Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 115 din 18 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 657/2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 115 din 18 septembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 657/2008    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 115 din 18 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 657/2008

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 octombrie 2015

    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 657/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 4 decembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) valoarea producţiei imobilizate;"

    2. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) productivitatea muncii."

    3. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) servicii/lucrări realizate;"

    4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea producţiei se determină prin însumarea valorilor tuturor produselor şi serviciilor/lucrărilor realizate. Valoarea produselor şi serviciilor/lucrărilor este rezultatul înmulţirii cantităţii de produse şi servicii/lucrări realizate cu preţul produsului sau serviciului/lucrării."

    5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 5^1. - Valoarea producţiei imobilizate este reprezentată de imobilizările corporale şi necorporale realizate în regie, cât şi de consumul intern de semifabricate şi produse finite din producţie proprie. Producţia imobilizată este evaluată în costuri de producţie.
    Art. 5^2. - (1) Productivitatea muncii se determină fie ca raport între volumul producţiei şi cantitatea de muncă cheltuită pentru obţinerea acestuia, fie prin raportarea timpului de muncă cheltuit la volumul producţiei obţinute.
    (2) În funcţie de unităţile de măsură a timpului de muncă, productivitatea muncii poate fi orară, zilnică şi anuală. Pentru calcularea productivităţii muncii orare sau zilnice timpul de muncă se exprimă în ore-om şi, respectiv, zile-om, iar în cazul productivităţii anuale, ca unitate de măsură a timpului de muncă se foloseşte indicatorul numărul mediu de muncitori sau de salariaţi.
    (3) Volumul producţiei se determină prin însumarea valorii producţiei şi valorii producţiei imobilizate."

    6. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Indicatorii economico-financiari prevăzuţi la art. 3 lit. a1) şi c) se calculează pentru stabilirea eficacităţii muncii cheltuite în procesul de producţie, la finalul fiecărui an."

    7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fiecare unitate productivă întocmeşte programul anual de producţie defalcat pe trimestre."

    8. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Programele anuale de producţie se execută cu încadrarea strictă în fondurile bugetare aprobate."

    9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Programul anual de producţie se întocmeşte de către unităţile productive, pe baza solicitărilor primite, pe cale ierarhică, de la eşaloanele superioare, în funcţie de profilul, specializarea, capacităţile de producţie şi existentul de mijloace tehnice ce fac obiectul acestei activităţi, după caz, utilizându-se modelul din anexa nr. 4."

    10. La articolul 11, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) un exemplar la Direcţia Generală Logistică, denumită în continuare D.G.L., pentru unităţile productive subordonate direct acesteia, precum şi pentru Baza de Reparaţii Nave Brăila."

    11. În anexa nr. 1, la punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) personalul pentru controlul tehnic de calitate şi tehnologi, inclusiv şefii compartimentelor, cel de constatare-triere, cel de inspecţii şi supravegheri tehnice, dacă au un fond de timp tehnologic afectat."

    12. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    13. În anexa nr. 4, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins:
    "IV. Inspecţii şi supravegheri tehnice


 ┌───────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
 │Poziţia│Denumirea │ U.M. │Felul │Norma │Preţ │ Fizic │ Timp (ore) │Valoarea producţiei │ Articol │
 │din │produsului│ │lucrării│unitară│unitar de│ │ │ din care │ bugetar/ │
 │plan │ │ │ │(ore) │producţie│ │ │Valoarea materialelor│ beneficiar │
 │ │ │ │ │ │/din care│ │ │ (mii lei) │ │
 │ │ │ │ │ │materiale├───────────┬─────┼───────────┬─────┼───────────────┬─────┤ │
 │ │ │ │ │ │ │Trimestrul │Total│Trimestrul │Total│ Trimestrul │Total│ │
 │ │ │ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┤ ├──┬──┬──┬──┤ ├───┬───┬───┬───┤ │ │
 │ │ │ │ │ │ │1 │2 │3 │4 │ │1 │2 │3 │4 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ │
 ├───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴──┴──┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┴──────────────┘


    Întocmit
    ..............."

