Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 12.343 din 20 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 12.343 din 20 iulie 2016  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 12.343 din 20 iulie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016

    Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin.

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

    1. La articolul 15 punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Serviciul de tehnologia informaţiei;"

    2. La articolul 15, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. compartimente:
    a) Compartimentul audit public intern;
    b) Compartimentul informaţii clasificate;
    c) Registratura generală şi arhivă."

    3. La capitolul V, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a "Compartimentul informaţii clasificate", cuprinzând articolele 43^1-43^4, cu următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 2^1 -a
    Compartimentul informaţii clasificate
    Art. 43^1. - (1) Organizarea şi funcţionarea Compartimentului informaţii clasificate (C.I.C.) sunt prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Regulamentul se aplică tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul C.I.C. de către personalul său, fără excepţie.
    (3) Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare cu incidenţă asupra activităţii C.I.C. şi a personalului său.
    Art. 43^2. - C.I.C. este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea directă a preşedintelui Agenţiei.
    Art. 43^3. - C.I.C. este un compartiment special pentru implementarea prevederilor legale din domeniul informaţiilor clasificate în ceea ce priveşte gestionarea acestora şi asigură, în conformitate cu actele normative în vigoare, îndeplinirea următoarelor activităţi:
    a) evidenţa informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    b) întocmirea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    c) păstrarea/arhivarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    d) procesarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    e) multiplicarea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    f) manipularea, transportul şi transmiterea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei;
    g) distrugerea informaţiilor clasificate din cadrul Agenţiei.
    Art. 43^4. - C.I.C. asigură colaborarea Agenţiei cu structurile statului din domeniul informaţiilor clasificate."

    4. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 44. - Serviciul de tehnologia informaţiei (denumit în continuare S.T.I.) se află în subordinea directă a secretarului general al Agenţiei şi acoperă ariile de competenţă pentru tehnologia informaţiei, asigurând implementarea şi administrarea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) a Agenţiei şi corelarea acesteia cu necesităţile angajaţilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi cu măsurile de securitate impuse."

    5. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 46. - Regulamentul se completează cu actele normative reglementând organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, cu incidenţă asupra activităţii S.T.I. şi a personalului său."

    6. Articolul 47 se abrogă.

    7. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 49. - S.T.I. este un departament-suport pentru îndeplinirea de către fiecare angajat a atribuţiilor care îi revin prin utilizarea de tehnică de calcul şi comunicaţie (T.C.C.)."

    8. La articolul 50, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să asigure implementarea, administrarea şi securitatea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) a Agenţiei, în directă corespondenţă cu legislaţia în vigoare din domeniul tehnologiei informaţiei;".

    9. La articolul 50, litera g) se abrogă.

    10. La articolul 50, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) să conlucreze cu toate departamentele pentru implementarea obiectivelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.);".

    11. La articolul 51, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) suportul tehnic de tip suport (helpdesk) de tehnologia informaţiei (I.T.), pentru utilizatorii de tehnică de calcul şi comunicaţii (utilizatori I.T.&C.) ai Agenţiei, prin funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de inginer de suport tehnic;".

    12. La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) administrarea şi implementarea infrastructurii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.) din cadrul Agenţiei, prin funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de inginer de sistem;".

    13. La articolul 51, litera d) se abrogă.

    14. La articolul 51, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) gestionarea documentelor elaborate/primite la nivelul S.T.I., precum şi a celor aferente proiectelor specifice tehnologiei informaţiei (I.T.), de către funcţionarii publici din cadrul S.T.I. cu atribuţiile de secretariat."

    15. Articolul 52 se abrogă.

    16. La articolul 53, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 53. - S.T.I. asigură următoarele tipuri de servicii şi activităţi:".

    17. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 54. - Lista detaliată de servicii şi activităţi se regăseşte integral în documentul intern Catalog de servicii I.T.&C., elaborat de către S.T.I."

    18. La articolul 56, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 56. - Serviciile asigurate de S.T.I. acoperă următoarele componente principale de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (I.T.&C.):".

    19. Articolele 57, 58 şi 59 se abrogă.

    20. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.

           Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,
                           Bogdan Stan

    Bucureşti, 20 iulie 2016.
    Nr. 12.343.

