2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizeazã în urma depunerii cererii de înscriere, întocmitã conform anexei nr. 4A, însoţitã de autorizaţia eliberata de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce urmeazã a fi prestate şi de urmãtoarele documente:
a) procedurile interne care sa prevadã cel puţin urmãtoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care presteazã servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spaţiilor în care se presteazã astfel de servicii, precum şi evidenta distinctã a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activitãţii bancare;
b) declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a reprezentantului legal privind acceptarea de cãtre instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care presteazã servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum şi la evidentele aferente activitãţii desfãşurate pe piata de capital, în scopul efectuãrii controlului privind respectarea de cãtre instituţia de credit a legislaţiei privind piata de capital;
c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi, dupã caz, notificarea agenţilor delegaţi, precum şi transmiterea documentaţiei în vederea autorizãrii agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevãzute la titlul II, capitolul I, secţiunea 3;
d) nominalizarea conducatorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piata de capital, precum şi a persoanei/persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevãzute la titlul III, capitolul I, secţiunea 2;
e) obţinerea calitãţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevãzute de <>art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale <>art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor;
f) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia cu C.N.V.M.
g) dovada achitãrii tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
ART. 29
(1) Instituţiile de credit au obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrãtoare de la data producerii acestora, şi sa solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agenţilor de servicii de investiţii financiare/agenţilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanţilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Instituţiile de credit au obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze distinct toate evidentele privind serviciile de investiţii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectãrii cerinţelor organizatorice şi a regulilor de conduita în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.
ART. 30
(1) Lista instituţiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicatã pe site-ul C.N.V.M.
(2) La încetarea activitãţii, instituţia de credit are obligaţia sa solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevãzute la art. 11.
(3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotãrãşte mãsuri de instituire a supravegherii speciale a bãncilor sau în situaţia încetãrii activitãţii sau a retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, cu privire la mãsurile adoptate în vederea protejãrii fondurilor bãneşti şi ale instrumentelor financiare ale clienţilor acesteia, pentru care instituţia de credit a prestat servicii de investiţii financiare.
ART. 31
Tarifele şi comisioanele percepute de cãtre C.N.V.M. de la instituţiile de credit vor fi cele aplicabile societãţilor de servicii de investiţii financiare.
ART. 32
(1) Prevederile titlului III, IV şi V, cu excepţia art. 153 şi art. 192, se aplica corespunzãtor şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investiţii financiare prestate de acestea.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica instituţiilor de credit care efectueazã operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzactioneaza numai pe piata monetara.
(3) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. urmãtoarele situaţii şi documente:
a) raportul menţionat la art. 79 pentru activitatea desfasurata pe piata de capital;
b) raportul conducatorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piata de capital cu privire la activitatea desfasurata de instituţia de credit în acest domeniu.

CAP. III
Traderii

ART. 33
(1) Traderul este persoana juridicã constituitã sub forma unei societãţi pe acţiuni sau a unei societãţi cu rãspundere limitatã, conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, autorizata de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor titlului II, capitolului VI din <>Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.
(2) În vederea autorizãrii în calitate de trader şi a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridicã menţionatã la alin. (1) trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa aibã ca obiect exclusiv de activitate tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures şi cu optiuni;
b) sa aibã un capital iniţial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referinta al B.N.R. din ziua varsarii. La înfiinţare, capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vãrsat în contul deschis în acest scop la o societate bancarã;
c) sa dispunã de o dotare tehnica corespunzãtoare care sa-i permitã conectarea la sistemul pieţei reglementate;
d) actionarii/asociaţii, conducerea administrativã şi executivã:
1. sa nu fie acţionari semnificativi şi sa nu detina nicio funcţie sau sa fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;
2. sa nu se afle sub interdicţia vreunei sancţiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autoritãţi similare;
3. sa nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi alte infracţiuni de natura economicã;
e) sa prezinte toate documentele prevãzute la art. 35 alin. (1).
ART. 34
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, şi societãţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mãrfurilor aflate în legatura economicã cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piata reglementatã pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mãrfuri.
(2) Societatea comercialã menţionatã la alin. (1) va fi autorizata sa efectueze tranzacţii, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) respecta prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)-e);
b) nu se afla în una din fazele procedurii de reorganizare judiciarã sau faliment;
c) organizeazã şi evidenţiazã distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mãrfurile;
d) asigura accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele şi înregistrãrile specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mãrfurile şi în spaţiile în care isi desfãşoarã activitãţile.
ART. 35
(1) Autorizaţia acordatã unui trader se elibereazã în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 5A, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizatã;
b) copia încheierii judecãtorului delegat de pe lângã oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a societãţii;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care sa ateste obiectul de activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societãţii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
e) pentru fiecare administrator al societãţii:
1. copia actului de identitate;
2. curriculum vitae;
3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizatã;
f) copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;
g) dovada varsarii integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, dupã caz;
h) acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societãţii în cadrul sistemului de tranzactionare;
i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;
j) documentele prevãzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investiţii financiare care va efectua tranzacţii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societãţii;
k) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader.
(2) Dupã autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreunã cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizãrii, în termen de maximum 2 zile lucrãtoare de la data producerii acestora.
ART. 36
(1) Traderul va transmite C.N.V.M. urmãtoarele raportari:
a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M, care va cuprinde:
1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
2. raportul administratorilor;
3. raportul auditorului financiar.
(2) Anual, traderul va transmite C.N.V.M., pana cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizatã şi completatã integral.
ART. 37
(1) Traderul trebuie sa întocmeascã şi sa ţinã la zi cel puţin urmãtoarele:
a) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, ale intrãrilor/iesirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora;
b) documente care sa reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate poziţiile deschise pe care le deţine şi marja necesarã pentru acoperirea acestora;
c) confirmãrile tuturor cumpãrãrilor/vânzãrilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite;
d) evidente privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, dupã caz, cu privire la situaţia contului în marja.
(2) Toate documentele prevãzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificãrile primite de la piata reglementatã, casa de compensare sau membrul compensator trebuie sa fie pãstrate pentru o perioada de minimum 5 ani şi sa poatã fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult doua zile lucrãtoare.
ART. 38
(1) Prevederile art. 9, art. 10, art. 11 art. 22, art. 24, art. 26 şi art. 27 se aplica corespunzãtor traderilor şi respectiv agenţilor pentru servicii de investiţii financiare autorizaţi în numele acestora.
(2) La încetarea activitãţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevãzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligaţia sa solicite retragerea autorizaţiei, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoţitã de dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.

CAP. IV
Consultanţii de investiţii

SECŢIUNEA 1
Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizaţiei

ART. 39
(1) Consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din <>Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care presteazã cu titlu profesional servicii de consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare definite la <>art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementãri ale C.N.V.M., în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.
(2) În aplicarea <>art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 , recomandarea personalã data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din initiativa consultantului de investiţii, în legatura cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legatura cu vânzarea şi cumpãrarea de instrumente financiare.
ART. 40
Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiţii, persoana fizica, trebuie sa îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sa aibã studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma;
b) sa aibã experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienta profesionalã se calculeazã începând cu primul an dupã promovarea examenului de licenta;
c) sa fi promovat cursul de pregãtire pe piata de capital specific consultantilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesionalã atestat de C.N.V.M.;
d) sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreunã cu sotia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativã în calitate de acţionar al unei societãţi implicate pe piata de capital sau sa fie salariat ori sa detina o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societãţii de consultanţa de investiţii;
e) sa nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publica centrala sau localã;
f) sa nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfãşurãrii de activitãţi pe pieţele supravegheate de acestea;
g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi alte infracţiuni de natura economicã;
h) sa prezinte toate documentele prevãzute la art. 41 alin. (1).
ART. 41
(1) În vederea autorizãrii şi înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoana fizica va depune la C.N.V.M. o cerere întocmitã conform anexei nr. 6A, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) copia legalizatã a actului de studii;
c) copia carnetului de munca sau adeverinte de la locurile de munca, în original, care sa ateste experienta menţionatã la art. 40 lit. b);
d) declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 40, întocmitã conform anexei nr. 6B;
e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizatã;
g) prospectul de consultanţa care sa conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii: un rezumat al pregãtirii şi experienţei profesionale, adresa şi numãrul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activitãţii de consultanţa şi tipul de instrumente financiare pentru care acorda consultanţa, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţa percepute;
h) angajamentul de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. g), anterior prestãrii de servicii de consultanţa;
i) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnatã olograf, în cazul în care nu exista astfel de detineri;
j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiţii, recunoscut de C.N.V.M.;
k) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare, consultantul de investiţii va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscalã eliberata de administraţia financiarã teritorialã.
(3) Consultantul de investiţii, persoana fizica, poate presta servicii de consultanţa în nume propriu sau în numele unei singure societãţi de consultanţa de investiţii.
ART. 42
(1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiţi la <>art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 , pot fi autorizate în calitate de consultant de investiţii, dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului ca societãţi comerciale constituite conform <>Legii nr. 31/1990 , republicatã;
b) obiectul de activitate al societãţii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanţa de investiţii;
c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
d) societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii;
e) actionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administraţie sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreunã cu sotia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativã în calitate de acţionar al unei societãţi implicate pe piata de capital, cu excepţia societãţii de consultanţa de investiţii;
f) membrii consiliului de administraţie îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 40 lit. f) şi g);
g) prezintã toate documentele prevãzute la art. 43.
(2) Consultanţii de investiţii autorizaţi la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament au obligaţia de a-şi majorã capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevãzut la alin. (1) lit. c) pana la data de 31 decembrie 2007.
ART. 43
În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmitã conform anexei nr. 6C, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv al societãţii, în original sau în copie legalizatã;
b) copia încheierii judecãtorului delegat de pe lângã oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societãţii;
c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care sa ateste înregistrarea mentiunilor privind data înregistrãrii, administratorii societãţii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizatã, pentru administratorii societãţii;
f) dovada varsarii integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiarã teritorialã, dupã caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacã societatea a funcţionat anterior solicitãrii autorizaţiei;
g) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativã sau declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, în cazul în care nu exista astfel de detineri;
h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societãţii;
i) prospectul de consultanţa care trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii: datele de identificare ale societãţii, numele administratorilor societãţii, numele consultantului/consultantilor de investiţii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societãţii şi rezumatul pregãtirii şi experienţei profesionale a acestora, descrierea activitãţii de consultanţa şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acorda consultanţa, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţa percepute;
j) angajamentul consultantilor de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societãţii de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. i), anterior prestãrii de servicii de consultanţa;
k) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii a persoanei juridice;
l) declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a membrilor consiliului de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevãzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f).
ART. 44
(1) Consultantul de investiţii are obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizaţiei, în termen de maximum 2 zile lucrãtoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivã.
(2) Prospectul de consultanţa trebuie actualizat şi retransmis clienţilor ori de câte ori apar modificãri în conţinutul acestuia.
ART. 45
(1) Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii are loc în urmãtoarele situaţii:
a) la solicitarea consultantului de investiţii;
b) în situaţia în care consultantul de investiţii nu a desfãşurat în ultimele 6 luni activitatea pentru care a fost autorizat;
c) în cazul încãlcãrii reglementãrilor în vigoare.
(2) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresã a consultantului de investiţii se efectueazã în baza unei cereri semnate, dupã caz, de consultantul de investiţii, persoana fizica, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiţii, persoana juridicã. Cererea va fi însoţitã de dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
ART. 46
C.N.V.M este în drept sa suspende autorizaţia unui consultant de investiţii pentru o perioada cuprinsã între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectãrii prevederilor <>Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacã nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni prevãzute de lege.
ART. 47
C.N.V.M. va dispune retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în situaţia în care constata încãlcarea repetatã a regulilor de conduita, precum şi în situaţia în care se constata imposibilitatea asigurãrii supravegherii activitãţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECŢIUNEA 2
Reguli privind conduita consultantilor de investiţii

ART. 48
(1) În aplicarea definitiei prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personalã este o recomandare care este facuta cãtre o persoana în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor ori în calitatea sa de reprezentant al unui investitor sau potenţial investitor.
(2) Recomandarea personalã trebuie prezentatã adecvat persoanei cãreia i se adreseazã sau trebuie sa fie bazatã pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane şi trebuie sa ia în considerare una din urmãtoarele operaţiuni:
a) cumpãrarea, vânzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, rãscumpãrarea, deţinerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar;
b) exercitarea sau neexercitarea oricãrui drept conferit de un instrument financiar de a cumpara, vinde, subscrie, schimba sau rascumpara un instrument financiar.
(3) Exprimarea unei recomandãri exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau cãtre public nu reprezintã o recomandare personalã în sensul definitiei prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. j).
ART. 49
(1) Consultanţii de investiţii au obligaţia respectãrii regulilor de conduita prevãzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanţa de investiţii, precum şi urmãtoarele cerinţe prevãzute la alin. (2)-(15).
(2) Consultantul de investiţii trebuie sa presteze serviciile de consultanţa cu profesionalism, sa manifeste competenta şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate.
(3) Consultantul de investiţii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate.
(4) Consultantul de investiţii va da dovada de conştiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţa.
(5) Consultantul de investiţii va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandãrilor elaborate, fiind interzisã folosirea unor informaţii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandãrile sale.
(6) Consultantul de investiţii va pãstra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment sa facã dovada bunei sale credinţe.
(7) Consultantul de investiţii va prezenta clientului trãsãturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creãrii, analizarii şi selectãrii unui portofoliu de instrumente financiare.
(8) Consultantul de investiţii va folosi cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborãrii studiilor şi recomandãrilor sale.
(9) Consultantul de investiţii va face distincţia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandãrile sale, abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat.
(10) Consultantul de investiţii va indica caracteristicile de baza ale investiţiei în cazul publicãrii unor studii de analiza, fãrã a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.
(11) Consultantul de investiţii va tine seama de caracteristicile de baza ale investiţiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularitãţile clientului la întocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandãrilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.
(12) Consultantul de investiţii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti fãrã a indica sursa şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.
(13) Consultantul de investiţii nu va face nicio declaraţie care sa induca în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calitãţile sale profesionale sau la performanţele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.
(14) Consultantul de investiţii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garanţie asupra calitãţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar va transmite cu acuratete informaţii, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate.
(15) Consultantul de investiţii are obligaţia sa pãstreze confidenţialitatea informaţiilor privitoare la clienţii sãi.

SECŢIUNEA 3
Supravegherea consultantilor de investiţii

ART. 50
(1) Consultanţii de investiţii sunt obligaţi sa ţinã o evidenta stricta a operaţiunilor pe care le desfãşoarã şi sa isi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Consultanţii de investiţii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. urmãtoarele raportari:
a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M., care va cuprinde:
1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
2. raportul administratorilor;
3. raportul auditorului financiar;
c) raportul de activitate privind serviciile de consultanţa prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreunã cu raportul menţionat la lit. b).
ART. 51
Consultanţii de investiţii persoane fizice vor transmite anual, pana cel târziu la data de 31 martie a anului urmãtor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţa de investiţii desfãşurate în anul precedent.
ART. 52
Consultanţii de investiţii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidente şi rapoarte solicitate şi nu vor îngrãdi în niciun fel exercitarea de cãtre C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificãrii activitãţii şi a realitãţii raportarilor transmise.

CAP. V
Operaţiuni transfrontaliere

SECŢIUNEA 1
Servicii şi activitãţi de investiţii financiare desfãşurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre

ART. 53
(1) S.S.I.F. poate presta servicii şi activitãţi de investiţii financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.:
a) prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevãzute la <>art. 38 din Legea nr. 297/2004 ;
b) în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevãzute la <>art. 39 din Legea nr. 297/2004 .
(2) Serviciile şi activitãţile de investiţii financiare ce pot fi desfãşurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevãzute în autorizaţia de funcţionare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreunã cu un serviciu sau o activitate de investiţii.
(3) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii şi activitãţi de investiţii de natura celor prevãzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) şi c) poate deveni membru al unor pieţe reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor pieţe, conform uneia din urmãtoarele modalitãţi:
a) direct, prin înfiinţarea unei sucursale în respectivul stat membru;
b) devenind membru la distanta sau având acces de la distanta la piata reglementatã, fãrã a mai fi necesarã stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.
ART. 54
(1) Orice S.S.I.F. care intenţioneazã sa presteze servicii sau activitãţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, sau care doreşte sa isi modifice pachetul de servicii sau de activitãţi de investiţii prestate, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. urmãtoarele informaţii:
a) statul membru în care intenţioneazã sa opereze;
b) un plan de afaceri, în limba romana şi în traducere legalizatã în limba engleza, precizând, în special, serviciile şi/sau activitãţile de investiţii şi serviciile conexe pe care intenţioneazã sa le presteze şi dacã intenţioneazã sa foloseascã agenţi delegaţi pe teritoriul acelui stat membru;
c) identitatea agenţilor delegaţi, dacã este cazul.
(2) C.N.V.M. va transmite autoritãţii competente din statul membru gazda, la solicitarea acesteia, informaţiile cu privire la identitatea agenţilor delegaţi pe care S.S.I.F. intenţioneazã sa îi foloseascã pe teritoriul respectivului stat.
(3) Informaţiile menţionate la alin. (1) vor fi comunicate de cãtre C.N.V.M. autoritãţii competente din statul membru gazda în termen de maximum o luna. Dupã expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe sa presteze serviciile de investiţii în cauza, în statul membru gazda.
(4) În situaţia în care se modifica conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunica aceasta modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puţin o luna înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificãri vor fi comunicate de cãtre C.N.V.M. autoritãţii competente din statul membru gazda.
ART. 55
(1) S.S.I.F. care intenţioneazã sa deschidã o sucursala într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreunã cu urmãtoarele informaţii:
a) statul membru pe teritoriul cãruia intenţioneazã sa isi stabileascã o sucursala;
b) un plan de afaceri, în limba romana şi în traducere legalizatã în limba engleza, care va cuprinde, printre altele, serviciile şi activitãţile de investiţii şi serviciile conexe ce urmeazã a fi prestate prin intermediul sucursalei, structura organizatoricã a acesteia şi dacã sucursala intenţioneazã sa apeleze la agenţi delegaţi;
c) adresa din statul membru de la care pot fi obţinute documente;
d) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei.
(2) În cazul în care S.S.I.F. foloseşte un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicându-se prevederile corespunzãtoare aplicabile sucursalei.
(3) În termen de 3 luni de la primirea comunicãrii şi informaţiilor prevãzute la alin. (1), C.N.V.M. va transmite autoritãţii competente din statul membru gazda informaţiile primite sau, dupã caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. în consecinta, împreunã cu motivele refuzului.
(4) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de cãtre o S.S.I.F., dacã pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., constata ca:
a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativã sau de o situaţie financiarã adecvatã, în raport cu serviciile şi activitãţile de investiţii ce urmeazã a fi prestate prin intermediul sucursalei;
b) S.S.I.F. înregistreazã o evoluţie necorespunzãtoare a situaţiei financiare.
(5) Pe lângã informaţiile menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va comunica autoritãţii competente din statul membru gazda şi informaţiile referitoare la schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.S.I.F. este membra.
(6) Pana la data la care Societatea Comercialã "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A. va asigura investitorilor membrilor sãi un plafon de compensare reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevãzute la alin. (1) trebuie sa respecte legislaţia nationala din statul membru gazda în scopul suplimentarii compensatiei conform normelor europene.
(7) În cazul modificãrii conţinutului uneia dintre informaţiile prevãzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, aceasta modificare C.N.V.M. cu cel puţin o luna înainte de implementarea schimbãrii.
(8) C.N.V.M. va comunica autoritãţii competente din statul membru gazda orice modificare a informaţiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) şi (3).
(9) Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificãrii primite din partea autoritãţii competente din statul membru gazda sau, în absenta acestei notificãri, în termen de doua luni de la data transmiterii de cãtre C.N.V.M. a informaţiilor menţionate la alin. (1).
(10) C.N.V.M. nu supravegheazã respectarea de cãtre sucursala S.S.I.F. înfiinţatã într-un stat membru a prevederilor menţionate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2. Autoritatea competenta din statul membru gazda în care S.S.I.F. înfiinţeazã o sucursala va supraveghea respectarea de cãtre sucursala a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior.
(11) În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilã a autoritãţii competente din statul membru gazda, sa efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.

SECŢIUNEA 2
Servicii şi activitãţi de investiţii financiare desfãşurate în România de firmele de investiţii din alte state membre

ART. 56
(1) Firmele de investiţii autorizate şi supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activitãţi de investiţii financiare, în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale, în condiţiile prevãzute la titlul II, capitolul VIII, secţiunea a 2-a din <>Legea nr. 297/2004 .
(2) Serviciile conexe prevãzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menţionate în autorizaţie, pot fi prestate numai împreunã cu serviciile principale menţionate la pct. 1 din aceeaşi anexa.
(3) Firmele de investiţii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M., achitand în acest sens tariful de înscriere.
(4) Prevederile art. 54 şi art. 55 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(8) se aplica corespunzãtor firmelor de investiţii din statele membre, C.N.V.M. urmând a fi notificatã în prealabil de cãtre autoritãţile competente din statele membre de origine ale firmelor de investiţii care intenţioneazã sa presteze servicii şi activitãţi de investiţii financiare pe teritoriul României.
ART. 57
(1) Informaţiile privind identitatea agenţilor delegaţi care vor promova servicii de investiţii financiare în numele firmelor de investiţii din statele membre, comunicate C.N.V.M. de cãtre autoritãţile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricãror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare.
(2) În situaţia în care firma de investiţii dintr-un stat membru va utiliza agenţi delegaţi situati într-un alt stat membru decât statul membru de origine al respectivei firme de investiţii, aceştia vor fi asimilaţi sucursalei aplicându-se corespunzãtor prevederile referitoare la înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.
ART. 58
(1) Firmele de investiţii autorizate în statele membre sa presteze servicii şi activitãţi de investiţii de natura celor prevãzute la pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale pieţelor reglementate sau sa aibã acces în cadrul acestor pieţe, prin una din urmãtoarele modalitãţi:
a) direct, prin stabilirea unei sucursale în România;
b) devenind membri la distanta sau având acces de la distanta la piata reglementatã, fãrã a fi necesarã stabilirea pe teritoriul României.
(2) Firmele de investiţii autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de compensare/contrapartea centrala din România în scopul finalizarii sau al organizãrii finalizarii tranzacţiilor cu instrumente financiare.
(3) Regulile de acces ale firmelor de investiţii autorizate în statele membre pe o piata reglementatã sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementãrilor aplicabile în vigoare.
(4) Accesul pe o piata reglementatã, într-un sistem alternativ de tranzactionare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investiţii prevãzute la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementãrilor emise de operatorul de piata sau de operatorul de sistem şi de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrala, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduita şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfãşoarã activitãţi în numele acestor firme de investiţii.
ART. 59
(1) C.N.V.M. va urmãri respectarea de cãtre sucursalele firmelor de investiţii din statele membre înfiinţate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2 şi va putea sa verifice, sa adopte mãsuri şi sa solicite modificãrile necesare pentru aplicarea corecta a prevederilor de mai sus, în legatura cu serviciile de investiţii financiare prestate pe teritoriul României.
(2) Autoritatea competenta din statul membru de origine a firmei de investiţii care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilitãţilor sale şi cu informarea prealabilã a C.N.V.M., sa efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale.
(3) În vederea întocmirii unor situaţii statistice, firmele de investiţii care au înfiinţat sucursale în România trebuie sa raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfasurata în cadrul acelor sucursale.
(4) Sucursalele firmelor de investiţii din statele membre au obligaţia sa furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectãrii de cãtre acestea a prevederilor alin. (1).

SECŢIUNEA 3
Sucursalele intermediarilor din statele nemembre

ART. 60
(1) Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de cãtre un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevãzute de <>art. 43 din Legea nr. 297/2004 .
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, înaintea înregistrãrii la oficiul registrului comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmitã conform anexei nr. 1A, însoţitã de documentaţia care atesta îndeplinirea cerinţelor prevãzute la <>art. 8 din Legea nr. 297/2004 , dupã cum urmeazã:
a) autorizaţia eliberata de autoritatea competenta din statul de origine;
b) actul constitutiv al societãţii, în original sau în copie legalizatã;
c) prezentarea structurii actionarilor semnificativi, pana la nivel de persoana fizica;
d) adeverinta de la autoritatea competenta din statul de origine din care sa reiasã:
1. adresa sediului social sau central care trebuie sa se afle în acelaşi stat cu autoritatea competenta emitenta a autorizaţiei;
2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevãzute în anexa nr. 9;
3. capitalul social subscris şi integral vãrsat al societãţii care trebuie sa reprezinte echivalentul capitalului iniţial minim prevãzut la <>art. 7 din Legea nr. 297/2004 ;
4. certificarea faptului ca societatea a fost auditata de cãtre un auditor financiar la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi a faptului ca aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare al sucursalei, precum şi procedurile interne care asigura respectarea prevederilor titlului III;
f) actele care atesta deţinerea legalã a sediului sucursalei;
g) planul de afaceri, care trebuie sa cuprindã: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmeazã sa fie desfãşurate, conducerea sucursalei, structura organizatoricã cu precizarea responsabilitãţilor şi limitelor de competenta pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiţiei;
h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizatã, pentru conducãtorii sucursalei;
i) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru conducãtorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern;
j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala;
k) documentele prevãzute la art. 24 şi art. 72 pentru autorizarea a cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern;
l) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M.;
m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectãrii cerinţelor de autorizare.
ART. 61
(1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevãzute la <>art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004 .
(2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicatã este Societatea Comercialã "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordãrii autorizaţiei, sub condiţia prezentãrii la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.
(3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicatã nu este Societatea Comercialã "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., dovada calitãţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusa împreunã cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensãrii investiţiilor realizate pe teritoriul României, odatã cu cererea şi documentaţia aferentã autorizãrii sucursalei.
ART. 62
Sucursala are obligaţia sa notifice C.N.V.M., în termen de maximum doua zile lucrãtoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentaţiei care au stat la baza acordãrii autorizaţiei şi sa solicite autorizarea/retragerea autorizaţiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a reprezentanţilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

TITLUL III
Cerinţe organizatorice şi reguli de conduita

CAP. I
Cerinţe organizatorice

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 63
(1) În exercitarea activitãţii şi serviciilor de investiţii, S.S.I.F. are obligaţia respectãrii cerinţelor organizatorice prevãzute în prezentul regulament.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã proceduri privind procesul decizional şi o structura organizatoricã care precizeazã în mod clar şi documentat structurile ierarhice de raportare, precum şi sa aloce funcţiile şi responsabilitãţile aferente acestor structuri;
b) sa se asigure ca persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie sa le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilitãţilor acestora;
c) sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã mecanisme corespunzãtoare de control intern destinate asigurãrii respectãrii deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F;
d) sa angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienta necesare pentru aducerea la îndeplinire a responsabilitãţilor alocate acestora;
e) sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã un sistem efectiv (effective) de raportare şi comunicare interna la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F;
f) sa menţinã înregistrãri corespunzãtoare şi ordonate ale activitãţii şi ale organizãrii interne a S.S.I.F;
g) sa se asigure ca desfãşurarea unor funcţii multiple de cãtre persoanele relevante S.S.I.F. nu afecteazã sau nu va afecta ducerea la îndeplinire a oricãreia dintre funcţiile asumate.
(3) În vederea respectãrii prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie sa ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţii societãţii, precum şi natura şi pachetul de servicii şi activitãţi desfãşurate pe parcursul desfãşurãrii activitãţii societãţii.
(4) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor luând în considerare natura informatiei în cauza.
(5) S.S.I.F. trebuie sa dispunã de proceduri, sisteme şi resurse corespunzãtoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestãrii serviciilor de investiţii financiare.
(6) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã un plan de continuitate a activitãţii menit sa asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor şi mecanismelor proprii, stocarea datelor şi a funcţiilor esenţiale, menţinerea serviciilor şi activitãţilor sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi funcţiuni şi reinceperea imediata a serviciilor şi activitãţilor de investiţii.
(7) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã politici şi proceduri contabile care sa le permitã sa furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care sa reflecte o situaţie fidela şi realã a poziţiei lor financiare şi care sa respecte toate standardele şi regulile contabile aplicabile.
(8) S.S.I.F. trebuie sa monitorizeze şi sa evalueze în mod continuu capacitatea şi eficacitatea de a corespunde cerinţelor de funcţionare a sistemelor lor, a procedurilor şi mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)-(7) şi sa dispunã mãsurile necesare pentru rezolvarea oricãror deficiente (constatate).
ART. 64
S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care sa se asigure o politica adecvatã suficienta pentru îndeplinirea de cãtre societate, conducãtorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a prevederilor <>Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;
b) reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor;
c) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidenţialitãţii şi pãstrãrii în siguranta a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;
d) reguli şi proceduri pentru încheierea tranzacţiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzacţiile personale în înţelesul art. 88;
e) reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clienţilor în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;
f) reguli şi proceduri privind evidentierea separatã a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clienţilor;
g) reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor;
h) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese;
i) reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura ca administratorii, conducãtorii, angajaţii şi colaboratorii S.S.I.F. acţioneazã întotdeauna în cel mai bun interes al clienţilor şi ca aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunostinta, în special acolo unde poate aparea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client;
j) reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizarii unor funcţii în scopul evitãrii riscului operational suplimentar. Externalizarea funcţiilor operationale importante nu poate fi efectuatã într-un mod care sa prejudicieze esenţial calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. sa supravegheze respectarea de cãtre S.S.I.F. a obligaţiilor sale.
ART. 65
(1) Membrii consiliului de administraţie şi conducãtorii S.S.I.F. sunt rãspunzãtori pentru asigurarea respectãrii regulilor şi procedurilor S.S.I.F. şi trebuie sa fie informati permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului.
(2) S.S.I.F. este responsabilã pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legatura cu realizarea obiectului de activitate.
(3) Membrii consiliului de administraţie şi conducãtorii S.S.I.F. au obligaţia sa asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduita adecvate ale întregului personal al societãţii.
ART. 66
(1) S.S.I.F. are obligaţia pãstrãrii, pe o perioada de cel puţin 5 ani, a tuturor evidentelor şi înregistrãrilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi tranzacţiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. sa poatã supraveghea respectarea prevederilor <>Legii nr. 297/2004 şi ale reglementãrilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectãrii de cãtre societate a obligaţiilor fata de clienţi sau potentialii clienţi.
(2) Înregistrãrile şi evidentele care specifica drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizeazã serviciile clientului trebuie pãstrate cel puţin pe durata relatiei cu clientul respectiv.
(3) Înregistrãrile şi evidentele S.S.I.F. trebuie pãstrate într-un mod accesibil, pentru a permite C.N.V.M. verificãri ulterioare, şi într-o forma şi de o maniera în care sa asigure respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) accesul rapid şi reconstituirea fiecãrui element al tranzacţiei;
b) efectuarea oricãrei modificãri sau a altui amendament, precum şi conţinutul înregistrãrilor şi evidentelor înainte de astfel de modificãri sau amendamente sa fie uşor constatate;
c) manipularea sau alterarea înregistrãrilor şi evidentelor în alt mod nu trebuie sa fie posibila.
(4) S.S.I.F. are obligaţia pãstrãrii cel puţin a evidentelor şi înregistrãrilor menţionate în anexa nr. 10.

