Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 118 din 28 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 118 din 28 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi (9), ale art. 8 alin (1), (2), (2^1) şi (3), ale art. 10 alin. (2) şi (6), ale art. 12 alin. (1), (1^1), (2^3) şi (2^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 11 iulie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), literele g) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) consum final exceptat de energie electrică, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare - consumul final propriu alimentat la locul de producere din energia electrică produsă în centrala electrică din surse regenerabile, dacă producătorul de energie electrică din surse regenerabile sau prosumatorul care deţine sub orice formă legală o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum se află în evidenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale;
    (...)
m) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile legal stabilite. Astfel, următorii operatori economici au obligaţie trimestrială/anuală de achiziţie de certificate verzi:
    (i) furnizorul de energie electrică, pentru energia electrică facturată/furnizată către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electrointensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei sau de Ministerul Energiei, după caz, la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) furnizorul de energie electrică, pentru energia electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/ furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, din energia electrică produsă pe teritoriul României;
    (iii) producătorul de energie electrică, pentru energia electrică facturată/furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electrointensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei sau de Ministerul Energiei, după caz, la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) producătorul de energie electrică, pentru energia electrică care alimentează locurile proprii de consum, altele decât cele aferente consumului final exceptat de energie electrică."

    2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 se determină pe baza consumului final de energie electrică exceptat în baza aceloraşi prevederi legale şi raportat la ANRE pentru trimestrele I-III din anul t-1, la care se adaugă minimul dintre consumul final exceptat raportat pentru trimestrul IV al anului t-2 şi cel estimat de ANRE a fi exceptat pentru trimestrul IV din anul t-1, cu considerarea datelor colectate de ANRE, după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorului care deţine sub orice formă legală o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală exclusiv centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai locul propriu de consum din producţia proprie de E-SRE, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, altul decât cel prevăzut la lit. b), în baza machetei prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie, completată pentru trimestrele I-III din anul t-1 şi trimestrul IV din anul t-2."

    3. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), producătorul care deţine sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai consumul final propriu din producţia proprie de E-SRE transmite informaţiile referitoare la consumul final exceptat de energie electrică, în formatul şi la termenul prevăzute în Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) La determinarea consumului final total de energie electrică cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi din anul de analiză t se iau în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
    a) energia electrică achiziţionată şi furnizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul final al acestora şi/sau la consumatori finali;
    b) energia electrică furnizată de furnizorii de energie electrică unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă în România, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;
    c) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice, de către producătorii de energie electrică, cu excepţia consumului final exceptat;
    d) energia electrică furnizată de producătorii de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe la centralele electrice aparţinând acestora.
    (2) Consumul final de energie electrică exceptat realizat în anul t, conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012, se determină după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorului care deţine sub orice formă legală o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală exclusiv centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai locul propriu de consum din producţia proprie de E-SRE, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, altul decât cel prevăzut la lit. b), în baza machetei din anexa nr. 3 la metodologie completată pentru anul t."

    5. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), producătorul care deţine sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai locul propriu de consum din producţia proprie de E-SRE transmite informaţiile referitoare la consumurile exceptate în formatul şi la termenul prevăzute în Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1) şi (2), macheta utilizată de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru transmiterea informaţiilor privind energia electrică facturată/autofurnizată de aceştia pentru trimestrul III 2022 este cea prevăzută în anexa nr. 5.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1), macheta utilizată de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru transmiterea informaţiilor privind energia electrică furnizată/autofurnizată de aceştia pentru anul 2022 este cea prevăzută în anexa nr. 6."

