Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 115 din 17 noiembrie 2021  privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 115 din 17 noiembrie 2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1147 din 2 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prestarea serviciului de distribuţie este permisă fără deţinerea unei licenţe acordate de ANRE, conform prevederilor prezentului titlu, după cum urmează:
    a) operatorilor economici care operează sisteme de distribuţie închise în condiţiile art. 50 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de puterea electrică aprobată pentru locurile de consum;
    b) operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de putere;
    c) operatorilor economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează cu energie electrică locuri de consum cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW, alţii decât operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b);
    d) operatorilor economici prevăzuţi la lit. b) care deţin reţele electrice în afara limitei parcului industrial/zonei libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
    - puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;
    – există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice."

    2. La articolul 17, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, conform reglementărilor ANRE incidente.
    ..............................................................................................
(8) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plăţii, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii."

    3. La articolul 19 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) memoriul de prezentare/explicativ, în care solicitantul include date tehnico-economice referitoare la fiecare dintre capacităţile energetice obiect al lucrărilor pentru care se solicită acordarea autorizaţiei de înfiinţare, completate într-un tabel având formatul prevăzut în anexa nr. 4.1, precum şi orice precizări pe care solicitantul le consideră utile, referitoare la înţelegerea opţiunilor sale tehnice, de finanţare a investiţiei sau explicaţii cu privire la documentele depuse;"

    4. La articolul 20 alineatul (1), literele b), c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) caracteristicile tehnico-economice ale capacităţilor energetice prevăzute la lit. a), în conformitate cu tabelul din anexa nr. 4.2;
c) caracteristicile tehnico-economice ale reţelelor electrice aflate în gestiunea solicitantului licenţei, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 4.2, reţele electrice destinate:
    - evacuării în SEN a puterii electrice produse de capacităţile aflate în gestiunea solicitantului licenţei;
    – asigurării accesului la reţelele electrice de interes public al altor utilizatori decât solicitantul licenţei;
    .............................................................................................
f) cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei solicitate ca urmare a desfăşurării activităţilor ce fac obiectul acesteia;"

    5. La articolul 21 alineatul (2), litera c^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c^1) informaţii privind liniile electrice, respectiv staţiile electrice din reţeaua de transport al energiei electrice, în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, informaţii ce se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu ataşarea ca atribute a următorului set de date:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, staţie electrică;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. sucursala;
    6. număr de transformatoare X putere unitară (în cazul staţiei electrice);
    7. număr total de transformatoare (în cazul staţiei electrice);
    8. putere instalată totală MVA (în cazul staţiei electrice);
    9. lungimea obiectivului, linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului;
    10. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    11. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    12. valoarea netă contabilă a obiectivului la data punerii în funcţiune;
    13. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;"

    6. La articolul 23 alineatul (2), litera c^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c^1) informaţii privind liniile electrice, branşamentele electrice, staţiile electrice şi posturile de transformare din reţelele de distribuţie a energiei electrice, în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, informaţii ce se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu ataşarea ca atribute a următorului set de date:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, branşament, staţie electrică, post de transformare;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. lungimea obiectivului, linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului;
    6. număr total de transformatoare (în cazul staţiilor electrice/posturilor de transformare);
    7. putere totală instalată MVA (în cazul staţiilor electrice/posturilor de transformare);
    8. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    9. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    10. valoarea netă contabilă a obiectivului la data punerii în funcţiune;
    11. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;"

    7. La articolul 25^1 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) o descriere a afacerii, inclusiv cu referire la piaţa/pieţele de energie electrică la care urmează să participe în calitate de participant la piaţă implicat în agregare;"

    8. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitantul are obligaţia de a completa documentaţia conform observaţiilor transmise de ANRE, în termen de maximum 60 de zile de la primirea notificării."