SECŢIUNEA 2
Controlul intern

ART. 67
(1) S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern care are ca atribuţie supravegherea respectãrii de cãtre societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementãrilor entitatilor pieţei de capital şi a procedurilor interne, precum şi minimizarea riscurilor societãţii de neîndeplinire a obligaţiilor.
(2) S.S.I.F. are obligaţia sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã politici şi proceduri adecvate menite sa detecteze orice risc al societãţii de a nu isi îndeplini obligaţiile conform prevederilor prezentului regulament, precum şi riscurile asociate, sa punã în aplicare mãsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri şi sa permitã C.N.V.M. sa isi exercite operativ prerogativele.
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţii societãţii, precum şi natura şi gama serviciilor şi activitãţilor de investiţii efectuate în cursul desfãşurãrii activitãţii societãţii.
ART. 68
(1) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã şi sa menţinã în mod permanent şi operativ funcţia de control intern, care se va desfasura în mod independent şi care va avea urmãtoarele responsabilitãţi:
a) sa monitorizeze şi sa evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a mãsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum şi mãsurile dispuse pentru rezolvarea oricãror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societãţii (deficiente constatate în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor societãţii);
b) sa acorde consultanţa şi asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfãşurarea serviciilor şi activitãţilor de investiţii pentru respectarea cerinţelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Fiecare persoana incadrata în compartimentul de control intern, denumita în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusã autorizãrii C.N.V.M. şi va fi înscrisã în Registrul C.N.V.M.
(3) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern sa isi aducã la îndeplinire responsabilitãţile în mod corect şi independent, S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca urmãtoarele condiţii sunt respectate:
a) persoana numita în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie sa aibã autoritatea, resursele şi experienta necesarã, precum şi acces la toate informaţiile relevante;
b) persoana numita în funcţia de reprezentant al compartimentului de controlul intern poarta responsabilitatea respectãrii atribuţiilor aferente funcţiei de control intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementãrilor în vigoare conform art. 84 alin. (3).
c) persoanele numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa fie implicate în desfãşurarea serviciilor şi activitãţilor pe care le monitorizeazã;
d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie sa le compromita obiectivitatea şi nu trebuie sa conducã la aceasta posibilitate.
(4) S.S.I.F. poate fi exceptatã de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situaţia în care poate demonstra ca în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţii sale, precum şi în raport cu natura şi gama serviciilor şi activitãţilor de investiţii desfãşurate/efectuate, cerinţele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporţionale (potrivite) şi ca funcţia de control continua sa fie pusã în aplicare în mod efectiv.
ART. 69
S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investiţii financiare prevãzute la pct. 1 lit. a), b), d) şi e) şi pct. 2 lit. a), c), d) şi e) din anexa nr. 9 şi care nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investiţii financiare prevãzute în anexa nr. 9 vor avea cel puţin 2 reprezentanţi în cadrul compartimentului de control intern.
ART. 70
În îndeplinirea atribuţiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administraţie, informand imediat conducãtorii şi auditorii interni ai S.S.I.F.
ART. 71
Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie angajata cu contract individual de munca şi sa aibã atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
b) sa aibã studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenta ori de diploma, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungã durata, dupã caz, şi experienta de minimum 2 ani în piata de capital. În cazul în care experienta în piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanţi ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani trebuie îndeplinitã de cel puţin unul dintre aceştia;
c) sa fi participat la stagiile de pregãtire şi sa fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de cãtre organismele de formare profesionalã atestate de C.N.V.M.;
d) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi alte infracţiuni de natura economicã;
e) sa nu fi fost sancţionatã de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfãşurãrii de activitãţi pe pieţele supravegheate de acestea.
ART. 72
(1) În vederea autorizãrii reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere întocmitã conform anexei nr. 2A, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) curriculum vitae, cu specificarea pregãtirii şi experienţei profesionale;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizatã a actelor de studii;
d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.;
e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizatã;
f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizatã;
g) declaraţia pe propria rãspundere, în original, întocmitã conform anexei nr. 2B, a fiecãrui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 71;
h) dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
(2) În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizãrii mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţitã de responsabilitãţile detaliate ale fiecãrei persoane din cadrul compartimentului de control intern.
ART. 73
(1) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în urmãtoarele situaţii:
a) la cererea societãţii, conform anexei nr. 2C;
b) ca sancţiune.
(2) S.S.I.F. are obligaţia sa solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetãrii sau schimbãrii raporturilor de munca.
(3) Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisa de cãtre C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţite de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare, de documente justificative cu privire la data încetãrii sau schimbãrii raporturilor de munca şi de dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
ART. 74
Dupã retragerea, în condiţiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisã pe numele unei societãţi, persoana respectiva va putea fi autorizata în aceeaşi calitate pe numele unei alte societãţi nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei.
ART. 75
Reprezentantul compartimentului de control intern isi va desfasura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurãrii respectãrii de cãtre S.S.I.F. şi angajaţii sãi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societãţii.
ART. 76
În aplicarea responsabilitãţilor prevãzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are urmãtoarele atribuţii:
a) sa monitorizeze şi sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitãţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, sa ţinã evidenta neregulilor descoperite;
b) sa asigure informarea societãţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;
c) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. cãtre C.N.V.M. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevãzute de reglementãrile C.N.V.M., precum şi raportarile transmise C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital;
d) sa previnã şi sa propunã mãsuri de remediere a oricãrei situaţii de încãlcare a legilor şi reglementãrilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societãţii de cãtre S.S.I.F. sau de cãtre angajaţii acesteia;
e) sa ţinã evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora;
f) sa analizeze şi sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;
g) sa se asigure de utilizarea exclusiv personalã de cãtre fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entitatile pieţei de capital;
h) sa raporteze consiliului de administraţie, conducãtorilor şi auditorilor interni situaţiile de încãlcare a legislaţiei, a reglementãrilor în vigoare sau a procedurilor interne.
ART. 77
(1) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã proceduri efective şi transparente în scopul administrãrii rezonabile şi prompte a reclamatiilor primite de la clienţii de retail sau de la potentialii clienţi de retail, precum şi sa pãstreze o evidenta şi înregistrare a fiecãrei reclamaţii şi a mãsurilor luate pentru soluţionarea acesteia.
(2) Reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursala, în care eventualele reclamaţii ale clienţilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie sa fie public şi sa conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) identitatea clientului care transmite reclamaţia şi serviciul prestat la care se referã reclamaţia;
b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cãrora s-au formulat reclamaţiile sau cãrora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiţii financiare;
c) data reclamaţiei;
d) faptele reclamate;
e) prejudiciul reclamat de client;
f) data şi modul de soluţionare a reclamaţiei. Termenul de rezolvare a reclamaţiei nu poate depãşi 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia.
(3) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursala are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamatiilor ţinut la respectiva sucursala. Informaţiile din Registrul reclamatiilor se centralizeazã lunar la sediul social/central al S.S.I.F.
(4) Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.
ART. 78
(1) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referã, rezultatul investigatiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/conducãtorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate sa ia mãsuri de soluţionare.
(2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunostinta în timpul activitãţii de eventualele încãlcãri ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societãţii, acesta are obligaţia sa informeze consiliul de administraţie/conducãtorii şi auditorii interni ai S.S.I.F.
(3) În cazul unor abateri de la reglementãrile în vigoare, membrii consiliului de administraţie/conducãtorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenta C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital implicate situaţia constatatã şi mãsurile adoptate.
ART. 79
La sfârşitul fiecãrui an, pana la data de 31 ianuarie a anului urmãtor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfasurata, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile fãcute şi programul/planul investigatiilor propuse pentru anul urmãtor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. pana la data de 1 martie.

SECŢIUNEA 3
Evaluarea şi administrarea riscului

ART. 80
(1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor, S.S.I.F. trebuie sa dispunã urmãtoarele mãsuri:
a) sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã politici adecvate de administrare a riscului şi proceduri care identifica riscurile aferente activitãţilor S.S.I.F., operaţiunilor şi sistemelor sale şi, dacã este cazul, sa stabileascã nivelul riscului pe care societatea îl poate suporta;
b) sa adopte proceduri, metode şi mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activitãţilor, operaţiunilor şi sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat;
c) sa monitorizeze urmãtoarele:
(i) eficacitatea şi controlul adecvat al politicilor şi procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;
(ii) mãsura în care S.S.I.F. şi persoanele relevante respecta procedurile, metodele şi mecanismele adoptate conform lit. b);
(iii) eficacitatea şi caracterul adecvat al mãsurilor luate pentru rezolvarea oricãrei nereguli în raport cu politicile, procedurile, mãsurile, metodele şi mecanismele, incluzând nerespectarea acestor mãsuri, metode şi mecanisme sau neaplicarea acestor politici şi proceduri de cãtre persoanele relevante.
(2) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã şi sa menţinã o funcţie de administrare a riscului care este exercitatã în mod independent, în situaţia în care acest lucru este adecvat şi proporţional în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţilor sale, precum şi cu natura şi gama serviciilor şi activitãţilor desfãşurate. Aceasta funcţie presupune îndeplinirea urmãtoarelor atribuţii:
a) implementarea politicii şi procedurilor prevãzute la alin. (1);
b) furnizarea rapoartelor şi consultantei acordate conducãtorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3).
(3) În situaţia în care, în raport cu dimensiunea activitãţii sale, S.S.I.F. stabileşte sa nu menţinã o funcţie independenta de administrare a riscului, trebuie sa poatã demonstra ca politicile şi procedurile pe care le-a adoptat îndeplinesc cerinţele prevãzute la alin. (2) şi sunt efective în mod consecvent.
ART. 81
(1) Conducãtorii S.S.I.F. se vor asigura ca persoana desemnatã sa asigure funcţia de evaluare şi administrare a riscului are studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma, dupã caz, şi are experienta suficienta pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prezentului regulament.
(2) În cazul în care funcţia de administrare a riscului nu este exercitatã în mod independent, reprezentantul compartimentului de control intern poate exercita şi funcţia de administrare a riscului.
(3) S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de administrare a riscului, în termen de maximum 3 zile de la data încetãrii activitãţii acesteia împreunã cu CV-ul persoanei nou desemnate.

SECŢIUNEA 4
Auditul intern

ART. 82
S.S.I.F. trebuie sa stabileascã şi sa menţinã o funcţie de audit intern care este separatã şi independenta de alte funcţii şi activitãţi ale S.S.I.F. Îndeplinirea acestei funcţii presupune urmãtoarele responsabilitãţi:
a) stabilirea, implementarea şi menţinerea unui plan de audit pentru a evalua şi a examina eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor şi procedurilor S.S.I.F.;
b) emiterea de recomandãri bazate pe rezultatul activitãţii desfãşurate conform lit. a);
c) verificarea respectãrii recomandãrilor prevãzute la lit. b);
d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3).
ART. 83
S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de audit intern, în termen de maximum 3 zile de la data încetãrii activitãţii acesteia, împreunã cu CV-ul persoanei nou desemnate.

SECŢIUNEA 5
Conducãtorii

ART. 84
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa se asigure ca persoanele numite în funcţia de conducatori şi în funcţia de membri ai consiliului de administraţie sunt responsabile pentru asigurarea respectãrii de cãtre societate a obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Conducãtorii şi membrii consiliului de administraţie trebuie sa evalueze şi sa verifice periodic eficacitatea politicilor, mãsurilor şi procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi sa dispunã mãsurile corespunzãtoare pentru remedierea deficienţelor.
(3) S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca persoanele având calitatea de conducatori şi membrii consiliului de administraţie primesc, în mod frecvent şi cel puţin anual, rapoarte scrise cu privire la situaţiile menţionate la secţiunile 2, 3 şi 4 din prezentul capitol care prevãd în mod distinct dacã, în situaţia constatãrii oricãrei deficiente, au fost luate mãsuri de remediere adecvate.
(4) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia supravegherii conducãtorilor S.S.I.F.

SECŢIUNEA 6
Externalizarea unor activitãţi şi/sau servicii de investiţii

ART. 85
(1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o funcţie operationala este consideratã esenţialã sau importanta dacã o deficienta ori neîndeplinirea atribuţiilor aferente acestei funcţii ar putea prejudicia în mod substanţial asigurarea continuitãţii respectãrii de cãtre S.S.I.F. a condiţiilor şi obligaţiilor necesare acordãrii autorizaţiei sau a altor obligaţii stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performantelor sale financiare sau desfãşurarea serviciilor şi activitãţilor de investiţii în mod adecvat şi continuu.
(2) Fãrã a prejudicia statutul oricãrei alte funcţii, urmãtoarele funcţii nu vor fi considerate esenţiale sau importante în sensul alin. (1):
a) furnizarea cãtre S.S.I.F. a unor servicii de consultanţa şi a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiţii a S.S.I.F., incluzând consultanţa juridicã acordatã S.S.I.F., pregãtirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare şi de asigurare a securitãţii sediilor şi personalului S.S.I.F.;
b) achiziţionarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piata şi cele referitoare la preţuri.
ART. 86
(1) În situaţia externalizarii funcţiilor operationale esenţiale sau importante ori a oricãror servicii sau activitãţi de investiţii, S.S.I.F. rãmâne pe deplin responsabilã pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament şi va respecta în mod distinct urmãtoarele condiţii:
a) externalizarea nu trebuie sa aibã ca rezultat delegarea responsabilitãţilor conducãtorilor;
b) relaţia cu clienţii şi obligaţiile S.S.I.F. fata de clienţii sãi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate;
c) condiţiile pe care S.S.I.F. trebuie sa le îndeplineascã în conformitate cu <>art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 şi pe care trebuie sa le menţinã nu trebuie subminate;
d) niciuna din celelalte condiţii impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimatã sau modificatã.
(2) S.S.I.F. trebuie sa acţioneze impartial şi cu diligenta profesionalã atunci când iniţiazã, administreazã sau înceteazã orice contract privind externalizarea cãtre un furnizor de servicii a funcţiilor operationale esenţiale şi importante, precum şi a oricãror servicii şi activitãţi de investiţii.
(3) S.S.I.F. trebuie sa dispunã, în mod distinct, mãsurile necesare pentru a se asigura ca urmãtoarele condiţii sunt îndeplinite:
a) furnizorul de servicii trebuie sa aibã abilitatea, capacitatea şi orice autorizaţie prevãzutã de lege pentru desfãşurarea în mod responsabil şi profesional a funcţiilor, serviciilor şi activitãţilor externalizate;
b) furnizorul de servicii trebuie sa desfãşoare efectiv serviciile externalizate şi pentru aceasta S.S.I.F. trebuie sa stabileascã metode de evaluare a nivelului performantei furnizorului de servicii;
c) furnizorul de servicii trebuie sa supravegheze în mod corect desfãşurarea (exercitarea) funcţiilor externalizate şi sa administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizarii;
d) S.S.I.F. trebuie sa dispunã mãsuri adecvate dacã se constata ca furnizorul de servicii nu poate desfasura funcţiile în mod efectiv şi în concordanta cu legile aplicabile şi cerinţele regulamentare;
e) S.S.I.F. trebuie sa detina experienta necesarã pentru supravegherea funcţiilor efectiv externalizate şi pentru administrarea riscurilor asociate externalizarii şi trebuie sa supravegheze acele funcţii şi sa administreze acele riscuri;
f) furnizorul de servicii trebuie sa prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilitatii sale de a desfasura funcţiile externalizate în mod efectiv şi în conformitate cu legile aplicabile şi cerinţele de reglementare aplicabile;
g) S.S.I.F. trebuie sa aibã posibilitatea încetãrii contractului privind externalizarea, dacã este necesar, fãrã a prejudicia continuitatea şi calitatea serviciilor furnizate cãtre clienţi;
h) furnizorul de servicii trebuie sa coopereze cu C.N.V.M. în legatura cu activitãţile externalizate;
i) S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. şi alte autoritãţi competente relevante trebuie sa aibã acces efectiv la informaţiile referitoare la activitãţile externalizate, precum şi la sediile în care isi desfãşoarã activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie sa isi poatã exercita acele drepturi referitoare la acces;
j) furnizorul de servicii trebuie sa protejeze orice informaţie confidenţialã referitoare la S.S.I.F. şi clienţii acesteia;
k) S.S.I.F. şi furnizorul de servicii trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã un plan de reconstituire şi recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevãzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcţia, serviciul sau activitatea care a fost externalizata.
(4) Drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale furnizorului de servicii trebuie sa fie în mod clar repartizate şi menţionate într-un contract scris.
(5) În vederea respectãrii prevederilor prezentului articol şi ale art. 87, în situaţia în care S.S.I.F. şi furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiaşi grup, S.S.I.F. poate lua în considerare mãsura în care aceasta controleazã furnizorul de servicii sau mãsura în care are capacitatea de a-i influenta activitatea.
(6) La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie sa punã la dispoziţia acesteia toate informaţiile necesare pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea cerinţelor prevãzute în prezentul regulament cu privire la desfãşurarea activitãţilor externalizate.
ART. 87
(1) S.S.I.F. care externalizeaza serviciul de investiţii privind administrarea portofoliului clienţilor de retail cãtre un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie sa se asigure ca, în plus fata de cerinţele prevãzute la art. 86, sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) furnizorul de servicii trebuie sa fie autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu şi trebuie sa fie subiect al supravegherii prudentiale;
b) C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.
(2) În situaţia în care una sau ambele condiţii prevãzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investiţii unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacã aceasta a notificat în prealabil C.N.V.M. mãsurile de externalizare şi C.N.V.M. nu formuleazã obiecţiuni cu privire la acele mãsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificãrii.
(3) C.N.V.M. va publica pe pagina sa de internet o nota privind politica acesteia în legatura cu externalizarea prevãzutã la alin. (2). Nota va mentiona exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevãzutã la alin. (2), atunci când una sau ambele condiţii menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite.
(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limiteazã obligaţiile S.S.I.F. de a respecta cerinţele prevãzute la art. 86.
(5) C.N.V.M. va publica o lista a autoritãţilor de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).

CAP. II
Cerinţe de operare

SECŢIUNEA 1
Tranzacţiile personale

ART. 88
În aplicarea prezentului regulament, tranzacţia personalã înseamnã o tranzacţie cu un instrument financiar efectuatã de cãtre sau în numele unei persoane relevante, în situaţia în care cel puţin unul din urmãtoarele criterii este îndeplinit:
a) acea persoana relevanta acţioneazã în afarã scopului (obiectului) activitãţii pe care o desfãşoarã în acea calitate;
b) tranzacţia este efectuatã în contul oricãreia din urmãtoarele persoane:
(i) persoana relevanta;
(ii) orice persoana cu care aceasta are o relatie de familie sau cu care are legãturi strânse;
(iii) o persoana a carei legatura cu persoana relevanta atesta faptul ca persoana relevanta are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzacţiei, altul decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzacţiei.
ART. 89
(1) În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicata în activitãţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate, având înţelesul prevãzut la <>art. 244 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 297/2004 , sau la alte informaţii confidenţiale referitoare la clienţi sau la tranzacţii cu sau pentru clienţi, în virtutea unei activitãţi desfãşurate de acea persoana în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã proceduri adecvate menite sa previnã urmãtoarele situaţii:
a) efectuarea unei tranzacţii personale care îndeplineşte cel puţin unul din urmãtoarele criterii:
(i) acelei persoane îi este interzis sa efectueze astfel de tranzacţii în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piata;
(ii) implica folosirea abuzivã sau dezvaluirea improprie a acelei informaţii confidenţiale;
(iii) intra în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament;
b) sfãtuirea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfãşurãrii activitãţii corespunzãtoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricãrei alte persoane sa efectueze o tranzacţie cu instrumente financiare, care, dacã ar fi o tranzacţie personalã a persoanei relevante, ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);
c) fãrã a prejudicia prevederile <>art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004 , dezvaluirea altfel decât în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricãrei informaţii sau opinii oricãrei alte persoane, în situaţia în care persoana relevanta cunoaşte sau în mod rezonabil trebuia sa cunoascã faptul ca urmare a acelei dezvaluiri acea persoana va proceda sau ar putea proceda la una din urmãtoarele situaţii:
(i) sa participe la o tranzacţie cu instrumente financiare care, dacã ar fi o tranzacţie personalã a unei persoane relevante, ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);
(ii) sa sfatuiasca sau sa determine o alta persoana sa participe la o asemenea tranzacţie.
(2) Procedurile prevãzute la alin. (1) trebuie sa fie astfel concepute încât sa asigure în mod distinct urmãtoarele:
a) fiecare persoana relevanta menţionatã la alin. (1) cunoaşte restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi mãsurile stabilite de cãtre S.S.I.F. cu privire la tranzacţiile personale şi la dezvaluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);
b) S.S.I.F. este informatã de îndatã cu privire la orice tranzacţie personalã la care participa o persoana relevanta, fie în baza unei notificãri cu privire la acea tranzacţie, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. sa identifice asemenea tranzacţii. În cazul procedurilor de externalizare, S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca societatea cãtre care este externalizata activitatea pãstreazã un registru al tranzacţiilor personale la care participa orice persoana relevanta şi ca acele informaţii sunt furnizate de îndatã la cererea S.S.I.F.;
c) tranzacţiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidentiate într-un registru, incluzând orice autorizaţie (aprobare) sau interdicţie în legatura cu asemenea tranzacţii.
(3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) nu se vor aplica urmãtoarelor tipuri de tranzacţii personale:
a) tranzacţiile personale efectuate în baza prestãrii serviciului de administrare a portofoliului în mod discretionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare prealabilã în legatura cu tranzacţia între administratorul de portofoliu şi persoana relevanta sau o alta persoana în contul cãreia a fost executatã tranzacţia;
b) tranzacţiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislaţia comunitara sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading în their assets") cu cea menţionatã în cazul OPCVM, în situaţia în care persoana relevanta şi orice alta persoana în contul cãreia sunt efectuate tranzacţiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.

SECTUNEA 2
Pãstrarea în siguranta a activelor clienţilor

ART. 90
(1) S.S.I.F. este obligatã sa evidentieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienţi şi sa utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clienţilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clienţilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.
(2) S.S.I.F. nu trebuie sa acţioneze astfel încât sa pericliteze, sa poatã fi considerat ca pericliteazã sau sa induca o situaţie care poate sa prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor ori piata reglementatã pe care tranzactioneaza şi trebuie sa se asigure ca agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi ceilalţi angajaţi ai sãi nu se vor comporta în acest mod.
(3) S.S.I.F. trebuie sa respecte, în toate situaţiile, urmãtoarele obligaţii:
a) sa asigure pãstrarea în siguranta a instrumentelor financiare pe care le tine în custodie;
b) sa nu facã uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le tine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi sa nu transfere aceste instrumente financiare fãrã acordul expres al deţinãtorilor;
c) sa returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile bãneşti încredinţate.
(4) S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investiţii financiare prevãzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabilã pentru plãţile şi decontãrile aferente instrumentelor financiare pãstrate în custodie.
ART. 91
(1) S.S.I.F. are obligaţia pãstrãrii în siguranta a drepturilor clienţilor în legatura cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora indeplinind în acest scop urmãtoarele cerinţe:
a) pãstrarea înregistrãrilor, evidentelor şi conturilor necesare pentru a putea în orice moment şi fãrã întârziere sa distinga activele deţinute de un client de activele deţinute pentru orice alt client şi fata de propriile active;
b) menţinerea evidentelor, înregistrãrilor şi conturilor astfel încât sa se asigure acuratetea acestora şi, în mod distinct, corespondenta acestora cu instrumentele financiare şi fondurile deţinute în numele clienţilor;
c) verificarea în mod regulat a concordanţei dintre evidentele, înregistrãrile şi registrele proprii şi cele ale oricãrei terţe pãrţi în numele cãreia sunt deţinute acele active;
d) dispunerea mãsurilor necesare pentru a se asigura ca orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terta parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparţinând S.S.I.F. şi de instrumentele financiare aparţinând acelei terţe pãrţi, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (înregistrãrile, evidentele) terţei pãrţi sau în alt mod echivalent care asigura acelaşi nivel de protecţie;
e) dispunerea mãsurilor necesare pentru a se asigura ca fondurile clienţilor depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o banca centrala, o instituţie de credit sau o banca autorizata într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare sunt pãstrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru pãstrarea fondurilor aparţinând S.S.I.F.;
f) existenta unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuãrii activelor clienţilor sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzãtoare a activelor, a fraudei, a slabei administrãri, a modului inadecvat de pãstrare a registrelor sau a neglijentei.
(2) În situaţia în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate şi insolventa (<>Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei), mãsurile dispuse de S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru pãstrarea în siguranta a drepturilor clienţilor nu sunt suficiente pentru a respecta cerinţele prevãzute în <>art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004 , C.N.V.M. va dispune mãsurile pe care S.S.I.F. trebuie sa le aplice pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
(3) În situaţia în care legea aplicabilã în jurisdicţia în care sunt deţinute fondurile şi instrumentele financiare aparţinând clienţilor impiedica S.S.I.F. sa respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerinţele care vor avea un efect echivalent în ceea ce priveşte pãstrarea în siguranta a drepturilor clienţilor.
ART. 92
(1) S.S.I.F. poate sa depoziteze instrumente financiare deţinute în numele clienţilor sãi într-un cont sau în conturi deschise la o terta parte cu condiţia ca S.S.I.F. sa acţioneze cu toatã competenta, imparţialitatea şi diligenta profesionalã în selectarea, desemnarea şi verificarea periodicã a terţei pãrţi şi a mãsurilor necesare deţinerii şi pãstrãrii în siguranta a acelor instrumente financiare.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experienta şi reputaţia în piata a terţei pãrţi, precum şi orice cerinţe legale sau practici de piata referitoare la deţinerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clienţilor.
(3) În situaţia în care pãstrarea în siguranta a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane este o activitate supusã reglementãrii şi supravegherii într-o jurisdicţie unde S.S.I.F. intenţioneazã sa utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terta persoana, S.S.I.F. nu va incredinta aceasta activitate unei terţe persoane care nu este supusã reglementãrii şi supravegherii în respectiva jurisdicţie.
(4) S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deţinute în numele clienţilor la o terta parte dintr-un stat nemembru care nu reglementeazã deţinerea şi pãstrarea în siguranta a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane, cu excepţia situaţiei în care este îndeplinitã una din urmãtoarele condiţii:
a) natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investiţii în legatura cu acele instrumente impune ca acestea sa fie depozitate la o terta parte în acel stat nemembru;
b) instrumentele financiare sunt deţinute în numele unui client profesional, acel client solicita în scris S.S.I.F. sa le depoziteze la o terta parte în acel stat nemembru.
ART. 93
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa plaseze prompt fondurile primite de la clienţi într-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din urmãtoarele:
a) banca centrala;
b) instituţie de credit autorizata conform legislaţiei comunitare;
c) banca autorizata într-un stat nemembru;
d) un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei instituţii de credit autorizate în conformitate cu prevederile <>Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în legatura cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevãzute în legea anterior menţionatã, deţinute de acea instituţie.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieţei monetare se înţelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislaţiei comunitare sau care este subiect al supravegherii şi, dupã caz, autorizat de cãtre o autoritate conform legislaţiei naţionale a statului membru şi care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) obiectivul sau investitional prioritar trebuie sa fie acela de a menţine valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constanta sau la valoarea capitalului iniţial al investitorilor la care se adauga profiturile;
b) în vederea atingerii acelui obiectiv investitional prioritar, trebuie sa investeasca exclusiv în instrumente performanţe ale pieţei monetare cu o maturitate sau perioada rãmasã pana la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustari regulate ale veniturilor corespunzãtoare unei asemenea maturitati şi cu o valoare medie ponderatã a maturitatii de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin investirea în mod suplimentar în depozite la instituţii de credit.
c) trebuie sa asigure lichiditatea în cadrul aceleiaşi zile sau al zilei urmãtoare decontãrii.
(4) În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piata monetara va fi considerat performant dacã a fost notat cu cel mai bun punctaj de cãtre fiecare agenţie de rating competenta care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agenţie de rating nu va fi considerat ca fiind performant.
(5) În scopul aplicãrii prevederilor alin. (4), o agenţie de rating va fi consideratã competenta dacã emite în mod regulat şi cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieţei monetare şi este o instituţie externa de evaluare a creditului eligibilã astfel cum este prevãzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard.
(6) În situaţia în care nu depoziteaza fondurile clienţilor la o banca centrala, S.S.I.F. trebuie sa acţioneze cu toatã competenta, imparţialitatea şi diligenta profesionalã în selectarea, stabilirea şi verificarea periodicã a instituţiei de credit, bãncii sau fondului specializat în instrumente ale pieţei monetare la care sunt plasate fondurile, precum şi cu privire la metodele privind deţinerea acelor fonduri.
(7) S.S.I.F. trebuie sa ia în considerare experienta şi reputaţia din piata ale acestor instituţii sau fonduri specializate în instrumente ale pieţei monetare, în vederea asigurãrii protecţiei drepturilor clienţilor, precum şi orice cerinţe legale sau reglementãri ori practicile de piata referitoare la deţinerea fondurilor clienţilor care ar putea prejudicia drepturile clienţilor.
(8) Clienţii au dreptul sa se opunã plasarii fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.
ART. 94
(1) S.S.I.F. nu poate sa se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deţinute în numele unui client sau sa foloseascã într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepţia situaţiei în care sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) clientul trebuie sa isi exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiţii clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnatura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent;
b) folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie sa respecte termenii specificati cu care clientul este de acord.
(2) S.S.I.F. nu poate sa se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deţinute în numele unui client într-un cont global la o terta parte sau sa foloseascã în alt mod instrumentele financiare deţinute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepţia situaţiei în care, în completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), cel puţin una din urmãtoarele condiţii este îndeplinitã:
a) fiecare client ale cãrui instrumente financiare sunt deţinute într-un cont global trebuie sa isi fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a);
b) S.S.I.F. trebuie sa dispunã de sisteme şi metode de control care sa asigure ca numai instrumentele financiare aparţinând clienţilor care şi-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel.
(3) Înregistrãrile şi evidentele S.S.I.F. trebuie sa cuprindã detalii referitoare la clientul ale cãrui instrucţiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum şi cu privire la numãrul instrumentelor financiare folosite aparţinând fiecãrui client care şi-a exprimat acordul, astfel încât sa fie posibila repartizarea corecta a fiecãrei pierderi.
ART. 95
S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca auditorii sãi financiari raporteazã cel puţin anual C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicãrii <>art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi a prezentei secţiuni.