    7. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2023 conform prevederilor art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012 se determină pe baza consumului final de energie electrică exceptat în baza aceloraşi prevederi legale şi raportat la ANRE pentru trimestrele I-III din anul 2022, la care se adaugă minimul dintre consumul final exceptat raportat pentru trimestrul IV al anului 2021 şi cel estimat de ANRE a fi exceptat pentru trimestrul IV din anul 2022, cu considerarea datelor colectate de ANRE după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorului care deţine sub orice formă legală o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, şi care alimentează la locul de producere numai locul propriu de consum din producţia proprie de E_SRE, în baza datelor colectate de ANRE conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 52/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul producătorului de energie electrică care deţine sub orice formă legală centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile, altul decât cel prevăzut la lit. b), în baza machetei din anexa nr. 1 la metodologie completată pentru trimestrele I-III din 2022 şi trimestrul IV din anul 2021."

    8. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    11. După anexa nr. 4.2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.
    12. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 septembrie 2022.
    Nr. 118.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    Trimestrul de analiză n:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată
    pentru consumul final propriu in trimestrul de analiză n

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├──────────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neexceptată │ │ │ │Energie │Energie │ │ │
│ │ │ │facturată │Energie │Total energie│ │electrică │electrică │Energie │Total energie│
│ │ │ │consumatorilor│electrică │electrică │ │neexceptată│exceptată │electrică │electrică │
│ │Energie │ │/ │exceptată │facturată şi │Energie │utilizată │conform HG nr.│exceptată │facturată şi │
│ │electrică │ │furnizorilor │conform HG│utilizată │electrică │pentru │495/2014 │conform │utilizată │
│ │neexceptată│Energia │din afara │nr. 495/ │pentru │neexceptată │consumatori│facturată │Legii nr. │pentru │
│ │utilizată │electrică │teritoriului │2014*) │consumul │facturată │finali │consumatorilor│123/ │consumul │
│ │pentru │neexceptată │României, în │facturată │final propriu│consumatorilor│proprii, │racordaţi prin│2012**), │final propriu│
│ │consumul │facturată │statele cu │şi/sau │în trimestrul│racordaţi prin│alţii decât│linii directe │utilizată │în trimestrul│
│ │final │consumatorilor│care Guvernul │utilizată │de analiză n │linii directe │consumul │de centrala │pentru │de analiză n │
│ │propriu în │finali în │României are │pentru │luată în │de centrala │propriu │electrică şi/ │consumatori│luată în │
│ │trimestrul │trimestrul de │acorduri │consumul │considerare │electrică în │tehnologic │sau utilizată │finali │considerare │
│ │de analiză │analiză n │bilaterale în │final │la stabilirea│trimestrul de │(CPT) │pentru │proprii în │la stabilirea│
│ │n │ │acest sens, │propriu în│numărului de │analiză n │centralei │consumatori │trimestrul │numărului de │
│ │ │ │din producţia │trimestrul│CV necesar a │ │în │finali proprii│de analiză │CV necesar a │
│ │ │ │de energie │de analiză│fi │ │trimestrul │în trimestrul │n │fi │
│ │ │ │electrică din │n │achiziţionate│ │de analiză │de analiză n │ │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │ │ │ │n │ │ │ │
│ │ │ │trimestrul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză n │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 = 7 + 8 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trimestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘

    *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. Macheta nu se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai consumuri finale proprii de energie electrică din producţia proprie de energie electrică din surse regenerabile şi care nu au calitatea de furnizor de energie electrică.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    Anul de analiză t:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată
    pentru consumul final propriu în anul de analiză t