    9. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei depuse de solicitant, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comitetului de reglementare al ANRE modul de soluţionare a cererii solicitantului, precum şi proiectul de decizie aferent.
    (2) În vederea acordării/modificării unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe, după întocmirea proiectului de decizie şi a raportului prevăzute la alin. (1), ANRE comunică solicitantului tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei ce trebuie plătit de solicitant conform reglementărilor ANRE incidente.
    (3) Proiectul de decizie şi raportul prevăzute la alin. (1) intră pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE numai după efectuarea plăţii tarifului de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei ce trebuie plătit de solicitant conform reglementărilor ANRE incidente.
    (4) Autorizaţia de înfiinţare/Licenţa emisă de ANRE este valabilă împreună cu condiţiile generale şi specifice, care sunt parte integrantă a acesteia şi conţin următoarele prevederi principale, fără a se limita la acestea:
    a) date privind titularul autorizaţiei/licenţei;
    b) obiectul autorizaţiei/licenţei;
    c) durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei;
    d) drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie/licenţă;
    e) condiţiile privind modificarea, suspendarea, retragerea autorizaţiei/licenţei;
    f) condiţiile în care ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie/licenţă.
    (5) Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare/ licenţei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (6) Condiţiile specifice asociate autorizaţiei de înfiinţare/ licenţei se aprobă pentru fiecare titular de autorizaţie/licenţă în parte, prin decizie a preşedintelui ANRE."

    10. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Comitetul de reglementare din cadrul ANRE decide, în baza raportului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul ANRE, acordarea, modificarea, suspendarea, retragerea autorizaţiei/licenţei sau refuzul acestora, care se fac prin decizie a preşedintelui ANRE."

    11. La articolul 42 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) la cererea motivată a titularului, după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE; în cazul solicitantului titular de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, numai dacă nu mai desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice pentru care deţine licenţă, la momentul depunerii solicitării;
b) în cazul decăderii, incapacităţii, falimentului sau radierii titularului;"

    12. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Deciziile privind acordarea/modificarea/suspendarea/ retragerea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor sau privind refuzul se comunică titularului, iar informaţii legate de aceste decizii se publică pe pagina de internet a ANRE."

    13. La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererea de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare/ licenţe provizorii se depune la ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care transferul capacităţii energetice devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la persoana care preia capacităţi energetice, lista de personal a acesteia şi declaraţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. c)."

    14. La articolul 49, alineatele (4)-(7) se abrogă.
    15. Articolul 50 se abrogă.
    16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    17. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Se aprobă schema cu privire la informaţiile GIS în sistem naţional de coordonate stereografic 1970 în domeniul energiei electrice, aplicabilă de la data de 1.01.2022; schema se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi are ataşat ca atribute următorul set de date:
    A) în cazul titularilor licenţelor pentru exploatarea comercială, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) sau b) din regulamentul prevăzut la art. I:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, branşament, staţie electrică, post de transformare;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. lungimea obiectivului, linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului;
    6. număr total de transformatoare (în cazul staţiilor electrice/ posturilor de transformare);
    7. putere totală instalată MVA (în cazul staţiilor electrice/ posturilor de transformare);
    8. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    9. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    10. valoarea netă contabilă a obiectivului la sfârşitul anului anterior anului de raportare;
    11. valoarea netă reglementată a obiectivului, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârşitul anului anterior anului de raportare;
    12. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    B) în cazul titularului licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d) şi f) din regulamentul prevăzut la art. I:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, staţie electrică;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. sucursala;
    6. număr de transformatoare X putere unitară (în cazul staţiei electrice);
    7. număr total de transformatoare (în cazul staţiei electrice);
    8. putere instalată totală MVA (în cazul staţiei electrice);
    9. lungimea obiectivului linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului, şi nu lungimea liniară;
    10. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    11. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    12. valoarea netă contabilă a obiectivului la sfârşitul anului anterior anului de raportare;
    13. valoarea netă reglementată a obiectivului, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârşitul anului anterior anului de raportare;
    14. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    C) în cazul titularilor licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) din regulamentul prevăzut la art. I:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, branşament, staţie electrică, post de transformare;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. lungimea obiectivului linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului;
    6. număr total de transformatoare (în cazul staţiilor electrice/ posturilor de transformare);
    7. putere totală instalată MVA (în cazul staţiilor electrice/ posturilor de transformare);
    8. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    9. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    10. valoarea netă contabilă a obiectivului la sfârşitul anului anterior anului de raportare;
    11. valoarea netă reglementată a obiectivului, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârşitul anului anterior anului de raportare, în cazul operatorilor de distribuţie concesionari;
    12. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


    (2) Până la data de 31.12.2022, titularii licenţelor menţionate la alin. (1) au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform schemei prevăzute la alin. (1), informaţiile pe care le deţin cu privire la:
    a) liniile electrice de medie şi înaltă tensiune, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor,
    b) staţiile electrice şi posturile de transformare menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor.