SECŢIUNEA 3
Conflictul de interese

ART. 96
(1) S.S.I.F. trebuie sa ia toate mãsurile astfel încât sa se asigure ca situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi sau orice persoana aflatã în mod direct sau indirect în poziţie de control fata de societate, şi clienţii societãţii, între 2 clienţi ai societãţii, precum şi între combinatii ale situaţiilor de mai sus sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate astfel încât interesele clienţilor sa nu fie afectate.
(2) În vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizarii serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe sau a combinarii acestora şi a cãror existenta ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care aceasta, o persoana relevanta sau o persoana legatã de aceasta în mod direct sau indirect prin control se afla în oricare din urmãtoarele situaţii, ca rezultat al furnizarii de servicii de investiţii sau servicii conexe ori al activitãţii de investiţii sau ca rezultat al unei alte situaţii:
a) S.S.I.F. sau acea persoana ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiarã, pe cheltuiala clientului;
b) S.S.I.F. sau acea persoana are un interes în legatura cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzacţie efectuatã în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat;
c) S.S.I.F. sau acea persoana beneficiazã de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în detrimentul intereselor clientului;
d) S.S.I.F. sau acea persoana este implicata în aceeaşi activitate ca şi clientul;
e) S.S.I.F. sau acea persoana primeşte sau va primi de la o alta persoana decât clientul o recompensa aferentã unui serviciu furnizat clientului sub forma bãneascã a unor bunuri sau servicii, alta decât comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.
ART. 97
(1) S.S.I.F. trebuie sa stabileascã, sa implementeze şi sa menţinã o politica efectivã referitoare la conflictul de interese, prevãzutã în cadrul unei proceduri scrise, luând în considerare dimensiunea şi organizarea societãţii, precum şi natura, dimensiunea şi complexitatea activitãţii sale.
(2) În situaţia în care S.S.I.F. este membra a unui grup, politica acesteia trebuie sa ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care aceasta le cunoaşte sau ar trebui sa le cunoascã, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura şi activitãţile altor membri ai grupului.
(3) Politica privind conflictul de interese stabilitã conform alin. (1) şi (2) va avea urmãtorul conţinut:
a) identificarea circumstanţelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducand un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienţi în funcţie de specificul activitãţilor şi serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe desfãşurate de S.S.I.F, în numele clienţilor sau în nume propriu;
b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi mãsurile ce trebuie adoptate în vederea administrãrii acestor conflicte.
(4) Procedurile şi mãsurile prevãzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât sa asigure faptul ca persoanele relevante ce efectueazã diferite activitãţi care implica un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfãşoarã acele activitãţi la un nivel de independenta adecvat dimensiunii şi activitãţilor S.S.I.F. şi grupului cãruia îi aparţine, precum şi relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clienţilor.
(5) În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi mãsurile adoptate includ urmãtoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului de independenta a S.S.I.F.:
a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii între persoanele relevante ce efectueazã activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situaţia în care transmiterea acelei informaţii ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienţi;
b) supravegherea separatã a persoanelor relevante ale cãror principale atribuţii implica desfãşurarea de activitãţi în numele clienţilor sau furnizarea de servicii clienţilor ale cãror interese pot fi afectate sau care reprezintã într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.;
c) eliminarea oricãrei legãturi directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o alta activitate, atunci când în legatura cu aceste activitãţi poate lua naştere un conflict de interese;
d) mãsuri pentru prevenirea sau limitarea oricãrei persoane de a exercita o influenta inadecvata asupra modului în care o persoana relevanta desfãşoarã servicii şi activitãţi de investiţii sau servicii conexe.
e) mãsuri pentru prevenirea sau controlul implicarii simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea şi serviciile de investiţii sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvatã a conflictelor de interese.
(6) În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre mãsurile şi procedurile prevãzute la alin. (3) nu asigura nivelul necesar de independenta, S.S.I.F. va adopta acele mãsuri şi proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.
ART. 98
(1) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie sa fie astfel conceputã încât sa asigure urmãtoarele cerinţe minime:
a) departamentele de specialitate şi personalul implicat sa pãstreze confidenţialitatea oricãrei informaţii de care iau cunostinta în cursul activitãţii, în special informaţiile care nu au devenit încã publice şi care ar putea influenta preţul de tranzactionare pe piata;
b) oricare dintre informaţiile menţionate la lit. a) sa nu fie folosite în tranzacţiile efectuate de cãtre S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terţi ori clienţi interesaţi;
c) separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activitãţii;
d) separarea atribuţiilor principale astfel încât sa se evite îndeplinirea de cãtre aceeaşi persoana a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activitãţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clienţii acesteia;
e) mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidenţialitãţii şi pãstrãrii în siguranta a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referã la cel puţin urmãtoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rãmase neexecutate;
f) alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecãrei categorii de salariaţi şi personalului de conducere.
(2) Dacã structura organizatorica şi administrativã a societãţii stabilitã pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectãrii intereselor clienţilor, S.S.I.F. are obligaţia sa notifice clientului în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, înaintea prestãrii serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia.
(3) Informarea clienţilor în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie sa fie facuta pe un suport durabil şi sa cuprindã detalii suficiente, luând în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client sa ia o decizie în cunostinta de cauza cu privire la serviciile de investiţii sau serviciile conexe fata de care apare un conflict de interese.
(4) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie sa presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decât dacã a dezvaluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic, şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord sa încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de cãtre S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacã comunicarea se face telefonic.
ART. 99
S.S.I.F. va pãstra şi va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activitãţi de investiţii ori servicii conexe desfãşurate sau în curs de desfãşurare de cãtre S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienţi.

SECŢIUNEA 4
Cercetarea pentru investiţii

ART. 100
(1) În aplicarea prezentei secţiuni, cercetarea pentru investiţii înseamnã studiul/cercetarea sau alta informaţie recomandand sau sugerand, explicit sau implicit, o strategie de investiţii cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitentii instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau preţul curent sau viitor al acelor instrumente, destinatã canalelor de distribuţie sau publicului şi care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) este caracterizatã sau descrisã ca cercetare pentru investiţii sau în termeni similari ori este prezentatã într-un alt mod ca o explicitare obiectivã sau independenta a problemei cuprinse în recomandare;
b) dacã recomandarea în cauza a fost facuta unui client de cãtre S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanţa pentru investiţii în sensul definitiei prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. j).
(2) O recomandare de tipul celei prevãzute la <>art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2006 privind prezentarea recomandãrilor pentru investiţii în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1), va fi tratata ca o diseminare a unui material publicitar şi orice S.S.I.F. care produce şi disemineaza o asemenea recomandare trebuie sa se asigure ca este în mod clar identificata astfel.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura şi cu privire la faptul ca orice asemenea recomandare conţine o nota clara şi distinctã cu privire la faptul ca aceasta nu a fost întocmitã în conformitate cu cerinţele legale menite sa promoveze independenta activitãţii de cercetare pentru investiţii şi ca nu este subiectul niciunei restrictii privind activitatea de diseminare a cercetãrii pentru investiţii. Recomandarea verbalã va cuprinde şi o declaraţie având acelaşi înţeles.
ART. 101
(1) S.S.I.F. care produce sau faciliteazã producerea de cercetãri pentru investiţii destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clienţilor societãţii sau publicului se va asigura, pe proprie rãspundere sau pe rãspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor mãsurilor prevãzute în art. 97 alin. (4), (5) şi (6) în legatura cu analistii financiari implicaţi în producerea cercetãrii pentru investiţii şi cu alte persoane relevante ale cãror responsabilitãţi sau activitãţi pot intra în conflict cu interesele persoanelor cãrora le este transmisã cercetarea pentru investiţii.
(2) S.S.I.F. menţionatã la alin. (1) trebuie sa dispunã mãsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura ca urmãtoarele cerinţe sunt respectate:
a) analistii financiari şi alte persoane relevante nu trebuie sa se implice în tranzacţii personale sau sa tranzactioneze în numele oricãrei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referã cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se afla în legatura atunci când are cunoştinţe despre momentul distribuirii sau despre conţinutul acelei cercetãri pentru investiţii care nu este disponibil publicului sau clienţilor şi nu poate fi dedus în mod prompt din informaţia astfel disponibilã pana când beneficiarii cercetãrii pentru investiţii au oportunitatea în mod rezonabil sa acţioneze în baza acestora. Fac excepţie de la cele mai sus menţionate tranzacţiile efectuate în calitate de formator de piata atunci când se acţioneazã cu buna-credinţa în procesul obişnuit de formare a pieţei sau în cursul executãrii unui ordin nesolicitat al clientului;
b) în situaţiile neacoperite de prevederile menţionate la lit. a), analistii financiari şi orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetãrii pentru investiţii nu trebuie sa se angajeze în tranzacţii personale cu instrumentele financiare la care se referã activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandãrilor curente. Fac excepţie situaţiile excepţionale aprobate în prealabil de un reprezentant al direcţiei juridice sau al controlului intern;
c) S.S.I.F., analistii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetãrii pentru investiţii nu trebuie sa accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetãrii pentru investiţii;
d) S.S.I.F., analistii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetãrii pentru investiţii nu trebuie sa promita emitentilor asigurarea unei cercetãri favorabile;
e) înainte de diseminarea cercetãrii pentru investiţii, emitentilor, persoanelor relevante, altele decât analistii financiari, şi oricãror alte persoane nu trebuie sa li se permitã sa revizuiasca proiectul cercetãrii pentru investiţii în sensul de a verifica acuratetea precizãrilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decât verificarea respectãrii obligaţiilor legale ale S.S.I.F, dacã respectivul proiect include o recomandare sau un preţ vizat.
(3) În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legatura cu alte instrumente financiare se înţelege un instrument financiar al cãrui preţ este sensibil afectat de modificãrile preţului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetãrii pentru investiţii şi include un derivat pe acel instrument financiar.
(4) S.S.I.F. care disemineaza publicului sau clienţilor cercetarea pentru investiţii produsã de o alta persoana vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacã sunt îndeplinite urmãtoarele criterii:
a) persoana care produce cercetarea pentru investiţii nu este membra a grupului din care face parte S.S.I.F.;
b) S.S.I.F. nu modifica în mod substanţial recomandãrile conţinute de cercetarea pentru investiţii;
c) S.S.I.F. nu prezintã cercetarea pentru investiţii ca fiind produsã de aceasta;
d) S.S.I.F. verifica dacã producãtorul cercetãrii este subiectul unor cerinţe echivalente cerinţelor prevãzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetãri sau dacã şi-a stabilit o politica privind implementarea unor asemenea cerinţe.

SECŢIUNEA 5
Stimulentele

ART. 102
(1) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe trebuie sa acţioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienţilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.
(2) S.S.I.F. trebuie sa acţioneze în asa fel încât sa asigure o deplina egalitate de tratament fata de clienţii sãi.
ART. 103
(1) Se considera ca S.S.I.F. nu acţioneazã onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al unui client, dacã, în situaţia furnizarii unui serviciu de investiţii sau a unui serviciu conex clientului, aceasta plãteşte sau primeşte drept plata orice tarif sau comision ori furnizeazã sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decât:
a) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plãtit sau furnizat clientului sau de cãtre client sau unei persoane în numele clientului;
b) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plãtit sau furnizat cãtre sau de cãtre o terta parte sau o persoana actionand în numele acestei terţe pãrţi, atunci când sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
(i) existenta, natura şi suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacã suma nu poate fi determinata, metoda de calcul a acelei sume trebuie prezentatã în mod clar clientului într-un mod cuprinzator, exact şi uşor de înţeles înainte de furnizarea serviciilor de investiţii sau serviciilor conexe relevante;
(ii) plata tarifului şi comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie sa fie stabilitã astfel încât sa sporeasca calitatea serviciului relevant furnizat clientului şi sa nu afecteze obligaţia S.S.I.F. de a acţiona în cel mai bun interes al clientului.
c) tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizarii serviciilor de investiţii cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare şi de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale şi care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor S.S.I.F. de a acţiona onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienţilor sãi.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvalui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub forma unui sumar (rezumat), cu condiţia asumarii dezvaluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului şi cu condiţia de a-şi onora acea obligaţie.

CAP. III
Documente, informaţii şi raportari în relaţia cu clienţii şi potentialii clienţi

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 104
(1) În scopul aplicãrii prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie sa furnizeze o informaţie pe un suport durabil, va putea sa furnizeze acea informaţie pe un alt suport durabil decât suportul de hârtie numai dacã:
a) furnizarea acelei informaţii pe acel suport este adecvatã în raport cu relaţia de afaceri care se desfãşoarã sau care se va desfasura între S.S.I.F. şi client; şi
b) persoana cãreia urmeazã a-i fi furnizatã informaţia a ales în mod special ca informaţia sa îi fie remisã pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informatiei pe suport de hârtie sau pe un alt suport.
(2) Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 şi art. 138 alin. (3) şi (4), S.S.I.F. furnizeazã informaţii unui client prin intermediul paginii de internet şi acele informaţii nu sunt adresate personal clientului, trebuie îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) furnizarea acelor informaţii pe acel suport este corespunzãtoare (adecvatã) în raport cu relaţia de afaceri care se desfãşoarã sau care se va desfasura între societate şi client;
b) clientul trebuie sa consimtã în mod expres cu privire la furnizarea acelor informaţii în acel format (sub acea forma);
c) clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet şi cu privire la locul (calea) de pe pagina de internet unde poate fi accesata informaţia;
d) informaţiile trebuie actualizate la zi;
e) informaţiile trebuie sa poatã fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie sa le verifice.
(3) În scopul aplicãrii prezentului articol, comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic va fi consideratã adecvatã în raport cu relaţia de afaceri ce se desfãşoarã sau se va desfasura între societate şi client, dacã exista certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de cãtre client a unei adrese de e-mail destinate desfãşurãrii acelei afaceri va fi consideratã ca îndeplineşte o asemenea condiţie.
ART. 105
(1) S.S.I.F. se va asigura de faptul ca toate informaţiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le disemineaza într-un mod care ar putea determina receptionarea acestora de cãtre clienţii de retail îndeplinesc condiţiile prevãzute în alin. (2)-(8).
(2) Informaţiile menţionate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie sa respecte urmãtoarele cerinţe:
a) trebuie sa fie precise şi, în mod special, sa nu sublinieze niciun potenţial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiţie sau un instrument financiar fãrã a oferi, de asemenea, indicaţii corecte şi evidente cu privire la orice riscuri relevante;
b) trebuie sa fie suficiente şi prezentate într-un mod care sa permitã înţelegerea lor de cãtre un numãr mediu din membrii grupului cãruia îi sunt adresate sau care ar putea receptiona aceste informaţii;
c) nu trebuie sa ascundã, sa diminueze sau sa tainuiasca detalii, precizãri sau avertismente importante.
(3) Atunci când informaţiile compara servicii de investiţii sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizeazã servicii de investiţii sau servicii conexe, trebuie îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) comparatia trebuie sa fie semnificativã şi trebuie prezentatã într-un mod corect şi echilibrat;
b) sursa informaţiilor utilizate pentru comparatie trebuie specificatã;
c) elementele semnificative şi menţiunile folosite pentru efectuarea comparatiei trebuie incluse.
(4) În situaţia în care informaţia cuprinde referiri la performanţele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investiţii trebuie îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) acea menţiune (referire) nu trebuie sa fie cea mai evidenţiatã în cadrul comunicatului;
b) informaţia trebuie sa cuprindã referiri corespunzãtoare cu privire la performanţele aferente:
(i) perioadei precedente de 5 ani; sau
(ii) întregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investiţii a fost furnizat, dacã perioada de referinta este mai mica de 5 ani;
(iii) unei perioade mai mari, dacã S.S.I.F. decide astfel.
c) în fiecare situaţie, referirile cu privire la performanţe trebuie sa fie bazate pe perioade integrale de 12 luni;
d) perioada de referinta şi sursa informaţiilor trebuie precizate în mod clar;
e) informaţia trebuie sa conţinã un avertisment evidenţiat distinct cu privire la faptul ca cifrele şi performanţele anterioare nu reprezintã un indicator relevant pentru rezultatele viitoare;
f) atunci când referintele sunt prezentate în cifre denominate în alta moneda decât cea a statului membru în care clientul de retail sau potenţialul client de retail este rezident, moneda respectiva trebuie clar menţionatã împreunã cu un avertisment cu privire la faptul ca venitul (câştigul estimat) poate sa creascã sau sa scada ca urmare a fluctuatiilor monedei;
g) atunci când referintele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie menţionat modul în care acestea sunt influentate de tarife, comisioane sau alte costuri.
(5) Atunci când informaţia include sau se referã la simularea unei performanţe anterioare, aceasta trebuie sa se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar şi sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) simularea unei performanţe anterioare trebuie sa se bazeze pe performanţele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de acelaşi tip cu instrumentele financiare în cauza;
b) referitor la performanţele trecute reale prevãzute la lit. a), condiţiile menţionate la lit. a)-c), e) şi f) ale alin. (4) trebuie respectate;
c) informaţia trebuie sa conţinã un avertisment clar cu privire la faptul ca cifrele la care se referã performanţele anterioare simulate şi performanţele trecute nu reprezintã un indicator cert pentru performanţe viitoare.
(6) Atunci când informaţia conţine referiri la performanţe viitoare, urmãtoarele condiţii trebuie îndeplinite:
a) informaţia nu trebuie sa se bazeze sau sa se refere la performanţe trecute simulate;
b) informaţia trebuie sa se bazeze pe date rezonabile susţinute de alte obiective;
c) atunci când informaţia are la baza performanta bruta, trebuie menţionat modul în care aceasta este afectatã de tarife, comisioane sau alte costuri;
d) informaţia trebuie sa cuprindã un avertisment clar cu privire la faptul ca asemenea previziuni nu reprezintã un indicator cert pentru performanţe viitoare.
(7) Atunci când informaţia se referã la un tratament special privind impozitul, aceasta va sublinia clar faptul ca acest tratament privind impozitul depinde de circumstanţele individuale ale fiecãrui client, precum şi faptul ca aceasta situaţie poate suferi modificãri în viitor.
(8) Informaţia nu va folosi denumirea niciunei autoritãţi competente într-un mod care ar putea indica sau sugera garantarea sau aprobarea de cãtre acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.
ART. 106
(1) S.S.I.F. va informa clienţii prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice drept pe care aceştia îl pot solicita.
(2) S.S.I.F. poate, fie din proprie initiativa, fie la cererea unui client interesat, sa considere drept:
a) client profesional sau client de retail un client care în mod obişnuit ar fi considerat contraparte eligibilã în conformitate cu art. 146 alin. (1) şi (3);
b) client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.
ART. 107
(1) Informaţiile transmise de cãtre S.S.I.F. clienţilor trebuie sa le permitã acestora sa ia, în baza respectivelor informaţii, decizii investitionale, sa reactioneze prompt în legatura cu pierderile curente sau potenţiale şi sa reflecte la corelatia dintre obiectivul, strategia investitionala propusã şi portofoliul de care dispun.
(2) S.S.I.F. trebuie sa furnizeze la timp clienţilor sãi informaţiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunostinta de cauza.
(3) Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie sa ia în considerare:
a) urgenta cu care trebuie soluţionatã o situaţie data;
b) timpul necesar clientului sa perceapã şi sa reactioneze la informaţia transmisã;
c) termenii contractuali agreati de client.
(4) Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informaţiile trebuie sa fie uşor de înţeles, iar datele relevante trebuie sa fie clar evidentiate.
(5) S.S.I.F. poate publica şi distribui materiale ce nu fac recomandãri specifice, ci doar conţin o lista a tuturor recomandãrilor fãcute de aceasta în trecut. Lista trebuie sa conţinã urmãtoarele elemente:
a) denumirea fiecãrui instrument financiar recomandat;
b) data şi tipul recomandarii (de exemplu: vânzare sau cumpãrare);
c) preţul sau intervalul de preţ la momentul la care a fost facuta recomandarea;
d) preţul sau intervalul de preţ pentru care a fost facuta recomandarea.
ART. 108
(1) În situaţia recomandarii unei tranzacţii S.S.I.F. trebuie sa facã cunoscute clientului toate informaţiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiţiei respective şi sa îi aducã la cunostinta acestuia ca performanţele anterioare nu reprezintã garanţii ale performantelor viitoare.
(2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandãri legate de tranzactionare clienţilor actuali sau potenţiali numai dacã dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandarii. S.S.I.F. nu are voie sa garanteze în niciun fel performanţele instrumentului financiar respectiv.
(3) Atunci când acorda consultanţa sau face recomandãri unui client, S.S.I.F. trebuie sa ţinã seama de obiectivul investitional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 113.
ART. 109
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa transmitã clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail, în timp util înaintea încheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe şi în prealabil furnizarii acestor servicii, urmãtoarele informaţii:
a) termenii respectivului contract;
b) informaţiile menţionate la art. 110 alin. (2) şi (3) şi art. 114 alin. (2) cu privire la conţinutul contractului sau cu privire la serviciile de investiţii sau conexe respective.
(2) S.S.I.F. va transmite clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail informaţiile prevãzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 în timp util înaintea momentului prestãrii de servicii de investiţii sau servicii conexe.
(3) S.S.I.F. va oferi clienţilor profesionali informaţiile menţionate la art. 118 alin. (5) şi (6) în timp util înaintea prestãrii serviciilor în cauza.
(4) Informaţiile prevãzute la alin. (1)-(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacã acesta nu reprezintã un suport durabil, cu condiţia ca prevederile art. 104 alin. (2) sa fie îndeplinite.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), S.S.I.F. poate sa transmitã informaţiile cerute conform alin. (1) cãtre un client de retail imediat ce acesta intra sub incidenta unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe, precum şi informaţiile cerute conform alin. (2) imediat dupã începerea prestãrii respectivului serviciu, în urmãtoarele situaţii:
a) societatea nu a reuşit sa respecte limitele de timp menţionate la alin. (1) şi (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost încheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanta care impiedica societatea respectiva sa ofere informaţiile prevãzute la respectivele alineate;
b) în toate cazurile în care art. 171 nu stabileşte altfel, S.S.I.F. cade sub incidenta prevederilor respectivului articol în relatie cu un client de retail sau un potenţial client de retail.
(6) S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informaţiilor prevãzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 şi care este relevanta pentru un serviciu pe care respectiva societate îl presteazã pentru acel client. Respectiva notificare va fi efectuatã pe un suport durabil dacã informaţia la care se referã este comunicatã pe un asemenea suport.
(7) S.S.I.F. se va asigura ca informaţiile conţinute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informaţii transmise clienţilor în cadrul activitãţii de prestare de servicii de investiţii sau servicii conexe.
(8) În cazul în care un material publicitar conţine o oferta sau o invitaţie şi, de asemenea, specifica modalitatea de rãspuns sau include un formular prin care se poate transmite un rãspuns, aceasta va trebui sa includã suficiente informaţii prevãzute de art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 pentru ca respectiva oferta sau invitaţie sa fie relevanta, în urmãtoarele situaţii:
a) o oferta de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe cu orice persoana care rãspunde respectivei oferte;
b) o invitaţie facuta oricãrei persoane care rãspunde unei comunicãri vizând efectuarea unei oferte de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe.
(9) Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a rãspunde unei oferte sau invitaţii conţinute în materialul publicitar, potenţialul client de retail trebuie sa facã referire la un alt document sau documente care, independent sau împreunã, conţin respectiva informaţie.
ART. 110
(1) Înaintea semnãrii contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va inmana clientului sau potenţialului client un document de prezentare scris într-o forma uşor de înţeles, astfel încât acesta sa fie în mãsura sa înţeleagã natura şi riscurile serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe, precum şi a specificitatii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinta, sa ia decizii investitionale în cunostinta de cauza.
(2) Documentul de prezentare menţionat la alin. (1) va cuprinde informaţii adecvate cu privire la cel puţin urmãtoarele:
a) datele de identificare a S.S.I.F., precum şi datele de contact necesare clienţilor pentru a comunica efectiv cu clienţii;
b) limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informaţii;
c) modalitãţile de comunicare ce urmeazã a fi folosite în relaţia dintre client şi societate, inclusiv, dacã este relevant, modalitãţile de trimitere şi primire a ordinelor;
d) o declaraţie privind faptul ca societatea a fost autorizata, precum şi denumirea şi adresa de contact a autoritãţii competente care a emis autorizaţia;
e) în cazul în care societatea acţioneazã prin intermediul unui agent delegat, o declaraţie care sa menţioneze acest fapt şi în care sa fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat;
f) natura, frecventa precum şi perioada aferentã rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevãzute a fi efectuate de cãtre S.S.I.F. cãtre clienţi în conformitate cu art. 115 alin. (1);
g) o descriere sumarã a mãsurilor luate pentru protejarea activelor clienţilor, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectiva societate este parte în virtutea desfãşurãrii activitãţii sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. deţine instrumente financiare sau fonduri ale clienţilor;
h) o descriere, ce poate fi facuta într-o forma sumarã, a politicii privind conflictele de interese, adoptatã de cãtre societate conform art. 97;
i) o nota cu privire la faptul ca orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusã la dispoziţia clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiţia respectãrii prevederilor art. 104 alin. (2);
j) serviciile de investiţii şi conexe autorizate;
k) instrumentele financiare şi strategiile de investiţii avute în vedere;
l) informaţii cu privire la caracteristicile principale ale fiecãrui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investiţiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiţii;
m) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzacţiile (piata reglementatã, ATS etc.);
n) comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119;
o) informaţii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilitatii transmiterii eventualelor reclamaţii;
p) elementele minime necesare derulãrii tranzacţiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacã este cazul.
(3) În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potenţial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informaţiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde şi urmãtoarele informaţii, în mãsura în care acestea sunt aplicabile:
a) informaţii privind metoda şi frecventa evaluãrii instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului;
b) detalii vizând orice eventuala delegare privind administrarea discretionara a tuturor sau a unei pãrţi a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client;
c) specificarea oricãrui standard de evaluare a performantei pentru portofoliul unui client;
d) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum şi tipurile de tranzacţii care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existenta oricãrei limitãri;
e) obiectivele activitãţii de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrãrii discretionare a portofoliului, precum şi orice constrângere referitoare la administrarea discretionara.
(4) Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.
ART. 111
(1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.
(2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanţilor persoanei juridice.
(3) Contul de instrumente financiare trebuie sa menţioneze datele de identificare a persoanei în numele cãreia este deschis şi, dupã caz, ale imputernicitilor/reprezentanţilor acesteia.
ART. 112
(1) S.S.I.F. va presta servicii de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor numai în baza unui contract în forma scrisã, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conţine drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului şi care se va referi la cel puţin urmãtoarele:
a) serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate;
b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat;
c) drepturile şi obligaţiile pãrţilor, precum şi alţi termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiţii financiare. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;
d) consimţãmântul expres al clientului pentru înregistrarea şi stocarea de cãtre S.S.I.F. a instrucţiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, dupã caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;
e) declaraţia clientului prin care menţioneazã ca înţelege termenii şi isi asuma riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiţii financiare convenite de pãrţi;
g) menţiunile prevãzute în documentul de prezentare, prevãzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) şi n) şi, dupã caz, la alin. (3) lit. b), d) şi e);
h) în cazul în care instrucţiunile/confirmãrile clientului sunt transmise prin e-mail, consimţãmântul expres al acestuia privind transmiterea instrucţiunilor/confirmarilor prin e-mail şi specificaţiile semnãturii electronice;
i) în cazul în care clientul mandateazã S.S.I.F. sa solicite şi sa obţinã extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate, consimţãmântul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi de a obţine extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate;
j) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente;
k) cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs;
l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fãrã ca acest fapt sa induca plata unor despãgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacţiile efectuate în contul sau;
m) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societãţii.
(2) Contractul care conţine clauza prevãzutã la alin. (1) lit. i) trebuie sa fie încheiat în forma autenticã sau sa poarte atestare avocaţialã ori legalizare emisã de secretarul primãriilor unde nu exista cabinete notariale.
ART. 113
(1) Contractul menţionat la art. 112 va fi însoţit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) datele de identificare a clientului persoana fizica sau juridicã, dupã caz;
b) informaţii privind profilul clientului, care se vor referi la: încadrarea sau nu în categoria clienţilor profesionali, pregãtirea profesionalã, estimarea valorii investiţiei, nivelul riscului pe care doreşte sa şi-l asume (ridicat, mediu, scãzut) şi informaţiile prevãzute, dupã caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132;
c) detinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare şi detinerile de poziţii deschise prin intermediul altui intermediar, dacã este cazul;
d) numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va tine legatura;
e) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societãţii;
f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacã aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoana juridicã, dupã caz;
g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la instituţia similarã din statul de origine, dupã caz.
(2) Cererea de deschidere de cont şi documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevãzut la art. 112.
ART. 114
(1) Pentru a dobândi autoritate discretionara asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul ca acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionara a contului sau.
(2) În cazul în care presteazã servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metoda adecvatã de evaluare şi comparatie, cum ar fi un standard de evaluare, bazatã pe obiectivele investitionale ale clientului şi pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client sa evalueze performanta respectivei societãţi.
ART. 115
(1) Clientul trebuie sa primeascã de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplica, costurile asociate tranzacţiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului.
(2) Pentru a permite clienţilor sa aprecieze în orice moment termenii unei tranzacţii pe care intenţioneazã sa o desfãşoare şi sa verifice, ulterior, condiţiile în care aceasta tranzacţie a fost executatã, S.S.I.F. va pune la dispoziţia clienţilor toate informaţiile afişate în sistem, cu privire la preţurile şi volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar subiect al tranzacţiei.

SECŢIUNEA 2
Informaţii privind instrumentele financiare

ART. 116
(1) Informaţiile furnizate de S.S.I.F. prevãzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor conţine o descriere generalã a naturii şi a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie sa explice natura tipului de instrument financiar în cauza, precum şi riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât sa permitã clientului sa adopte o decizie investitionala în cunostinta de cauza.
(2) Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauza, pentru situaţia şi nivelul de înţelegere al clientului, urmãtoarele elemente:
a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicaţie privind efectul de levier, precum şi asupra riscului de pierdere totalã a investiţiei;
b) volatilitatea preţului unor asemenea instrumente financiare şi orice limitãri ale pieţei relativ la aceste instrumente;
c) faptul ca un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacţiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligaţii suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare fata de costul dobândirii instrumentelor financiare;
d) orice cerinta privind marje sau alta obligaţie similarã, aplicabilã instrumentelor de acel tip.
(3) Dacã S.S.I.F. transmite unui client de retail sau potenţial client de retail informaţii vizând un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislaţiei comunitare, respectiva societate va informa clientul de retail sau potenţialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului.
(4) În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din doua sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile sa fie mai mari decât cele asociate oricãrei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvatã a componentelor acelui instrument financiar, precum şi a modului în care interactiunea respectivelor componente mãreşte riscul aferent instrumentului financiar compozit.
(5) În cazul instrumentelor financiare care includ o garanţie a unei terţe pãrţi, informaţia referitoare la garanţie va include suficiente detalii privind garantul şi garantatul, astfel încât sa permitã unui client de retail sau potenţial client de retail sa facã o evaluare corecta a respectivei garanţii.
ART. 117
În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societãţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizand informaţii corespunzãtoare.

SECŢIUNEA 3
Informaţii privind pãstrarea în siguranta a activelor clienţilor

ART. 118
(1) În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri ce aparţin clienţilor de retail le comunica acestora sau potenţialilor clienţi de retail informaţiile care le sunt aplicabile dintre cele menţionate la alin. (2)-(7).
(2) S.S.I.F. informeazã clientul de retail sau potenţialul client de retail în situaţia în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un terţ în numele S.S.I.F., precum şi asupra responsabilitãţii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu privire la consecinţele insolvabilitatii terţului asupra clientului.
(3) În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potenţialului client de retail pot fi deţinute, dacã legea nationala permite, într-un cont global de cãtre un terţ, S.S.I.F. informeazã clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta.
(4) În cazul în care legea nationala nu permite identificarea separatã a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potenţial, deţinute de un terţ, fata de instrumentele financiare ale terţului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informeazã clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din aceasta situaţie.
(5) S.S.I.F. informeazã clientul sau potenţialul client asupra cazurilor în care conturile care conţin instrumente financiare sau fonduri ce aparţin respectivului client sau client potenţial sunt ori vor fi supuse unei jurisdicţii, alta decât cea a unui stat membru, şi precizeazã în ce mãsura sunt afectate de aceasta situaţie drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare.
(6) S.S.I.F. informeazã clientul cu privire la existenta şi la termenii oricãrui interes sau gaj pe care îl deţine sau l-ar putea deţine S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legatura cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacã este cazul, S.S.I.F. informeazã clientul şi cu privire la faptul ca un depozitar poate deţine un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legatura cu ele.
(7) Înainte de a efectua finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le deţine în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie sa furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare şi pe un suport durabil, informaţii clare, complete şi exacte privind obligaţiile şi responsabilitãţile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizãrii respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condiţiile restituirii acestora şi riscurile asociate.

SECŢIUNEA 4
Informaţii privind costurile şi alte tarife asociate

ART. 119
(1) S.S.I.F. va furniza clienţilor de retail sau potenţialilor clienţi de retail informaţii cu privire la costurile şi tarifele asociate, care sa includã, dupã caz, urmãtoarele elemente:
a) preţul total care va fi plãtit de client în legatura cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele şi spezele asociate, precum şi toate taxele plãtibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacã nu se poate indica un preţ exact, baza de calcul a preţului total, astfel încât clientul sa îl poatã verifica;
b) în cazul în care o parte din preţul total menţionat la lit. a) trebuie plãtitã sau este exprimatã în valuta, se indica valuta respectiva, precum şi cursul de schimb valutar aplicabil şi costurile;
c) menţionarea posibilitatii apariţiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacţiile în legatura cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii, care nu se plãtesc prin intermediul S.S.I.F. şi nu sunt impuse de societate;
d) modalitãţile de plata sau alte eventuale formalitãţi.
(2) În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare caz.
ART. 120
În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societãţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizand informaţii corespunzãtoare cu privire la costurile şi tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere şi de rãscumpãrare.