    14. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 18 septembrie 2015.
    Nr. 115.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


                                     TABEL
                 cuprinzând competenţele de avizare şi aprobare
                       a programelor anuale de producţie

 ┌─────────┬──────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┐
 │ Detalii │ Cine întocmeşte │ Cine analizează, avizează │ Cine aprobă │
 │ │ --------------- │ ------------------------- │ ----------- │
 │ │ Termen │ Termen │ Termen │
 ├─────────┼──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Programe │ U.C.R.I. │Serviciile de specialitate │Şeful U.C.R.I. │
 │anuale de│ -------- │din U.C.R.I. │-------------- │
 │producţie│ 20 noiembrie │ ------- │15 decembrie │
 │ │ │1 decembrie │ │
 │ ├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ B.R. │Serviciile de specialitate │Şefii/conducătorii│
 │ │ ---- │din inspectoratele generale │inspectoratelor │
 │ │ 20 noiembrie │ ----------------------- │--------------- │
 │ │ │1 decembrie │generale │
 │ │ │ │-------- │
 │ │ │ │15 decembrie │
 │ ├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ S.R. │Serviciile de specialitate │Şefii/conducătorii│
 │ │ ---- │din inspectoratele generale │inspectoratelor │
 │ │ 20 noiembrie │ ----------------------- │--------------- │
 │ │ │1 decembrie │generale │
 │ │ │ │-------- │
 │ │ │ │15 decembrie │
 │ ├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │Puncte tipografice│Serviciile de specialitate │Şefii/conducătorii│
 │ │------------------│din inspectoratele generale │inspectoratelor │
 │ │ Tipografia M.A.I.│ ----------------------- │generale şi │
 │ │ 5 decembrie │şi D.G.L. │directorul general│
 │ │ │ ------ │------------------│
 │ │ │15 decembrie │al D.G.L. │
 │ │ │ │--------- │
 │ │ │ │20 decembrie │
 │ ├──────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ Alte unităţi │Serviciile de specialitate │Şefii/conducătorii│
 │ │ ------------ │din inspectoratele generale │inspectoratelor │
 │ │ 20 noiembrie │ ----------------------- │--------------- │
 │ │ │1 decembrie │generale │
 │ │ │ │-------- │
 │ │ │ │15 decembrie │
 └─────────┴──────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘


    NOTĂ:
    Programul anual de producţie întocmit la nivelul Bazei de Reparaţii Nave Brăila se avizează de către directorul general al D.G.L. în perioada 1-15 decembrie.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)                                     TABEL
                cuprinzând tipurile de activităţi ce se înscriu
                        în programul anual de producţie


 ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
 │Capitolul│ Activităţi │ Categorii de unităţi bugetare │
 │ │ ├───────┬─────────┬──────────┬───────┤
 │ │ │U.C.R.I│B.R./S.R.│Tipografii│Alte │
 │ │ │ │ │ │unităţi│
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ I │Reparaţii şi revizii │ da │ da │ da │ da │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ II │Fabricaţii şi modernizări │ da │ - │ da │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ III │Alte activităţi: │ │ │ │ │
 │ │- recondiţionări de piese de schimb şi subansambluri │ da │ da │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │- fabricaţii de piese de schimb şi subansambluri │ da │ da │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │Asimilări de produse noi/plan tehnic: │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │a) piese de schimb şi subansambluri │ da │ da*) │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │b) proiectare şi inginerie tehnologică │ da │ - │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │- Asistenţă tehnică │ da │ da │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │- Autoutilări cu instalaţii, agregate şi dispozitive │ da │ da │ da │ da │
 │ │pentru producţie │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │- Lucrări în folos propriu │ da │ da │ da │ da │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │- Diverse │ da │ da │ da │ da │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ IV │Inspecţii şi supravegheri tehnice: │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │a) inspecţii tehnice │ da*) │ da*) │ - │ - │
 ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ │b) supravegheri tehnice │ da*) │ da*) │ - │ - │
 └─────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┘

──────────
    *) Numai B.R. şi U.C.R.I.
──────────

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016