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├─────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neexceptată │Energie │Total energie│ │ │Energie │ │Total energie│
│ │ │ │furnizată │electrică│electrică │ │ │electrică │ │electrică │
│ │ │ │consumatorilor│exceptată│furnizată şi │ │Energie │exceptată │Energie │furnizată şi │
│ │Energie │ │/ furnizorilor│conform │utilizată │Energie │electrică │conform HG nr.│electrică │utilizată │
│ │electrică │ │din afara │HG nr. │pentru │electrică │neexceptată│495/2014 │exceptată │pentru │
│ │neexceptată│Energia │teritoriului │495/ │consumul │neexceptată │utilizată │furnizată │conform │consumul │
│ │utilizată │electrică │României, în │2014*) │final propriu│furnizată │pentru │consumatorilor│Legii nr. │final propriu│
│ │pentru │neexceptată │statele cu │furnizată│în anul de │consumatorilor│consumatori│racordaţi prin│123/2012**)│în anul de │
│ │consumul │furnizată │care Guvernul │şi/sau │analiză t │racordaţi prin│finali │linii directe │utilizată │analiză t │
│ │final │consumatorilor│României are │utilizată│luată în │linii directe │proprii, │de centrala │pentru │luată în │
│ │propriu în │finali în anul│acorduri │pentru │considerare │de centrala │alţii decât│electrică şi/ │consumatori│considerare │
│ │anul de │de analiză t │bilaterale în │consumul │la stabilirea│electrică în │CPT-ul │sau utilizată │finali │la stabilirea│
│ │analiză t │ │acest sens, │final │numărului de │anul de │centralei │pentru │proprii în │numărului de │
│ │ │ │din producţia │propriu │CV necesar a │analiză t │în anul de │consumatori │anul de │CV necesar a │
│ │ │ │de energie │în anul │fi │ │analiză t │finali proprii│analiză t │fi │
│ │ │ │electrică din │de │achiziţionate│ │ │în anul de │ │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │analiză t│ │ │ │analiză t │ │ │
│ │ │ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză t │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 = 7 + 8 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘

    *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t + 1.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. Macheta nu se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai consumuri finale proprii de energie electrică din producţia proprie de energie electrică din surse regenerabile şi care nu au calitatea de furnizor de energie electrică.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la metodologie)
    Trimestrul de analiză III 2022:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată
    pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză III 2022

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├──────────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrică │ │
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │exceptată │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │neexceptată │ │ │ │Energie │Energie │Energie │Legii nr. │ │
│ │ │ │facturată │Energie │Total energie│ │electrică │electrică │electrică│123/ │Total energie│
│ │ │ │consumatorilor│electrică │electrică │ │neexceptată│exceptată │exceptată│2012**), │electrică │
│ │Energie │ │/ furnizorilor│exceptată │facturată şi │Energie │utilizată │conform HG nr.│conform │utilizată │facturată şi │
│ │electrică │ │din afara │conform HG│utilizată │electrică │pentru │495/2014 │Legii nr.│pentru │utilizată │
│ │neexceptată│Energia │teritoriului │nr. 495/ │pentru │neexceptată │consumatori│facturată │123/ │consum │pentru │
│ │utilizată │electrică │României, în │2014*) │consumul │facturată │finali │consumatorilor│2012**), │final │consumul │
│ │pentru │neexceptată │statele cu │facturată │final propriu│consumatorilor│proprii, │racordaţi prin│în │propriu, │final propriu│
│ │consumul │facturată │care Guvernul │şi/sau │în trimestrul│racordaţi prin│alţii decât│linii directe │perioada │la locul │în trimestrul│
│ │final │consumatorilor│României are │utilizată │de analiză │linii directe │consumul │de centrala │1.07.2022│de │de analiză │
│ │propriu în │finali în │acorduri │pentru │III luată în │de centrala │propriu │electrică şi/ │- data │producere,│III luată în │
│ │trimestrul │trimestrul de │bilaterale în │consumul │considerare │electrică în │tehnologic │sau utilizată │intrării │în │considerare │
│ │de analiză │analiză III │acest sens, │final │la stabilirea│trimestrul de │(CPT) │pentru │în │perioada │la stabilirea│
│ │III │ │din producţia │propriu în│numărului de │analiză III │centralei │consumatori │vigoare a│cuprinsă │numărului de │
│ │ │ │de energie │trimestrul│CV necesar a │ │în │finali proprii│Legii nr.│între data│CV necesar a │
│ │ │ │electrică din │de analiză│fi │ │trimestrul │în trimestrul │248/ │intrării │fi │
│ │ │ │România, în │III │achiziţionate│ │de analiză │de analiză III│2022***) │în vigoare│achiziţionate│
│ │ │ │trimestrul de │ │ │ │III │ │ │a Legii │ │
│ │ │ │analiză III │ │ │ │ │ │ │nr. 248/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2022***) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30.09.2022│ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 │12 = 7 + 8 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trimestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