SECŢIUNEA 5
Obligaţii de raportare cu privire la executarea ordinelor clienţilor

ART. 121
S.S.I.F. are obligaţia completãrii unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare şi pentru fiecare decizie de tranzactionare, luatã în scopul furnizarii serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informaţiile corespunzãtoare menţionate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.
ART. 122
(1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în condiţiile administrãrii portofoliului, are urmãtoarele obligaţii cu privire la respectivul ordin:
a) sa transmitã de îndatã clientului, pe un suport durabil, informaţiile esenţiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executãrii ordinelor;
b) în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie sa transmitã clientului formularul de confirmare a executãrii ordinelor pe un suport durabil, prin care confirma executarea ordinului, de îndatã ce este posibil şi cel mai târziu în prima zi lucrãtoare ce urmeazã executãrii ordinului sau, dacã S.S.I.F. primeşte confirmarea de la o parte terta, cel mai târziu în prima zi lucrãtoare ce urmeazã primirii confirmãrii de la respectiva parte terta.
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplica în cazul în care confirmarea conţine aceleaşi informaţii ca şi o alta confirmare pe care clientul de retail urmeazã sa o primeascã de îndatã de la alta persoana.
(3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplica în cazul în care ordinele executate în numele unor clienţi se referã la obligaţiuni de finanţare a unor contracte de credit ipotecar încheiate cu respectivii clienţi, caz în care raportarea tranzacţiei se va face simultan cu comunicarea condiţiilor creditului ipotecar, dar nu mai târziu de o luna dupã executarea ordinului.
(4) S.S.I.F. are obligaţia, suplimentar fata de prevederile alin. (1), sa informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situaţia executãrii ordinului sau.
(5) În cazul ordinelor clienţilor de retail privind unitãţi de fond sau acţiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se executa periodic, S.S.I.F. fie aplica prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizeazã clientului de retail, cel puţin o data la 6 luni, informaţiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzacţii.
(6) Formularul de confirmare a executãrii ordinelor prevãzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, dupã caz, informaţiile enumerate mai jos şi, în mãsura în care sunt aplicabile, informaţiile prevãzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006:
a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea;
b) denumirea clientului sau orice informaţii asemãnãtoare cu privire la acesta;
c) data tranzacţiei;
d) momentul tranzacţiei;
e) tipul ordinului;
f) identificarea locului de tranzactionare;
g) identificarea instrumentului;
h) indicatorul cumpãrare/vânzare;
i) natura ordinului, dacã este alta decât cumpãrare/vânzare;
j) cantitatea;
k) preţul unitar;
l) preţul total;
m) suma totalã a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate şi, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcata;
n) responsabilitãţile clientului în ceea ce priveşte decontarea tranzacţiei, inclusiv data limita pentru plata sau livrare, precum şi informaţiile corespunzãtoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informaţii şi responsabilitãţi nu au fost notificate anterior clientului;
o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însãşi sau orice persoana din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menţionarea acestui fapt, cu excepţia situaţiei când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzactionare care faciliteazã tranzacţionarea anonima.
(7) În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se executa în transe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la preţul fiecãrei transe, fie cu privire la preţul mediu. Dacã se transmite preţul mediu, S.S.I.F. furnizeazã clientului de retail, la cerere, informaţii cu privire la preţul fiecãrei transe.
(8) S.S.I.F. poate furniza clientului informaţiile prevãzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacã indica, de asemenea, semnificatia codurilor utilizate.

SECŢIUNEA 6
Obligaţii de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clienţilor

ART. 123
(1) S.S.I.F. care furnizeazã servicii de administrare a portofoliului trebuie sa furnizeze periodic fiecãrui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacã un astfel de formular nu este furnizat de o alta persoana.
(2) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevãzut la alin. (1) va include, dacã este relevant, informaţiile urmãtoare:
a) denumirea S.S.I.F.;
b) numele sau alte informaţii cu privire la identificarea contului clientului de retail;
c) situaţia privind conţinutul şi valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecãrui instrument financiar deţinut, valoarea de piata sau valoarea corecta dacã valoarea de piata nu este disponibilã şi soldul la începutul şi la sfârşitul perioadei de raportare şi performanta portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;
d) suma totalã a comisioanelor şi taxelor care au apãrut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puţin tarifele totale de administrare şi costurile totale asociate cu executarea şi incluzând, dacã este relevant, o menţiune care precizeazã ca o prezentare mai detaliatã va fi furnizatã la cerere;
e) compararea performantei în timpul perioadei de raportare acoperite de declaraţie cu un punct de referinta al performantei investitionale agreate între S.S.I.F. şi client;
f) suma totalã a dividendelor, a dobânzilor şi a altor plati primite în timpul perioadei de raportare în relatie cu portofoliul clienţilor;
g) informaţii despre alte activitãţi corporative care oferã drepturi în legatura cu instrumentele financiare deţinute în portofoliu;
h) pentru fiecare tranzacţie executatã în timpul perioadei de raportare, informaţiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)-l), dacã este relevant şi dacã clientul nu alege sa primeascã informaţii despre tranzacţiile executate pe o baza "tranzacţie cu tranzacţie", caz în care se aplica prevederile alin. (6)-(8).
(3) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevãzut la alin. (1) va fi furnizat o data la 6 luni, cu excepţia cazurilor urmãtoare:
a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie sa fie furnizat la fiecare 3 luni;
b) în cazul în care se aplica prevederile alin. (6)-(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie sa fie furnizat o data la fiecare 12 luni;
c) în cazul în care contractul între S.S.I.F. şi clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existenta unui portofoliu constituit în baza unui împrumut ("levereged portofolio"), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puţin o data pe luna.
(4) S.S.I.F. va informa clienţii de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informaţii în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a).
(5) Excepţia prevãzutã la alin. (3) lit. b) nu se aplica în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare prevãzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevãzut la <>art. 2 pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementãri ale C.N.V.M., în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.
(6) În cazul în care clientul alege sa primeascã informaţii despre tranzacţiile executate pe o baza "tranzacţie cu tranzacţie", S.S.I.F. trebuie sa furnizeze prompt clientului, în momentul executãrii tranzacţiei de cãtre administratorul portofoliului, informaţiile esenţiale privind aceasta tranzacţie pe un suport durabil.
(7) În cazul în care clientul prevãzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie sa îi trimitã clientului o nota prin care sa confirme tranzacţia şi care sa conţinã informaţiile prevãzute la art. 122 alin. (6) şi (7), nu mai târziu de prima zi lucrãtoare dupã executare sau, dacã confirmarea este primitã de cãtre S.S.I.F. de la o parte terta, nu mai târziu de prima zi lucrãtoare dupã primirea confirmãrii de la partea terta.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica în cazul în care confirmarea ar conţine aceleaşi informaţii ca şi confirmarea care fi va transmisã clientului de retail de cãtre o alta persoana.
ART. 124
(1) În cazul în care efectueazã tranzacţii referitoare la administrarea portofoliului clienţilor de retail sau opereazã conturi ale clienţilor de retail care includ o poziţie deschisã neacoperita în cadrul unei tranzacţii cu angajamente condiţionate, S.S.I.F. trebuie sa raporteze clienţilor de retail orice pierderi care depãşesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. şi client, nu mai târziu de sfârşitul zilei lucrãtoare în care pragul este depãşit sau, în cazul în care pragul este depãşit într-o zi nelucrãtoare, la sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare.
(2) Prin tranzacţie cu angajament condiţionat se înţelege o tranzacţie cu instrumente financiare care implica pentru client orice obligaţie efectivã sau potenţiala care ar depãşi costul de achiziţie a instrumentului.

SECŢIUNEA 7
Obligaţiile de raportare cu privire la activele clienţilor

ART. 125
(1) S.S.I.F. care deţine instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clienţilor trebuie sa transmitã fiecãrui client, cel puţin o data pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparţinând clientului, dacã astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportari periodice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica unei instituţii de credit autorizate conform legislaţiei comunitare pentru depozitele deţinute de aceasta instituţie.
(3) Formularul de raportare privind activele clientului prevãzut la alin. (1) va include urmãtoarele informaţii:
a) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deţinute de S.S.I.F. pentru client la sfârşitul perioadei acoperite de formularul de raportare;
b) mãsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au fãcut obiectul unor tranzacţii de finanţare a valorilor mobiliare;
c) cuantificarea oricãrui beneficiu al clientului ca urmare a participãrii la orice tranzacţie de finanţare a valorilor mobiliare şi pe baza cãreia beneficiul a crescut.
(4) În cazul în care portofoliul unui client include câştigul din una sau mai multe tranzacţii nedecontate, informaţiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzactionare, fie pe ziua de decontare, cu condiţia ca aceeaşi baza sa fie aplicatã tuturor informaţiilor din declaraţie.
(5) S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri şi care realizeazã serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate sa includã formularul de raportare privind activele clientului prevãzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizeazã acestui client, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (1).

SECŢIUNEA 8
Reguli privind publicitatea

ART. 126
(1) Publicitatea facuta de cãtre S.S.I.F. va conţine denumirea completa a societãţii, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numãrul şi data deciziei de autorizare.
(2) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investitionala nu va conţine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanţii, pretenţii exagerate sau cereri nefondate ori proiectii sau prognoze de rezultate pentru care nu exista o baza realã. În plus, toate proiectiile şi/sau prognozele trebuie sa fie în mod clar identificate ca atare.
(3) În mãsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagina de internet, aceasta va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;
b) capitalul social;
c) numele administratorilor, conducãtorilor, actionarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentanţilor compartimentului de control intern, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a agenţilor delegaţi;
d) serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. este autorizata de cãtre C.N.V.M. sa le presteze;
e) cel puţin ultimul bilanţ contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari;
f) datele de contact ale reprezentanţilor compartimentului de control intern;
g) informaţii privind fondul de compensare a investitorilor.
(4) S.S.I.F. trebuie sa se asigure de corectitudinea şi caracterul complet ale tuturor informaţiilor care sunt afişate pe pagina de internet.
(5) Publicitatea S.S.I.F. trebuie sa fie avizatã de cãtre reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piata poate obliga S.S.I.F. sa modifice informaţiile cuprinse pe pagina de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacã acesta contravine legii, reglementãrilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate.
(6) S.S.I.F. trebuie sa pãstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale conţinutului paginii de internet pentru o perioada de 2 ani de la aparitie sau afişare şi sa le punã la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piata, la cererea acestora.
ART. 127
Toate informaţiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de cãtre S.S.I.F. şi de cãtre agenţii acesteia, clienţilor ori potenţialilor clienţi, C.N.V.M. şi entitatilor pieţei, trebuie sa fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât sa ofere o informare completa şi sa nu induca în eroare. Este interzisã comunicarea, publicarea sau distribuirea cãtre public a oricãrui material publicitar despre care S.S.I.F. ştie sau ar trebui sa ştie ca include informaţii false, neclare, incomplete, afirmaţii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie sa fie în mod clar identificate ca atare.
ART. 128
În cazul materialelor publicitare de tip mãrturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calitãţii consultantei pentru investiţii oferite de aceasta, materialul respectiv trebuie sa evidentieze clar urmãtoarele elemente:
a) mãrturia respectiva nu trebuie consideratã ca reprezentativa decât pentru experienta persoanei care o face, iar nu şi pentru alţi clienţi;
b) mãrturia nici nu indica şi nici nu garanteazã performanţe viitoare de succes;
c) dacã S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plata pentru mãrturia respectiva;
d) în cazul în care mãrturia respectiva implica aspecte de ordin tehnic referitoare la investiţii, persoana care o face trebuie sa dispunã de cunoştinţele şi experienta necesare pentru a putea formula o opinie valabilã.
ART. 129
(1) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie sa facã referire la riscurile inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fãrã ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb.
(2) În mãsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotatii, tabele, harti, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informaţiilor respective trebuie indicatã întotdeauna în mod clar.
(3) Obligaţia respectãrii prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentanţilor acesteia şi în cazul participãrii la sau al sponsorizarii unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajeazã o alta entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.

CAP. IV
Evaluarea clienţilor şi a oportunitãţii serviciului de investiţii prestat

ART. 130
(1) Atunci când acorda consultanţa pentru investiţii sau furnizeazã servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obţine de la client sau de la potenţialul client informaţiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienta sa în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii, situaţia financiarã a acestuia şi obiectivele investitionale, astfel încât societatea sa fie în mãsura sa recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investiţii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie sa obţinã de la clienţi sau de la clienţii potenţiali toate informaţiile necesare care sa permitã S.S.I.F. sa cunoascã faptele esenţiale cu privire la client şi sa aibã o baza suficienta pentru a considera, ţinând seama de natura şi de dimensiunea serviciului prestat, ca tranzacţia pe care intenţioneazã sa o recomande sau sa o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu îndeplineşte criteriile urmãtoare:
a) corespunde obiectivelor investitionale ale clientului respectiv;
b) ia în considerare dacã clientul are posibilitatea financiarã de a suporta orice risc de investiţie asumat în conformitate cu obiectivele sale investitionale;
c) ia în considerare dacã clientul are experienta şi cunoştinţele necesare pentru a înţelege riscurile pe care le implica tranzacţia sau administrarea portofoliului sau.
(3) În cazul în care S.S.I.F. presteazã un serviciu de investiţii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupunã ca, în ceea ce priveşte produsele, tranzacţiile şi serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar, menţionat la alin. (2) lit. c).
(4) În cazul în care serviciul de investiţii acordat unui client profesional consta în furnizarea de consultanţa pentru investiţii prevãzutã la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este indreptatita sa presupunã, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), ca respectivul client este, din punct de vedere financiar, în mãsura sa suporte orice risc legat de investiţie, asumat în conformitate cu obiectivele sale investitionale.
(5) Informaţiile cu privire la situaţia financiarã a clientului sau a clientului potenţial includ, dupã caz, informaţii privind sursa şi mãrimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investiţii şi proprietãţi imobiliare, precum şi angajamentele sale financiare regulate.
(6) Informaţiile cu privire la obiectivele investitionale ale clientului sau ale clientului potenţial includ, dupã caz, informaţii privind durata pe care clientul doreşte sa isi pãstreze investiţia, preferintele sale în materie de risc, profilul sau de risc, precum şi scopurile investiţiei.
(7) În cazul în care S.S.I.F. care presteazã un serviciu de investiţii de tipul consultantei pentru investiţii sau al administrãrii de portofoliu nu obţine informaţiile necesare conform alin. (1), S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potenţial servicii de investiţii sau instrumente financiare.
ART. 131
(1) Atunci când S.S.I.F. presteazã alte servicii de investiţii financiare decât cele menţionate la art. 130 alin. (1), aceasta va solicita clientului sau potenţialului client sa furnizeze informaţii privind cunoştinţele şi experienta acestuia în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. sa fie în mãsura sa evalueze dacã serviciile de investiţii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzãtor pentru un client al unui serviciu de investiţii, S.S.I.F. trebuie sa stabileascã dacã respectivul client are nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investiţii oferit ori cerut.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este indreptatita sa asume ca un client profesional are nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate acelor servicii de investiţii sau tranzacţii ori tipuri de tranzacţii sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.
ART. 132
(1) În cazul în care S.S.I.F. considera, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), ca instrumentul financiar şi serviciul de investiţii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potenţialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client.
(2) În cazul în care clientul sau potenţialul client decide sa nu furnizeze informaţiile prevãzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizeazã informaţii insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienta investitionala, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client ca refuzul acestuia de a furniza informaţii complete va conduce la imposibilitatea societãţii de a stabili dacã instrumentul financiar sau serviciul de investiţii avut în vedere este adecvat acestuia.
(3) Avertismentele prevãzute la alin. (1) şi (2) adresate clientului sau potenţialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.
ART. 133
(1) Informaţiile referitoare la cunoştinţele şi la experienta unui client sau ale unui client potenţial în domeniul investiţiilor includ urmãtoarele, în mãsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura şi extinderea serviciului care urmeazã a fi prestat şi la tipul produsului sau tranzacţiei avute în vedere, inclusiv complexitatea şi riscurile asociate:
a) tipurile de servicii, de tranzacţii şi de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul;
b) natura, volumul şi frecventa tranzacţiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum şi perioada în care s-au realizat;
c) nivelul de educaţie şi profesia sau profesia anterioarã, dacã este relevanta, a clientului ori a clientului potenţial.
(2) S.S.I.F. nu va incuraja un client sau un client potenţial sa nu furnizeze informaţiile cerute pentru scopurile prevãzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132.
(3) S.S.I.F. este indreptatita sa se bazeze pe informaţiile furnizate de clienţii sãi sau de clienţii sãi potenţiali, în afarã cazului în care are sau ar trebui sa aibã cunostinta de faptul ca informaţiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.
ART. 134
(1) S.S.I.F. care presteazã servicii de investiţii financiare constând doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor cu sau fãrã prestarea serviciilor conexe pot furniza clienţilor lor respectivele servicii de investiţii financiare, fãrã a fi necesarã obţinerea informaţiilor sau evaluarea oportunitãţii investiţiei conform prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) şi (2) dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) serviciile prestate se referã la acţiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementatã, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanta, cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanta care reprezintã activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe;
b) serviciul de investiţii financiare este furnizat la initiativa clientului sau potenţialului client;
c) clientul sau potenţialul client a fost clar informat cu privire la faptul ca, la furnizarea acestui serviciu de investiţii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia sa evalueze oportunitatea investiţiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecţia corespunzãtoare prevãzutã de regulile de conduita relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;
d) S.S.I.F. respecta obligaţiile stabilite în prezentul regulament în legatura cu conflictul de interese.
(2) Instrumentul financiar care nu este menţionat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacã îndeplineşte criteriile urmãtoare:
a) nu se încadreazã la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)-h) din <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementãri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene;
b) exista ocazii frecvente pentru cesionarea, rãscumpãrarea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la preţuri care sunt accesibile public pentru participanţii la piata şi care sunt fie preţuri de piata, fie preţuri puse la dispoziţie sau validate de cãtre sisteme de evaluare independente fata de emitent;
c) nu implica pentru client nicio obligaţie efectivã sau potenţiala care ar depãşi costul de achiziţie a instrumentului;
d) informaţii corespunzãtoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public şi sunt de natura sa fie intelese cu usurinta, astfel încât sa permitã unui client de retail mediu sa adopte o decizie în cunostinta de cauza cu privire la oportunitatea realizãrii unei tranzacţii cu respectivul instrument.
ART. 135
În cazul în care un serviciu de investiţii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementãri sau standarde conforme cu legislaţia comunitara, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legatura cu evaluarea riscului clienţilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevãzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-134, art. 140 şi art. 234.

CAP. V
Reguli privind executarea ordinelor

ART. 136
(1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizeazã o tranzacţie mai avantajoasã pentru client şi/sau nu creste nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instrucţiunilor clientului este responsabilã pentru caracterul complet şi acuratetea informaţiilor transmise.
(2) S.S.I.F. care primeşte o instrucţiune sa efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1) va fi indreptatita sa se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacţiile care au fost furnizate clientului de cãtre o alta S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instrucţiunilor este responsabilã în ce priveşte oportunitatea pentru client a recomandãrilor şi consultantei furnizate.
(3) S.S.I.F. care primeşte instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilã pentru executarea serviciului sau a tranzacţiei, bazatã pe orice informaţie sau recomandare formulatã în conformitate cu prevederile prezentului titlu.
ART. 137
(1) În cazul în care executa ordinele clienţilor, S.S.I.F. trebuie sa ia toate mãsurile necesare pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienţii sãi, luând în considerare preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executãrii şi decontãrii, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifica, S.S.I.F. are obligaţia executãrii ordinului conform acelei instrucţiuni.
(2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia sa întocmeascã şi sa implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor, care trebuie sa conducã la obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienţilor.
(3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzãtor fiecãrei categorii de instrumente financiare, informaţii cu privire la diferitele locuri de tranzactionare în care S.S.I.F. executa ordinele clienţilor sãi, factorii care afecteazã alegerea locului executãrii ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executãrii ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzactionare de cãtre S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obţinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienţilor.
(4) S.S.I.F. va furniza clienţilor sãi informaţii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clienţilor cu privire la aceasta.
(5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienţilor sa poatã fi executate în afarã pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzactionare, S.S.I.F. are obligaţia informãrii clienţilor sãi cu privire la aceasta posibilitate şi a obţinerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executãrii ordinelor lor. S.S.I.F. poate obţine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacţie.
(6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executãrii ordinelor şi a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificarii şi corectãrii oricãrei deficiente, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacã locurile executãrii tranzacţiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizeazã cele mai bune rezultate posibile pentru clienţi sau dacã sunt necesare modificãri referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacţiilor. S.S.I.F. va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executãrii ordinelor sau a politicii de executare a acestora.
(7) S.S.I.F. sunt obligate sa demonstreze clienţilor lor, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societãţii de executare a ordinelor.
ART. 138
(1) S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevãzutã la art. 137 alin. (2), precum şi procedurile privind executarea ordinelor.
(2) Politica de executare a ordinelor va fi revizuitã ori de câte ori apare o modificare importanta care afecteazã abilitatea S.S.I.F. de a continua sa obţinã cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor sãi în mod consecvent, folosind locurile de tranzactionare stabilite în politica de executare a ordinelor.
(3) S.S.I.F. va oferi clienţilor de retail, în timp util şi înainte de furnizarea serviciilor, urmãtoarele informaţii în legatura cu politica proprie de executare a ordinelor:
a) o descriere cu privire la importanta pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevãzuţi la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) şi (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determina importanta acestor factori;
b) o lista a locurilor de tranzactionare cãrora S.S.I.F. le acorda o încredere semnificativã în vederea îndeplinirii obligaţiei sale de a lua mãsurile necesare pentru obţinerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clienţilor sãi;
c) o avertizare clara şi evidenţiatã în mod distinct cu privire la faptul ca orice instrucţiuni specifice ale unui client pot impiedica S.S.I.F. sa respecte criteriile stabilite şi implementate în politica sa de executare a ordinelor de a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucţiuni.
(4) Informaţiile prevãzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacã aceasta nu este consideratã un suport durabil, în cazul în care condiţiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt îndeplinite.
ART. 139
(1) S.S.I.F. care executa ordinele clienţilor trebuie sa ia în considerare, pentru a determina importanta factorilor prevãzuţi la art. 137 alin. (1), urmãtoarele criterii:
a) caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clienţilor de retail sau a clienţilor profesionali;
b) caracteristicile ordinului clientului;
c) caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin;
d) caracteristicile locurilor de tranzactionare cãtre care acel ordin poate fi directionat.
(2) Prin loc de tranzactionare, în sensul prezentului articol şi al art. 138, se înţelege o piata reglementatã, un sistem alternativ de tranzactionare, un operator independent, un formator de piata ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care îndeplineşte într-un stat nemembru o funcţie similarã oricãrei funcţii îndeplinite de entitatile enumerate anterior.
(3) S.S.I.F. îndeplineşte obligaţia prevãzutã la art. 137 alin. (1) de a lua toate mãsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client în mãsura în care executa un ordin sau un aspect specific al ordinului urmând instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.
(4) În situaţia în care S.S.I.F. executa un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza preţului total, reprezentând preţul instrumentului financiar şi costurile legate de executare, care trebuie sa includã toate cheltuielile care incumba clientului şi care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare şi decontare şi orice alte tarife plãtite pãrţilor terţe implicate în executarea ordinului.
(5) În situaţia în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, exista mai multe locuri de tranzactionare concurente, în scopul asigurãrii celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua şi a compara rezultatele care ar fi obţinute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzactionare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care executa ordinul va lua în considerare comisioanele proprii şi costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecãrui loc de tranzactionare eligibil.
(6) S.S.I.F. nu trebuie sa structureze sau sa perceapã comisioane astfel încât sa realizeze o discriminare inechitabila între locurile de tranzactionare.
ART. 140
(1) S.S.I.F. are obligaţia respectãrii prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în cel mai bun interes al clienţilor atunci când, în cursul prestãrii serviciului privind administrarea portofoliului plaseaza spre executare altor entitãţi ordinele ce rezulta din deciziile S.S.I.F. de a tranzactiona instrumentele financiare în numele clienţilor sãi.
(2) În situaţia administrãrii unui cont discretionar, contrapartea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacã se asigura un preţ mai bun decât cel oferit de piata.
(3) S.S.I.F. are obligaţia respectãrii prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în conformitate cu cel mai bun interes al clienţilor în situaţia prestãrii serviciilor de preluare şi transmitere a ordinelor clienţilor atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entitãţi.
(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)-(10).
(5) S.S.I.F. va lua toate mãsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii sãi luând în considerare factorii prevãzuţi la art. 137 alin. (1). Importanta acestor factori va fi determinata prin referire la criteriile menţionate la art. 139 alin. (1) şi (2) şi, pentru clienţii de retail, şi la art. 139 alin. (4) şi (5).
(6) Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se considera a fi respectate de cãtre S.S.I.F., fãrã a fi necesarã aplicarea mãsurilor stabilite la alin. (5), în situaţia în care S.S.I.F. aduce la îndeplinire instrucţiunile specifice ale clientului sau atunci când plaseaza sau transmite un ordin spre a fi executat de cãtre o alta entitate.
(7) S.S.I.F. va stabili şi va implementa o politica prin care sa asigure respectarea obligaţiilor prevãzute la alin. (5) şi (6). Aceasta politica va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entitatile la care sunt plasate ordinele sau cãtre care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entitatile identificate trebuie sa dispunã de mijloace de executare care sa permitã S.S.I.F. sa isi asume obligaţiile prevãzute în prezentul articol atunci când plaseaza sau transmite ordinele spre a fi executate de cãtre acea entitate.
(8) S.S.I.F. va furniza informaţii corespunzãtoare clienţilor sãi referitoare la politica stabilitã în conformitate cu prevederile alin. (7).
(9) S.S.I.F. va monitoriza regulat eficienta politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) şi, în special, calitatea executãrii efectuate de entitatile identificate în acea politica şi, dacã este cazul, va corecta orice deficienta.
(10) Politica S.S.I.F. stabilitã în conformitate cu alin. (7) va fi revizuitã anual şi ori de câte ori apare o modificare importanta care afecteazã abilitatea S.S.I.F. de a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii sãi.
(11) Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizeazã servicii de administrare a portofoliului şi/sau de preluare sau transmitere a ordinelor executa, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzactionare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.

CAP. VI
Administrarea ordinelor clienţilor

ART. 141
(1) S.S.I.F. autorizata sa execute ordine în numele clienţilor trebuie sa implementeze reguli şi proceduri care sa urmãreascã executarea prompta, corecta şi expeditiva a ordinelor clienţilor fata de alte ordine ale clienţilor sau fata de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienţilor în concordanta cu momentul primirii acestora de cãtre S.S.I.F.
(2) Înainte de a tranzactiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie sa execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei.
(3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe banda magnetica sau pe un suport echivalent.
(4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreunã cu justificarea refuzului.
ART. 142
(1) În situaţia executãrii ordinelor clienţilor S.S.I.F. trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa se asigure ca ordinele executate în numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi corect;
b) sa execute ordinele clienţilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt, cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piata fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clienţilor o cer altfel;
c) sa informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunostinta, cu privire la orice situaţie importanta care ar putea afecta executarea prompta a ordinelor.
(2) S.S.I.F. responsabilã pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura faptul ca orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontãrii ordinului executat sunt corect şi prompt transferate în contul clientului corespunzãtor.
(3) S.S.I.F. nu va abuza de informaţiile referitoare la ordinele în asteptare ale clienţilor şi va lua toate mãsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivã a acestor informaţii de cãtre orice persoana relevanta a S.S.I.F.
ART. 143
(1) S.S.I.F. poate sa execute un ordin al clientului sau o tranzacţie în nume propriu împreunã cu ordinul altui client numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) trebuie sa fie puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzacţiilor sa fie în dezavantajul oricãruia din clienţii ale cãror ordine vor fi agregate;
b) fiecare client al cãrui ordin urmeazã sa fie agregat trebuie sa fie informat ca efectul agregarii poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveşte respectivul ordin;
c) trebuie sa fie stabilitã şi implementata efectiv o politica de alocare a ordinelor, prevãzând termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor şi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executãrii parţiale.
(2) S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client şi ordinul agregat este parţial executat trebuie sa aloce tranzacţiile menţionate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.
ART. 144
(1) S.S.I.F. care a agregat tranzacţii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienţilor nu va aloca tranzacţiile menţionate în detrimentul unui client.
(2) S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzacţie în nume propriu şi ordinul agregat este parţial executat va aloca tranzacţiile menţionate cu prioritate clientului fata de S.S.I.F.
(3) În situaţia în care S.S.I.F. poate sa demonstreze într-o maniera rezonabila faptul ca fãrã combinarea ordinului şi tranzacţiei nu ar fi fost posibil sa execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplica şi S.S.I.F. poate aloca tranzacţia în nume propriu proporţional, în concordanta cu politica de alocare prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. c).
(4) S.S.I.F. trebuie sa punã în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzacţiilor efectuate în nume propriu şi care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care sa fie în detrimentul clientului.
ART. 145
În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementatã care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piata existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, sa ia mãsurile necesare pentru a facilita executarea cat mai curând posibil a acelui ordin, fãcând public respectivul ordin limita într-o maniera care sa fie uşor accesibila celorlalţi participanţi la piata folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicitãţii, accesibilitatii şi executãrii cat mai rapide a ordinului.

CAP. VII
Contraparti eligibile

ART. 146
(1) În aplicarea acestei secţiuni, sunt considerate contraparti eligibile urmãtoarele entitãţi:
a) societãţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit şi societãţile de asigurare;
b) organismele de plasament colectiv şi societãţile lor de administrare;
c) fondurile de pensii şi societãţile lor de administrare;
d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru;
e) persoanele fizice sau juridice ale cãror activitãţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mãrfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mãrfurile;
f) traderii;
g) guvernele naţionale şi entitatile publice subordonate acestora, inclusiv autoritãţile publice care gestioneazã datoria publica;
h) bãncile centrale şi organizaţiile transnationale.
(2) Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-144 şi art. 234 nu se aplica S.S.I.F. autorizate sa execute ordine în numele clienţilor şi/sau sa efectueze tranzacţii în cont propriu şi/sau sa primeascã şi sa transmitã ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contraparti eligibile.
(3) Entitatile clasificate ca şi contraparti eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacţie cu tranzacţie, tratarea lor ca şi clienţi ai S.S.I.F. cãrora li se aplica prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234.
(4) În situaţia unei tranzacţii în care posibilele contraparti se afla sub jurisdicţii diferite, S.S.I.F. va amana aplicarea statutului de contraparte eligibilã al respectivei entitãţi conform prevederilor legale şi mãsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, pana la obţinerea confirmãrii exprese a posibilei contraparti ca aceasta este de acord sa fie tratata drept contraparte eligibilã. S.S.I.F. poate obţine aceasta confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacţie în parte.
(5) Sunt considerate contraparti eligibile şi alte entitãţi decât cele prevãzute la alin. (1) dacã întrunesc condiţii predeterminate corespunzãtoare, incluzând mãrimea detinerilor, stabilite conform art. 147.
(6) Sunt considerate contraparti eligibile şi entitatile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entitãţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5), dacã sunt îndeplinite aceleaşi condiţii prevãzute pentru încadrarea acestora din urma conform alin. (5).
ART. 147
(1) Dacã o entitate este inclusã în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 8, excluzând orice categorie care este menţionatã explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este consideratã de S.S.I.F. drept contraparte eligibilã.
(2) Entitatile care sunt incluse în categoria de clienţi care sunt consideraţi clienţi profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contraparti eligibile. În astfel de cazuri, totuşi, entitatile în cauza vor fi recunoscute drept contraparte eligibilã numai în ceea ce priveşte serviciile sau tranzacţiile pentru care ar putea fi considerate clienţi profesionali.
(3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibilã solicita aplicarea prevederilor menţionate la art. 146 alin. (3), dar nu solicita expres un tratament de client de retail, şi S.S.I.F. este de acord cu aceasta solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibilã ca un client profesional.
(4) În cazul în care acea contraparte eligibilã solicita în mod expres sa fie tratata ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitarile entitatilor de a nu fi tratate drept clienţi profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 8.

