Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 115 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 115 din 6 noiembrie 2014  pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 115 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 11 noiembrie 2014

    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., operatorii de distribuţie concesionari şi producătorii care îndeplinesc funcţia de operator de măsurare pentru unităţile de producere proprii întocmesc proceduri privind desfăşurarea activităţilor ce le revin, cu evidenţierea mecanismelor de verificare aferente operaţiunilor derulate, stabilite în urma unui proces de consultare publică. Cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, procedurile sunt publicate pe site-urile operatorilor.
    (3) Participanţii la piaţă au obligaţia să asigure implementarea mecanismelor de verificare stabilite de către operatorii prevăzuţi la alin. (2), precum şi adaptarea cadrului procedural propriu şi al sistemelor tehnice specifice proprii.
    ART. 3
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2011 privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminară în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 martie 2011.


                         Preşedintele
            Autorităţii Naţionale de Reglementare
                      în Domeniul Energiei,
                        Niculae Havrileţ


    Bucureşti, 6 noiembrie 2014.
    Nr. 115.


    ANEXĂ

                              REGULI
       privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de
         echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile
                          cu echilibrarea

    ART. 1
    În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    PPE - participant la piaţa de echilibrare
    PRE - parte responsabilă cu echilibrarea
    OTS - operatorul de transport şi de sistem
    PE - piaţa de echilibrare
    UD - unitate dispecerizabilă
    OR - operator de reţea
    OM - operator de măsurare
    OMEPA - entitate din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare din sistemul propriu de măsurare şi de agregare a valorilor măsurate pentru piaţa angro de energie electrică
    SEN - Sistemul electroenergetic naţional
    OPE - operatorul pieţei de echilibrare
    ODPE - operatorul de decontare al pieţei de echilibrare
    SB - schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE
    Cod comercial - Codul comercial al pieţei angro de energie electrică
    ART. 2
    OPE transmite ODPE notificările fizice aprobate în ziua imediat următoare zilei de livrare.
    ART. 3
    (1) PPE, PRE şi OTS, după caz, au obligaţii de plată, respectiv drepturi de încasare pentru tranzacţiile cu energie electrică în care sunt angajaţi, conform prevederilor prezentelor reguli.
    (2) Obligaţiile de plată/Drepturile de încasare menţionate la alin. (1) sunt aferente:
    a) cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe PE;
    b) dezechilibrelor PRE;
    c) dezechilibrelor de la notificare ale UD;
    d) redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE.
    ART. 4
    (1) În vederea stabilirii obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare menţionate la art. 3 alin. (2), OM, OR, OMEPA, OPE, ODPE, OTS, PPE şi PRE desfăşoară activităţile rezultate din atribuţiile ce le revin, în următoarea succesiune:
    a) în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare OM transmit OR şi OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, valorile măsurate aferente UD;
    b) în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare OM transmit OR şi OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, valorile măsurate aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele;
    c) în termen de 9 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza valorilor orare măsurate aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR:
      (i) determină, conform reglementărilor, următoarele mărimi aferente zonei proprii de licenţă:
    1. consumul orar aferent fiecărui furnizor;
    2. producţia orară aferentă fiecărei unităţi dispecerizabile;
    3. valorile orare agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE;
    4. consumul propriu tehnologic orar al reţelei;
      (ii) transmit OMEPA datele şi mărimile determinate conform pct. (i), pe măsură ce acestea sunt disponibile;
      (iii) verifică închiderea bilanţului fizic pe propria zonă de licenţă;
    d) în termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza valorilor orare măsurate şi a celor agregate pe zonă de licenţă de reţea, OMEPA:
      (i) determină următoarele mărimi la nivel naţional:
    1. valorile orare agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE;
    2. valorile orare agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE;
      (ii) asigură accesul părţilor în drept la datele primite sau determinate conform pct. (i), de îndată ce acestea sunt disponibile, prin publicarea lor pe site-ul propriu;
      (iii) transmite OPE valorile măsurate aferente UD, în termen de 6 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare;
      (iv) rezolvă eventualele contestaţii primite;
      (v) verifică închiderea bilanţului fizic la nivelul fiecărei zone de licenţă de distribuţie, precum şi la nivel de SEN şi, atunci când constată o neînchidere, comunică OR, OPE şi ODPE existenţa şi valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare şi remedierii eventualelor erori; comunicarea neînchiderii se face în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea datelor de către OMEPA;
      (vi) pe baza corecţiilor primite de la OR, OMEPA reverifică bilanţul fizic, aplicând prevederile procedurilor specifice;