    *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Legea nr. 248/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză III.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. Coloanele 10 şi 11 se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală centrale electrice din surse regenerabile şi sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi, pentru consumul final al acestora, în conformitate cu prevederile art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 248/2022, cu excepţia celor care deţin sub formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi nu au calitatea de furnizor de energie electrică.
    4. Macheta nu se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai consumuri finale proprii de energie electrică din producţia proprie de energie electrică din surse regenerabile şi care nu au calitatea de furnizor de energie electrică.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la metodologie)
    Anul de analiză 2022:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată
    pentru consumul final propriu în anul de analiză 2022

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├─────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrică │ │
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │exceptată │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │neexceptată │Energie │ │ │Energie │Energie │Energie │Legii nr. │ │
│ │ │ │furnizată │electrică│Total energie│ │electrică │electrică │electrică│123/ │Total energie│
│ │ │ │consumatorilor│exceptată│electrică │ │neexceptată│exceptată │exceptată│2012**), │electrică │
│ │Energie │ │/ │conform │furnizată şi │Energie │utilizată │conform HG nr.│conform │utilizată │furnizată şi │
│ │electrică │ │furnizorilor │HG nr. │utilizată │electrică │pentru │495/2014 │Legii nr.│pentru │utilizată │
│ │neexceptată│Energia │din afara │495/ │pentru │neexceptată │consumatori│furnizată │123/ │consum │pentru │
│ │utilizată │electrică │teritoriului │2014*) │consumul │furnizată │finali │consumatorilor│2012**), │final │consumul │
│ │pentru │neexceptată │României, în │furnizată│final propriu│consumatorilor│proprii, │racordaţi prin│în │propriu, │final propriu│
│ │consumul │furnizată │statele cu │şi/sau │în anul de │racordaţi prin│alţii decât│linii directe │perioada │la locul │în anul de │
│ │final │consumatorilor│care Guvernul │utilizată│analiză 2022 │linii directe │consumul │de centrala │1.01.2022│de │analiză 2022 │
│ │propriu în │finali în anul│României are │pentru │luată în │de centrala │propriu │electrică şi/ │- data │producere,│luată în │
│ │anul de │de analiză │acorduri │consumul │considerare │electrică în │tehnologic │sau utilizată │intrării │în │considerare │
│ │analiză │2022 │bilaterale în │final │la stabilirea│anul de │(CPT) │pentru │în │perioada │la stabilirea│
│ │2022 │ │acest sens, │propriu │numărului de │analiză 2022 │centralei │consumatori │vigoare a│cuprinsă │numărului de │
│ │ │ │din producţia │în anul │CV necesar a │ │în anul de │finali proprii│Legii nr.│între data│CV necesar a │
│ │ │ │de energie │de │fi │ │analiză │în anul de │248/ │intrării │fi │
│ │ │ │electrică din │analiză │achiziţionate│ │2022 │analiză 2022 │2022***) │în vigoare│achiziţionate│
│ │ │ │România, în │2022 │ │ │ │ │ │a Legii │ │
│ │ │ │anul de │ │ │ │ │ │ │nr. 248/ │ │
│ │ │ │analiză 2022 │ │ │ │ │ │ │2022***) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2022│ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 │11 │12 = 7 + 8 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│(...)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2022 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

    *) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Legea nr. 248/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului 2023.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.
    3. Coloanele 10 şi 11 se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală centrale electrice din surse regenerabile şi sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi, pentru consumul final al acestora, în conformitate cu prevederile art. 73^1 alin. (7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 248/2022, cu excepţia celor care deţin sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi nu au calitatea de furnizor de energie electrică.
    4. Macheta nu se completează de producătorii care deţin sub orice formă legală exclusiv centrale electrice din surse regenerabile şi care alimentează la locul de producere numai consumuri finale proprii de energie electrică din producţia proprie de energie electrică din surse regenerabile şi care nu au calitatea de furnizor de energie electrică.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016