CAP. VIII
Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiare

SECŢIUNEA 1
Obligaţii privind asigurarea integritãţii pieţelor, raportarea tranzacţiilor şi pãstrarea înregistrãrilor

ART. 148
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa pãstreze şi sa punã la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidentele cuprinzând datele şi informaţiile relevante pentru toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienţilor.
(2) În cazul tranzacţiilor efectuate în contul clienţilor, rapoartele şi evidentele trebuie sa cuprindã, în afarã informaţiilor relevante prevãzute la alin. (1), toate informaţiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informaţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spalarii banilor prin folosirea sistemului financiar.
ART. 149
(1) Operatorul de piata, operatorul de sistem şi, dupã caz, societãţile de servicii de investiţii financiare trebuie sa întocmeascã şi sa transmitã C.N.V.M., cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare, rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care tranzacţionarea se efectueazã în piata reglementatã sau în sistemul alternativ de tranzactionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, dupã caz, operatorului de piata sau operatorului de sistem;
b) în cazul tranzacţiilor efectuate în afarã pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzactionare, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.
(2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) vor cuprinde cel puţin detalii privind denumirea şi numãrul instrumentelor financiare cumpãrate sau vândute, cantitatea, data şi momentul executãrii fiecãrei tranzacţii, preţul de tranzactionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.
ART. 150
În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportarii se tranzactioneaza în cadrul altei pieţe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informaţiile prevãzute la art. 149 alin. (2) şi autoritãţii competente care supravegheazã respectiva piata, în conformitate cu legislaţia comunitara aplicabilã.
ART. 151
(1) Rapoartele transmise C.N.V.M. de cãtre sucursalele intermediarilor autorizaţi în statele membre, care desfãşoarã activitãţi în România, vor fi transmise şi autoritãţilor competente din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid ca nu doresc sa primeascã respectivele informaţii.
(2) Rapoartele transmise autoritãţii competente din alt stat membru de cãtre sucursalele S.S.I.F. înfiinţate în acel stat membru vor fi transmise şi C.N.V.M.
ART. 152
(1) S.S.I.F. trebuie sa evidentieze distinct, sa întocmeascã şi sa ţinã la zi cel puţin urmãtoarele:
a) evidente privind apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite ale clienţilor;
b) fişele conturilor clienţilor, conturilor persoanelor relevante şi contului propriu;
c) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare, ale intrãrilor/iesirilor de numerar şi ale altor avansuri sau debite ale clienţilor, precum şi documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzacţia a fost efectuatã, denumirea contului, instrumentul financiar tranzactionat, cantitatea, preţul unitar şi preţul total de vânzare sau cumpãrare şi data tranzacţiei;
d) evidentele detinerilor clienţilor, care sa reflecte, în contul de numerar al fiecãrui client, toate vânzãrile/cumpãrãrile, primirile/livrãrile de instrumente financiare, actualizate cel puţin zilnic;
e) situaţii privind activele şi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli şi de capital, actualizate cel puţin lunar;
f) documente care sa reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensãrii, toate poziţiile pe care S.S.I.F. le deţine în conturile personale şi ale clienţilor sãi, precum şi localizarea lor;
g) evidente ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor şi dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum şi ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puţin zilnic;
h) fişele angajaţilor S.S.I.F., cu menţionarea atribuţiilor, sancţiunilor şi a situaţiilor de punere sub acuzare în legatura cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care aceştia au fost angajaţii S.S.I.F.
(2) Toate documentele prevãzute la alin. (1) trebuie sa poatã fi puse la dispoziţie C.N.V.M., la cerere, în cel mult doua zile lucrãtoare.
(3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligaţia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.
ART. 153
(1) În scopul supravegherii de cãtre C.N.V.M. a activitãţii desfãşurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. urmãtoarele situaţii şi documente:
a) situaţii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, dupã caz, întocmite şi transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile reglementãrilor emise în aplicarea <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
b) "raportul privind evidenta operaţiunilor de împrumut, a cumpãrãrilor în marja şi a vânzãrilor în lipsa", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
c) "raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementãrile C.N.V.M., care va cuprinde:
1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificãrilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
2. raportul administratorilor;
3. raportul auditorului financiar;
f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreunã cu raportul menţionat la lit. e);
g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, precum şi raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreunã cu raportul menţionat la lit. e).
(2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., pana cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizatã şi completatã integral, împreunã cu:
a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzând şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi, dupã caz, reprezentanţii compartimentului de control intern care isi desfãşoarã activitatea la respectivele sedii secundare;
b) raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare;
c) raportul privind mãsurile disciplinare aplicate conducãtorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi reprezentanţilor compartimentului de control intern;
d) lista contractelor încheiate cu alţi intermediari şi obiectul acestora;
e) raportul privind activitãţile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate.
(3) Anual, S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., pana cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizationala şi sistemul de contabilitate.

SECŢIUNEA 2
Obligaţiile S.S.I.F. care acţioneazã în calitate de operator independent

ART. 154
(1) Operatorul independent reprezintã intermediarul care, în mod organizat, frecvent şi sistematic, încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afarã pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.
(2) S.S.I.F. care intenţioneazã sa acţioneze ca operator independent trebuie sa notifice în prealabil C.N.V.M. şi sa solicite eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calitãţi.
(3) C.N.V.M. poate confirma calitatea de operator independent a unei S.S.I.F. dacã documentele justificative depuse în acest sens atesta îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezenta secţiune şi de Regulamentul CE nr. 1.287/2006 pentru desfãşurarea acestei activitãţi.
ART. 155
Societãţile de servicii de investiţii financiare care acţioneazã în calitate de operator independent pentru acţiuni au obligaţia sa publice cotatia ferma pentru acele acţiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementatã, pentru care acţioneazã ca operator independent şi pentru care exista o piata lichidã conform prevederilor art. 22 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul acţiunilor pentru care nu exista o piata lichidã, operatorul independent va prezenta cotatiile clienţilor lor, la solicitarea acestora.
ART. 156
(1) Prevederile art. 155 se aplica atunci când operatorul independent tranzactioneaza cantitãţi mai mici decât dimensiunea standard a pieţei. Operatorului independent care tranzactioneaza doar cantitãţi mai mari decât dimensiunea standard a pieţei nu i se vor aplica prevederile prezentei secţiuni.
(2) Operatorii independenţi pot decide cantitatea sau cantitãţile pentru care vor oferi cotatii. Pentru o anumitã acţiune, fiecare cotatie va include preţul ferm de cumpãrare şi/sau vânzare sau preţurile pentru o cantitate sau cantitãţi care pot fi mai mici decât dimensiunea standard a pieţei pentru clasa de acţiuni de care aparţin respectivele acţiuni. Preţul sau preţurile vor reflecta condiţiile predominante (preponderente) existente în piata pentru respectiva acţiune.
(3) În aplicarea prezentei secţiuni, acţiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piata pentru acea acţiune. Dimensiunea standard a pieţei pentru fiecare clasa de acţiuni va fi o cantitate reprezentativa a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piata pentru acţiunile incluse în fiecare clasa de acţiuni.
(4) În aplicarea prevederilor art. 155 şi ale alin. (1)-(3) ale prezentului articol, piata pentru fiecare acţiune reprezintã toate ordinele executate în România şi în Uniunea Europeanã în legatura cu respectiva acţiune, excluzandu-le pe acelea ale cãror volume sunt mai mari decât dimensiunea standard a pieţei pe acea acţiune.
ART. 157
(1) C.N.V.M. va stabili, pe baza datelor furnizate de cãtre operatorul de piata pentru fiecare acţiune, cel puţin anual, clasa acţiunilor cãreia aceasta îi aparţine, luând în considerare media aritmetica a valorii ordinelor executate în piata cu privire la acea acţiune. Aceasta informaţie va fi difuzatã public tuturor participanţilor la piata.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru acţiunile tranzacţionate pe o piata reglementatã autorizata şi supravegheatã de C.N.V.M., dacã aceasta piata este declarata piata cea mai relevanta în termeni de lichiditate pentru respectivele acţiuni în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.287/2006.
ART. 158
(1) Operatorii independenţi vor face publice cotatiile lor în mod regulat şi continuu în timpul programului normal de tranzactionare. Operatorii independenţi pot sa isi actualizeze cotatiile în orice moment şi vor putea, de asemenea, în condiţii excepţionale de piata, sa isi retragã cotatiile.
(2) Cotatiile vor fi fãcute publice într-o maniera uşor accesibila celorlalţi participanţi la piata, în baza unor costuri comerciale rezonabile.
(3) În vederea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 137, operatorii independenţi vor executa ordinele primite de la clienţii de retail cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor.
(4) S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clienţii profesionali definiţi conform anexei nr. 8 cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenţi pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un preţ mai bun, cu condiţia ca acest preţ sa se încadreze în limitele apropiate de condiţiile publice ale pieţei, precum şi cu condiţia ca ordinele sa cuprindã cantitãţi mai mari decât cantitatea initiata în mod obişnuit de cãtre un client de retail.
(5) Operatorii independenţi pot, de asemenea, sa execute ordinele primite de la clienţii profesionali la preţuri diferite fata de cotatiile oferite fãrã a fi necesarã îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (4), în situaţia în care executarea tranzacţiilor cu mai multe valori mobiliare reprezintã parte a unei tranzacţii sau în situaţia în care ordinele sunt supuse altor condiţii decât preţul curent din piata.
(6) În situaţia în care nu este posibila aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5), operatorul independent care oferã o singura cotatie sau a cãrui cea mai mare cotatie este mai mica decât dimensiunea standard a pieţei şi care primeşte un ordin de la un client cuprinzând o cantitate mai mare decât cotatia oferitã de acesta, dar mai mica decât dimensiunea standard a pieţei, poate decide sa execute acea parte a ordinului care depãşeşte cotatia oferitã de acesta, cu condiţia ca executarea sa se facã la preţul cotat.
(7) În situaţia în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezintã un multiplu al volumului standard din piata plus o diferenţa mai mica decât volumul standard, prevederile alin. (6) se aplica şi acestei diferenţe.
(8) În cazul în care operatorul independent oferã cotatii diferite şi primeşte un ordin care se situeaza între aceste cotatii, va executa ordinul la unul din preţurile cotate cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) şi art. 145, exceptând cazul în care este permis altfel conform alin. (4) şi (5).
ART. 159
C.N.V.M. va verifica dacã S.S.I.F. care acţioneazã în calitate de operator independent:
a) actualizeazã periodic preţurile de cumpãrare şi/sau vânzare publicate în conformitate cu art. 155 şi dacã menţine preţurile care reflecta condiţiile de piata predominante (preponderente);
b) respecta condiţiile impuse pentru oferirea unor preţuri mai bune conform prevederilor art. 158 alin. (4).
ART. 160
(1) Operatorii independenţi pot decide pe baza politicii comerciale proprii şi într-un mod obiectiv şi nediscriminatoriu cãror clienţi le vor acorda acces la cotatiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guverneazã accesul la cotatiile oferite.
(2) Operatorii independenţi pot refuza sa încheie sau pot întrerupe relaţiile de afaceri cu clienţii din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clienţilor sau luarea în considerare a riscului de contraparte şi de decontare finala într-o tranzacţie.
ART. 161
(1) În vederea limitãrii riscului de a fi expus la multiple tranzacţii din partea aceluiaşi client, operatorul independent poate limita, într-un mod nediscriminatoriu, numãrul tranzacţiilor de la acelaşi client care vor fi iniţiate în condiţiile publicate.
(2) Operatorii independenţi pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu şi cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) şi art. 145, sa limiteze numãrul total al tranzacţiilor de la diferiţi clienţi în acelaşi timp cu condiţia ca acest lucru sa se efectueze numai dacã numãrul şi/sau volumul ordinelor clienţilor depãşesc considerabil norma.

SECTUNEA 3
Obligaţiile S.S.I.F. privind transparenta posttranzactionare

ART. 162
(1) S.S.I.F. care efectueazã, în afarã pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzacţii cu acţiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementatã în contul propriu sau în contul clienţilor trebuie sa facã publice volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul exact la care acestea au fost executate. Aceasta informaţie va fi facuta publica imediat dupã momentul executãrii tranzacţiei, în baza unor costuri comerciale rezonabile şi într-o maniera cat mai uşor accesibila participanţilor la piata, în conformitate cu reglementãrile pieţei reglementate.
(2) Detaliile privind informaţiile ce trebuie fãcute publice conform alin. (1) vor fi fãcute publice prin mijloacele prevãzute la art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul în care informaţiile sunt transmise prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate pe care respectiva acţiune este admisã la tranzactionare, operatorul de piata va permite transmiterea acestor informaţii într-un mod nediscriminatoriu şi pe baza unor costuri comerciale rezonabile.
(3) S.S.I.F. care efectueazã, în afarã unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzacţii cu acţiuni care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementatã şi care sunt tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare trebuie sa facã public, prin intermediul sistemului alternativ de tranzactionare, volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul exact la care acestea au fost executate.

SECŢIUNEA 4
Practici frauduloase şi notificarea tranzacţiilor suspecte

ART. 163
Urmãtoarele fapte sunt considerate ca fiind practica frauduloasã:
a) furtul instrumentelor financiare ale clienţilor şi/sau al fondurilor bãneşti aferente acestora;
b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanţii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare şi a disponibilitãţilor bãneşti care aparţin clienţilor sau terţilor, fãrã a avea în prealabil autorizaţia scrisã expresã a clientului;
c) înstrãinarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fãrã autorizaţia scrisã expresã a clientului;
d) încheierea unor tranzacţii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identitãţii proprietarului acestora;
e) garantarea obţinerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacţiilor efectuate;
f) executarea prioritara a ordinelor de tranzactionare în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante fata de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienţilor;
g) efectuarea de tranzacţii în situaţia existenţei unor conflicte de interese cu clienţii fãrã informarea şi acordul prealabil al clientului;
h) tranzacţionarea excesiva pentru un cont discretionar, în sensul efectuãrii de tranzacţii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.;
i) încheierea unui acord între doua sau mai multe persoane care se afla în legãturi strânse, în scopul obţinerii de beneficii în dãuna clienţilor sau care au ca scop ori rezultat creşterea ori scãderea frauduloasã a preţului instrumentelor financiare;
j) informarea eronatã, incompleta sau exagerata cu privire la un instrument financiar, transmisã unui client în vederea determinãrii acestuia sa deruleze tranzacţii având ca obiect respectivul instrument financiar;
k) acoperirea obligaţiilor ce rezulta din tranzacţiile efectuate în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante folosind activele clienţilor;
l) transmiterea unor informaţii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidenţiale, în scopul determinãrii clienţilor sau potenţialilor clienţi de a efectua tranzacţii ori promisiuni de câştig fãcute clienţilor;
m) orice alte fapte considerate de C.N.V.M. ca practica frauduloasã.
ART. 164
În aplicarea <>art. 244 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004 , în examinarea tranzacţiilor sau ordinelor de tranzactionare, C.N.V.M., operatorul de piata, operatorul de sistem şi participanţii la piata vor lua în considerare persoana care iniţiazã ordinul, precum şi cel puţin urmãtoarele semnale care pot indica operaţiuni de manipulare a pieţei:
a) mãsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate reprezintã o proporţie semnificativã a volumului zilnic de tranzactionare a unui instrument financiar avut în vedere pe piata reglementatã, în special atunci când aceste operaţiuni conduc la modificarea semnificativã a preţului instrumentului financiar;
b) mãsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate de persoane care cumpara sau vand cantitãţi ale unui instrument financiar reprezentând poziţii semnificative conduc la modificãri semnificative ale preţului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se afla în legatura, admis la tranzactionare pe o piata reglementatã;
c) mãsura în care tranzacţiile efectuate nu conduc la modificãri privind deţinãtorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementatã;
d) mãsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate includ poziţii de sens invers într-o perioada scurta de timp şi reprezintã o proporţie semnificativã a volumului zilnic de tranzactionare a instrumentului financiar analizat pe piata reglementatã avutã în vedere şi ar putea fi asociate cu schimbãri semnificative ale preţului instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementatã;
e) mãsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate sunt concentrate într-o perioada scurta de timp în cadrul sesiunii de tranzactionare şi conduc apoi la schimbarea preţului în sens invers;
f) mãsura în care ordinele de tranzactionare date şi retrase înainte de a fi executate conduc la modificarea celui mai bun preţ de cumpãrare sau vânzare a unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piata reglementatã sau la modificarea înregistrãrilor în registrul ordinelor disponibil participanţilor la piata;
g) mãsura în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate preţurile de referinta, preţurile de decontare şi estimarile şi care conduc la modificãri ale preţului cu efect asupra estimarilor şi preţurilor menţionate mai sus;
h) situaţia în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate de cãtre persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informaţii false sau inselatoare de cãtre aceleaşi persoane sau de cãtre alte persoane cu care acestea se afla în legatura;
i) situaţia în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate de cãtre persoane înainte ca sau dupã ce aceleaşi persoane sau persoane cu care acestea se afla în legatura produc sau disemineaza analize ori recomandãri privind investiţiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influentate de interese materiale.
ART. 165
(1) În aplicarea <>art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 , orice persoana care efectueazã operaţiuni cu titlu profesional, definitã în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. u), care are sediul sau o sucursala în România şi care dobândeşte în vreun fel informaţii despre tranzacţii asupra cãrora apreciazã ca exista motive rezonabile de suspiciune privind manipularea de piata sau tranzacţionarea pe baza informaţiilor privilegiate trebuie sa le aducã de îndatã la cunostinta C.N.V.M.
(2) În ceea ce priveşte conţinutul, persoanele subiect al obligaţiei de notificare vor transmite cãtre C.N.V.M. urmãtoarele informaţii:
a) descrierea tranzacţiei, inclusiv tipul ordinului (cum ar fi: ordin limita, ordin la piata sau alte caracteristici ale ordinului), precum şi tipul pieţei de tranzactionare (de exemplu existenta posibilitatii de tranzactionare în bloc);
b) motivele pentru care exista suspiciuni ca respectiva tranzacţie ar constitui un abuz pe piata;
c) modalitãţile de identificare a persoanelor în contul cãrora s-a efectuat respectiva tranzacţie, precum şi ale altor persoane implicate în aceasta;
d) calitatea în care acţioneazã persoana subiect al obligaţiei de notificare (pe cont propriu sau pentru o terta parte);
e) orice alta informaţie consideratã semnificativã în analizarea tranzacţiei suspecte.
(3) În cazul în care informaţiile menţionate la alin. (2) nu sunt disponibile la momentul efectuãrii notificãrii, aceasta va include cel puţin motivele pentru care exista suspiciunea ca respectivele tranzacţii au fost efectuate prin folosirea de informaţii privilegiate sau constituie un abuz pe piata. Toate celelalte informaţii trebuie transmise cãtre C.N.V.M. de îndatã ce devin disponibile.
(4) Transmiterea cãtre C.N.V.M. a informaţiilor în conformitate cu alin. (1)-(3) se va realiza prin posta, e-mail, telefon sau fax. În cazul transmiterii lor prin telefon, C.N.V.M. va notifica ulterior respectivei persoane primirea informatiei într-una din formele scrise menţionate mai sus.
ART. 166
(1) Notificãrile prevãzute la art. 165 alin. (1)-(3) vor fi fãcute exclusiv cãtre C.N.V.M., iar persoanele care le transmit se vor asigura ca respectivele notificãri nu sunt accesibile altor persoane, în special celor în contul cãrora au fost efectuate tranzacţiile sau persoanelor aflate în legatura cu acestea, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
(2) Îndeplinirea cerintei de la alin. (1) nu implica vreo obligaţie din partea persoanelor care le transmit, cu condiţia ca acestea sa acţioneze cu buna-credinţa.
(3) C.N.V.M. nu va dezvalui identitatea persoanelor care au realizat notificãri cu privire la tranzacţii considerate suspecte, dacã aceasta dezvaluire ar dãuna sau ar putea sa dãuneze în vreun fel persoanei care a realizat notificarea.
(4) Prevederile alin. (3) nu vor aduce atingere eventualelor cerinţe de raportare sau de transfer al datelor personale impuse de alte prevederi legale.
(5) Notificarea efectuatã cu buna-credinţa în condiţiile art. 165 nu constituie o încãlcare a unor eventuale restrictii prevãzute într-un contract, într-o prevedere legalã sau administrativã şi nu implica niciun fel de obligaţie pentru persoana care a realizat notificarea.
(6) C.N.V.M. va transmite de îndatã informaţiile primite în conformitate cu art. 165 şi cu prezentul articol cãtre autoritãţile competente ale pieţelor reglementate pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare obiect al tranzacţiei suspecte.

TITLUL IV
Contractele la distanta şi tranzacţiile prin internet

CAP. I
Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanta încheiate de S.S.I.F. cu investitorii

ART. 167
(1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distanta, definit conform <>art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 , S.S.I.F. trebuie sa solicite şi sa obţinã în prealabil consimţãmântul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
(2) Consimţãmântul investitorului prevãzut la alin. (1) se poate obţine prin semnatura investitorului pe un document tipizat, transmis prin una din urmãtoarele modalitãţi:
a) direct la sediul S.S.I.F.;
b) prin posta, cu confirmare de primire;
c) prin telex;
d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.
ART. 168
Înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentãrii propunerii de încheiere a unui contract la distanta, S.S.I.F. are obligaţia de a informa investitorii în timp util, corect şi complet asupra a cel puţin urmãtoarelor elemente:
a) date privind posibilitatea identificarii S.S.I.F., care vor cuprinde:
1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investiţii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare şi a modalitatii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului a S.S.I.F.;
2. numele şi prenumele conducãtorilor S.S.I.F., adresa, numãrul de telefon/fax şi e-mailul unde aceştia pot fi contactati;
3. autorizaţia acordatã de C.N.V.M. şi adresa, numãrul de telefon/fax şi e-mailul C.N.V.M.;
b) informaţii privind serviciile de investiţii financiare ce urmeazã sa le presteze sau intenţioneazã sa le presteze, care se vor referi la:
1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiţii financiare;
2. costul total pe care investitorul trebuie sa îl plãteascã pentru serviciul de investiţii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de cãtre investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligatã sa informeze investitorul asupra modalitatii de calcul necesare verificãrii costului total;
3. precizarea faptului ca:
a. serviciile de investiţii financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;
b. operaţiunile ce urmeazã a fi executate depind de fluctuatiile pieţelor financiare asupra cãrora S.S.I.F. nu are influenta;
c. performanţele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanţe viitoare;
4. notificarea cu privire la posibilitatea existenţei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt plãtite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;
5. indicarea termenului-limita pana la care informaţiile furnizate sunt valabile;
6. precizarea modalitãţilor de plata şi de realizare a plãţii;
7. indicarea oricãrui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de cãtre acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, dacã astfel de costuri adiţionale sunt facturate separat.
c) informaţii cu privire la contractul la distanta ce urmeazã a fi încheiat, care vor cuprinde:
1. existenta dreptului de denunţare unilaterala a contractului conform <>art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 297/2004 , precum şi informaţii cu privire la suma pe care investitorul va trebui sa o plãteascã pentru serviciile de investiţii financiare prestate anterior exercitãrii acestui drept, precum şi consecinţele ce decurg din neexercitarea acestui drept;
2. durata minima pentru care se încheie contractul la distanta, în cazul prestãrii unor servicii de investiţii financiare cu caracter permanent sau temporar;
3. drepturile pe care le pot avea pãrţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanta, inclusiv penalitãţile prevãzute de contract în asemenea cazuri;
4. indicarea modalitãţilor practice de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala a contractului înainte de termen, precum şi indicarea adresei la care poate fi expediatã notificarea de denunţare unilaterala a contractului;
5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de cãtre S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distanta;
6. orice clauza contractualã privind legislaţia aplicabilã contractului la distanta şi/sau instanta competenta în soluţionarea eventualelor litigii între pãrţi;
7. limba sau limbile în care sunt formulati termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile ce trebuie sa fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum şi limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, sa comunice pe durata derulãrii contractului la distanta;
d) informaţii privind cãile de soluţionare a litigiilor dintre pãrţi, şi anume:
1. posibilitatea apelarii la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanţei de judecata, dupã caz, de cãtre investitor, care are calitatea de parte contractualã, şi, de asemenea, care sunt modalitãţile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;
2. existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevãzute de <>Legea nr. 297/2004 .
ART. 169
Informaţiile prevãzute la art. 168, al cãror scop comercial trebuie precizat fãrã echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de cãtre investitor, prin mijloacele de comunicare la distanta utilizate, ţinând cont, în primul rând, de regulile de conduita şi de buna practica comercialã, precum şi de principiile care guverneazã protecţia persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu, cum ar fi minorii.
ART. 170
(1) S.S.I.F. care presteazã servicii de investiţii financiare în baza unui contract la distanta poate utiliza cel puţin urmãtoarele mijloace de comunicare la distanta:
a) telefon;
b) fax;
c) internet;
d) sistemul automatizat de apel fãrã intervenţie umanã.
(2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta necesita acordul prealabil expres al investitorului şi nu este permisã în cazul în care investitorul şi-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisã dacã exista un refuz manifestat de investitor).
(3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obţinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta nu vor fi suportate în nicio situaţie de cãtre investitor.
ART. 171
(1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distanta este telefonul sau orice alt mijloc ce implica vorbirea directa, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligaţia de a informa, în mod complet, corect şi precis cu privire la:
a) denumirea şi datele de identificare ale S.S.I.F.;
b) scopul apelului telefonic initiat de S.S.I.F.
(2) Convorbirea telefonica cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. şi în ce calitate reprezintã S.S.I.F., precum şi informaţiile prevãzute la art. 168 lit. b) pct. 1, 2, 4 şi lit. c) pct. 1.
(3) S.S.I.F. este obligatã sa informeze investitorul despre faptul ca orice alte informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodatã, sa indice natura acestor informaţii. S.S.I.F. trebuie sa furnizeze toate informaţiile complete atunci când isi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 172 alin. (1) şi (3).
(4) Informaţiile referitoare la obligaţiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuala. Aceste informaţii trebuie sa fie în conformitate cu obligaţiile contractuale rezultate din dispoziţiile legale aplicabile contractului la distanta, în cazul încheierii lui.
ART. 172
(1) Sub sancţiunea nulitãţii contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor, în totalitate, termenii şi condiţiile contractuale, precum şi informaţiile prevãzute de art. 110 şi art. 168 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta sa aibã obligaţii rezultate prin semnarea unui contract la distanta sau acceptãrii unei oferte de prestare a unui serviciu de investiţii financiare la distanta.
(2) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresã a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevãzutã la alin. (1), S.S.I.F. isi va îndeplini obligaţiile ce îi revin imediat dupã încheierea contractului la distanta.
(3) Pe toatã durata derulãrii contractului la distanta, investitorul are dreptul sa solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptãţit sa solicite schimbarea modului de comunicare la distanta folosit dacã acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
ART. 173
Termenul prevãzut la <>art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004 , în care un investitor are dreptul sa rezilieze unilateral contractul la distanta încheiat cu un S.S.I.F., începe sa curgã:
a) din ziua încheierii contractului la distanta, dacã investitorul a primit informaţiile prevãzute la art. 172 alin. (1); sau
b) din ziua în care investitorul primeşte termenii, condiţiile contractuale şi informaţiile în condiţiile prevãzute la art. 172 alin. (1), dacã aceasta data este ulterioara celei la care se face referire la lit. a).
ART. 174
(1) În cazul exercitãrii dreptului de reziliere unilaterala a contractului la distanta, în baza informaţiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 168 lit. a) şi lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevãzut de <>art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004 , prin orice mijloc care poate fi probat.
(2) Termenul va fi considerat respectat dacã notificarea formulatã pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, disponibil şi accesibil S.S.I.F. este expediatã înaintea expirãrii termenului în care acest drept poate fi exercitat.
(3) În cazul în care investitorul isi exercita dreptul sau de denunţare unilaterala conform <>art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004 , dacã unui contract la distanta pentru un serviciu de investiţii financiare încheiat la un anumit moment i se anexeazã un alt contract la distanta pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un terţ pe baza unui contract între terţ şi furnizor, acest contract la distanta se va anula de drept fãrã plata unor penalitãţi sau costuri suplimentare.
(4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanta, investitorul va fi obligat sa plãteascã serviciile deja prestate în concordanta cu clauzele contractului, suma solicitatã a fi plãtitã:
a) nu va putea depãşi o suma stabilitã proporţional cu perioada în care serviciul de investiţii financiare a fost furnizat, raportatã la durata totalã a contractului;
b) nu va putea fi prevãzutã ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice forma a unei penalitãţi.
(5) În situaţia prevãzutã la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului sa plãteascã serviciile prestate în concordanta cu clauzele contractului, fãrã a face dovada ca acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveşte obligativitatea plãţii acestora, conform art. 168 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat sa efectueze plata dacã executarea contractului a început înaintea expirãrii perioadei de retragere, fãrã existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
(6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificãrii privind denunţarea unilaterala a contractului la distanta, S.S.I.F. este obligatã sa ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanta, cu excepţia sumelor prevãzute la alin. (4).
(7) Investitorul este obligat sa restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificãrii privind denunţarea unilaterala a contractului la distanta, orice suma sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevãzut la pct. 2 lit. b) din anexa nr. 9.
ART. 175
(1) Este interzisã prestarea de servicii de investiţii financiare fãrã asumarea de cãtre investitor a obligaţiei de efectuare a unei plati imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investiţii financiare presupune efectuarea unei asemenea plati.
(2) Investitorul este exonerat de orice obligaţie de plata în cazul prestãrii de cãtre S.S.I.F. a unui serviciu de investiţii financiare nesolicitat, lipsa rãspunsului investitorului neavând valoare de consimţãmânt tacit.
ART. 176
Contractele pentru furnizarea de servicii de investiţii financiare la distanta nu pot conţine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renunţare la drepturile prevãzute de prezentul regulament.

CAP. II
Tranzacţionarea prin internet

ART. 177
Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta cu investitorii nu exonereaza S.S.I.F. de obligaţia respectãrii regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investiţii financiare.
ART. 178
S.S.I.F. care presteazã servicii de investiţii financiare prin internet trebuie sa detina echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activitãţilor pe care ei pot fi solicitati sa le desfãşoare, precum şi necesitatea executãrii cu promptitudine a ordinelor investitorilor.
ART. 179
(1) În vederea prestãrii de servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie sa încheie contracte cu furnizorii de internet şi alte societãţi implicate în acest proces astfel încât sa asigure eficienta operationala a serviciilor de investiţii financiare oferite investitorilor.
(2) Pentru a face fata eventualelor disfunctionalitati ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie sa asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor sa poatã fi executate. Investitorii vor fi informati de cãtre S.S.I.F. cu privire la existenta acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
(3) S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca sistemele informatice utilizate garanteazã confidenţialitatea maxima a datelor transmise prin internet.
(4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelaşi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informaţiile şi rapoartele prevãzute de prezentul regulament, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. şi ale clientului sa permitã descãrcarea şi salvarea acestora.
(5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie sa asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor şi protecţia mesajelor confidenţiale.
ART. 180
Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresatã în mod clar rezidenţilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca oferta sa respecta reglementãrile din statul în cauza.
ART. 181
În situaţia în care presteazã servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:
a) sa asigure verificarea identitãţii investitorului atunci când acesta acceseaza sistemul;
b) sa protejeze site-ul impotriva oricãrui acces neautorizat;
c) sa publice pe pagina sa de internet informaţii reale şi actualizate permanent şi sa respecte regulile privind publicitatea.
ART. 182
(1) În scopul îndeplinirii cerintei de a verifica identitatea şi capacitatea investitionala a investitorilor, S.S.I.F. care intenţioneazã sa presteze servicii de investiţii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet mai întâi trebuie sa primeascã:
a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
b) informaţii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec stampilat;
c) documente de evidenta a locului de rezidenţã a clientului.
(2) Confirmarea primirii de cãtre S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea cãtre investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificandu-se şi adresa declarata de investitor.
(3) Dupã încheierea procesului de verificare a cererii de cãtre S.S.I.F., aceasta va comunica prin e-mail investitorului numele de utilizator şi doua parole:
a) prima parola - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare şi a balanţei portofoliului propriu de instrumente financiare; şi
b) a doua parola - pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare şi/sau numerar.
(4) Pentru a asigura o protecţie crescutã a informaţiilor, S.S.I.F. şi investitorul vor institui un sistem de modificare periodicã a parolelor.
ART. 183
(1) S.S.I.F. va informa clar investitorii ca nicio tranzacţie nu poate fi initiata pana când nu vor fi primite urmãtoarele:
a) documentele prevãzute la art. 182, în cazul unui investitor nou;
b) contractul, în forma scrisã, specific utilizãrii internetului;
c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
(2) În funcţie de condiţiile pieţei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor şi condiţiile în care acestea pot fi transmise, precum şi clauze cu privire la executarea tranzacţiilor.
ART. 184
(1) În situaţia în care S.S.I.F. deţine fondurile bãneşti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie sa aibã un sistem de verificare a contului în mod automat. În situaţia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie sa blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii ordinului şi i se va solicita sa remedieze situaţia.
(2) Dacã S.S.I.F. nu deţine fondurile bãneşti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie sa identifice clar intermediarul care isi asuma aceste funcţii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care deţine fondurile bãneşti şi instrumentele financiare ale clienţilor.
ART. 185
(1) S.S.I.F. trebuie sa se asigure ca investitorul primeşte, în mod sistematic, informaţiile şi rapoartele prevãzute de prezentul regulament pe un ecran unde sa poatã fi citite sau într-un format ce poate fi descãrcat de pe internet.
(2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitatii de primire a rapoartelor prevãzute de prezentul regulament şi a informaţiilor cu privire la portofoliul sau.
(3) Când S.S.I.F. intenţioneazã sa transmitã investitorului rapoartele şi informaţiile prevãzute de prezentul regulament prin internet, aceasta modalitate exclusiva de transmitere trebuie sa fie stipulatã în contract şi agreatã de client.
ART. 186
(1) S.S.I.F. trebuie sa dezvolte un sistem prin care sa se verifice ca ordinele sunt compatibile cu condiţiile din piata, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor sa fie declansat când sistemul identifica o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocarii.
(2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de cãtre S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afişatã pe ecran. S.S.I.F. va solicita apoi clientului sa reconfirme ordinul.
(3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula ca S.S.I.F. isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzãtoare a ordinului, odatã ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisã investitorului şi cat mai curând dupã ce investitorul a reconfirmat ordinul.
ART. 187
(1) În situaţia apariţiei unor disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati şi durata previzionata a acestora.
(2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situaţia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.
ART. 188
S.S.I.F. va adopta mãsurile necesare astfel încât, luând în considerare mãrimea clientelei sale şi perspectivele de creştere, sa aibã capacitate suficienta, pe baze continue, în urmãtoarele domenii:
a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de pãstrare în siguranta şi de recuperare a datelor (back-up);
b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clienţilor dacã sistemele informatice înregistreazã disfunctionalitati;
c) forta de munca disponibilã, în situaţia disfunctionalitatii sistemelor informatice.
ART. 189
S.S.I.F. trebuie sa elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea sa fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.