    (3) Până la data de 31.12.2023, titularii licenţelor menţionate la alin. (1) au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, conform schemei prevăzute la alin. (1), informaţiile pe care le deţin cu privire la liniile electrice de joasă tensiune, precum şi la branşamentele electrice, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu ataşarea ca atribute a setului de date corespunzător, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3).

    ART. III
    În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin în termenele legale prevăzute la art. II alin. (2) şi (3), titularii licenţelor menţionate la art. II alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stadiul realizării acestor obligaţii în termenele legale de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. II alin. (2) şi (3).

    ART. IV
    Informaţiile prevăzute la art. II alin. (2) şi (3) vor fi actualizate şi transmise la fiecare modificare a licenţelor deţinute, în situaţiile de la art. 33 lit. c) din regulamentul prevăzut la art. I, odată cu cererea de modificare respectivă.

    ART. V
    Licenţele emise operatorilor economici prevăzuţi la art. 10 alin. (4) lit. b) din regulamentul prevăzut la art. I îşi încetează valabilitatea la solicitarea titularilor acestora.

    ART. VI
    Titularii, precum şi solicitanţii de licenţe în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 17 noiembrie 2021.
    Nr. 115.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    Modelul nr. 2.1
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    [a solicitantului persoană juridică]
    Subscrisa, ........................, în calitate de acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator/membru al Consiliului de administraţie/membru al Consiliului de supraveghere al operatorului economic ........................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. .............. CUI ......................................,
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei*);
    *) Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat/administrator/membru al Consiliului de administraţie/membru al Consiliului de supraveghere în cadrul acestora.

    – nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    Modelul nr. 2.2
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    [a solicitantului persoană fizică]
    Subsemnatul, ..........................., identificat cu C.I. nr. ................, CNP ................................, cu domiciliul în ..........................., în calitate de acţionar/asociat deţinător al controlului solicitantului/administrator/membru al Consiliului de administraţie/membru al Consiliului de supraveghere al operatorului economic ............................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am avut/nu am avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizaţii/licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei*);
    *) Se precizează titularii de autorizaţii/licenţe, în cazul în care a avut calitatea de acţionar/asociat şi/sau pe cea de administrator în cadrul acestora.

    – nu mă aflu în situaţia descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4.1 la regulament) DATE TEHNICO-ECONOMICE
    referitoare la capacităţile energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare

┌────┬─────────────────┬───┬────┬─────┬────────┐
│Nr. │Denumire │UM │Grup│.....│Total │
│crt.│indicatori │ │1 │ │centrală│
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Date generale │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Denumire proiect/│ │ │ │ │
│ │centrală: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Puterea electrică│MWe│ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Putere electrică │ │ │ │ │
│ │maximal debitată │MWe│ │ │ │
│ │în reţea │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│1 │Puterea termică │MWt│ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata de viaţă │ani│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata de │ │ │ │ │
│ │realizare a │ani│ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata medie de │ │ │ │ │
│ │amortizare │ani│ │ │ │
│ │contabilă a │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Valoarea totală a│ │ │ │ │
│ │investiţiei (fără│lei│ │ │ │
│ │TVA), din care: │ │ │ │ │
│2 ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Echipamente │lei│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Construcţii şi │lei│ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Indicatori │ │ │ │ │
│ │calculaţi în │ │ │ │ │
│ │cadrul analizei │ │ │ │ │
│ │cost-beneficiu │ │ │ │ │
│ │din studiul de │ │ │ │ │
│ │fezabilitate, în │ │ │ │ │
│ │baza căruia a │ │ │ │ │
│ │fost decisă │ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │ │
│ │proiectului: │ │ │ │ │
│3 ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │RIR - rata │ │ │ │ │
│ │internă de │% │- │- │ │
│ │rentabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │VAN - valoarea │lei│- │- │ │
│ │actuală netă │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │DRI - durata de │ │ │ │ │
│ │recuperare a │ani│- │- │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │ │
│ │tipurilor │ │ │ │ │
│ │constructive şi a│ │ │ │ │
│ │caracteristicilor│ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │
│ │principale* ale │ │ │ │ │
│4 │componentelor │- │- │- │ │
│ │capacităţilor │ │ │ │ │
│ │energetice de │ │ │ │ │
│ │producere, precum│ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │
│ │electrice ale │ │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───┴────┴─────┴────────┘


    * În funcţie de situaţia şi caracteristicile capacităţilor energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate solicita în plus faţă de datele din tabel alte date şi informaţii pe care le consideră relevante.