      (vii) transmite valorile măsurate/agregate ODPE; în cazul în care OMEPA constată modificări ale valorilor măsurate aferente UD, în urma activităţii desfăşurate conform pct. (v), acestea se transmit şi OPE;
    e) OR identifică motivul neînchiderii precizate la lit. d) pct. (v), corectează datele identificate ca fiind eronate, după caz, şi retransmit OMEPA datele corectate în termen de 1 zi lucrătoare, în interiorul intervalului de timp precizat la lit. d);
    f) OPE transmite PPE notele lunare de regularizare pe PE, întocmite conform prevederilor Codului comercial, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea datelor;
    g) PPE verifică corectitudinea informaţiilor primite în nota lunară de regularizare, iar în cazul în care identifică o eroare, le contestă la OPE în termen de 1 zi lucrătoare de la primire;
    h) OPE analizează contestaţiile în termen de 1 zi lucrătoare de la primire, reface calculele, corectează notele lunare de regularizare eronate, le transmite contestatarilor respectivi şi transmite toate notele lunare de regularizare ODPE;
    i) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor precizate la lit. d) pct. (vii) şi lit. h), precum şi la art. 2, ODPE realizează calculele de decontare pe PE şi verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanţului energiei electrice angajate pe piaţa de echilibrare cu dezechilibrele PRE; în situaţia în care ODPE constată o neînchidere a bilanţului mai mare de o valoare-limită, publică pe site-ul propriu existenţa acesteia şi solicită tuturor părţilor implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate, potrivit prevederilor Codului comercial. Valoarea-limită va fi stabilită prin procedură elaborată de ODPE şi supusă consultării participanţilor la piaţă şi operatorilor implicaţi;
    j) în termenul prevăzut la lit. i), ODPE întocmeşte notele lunare de informare pentru decontarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare menţionate la art. 3 alin. (2) şi le transmite PPE, PRE sau OTS;
    k) începând cu următoarea zi lucrătoare PPE, PRE şi OTS emit facturile aferente decontării.
    (2) Obligaţiile de plată/Drepturile de încasare prevăzute la art. 3 alin. (2) sunt egale cu valorile obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare rezultate în urma calculelor de decontare efectuate conform alin. (1).
    (3) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor Codului comercial, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor prezentelor reguli, procesul de determinare şi verificare a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE se reia pe baza valorilor măsurate aprobate.
    (4) Diferenţele dintre obligaţiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli şi cele determinate pe baza valorilor măsurate aprobate, conform prevederilor Codului comercial, se evidenţiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/încasat.
    ART. 5
    Achitarea facturilor se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii lor de către PRE, PPE şi OTS, după caz.
    ART. 6
    În cazul neachitării la termen a facturilor prevăzute la art. 5, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul-limită de plată se plăteşte o sumă egală cu nivelul penalităţii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, cu condiţia ca valoarea totală a penalităţilor să nu depăşească valoarea sumei datorate.
    ART. 7
    În cazul constatării de către un participant a unor erori în procesul de decontare, determinate de greşeli de agregare a datelor, întreruperi în funcţionarea sistemelor informatice ale operatorilor implicaţi, erori de măsurare a schimburilor între reţele sau a notificării unor SB neconforme cu tranzacţiile încheiate anterior orei de închidere a porţilor pe PE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la primirea notei lunare de informare pentru decontare. În acest scop, participantul respectiv trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele şi dovezile necesare.
    ART. 8
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS informează ODPE şi părţile implicate în mod direct în procesarea informaţiei eronate (OR, OM, OMEPA, PRE, OPE, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare părţilor implicate, şi publică pe site solicitarea, împreună cu argumentaţia aferentă.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părţilor implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite şi decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe site-ul OTS decizia, argumentele şi documentele primite.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe site, orice participant sau operator din piaţă poate transmite OTS o contestaţie argumentată, care va fi publicată pe site-ul OTS în maximum 1 zi de la primire.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare OTS şi ODPE analizează contestaţiile primite şi publică pe site-ul OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.
    (5) În cazul apariţiei unor situaţii atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care va fi publicat pe site-ul OTS.
    (6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai şi septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.
    ART. 9
    OTS şi ODPE au obligaţia de a actualiza şi publica pe site-urile proprii o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.
    ART. 10
    În cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 4 operatorii sunt obligaţi să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile de la data constatării acesteia.
                      _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016