TITLUL V
Tranzacţii în marja. Acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 190
(1) Prevederile prezentului titlu se aplica exclusiv tranzacţiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pieţelor reglementate şi se completeazã cu prevederile reglementãrilor şi procedurilor pieţei reglementate, aprobate de C.N.V.M.
(2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
a) vânzare în lipsa - vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzãtorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzãrii şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;
b) marja - nivelul minim pe care clientul trebuie sa îl menţinã în contul de marja deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzacţiilor în marja. Marja poate fi constituitã în numerar, în valori mobiliare, precum şi în titluri de stat cu scadenta mai mica de 12 luni;
c) apel în marja - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marja;
d) tranzacţii în marja - tranzacţiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului sau fie cu valori mobiliare, în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpãrarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuãrii unor vânzãri în lipsa, fie cu instrumente financiare derivate;
e) contul de marja - contul în care se înregistreazã tranzacţiile în marja cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marja pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcţioneazã prin depunerea unei marje iniţiale şi urmãrirea menţinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.
ART. 191
(1) Piata reglementatã va publica lista valorilor mobiliare admise la tranzactionare care pot face obiectul cumpãrãrilor în marja, al vânzãrilor în lipsa, al împrumuturilor de valori mobiliare şi volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzacţii.
(2) C.N.V.M. poate dispune, dacã considera necesar, excluderea din lista prevãzutã la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpãrãrilor în marja şi al vânzãrilor în lipsa.
ART. 192
Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totalã a cumpãrãrilor în marja şi a vânzãrilor în lipsa vor respecta prevederile reglementãrilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului.
ART. 193
C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivatã, luând în considerare poziţia sa financiarã şi tranzacţiile efectuate de aceasta, sa efectueze tranzacţii de tipul celor care fac obiectul prezentului titlu.
ART. 194
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa deschidã un cont de marja pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzacţii în marja.
(2) Dacã cumpãrãrile în marja şi vânzãrile în lipsa cu valori mobiliare ale clientului au loc în acelaşi timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele doua tipuri de tranzacţii.
(3) Conturile de marja vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.

CAP. II
Tranzacţii în marja cu valori mobiliare

ART. 195
La deschiderea unui cont de marja, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzacţii în marja, care sa conţinã cel puţin urmãtoarele prevederi:
a) pãrţile contractante;
b) obiectul contractului;
c) marja iniţialã şi nivelul minim al marjei ce trebuie menţinut în perioada de derulare a contractului;
d) clauze referitoare la responsabilitãţile clientului pentru plata sumei împrumutate şi dobânzilor aferente creditului obţinut de la S.S.I.F., inclusiv suma, perioada creditului, dobanda, plata în avans şi perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplatii la termen;
e) clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziţionate prin cumpãrãri în marja în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marja în numele clientului ca garanţie în schimbul creditului obţinut de client;
f) clauze privind situaţia în care marja scade sub valoarea minima prevãzutã în contract, respectiv perioada în care clientul are obligaţia sa rãspundã apelului în marja şi, dacã e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garanţie în numerar, în scopul acoperirii diferenţei;
g) clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpãrãrilor în marja şi al vânzãrilor în lipsa (dividende, dobânzi, acţiuni gratuite, splitari etc.);
h) clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marja;
i) clauze privind tarifele şi comisioanele ce vor fi plãtite de cãtre client, precum şi stabilirea condiţiilor plãţii;
j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpãrãrii în marja sunt scoase de pe lista menţionatã la art. 191.
ART. 196
(1) La deschiderea contului de marja, clientul este obligat sa depunã o garanţie reprezentând echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piata a valorilor mobiliare ce urmeazã a fi achiziţionate prin tranzacţii în marja, sub forma de numerar sau de valori mobiliare.
(2) S.S.I.F. poate solicita clienţilor constituirea marjei iniţiale prevãzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.
ART. 197
(1) Valorile mobiliare din contul de marja vor fi evaluate de cãtre intermediari luând în considerare urmãtoarele principii:
a) în ziua cumpãrãrii, preţurile de achiziţie şi comisioanele aferente;
b) în zilele urmãtoare, preţul de închidere al valorilor mobiliare din şedinţa precedenta;
c) în situaţia în care nu s-a efectuat nicio tranzacţie cu valoarea mobiliarã în şedinţa precedenta şi nu se poate obţine un preţ de închidere, se va folosi preţul comunicat de piata reglementatã pentru respectiva valoare mobiliarã.
(2) Valoarea stabilitã conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi consideratã valoarea curenta de piata şi va fi folositã pentru aplicarea prezentului capitol.
ART. 198
(1) Pe parcursul derulãrii cumpãrãrilor în marja cu valori mobiliare, în contul în marja al clientului trebuie pãstrate valori mobiliare sau bani reprezentând cel puţin 25% din valoarea curenta de piata a valorilor mobiliare cumpãrate în baza creditului acordat sau împrumutate pentru decontarea vânzãrilor în lipsa şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente.
(2) S.S.I.F. poate solicita clienţilor menţinerea unui nivel al marjei prevãzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordanta cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achiziţionate şi cu situaţia financiarã a clientului.
(3) Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauza referitoare la "ordinul de vânzare automatã".
ART. 199
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa calculeze zilnic valoarea contului de marja pentru valori mobiliare al fiecãrui client şi sa procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevãzute la alin. (2) sau (3).
(2) Dacã valoarea marjei se situeaza sub limita minima prevãzutã la art. 198, datoritã schimbãrilor valorii curente de piata a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marja şi va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marja, solicitând prin acesta ca deficitul sa fie acoperit.
(3) Dacã clientul nu rãspunde apelului în marja şi deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilitã în contract, care nu va depãşi doua zile lucrãtoare, S.S.I.F. este autorizata sa vândã valorile mobiliare, dupã caz, titlurile de stat cu scadenta mai mica de 12 luni pana la acoperirea deficitului.
(4) Apelul în marja nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decât în baza unei instrucţiuni scrise a clientului.
ART. 200
Veniturile din dobânzi şi dividende aferente valorilor mobiliare achiziţionate de cãtre client prin tranzacţii în marja şi depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de cãtre S.S.I.F. în numele clientului, dacã acest lucru se prevede prin contract.
ART. 201
S.S.I.F. care intermediaza oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzacţionarea în marja a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.

CAP. III
Vânzarea în lipsa a valorilor mobiliare

ART. 202
(1) Înainte de efectuarea unei vânzãri în lipsa de valori mobiliare, fiecare client trebuie sa isi deschidã un cont de marja la un S.S.I.F. şi sa încheie un contract pentru vânzãri în lipsa de valori mobiliare.
(2) Contractul pentru vânzãri în lipsa de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele prevederi:
a) pãrţile contractante;
b) obiectul contractului;
c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzãrile în lipsa de valori mobiliare;
d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzãrile în lipsa de valori mobiliare;
e) clauze privind executarea ordinelor;
f) clauze privind garanţiile/marjele;
g) clauze privind tarifele şi comisioanele care vor fi plãtite de cãtre client şi termenul de plata;
h) prevederi privind modul de încetare a contractului.
ART. 203
(1) La deschiderea contului, clientul trebuie sa depunã în avans o marja reprezentând cel puţin 50% din valoarea curenta de piata a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsa sau pe care doreşte sa le imprumute, sub forma de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadenta mai mica de 12 luni.
(2) Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marja constituite drept garanţie nu pot fi folosite în vânzãrile în lipsa.
ART. 204
(1) Clientul este obligat sa notifice în scris ca ordinul dat S.S.I.F. este "un ordin de vânzare în lipsa".
(2) Înainte de efectuarea vânzãrii în lipsa, S.S.I.F. trebuie sa identifice dacã valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi împrumutate în vederea livrãrii acestora cumpãrãtorului, la momentul decontãrii.
(3) În momentul executãrii ordinului pe piata reglementatã S.S.I.F. va semnala în mod clar ca ordinul este de vânzare în lipsa.
ART. 205
(1) Vânzãrile în lipsa se vor efectua la o valoare cel puţin egala preţului la care s-a efectuat ultima tranzacţie.
(2) La deschiderea şedinţei, preţul menţionat la alin. (1) este egal cu preţul de deschidere stabilit conform regulilor pieţei reglementate.
(3) Executarea ordinelor privind vânzãrile în lipsa va respecta regulile stabilite de operatorul de piata.
(4) Informaţiile privind vânzãrile în lipsa executate pe o piata reglementatã vor fi fãcute publice de cãtre operatorul de piata cat mai curând posibil fata de momentul executãrii ordinului.

CAP. IV
Împrumutul de valori mobiliare

ART. 206
(1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzãrii în lipsa se va realiza cu respectarea dispoziţiilor prezentului capitol.
(2) Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F. urmãtoarele valori mobiliare:
a) valorile mobiliare aparţinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;
b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o alta S.S.I.F.;
c) valorile mobiliare aparţinând clienţilor S.S.I.F., numai cu acordul scris şi expres al acestora.
ART. 207
(1) Împrumutul de valori mobiliare se acorda, în schimbul unui comision, de cãtre deţinãtorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumita în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare şi pentru menţinerea poziţiei de formator de piata. Debitorul are obligaţia sa restituie creditorului acelaşi tip de valori mobiliare la sfârşitul unei perioade de timp specificate în contract.
(2) Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai dupã încheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare, însoţitã, dupã caz, de deschiderea unui cont în marja. Contractul nu va putea fi incorporat în cadrul altor contracte încheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare.
(3) Contractul de împrumut de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client va include cel puţin urmãtoarele prevederi:
a) pãrţile contractante;
b) obiectul contractului;
c) perioada împrumutului;
d) descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul împrumutului şi a volumului, cu menţionarea codului ISIN;
e) tipul şi valoarea garanţiei depuse în contul în marja pentru garantarea împrumutului;
f) principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut;
g) clauze privind situaţia nerambursarii la scadenta a valorilor mobiliare;
h) clauze privind tarifele şi comisioanele plãtite de client;
i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al tranzactionarii în marja sunt excluse din lista menţionatã la art. 191.
(4) Prin contractul de împrumut, debitorul obţine de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.
ART. 208
(1) S.S.I.F. va asigura o garanţie pentru persoana fizica sau juridicã, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garanţiei va fi stabilitã de comun acord de cãtre pãrţi în cadrul contractului încheiat.
(2) Pe parcursul perioadei de împrumut, dacã societatea emitenta plãteşte dividende sau dobanda pentru valorile mobiliare date cu împrumut, înaintea restituirii acestora, plata respectiva trebuie facuta de cãtre debitor cãtre creditor, dacã prevederile contractuale nu stabilesc altfel.
ART. 209
Prevederile art. 196, art. 198 şi art. 199 referitoare la constituirea şi menţinerea garanţiilor minime, precum şi cu privire la apelul în marja se aplica corespunzãtor şi contractelor de împrumut de valori mobiliare.

CAP. V
Tranzacţii cu instrumente financiare derivate

ART. 210
(1) În vederea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, S.S.I.F. va deschide un cont în marja pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente.
(2) S.S.I.F. nu va executa niciun ordin pentru clienţii care nu au constituit marja iniţialã.
(3) S.S.I.F. nu poate menţine poziţii deschise de cumpãrare şi de vânzare pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi scadenta.
(4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, dupã caz, S.S.I.F. este responsabilã pentru existenta sumelor necesare în cont pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clienţilor sãi.
ART. 211
(1) Prevederile art. 195 lit. a), b), c), f), h), i) şi j) privind deschiderea unui cont de marja se aplica şi conturilor pentru instrumente financiare derivate.
(2) Contractul de prestãri de servicii de investiţii financiare ce presupune şi executarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel puţin urmãtoarele:
a) clauze ce specifica modalitatea de acoperire a necesarului de marja generat de alte conturi cu excedentul din contul de marja pentru instrumente financiare derivate;
b) clauze privind situaţiile în care activul suport suferã modificãri semnificative în ceea ce priveşte preţul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acţiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieţei reglementate;
c) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marja, în conformitate cu regulile pieţei reglementate;
d) clauza pentru executarea închiderii forţate fãrã notificare a poziţiilor deschise în cazul nerespectãrii apelului în marja;
e) obligaţia clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plãţilor şi, dupã caz, reorganizarea judiciarã sau falimentul.
ART. 212
(1) S.S.I.F. are obligaţia sa efectueze cel puţin zilnic marcarea la piata pentru contul în marja al fiecãrui client în conformitate cu regulile pieţei reglementate. Prin marcare la piata se înţelege actualizarea conturilor în marja pe baza preţului de cotare sau a celui de închidere, în timpul şi/sau la sfârşitul şedinţei de tranzactionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.
(2) În cazul în care disponibilul din cont se situeaza sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marja ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzactionare.
(3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevãzut în contract, S.S.I.F. este autorizata sa inchida poziţiile deţinute de client pana la acoperirea necesarului de marja.
(4) În cazul în care în contul de marja au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadenta mai mica de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marja, concomitent cu închiderea poziţiilor deţinute de client, S.S.I.F este autorizata sa lichideze şi aceste active financiare (la preţul curent de piata) pana la acoperirea debitelor clienţilor.
(5) În cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit prin contract, S.S.I.F. este autorizata sa vândã valorile mobiliare, dupã caz, titlurile de stat cu scadenta mai mica de 12 luni pana la acoperirea deficitului.
ART. 213
(1) S.S.I.F. nu va inregistra în contul de marja al clienţilor pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate alte tranzacţii decât cele încheiate în piata reglementatã.
(2) În cazul efectuãrii unor tranzacţii eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligatã sa execute în piata ordine, de sens contrar, cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate.
(3) Eventualele pierderi, precum şi comisioanele aferente tranzacţiilor efectuate în condiţiile alin. (2) vor fi suportate de cãtre S.S.I.F.

Titlul VI
Cooperarea C.N.V.M. cu autoritãţi competente din state membre şi nemembre

CAP. I
Cooperarea cu autoritãţi competente din statele membre

ART. 214
(1) În conformitate cu <>art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 514/2002 , completatã şi modificatã prin <>Legea nr. 297/2004 , C.N.V.M. va coopera cu autoritãţile competente din statele membre, fãcând uz de puterile cu care a fost investitã de lege. Cooperarea cu autoritãţile din statele membre vizeazã acordarea de asistenta şi schimbul de informaţii atât în situaţii care reprezintã încãlcãri ale dispoziţiilor reglementãrilor în vigoare în fiecare stat membru, cat şi în cazul unor investigaţii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectãrii acestor reglementãri.
(2) În situaţia în care operaţiunile efectuate de o piata reglementatã dintr-un stat membru pe teritoriul României au dobândit o importanta considerabila, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pentru funcţionarea pieţei valorilor mobiliare şi pentru protecţia investitorilor, C.N.V.M. şi autoritatea competenta din statul membru de origine al pieţei reglementate vor adopta mãsuri de cooperare corespunzãtoare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica şi în situaţia în care o piata reglementatã din România efectueazã operaţiuni de importanta considerabila, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pe teritoriul altui stat membru.
ART. 215
(1) În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta ca fapte contrare prevederilor reglementãrilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de cãtre entitãţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cat mai detaliat posibil, autoritãţii competente din statul membru de origine.
(2) În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autoritãţi competente dintr-un stat membru, cu privire la încãlcarea dispoziţiilor legale din acel stat de cãtre o entitate supusã supravegherii sale, va dispune mãsurile adecvate şi va informa respectiva autoritate cu privire la modul de soluţionare şi, dacã este cazul, cu privire la mãsurile intermediare aplicate.
ART. 216
C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autoritãţi competente dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la fata locului (la sediul entitatii) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei pieţe reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege sa se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecinta autoritatea competenta din statul membru de origine al membrului pieţei.
ART. 217
În situaţia în care C.N.V.M. primeşte din partea unei autoritãţi competente dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la fata locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost investitã:
a) va desfasura verificãrile şi investigaţiile, cu resurse proprii; sau
b) va permite autoritãţii competente solicitante sa efectueze verificãrile şi investigaţiile; sau
c) va permite auditorilor sau experţilor sa efectueze verificãrile sau investigaţiile.
ART. 218
(1) Atunci când C.N.V.M. va schimba informaţii cu alte autoritãţi competente, conform prevederilor prezentului regulament, va indica la momentul comunicãrii ca respectivele informaţii pot fi dezvãluite numai cu acordul sau expres şi numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. şi-a exprimat acordul. În acelaşi sens, informaţiile primite de C.N.V.M. din partea autoritãţilor competente din statele membre nu vor putea fi dezvãluite decât cu acordul expres al acestora şi numai în cazurile pentru care respectivele autoritãţi şi-au exprimat acordul.
(2) C.N.V.M. poate transmite informaţiile primite conform alin. (1) şi art. 225 şi art. 226, precum şi informaţiile primite conform <>art. 260 din Legea nr. 297/2004 altor autoritãţi competente din România cu care trebuie sa coopereze în supravegherea şi aplicarea prevederilor <>Legii nr. 297/2004 .
(3) Informaţiile prevãzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entitãţi, persoane fizice sau juridice, fãrã acordul expres al autoritãţii competente care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informaţiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autoritãţi şi-au exprimat acordul, cu excepţia circumstanţelor întemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat autoritatea competenta corespondenta cu privire la transmiterea informaţiilor.
(4) Entitatile menţionate la alin. (2), precum şi alte persoane fizice sau juridice care primesc informaţii confidenţiale le pot folosi numai în cursul desfãşurãrii atribuţiilor lor, în special:
a) pentru a verifica dacã condiţiile necesare prestãrii serviciilor de investiţii financiare sunt respectate de cãtre intermediari şi pentru a facilita monitorizarea pe baza consolidata sau neconsolidata a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerinţele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate şi de control intern;
b) pentru a monitoriza funcţionarea adecvatã a locurilor de tranzactionare;
c) pentru a impune sancţiuni;
d) în procedurile administrative de contestare a deciziilor autoritãţilor competente;
e) în procedurile iniţiate în instanta în temeiul <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 ; sau
f) în procedurile extrajudiciare pentru reclamaţiile clienţilor, în temeiul <>art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau <>art. 7 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 514/2002 .
ART. 219
Prevederile prezentului capitol nu vor impiedica C.N.V.M. sa transmitã bãncilor centrale, Sistemului European al Bãncilor Centrale şi Bãncii Central Europene, în calitatea lor de autoritãţi monetare şi, dacã este cazul, altor autoritãţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plati şi decontare, informaţiile confidenţiale necesare pentru desfãşurarea atribuţiilor lor. În mod similar, C.N.V.M. poate solicita acestor autoritãţi informaţiile necesare pentru desfãşurarea atribuţiilor cu care a fost investitã potrivit <>Legii nr. 297/2004 şi reglementãrilor emise în aplicarea acesteia.
ART. 220
(1) C.N.V.M. poate refuza, atunci când i se solicita, sa coopereze pentru efectuarea unei investigaţii, a unei verificãri la fata locului sau în activitãţile de supraveghere conform art. 217 sau poate refuza sa schimbe informaţii conform art. 218 şi art. 219 numai dacã:
a) respectiva investigare, verificare la fata locului, activitate de supraveghere sau schimb de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranitãţii, securitãţii sau politicii publice a statului;
b) procedurile judiciare cu privire la aceleaşi fapte şi asupra aceloraşi persoane au fost iniţiate înainte de solicitarea autoritãţii competente din statul membru;
c) o hotãrâre judecãtoreascã definitiva cu privire la aceleaşi persoane şi la aceleaşi fapte a fost deja pronunţatã în România.
(2) În cazul unui astfel de refuz, C.N.V.M. va notifica în consecinta autoritatea competenta solicitanta, furnizand informaţii cat mai detaliate.
ART. 221
În aplicarea <>art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 12 alin. (5) din prezentul regulament, C.N.V.M. va consulta şi va schimba informaţii cu autoritãţile competente din statele membre relevante în special atunci când evalueaza integritatea actionarilor sau membrilor, reputaţia şi experienta persoanelor care asigura conducerea efectivã a activitãţii, implicate în administrarea altei entitãţi a aceluiaşi grup, informaţii care sunt importante pentru C.N.V.M. sau pentru celelalte autoritãţi competente implicate în schimbul de informaţii, în vederea acordãrii autorizaţiei, precum şi pentru evaluarea continua a respectãrii condiţiilor de funcţionare.
ART. 222
(1) Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, sa creadã ca un intermediar activând pe teritoriul României în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau în situaţia în care un intermediar care are o sucursala pe teritoriul României nu respecta obligaţiile ce decurg din prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, pentru supravegherea şi verificarea cãrora C.N.V.M. nu are puteri conferite, aceasta va comunica acele date autoritãţii competente din statul membru de origine.
(2) Dacã, deşi au fost luate mãsuri de cãtre autoritatea competenta din statul membru de origine sau dacã acele mãsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continua sa acţioneze într-o maniera care prejudiciazã în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonatã a pieţelor, C.N.V.M., dupã ce va informa autoritatea competenta din statul membru de origine, va dispune mãsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corecta a pieţelor. Aceste mãsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniţia orice alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeanã va fi informatã în cel mai scurt timp în legatura cu aceste mãsuri.
ART. 223
(1) În cazul în care C.N.V.M. constata ca un intermediar care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României incalca prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi ale reglementãrilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea şi supravegherea cãrora C.N.V.M. are puteri conferite, aceasta va solicita intermediarului în cauza sa remedieze situaţia de încãlcare a respectivelor reglementãri.
(2) Dacã intermediarul nu remediaza situaţia, C.N.V.M. va lua mãsuri adecvate pentru a se asigura ca intermediarul respectiv nu mai incalca reglementãrile în vigoare. Mãsurile dispuse de C.N.V.M. vor fi comunicate autoritãţii competente din statul membru de origine.
(3) În situaţia în care, deşi C.N.V.M. a dispus mãsuri conform alin. (2), intermediarul persista în încãlcarea reglementãrilor prevãzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, dupã informarea autoritãţii din statul membru de origine, sa dispunã mãsuri pentru prevenirea şi pentru penalizarea viitoarelor nereguli şi, dacã este necesar, sa interzicã acelui intermediar sa mai initieze alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeanã va fi informatã în cel mai scurt timp în legatura cu aceste mãsuri.
ART. 224
Orice mãsura adoptatã conform art. 222 şi art. 223 implicând sancţiuni sau restrictii ale activitãţii unui intermediar va fi justificatã adecvat şi va fi comunicatã respectivului intermediar.

CAP. II
Cooperarea cu autoritãţi competente din statele nemembre

ART. 225
(1) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autoritãţile competente din statele nemembre numai dacã informaţiile ce vor fi dezvãluite sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informaţii trebuie sa fie în legatura cu exercitarea atribuţiilor acelor autoritãţi competente.
(2) Acordurile de cooperare încheiate cu autoritãţile de supraveghere şi reglementare din statele nemembre trebuie sa prevadã cel puţin urmãtoarele:
a) schimbul de informaţii şi asistenta în procedura de autorizare;
b) schimbul de informaţii privind tranzacţiile desfãşurate pe pieţele de instrumente financiare din statele respective;
c) furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzacţiilor derulate de intermediarii din cele doua state;
d) acordarea de asistenta în efectuarea investigatiilor.
(3) C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informaţii privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu <>Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(4) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autoritãţile unui stat nemembru, entitãţi, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu:
a) supravegherea instituţiilor de credit sau altor organisme financiare, societãţilor de asigurare şi a pieţelor financiare;
b) lichidarea şi falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare;
c) auditarea conturilor intermediarilor, societãţilor de asigurare şi altor instituţii financiare, în exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere sau care administreazã schemele de compensare, în exercitarea funcţiilor lor;
d) supravegherea entitatilor implicate în lichidarea şi falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare;
e) supravegherea persoanelor care au ca atribuţii auditarea conturilor intermediarilor, societãţilor de asigurare sau altor instituţii financiare.
(5) Acordurile de cooperare prevãzute la alin. (4) pot fi încheiate numai dacã informaţiile furnizate sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informaţii trebuie sa aibã ca scop exercitarea atribuţiilor acelor autoritãţi, entitãţi sau persoane fizice sau juridice.
ART. 226
Atunci când informaţiile ce urmeazã a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autoritãţi dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvãluite numai cu acordul expres al respectivelor autoritãţi competente şi, dacã este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autoritãţi şi-au exprimat acordul.

Titlul VII
Sancţiuni

ART. 227
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţioneazã potrivit prevederilor titlului X din <>Legea nr. 297/2004 .
ART. 228
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţioneazã, dupã caz, cu:
a) sancţiuni contravenţionale principale:
1. avertisment;
2. amenda.
b) sancţiuni contravenţionale complementare:
1. suspendarea autorizaţiei;
2. retragerea autorizaţiei;
3. interzicerea temporarã a desfãşurãrii unor activitãţi şi servicii ce cad sub incidenta <>Legii nr. 297/2004 .
(2) Sancţiunile prevãzute la alin. (1) se aplica, dupã caz, S.S.I.F., administratorilor şi conducãtorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiţii financiare.
(3) La individualizarea sancţiunii se va tine seama de circumstanţele personale şi reale ale sãvârşirii faptei şi de conduita fãptuitorului.
(4) Odatã cu sancţiunea constând în suspendarea sau retragerea autorizaţiei se poate aplica şi sancţiunea interzicerii temporare a desfãşurãrii unor activitãţi şi servicii ce cad sub incidenta <>Legii nr. 297/2004 , caz în care ordonanta de sancţionare va cuprinde şi termenul de interzicere a desfãşurãrii respectivelor activitãţi şi servicii.
ART. 229
Nerespectarea condiţiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfãşurãrii activitãţii, precum şi modificarea documentelor ce au stat la baza acordãrii autorizaţiei, fãrã a notifica sau solicita, dupã caz, completarea şi/sau modificarea autorizaţiei de funcţionare, se sancţioneazã cu avertisment sau cu amenda dacã abaterea poate fi corectatã în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizaţiei pana la îndeplinirea condiţiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.
ART. 230
Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) privind notificarea înregistrãrilor la oficiul registrului comerţului se sancţioneazã, dupã caz, cu avertisment sau amenda aplicatã conducãtorilor S.S.I.F.
ART. 231
Nerespectarea în mod intentionat de cãtre intermediarii care presteazã servicii de investiţii financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informaţiile privilegiate, precum şi sãvârşirea cu intenţie a unor operaţiuni de manipulare a pieţei constituie infracţiuni şi se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 279 din Legea nr. 297/2004 .
ART. 232
Nerespectarea cerinţelor prevãzute la art. 235 se sancţioneazã cu avertisment sau cu amenda aplicatã conducãtorilor S.S.I.F. şi reprezentanţilor compartimentului de control intern şi, dupã caz, cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare pana la îndeplinirea prevederilor prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.

Titlul VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 233
Prevederile titlului III, capitolul VIII, secţiunea 2, precum şi orice tranzacţii în afarã pieţei reglementate şi a sistemului alternativ de tranzactionare se aplica începând cu data 1 iunie 2007.
ART. 234
S.S.I.F. va proceda la clasificarea clienţilor şi va notifica clienţii noi şi clienţii existenţi cu privire la încadrarea acestora în categoria clienţilor de retail, clienţilor profesionali sau contrapartilor eligibile în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 235
(1) S.S.I.F. va proceda la actualizarea regulilor şi procedurilor proprii în vederea respectãrii cerinţelor organizatorice şi de operare prevãzute în prezentul regulament pana cel târziu la data de 30 iunie 2007.
(2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia notificãrii C.N.V.M., cel târziu la data de 15 iulie 2007, a urmãtoarelor documente şi informaţii:
a) organigrama societãţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare, care trebuie sa reflecte funcţiile şi atribuţiile personalului S.S.I.F.;
b) regulile şi procedurile interne întocmite în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
c) hotãrârea organului statutar de aprobare a documentelor menţionate la lit. a) şi b);
d) lista persoanelor care asigura funcţiile de conducatori, control intern, administrare a riscului, audit intern, auditor financiar;
e) curriculum vitae, cu specificarea pregãtirii şi experienţei profesionale, al persoanei desemnate sa asigure funcţia de administrare a riscului;
f) declaraţia conducãtorilor S.S.I.F. şi a reprezentantului compartimentului de control cu privire la faptul ca S.S.I.F. respecta cerinţele organizatorice şi de operare prevãzute în prezentul regulament.
ART. 236
S.S.I.F. va supune aprobãrii C.N.V.M. modificarea obiectului de activitate în conformitate cu anexa nr. 9 pana cel târziu la data de 30 septembrie 2007.
ART. 237
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantã din prezentul regulament, iar forma şi conţinutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.
ART. 238
Prezentul regulament şi ordinul de aprobare al acestuia intra în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 239
Prevederile art. 2 alin. (10) şi ale art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006 se aplica începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
ART. 240
<>Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 15/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, se modifica dupã cum urmeazã:
a) articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37 - (1) În cazul încheierii unor tranzacţii, participanţii care au acces pe o piata reglementatã nu sunt obligaţi sa aplice unul altuia cerinţele prevãzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi <>art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
(2) Participanţii pieţelor reglementate trebuie sa respecte condiţiile stabilite cu privire la obligaţiile prevãzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi <>art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, în relaţia cu clienţii lor atunci când, actionand în numele clienţilor lor, executa ordinele acestora pe piata reglementatã.";
b) la articolul 46, alineatele (2) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Operatorii de piata vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publica a informaţiilor, în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţioneazã ca operatori independenţi, în scopul publicãrii cotatiilor lor în conformitate cu prevederile <>art. 155 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
(3) Prin operator independent se înţelege intermediarul care efectueazã operaţiuni de tranzactionare în conformitate cu prevederile titlului III, capitolul VIII, secţiunea 2 din <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.";
c) la articolul 48, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Operatorii de piata vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publica a informaţiilor prevãzute la alin. (1), în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţioneazã ca operatori independenţi, în scopul publicãrii detaliilor tranzacţiilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile <>art. 162 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.";
d) la articolul 68, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 68 - (1) Participanţii în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare trebuie sa respecte obligaţiile prevãzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi <>art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare în relaţia cu clienţii lor atunci când, actionand în numele clienţilor lor, executa ordinele în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.";
e) la articolul 79, partea introductivã şi punctul 1 al literei e) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 79 - Entitatile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. şi înscrise în Registrul C.N.V.M., dupã caz, dupã cum urmeazã:

...........................................................................

1. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competenta de autorizare şi supraveghere a pieţei de instrumente financiare din statul nemembru de origine conform <>art. 225 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare;";
f) la articolul 80, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Intermediarii autorizaţi în statele nemembre nu se pot conecta direct la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzactionare din România, cu excepţia cazului în care C.N.V.M. a autorizat sucursala unui intermediar din statul nemembru în condiţiile prevãzute de <>art. 43 din Legea nr. 297/2004 şi <>art. 60 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare."
ART. 241
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abroga:
a) <>Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 70/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 6 decembrie 2005;
b) <>Regulamentul nr. 6/2006 de modificare a <>Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 18/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006;
c) Secţiunea 3 din <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementãri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 106/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2007;
d) orice alte dispoziţii contrare.
(2) Reglementãrile şi dispunerile de mãsuri menţionate la <>art. 190 din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare se menţin abrogate.
ART. 242
Prezentul regulament transpune prevederile urmãtoarelor directive:
a) Directiva nr. 39/2004 privind pieţele de instrumente financiare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 145 din 30 aprilie 2004;
b) Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la definirea şi publicarea informatiei privilegiate şi definirea manipulãrii pieţei, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 339 din 24 decembrie 2003;
c) Directiva nr. 72/2004 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la practici de piata acceptate, definirea informatiei privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe mãrfuri, întocmirea listei cu persoanele care deţin informaţii privilegiate, notificarea tranzacţiilor realizate de cãtre conducere şi notificarea tranzacţiilor suspecte, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 30 aprilie 2004;
d) Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distanta, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 9 octombrie 2002;
e) Directiva 2006/73 de implementare a Directivei 39/2004 cu privire la cerinţele organizatorice şi de operare pentru firmele de investiţii şi definirea unor termeni, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 241 din 2 septembrie 2006.


ANEXA 1 A

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/4 │ │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ ALE SOLICITANTULUI │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE*1) │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: .........................................................................................│
│2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................│
│4. Sediul social: ...........................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ ................................ .................................. .....................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ │
│5. Sediul central*2): ...........................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ ................................ .................................. .....................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│6. Numãrul de telefon: .................................. Numãrul de fax: ..................................│
│7. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
│8. Reprezentantul legal: .............................................. ..........................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│9. Persoana de contact: .............................................. ..........................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de .............. documente, totalizand un│
│numãr de ......... file. │
│Semnatura reprezentantului legal: ........................ Semnatura persoanei de contact: ........................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina
separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 2/4 │ │
│ ACTIVITĂŢI CE SE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ AUTORIZEAZA │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Activitãţile pentru care se solicita autorizaţie │
│1. servicii principale (servicii şi activitãţi de investiţii): │
│ a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; [ ] │
│ b) executarea ordinelor în contul clienţilor; [ ] │
│ c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; [ ] │
│ d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, │
│ pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii │
│ includ unul sau mai multe instrumente financiare; [ ] │
│ e) consultanţa pentru investiţii; [ ] │
│ f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui │
│ angajament ferm; [ ] │
│ g) plasamentul de instrumente financiare fãrã un angajament ferm; [ ] │
│ h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare. [ ] │
│2. servicii conexe: │
│ a) pãstrarea în siguranta şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv │
│ custodia şi servicii în legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor; [ ] │
│ b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei │
│ tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de │
│ investiţii financiare este implicata în tranzacţie; [ ] │
│ c) consultanţa acordatã entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala şi aspecte │
│ conexe acesteia, precum şi consultanţa şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entitãţi; [ ] │
│ d) servicii de schimb valutar în legatura cu activitãţile de servicii de investiţii prestate; [ ] │
│ e) consultanţa cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegandu-se cercetare │
│ pentru investiţii şi analiza financiarã sau orice forma de recomandare generalã referitoare la │
│ tranzacţiile cu instrumente financiare; [ ] │
│ f) servicii în legatura cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; [ ] │
│ g) serviciile şi activitãţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevãzute la │
│ pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) şi │
│ h) din <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementãrilor C.N.V.M. în vederea │
│ implementarii unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legatura │
│ cu prevederile privind serviciile principale şi conexe. [ ] │
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................... Semnatura reprezentantului legal: ...................│
│Numele şi prenumele persoanei de contact: ................... Semnatura persoanei de contact: ...................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina
separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 3/4 │ │
│ 11. MEMBRII CONSILIULUI DE │ │
│ADMINISTRAŢIE, CONDUCĂTORII SOCIETĂŢII, │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ REPREZENTANŢII COMPARTIMENTULUI DE │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
│CONTROL INTERN, AGENŢII PENTRU SERVICII │ │
│ DE INVESTIŢII FINANCIARE │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele │ Funcţia*3) │ Codul numeric personal │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................................................... │
│Semnatura reprezentantului legal: ................................................... │
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA:
Dacã o pagina nu este suficienta, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura
reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 4/4 │ │
│ DATE DESPRE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ ACTIONARII SSIF │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. ACŢIONARI SSIF Persoane fizice/juridice*4) │
├────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │ │ │ Autoritatea │ Deţinere │ │
│Nr. │ ACŢIONARI*5) │ Statul │ competenta ├───────┬────────────────┤ Codul unic de înregistrare/ │
│crt.│Denumire/Nume şi prenume│ rezident │ de │ Nr. │ Procent din │ Codul numeric personal*7) │
│ │ │ │ supraveghere*6)│acţiuni│capitalul social│ │
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤
├────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────┴────────────────┴───────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................................................ │
│ Semnatura reprezentantului legal: ................................................ │
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã o pagina nu este suficienta, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

--------
*1) În cazul autorizãrii unei sucursale a unui intermediar dintr-un stat nemembru, expresia "societãţii de servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu "sucursalei societãţii (denumirea)".
*2) Se va completa în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central.
*3) Coloana "Funcţia" se va completa, dupã caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducãtorul societãţii, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiţii financiare.
*4) Dacã societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai actionarii societãţii cu detineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completatã cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu detineri sub 5%" şi, respectiv, totalul detinerilor acestora.
*5) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura actionariatului societãţii care solicita autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoana juridicã, se va completa o noua pagina precizându-se structura actionariatului acestuia pana la nivel de acţionar persoana fizica inclusiv. Nu se completeazã în cazul societãţilor admise la tranzactionare pe o piata reglementatã şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se aceasta situaţie.
*6) Se completeazã numai pentru persoanele juridice denumirea autoritãţii de supraveghere din statul de origine împreunã cu datele necesare contactarii acesteia (adresa completa, nr. telefon, fax, e-mail).
*7) Pentru persoanele fizice şi juridice strãine se va completa, dupã caz, seria şi numãrul pasaportului sau numãrul de înregistrare la instituţia similarã Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.


ANEXA 1 B

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA │
│ PAGINA 1/2 │ societãţii de servicii de investiţii financiare │
│ │ ....................................*1) │
├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│1. Actul constitutiv │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│- original │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│- copie legalizatã │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Copia încheierii judecãtorului delegat de pe lângã Oficiul Registrului Comerţului, de constituire │ [ ] │
│ şi de înregistrare a societãţii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [ ] │
├──────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┬──┴───────────┤
│4. Membrii Consiliului │ │ │ │ Certificat de │Certificat de │ Declaraţie │ Declaraţie │
│ de Administraţie │ │Copie act │ Copie │cazier judiciar,│cazier fiscal,│(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│
├──────────────────────────┤ CV │ de │ legalizatã │în original sau │ în original │(1), lit. d), │(1), lit. d), │
│ Nume şi prenume │ │identitate│act de studii│ în copie │ sau în copie │ pct. 6) │ pct. 7) │
│ │ │ │ │ legalizatã │ legalizatã │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│5. Conducãtorii societãţii│ │ │ │ Certificat de │Certificat de │ Declaraţie │ Declaraţie │
├──────────────────────────┤ │Copie act │ Copie │cazier judiciar,│cazier fiscal,│(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│
│ Nume şi prenume │ CV │ de │ legalizatã │în original sau │ în original │(1), lit. d), │(1), lit. d), │
│ │ │identitate│act de studii│ în copie │ sau în copie │ pct. 6) │ pct. 7) │
│ │ │ │ │ legalizatã │ legalizatã │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │[ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┴────┼──────────┴─────────────┼────────────────┴──────────────┼──────────────┴─┬────────────┤
│6. Acţionari semnificativi │ Extras sau certificat │ Denumirea grupului │ Structura │ Situaţia │
│ persoane juridice │(art. 7, alin. (1), lit.│ din care face parte, │actionariatului/│ financiarã │
├───────────────────────────────┤ e), pct. 1) │ dacã este cazul │ asociaţilor │ anuala şi │
│ Denumire │ │ │ semnificativi │semestriala │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┴────────────┤
│7. Acţionari semnificativi │Copie act de identitate │ Certificat de cazier │Certificat de cazier fiscal, │
│ persoane fizice │ │ judiciar, în original sau │ în original sau în copie │
├───────────────────────────────┤ │ în copie legalizatã │ legalizatã │
│ Nume şi prenume │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├───────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┬───────────┤
│8. Declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a actionarilor semnificativi ai S. S. I. F. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Denumire acţionar │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Chestionar completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Denumire acţionar │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┴───────────┤
│10. Regulamente │Regulament de organizare şi funcţionare,│ Regulile şi procedurile interne (trebuie sa cuprindã │
│ │ care cuprinde şi organigrama S.S.I.F. │cel puţin elementele menţionate în Titlul III, Cap. I)│
│ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────────┤
│11. Planul de afaceri (trebuie sa cuprindã cel puţin elementele menţionate la art. 7, alin. (1), lit. j) │ [ ] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA │
│ PAGINA 2/2 │ societãţii de servicii de investiţii financiare │
│ │ ....................................*2) │
├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│12. Lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru membrii consiliului de administraţie, pentru │ │
│ conducãtorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S. S.I.F. doreşte sa o/le autorizeze ca │ │
│ reprezentant al /reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea │ │
│ în relaţia cu C.N.V.M. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Documente prevãzute la art. 72 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului │ │
│ de control intern, cu specificarea responsabilitãţilor stabilite prin regulamentele C.N.V.M. şi prin │ │
│ normele şi regulamentele interne ale S.S.I.F.*3) │ │
│ Nume şi prenume │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Documentele prevãzute la art. 24 pentru autorizarea agenţilor pentru servicii de investiţii │ │
│ financiare*4) │ │
│ Nume şi prenume │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social │ [ ] │
│ necesar functionarii S. S. I. F. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Tipul contractului: │ │
├─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤ │
│ proprietate [ ] │ comodat [ ] │ închiriere [ ] │ subinchiriere [ ] │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────┤
│ În cazul contractului de subinchiriere: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului │ [ ] │
│ subinchiriat │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - copia legalizatã a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscalã │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului central │ [ ] │
│ necesar functionarii S.S.I.F.*5) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Tipul contractului: │ │
├─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤ │
│ proprietate [ ] │ comodat [ ] │ închiriere [ ] │ subinchiriere [ ] │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────┤
│ În cazul contractului de subinchiriere: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului │ [ ] │
│ subinchiriat │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - copia legalizatã a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscalã │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru:│ │
├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ sediul social [ ] │ sediul central*6) [ ] │ │
├────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Curriculum vitae al persoanelor desemnate sa asigure funcţia de audit intern │ │
│ Nume şi prenume │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Curriculum vitae al persoanelor desemnate sa asigure funcţia de administrare a riscului │ │
│ Nume şi prenume │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzãtor serviciilor ce vor fi autorizate │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M. │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................... Semnatura reprezentantului legal: ...................│
│Numele şi prenumele persoanei de contact: ................... Semnatura persoanei de contact: ...................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

--------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.
*2) Se va completa denumirea solicitantului.
*3) S.S.I.F. care solicita autorizarea în vederea prestãrii tuturor serviciilor prevãzute în Anexa nr. 9 trebuie sa transmitã la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin doua persoane fizice.
*4) S.S.I.F. care solicita autorizarea în vederea prestãrii tuturor serviciilor prevãzute în Anexa nr. 9 trebuie sa transmitã la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice.
*5) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central.
*6) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central.


ANEXA 1 C

DECLARAŢIE

Subsemnatul .............................., cu domiciliul în ..........................., posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ..... nr. ........, eliberat de .................. la data de .............., valabil pana la data de ................., CNP ........................., în calitate de .............................*2), al societãţii de servicii de investiţii financiare ....................*3), declar prin prezenta ca nu incalc prevederile <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, ale <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi ale reglementãrilor în vigoare în legatura cu serviciile de investiţii financiare, precum şi ca respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) şi alin. .............*4) din <>Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data ..................
Semnatura ....................

-------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã funcţia detinuta: membru în consiliul de administraţie şi/sau conducãtor.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.
*4) Se completeazã:
- (4) pentru membrul consiliului de administraţie care nu deţine funcţia de conducãtor;
- (5) pentru conducãtor şi/sau pentru membrul consiliului de administraţie care deţine funcţia de conducãtor


ANEXA 1 D

DECLARAŢIE

Subsemnatul ......................, cu domiciliul în ............................., posesor al actului de identitate tip .....*1), seria ..... nr. .........., eliberat de ................ la data de ..............., valabil pana la data de ................, CNP ........................., în calitate de .............*2) al societãţii de servicii de investiţii financiare ..............*3), declar prin prezenta ca am urmãtoarele detineri care reprezintã cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) detineri individuale:
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea societãţii în care│Statul rezident al societãţii│Participare la capitalul social al│
│crt.│ sunt deţinute acţiuni │în care sunt deţinute acţiuni│ societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

b) detineri în legatura cu alte persoane implicate:
┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Persoana │Denumirea societãţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei implicate │
│crt.│ implicata │ în care sunt │ societãţii în care │la capitalul social al societãţii/│
│ │ │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ drepturile de vot (%) │
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘

c) detineri în legatura cu alte persoane cu care se afla în legãturi strânse:
┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Persoana cu care│Denumirea societãţii│ Statul rezident al │Participarea persoanei cu care se│
│Nr. │ se afla în │ în care sunt │ societãţii în care │ afla în legãturi strânse la │
│crt.│legãturi strânse│ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
│ │ │ │ │societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
└────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data ..................
Semnatura ....................

---------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã funcţia detinuta: membru în consiliul de administraţie şi/sau conducãtor.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.


ANEXA 1 ECHESTIONAR*)
pentru actionarii direcţi/indirecti ai entitatii care solicita
autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare/persoanele
care intenţioneazã sa dobândeascã sau sa-şi majoreze poziţia
semnificativã în cadrul unei S.S.I.F.

1. Denumirea şi adresa sediului social/central al S.S.I.F. pentru care se
comunica informaţiile:
......................................................................
2. Tipul acţionarului: direct [ ] indirect [ ]
3. Identitatea acţionarului S.S.I.F.:
3.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridicã,
codul unic de înregistrare şi adresa sediului social
......................................................................
.....................................................................;
3.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, seria
şi numãrul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia,
CNP-ul, locul naşterii, cetãţenia şi domiciliul. Pentru cetãţenii
strãini se va preciza, dacã este cazul, şi data de la care şi-au
stabilit domiciliul/resedinta în România.
......................................................................
......................................................................
4. Pentru acţionarul persoana juridicã, menţionat la pct. 3.1, se va
transmite şi o lista cuprinzând actionarii sãi. În cazul actionarilor
semnificativi se va preciza şi cota-parte din capital şi din drepturile de vot
ce revin fiecãruia dintre aceştia.
......................................................................
......................................................................
5. Precizati identitatea membrilor consiliului de administraţie şi/sau a
persoanelor care asigura conducerea activitãţii curente a acţionarului persoana
juridicã, menţionat la pct. 3.1 (se vor indica numele, prenumele şi funcţia
acestora, adresa şi numãrul de telefon).
......................................................................
......................................................................
6. Persoana fizica menţionatã la pct. 3.2 este desemnatã drept unul dintre
conducãtorii S.S.I.F.?
......................................................................
7. În situaţia în care acţionarul este un acţionar semnificativ din
categoria instituţiilor de credit, instituţiilor din piata de capital sau al
societãţilor de asigurãri, se vor indica autoritatea/autoritãţile insarcinata/
însãrcinate cu supravegherea sa pe baza individualã şi, dupã caz, pe baza
consolidata, precum şi atribuţiile şi competentele legale ce îi/le revin.
Furnizarea acestor informaţii nu este necesarã în situaţia în care autoritatea
de supraveghere este C.N.V.M.
......................................................................
......................................................................
8. Precizati care este provenienta fondurilor utilizate pentru obţinerea
participatiei la capitalul social al S.S.I.F.
......................................................................
......................................................................
9. Precizati care este scopul urmãrit prin participarea la capitalul social
al S.S.I.F. Care sunt orientãrile pe care le are în vedere acţionarul în
legatura cu natura şi volumul activitãţii S.S.I.F. în urmãtorii ani?
......................................................................
......................................................................
10. Acţionarul sau actionarii sãi a/au fãcut în ultimii 5 ani sau face/fac
în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare?
Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacã da,
dati detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare.
......................................................................
......................................................................
11. Asociaţii/actionarii, administratorii sau persoanele care asigura
conducerea activitãţii curente a acţionarului persoana juridicã, menţionat la
pct. 3.1, au fost condamnaţi printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitiva
pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune,
delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi pentru alte
infracţiuni de natura economicã sau se afla sub incidenta sancţiunilor prevãzute
la <>art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau
al unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autoritãţi de
supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar? În caz
afirmativ, dati detalii.
......................................................................
......................................................................
12. În ultimii 5 ani aţi fost sancţionat sau vi s-a refuzat o autorizaţie
de cãtre autoritãţile însãrcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar
din România sau din strãinãtate? Dacã da, dati detalii.
......................................................................
......................................................................
13. Va aflaţi sau v-aţi aflat în ultimii 5 ani în conflict cu vreo
autoritate din România sau din strãinãtate, insarcinata cu supravegherea în
domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceti orice precizãri utile.
......................................................................
......................................................................
14. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere
cat mai completa şi corecta a situaţiei patrimoniale, a activitãţii şi
reputaţiei participantului la capitalul social al S.S.I.F.
......................................................................
......................................................................

Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, ca, în ceea
ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul
social al societãţii de servicii de investiţii financiare, sunt respectate
prevederile art. 6 alin. (3) lit. f) şi ca toate informaţiile cuprinse în acest
chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea. Totodatã, ma angajez sa
comunic de îndatã C.N.V.M. orice modificare privind informaţiile furnizate şi
sa transmit în fiecare an S.S.I.F. menţionate la pct. 1 informaţiile pe care
aceasta, la rândul ei, trebuie sa le transmitã autoritãţilor, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare.

Denumirea/Numele şi prenumele (pentru persoanele juridice vor semna
reprezentanţii lor legali/statutari)

Semnatura Ştampila (dacã este cazul)
Data ................--------
*) Acest chestionar va fi completat de cãtre fiecare dintre actionarii semnificativi direcţi/indirecti ai S.S.I.F. În cazul persoanelor juridice romane autorizate de C.N.V.M. nu este necesarã furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 4 şi 5. În cazul actionarilor semnificativi, care deţin în mod indirect participatii la capitalul social al S.S.I.F. sau drepturi de vot, nu este necesarã furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 8. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.


ANEXA 1 F

DECLARAŢIE

1. Subsemnatul .....................*1), cu domiciliul în ........................, posesor al actului de identitate tip ........*2), seria ........ nr. ................., eliberat de ..................... la data de ...................., valabil pana la data de .................., CNP ....................., în calitate de acţionar, având o deţinere de ......% din capitalul social al societãţii de servicii de investiţii financiare ...............................*3), declar prin prezenta ca respect cerinţele menţionate la <>art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi ca mai am urmãtoarele detineri care reprezintã cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) detineri individuale:
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea societãţii în care│Statul rezident al societãţii│Participare la capitalul social al│
│crt.│ sunt deţinute acţiuni │în care sunt deţinute acţiuni│ societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

b) detineri în legatura cu alte persoane implicate:
┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Persoana │Denumirea societãţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei implicate │
│crt.│ implicata │ în care sunt │ societãţii în care │la capitalul social al societãţii/│
│ │ │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ drepturile de vot (%) │
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘

c) detineri în legatura cu alte persoane cu care se afla în legãturi strânse:
┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Persoana cu care│Denumirea societãţii│ Statul rezident al │Participarea persoanei cu care se│
│Nr. │ se afla în │ în care sunt │ societãţii în care │ afla în legãturi strânse la │
│crt.│legãturi strânse│ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
│ │ │ │ │societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
└────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 3 ani de la societãţile comerciale enumerate la
lit. a) este urmãtoarea*4):
┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea societãţii în care│ Obiectul de activitate │ Sediul social al │ Valoarea │
│crt.│ sunt deţinute acţiuni │ al societãţii │ societãţii │ dividendelor │
├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘

Veniturile obţinute din activitatea de baza şi din alte activitãţi cu scop lucrativ pe care le-am
desfãşurat în ultimii 3 ani sunt urmãtoarele*5):
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Deţin depozite la instituţii de credit din România sau din strãinãtate, în suma de:
............................................................... lei;
............................................................ valuta.
Deţin participatii la organisme de plasament colectiv sau la alte organisme de plasament colectiv
în valori mobiliare din România sau din strãinãtate, în suma de:
................................................................. lei;
.............................................................. valuta.
Alte creanţe având fiecare o valoare egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro pe
care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România sau în strãinãtate:
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Nota: Pct. 2 nu se completeazã de actionarii indirecti.

Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte
conform legii.

Data ....................
Semnatura ...............--------
*1) Se completeazã numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de acţionar semnificativ al societãţii de servicii de investiţii financiare.
*2) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.
*4) Se indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercialã precizatã la pct. 1 lit. a) din prezenta declaraţie.
*5) Se precizeazã calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) şi veniturile salariale/nete anuale obţinute din fiecare dintre activitãţile desfãşurate.


ANEXA 1 G

DECLARAŢIE

Subsemnatul ...................., cu domiciliul în ........................., posesor al actului de identitate tip .......*1), seria ........ nr. ..................., eliberat de ........................ la data de ..................., valabil pana la data de ..................., CNP .............................., în calitate de reprezentant legal al acţionarului ....................................*2) care are o deţinere de ......% din capitalul social al societãţii de servicii de investiţii financiare .................................*3), declar prin prezenta ca societatea al carei reprezentant legal sunt respecta cerinţele menţionate la <>art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi mai are urmãtoarele detineri care reprezintã cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) detineri individuale:
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea societãţii în care│Statul rezident al societãţii│Participare la capitalul social al│
│crt.│ sunt deţinute acţiuni │în care sunt deţinute acţiuni│ societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

b) detineri în legatura cu alte persoane implicate:
┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Persoana │Denumirea societãţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei implicate │
│crt.│ implicata │ în care sunt │ societãţii în care │la capitalul social al societãţii/│
│ │ │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ drepturile de vot (%) │
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘

c) detineri în legatura cu alte persoane cu care se afla în legãturi strânse:
┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Persoana cu care│Denumirea societãţii│ Statul rezident al │Participarea persoanei cu care se│
│Nr. │ se afla în │ în care sunt │ societãţii în care │ afla în legãturi strânse la │
│crt.│legãturi strânse│ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
│ │ │ │ │societãţii/drepturile de vot (%) │
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
└────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data ..................
Semnatura ....................

--------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar semnificativ al societãţii de servicii de investiţii financiare.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.


ANEXA 1 H

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
│ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
│ ..............................................................................*1) │
│ Acordatã prin decizia C.N.V.M. nr. ........... din .............................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................│
│3. Sediul social sau ............................................................................................│
│ sediul central: (strada şi numãrul) │
│ ...................................... ........................... ......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│4. Numãrul de telefon: ..................................... Numãrul de fax: .....................................│
│5. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
│6. Reprezentant legal: .................................................... .....................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│7. Data la care societatea a încetat operaţiunile: ............................... │
│8. Adresa sediului unde ............................................................................................│
│ este depozitata (strada şi numãrul) │
│ arhiva societãţii: ...................................... ........................... ......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│9. Persoana responsabilã cu gestionarea arhivei: ....................................... ...........................│
│ (Nume şi prenume) (Numãr de telefon) │
│10. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei: .........................................................│
│11. Societatea are datorii cãtre clienţi sau cãtre entitatile pieţei? *2) Da [ ] Nu [ ] │
│12. Exista proceduri, plângeri sau anchete în curs impotriva societãţii? *3) Da [ ] Nu [ ] │
│13. Impotriva societãţii exista hotãrâri judecãtoreşti sau garanţii reale care nu au fost puse Da [ ] Nu [ ] │
│ în executare? *4) │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de ............. documente, totalizand│
│un numãr de ......... file. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnatura reprezentantului legal: ......................................... │
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

--------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.
*2) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se va anexa o lista cu denumirea/numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnatã de reprezentantul legal şi va purta ştampila societãţii.
*3) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.
*4) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.


ANEXA 1 I

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI │
│ societãţii de servicii de investiţii financiare │
│ .......................................................*1) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│1. Hotãrârea organului statutar │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în │ │
│ sistem, (care sa facã referire la elementele menţionate la art. 11, lit. b)) │ │
│ Denumire entitate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Dovada achitãrii datoriilor fata de │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ a. clienţi │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ b. C.N.V.M. │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în │ │
│ conturile indicate de clienţi │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact a persoanei responsabile cu │ [ ] │
│ administrarea arhivei │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Raportul auditorului financiar cu privire la situaţia S.S.I.F. la data încetãrii activitãţii │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Dovada achitãrii tarifului de retragere a autorizaţiei, în contul C.N.V.M. │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ Numele şi prenumele reprezentantului legal: ............................................................ │
│ Semnatura reprezentantului legal: .............................................. │
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.


ANEXA 1 J

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL │
│ ALE SOLICITANTULUI │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTITE FINANCIARE │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: .........................................................................................│
│2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................│
│4. Sediul social sau ...............................................................................................│
│ sediul central: (strada şi numãrul) │
│ ................................ .................................... .......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│5. Numãrul de telefon: ................................ Numãrul de fax: ................................│
│6. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
│7. Conducãtorul S.S.I.F.: ...................................................... .................................│
│ (numele şi prenumele) (numãrul de telefon) │
│8. Reprezentant compartiment ...................................................... .................................│
│ control intern: (numele şi prenumele) (numãrul de telefon) │
│9. Modificãri în modul de organizare şi funcţionare al societãţii care se supun autorizãrii C.N.V.M. │
│ (anterior înregistrãrii la Oficiul Registrului Comerţului): │
│ - capitalul social*1) │
│ - majorarea capitalului social [ ] │
│ - reducerea capitalului social [ ] │
│ - obiectul de activitate │
│ - extindere [ ] │
│ - restrangere [ ] │
│ - structura actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuãrii poziţiilor semnificative [ ] │
│ aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 │
│ - componenta consiliului de administraţie [ ] │
│ - conducãtorii SSIF [ ] │
│ - schimbarea sediului social [ ] │
│ - sedii secundare │
│ - înfiinţarea de sedii secundare [ ] │
│ - desfiinţarea de sedii secundare [ ] │
│ - schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societãţii [ ] │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de .............. documente, totalizand│
│un numãr de ......... file. │
│ │
│Semnatura conducatorului: ......................................................│
│Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern: ......................................................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

--------
*1) În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmitã conform anexei nr. 1 L.


ANEXA 1 K

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI │
│ PAGINA 1/2 │ FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
│ │ ....................................................................*1) │
├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Documente generale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│- Hotãrârea organului statutar al S.S.I.F. │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│- Actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F.*2) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - original │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│- Dovada achitãrii în contul C.N. V.M. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizaţiei │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ Documente specifice pentru │
│ (se bifeaza documentele anexate în funcţie de modificarea solicitatã a fi autorizata) │
├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ Modificarea capitalului │- dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis │ [ ] │
│ social │special în acest scop la o societate bancarã │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │- raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea │ [ ] │
│ │majorãrii/reducerii capitalului social │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ Modificarea obiectului │- dovada deţinerii capitalului iniţial prevãzut la art. 7 din Legea │ [ ] │
│ de activitate │nr. 297/2004 corespunzãtor obiectului de activitate supus autorizãrii │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ Modificarea structurii │- contracte de cesiune │ [ ] │
│ actionariatului ca │ │ │
│ urmare a dobândirii sau ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ diminuãrii poziţiilor │- extras din registrul actionarilor │ [ ] │
│ semnificative aprobate │ │ │
│ de C.N.V.M. conform ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ art. 12 din prezentul │ │ │
│ regulament, respectiv │- noua structura a actionariatului │ [ ] │
│ art. 18 alin. (4) şi (5) │ │ │
│ din <>Legea nr. 297/2004 │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬┴─────────────┤
│ Modificarea componentei │ │ Copie │ │ Certificat de │ Certificat │ Declaraţie │ Declaraţie │
│ consiliului de │ │legalizatã│Copie act │cazier judiciar,│ de cazier │(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│
│ administraţie │ CV │ act de │ de │în original sau │ fiscal, în │(1), lit. d), │(1), lit. d), │
│ Numele şi prenumele │ │ studii │identitate│ în copie │original sau│ pct. 6) │ pct. 7) │
│ noului administrator │ │legalizatã│ │ legalizatã │ în copie │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Modificarea conducãtorilor│ │ Copie │ │ Certificat de │ Certificat │ Declaraţie │ Declaraţie │
│ societãţii │ │legalizatã│Copie act │cazier judiciar,│ de cazier │(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│
│ │ CV │ act de │ de │în original sau │ fiscal, în │(1), lit. d), │(1), lit. d), │
│ Numele şi prenumele │ │ studii │identitate│ în copie │original sau│ pct. 6) │ pct. 7) │
│ noului conducãtor │ │legalizatã│ │ legalizatã │ în copie │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├──────────────────────────┼─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴┬─────────────┤
│ Schimbarea sediului │- copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului│ [ ] │
│ social │destinat sediului social necesar functionarii S. S.I.F. │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ Tipul contractului: │
│ ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ proprietate [ ] │ comodat [ ] │ închiriere [ ] │ subinchiriere [ ] │
│ ├──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤
│ │ În cazul contractului de subinchiriere: │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ - declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte cu privire la │ [ ] │
│ │ destinaţia spaţiului subinchiriat │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ - copia legalizatã a contractului de închiriere, înregistrat la │ [ ] │
│ │ autoritatea fiscalã │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │- declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a │ [ ] │
│ │ reprezentantului legal al S.S.I.F. │ │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


*1) Se va completa denumirea solicitantului.
*2) Nu se va transmite în cazul modificãrii structurii actionariatului.┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI │
│ PAGINA 2/2 │ FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
│ │ ....................................................................*1) │
├─────────────────────┴────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Înfiinţarea/desfiinţarea │- copie legalizatã│ Tipul contractului: │
│ de sedii secundare │a actului care ├──────────────────┬──────────────-┬──────────────────┬──────────────────┤
│ │atesta deţinerea │ proprietate [ ] │ comodat [ ] │ închiriere [ ] │subinchiriere [ ] │
│ │cu titlu legal a ├──────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│ │spaţiului destinat│ În cazul contractului de subinchiriere: │
│ │functionarii ├────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │sediului secundar │- declaraţia autentificatã a proprietarului care consimte │ [ ] │
│ │al S.S.I.F. │ cu privire la destinaţia spaţiului subinchiriat │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │- copia legalizatã a contractului de închiriere, │ [ ] │
│ │ │ înregistrat la autoritatea fiscalã │ │
│ ├──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde cele menţionate │ [ ] │
│ │ la art. 15, alin. (1), lit. i) │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- nota explicativa privind situaţia arhivei, a agenţilor pentru servicii de │ [ ] │
│ │ investiţii financiare şi, dupã caz, reprezentanţilor compartimentului de │ │
│ │ control intern care şi-au desfãşurat activitatea la sediile secundare, în │ │
│ │ cazul solicitãrii retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │- declaraţie pe propria rãspundere din partea reprezentantului legal al │ [ ] │
│ │ S.S.I.F. care va cuprinde cele menţionate la art. 15, alin. (1), lit. k) │ │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ Numele şi prenumele conducatorului: ........................... Semnatura conducatorului: ......................│
│ Numele şi prenumele reprezentantului compartimentului Semnatura reprezentantului compartimentului │
│ de control intern: ............................................ de control intern: .............................│
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.