    Anexa nr. 4.2 la regulament    DATE TEHNICO-ECONOMICE
    referitoare la capacităţile energetice pentru care se solicită licenţa

┌────┬─────────────────┬───┬────┬─────┬────────┐
│Nr. │Denumire │UM │Grup│.....│Total │
│crt.│indicatori │ │1 │ │centrală│
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Date generale │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Denumire │ │ │ │ │
│ │centrală: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Puterea electrică│MWe│ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Puterea termică │MWt│ │ │ │
│1 │instalată │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata de viaţă │ani│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │An PIF │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata medie de │ │ │ │ │
│ │amortizare │ani│ │ │ │
│ │contabilă a │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │ │
│ │tipurilor │ │ │ │ │
│ │constructive şi a│ │ │ │ │
│ │caracteristicilor│ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │
│ │principale*, ale │ │ │ │ │
│2 │componentelor │- │- │- │ │
│ │capacităţilor │ │ │ │ │
│ │energetice de │ │ │ │ │
│ │producere, precum│ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │
│ │electrice** ale │ │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───┴────┴─────┴────────┘


    * În funcţie de situaţia şi caracteristicile capacităţilor energetice pentru a căror exploatare comercială se solicită licenţa, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate solicita în plus faţă de datele din tabel alte date şi informaţii pe care le consideră relevante.
    ** Caracteristicile tehnice ale liniilor şi staţiilor electrice şi ale posturilor de transformare utilizate pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse; în cazul reţelelor electrice aflate în gestiunea solicitantului licenţei, destinate asigurării accesului la reţelele electrice de interes public al altor utilizatori, se vor prezenta:
    a) caracteristicile tehnice ale liniilor, branşamentelor, staţiilor electrice şi ale posturilor de transformare utilizate în acest scop;
    b) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, prezentate în format vectorial GIS în fişiere de tip XML, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu ataşarea ca atribute a următorului set de date:
    1. tipul şi denumirea obiectivului - linie electrică, branşament, staţie electrică, post de transformare;
    2. codul SIRUTA al localităţii/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat obiectivul;
    3. amplasarea obiectivului (linie electrică aeriană sau subterană);
    4. tensiunea nominală;
    5. lungimea obiectivului linie electrică aeriană sau subterană, prin lungimea obiectivului înţelegându-se lungimea reală a obiectivului, şi nu lungimea liniară;
    6. număr total de transformatoare (în cazul staţiilor electrice/posturilor de transformare);
    7. putere totală instalată MVA (în cazul staţiilor electrice/posturilor de transformare);
    8. codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează respectivul obiectiv;
    9. numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente obiectivului;
    10. valoarea netă contabilă a obiectivului la data punerii în funcţiune;
    11. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    Modelul nr. 5.1
    Conţinutul-cadru al formularului autorizaţiei de înfiinţare
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Nr. ....... din .........
    AUTORIZAŢIE DE ÎNFIINŢARE
    pentru ..............(realizarea noii capacităţi energetice/retehnologizarea capacităţii energetice)................
    .........(denumirea capacităţii energetice).........., având puterea electrică maximal debitată de ........................ MW, amplasată pe/în ......(adresa/descrierea completă a amplasamentului pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizaţiei) ......................., acordată .......(denumirea operatorului economic)........., având CUI .........(cod unic de înregistrare fiscală) ..........
    Prezenta autorizaţie este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale, care fac parte integrantă din autorizaţie.
    Preşedinte,
    .................................
    Data eliberării .............
    Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii.
    Modelul nr. 5.2
    Conţinutul-cadru al formularului licenţei
    LICENŢĂ
    (Nr. de înregistrare Registru special licenţe ANRE)/(Data)
    pentru
    (Denumire licenţă)
    acordată
    (Denumire solicitant/titular licenţă)
    CUI (Cod unic de înregistrare fiscală)
    Prezenta licenţă este valabilă conform condiţiilor specifice şi generale care fac parte integrantă din licenţă.
    Preşedinte,
    ..................................
    Data eliberării: (Data licenţei)
    Falsificarea acestui document se pedepseşte conform legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016