    ANEXĂ
    (Anexa la regulament)    Număr de posturi = 200, inclusiv demnitarii

           ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE│
           └────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                          ┌────────────┐
                 ┌────────────────────────┤ PREŞEDINTE │
                 │ └─────┬──────┘
                 │ ┌────────────┐ │ ┌───────────────┐
                 │ │ CABINET │ │ │COMPARTIMENTUL │
                 │ │ PREŞEDINTE ├───────┼────────┤ AUDIT │
                 │ │ │ │ │ PUBLIC INTERN │
                 │ └────────────┘ │ └───────────────┘
                 │ │
                 │ │ ┌───────────────┐
                 │ │ │ COMPARTIMENTUL│
                 │ ├────────┤ INFORMAŢII │
                 │ │ │ CLASIFICATE │
                 │ │ └───────────────┘
                 │ ┌───────┴──────┐
                 │ │VICEPREŞEDINTE│
                 │ └───────┬──────┘
                 │ │
                 │ ┌───────┴────────┐
                 │ │SECRETAR GENERAL│
                 │ └───────┬────────┘
                 │ │ ┌─────────────────────┐
                 │ ├──────────┤ SERVICIUL DE │
                 │ │ │ TEHNOLOGIA │
                 │ │ │ INFORMAŢIEI │
                 │ │ └─────────────────────┘
                 │ │ ┌─────────────────────┐
                 │ ├──────────┤REGISTRATURA GENERALĂ│
                 │ │ │ ŞI ARHIVĂ │
                 │ │ └─────────────────────┘
                 │ └───────────────────────┐
                 │ │
    ┌────────────┴────────────────────────┐ ┌───────┴──────┐
 ┌──┴─────────────────────┐ ┌────────┴────────┐ │ │
 │ INSPECŢIA │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ ┌───────┴─────┐ ┌─────┴───────┐
 │ DE INTEGRITATE*) │ │JURIDICĂ, RELAŢII│ │ DIRECŢIA │ │ │
 └──┬─────────────────────┘ │ PUBLICE ŞI │ │ GENERALĂ │ │ SERVICIUL │
 ┌──┴─────────────────────┐ │ COMUNICARE │ │ ECONOMICĂ │ │RESURSE UMANE│
 │ INSPECŢIA │ │ │ │ │ │ │
 │ DE INTEGRITATE**) │ └──────────┬──────┘ └────┬────────┘ └───────┬─────┘
 └──┬─────────────────────┘ ┌────────┼───────┐ │ │
    │ ┌─────┴──────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐
    │ ┌───────────────────┐ │ SERVICIUL │ │ │ DIRECŢIA │ ├─┤ SERVICIUL │ ├─┤BIROUL RESURSE│
    │ │SERVICIUL INSPECŢIE│ │ AVIZARE ŞI │ │ │COMUNICARE,│ │ │ FINANCIAR ŞI │ │ │ UMANE │
    ├─┤ DE INTEGRITATE 1 │ │ LEGISLAŢIE │ │ │ RELAŢII │ │ │CONTABILITATE │ │ └──────────────┘
    │ └───────────────────┘ └────────────┘ │ │PUBLICE ŞI │ │ └─┬────────────┘ │
    │ ┌───────────────────┐ │ │ STRATEGIE │ │ │ ┌──────────┐ │
    │ │SERVICIUL INSPECŢIE│ │ └───────────┘ │ │ │COMPARTI- │ │ ┌──────────────┐
    ├─┤ DE INTEGRITATE 2 │ │ │ └─┤ MENTUL │ │ │COMPARTIMENTUL│
    │ └───────────────────┘ ┌─────┴────────┐ │ │CONTABILI-│ └─┤ PROTECŢIA │
    │ ┌───────────────────┐ │ SERVICIUL │ │ │ TATE │ │ MUNCII │
    │ │SERVICIUL INSPECŢIE│ │ CONTENCIOS │ │ └──────────┘ └──────────────┘
    ├─┤ DE INTEGRITATE 3 │ └──────────────┘ │ ┌─────────────────────────┐
    │ └───────────────────┘ ├─┤BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE,│
    │ ┌───────────────────┐ │ │INVESTIŢII ŞI GESTIONAREA│
    │ │SERVICIUL INSPECŢIE│ │ │ PATRIMONIULUI │
    ├─┤ DE INTEGRITATE 4 │ │ └─────────────────────────┘
    │ └───────────────────┘ │
    │ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────┐
    │ │SERVICIUL INSPECŢIE│ └─┤ SERVICIUL │
    ├─┤ DE INTEGRITATE 5 │ │ADMINISTRATIV│
    │ └───────────────────┘ └─────────────┘
    │ ┌───────────────────┐
    │ │SERVICIUL ANALIZĂ │
    └─┤ ŞI PREVENŢIE │
      └───────────────────┘


──────────
    *) Funcţionează la nivel de direcţie generală.
    **) Funcţionează la nivel de direcţie.
──────────

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016