ANEXA 1 L

DECLARAŢIE^I)

Subsemnatul .................., cu domiciliul în .........................,
posesor al actului de identitate tip ....*1) seria .... nr. ........, eliberat
de ................... la data de ................., valabil pana la data de
................., CNP ......................, în calitate de conducãtor al
societãţii de servicii de investiţii financiare ...................*2), declar
prin prezenta ca sediul secundar (sucursala) din .............................
îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. .........*3) din Regulamentul
nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
Totodatã, mentionez urmãtoarele date cu privire la sediul secundar pentru care
solicitam autorizarea:
Nr. telefon:
Nr. fax:
Adresa de posta electronica:
Reprezentanţi compartiment de control intern:

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nume şi prenume │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nume şi prenume │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte
conform legii.

Data ................................
Semnatura ...........................--------
^I) Se completeazã în cazul infiintarii unui sediu secundar de tip sucursala.
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.
*3) Se completeazã alin. (2) sau alin. (2) lit. b)-f) şi alin. (3).


DECLARAŢIE^II

Subsemnatul ............................, cu domiciliul în .....................................,
posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. ..........., eliberat de ................
la data de .............., valabil pana la data de ................., CNP .........................,
în calitate de conducãtor al societãţii de servicii de investiţii financiare ...................*2),
declar prin prezenta ca sediul secundar (agenţie) din ..............................................
îndeplineşte cerinţele menţionate la <>art. 17 alin. (5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind
serviciile de investiţii financiare.
Totodatã, mentionez urmãtoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicitam
autorizarea:
Nr. telefon:
Nr. fax:
Adresa de posta electronica:
Adresa sucursalei cãreia i se subordoneazã:
Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nume şi prenume │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte
conform legii.
Data .........................
Semnatura ....................--------
^II Se completeazã în cazul infiintarii unui sediu secundar de tip agenţie.
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.

DECLARAŢIE^III

Subsemnatul ............................., cu domiciliul în ..................................,
posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. .........., eliberat de ...............
la data de ..................., valabil pana la data de .............., CNP ..................., în
calitate de conducãtor al societãţii de servicii de investiţii financiare ....................*2),
declar prin prezenta ca:
- sediul secundar (agenţie sau sucursala) din ............................., autorizat prin
decizia C.N.V.M. nr. ............., a încetat activitatea începând cu data de .................;
- documentele, evidentele, arhiva societãţii sediului secundar au fost transferate la .......;
- situaţia agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care presteazã servicii de
investiţii financiare în numele societãţii la sediul secundar este urmãtoarea:
┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Situaţia ASIF │
│Nr. │ Nume şi prenume │Nr. şi data deciziei├──────────────────────────────────-┬─────────────┤
│crt.│ ASIF │ de autorizare │ transferat la sediul societãţii │s-a solicitat│
│ │ │ ├────────────┬──────────────────────┤ retragerea │
│ │ │ │ din │autorizat prin decizia│autorizaţiei │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
└────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┘

- situaţia reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfãşurat activitatea
la sediul secundar este urmãtoarea*3):

┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Situaţia RCCI │
│Nr. │ Nume şi prenume │Nr. şi data deciziei├──────────────────────────────────-┬─────────────┤
│crt.│ RCCI │ de autorizare │ transferat la sediul societãţii │s-a solicitat│
│ │ │ ├────────────┬──────────────────────┤ retragerea │
│ │ │ │ din │autorizat prin decizia│autorizaţiei │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ [ ] │
└────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┘

Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte
conform legii.

Data .........................
Semnatura ....................-------
^III Se completeazã în cazul desfiinţãrii sediilor secundare.
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.
*3) Se completeazã în cazul sucursalelor.

DECLARAŢIE^IV

Subsemnatul ..................................., cu domiciliul în ............................,
posesor al actului de identitate tip ...*1) seria .... nr. ..........., eliberat de ...............
la data de .............., valabil pana la data de ................, CNP ......................, în
calitate de ..................*2) al societãţii de servicii de investiţii financiare ...........*3),
declar prin prezenta ca sediul .......................4) din ......................................
îndeplineşte cerinţele menţionate la <>art. 6 alin. (3) .......5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind
serviciile de investiţii financiare.
Totodatã, mentionez urmãtoarele date cu privire la acest sediu:
Nr. telefon:
Nr. fax:
Adresa de posta electronica:
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte
conform legii.

Data .........................
Semnatura ....................--------
^IV Se completeazã pentru sediul social/central.
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice strãine.
*2) Se completeazã "reprezentant legal" la momentul autorizãrii S.S.I.F. sau conducãtor pentru modificãri ulterioare ale sediului social/central.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare.
*4) Se precizeazã tipul sediului (social sau central).
*5) Se completeazã:
- lit. g) pentru sediul social (în cazul în care nu exista sediu central) şi pentru sediul central;
- lit. g) pct. l pentru sediul social (în cazul în care exista sediu central).


ANEXA 1 M

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII │
│ PAGINA 1/1 │ CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII │
│ │ FINANCIARE CA URMARE A FUZIUNII/DIVIZĂRII │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: .........................................................................................│
│2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................│
│4. Sediul social sau ...............................................................................................│
│ sediul central: (strada şi numãrul) │
│ ................................ .................................... .......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│5. Numãrul de telefon: ................................ Numãrul de fax: ................................│
│6. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
│7. Conducãtor: ...................................................... .................................│
│ (numele şi prenumele) (numãrul de telefon) │
│8. Reprezentant compartiment ...................................................... .................................│
│ control intern: (numele şi prenumele) (numãrul de telefon) │
│9. Modificãri în modul de organizare şi funcţionare al societãţii care se supun autorizãrii C.N.V.M. │
│ (anterior înregistrãrii la Oficiul Registrului Comerţului): │
│ - majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu societatea .......................*1) [ ] │
│ - reducerea capitalului social ca urmare a divizãrii [ ] │
│10. Capitalul social rezultat ca urmare a fuziunii/divizãrii ........................................... │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de .............. documente, totalizand│
│un numãr de ......... file. │
│Semnatura conducatorului: ......................................................│
│Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern: ......................................................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

--------
*1) Se va completa denumirea societãţii ce va fi absorbite.


ANEXA 1 N

┌────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI │
│ PAGINA 1/1 │ SOCIAL AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE CA │
│ │ URMARE A FUZIUNE/DIVIZĂRII │
│ │ ...........................................*1) │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│1. Declaraţia, sub semnatura olografã, a conducatorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activitãţii │ [ ] │
│ societãţii absorbite, însoţitã de │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în │ │
│ sistem (care sa facã referire la elementele menţionate la art. 16, alin. (1), lit. a), pct. 1) │ │
│ Denumire entitate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Dovada achitãrii datoriilor fata de │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - clienţi │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - C.N.V.M. │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau │ [ ] │
│ în conturile indicate de clienţi │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2. Hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale societãţilor participante la fuziune │ │
│ Denumire │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3. Proiectul de │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - fuziune │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - divizare │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale S.S.I.F. participante sau, dupã caz, actul │ [ ] │
│ constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultatã/rezultate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6. Raportul administratorilor cu privire la fuziune/divizare │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7. Raportul auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8. Declaraţia prevãzutã la art. 16 alin. (2) în cazul fuziunii S.S.I.F. cu o societate comercialã cu │ [ ] │
│ obiect diferit de activitate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│9. Dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Nume şi prenume conducãtor: ................................... Semnatura conducatorului: ........................│
│Nume şi prenume reprezentant compartiment de Semnatura reprezentantului compartiment de control│
│control intern: ............................................... intern: ..........................................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.


ANEXA 2 A

┌──────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ PAGINA 1/1 │ d-lui/d-nei ....................................................*1) │
│ │ ca reprezentant al compartimentului de control intern al │
│ │ ................................................................*2) │
├───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Subscrisã .............................*2) solicita autorizarea d-lui/d-nei ......................................,│
│cu domiciliul în ....................................................................., posesor/posesoare al/a actului│
│de identitate tip ....*3), seria ..... nr. ............., eliberat de .................. la data de ................, │
│valabil pana la data de ................., CNP .................................., ca reprezentant al compartimentului│
│de control intern al societãţii. │
│ Menţionãm ca d-nul/d-na ................... urmeazã sa isi desfãşoare activitatea la sediul din ..................,│
│str. ..............., nr. ......, jud. .................., autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. ................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prezenta cerere este însoţitã de documentele mai jos menţionate totalizand un numãr de ......... file. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────┤
│ 1. Curriculum vitae, cu specificarea pregãtirii şi experienţei profesionale │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. Copia actului de identitate │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. Copia legalizatã a actelor de studii │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. Copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, │ [ ] │
│ eliberat de C.N.V.M. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5. Certificat de cazier judiciar │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - original │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6. Certificat de cazier fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - original │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7. Declaraţia pe propria rãspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevãzute │ [ ] │
│ la art. 71 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8. Dovada achitãrii, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi pentru înscrierea în Registrul │ [ ] │
│ C.N.V.M. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Nume şi prenume conducãtor S.S.I.F.: ..................................................... │
│Semnatura conducatorului S.S.I.F.: ..................................................... │
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
*1) Se completeazã numele persoanei pentru care se solicita autorizare.
*2) Se completeazã denumirea societãţii care solicita autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern.
*3) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.


ANEXA 2 B

DECLARAŢIE

Subsemnatul ..........................., cu domiciliul în ..........................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. ........, eliberat de ................... la data de ................., valabil pana la data de ..............., CNP ........................, în calitate de angajat cu contract individual de munca al societãţii de servicii de investiţii financiare ..............................., declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>art. 71 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi ma angajez sa respect prevederile <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate.
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data .......................
Semnatura ..................

--------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.


ANEXA 2 C

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI │
│ │ d-lui/d-nei ..........................................................*1) │
│ PAGINA 1/1 │ ca reprezentant al compartimentului de control intern al │
│ │ ......................................................................*2) │
│ │ Acordatã prin decizia C.N.V.M. nr. ................ din .................... │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Subscrisã ...............................*2) solicita retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei .........................│
│ca reprezentant al compartimentului de control intern al societãţii, ca urmare a ..................................*3)│
│ Menţionãm ca d-nul/d-na şi-a desfãşurat activitatea la sediul din ...................., str. .....................,│
│nr. ......, jud. ..................., autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. ................. │
│ Anexa: │
│ - documente justificative cu privire la data încetãrii sau schimbãrii raporturilor de munca [ ] │
│ - dovada achitãrii în contul C.N. V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei [ ] │
│ │
│Nume şi prenume conducãtor S.S.I.F.: ........................................................ │
│Semnatura conducatorului S.S.I.F.: ........................................................ │
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
*1) Se completeazã numele persoanei pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
*2) Se completeazã denumirea societãţii care solicita retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern.
*3) Se va preciza motivul pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.


ANEXA 3 A

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ PAGINA 1/1 │ d-lui/d-nei ..........................................................*1) │
│ │ în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al │
│ │ societãţii ...........................................................*2) │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Subscrisã ................................*2) solicita autorizarea d-lui/d-nei ...................................,│
│cu domiciliul în ......................................., posesor al actului de identitate tip ....*3) seria .........│
│nr. ............, eliberat de .................. la data de ..................., valabil pana la data de ............,│
│CNP ..........................., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al societãţii. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Menţionãm ca d-nul/d-na .......................................... urmeazã sa isi desfãşoare activitatea: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ - la sediul din ..................., str. ..................., nr. ....., jud. ................. │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ - ca agent delegat │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ În scopul autorizãrii anexãm documentele menţionate mai jos, totalizand un nr. de ..................... file. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│1. Copia actului de identitate │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. Copia legalizatã a actului de studiu │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. Declaraţia pe propria rãspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevãzute │ [ ] │
│ la art. 22 (anexa nr. 3B) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. Certificat de cazier judiciar │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ - original │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. Certificat de cazier fiscal │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ - original │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│6. Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregãtire pe piata │ [ ] │
│ de capital, recunoscut de C.N.V.M. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│7. Declaraţia conducatorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor │ [ ] │
│ menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agenţii delegaţi. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│8. Dovada achitãrii tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. │ [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ Nume şi prenume conducãtor: ................................. Semnatura conducatorului: ........................│
│ Nume şi prenume reprezentant compartiment de control Semnatura reprezentant compartiment de control │
│ intern: ..................................................... intern: ..........................................│
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
*1) Se completeazã numele persoanei pentru care se solicita autorizare.
*2) Se completeazã denumirea societãţii care solicita autorizarea agentului pentru servicii de investiţii financiare.
*3) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.


ANEXA 3 B

DECLARAŢIE

Subsemnatul ................................, cu domiciliul în ..........................., posesor al actului de identitate tip ....*1) seria ..... nr. ..........., eliberat de ............... la data de ............., valabil pana la data de .............., CNP .........................., în calitate de angajat cu ................*2) şi reprezentant exclusiv al societãţii ................., declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>art. 22 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare şi ma angajez sa respect prevederile <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate.
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data ........................
Semnatura....................

-------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
*2) Se completeazã tipul contractului încheiat: contract de munca sau de mandat ori de agent (acceptabile în cazul persoanei care va desfasura activitate de agent delegat).


ANEXA 3 C

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI ŞI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.V.M. │
│ PAGINA 1/1 │ d-lui/d-nei......................................................*1) │
│ │ din calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare al │
│ │ societãţii ......................................................*2) │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Subscrisã ..........................*2) solicita retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei .............................│
│ca agent pentru servicii de investiţii financiare al societãţii, ca urmare a .....................................*3) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Menţionãm ca d-nul/d-na ............................................ şi-a desfãşurat activitatea: │
│ - la sediul din ..............., str. ..............., nr. ......, jud. ......................... [ ] │
│ - ca agent delegat. [ ] │
│ Anexa: │
│ - documente justificative cu privire la data încetãrii raporturilor de munca [ ] │
│ - dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces în sistemul entitatilor pieţei de capital [ ] │
│ - declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, a conducatorului S.S.I.F., din care sa [ ] │
│ reiasã ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de │
│ acces la sistemele entitatilor pieţei de capital │
│ - dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume conducãtor: ................................. Semnatura conducatorului: .........................│
│Nume şi prenume reprezentant compartiment de control Semnatura reprezentant compartiment de control │
│intern: ..................................................... intern: ...........................................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
*1) Se completeazã numele persoanei pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
*2) Se completeazã denumirea societãţii care solicita retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare.
*3) Se va preciza motivul pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.


ANEXA 4 A

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/2 │ CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL C.N.V.M. │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
│ ALE SOLICITANTULUI │ ............................................................*1) │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ 2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ..............................................................│
│ 3. Numãrul autorizaţiei emise de Banca Nationala a României .........................................................│
│ 4. Numãrul de înregistrare în Registrul Bancar ......................................................................│
│ 5. Sediul social sau ............................................................................................│
│ sediul central: (strada şi numãrul) │
│ ............................ .................................. ..........................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ 6. Numãrul de telefon: ..................................... Numãrul de fax: ....................................│
│ 7. Adresa de posta electronica: .....................................................................................│
│ 8. Reprezentantul legal: ............................................ .......................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ 9. Persoana de contact care ............................................ .......................................│
│ asigura conducerea (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ operaţiunilor pe piata de │
│ capital: │
│10. Reprezentant al ............................................ .......................................│
│ compartimentului de control (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ intern al operaţiunilor pe │
│ piata de capital │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de ............. documente, totalizand│
│un numãr de ......... file. │
│Semnatura reprezentantului legal:.................. Semnatura persoanei de contact: ............................│
│Semnatura reprezentantului compartimentului de controlul intern: .....................................................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o
pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 2/2 │ CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL C.N.V.M. │
│ ACTIVITĂŢI CE VOR FI │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
│ PRESTATE, AUTORIZATE │ ............................................................*2) │
│ DE B.N.R. │ │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Activitãţile ce vor fi prestate, autorizate de B.N.R.: │
│ 1. servicii principale (servicii şi activitãţi de investiţii): │
│ a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; [ ] │
│ b) executarea ordinelor în contul clienţilor; [ ] │
│ c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; [ ] │
│ d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, [ ] │
│ pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii │
│ includ unul sau mai multe instrumente financiare; │
│ e) consultanţa pentru investiţii; [ ] │
│ f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui [ ] │
│ angajament ferm; │
│ g) plasamentul de instrumente financiare fãrã un angajament ferm; [ ] │
│ h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare. [ ] │
│ 2. servicii conexe: │
│ a) pãstrarea în siguranta şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv [ ] │
│ custodia şi servicii în legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor; │
│ b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei [ ] │
│ tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii │
│ de investiţii financiare este implicata în tranzacţie; │
│ c) consultanţa acordatã entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala şi aspecte [ ] │
│ conexe acesteia, precum şi consultanţa şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entitãţi; │
│ d) servicii de schimb valutar în legatura cu activitãţile de servicii de investiţii prestate; [ ] │
│ e) consultanţa cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate intelegandu-se [ ] │
│ cercetare pentru investiţii şi analiza financiarã sau orice forma de recomandare generalã │
│ referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare; │
│ f) servicii în legatura cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; [ ] │
│ g) serviciile şi activitãţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevãzute la [ ] │
│ pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) │
│ şi h) din <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementãrilor C.N.V.M. în vederea │
│ implementarii unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legatura │
│ cu prevederile privind serviciile principale şi conexe. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnatura reprezentantului legal: ....................... │
│Semnatura persoanei de contact care asigura conducerea operaţiunilor pe piata de capital: ............................│
│Semnatura reprezentantului compartimentului de controlul intern al operaţiunilor pe piata de capital: ................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

------
*1) Se va completa denumirea instituţiei de credit.
*2) Se va completa denumirea instituţiei de credit.


ANEXA 4 B

┌────────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL C.N.V.M. │
│ PAGINA 1/1 │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
│ │ ...................................................*1) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────┤
│1. Autorizaţia emisã de Banca Nationala a României, cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce │ [ ] │
│ urmeazã a fi prestate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2. Procedurile interne care prevãd cel puţin urmãtoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care │ [ ] │
│ presteazã servicii de investiţii financiare conform prevederilor <>Legii nr. 297/2004 , identificarea │ │
│ spaţiilor în care se presteazã astfel de servicii, precum şi evidenta distinctã a operaţiunilor │ │
│ aferente pieţei de capital de cele specifice activitãţii bancare │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3. Declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, a reprezentantului legal privind │ [ ] │
│ acceptarea de cãtre instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spaţiile │ │
│ menţionate în procedurile interne, la personalul care presteazã servicii de investiţii financiare │ │
│ conform prevederilor <>Legii nr. 297/2004 , precum şi la evidentele aferente activitãţii desfãşurate pe │ │
│ piata de capital, în scopul efectuãrii controlului privind respectarea de cãtre instituţia de credit │ │
│ a legislaţiei privind piata de capital │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4. Conducãtorul structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piata de capital │ │
│ Nume şi prenume │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│5. Lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia │ [ ] │
│ cu C.N.V.M. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│6. Documentele prevãzute la art. 72 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. a cel puţin │ │
│ unui reprezentant al compartimentului de control intern │ │
│ Nume şi prenume │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│7. Documentele prevãzute la art. 24 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. a cel puţin │ │
│ doua persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare │ │
│ Nume şi prenume │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│8. Dovada deţinerii calitãţii de membru la Fondul de compensare a investitorilor │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│9. Dovada achitãrii tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M. │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Semnatura reprezentantului legal: ........................................ │
│Semnatura persoanei de contact care asigura conducerea operaţiunilor pe piata de capital: ............................│
│Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern al operaţiunilor pe piata de capital: ..................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se va completa denumirea instituţiei de credit.


ANEXA 5 A

┌──────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ TRADERULUI │
│ ALE SOLICITANTULUI │ │
├───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────-─────────────┤
│ 1. Denumirea solicitantului: ........................................................................................│
│ 2. Forma juridicã: │
│ - societate pe acţiuni [ ] │
│ - societate cu rãspundere limitatã [ ] │
│ 3. Obiect de activitate │
│ - exclusiv tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor derivate de natura [ ] │
│ contractelor futures şi cu optiuni. │
│ - obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mãrfurilor [ ] │
│ aflate în legatura economicã cu activul suport al instrumentelor financiare derivate │
│ tranzacţionate în piata reglementatã │
│ 4. Activitãţile pentru care se solicita autorizaţie: │
│ - efectuarea, exclusiv în nume şi pe cont propriu, de tranzacţii cu instrumente financiare [ ] │
│ derivate, de natura contractelor futures şi cu optiuni. │
│ - exclusiv tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca [ ] │
│ suport mãrfurile*1). │
│ 5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ 6. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ..............................................................│
│ 7. Sediul social: ...................................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ .................................. .................................... .........................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ 8. Numãrul de telefon: .................................... Numãrul de fax: ....................................│
│ 9. Adresa de posta electronica: .....................................................................................│
│10. Reprezentantul legal: .......................................................... ...............................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│11. Persoana de contact: .......................................................... ...............................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de ............. documente, totalizand│
│un numãr de ......... file. │
│ Semnatura reprezentantului legal: ........................ Semnatura persoanei de contact: .....................│
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se solicita de cãtre societãţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mãrfurilor aflate în legatura economicã cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piata reglementatã.


ANEXA 5 B

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
│ PAGINA 1/1 │ traderului │
│ │ ...........................................*1) │
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬-────────────┤
│ 1. Actul constitutiv │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - original │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2. Copia încheierii judecãtorului delegat de pe lângã Oficiul Registrului Comerţului, de constituire │ [ ] │
│ şi de înregistrare a societãţii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3. Copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4. Extras sau certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care sa ateste obiectul de │ [ ] │
│ activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societãţii │ │
├─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────┴─────────────┤
│Membrii Consiliului de Administraţie/│ │ │ Certificat de │ Certificat de în │
│ Administrator unic │ CV │ Copie act de │ cazier judiciar, │ cazier fiscal, în │
├─────────────────────────────────────┤ │ identitate │ original sau în │ original sau în │
│ Nume şi prenume │ │ │ copie legalizatã │ copie legalizatã │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├─────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────┬─────────────┤
│ 5. Copie legalizatã a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului │ [ ] │
│ social │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6. Dovada varsarii integrale a capitalului social │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ Ultimul bilanţ contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7. Acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societãţii în cadrul sistemului de tranzactionare │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8. Contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de │ [ ] │
│ compensare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9. Documentele prevãzute la art. 24 pentru autorizarea a cel puţin unei persoane fizice ca agent │ [ ] │
│ pentru servicii de investiţii financiare │ │
│ Nume şi prenume │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10. Dovada achitãrii, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N. V.M. │ [ ] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Nume şi prenume reprezentant legal: ............................ Semnatura reprezentantului legal: .................│
│Nume şi prenume persoana de contact: ........................... Semnatura persoanei de contact: ...................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.


ANEXA 5 C

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
│ traderului ..............................................................*1) │
│ Acordatã prin decizia C.N.V.M. nr. ............. din ........................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Forma juridicã: │
│ - societate pe acţiuni [ ] │
│ - societate cu rãspundere limitatã [ ] │
│ 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ 3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ..............................................................│
│ 4. Sediul social .........................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ .................................. ............................ .......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│ 5. Numãrul de telefon: .................................... Numãrul de fax: ...................................│
│ 6. Adresa de posta electronica: .....................................................................................│
│ 7. Reprezentantul legal: .............................................. .........................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ 8. Persoana de contact: .............................................. .........................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ 9. Data la care societatea a încetat operaţiunile: ............................... │
│10. Adresa sediului unde .........................................................................................│
│ este depozitata (strada şi numãrul) │
│ arhiva societãţii: .................................. ............................ .......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│11. Persoana responsabilã cu gestionarea arhivei: ........................................ ........................│
│ (Nume şi prenume) (Numãr de telefon) │
│12. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei: ............................................................│
│13. Societatea are datorii cãtre entitatile pieţei?*2) Da [ ] Nu [ ] │
│14. Exista proceduri, plângeri sau anchete în curs impotriva societãţii?*3) Da [ ] Nu [ ] │
│15. Impotriva societãţii exista hotãrâri judecãtoreşti sau garanţii reale care nu au fost Da [ ] Nu [ ] │
│ puse în executare?*4) │
│ │
│Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr de ........ documente, totalizand un numãr│
│de ......... file. │
│ Semnatura persoanei de contact: ....................... Semnatura reprezentantului legal: ......................│
│ Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.

-------
*1) Se va completa denumirea solicitantului.
*2) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se anexeazã o lista cu numele/denumirea şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnatã de reprezentantul legal şi va purta ştampila societãţii.
*3) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.
*4) În cazul în care rãspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.


ANEXA 6 A

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/2 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ DATE DE IDENTIFICARE │ consultantului de investiţii persoana fizica │
│ ALE SOLICITANTULUI │ │
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele şi prenumele solicitantului: ...............................................................................│
│2. Actul de identitate: Seria: Numãrul: Emitent: Data emiterii: │
│ Tip: BI [ ] CI [ ] │_│_│ │_│_│_│_│_│_│ │_______________________________│ │_│_│_│_│_│_│_│_│ │
│ z z l l a a a a │
│ │
│3. Codul numeric personal: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │
│4. Cu domiciliul stabil în: .........................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ ................................ .......................... ...........................│
│ (localitatea) (judeţul) (codul poştal) │
│5. Adresa poştalã, dacã este diferita: ...............................................................................│
│6. Numãrul de telefon: ......................................................................................│
│ (fix, mobil) │
│7. Numãrul de fax: ......................................................................................│
│8. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Prezenta cerere este însoţitã de documentele menţionate mai ios. totalizand un numãr de ......... file. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ a) Copia actului de identitate │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ b) Copia legalizatã a actului de studii │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ c) Copia carnetului de munca sau adeverinte de la locurile de munca, în original, care sa ateste │ [ ] │
│ experienta menţionatã la art. 40, lit. b) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ d) Declaraţie pe propria rãspundere, sub semnatura olografã, cu privire la îndeplinirea condiţiilor │ [ ] │
│ prevãzute la art. 40 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ e) Certificat de cazier judiciar │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - original │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ f) Certificat de cazier fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - original │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ g) Prospectul de consultanţa care trebuie sa cuprindã cel puţin elementele menţionate la art. 41, │ [ ] │
│ alin. (1), lit. g) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ h) Angajamentul de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul de consultanţa │ [ ] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ i) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor │ [ ] │
│ de gradul I │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, în cazul în care nu exista astfel de │ [ ] │
│ detineri │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ j) Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de │ │
│ investiţii, recunoscut de C.N.V.M. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ k) Dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul │ [ ] │
│ C.N.V.M. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│ Data: ........................... Semnatura: ........................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 6 B

DECLARAŢIE

Subsemnatul ............................, cu domiciliul în ........................, posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ..... nr. .............., eliberat de ........... la data de .............., valabil pana la data de .............., CNP ............................, declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>art. 40 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de consultant de investiţii şi ma angajez sa respect prevederile <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M.
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data .........................
Semnatura ....................

-------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.


ANEXA 6 C

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PAGINA 1/2 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
│ DATE DE IDENTIFICARE ALE │ CONSULTANTULUI DE INVESTIŢII PERSOANA JURIDICĂ │
│ SOLICITANTULUI │ │
├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea solicitantului: .........................................................................................│
│2. Forma juridicã: │
│ - societate pe acţiuni [ ] │
│ - societate cu rãspundere limitatã [ ] │
│3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................│
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│4. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................│
│5. Sediul social ...........................................................................................│
│ (strada şi numãrul) │
│ ............................... ................................. .......................│
│ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
│6. Numãrul de telefon: ..................................... Numãrul de fax: .....................................│
│7. Adresa de posta electronica: ......................................................................................│
│8. Reprezentantul legal: .............................................. ......................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│9. Persoana de contact: .............................................. ......................................│
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prezenta cerere este însoţitã de documentele menţionate mai jos, totalizand un numãr de ........ file. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ a) Actul constitutiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - original │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ - copie legalizatã │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ b) Copie a încheierii judecãtorului delegat de pe lângã Oficiul Registrului Comerţului, de │ [ ] │
│ constituire şi de înregistrare a societãţii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ c) Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ d) Extras de la Oficiul Registrului Comerţului cuprinzând informaţiile prevãzute la art. 43, lit. d) │ [ ] │
├────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────┴────────────┤
│ e) Administratorii societãţii│ Nume şi prenume │ Copie act │ Certificat de cazier │ Certificat de cazier │
├────────────────────────────────┤ │ de │ judiciar, în original │fiscal, în original sau│
│ │ │ identitate │sau în copie legalizatã│ în copie legalizatã │
├────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ [ ] │ [ ] │ [ ] │
├────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────┬────────────┤
│ f) Dovada varsarii integrale a capitalului social │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ Bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau la administraţia │ [ ] │
│ financiarã teritorialã, dupã caz, aferent ultimilor doi ani de activitate, dacã societatea │ │
│ a funcţionat anterior solicitãrii autorizaţiei │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ g) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor │ [ ] │
│ de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie │ │
│ cel puţin semnificativã sau │ │
│ Declaraţia pe proprie rãspundere, sub semnatura olografã, în cazul în care nu exista astfel de │ [ ] │
│ detineri │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│ h) Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, │
│ care vor lucra în numele societãţii │
│ Nume şi prenume │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ i) Prospectul de consultanţa care trebuie sa cuprindã cel puţin elementele menţionate │ [ ] │
│ la art. 43, lit. i) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ j) Angajamentul consultantilor de investiţii, persoane fizice, angajate ale societãţii de a │ [ ] │
│ inmana prospectul de consultanţa clienţilor sau potenţialilor clienţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ k) Declaraţie pe propria rãspundere sub semnatura olografã, a membrilor consiliului de administraţie │ [ ] │
│ cu privire la respectarea condiţiilor prevãzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ l) Dovada achitãrii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. │ [ ] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Semnatura reprezentantului legal:..................... Semnatura persoanei de contact: .............................│
│Data: Ştampila societãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:
Dacã spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completãrile se vor face pe o pagina separatã, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societãţii.


ANEXA 6 D

DECLARAŢIE

Subsemnatul ............................, cu domiciliul în .............................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. ........., eliberat de ................. la data de ................, valabil pana la data de .................., CNP ......................, în calitate de .......................*2) al societãţii de consultanţa .........................*3), declar prin prezenta ca nu incalc prevederile <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, ale <>Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi ale reglementãrilor în vigoare în legatura cu serviciile de investiţii financiare, precum şi ca respect cerinţele menţionate la <>art. 42 alin. (1) lit. e) şi f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
Data şi semnatã astãzi, pe propria rãspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data .................. Semnatura ...................

-------
*1) Se completeazã BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
*2) Se completeazã funcţia detinuta: membru în consiliul de administraţie sau administrator unic.
*3) Se completeazã denumirea societãţii de consultanţa.


ANEXA 7 A

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea societãţii de servicii de investiţii financiare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Nr. şi data autorizaţiei de funcţionare │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Evidenta operaţiunilor de împrumut

┌────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Volum valori mobiliare oferite cu │ Volum valori mobiliare luate cu împrumut │
│ Simbol │ Scadenta │ împrumut │ de la │
│ │ ├───────────┬──────────┬────────────┬──────────┼───────────┬──────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ Clienţi │ Garanţie │Intermediari│ Garanţie │ Clienţi │ Garanţie │Intermediari│ Garanţie │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ SMB │< 30 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │30-60 zile│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │> 60 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼γ